300x250 static

Както вече е известно в края на миналата година използването на хербицида глифозат в ЕС беше продължено с още 5 години. За това гласуваха 18 от 28 представители на страните-членки на Европейския съюз. Въпреки възможността за бъдещото прилагане в производството от фермерите на този хербицид, споровете за вредата от него все още не стихват. Представителите на 9 страни се изказаха против неговото използване, въпреки че досега няма научни доказателства за възможната опасност от глифозат за здравето на човека.

Официалният представител на министерството но селското стопанство на Белгия Дени Дюкарм в изявление пред местните средства за масова информация заяви, че Министърът на ведомството е силно обезпокоен и „изказва голямо съжаление, че не е било предложено никакво решение за създаване и внедряване на механизъм за постепенен  отказ от глифозата в бъдеще и не е предвиден никъкъв бюджет за финансиране на проект за разработване на негова алтернатива“. Това означава, че след 5 години земеделските производители отново няма да разполагат с адекватно решение за проблема с плевелите.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Въпреки че препоръките на комитета за употребата на глифозат все още не са завършени, представители на Тюрингия са внесли за обсъждане редица инициативи за хербицида пред Федералния съвет на Германия. Те предлагат представителите на земи в Германия да обсъдят гласуването на Германия в полза на разширяването на разрешението на ЕС да използва глифозат за следващите 5 години. "Решението на ЕС за глифозат се основава на протокола от изпитването, изготвен от Германия, която обяви необходимостта от въвеждане на допълнителни мерки за защита на биологичното разнообразие в случай на удължаване употребата на продукта в ЕС. В тази връзка е препоръчително да се забрани използването на ПРЗ (препарати за растителна защита) с акт.в-во глифозат за обработка на зелени площи в градински парцели и земи за колективно ползване, по-специално по улици, територии принадлежащи към различни институции“, казват представителитена Тюрингия.
Тяхната инициатива беше подкрепена от 4 гласа от общо 16. Ето защо въпросът за глифозат беше върнат за по-нататъшно проучване в комисиите.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Изследванията, проведени от Управлението по охрана на околната среда на САЩ, свидетелстват, че глифозатът не предизвиква ракови заболявания у хората, предава агенция  Reuters.

Управлението не е открило никакви сериозни рискове за здравето на хората при използването на глифозат, съобразно инструкцията на производителя.
Изводите на Управлението за опазване на околната среда на САЩ противоречат на резултатите от проведеното изследване от Световната здравна организация, което установи, че глифозатът може да предизвиква рак.
В края на ноември Европейският съюз продължи разрешението за използането на хербицида глифозат за още 5 години.
Публикувана в Растениевъдство
Фермерът Дерек Шафер от източната част на щата Вашингтон само за година е спестил 70 000 щатски долара от хербициди. Той използва технология, която съчетава инфрачервена светлина, сензори и специални дюзи. Тази технология открива плевелите и разпръсква хербицидите локално на участък с размер на монета от 5 цента. Технологията за автоматична идентификация на растенията  WEEDit позволява хербицида да се разпръсква точно върху растението със скорост от 24 км/час както през деня, така и през нощта.
Сензорите с помощта на флуорисцентна светлина откриват живите растения и активират клапани, насочени към плевелите. Подобна технология е била достъпна и досега, но тя изисква точно колибриране от оператора.
WEEDit се калибрира автоматично с честота 50 пъти в секунда, което е впечатляваща крачка напред в сравнение със старата технология.
Разработената в Холандия технология  WEEDit може да бъде поставена на всяка една пръскачка. И докато традиционно се прилага непрекъснато разпръскване на хербицидите,  WEEDit активира дюзите само, когато те откриват плевел. По думите на Дерек Шафер икономията може да бъде повече от впечатляваща. За новото оборудване той е похарчил над 100 000 щатски долара, но както твърди фермерът, тези разходи напълно са се изплатили за 2 години.
Да внедри новата технология в стопанството си го е накарала резистентността на плевелите, която той открил в пшеницата, граха и рапицата на своите площи. През настоящата година икономията на хербицидите в стопанството е достигнала 90 на сто. "Наливам 60 галона (227 литра) глифозат в пръскачката, оборудвана със системата WEEDit, и това количество ми стига за два дни. Преди използвах същия обем за 2 часа пръскане", разказва Шафер. Той провежда пръскането на скорост 13-16 км/час и споделя, че работата с новата система е съвсем лесна. "Тя се стартира с едно натискане на бутона. Това е самодостатъчна технология, която не се нуждае от помощ от страна на механизатора. През нощта хербицидите се внасят също толкова прецизно, както и през деня, тъй като се използва инфрачеврена светлина", казва фермерът.

 

Публикувана в Растениевъдство

Най-вероятната алтернативи, които се предлагат са механичните методи на обработка и сеитбата на почвопокривни растения.

Във Франция Националният институт по селскостопански изследвания (INRA) е представил доклад за възможнте алтернативи на използването на глифозат в селското стопанство. В отчета на изследователския институт се рецензира настоящата ситуация при използване на активното вещество, предлагат се алтернативи и се говори за възможни проблеми, които могат да възникнат поради отхвърлянето на хербицида.

«Плугът отново ще придобие значимост в обработката на почвата, а също следва да се възползваме от почвопокривните растения, които трябва да подтискат плевелната флора като «жив мулч, се казва в доклада. — Съчетанието на различни мерки дава най-добри шансове за успех».

В същото време учените се позовават на различни вече предсказуеми условия, при които упоменатите алтернативни методи няма да работят или ще работят само в много ограничена степен. Например, създаването на специални условия за образуване на необходимата структура на хумуса са несъвместими с всички механични решения.

На особено стръмни склонове и каменисти почви INRA не вижда възможности без химически контрол на плевелите. Така без химичен контрол е сложно да се справим в такъв сектор като производството на семена.

Учените предлагат да се подобри избирателният контрол на плевелите с помощта на иновации в робототехниката. Значителен потенциал има в селекцията на основните земеделски култури. Освен това, трябва да се разработят методи, които постоянно да намаляват банката от плевелни семена в почвата.

Франция планира да извади глифозата от използване в селското стопанство в продължение на три години, което подтвърди министърът по селско стопанство на Франция Стефан Траверт. Що се касае за отчета на INRA и предлаганите алтернативи, министърът казва: «Това е сложен въпрос. Нужно е да почакаме и да видим ще има ли реални алтернативи след три години».

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Китайският национален стандарт на глифозат ще влезе в сила в близко бъдеще

Новият национален стандарт на Китай за глифозат – течен и на прах, влиза в сила на 1 декември 2017 г.. Компанията Wynca играе ключова роля в разработването. Въвеждането на новия стандарт ще послужи като основа за ефективно регулиране на пазара на препарата глифозат.
 В момента глифозатът е в пика на търсенето, а цената нараства всеки месец поради недостатъчно количество продукция.
Поради постоянния висок обем на износ на пестициди от Китай и очевидния ръст на цената на суровините, производството на глифозат може да има много дълъг период на просперитет и да осигури големи печалби за играчите от отрасъла.
 Данните показват продължаващо покачване на цените на глифозат.
Поради нарасналото търсене, шест компании - производители на глифозат - Wynca, Red Sun, Jiangshan, Xingfa, Sanonda и Huifeng - постигнаха годишен ръст от над 100%.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На 27 ноември Апелативната комисия на ЕС, в която гласуват страните-членки, взе решение за подновяване на разрешението за използване на глифозата. Той е най-широко употребяваният хербицид в света и се използва прекомерно от небиологичните фермери, както и на детски площадки, паркове и други обществени места. Следи се срещат в много храни и напитки, както и в почвата и водата. Той също е откриван в човешката кърма и урина. През март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IACR) към Световната здравна организация заключи, че глифозатът е генотоксичен, т.е. променя ДНК и е вероятен канцероген.

Разделението в ЕС относно хербицида се проточва от юни 2016 г. насам, когато изтече предишната 15-годишна лицензия и бе издадено 18-месечно удължаване. Европейската комисия първоначално препоръча да се одобри употребата на хербицида за още десет години. Въпреки това, изправени пред предполагаемите опасности от употребата на глифозата, миналия месец експертите се отдръпнаха от позицията за такова подновяване, след което комисията предложи да се съкрати срокът до пет години. По-рано този месец Европейската комисия не успя да спечели мнозинството, необходимо за разширяване на лиценза до 2022 г., а България беше сред страните-членки, които гласуваха „въздържал се“. Това на практика означаваше, че не се дава зелена светлина за разрешението.

Българското правителство промени позицията си и на 27.11.2017 г. гласува „за“ подновяване на разрешението. Гласовете на страните-членки бяха толкова разделени, че всеки глас беше ключов за крайния резултат. Дори и със своята малка тежест в подобни гласувания, ако България беше гласувала „против“ или дори „въздържала се“, глифозатът нямаше да бъде одобрен. Зелените считаме подобна промяна, без да бъде проведена публична дискусия и дори без изявление за мотивите, за недопустима.

Българското правителство е длъжно, макар и пост-фактум, да даде обяснение за решението си, защото одобрението, макар и само за пет години, е пропусната възможност да се отървем от този рисков хербицид и да започнем да отдалечаваме фермерите от влиянието на химическата индустрия. Още пет години глифозатът ще излага на риск нашето здраве и околна среда и ще е сериозна пречка пред по-здравословните, екологични и устойчиви земеделски методи.

Публикувана в Бизнес

Европейският парламент прие резолюция относно постепенната забрана до 2022 г. на хербицида глифозат, пише Дойче Веле.

Някои експерти подозират, че този хербицид е способен да причини рак. Следователно продължаването на разрешението за неговото използване както на равнище ЕС, така и в отделните европейски държави е много противоречиво. Петгодишният период трябва да даде време на земеделските производители, да намерят алтернатива на глифозата.
Евродепотатите искат използването на глифозата да се прилага при определени условия. Те препоръчват този пестицид да не се използва на територията на ЕС непосредствено преди прибирането на реколтата, както и на детски площадки и паркове.
Резолюцията на Европейския парламент е препоръчителна. Решението относно разрешаване използването изтича в края на 2017 г. и трябва да бъде взето от държавите-членки на ЕС или от Европейската комисия.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Асоциацията на земеделските производители и кооперации в ЕС (Copa-Cogeca) е дълбоко разочарована от решението на Европейския парламент, който наскоро не подкрепи продължаването на разрешението за използване на глифозат още15 години.
Както се посочва в съобщението на уебсайта на организацията, решението за разрешаване на глифозат трябва да бъде научно обосновано, а не политическо. Фермерската организация припомня, че активното вещество е признато за безопасно от европейските учени и е от ключово значение за земеделието.

„Хербицидът е от жизнено важно значение, за да се изхрани нарастващото население. Също така е важно за селските райони, за околната среда и почвеното плодородие. Глифозатът намалява нуждата от обработки на почвата, отслабва ерозията и се съхранява почвеното плодородие и органичните вещества, съдържащи се в нея“, каза генералният секретар на Copa-Cogeca, Пек Песонен.
Той отбелязва също, че друго предимство при използването на глифозата е намаляването на разхода на гориво и следователно замърсяването с въглероден диоксид на атмосферата и почвите.
„Ако не се удължи разрешението на глифозата, опазването на селското стопанство ще бъде изложено на риск. Призоваваме ръководството на ЕС да удължи още 15 години ползването на глифозат. Глифозатът не трябва да стане жертва на политика или предмет на договаряне между държавите-членки. Няма основания да не се удължава регистрацията му", казва Песонен.
Той също така отбелязва, че подобно решение подкопава доверието към европейските институции, които си позволяват да се придържат към мнението на малцинството.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Евродепутатите искат пълната забрана на хербицидите на основата на глифозат до декември 2020 г. и незабавни ограничения за употребата на веществото.

Проектът на резолюцията, който ще бъде поставен за гласуване във вторник, се противопоставя на предложението на Европейската комисия за подновяване на спорния лиценз за хербициди за период от 10 години, както искат някои държави-членки.


Вместо това, евродепутатите твърдят, че ЕС трябва да изготви планове за постепенното спиране на употребата на веществото, като се започне с пълната забрана на употребата в домакинствата и забраната за използването му в земеделието, когато биологичните алтернативи за борба с плевелите (т.е. „интегрирани системи за борба с вредителите“) работят ефикасно.


Глифозатът трябва да бъде напълно забранен в ЕС до 15 декември 2020 г., като се предприемат необходимите междинни мерки, се казва в проекта на текст.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта