За нормално развитие на младите дръвчета и за оптимално изхранване на плодовете на плододаващите от края на май до средата на юни те имат повишена потребност от азот.

Азотът е лесно подвижен елемент

При внасянето на торове най-важно е те да стигнат до корените на дръвчетата. Подхранването с азот е лесно, защото елементът е силно подвижен и се придвижва в почвата. За него не е необходимо дълбоко заравяне, както това се налага при фосфора и калия.

Азотните торове (най-често използвана е амониевата селитра) се разхвърлят по повърхността на почвата и се заравят чрез плитка обработка. Една поливка след това е достатъчна до доведе елемента до корените.

Нормите са според възрастта на дръвчетата

. При млади дръвчета в подкоронното пространство се разхвърлят по 10-15 г на квадратен метър амониева селитра.

. При плододаващи дръвчета, според възрастта им нормата варира от 20 до 50 г на квадратен метър, според короната на дървото – колкото по-голяма е тя, толкова по-голямо е и подкоронното пространство в което са разположени корените.

Листното торене също е ефикасно

През юни и юли овощните дървета могат да се пръскат и с различни листни торове, съдържащи азот. Подходящ е и разтвор от карбамид в концентрация 0,1-1,0%, според възрастта на дръвчетата – от 10 до 100 г на 10 литра вода. Пръска се в облачно време, рано сутрин или късно вечер за да може разтворът да се задържи по-дълго върху листата. Листното подхранване с азот е особено подходящо за дръвчета, които проявяват азотен глад, изразяващ се в жълтеене на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Младенческия период при добре развити млади дръвчета може да бъде скъсен и да се постигне по-ранно плододаване.

Пензирането е стара овощарска практика

Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин може да опитате плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови, кайсии, но с успех се прилага и при семковите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Леторастите на дръвчетата са в усилен растеж, който към средата на юни постепенно ще започне да затихва.

В зависимост от силата на дръвчетата и грижите полагани за тях, понякога по тях се развиват прекалено много едногодишни леторасти, които взаимно си пречат и засенчват. За да се оптимизира техният брой е необходимо излишните от тях да се премахнат от основа. Това може да стане с ръка чрез внимателно отчесване на все още невдървесинените лекорасти. Ако основите им са вдървесинели и ръчното им премахване е трудно и носи риск от образуване на рани, тогава се използва овощарска ножица. Излишни леторасти може да има както по скелентите клони и разклоненя, така и развили се от спящи пъпки по водача.

Цел на лятното просветляване

Премахването на цели едногодишни леторасти е насочено за подобряване на светлинния и въздушен режим в короната. Стигайки до всяко клонче в короната, светлината от слънцето позволява оптимално развитие и добро узряване на дървесината. Това е важно за успешното презимуване на дръвчетата без риск от измръзване. Разредената корона е и по-проветрива и намалява опасността от развитие на болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Прорязване (зарез, направа на нарез)

Тази операция е подходяща за прилагане при формиране на короните на млади дръвчета. С нея целим да усилим или намалим растежа на клонки и леторасти, а също и да ускорим плододаването ако е необходимо. Направените в процеса на операцията нарези над пъпка или клонче усилват техния растеж, и обратното – нарез под пъпка или клонче отслабва техния растеж и стимулира формирането на плодни пъпки. Зарязването над или под пъпка се прилага рано напролет. Най-често той е във форма на полулуна, елипса, кръстче или прозорче с ширина 2-3 мм. Нарезите засягат кората и част от дървесината. Разстоянието от нареза до пъпката (независимо над нея или под нея) е 3-4 мм.

Колцуване (пръстенуване)

Тази операция включва отделянето на тясна ивичка от кората под формата на пръстен. Тя е с ширина до 1 см и се прилага основно при скелетни клони или разклонения и то на такива , които подлежат на превмахване. С нея целим да ускорим плододаването на млади силнорастящи дръвчета, склонни към по-късно встъпване в плододаване. Колцуването се прилага 20-30 дни след цъфтежа. За да зарастне раната по-добре тя трябва да се замаже с овощарска замазка и да се обвие със синтетична (полиетиленова) лентичка.

Не прилагайте тази операция по централното стъбло – дръвчето може да изсъхне!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Месец май е време, когато се наблюдава най-интензивен растеж на овощните дръвчета. Заедно с тях обаче, най-буйно растат и плевелите Борбата с тях трябва да започне преди да се превърнат в сериозни конкуренти. Плевелите не само развалят добрия вид на градината, но отнемат хранителните вещества от почвата, като ощетяват дръвчетата. Освен пряката вреда, като черпят хранителни вещества, плевелите причиняват и косвена вреда, защото служат за гостоприемници на листни въшки, които по-късно преминават по дръвчетата и пренасят вирусни и микоплазмени болести, които не се лекуват .

Ако по новозасадените овощни дръвчета имате завръз, не е за препоръчване да оставяте плодовете още през първата година. Добре е да ги премахнете, защото ще отслабят растежа. За да задоволите любопитството си оставете не повече от 1-2 плода.

Най-важното сега:

. Прихващането и развитието на засадените през пролетта овощни дръвчета зависи от влагата в почвата. Ако прецените, че тя е недостатъчна, поливайте.

. Редовно преглеждайте както плододаващите, така и младите дръвчета за поява на болести и неприятели. При необходимост реагирайте с подходяща мярка или потърсете съвет от специалист.

. Прегледайте отново всички овощни дръвчета, за да проверите дали при резитбата не сте пропуснали да отстраните болен, счупен или изсъхнал клон. В тях най-често се крият и презимуват повечето причинители на болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В малки количества, но с голяма роля

Борът

Необходим в много малки количества на растенията. Поради специфичния му ефект обаче, борният недостиг води до загиване на пъпките по върховете на леторастите - това е суховършие, а кората на стеблата при някои ябълкови сортове почервенява и подпухва. Плодовете са с уродлива форма, а при някои крушови сортове придобиват ръждив вид. В плодовото месо се появяват кафяви петна или групи от некротични клетки, известни като корковидни ядки или суха петнистост. Понякога петната се напукват.

Магнезий

Симптомите при магнезиевия дефицит са сходни с тези при азотния недостиг. При ябълкови дървета признаците на магнезиев дефицит се проявяват като характерна хлороза в междужилковото пространство на най-долните, застаряващи листа, известна като рибена кост

Цинк

Цинковият недостиг предизвиква т. нар. розетъчно дребнолистие по ябълката, което се проявява като скъсяване на междувъзлията по върховете на леторастите. Листата остават дребни, имат ланцетовидна форма и са натрупани едно върху друго.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Овощните дръвчета растат и плододават, като използват хранителни вещества от ограничен обем почва през целия си живот. Този обем не е в състояние непрекъснато да поддържа необходимото количество елементи за нормалния им живот. Затова се налага периодично почвените запаси да бъдат обогатявани чрез торене.

Торенето на овощните дръвчета се прави по два начина:

. Почвено- почвеното торене е основно.

Основното торене е внасянето на хранителни елементи в почвата. Обикновено то се прави в началото или края на вегетацията на дръвчетата. С него се внасят и трите основни макроелемента – азот, фосфор и калий.

. Листно- листно торене през вегетацията

Листното торене се прави във вид на подхранване на дръвчетата през вегетацията. То може да включва както основните макроелементи, така и микроелементи. Листното торене не може да измести основното. То е само допълнение към основното хранене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Началото на май е време, когато плевелите в цялата градина растат буйно. Започнете своевременно борбата с тези конкуренти преди да са нанесли поражение. Те не само развалят добрия вид на градината, но и отнемат от почвата хранителните вещества, предназначени за растенията. На новозасадените овощни дръвчета не е за препоръчване да оставяте плодове през първата година. Те само биха отслабили растежа.

. Прихващането и развитието на засадените през пролетта овощни дръвчета трябва да се стимулира чрез поливане. Тази мярка е необходима само, ако през месеца има засушаване.

. Редовно преглеждайте културите и следете за поява на болести и неприятели. При необходимост реагирайте с подходяща мярка или потърсете съвет от специалист.

. Прегледате отново всички овощни дръвчета, за да проверите дали при основната резитба не сте пропуснали някой болен или изсъхнал клон. Тъй като в тях най-често се крият и презимуват повечето причинители на болести. Не оставяйте по дървото дори и най-малките изсъхнали клончета, защото те застрашават цялото дърво.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако по стъблото на дръвчето е нанесена дълбока рана, твърде вероятно е да се получи загиване на камбия и частично на дървесината. В такъв случай е наложително да се направи по-сложна операция - мостово присаждане. Това е единственият начин за въстановяване на връзката между корен и корона.

За мост стават само едногодишни клонки

Може да се използва едногодишна клонка на която се премахват разпукналите се пъпки. Раната се зачиства до жива тъкан и се замазва с замазка. Над и под раната се правят Т-образни разрези в здравата кора - долния е нормално ориентиран, а горния е обърнато Т. Клонките за присаждане не трябва да са по-дълги от разстоянието между двата Т-образни разреза. Да се внимава за ориентирането (полярноста) на клончето – върхът му трябва да сочи нагоре. След поставяне на клонката в разрезите мястото на присаждането може да се закове с малки гвоздеичета и се завива плътно с тиксто.

Такова присаждане се прави на всеки 5-10 см от окръжността на дървото.

След година-две моста замества повредения участък от дървото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Още от началото на месец април градушките тази година се превърнаха от изключение в правило. Няма район в страната, който да не попадна под неблагоприятното въздействие на това природно явление.

При градушка, в зависимост от това, колко е силна и продължителна, дали е суха или с дъжд, по дръвчетата се наблюдават различни повреди. Най-често те се изразяват в разкъсване на листата, нараняване на леторасти, клони, плодове. Градушките са най-нежелани и опасни в периода на наедряването на плодовете.

В зависимост от повредите съответно са и мерките, които трябва да се предприемат от стопаните за опазване на дръвчетата от неблагоприятните последици от градушката. Най-добре е веднага след градушка (до 24 часа), да се направи пръскане на всички дървета - и млади и стари. Целта на това третиране е бързото зарастване (калциране) на раните, за да не се превърнат те във входни врати за причинителите на болести.

Подходящи са медсъдържащите продукти. Такива са бордолезов разтвор 1%, Купроцин супер М – 25 г, Шампион – 30 г и друти. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 48

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта