Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен задължителните обработки на почвата и зимните пръскания има и редица по-дребни неща, които често се пропускат, а в същото време са важни.

Листопада на дърветата е към своя край. Голяма част от болестите, които нападат овошките зимуват в окапалите листа. Ако нямаме възможност да заорем дълбоко в почвата тези листа за да намалим инфекциозния фон за следващата година трябва да ги съберем с гребло и да ги изгорим. По този начин унищожаваме причинителите на струпясването по ябълки и круши, бялата ръжда по череша и вишня, антракнозата и бактериозата по ореха, червените листни петна по сливата и др.

Мумифицирали плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него са източник на зараза за следващата година на някой болести и неприятели, като например загиването на завръзите по дюлята, кафявото гниене, бадемовият семеяд и др.

След листопада по короната на дърветата ясно личат гъсеничните гнезда и яйчни пръстенчета и купчинки от различни неприятели, като бялата овощна пеперуда, пръстенотворката, златозадката и др. Тези гнезда трябва да се изрежат и изгорят.

Също след листопада добре личат нападнатите от болести леторасти - брашнеста мана по ябълка и праскова, съчмянка и кафяво гниене по костилковите - череши, вишни, сливи, бадем и други. Така че фитосантарната резитба на болни и счупени клони няма да е излишна, а тъкмо обратното - ще намали заразата и ще улесни същинската резитба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 54

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта