С решение на кабинета ще бъде намалена концесионната площ за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Ирма“, за да се избегне засягането на обработваеми земеделски земи. Находището е разположено в землищата на селата Горна Кремена и Кален, община Мездра. Концесионният договор за добив от него е сключен през 2016 г. за 35 години с плевенското дружество „Конструктинг“ ООД. Промяната е поискана от концесионера. Според инвестиционното предложение, в най-южната част на площта е предвидено да се изгради депо за скална откривка, отделяна при добива. Концесионерът счита, че значителна част от нея може да се използва след преработка за пътни основи и настилки. Това дава възможност да бъде изградено по-малко по обем от първоначално предвиденото депо за скална откривка и концесионната площ да бъде намалена от 253 на 240 дка. От „Конструктинг“ ООД изтъкват още, че по този начин ще се избегне засягането на по-продуктивни земеделски земи.

Публикувана в Новини на часа
Общинските служби по земеделие трябва в срок до 1 август да изготвят предварителни регистри на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване. В срок до 20 август местни комисии с участие на кметовете и службите по земеделие определят върху копие от кадастралната карта територията, върху която са създадени масиви за ползване и техните граници. Това е записано в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с указания за прилагане на два от новите членове на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Документът от десет страници разписва всички процедури и срокове за внасяне на декларации в общинските служби по земеделие, както и за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Заповедта на министъра урежда прилагането на два члена от Закона – член 37б и 37в.
 
Споразуменията за ползване на масивите се сключват в срок до 30 август по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. За стопаните е важно да знаят, имотите, които са декларирани за ползване в реални граници, както и имотите с траен начин на ползване - пасища, мери, ливади, не се включват в процедурата за създаване на масиви за ползване.
 
Общинската служба по земеделие в срок до 25 август публикува обява да изготвените регистър и карта на ползването в кметството и в сградата на службата. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна служба „Земеделие".
Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.
 
В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие" издава заповед, с която одобрява сключеното споразумение за масивите за ползване, като до 10 октомври те трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците им.
 
 
Ако собствениците и особено тези от тях, които обработват лично земите си и ги заявяват за подпомагане, не подадат декларация за ползването, имотите за които не са сключени договори за наем или аренда ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като т.нар. имоти - бели петна.
 
За целта се публикуват съобщения на интернет страницата на МЗХГ и на областните дирекции „Земеделие“, както и обяви на видни места в кметствата, общините, областните администрации и местния печат. Декларациите за начина, по който ще се използва имотът през следващата стопанска година, се подават в срок до 31 юли, гласят Указанията.Всеки от съсобствениците може да подаде декларация, като всички останали съсобственици в имота могат да се ползват от нея. Ако собственик не желае някой от имотите му да се включва в масиви за ползване, той трябва изрично да посочи това в декларацията си.
 
Службите по земеделие няма да се занимават със споровете кой от два или повече договора за ползване на един и същи имот е действителен за съответната стопанска година. Това ще се решава от съсобствениците, а ако те не могат да се разберат, ще трябва да се обърнат към компетентен съд.
Публикувана в Новини на часа
 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите внесе в Народното събрание информация за броя на собствениците на земеделски земи и обработваните от тях ниви. 
Според данните, в България има десет собственици, всеки от които владее над 100 000 декара земеделски земи. Данните за поземлената собственост, притежавана от физически и юридически лица, бяха поискани от депутата Искрен Веселинов във връзка с публикации, че „България е между страните в ЕС, в които земеделската земя е съсредоточена в ръцете на малък брой собственици“. Това бе казано на срещу с журнаристи от Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и пред-присъединителна помощ“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони.“
 
 
Представената от министъра информация е в табличен вид и не съдържа имената на едрите собственици. От таблиците става ясно, че в България собственици на ниви са 1 861 410 граждани и фирми, които притежават общо  44 млн. декара земеделски земи.
 
Източник: МЗХГ
 
Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 декара. Това са 1 859 316 граждани и фирми или 99.88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара при среден размер от 4.772 декара. Това означава, че в ръцете на най-дребните земевладелци са близо 80% от площите.
 
На другия полюс са десетте най-едри собственици. Заедно те притежават близо 2 млн. декара или 4.3% от общата площ, обособени в 270 406 имота. Средният размер на един имот в тази група е 7 декара.
Публикувана в Новини на часа
Депутатите отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за посевния и посадъчния материал, с които се изменя Законът за опазване на земеделските земи. Оспорените текстове са свързани с изменените правила за промяна на предназначението на земеделски земи, предаде БНТ.
 
Със 124 гласа "за", 73 "против" и 6 "въздържал се" мнозинството в парламента прие повторно промените в закона и на практика отхвърли ветото. 
 
От ГЕРБ, "Обединени патриоти" и "Воля" подкрепиха измененията, а от "БСП за България" и ДПС се обявиха против тях.
 
Припомняме, че между гласуванията в София се състояха протест и контрапротест срещу промените. Еколози и природозащитници настояват за вето върху текстовете, тъй като заплашват да позволят застрояване на крайбрежието.
 
Собствениците на такива земи обаче обявиха, че с наложената забрана на промяната на предназначението от години не могат да използват земите си.
Публикувана в Новини на часа

Проблемите с реституираните имоти дълго време ще стоят пред администрацията за решаване, защото възстановяването на земеделска земя в реални граници е изключителна грешка. Това заяви на пресконференция главният архитект на София Здравко Здравков, отчитайки първата година от работата си в "Архитектура и градоустройство", цитиран от БТА.

По думите на Здравков не може един имот като бивша нива да бъде възстановен в реални граници в територия, която вече е урбанизирана с изградени ток, вода, канал, транспортни връзки, без да се отчете добавената му стойност. Когато тази нива е имала характеристика на земеделска земя, цената й е била една, в момента, в който се възстанови, цената й е умножена по 10, 20, дори по сто, каза Здравков. Според него, още навремето не се е отчитала добавената стойност на тези имоти и те са били възстановени в реални граници, което води до проблеми, които тепърва трябва да се решават.

Дори тези имоти да се отредят за озеленяване, след това общината трябва да ги изкупи. Възстановихме едни бивши ниви, сега ги плащаме като урбанизирани територии, за които ни искат над 100 евро на кв. м, посочи главният архитект. Той е на мнение, че на целия механизъм на възстановяване на частната земеделска собственост трябва да се сложи край. Всички останали реституционни закони имаха начало и край, само Законът за възстановяване на земеделските земи по думите му продължава да създава проблеми. Главният архитект каза, че районите с комплексно застрояване на принципа на модернизма през 70-те и 80-те години като "Левски", "Мусагеница", "Обеля", "Младост" са изградени като градове спални, с градоустройствена структура, носила духа на онова време.

В момента обаче, в който започва реституиране на земеделска земя в тези комплекси, се създава предпоставка за „тиктакаща бомба“, каза главният архитект.

Според него проблемните имоти в "Младост" не са в целия комплекс, а става въпрос за 10-20 имота, за които Здравков каза, че е помолил кмета на района Десислава Иванчева ясно да ги дефинира.

"Ако ги намерим, можем да задействаме процедура за изменение на ПУП, да търсим решение за всеки един по отделно", каза Здравков.

Той смята, че е неправилно да се спира изцяло  строителството, защото така само се отлага проблемът във времето.

„Работим за промяна на нормативната уредба, за затваряне на вратичките в законите и дефиниране на местата, където искаме да се изгради бъдещото сити“, каза още Здравко Здравков в коментар за високото строителство в столицата.

Според Здравков мястото на високите сгради трябва да бъде там, където има транспортни връзки, защото цялостната концепция за придвижване пеша е насищането на функции на местата на метростанциите, там където има паркинги и довеждаща инфраструктура, газ, ток, вода и канал.

Попитан за коментар във връзка с намерение за строеж на 44-етажна сграда на бул. "България", главният архитект каза, че инвеститорите ползват поредица от вратички в нормативната уредба, за да постигнат изграждането на високо застрояване. Задължих инвеститора да си преработи проектната документация в съответствие с влезлите в сила общи планове, тъй като ПУП на тази територия няма, каза Здравков.

Той е имал поредица от срещи с инвеститорите, при които те категорично са отказали да преработят проектната документация. В момента съм в ситуация, в която Върховният административен съд ми наложи глоба от 1000 лв. за неспазване на съдебното решение. Обжалвам глобата и считам, че не мога да изпълня съдебно решение, което ме кара да извърша закононарушение, посочи главният архитект Здравков. Той обясни, че има решение на съда, с което общият устройствен план, който по закон е необжалваем, отпада за техния конкретен имот.

„Задължават ме да изпълня съдебното решение, като допусна изграждането на една 44 етажна сграда, като в същото време ме задължават да изпълня ОУП, който е действал към 2007 г., в който теренът е отреден за зона за обществено обслужване“, допълни главният архитект. Той подчерта, че няма да извърши закононарушение и е против толкова високо строителство в този район на града.

Публикувана в Бизнес

Земеделието, визуализирано в невероятни карти

Земеделските карти ще ни помогнат да видим какво крие бъдещето на фермите.

Земеделска карта на районите с воден недостиг

Земеделието се възползва от хранителните вещества в почвата и количеството вода, която е на разположение. Водата е ключов елемент. Когато културите не получават достатъчно вода, земеделските производители трябва да търсят други начини за напояване на посевите. Напояването може да промени всяка почва в плодородна земеделска земя. Затова когато водата липсва, фермерите изграждат резервоари и дълбоки кладенци.

Институтът за Световни Ресурси начертава карта, показвайки къде по света има районни с воден стрес. Земеделската карта на районните с воден недостиг измерва какво количество вода е нужно и какво е нейното предлагане на пазара. Страни като Индия, Мароко, Испания и Филипините са изправени пред голям воден дефицит на обработваемите земи. Големите полета със основни суровини също са визуализирани като кафе, ориз и зърнени култури.

Линк : http://www.wri.org/applications/maps/agriculturemap/#x=0.00&y=0.00&l=2&v=home&d=rice

Карта за изхранване на населението

Растениевъдството ще трябва да удвои добивите до 2050 г., за да отговори на нуждите на все по-голямият брой жители, който се стремят да избират все по - качествени продукти. Посрещането на това предизвикателство ще бъде трудно, но не и невъзможно“ казва Института по околна среда в Минесота.

Ще може ли глобалното земеделие да отговори на бъдещите изисквания? Институтът в Минесота прави проучване на сегашните добиви и търси решения на най-големите проблеми в селското стопанство. Това е и целта на картата за изхранване на населението. За да се справим с този нарастващ проблем, ние ще трябва:

  • Обработваемите земи трябва да станат по-продуктивни

  • Увеличаване на водната ефективност

  • Промяна в реколтата и диетата на хората.

Линк :

http://storymaps.esri.com/stories/feedingtheworld/

Карта на обработваемата земеделска земя (% от земеделската земя)

Световната банка има уникален набор от земеделски карти показващи исторически и бъдещи земеделски тенденции. Те включват :

-Поливни площи (% от общата земеделска земя)

-Земеделска земя (% от територията)

-Селскостопанска техника (трактори на 100 кв. км. в обработваеми земи)

-Земи с добавена стойност (% от Брутният вътрешен продукт)

-Земи, показващи стойността на един работник (константна 2005$)

Линк : http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?view=map

Организацията по прехранване и земеделие (FAO) към ООН с карта на гладуващите.

Един от всеки седем души на Земята живеят с по-малко от долар на ден.“

Гладът означава недостатъчно количество храна и брой хранения. Недостига пречи на работоспособността при възрастните и развитие на организъма при подрастващите. По-голяма част от хората изпитващи този проблем са в развиващите се страни.

ООН има за цел да се бори с глада и да го намали двойно в развиващите се страни. Интерактивната карта на Обединените Нации повишава информираността за глада в световен мащаб.

Линк : http://www.fao.org/hunger/en/

Карта на почвените мрежи (ISRIC)

Богатата почва съдържа живи същества като буболечки, червей, корени и сухи листа. Те са органичният материал, който се намира в горният почвен слой, той е към 10%, а останалата част от почвата са пясък и камъни. Органичният материял е в основата на растежа при земеделските култури.

Има и други фактори за производството на растителни култури. Структурата на почвата (%пясък, %тиня, %глина) е важна защото влияе върху задържането на хранителните вещества. Катионообмена показва как почвата може да достави хранителни вещества като калций, магнезий и калий.

Картата на почвените мрежи е важа за вземането на решения на земеделските производители. Някои от най-добрите почвени карти могат да бъдат намерени с вградени функции за класификация, органичен въглерод, pHвъв водата, %пясък, % тиня, % глина, катионен обменен капацитет, наситеност, плътност и груби парчета.

Линк : https://www.soilgrids.org/#/?layer=geonode:taxnwrb_250m

Глобална база данни на обработваемите земеделски земи

Агро картите разделят основните хранителни култури в различните административни области. Информацията се обобщава от земеделските култури и добива от посевите.

Около 40% от световната работна заетост е в селското стопанство. Това са 1,3 милиарда души, което означава че този отрасъл предлага най-много работни места. Картите на обработваемите земи дават лимитирана, номного важна информацията как се използват земите.

Линк : http://kids.fao.org/agromaps/

Земеделските карти помагат за взимането на решения

Земеделието изхранва земното кълбо. В този списък с карти можем да следим какви реколти са подходящи за различните региони.

Селското стопанство е изправено пред редица проблеми – нарастващо население, климатични изменения, глад и воден недостиг. Тези карти събират информацията в база данни и помагат за по-премислено и информирано решение на земеделските производители.

Публикувана в Бизнес

Около 90% от земеделските земи в цяла България ще се покриват от дигиталната кадастрална карта. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с Десислава Танева откриха във Варна първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в областните служби "Земеделие".

До момента едва около 22% от земеделските земи попадът в кадастъра, стана ясно по време на срещата. Съгласно реформата в бъдеще нито една общинска или държавна администрация няма да имат право да изисква от граждани и фирми скици. Това ще става само по служебен път, като част от стратегията за електронно управление. Услуги ще могат да се получават онлайн с електронен подпис. Имотите ще имат т.нар. имотно ЕГН, като се премине от поименна към поимотна система. Кадастърът ще е дигитален и всеки ще може да влезе, за да види историята на даден имот, евентуални тежести върху него, както и предишните му собственици. Това ще допринесе за опазване на неприкосновеността на частната собственост, обясни още министър Павлова.

"Промените ще доведат до много по-облекчено обслужване на бенефициентите в сектор "Земеделие", във всички 242 общински служби, всичко ще става в реално време, каза министърът на земеделието Десислава Танева. Според земеделския министър по директните плащания за кампания 2016 г. за 12 млн. имота са регистрирани 20 млн. правни основания. От тях над 81% са в картите за възстановена собственост и над 18% в кадастралните карти. 

"Чрез въведените промени по отношение на разпределението на директни плащания, целящи субсидия да получават само бенефициентите, които имат правно основание, получихме изключително точна картина за всяко землище, каза още Танева. По думите й близо 5 хил. землища са администрирани от областните служби по земеделие, 11400 са бенефициентите по директни плащания.
 

Публикувана в Бизнес

Общата площ на земеделските земи, която всяка година намалява от растящите градове и промишлености, е равна на площта на страна, колкото Италия. Такива данни изнесе докладчикът Оливие де Шутер на 65-та ассамблея на ООН.

Приблизително 303 515 км2 плодородни земи всяка година се оказват под бетон и асфалт. Над 500 милиона души в света изпитват остър недостиг на храна от непроизведена земеделска продукция поради липса на земеделски земи.

Особено сложна е ситуацията, която се създава в Южна и Източна Африка. По време на живота на по-старото поколение площта на обработваемите площи там е намаляла два пъти на човек от населението!

Прогнозите са още по-мрачни: към 2030 година човекът ще покрие с асфалт и бетон повърхност от Земята, равна по площ на страна като Афганистан.

Публикувана в Растениевъдство

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ
АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

ВЪПРОС: Притежавам земеделска земя, за която не съм сключвал нито договор за аренда, нито договор за наем. Въпреки това земята ми всяка година се обработва от неизвестно за мен лице. Обърнах се към службата по земеделие, откъдето ми отговориха, че земята ми е включена в така наречените “бели петна”.
Какво представлява по смисъла на закона “бели петна”? Кой трябва да ми плати за това, че работи земята ми?
Генчо Петков, с. Алино, Самоковско
ОТГОВОР: Нито в ЗСПЗЗ, нито в друг нормативен акт е употребено понятието “бели петна”. Този термин се е наложил в практиката и означава земеделски земи, за които собствениците им не са подали декларация и не са сключили договори за аренда, наем и др. сделки, земите са включени в масиви за уедрено ползване и са разпределени между ползвателите в землището по административен ред /чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ/ със заповед на директора на съответната областна дирекция по “Земеделие” .
Ползвателите, на които са разпределени тези земи (“белите петна”), са длъжни да заплащат сумите за ползването в полза на собствениците. Тези суми се внасят по сметка на общината, която ги изплаща на собствениците по тяхно искане в тригодишен срок.
Размерът на плащането е в съответствие със средното годишно рентно плащане за съответното землище за предходната година, което се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция “Земеделие”. Плащане се дължи само за частта от имота, която е разпределена за обработване на съответния ползвател като “бяло петно”.
За да получи плащане, читателят трябва първо да се увери, че неговата земя, която се обработва, представлява “бяло петно” чрез справка в съответната служба “Земеделие”. Ако сумите са преведени от ползвателя, общината ще ги изплати на собственика по негова молба, но най-много за три години назад.

Публикувана в Бизнес

Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЕЗП) потвърждава категоричната си позиция срещу Схемата за дребни земеделски стопани, която е заложена в Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагане на директните плащания в Република България от 2015 г. Подпомагането на дребните земеделски стопанства с площи от минимум 0.5 ха няма да бъде ефективно, тъй като ще стимулира разпокъсването на земята. По прогнози на МЗХ кандидатите за подпомагане на дребни стопанства ще бъдат повече от 116 045. Освен това прилагането на схемата ще създаде и негативни практики като изнудване на фермерите от собствениците на земи за увеличаване на рентите до нива съпоставими с получаваните субсидии по схемата, без да е наличен реален икономически мотив за това.

От ААЕЗП са категорични, че включването на преразпределителното плащане за площи до 30 ха и намаляването на минималния праг за участие в схеми за подпомагане от 1 ха на 0,5 ха. са  достатъчни условия за стимулиране на реалния  земеделски производител. В противен случай чрез раздаването на пари „на калпак“ ще се извършва „социално подпомагане“, но със средства предвидени за земеделие.

Позицията си срещу прилагането на Схемата за дребни земеделски стопани ААЕЗП изрази и чрез подкрепа на общата декларация на организации-членове на работната група по прилагане на схемите за директни плащания в периода 2015-2020г., създадена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Същевременно ААЕЗП изразява удовлетворение от факта, че ръководството на МЗХ прие останалите 3 искания на бранша за промени в Концепцията, касаещи прецизиране на дефиницията „активен фермер“, намаляването на минималната площ за участие в схеми за подпомагане на площ на 0,5 ха., както и въвеждането на 100% намаление на плащанията по Схемата за единно плащане на площ за суми над 300 000 евро при условие, че се добавят към таваните на плащанията разходите за заплати и осигуровки за земеделската дейност, като спестените средства да бъдат пренасочени във втори стълб по конкретни мерки, свързани с агроекологията и развитие на приоритетните за България отрасли - животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично маслени култури, тематична подпрограма за подпомагане на малки земеделски стопанства с гарантирани бюджети по мерки „Инвестиции във физически активи" и "Биологично земеделие".

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта