От понеделник ще дойде една комисия, която да провери дали нашите действия са били достатъчни, за да останат санкциите само за този район.  Ваксина има, но тя е е забранена на територията на ЕС, използва се със специално разрешение. От 10-километровата зона на огнището в Странджанско има няколко опита за извеждане и продаване на животни.Това каза изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните инж. Дамян Илиев по време на извънреден брифинг във връзка с чумата по дребно преживните животни. 

По думите му досега са евтанизирани около 4000 животни. "Може да излязат още. Чухте, че ние чакаме още резултати. Просто и днес знаем, че са намерени животни в багажници, за да бъдат изкарани и продадени. Рискът е голям“, каза инж. Илиев и уточни, че „Гранична полиция“ са покрили района. Инж. Дамян Илиев обясни и че ако му поискат оставката, е готов да я даде.
Недостатък е това, че не сме информирали достатъчно добре за ситуацията в Странджаско. „Надявам се, срещата ви с нас да внесе повече яснота за ситуацията в България, мерките, които сме предприели и реакциите на много хора. „Ясно е, че не сме ви информирали достатъчно добре. Изглежда, че това си ни е недостатък“, каза инж. Илиев. По думите му БАБХ непрекъснато си мислят за това, какво трябва да правят и изпускат нещата в медиите. "Във връзка с шап шарка от 2011 г. ни е се договорихме за една програма, която изисква по-голямо наблюдение на тези райони, отколкото в останалата страна. Въпросите защо са болни пък не умират не са състоятелни. Ще ви дам един пример. В момента има причи грип. Патиците имат вируса, но не умират, докато кокошевите умират", посочи той. "Чумата най-напред се говори около 40-та година. Тръгва от Португалия и Испания и тръгва към вътрешността на Европа. Нито една от страните не се е справила така, че да се счита свободна от чума. Ние сме с такъв статус за шапа. На времето успяхме без ваксинация да спрем разпространението на шапа. Успяхме да докажем пред ЕС и от тогава се водим страна без шап", каза още той. "Как се доказва заболяването? Има една система за доказване на заболяването. За всякакъв вид вирусно заболяване ние можем взимаме определен брой проби, които по формула се определят на базата на заболяването. Колко проби трябва да се вземат от едно стадо. Като се вземе определен брой проби и в тях се установи вирус, 95% е сигурно, че стадото е заразено", заяви още шефът на БАБХ. От тук нататък какво се случва? Когато заявихме пред ЕС, че има чума, те определиха две области, на които да бъдат наложени санкции. Засега важи това правило, поясни Илиев.
Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри изменения и допълнения на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г. Промените са свързани с поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания с цел ограничаването и ликвидирането им.

През 2017 г. срещу болестта син език са ваксинирани 610 000 едри преживни животни, а през 2018 г. освен тях ще бъдат реваксинирани и 300 000 телета. Така общият брой на ваксинираните животни ще достигне близо 1 млн.

Предлага се също така взетите млечни проби да бъдат изследвани, освен за бруцелоза и за ензоотична левкоза по говедата.

Публикувана в Новини на часа
В Държавен вестник вече е обнародвна Наредба 6, касаеща идентификацията на животните в селските райони.
С нея влизат в сила нови изисквания към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
С влизането в сила на наредбата, идентификационните средства вече е необходимо да бъдат тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна – членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
 
Изменя се и комплекта за едри преживни животни (ЕПЖ), вече той трябва да се състои от:
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
в) две ушни марки и търбушен болус;“.
 
Създава се раздел за „Идентификационни документи (паспорти)“. Тези паспорти ще се издават на:
- едри преживни животни;
- еднокопитни животни;
- домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.
В наредбата се указани и изискванията към информационните табели, с които трябва да е придружено всяко пчелно семейство.
Публикувана в Животновъдство

Ново изследване, проведено от ФАО, сложи край на лъжливото обвинение, че животнитеимат негативно влияния на околната среда

Изследвания доказват, че животните не представляват сериозна продоволствена конкуренция нахората. А производството на мляко и месоса важенпринос в глобалната продоволствена безопасност.

За производството на 1 кг месоса нужни всичко 3 кг зърно. Едрият рогат добитъксе храни основно с трева и други груби храни, необходими са му всичко 0,6 кг достъпни за човекапротеини за производство на 1 кг от много по-ценния за човека белтък във вид на мляко и месо. Според изследването, отглеждането на животни е много по-ефективно, отколкото се смяташе досега.

Eкологичните организации критикуват влияниетона животновъдството на околната среда и повечетоот тяхгрешат. Изследването на ФАО показва, че 86% от фуража за животнитее непригоденза потреблениеот човека. Ако растителните остатъци и отпадни продукти отагропродоволствената промишленност не бъдат използвани заизхранване на животните, ще станат огромноекологично бреме за човечеството.

Изследването същоанализирало типа на земите, които се използватза производство нафуражи. От 2,5 млрд.ха, които се използват в цялсвят за производство на фураж, 77% са ливади ипасища. Повечето оттези земи не са пригодниза преобразуване в обработваени земи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителният съвет да предостави 4 993 904 лв. за извършени мероприятия по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода 1 юли – 30 ноември 2017 г.

  Средствата ще бъдат разпределени по направления, с оглед предоставена информация от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), както следва:

  • Имунопрофилактични мероприятия – 805 487 лв. в това число:

     • Ваксинация против Антракс – 101 325 лв.

     • Ваксинация против Заразен нодуларен дерматит – 704 162 лв.

  • Алергични диагностични изследвания – Туберкулоза – 3 058 070 лв.
  • Вземане и изпращане на проби от мозъчен ствол за изследване на ТСЕ – 215 085 лв.
  • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 216 916 лв.
  • Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД)-698 346 лв.

    Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги и покрива до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните.

    Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ.

Публикувана в Животновъдство

Българите ядат месо с антибиотици, а фермерите тъпчат животните с лекарства "за всеки случай". Това показва седмият годишен доклад на Европейската агенция по лекарствата, цитиран от в. "Сега". Документът анализира продажбата на антибиотици за животни в 30 европейски държави през 2015 г. Данните разкриват шокиращи факти за употребата на лекарствата у нас.

Фермите в България се оказват сред злоупотребяващите с медикаментите и са класирани на осмо място сред обхванатите в проучването страни. У нас на 1 кг живо тегло се падат средно по 121 милиграма антибиотик, докато при отличниците стойностите са далеч по-ниски - 2 мг на 1 кг в Норвегия, 5 мг в Исландия, 12 мг в Швеция. По-лошата новина е, че у нас употребата на лекарствата заплашително расте - от 92 мг през 2011 г. и 116 мг през 2013 г. до рекордните 121 мг, цитирани в доклада. Сериозният проблем с безконтролната употреба на антибиотици е, че така се създава резистентност на бактериите, медикаментите спират да им влияят и се налага използването на нови и все по-мощни антибиотици във все по-големи количества.

Това, че ядем месо, натъпкано с антибиотици, е още по-смущаващо на фона на честите скандали по темата храни - яйцата с фипронил, "кравето" масло, пълно с вода и неживотински мазнини, имитациите на сирене, направени с палмово масло и т.н. В България най-голяма е употребата на тетрациклини, показват данните от доклада. Веднага след тях се нареждат антибиотиците от групата на макролидите, амфениколите и добре познатият пеницилин.

Основният извод от доклада е, че като цяло използването на антибиотици във фермите в Европа е намаляло. Но това не важи за всички държави и както вече стана дума, нашата е сред изключенията. Относително добре е, че България е доста далеч от рекордьорите по използване на антибиотици за животни - Кипър (434 мг/кг), Испания (402) и Италия (322). Но докато за Италия тенденцията е за намаляване спрямо предишни години, в Кипър и Испания, както и у нас, потреблението се увеличава.

"За да предотвратят инфекциите и да ускорят растежа на животните, фермите се застраховат и дават дори на здравите животни малки дози антибиотици", коментират експертите на "Активни потребители" по повод на данните в евродоклада. Тези медикаменти са създадени за лечението на някога смъртоносните бактериални заболявания, но от години се използват безпричинно за превенция и профилактика на инфекции. Накратко - храната, която консумираме, се произвежда с големи количества антибиотици, а крайният продукт съдържа остатъчни количества от тях, изтъкват от "Активни потребители".
Антибиотиците в месото съвсем не са единственият проблем с храните у нас, коментира авторът на статията. При последния си, най-нов тест на маслото от "Активни потребители" засякоха забранен противогъбичен препарат, който умишлено се влагал в част от продуктите, за да са по-дълготрайни. Тогава анализът показа, че само две от 10 марки масло отговарят на изискванията. От държавната Агенция за безопасност на храните, която е на бюджетна издръжка, до момента нямат публикуван толкова подробен анализ или съпоставка на влаганите в храните непозволени съставки и медикаменти, съобщава в. "Сега".

Публикувана в Бизнес

С промени в наредба 3 за прилагане на директните плащания министерството на земеделието въвежда важни изисквания за животновъдите, подали заявления за подпомагане по обвързаната подкрепа в Кампания 2017 г. Измененията са свързани с решенията, взети на Съвета по животновъдство, и са свързани с регистрацията на новородените във фермите.

В предложения проект се създава текст, който урежда начина на разпределение на новородените (приплодите) в стопанството, в случаите когато земеделският стопанин е заявил за подпомагане едновременно животни под селекционен контрол и извън селекционен контрол (по чл. 20 и 21 от наредба 3).

В тази връзка фермерите ще подават декларация за разпределение на приплодите между заявените за подпомагане схеми, като декларациите ще се подават в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на фонд „Земеделие“.

Промените целят да се запази подходът, прилаган при отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при схемите за обвързана подкрепа.

От кампания 2017 подпомагането за животни по схемите за директни плащания е обвързано с броя на приплодите в стопанството, родени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Съгласно наредба 3 фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установява точният брой на новородените чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните.

Проектът за промените в наредбата ще бъдат обсъждани с браншовите организации до 3 септември.

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 13 Февруари 2017 10:49

Първи пролетни грижи в животновъдството

Месецът бележи началото и на първите пролетни грижи в животновъдството. Кратките периоди на затопляне след продължителния студен януарски месец е добра възможност за по-продължителни разходки на животните. Чистият въздух и слънцето са добър стимул за по-добра работа на всички органи и системи, съветват от Националната служба за съвети в земеделието.

Агнилната кампания в овцевъдството приключва, но при козите тя е в разгара си. Грижите при овцете майки са насочени към засилено и балансираното хранене, за да се получи максимумът мляко. Добре е в  дажбата да се включат  0,5 кг концентрирани фуражи, 2 кг силаж, 1,2 кг сено, 0,7 кг слама, 10 гр креда и каменна сол на воля. При козите може да се окаже помощ при затруднено раждане. Ако такава е наложителна трябва да се знае, че плодът се хваща за краката и се издърпва внимателно едновременно с напъните в посока назад и надолу към вимето.

В птицевъдството вече се залагат яйцата за люпене на общо ползвания тип пилета. Птицевъдите отглеждащи и предлагащи през пролетта едномесечни такива, трябва да обърнат внимание на няколко основни момента:
- Внимателно да бъде подбрано родителското стадо от което произлизат разплодните яйца или вече излюпени пилета, както по кръстосвани породи, така и по здравен статус. Да не се използват за люпене яйца събрани от селския двор с неизяснен произход, те нямат генетичните заложби   характерни за използваните майчини линии в родителските стада.
- Да не се "спестяват" ваксинациите от профилактичната програма. Те оскъпяват себестойността незначително, но във времето  налагат производителя на пазара като произвеждащ здрави птици. Извоюването на такава известност в голяма степен подпомага реализацията за години напред.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от близо 22 милиона лева за втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1).

През ноември по схемите за преходна национална помощ за подпомагане на животновъдството за Кампания 2016 бяха изплатени субсдии в размер на почти 61 милиона лева.

За втория транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) са предвидени общо до 20 895 867 лева. Ставката на плащането за едно допустимо за подпомагане животно е определена със Заповед на № РД 09-843 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Право на подпомагане по схемата имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) е предвиден ресурс до 971 924 лева за извършване на оторизация по заявления, за които не са били приключили всички проверки към момента на плащане през ноември. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно е определена със Заповед № РД 09-842 от 02.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Подпомагат се фермери със стопанства с 50 или повече овце-майки и/или кози-майки. Изискване към животновъдите е да продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените животни поне 100 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Припомняме, че преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. За 2016 г. максималният допустим финансов таван по ПНДЖ1 е до 44 890 797 лева, а по ПНДЖ3 – до 37 560 737 лева.

Публикувана в Животновъдство

Как фермерът да разбере какво не достига в сезонното изхранване

Не е учудващо, че пикът на авитаминозите при животните е именно по време на зимния оборен период. Витаминните запаси, натрупани в организма през лятото, вече се изчерпват. Много чувствителни към недостига на витамини са бременните и лактиращите животни, самците-производители, както и подрастващите животни. Разбира се, това може да се случи с кравите, овцете и свинете и през лятото, но през зимата отговорните физиологични процеси винаги изискват повече сили и енергия.

През зимата животните се движат малко, не се хранят толкова добре, колкото през лятото, имат ултравиолетов дефицит, пък и боледуват по-често. Всичко това води до изтощаване на организма и до отслабване на имунитета.

И тук е важната роля на витамините. Как да определите дефицита на основни витамини и да вземете мерки за тяхното възстановяване?

Авитаминоза А е една от най-разпространените

От нея страдат абсолютно всички видове животни, но най-уязвими са бременните и лактиращите самки, подрастващите животни и самците. Какви са симптомите? По кожата на животните се появяват екземи и дерматити, наблюдава се лющене, сухост и промяна в космената покривка на животните. Характерни симптомиса слъзотечението, страхът от светлина и различни очни заболявания. Възможни са конвулсии, мускулни спазми, а при свинете и овцете - парализи, както и нарушения на координацията.

Недостигът на витамин А влияе и на репродуктивната функция. При самките може да възникнат аборти, мъртвородени плодове, задържане на последъка и безплодие. При самците се нарушава сперматогенезата, наблюдават се заболявания на половите жлези, цистити, образуване на камъни в бъбреците. При подрастващите животни авитаминоза А се проявява със слабост и задържане на развитието. Животните са по-склонни към простудни заболявания и често страдат от храносмилателни разстройства.

Важен момент в лечението на авитаминоза А са условията на отглеждане на животните през зимния период. Фермерите трябва да осигурят всекидневни разходки и облъчване с ултравиолетови и инфрачервени лъчи. Рибеното масло попълва успешно дефицита от витамин А, както и прорасналото зърно, зелените фуражи, силажът от рано окосени треви. При тежки форми на авитаминоза А се предписват инжекции подкожни или мускулни.

Най-честият дефицит в дажбите е на

всички витамини от В-групата:

тиамин, рибофлавин, пантотенова киселина, пиридоксин, фолиева киселина и др. Този тип авитаминоза е характерен за подрастващите преживни животни, за свинете и конете. При възрастните преживни животни витамините от В-групата се синтезират в търбуха и затова хиповитаминоза и авитаминоза от В-групата при тях почти не се наблюдават. Симптомите на дефицита на витамини от В-групата се проявяват чрез ясно изразени нервни разстройства: повишена възбудимост, атаксия, спазми, параличи. Може да се наблюдават промени на кожата и космената покривка, изоставане в развитието и изтощение.

Витамини от В-групата има в триците, зелените фуражи, морковите, във фуражните и в обикновените пекарски дрожди. Фермерите трябва да се погрижат тези продукти да станат постоянен елемент от зимните дажби.

Авитаминоза PP (пелагра) се наблюдава при свинете

Недостигът на витамин РР често възниква на фона на белтъчно гладуване на животните. Например, ако продължително време свинете се хранят с растителни фуражи - с царевични кочани, със силаж, с комбинирани фуражи или с картофи без белтъчни добавки. Симптоми за пелагра са намален апетит и признаци на храносмилателно разстройство: повръщане, диария, животните имат гнилостен дъх.

Други характерни симптоми на пелаграта са язви по кожата, отечност на устната лигавица, подуване на езика със сиво-черен налеп (черен език), а при тежки форми гърчове, припадъци, анемия и изтощение.

За да предотвратите пелаграта, следете в дажбите на свинете постоянно да присъстват

белтъчни храни и витамини от В-групата. Добавяйте дрожди, сочни фуражи и сенно брашно от бобови култури. Никотиновата киселина (витамин РР) може да се дава на животните заедно с храната или инжекционо след консултация с ветеринарен лекар.

Авитаминоза D (рахит) е характерна за младите животни:

агнета, ярета и прасета. По-рядко се наблюдава при телета, жребчета и зайчета. Зимно време рахитът се проявява особено често, доколкото за неговото развитие способстват и гранични фактори: недостиг на слънчева светлина и добра вентилация, повишена влажност, недостиг в дажбите на животните на калций и фосфор.

Симптоми на рахит. Отначало болните животни започват да изостават в развитието и нарастването си, стават вяли и напрегнати. По-късно се появяват удебеления по краищата на истинските ребра и на епифизата, изкривяват се тръбестите кости на крайниците, на гръбначния стълб, подуват се черепните кости. Движенията стават болезнени и ограничени. Наблюдава се гастроентерит и други заболявания, появяват се спазми.

Лечението на рахита предполага непременно включване в дажбите на животните на калций, фосфор и витамин D. Подрастващите животни може да се поят с витаминизирано мляко. Полезно е да се добавя витамин D и в дажбите на кърмещите животни. Витамин D се съдържа в рибеното масло и в облъчени винени дрожди. За компенсиране на минерално-солевата недостатъчност в дажбите се добавят трици, обработена креда, яйчни черупки, костно брашно и дървесна пепел. На животните трябва да се осигурят редовни разходки на чист въздух, а в обора да им се създадат максимално комфортни условия на отглеждане.

Недостигът на витамин Е

води до нарушаване на дейността на половите жлези и до проблеми в обменните процеси в организма.

Симптоми на авитаминоза Е. Недостигът на витамин Е веднага се отразява на репродуктивната функция на животните. В тази ситуация може да се наблюдава безплодие, липса на еструс и разгонване на животните, намаляване количеството или пълно отсъствие на сперма при самците. Възможни са и аборти, раждане на мъртви плодове и пълна липса или внезапно прекъсване на млечната секреция.

Лечение: витамин Е се съдържа в прорасналата пшеница и в зелените

фуражи. Може да се дават допълнително витамини на животните.

Липса на витамин К

Този витамин регулира кръвосъсирването, тъй като участва в образуването на белтъка протромбин. Недостигът му е характерен за птиците. При животните той се синтезира в храносмилателния тракт.

Симптоми на авитаминоза К: намален апетит, вялост, кръв в изпражненията. Често тази авитаминоза е трудно да се диагностицира самостоятелно.

Най-точна картина ветеринарният лекар може да получи след изследване на кръв и след вземане на проба от черния дроб от птицата. Най-добре е птицевъдите да се погрижат за профилактиката на авитаминоза К.

Специалистите настойчиво препоръчват към дажбата на птиците да се добавят зелени фуражи, тревно брашно и силаж. В комбинирания фураж (ако той не съдържа витамин К) също може да се добави от витамина.

Специалистите напомнят, че всички витамини трябва да се дават на животните много внимателно. Всяка доза от тях трябва да е добре пресметната и изписана от ветеринарен лекар. При най-малките подозрения за остра авитаминоза фермерът не трябва да се занимава със самолечение, а да се обърне за консултация към лекар.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 6

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта