До сряда, 28 февруари, е крайният срок за подаване на заявления за отсрочване на предоставените кредити за закупуване на фураж. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение. 
Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 27 ноември 2017 година при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита. 
Заявления могат да подават:
- птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
- свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.
- животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.
 
От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2015-2016 година отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект, уточняват от фонд "Земеделие".    
 
Публикувана в Новини на часа
Селскостопанските производители, които използват електрическа енергия с ниско напрежение, могат да се върнат на регулирания пазар на ток, за да избегнат  поскъпването на електроенергияга на свободния пазар.
За тази цел те трябва да подат  заявления в електроразпределителните дружества. Срокът е 10 януари, ако клиентът иска да получава енергия по регулирани държавни цени още от февруари. 
 
Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев посъветва фирмите, които ползват ел.енелгия с ниско напрежение, поне от февруари до юни тези година да излязат на регулирания пазар.
 
Работодателските организации и синдикатите предупредиха още миналия месец, че 2018 г. ще започне със скок на цените на основни стоки и услуги, заради предстоящото драстично поскъпване на тока на свободния пазар от 1 февруари. 
 
Сред най-засегнатите вероятно ще бъдат производителите на мляко, месо, яйца и хляб. Работодателите разпространиха разяснения за фирмите как да се ориентират в създалата се ситуация и конкретно какви стъпки да предприемат, ако решат да се върнат на регулирания пазар.
 
Работодателите оцениха като стъпка в правилната посока законодателното решение от декември 2017 г. всичките количества електроенергия, извън определените за регулирания пазар, да се търгуват на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), а не на платформите на отделните електроцентрали. 

Разчитаме, че по този начин ще се осигури прозрачност и ликвидност, което също е важно за борсата, тъй като малките количества до момента не позволяваха на самата борса да изпълнява своята роля на открит и прозрачен пазар“, отбеляза Камен Колев.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 20 Ноември 2017 15:45

Пчеларите подават заявления за de minimis

От 20 ноември до 1-и декември 2017 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 2 400 000 лева.

От средствата могат да се възползват пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства могат да се включат в държавната помощ само за първите 200. Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2015 г.– 2017 г.). Размерът за подкрепата на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които трябва да са регистрирани земеделски стопани до 29.09.2017 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Срокът за изплащане на помощта е до 18 декември 2017 г. Още информация за помощта de minimis за пчелари може да откриете на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Апибизнес

На 11 септември 2017 г. стартира приемът на заявления за подпомагане за 2016 година във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Крайният срок е 29.09.2017 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските служби „Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво. 

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците могат да бъдат видени тук 

Преди приема на заявления е добре земеделските стопани (особено тези, при които е имало такива проблеми в рамките на предходната кампания) да обърнат внимание на най-често допусканите грешки при попълване на описите за закупено гориво, с оглед тяхното избягване. Документ с типовете грешки може да видите тук

Препоръчително е земеделските стопани да направят проверка с доставчиците си на гориво и/или НАП, относно това дали фактурите за закупено гориво за 2016 година са декларирани коректно. Важно е да се отбележи, че съгласно условията на схемата с изчисляването на индивидуалната квота на земеделските стопани се включват само литрите газьол, закупен с фактури, които фигурират в дневниците за продажби на търговците на гориво, и поради това справка трябва да се направи именно там. 

Публикувана в Новини на часа

До 15 август 2017 г. пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., могат да подават заявления за плащане. Приемът на документи по мерки А, Б, В, Г и Д започна от 5 юни, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. До момента са приети 1311 заявления.

  Образец на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“.

  Припомняме, че кандидатите могат да заявят плащане за всяка една дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране те трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ.

   Фонд „Земеделие“ ще преведе финансовата помощ след приключване на задължителните административни проверки, на внесените от пчеларите документи. Ще бъдат извършени и проверки на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са извършили одобрените им разходи по Програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.

Публикувана в Апибизнес

Фермерите могат да подават заявленията си за унищожените посеви в почивните дни на 8 и 9 юли. Ще се изготви бърз анализ на пораженията от падналите през последната седмица градушки, обеща министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Той обясни, че екипът наМЗХГ ще направи всичко възможно, за да започне изплащане на  обезщетения за пропаднали площи още до края на тази година. 

Земеделският министър призова стопаните да подават заявления в общинските служби „Земеделие“, след което сформираните комисии по места в страната ще обследват засегнатите от градушки земеделски площи и ще изготвят протоколи. В тях участват експерти отобщинските служби по земеделие, представители на местната власт и на браншови организации. Към момента са подадени 251 заявления за засегнати площи  за 158 хил. дка.

Допълнени екипи ще работят и в събота и неделя на територията на областите Велико Търново, Плевен, Ловеч, Търговище, Русе, Разград и София – област, поясниха от МЗХГ.

Публикувана в Новини на часа

Срокът за прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2017 г. вероятно ще бъде удължен до 31 май. Това бе съобщено на пресконференция на Българска асоциация Биопродукти /БАБ/. По време на работна среща в МЗХ от агроведомството са уверили биопроизводителите, че страната ни ще поиска в ЕК удължаване на срока, както бе и през миналата година.

По данни на БАБ около 40% от заявленията на биопроизводителите не са приключени досега, а все още много от фермерите не са очертали земите си. Нещо повече – процедурата за подаване на заявления на биофермерите е съпътствана от много документи и фактури, така че е невъзможно да се спази сегашния график, дори службите по земеделие да работят денонощно.“Физически няма възможност да се приключи с правните основания“, коментира Веселина Ралчева, биопроизводител от Панагюрище и председател на Управителния съвет на Българска асоциация Биопродукти.

Фермерите то бранша на биопроизводството алармираха за изключителното забавяне на субсидиите, които досега са получавали в най-лишия случай през февруари месец. „Спирането на мерките за агроекология и биоземеделие обърква плановете на фермерите, които при едни условия са планирали стопанската си година и следващите пет години, а изведнъж в първия ден на кампанията им се поставят съвсем други условия. „Специално за биологичните производители трябва да кажем, че преминаването към този вид производство е свързано с планиране, с вложени доста средства предварително, както за сертификация, така и за подготовка на земите за такъв процес, за купуване на биологични семена или разсади. В един момент те разбират, че няма да могат да разчитат на субсидиите, които другите им биологични колеги или такива в предох вече получават. Това ги поставя от една страна в неравностойно положение, а от друга страна финансово те вече са направили някакви вложения и действително са в доста лошо положение”, коментира Ралчева.

Публикувана в Бизнес

Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.

Подадените заявления са 2 566 на брой. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година. Средствата, които ДФ „Земеделие“ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини. Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

За тази година по схемата е предвиден финансов ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс ще бъде разпределен за есенния етап на прилагане на помощта през ноември. Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.

Публикувана в Бизнес

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общият брой на приетите заявления е 925, а финансовата помощ, за която се кандидатства, е в размер на 2 112 775 519 лв.

» За строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тяхса приети общо 204 заявления за подпомагане на обща стойност от 378 752 407лв. Средната стойност за един проект от 1 856 629лв.

» 188 заявления на стойност 941 625 167лв. са подадени по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях”. Средната стойност за проект е 5 008 645 лв.

» По дейност „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 еквивалент жители в селските райони” са подадени 113 заявления за 546 549 137 лв. при средна стойност за един проект 4 836 718 лв.

» За изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, в периода за прием са подадени 13 заявления за подпомагане на обща стойност от 32 224 384 лв. По тази дейност средната стойност за едно проектно предложение е 2 478 799 лв.

» По дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства” са приети 325 заявления на стойност от 107 342 960 лв. при средна стойност за проект от 330 286 лв.

» За реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са подадени 82 заявления на обща стойност от 106 281 464 лв.:

- 33 заявления за 37 492 015 лв. и средна стойност за проект от 1 136 122 лв. са подадени по дейност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”;

- 49 заявления за 68 789 449 лв. и средна стойност за проект от 1 403 866 лв. са подадени по дейност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината”.

Предстои оценяване на постъпилите заявления за подпомагане съгласно критериите за подбор, посочени в приложение № 11 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020.

Заявленията за подпомагане ще се класират според получените при оценката точки и ще се одобряват в низходящ ред до размера на определения бюджет за съответната дейност. Класираните проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането, ще бъдат одобрени след заповед на министъра на земеделието и храните за изменение на бюджета по подмярката.

Публикувана в Бизнес

118 собственици на гори на територията на Южноцентрално горско предприятие - Смолян са подали заявления да се изкупят имотите им. Това каза пред Радио „Фокус” – Смолян инж. Елин Лилов, зам.-директор на ЮЦДП - Смолян. По думите му крайният срок, в който собствениците на горски територии до 5 хектара можеха да подават молби до Държавните горски предприятия собствеността да им се придобие от държавата, срещу заплащане от нейна страна, е изтекъл през миналата седмица. "До момента са подадени заявления за изкупуване на 199 имота, тъй като в едно заявление може да се предлага повече от един имот за продажба", поясни още инж. Лилов. „Първият етап от работата на Комисията приключи през миналата седмица, въз основа на който не бяха допуснати до по-нататъшно участие 48 заявления за 94 имота, за останалите, които бяха допуснати, бе извършено първо класиране и 38 имота вече са определени и са класирани на първо място”, каза още каза инж. Елин Лилов и добави, че независими оценители изготвят оценка за определяне на тяхната стойност. По думите му ресурсът, предвиден за тази година за изкупуване на малки частни гори до 5 хектара, предвиден за ЮЦДП – Смолян, е малък - в размер на 100 000 лева, а за цялата страна е 700 000. По думите на инж. Лилов целта на изкупуването от страна на държавата е тя да увеличи своите горски площи, като ги охранява и стопанисва.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта