300x250 static

Почти всички получатели на земеделски субсидии са допуснали някакви неточности по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЗ). Едната група лица изобщо не са подали декларации, а другата група са подали, но в тях са посочени значително по-малко суми от изплатените, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Данъчните припомнят, че освен субсидиите по Общата селскостопанска политика (ОСП) – директните плащания, има и по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а също и компенсации, например de minimis за пропаднала продукция и тези суми също се облагат с данък върху доходите на физическите лица. Важно е да се знае, че те не подлежат на облагане с осигуровки.

От НАП съобщават, че доходите от продажба на произведената селскостопанска продукция, също подлежат на облагане.

От приходната агенция съобщиха, че фермерите ще получат съобщение и да бъдат извикани в НАП.

Най-вероятно хората, които са пропуснали да подадат данъчна декларация в установения срок до 30 април тази година, ще бъдат ли глобени. Ако доходът, който не е деклариран, е на изключително ниска стойност, административно-наказващият орган би могъл да наложи пропорционално по-ниска санкция.

Санкцията за неподадена декларация е до 500 лв., но това е само по отношение на годишната данъчна декларация. Не е изключено данъчните да имат въпроси и по отношение на другите доходи, и по отношение на осигуровките. Тоест би могло да има отношение и към други документи, които е следвало да бъдат подадени, но не са.

Специалистите припомниха, че до 1 октомври е срокът за подаване на коригиращи декларации.

От НАП ще получат информация за изплатените субсидии през 2016 и 2017 г., но се заканват да проверят получените помощи поне 5 години назад.

Фермерите са най-различни категории хора – физически лица и еднолични търговци. Има такива, които са подали данъчна декларация. За тях законът дава правно валидна възможност да подадат коригираща декларация. Към тях се подхожда първо с тази възможност. Има хора, които изобщо не са декларирали доходи. Има и такива, които са подали декларация, но е налице значителна разлика между декларираното и реално полученото, като доход. Затова всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално, коментираха данъчните.

Ще припомним, че от НАП издадоха специална брошура за данъчното облагане на фермерите, която в. „Гласът на фермера“ публикува изцяло.

Публикувана в Бизнес

Във връзка със зачестили въпроси от страна на земеделските стопани по отношение на данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета, ДФ „Земеделие“ информира:

Съгласно споразумението за взаимодействие между ДФ „Земеделие“ и НАП, фондът предоставя данни на приходната агенция за изплатените суми на всички кандидати по отделните схеми и мерки, които ДФЗ администрира за всяка календарна година.

За улеснение на земеделските производители при подаването на коригиращите данъчни декларации до 1 октомври 2018 г. в случай, че са получили субсидии единствено по схемите и мерките на директните плащания, могат да направят справка за изплатената им финансова помощ в „Системата за индивидуална справка по Директни плащания”, която се намира на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Бенефициентите на ДФ „Земеделие“, получили държавни помощи, финансиране по пазарните мерки и ПРСР, следва да направят извлечение от банковите си сметки, като сравнят преведените суми в тях с декларираните доходи и субсидии пред НАП за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. Всички изисквания на НАП за данъчното облагане и осигурителните задължения на земеделските стопани са публикувани на интернет страницата на приходната агенция, в секция „Брошури“, „Облагане на земеделските стопани за 2018“.

Публикувана в Бизнес

Във века на електрониката, за да се регистрирам като земеделски производител, ми коства 7 работни дни и 500 навъртяни километра. Селските райони затова опустяват, защото не са решени проблемите на инфраструктурата и комуникациите, коментира Петранка Гагова, член на УС на Национална Био асоциация

Интервю на Лили Мирчева

 • Г-жо Гагова, Вие сте в ръководството на новата Национална Био асоциация, но сте и фермер. Какво произвеждате?

 • Имам 250 дка биоградина с череши, ябълки и сливи, но отглеждам и 100 хил. бройлери в района на Великотърновското село Вързулица.

 • Какво е да си биопроизводител в България? Защо управляващите гледат с недоверие към този бранш?

 • Когато започнах да се занимавам с биоземеделие, изглеждах като луда за връзване. Поне така ме гледаха приятелите. Сега с най-голямо уважение ме търсят и ползват моята качествена биохрана. Това е моята гордост, но с проблемите, с които започнаха да ни товарят, все по-често се питам какво да правя отсега нататък - дали да продължа или да се откажа.

 • Защо сега искате да се откажете?

 • В момента върви очертаване на земеделските земи. По стечение на обстоятелствата скоро се завърнах от Испания и видях как очертават там, въпреки че нямат огромни масиви, както у нас. В Испания зад всяка овощна градина има малък склад и преработвателно предприятие. Там чиновниците отиват при производителя и извършват очертаването. А не знаете какъв ужас изживяваме, когато отиваме да се очертаваме. Първо – чакаме с часове на опашка, защото през повече от половината период, определен за очертаване, системата не работеше. Тя и сега не работи, и това потвърдиха колегите от още пет окръжни градове. Така едва преди дни очертах моите градини. Ще кажете - разбира се, когато системата се претовари, няма да работи, но там има и други неща, които отдавна чакат решение. Като че безхаберието у нас взема връх и никой не иска да промени ситуацията.

 • Защо, според Вас, системата не работи?

 • Всеки що-годе компютърно грамотен човек знае, че когато една система работи в MS-DOS и отгоре й налагаш Windows, се получават странни неща и тъкмо на това сме свидетели. Системата на ИСАК работи в DOS и върху нея ние налагаме т.нар. споразумения. Става така, че парцелите се свиват и се получават застъпвания на площите. Ако зърнопроизводителите имат 5% застъпвания и нередности, получават 95% от субсидията си. А биопроизводителите при 10% „недоимък“, който се получава от разликата между ИСАК и Windows, ги лишават 100% от подпомагане. Тогава започват делата, трябва да връщаме пари и т.н. На мен ми писна да бъда проверявана, да бъда следствена, да давам показания, че нямам сестра…

 • С колко специалисти по очертаването работите във вашия регион?

 • В региона, където работя, 25 специалисти се занимават с очертаването. От тях само двама чертаят точно. Останалите чертаят с грешки. Само че не тях санкционират за грешките, а нас – производителите. Направи ми впечатление, че не са ги снабдили с най-елементарните таблици и ние трябва да знаем наизуст означения и наименования, което съвсем не е наша работа. Има фермери, завършили висше образование, но болшинството хора на село, които се занимават със земеделие, нямат нужното образование . Имаме задължения и отговорности, но нямаме права. Един чертае, а друг има „късмета“ да гадае дали ще получи цялата си субсидия.

 • Чиновниците не идват ли на полето с GPS-системи и таблети, за да извършат очертаването на място?

 • Като застанем пред компютрите в службата по земеделие, виждаме системи, които показват фатална грешка – излиза на червено и не можеш да продължиш нататък.Това стана след промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители през 2015 г., чрез която се премина от споразумения за площите към правно основание за ползването им. Тук се прояви несъвършенството на ИСАК и тя не можа да напасне споразуменията спрямо правните основания. Фермерът няма никаква вина за недостатъците на ИСАК. От фонд „Земеделие“ отказват категорично всякакви проверки на място, а ние само присъстваме на очертаването пред компютъра и накрая се подписваме. Ако откажем подпис, оставаме без всякакви субсидии. Ако се съгласиш с разместените площи, пак си санкциониран. Искам да подчертая, че промяната в Закона за земеделските производители важи само за Системата за единно плащане на площ (СЕПП), но фонд „Земеделие“ го прилага и за биопроизводството. За нас е важно да декларираме една и съща площ в продължение на 5 години. Много наши колеги, изпълнявайки изискванията на Наредба 1 за биологичните производители, паднаха под 90% от първоначалния си ангажимент. Тогава санкцията е 100% и не получават компенсаторни плащания.

 • Има ли още абсурди, с които сте се сблъсквали в практиката си на биопроизводител?

 • Ще цитирам нещо от моя живот – преди две години, при 252 работни дни, 72 дни бях в проверки. Имаше изисквания да представя разни документи, които трябва да нося в институцията, която ме проверява. Но аз съм работник и искам да произвеждам, а не постоянно да се оправдавам за това или онова. Аз живея и работя в малко село на 70 км от всички окръжни градове и на 30 км до най-близката банка. Селските райони затова опустяват, защото не са решени проблемите на инфраструктурата и комуникациите. Във века на електрониката, за да се регистрирам като земеделски производител, ми коства 7 работни дни и 500 навъртяни километра. Първо отивам в едната Поземлена комисия. След това отивам при официалния ветеринарен лекар – една длъжност, за която отиват около 5-6 млн. лв. годишно за заплати, отделно за издръжка и т.н. После отивам в другата Поземлена комисия, но е станало 14:30 часа и те вече не работят. Накрая ще отида в областния център, където нещата стават най-бързо.Чакаш за заверка 15-20 минути, до половин час, но си получаваш картата за земеделски производител.

 • Застраховате ли овощната си градина, още повече, че произвеждате по-скъпа продукция в сравнение с конвенционалната?

 • Има плащания на застрахователите към нас, но са в необичайни режими. Това, което най-много ни касае като земеделски производители са сланите и измръзванията. Но те не влизат в застрахователния режим. Начинът на разпределение на плащанията между нас и застрахователните компании е уникален. Ние работим за застрахователните компании, но те не работят за нас. Те поставят пред нас неизпълними условия и това отдавна трябваше да бъде забелязано и променено от Министерството на земеделието, храните и горите.

 • Къде реализирате продукцията си?

 • Идеята за късите вериги на доставки е много хубава, но ако някой тръгне да изпълнява изискванията на Наредба 26, ще се изправи пред такива препятствия, пред почти непреодолими стени. Има една институция, която се нарича БАБХ и която никак не ни помага. Има и още нещо - от 2005 г., откакто се занимавам с биоземеделие, в земеделското министерство се смениха 42 човека в дирекцията, която отговаря за нас. Поне аз лично ги познавах и не говоря за чиновниците, които не съм срещала от тази дирекция. Тъкмо обучим едни, сменя се правителството, следва чистка и пак отново се справяме със ситуацията. Относно реализацията на продукцията – сега много преработватели търсят биопродукти и сключват договори за изкупуването им. Кой после ще контролира изпълнението на тези договори? Нали после ще дойдат да ни извиват ръцете за по-ниски цени. Скоро един преработвател ме заплаши, че няма да ми изкупи продукцията. И аз мога да си изнасям стоката, но трябва да тръгна от малко стопанство и да се развивам. Само че никой не ми дава такава възможност.

 • Вашите колеги се оплакват от многобройните документи, които се изискват от производителите. Как се справяте с това?

 • Нямате представа колко много бумаги попълваме - като се започне с еднодневните договори, за които дълго воювахме. Знаете ли какви бяха последствията за мен? - Три години подред ме проверяват и при тези проверки давам в Инспекцията по труда огромна папка с документи – искат досиетата едва ли не на цялата рода. Да не говорим за Отчета за приходи и разходи (ОПР), който се подава в статистиката и в Агенцията по вписванията. В една от новите наредби изискват от мен баланс и ОПР, че аз съм произвела 50% от цялата продукция в дадена фирма. Но нито балансът, нито ОПР-то съдържат такава информация. Дава я една справка от счетоводството, която би трябвало да е конфиденциална, но аз трябваше да я представя, за да ми се изплатят парите. Тук се получава прецедент, при който има изкуствено създадени условия – ако аз в едната фирма имам 50% продукция, а се занимавам и с растениевъдство, и с животновъдство, това означава, че едното ще бъде зачеркнато, или ще бъде пренесено в следващата ми фирма. Само че тогава ще кажат, че това е изкуствено създадено условие. Ето как самите нормативни документи ни карат да стигаме до задънена улица.

 • Ще направи ли вашата асоциация предложения за промяна в законодателството, касаещо биопроизводството?

 • Промяната на законодателството е работа на управляващите, но ще ви кажа, че Законът за ветеринарно-медицинската дейност е един от най-смешните закони в България. В него на три страници е обяснен член 192, в който е описана следната ситуация: Ако откраднат птици или животни от моята ферма и ги заловят на пътя, полицията започва да ги пази, докато дойде официалният ветеринарен лекар. Следва друга процедура, според която ветеринарят е длъжен да се обади в БАБХ и да поиска комисия, която да каже какво да се прави с животните на пътя. След като е изтекло работното време на БАБХ, това ще стане на другия ден. Така полицията, която вместо да се занимава с битовите условия на село, които са много фрапантни, ще трябва да пази тези откраднати животни. На следващия ден ще дойде комисията от БАБХ, ще докара една кола, ще натоварят животните и ще ги занесат в кланицата, а после ще ги раздадат на бедните. Последното много ми харесва – поне ще отидат някъде, където ще свършат сериозна работа. Но този излишен алтруизъм е за наша сметка. Аз питам - защо държавата не одобри биохраните да влизат в схемата „Училищен плод“? По принцип тази схема сбъркано е дадена на търговците и те идват, изнудват ни, вместо ние по късите вериги да доставяме на българските деца тези, дадени от Господ плодове и зеленчуци, мляко и месо. Сега се очерта и още нещо - не можем да осигуряваме биомесо от птици на българските училища, въпреки че много държави като Холандия, Германия и Франция ядат биопродукти. Управляващите така и не искат да ни помогнат. Изглежда лицемерно да спираш биопроизводството и да говориш за двоен стандарт на храните. Вече се готвя да издам бестселър за глупостите, които съм прежиляла с МЗХГ и фонд Земеделие. Има фрапиращи случки, които са и за смях, и за сълзи. Когато на Бети и Николай Василеви от „Дивата ферма“ не им платиха една голяма субсидия и те попитаха за причините, обяснението на чиновниците бе, че ливадите им високо в Пирин не са почистени. На сателитните снимки те виждали бял, черен и кафяв камък. Оказало се, че това са крави...

Публикувана в Бизнес
През тази година земеделските производители имат възможност се пререгистрират и след срока от 28-и февруари.
 
Фермерите ще могат да извършат своята пререгистрация в крайния срок за подаване на заявления за директните плащания. Заявления се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. 15-и май е срокът за подаване на заявления без санкции, а до 30 май може да се правят корекции в документацията без санкции. В дните до 9 юни също е възможно да се нанесат промени, но те вече ще бъдат съпътствани със санкции.
 
Възможността за по-късна пререгистрация е факт след като бяха направени промени в заключителните разпоредби на наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания.
Публикувана в Бизнес

Десетки земеделски производители протестираха днес в центъра на Пазарджик по повод трудностите, които им създават еднодневните трудови договори. Те приеха протестна декларация, която ще изпратят до Министерството на земеделието, до Народното събрание и до всички институции, които имат отношение към поставените проблеми. Основното им искане е отмяната на чл. 114 а от Кодекса на труда до разглеждане предложенията в двете комисии - социалната и на земеделието, и отмяна на плащането на плоския данък. Протестиращите се заканиха, че по този начин изразяват протеста си за последен път – ако институциите не вземат мерки, заплашиха с блокада на автомагистрала „Тракия“.

В протестната декларация земеделците настояват плащането на еднодневните трудови договори да става месечно, а отчитането им да става с дневници. Осигуровките не отиват по осигурителна партида на работника, а потъват в някаква бездънна каса, каза кметът на с. Юнаците Стоян Кузев.

В декларацията е записано още Инспекцията по труда и Бюрото по труда да изработят механизъм, който да позволява на момичета и момчета от 14 до 16 години, които вече са създали семейства, и имат деца, да имат право да работят. "Те първо са им разрешили да създадат семейство, а после не им разрешават да работят и социалните трябва да ги хранят", коментира още Стоян Кузев. Другото предложение застъпено в декларацията е земеделците да могат да заявяват необходимостта си от работна ръка пред Бюрата по труда, така както го правят всички останали работодатели.

Земеделците от Пазарджик дадоха едномесечен срок за решаване на поставените проблеми. Ако дотогава отговорните институции не вземат мерки, те са категорични, че ще блокират автомагистралата.

Петър Кръстев

Публикувана в Новини на часа

Съвместна услуга между данъчните и Централния депозитар показва какви акции от масовата приватизация са останали на обикновените граждани

Лили Мирчева

Управляващите суровакаха фермерите тази година с увеличение на минималния осигурителен доход и от 300 лв. той става 350 лв. В този случай единствената утеха за дребните и средни стопани е, че това е по-малкото зло, защото финансовият министър Владислав Горанов първоначално поиска най-ниският праг да е 480 лв. „Всичко останало като ангажимент за внасяне на данъци и осигурителни вноски, се запазва по познатия начин“, обясни за читателите на в. „Гласът на фермера“ Росен Бъчваров, говорител на Националната агенция по приходите (НАП). По думите му всеки, който подава данъчна декларация на каквото и да е основание, може да ползва данъчни облекчения. Затова земеделците, които още не са подали своите данъчни декларации, имат всички права и възможности за допустимите от закона облекчения. Такива могат да ползват и хората, които работят на трудов договор, но до края на годината техният работодател трябва да ги е заявил в НАП.

Данъчните облекчения

за семейства с деца остават същите. За семейство с едно дете данъкът се намалява с 20 лв., с 40 лв. за две деца и със 60 лв. за три и повече деца. „Остава и цялата останала палитра от данъчните облекчения – за дарения в широк спектър към обществени, държавни и общински организации, на и за лица с увреждания, за меценатство на културни институции, на фондовете за асистирана репродукция и други“, допълни Бъчваров. Той обясни, че ако искате да ползвате облекчения, не трябва да имате публични задължения, непогасени към момента на подаване на декларацията. И посъветва - хората да направят справка в НАП дали имат неплатени задължения. Справката може да се направи по електронен път, но за целта трябва да имате издаден Персонален идентификационен код (ПИК). Такъв можете да получите безплатно във всеки офис на НАП. Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски и още ред справки.

Издаването на ПИК не отнема много време

защото се предоставя веднага след искането. Предоставя се в запечатан плик и лицето може да го промени. ПИК номерът е безсрочен и чрез него могат да се подават декларации и да се правят справки, съобщи Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване“ в Централно управление на НАП.

Ако данъчната декларацията се подаде по електронен път - има отстъпка от 5% от дължимия данък за довнасяне. Но сумата не може да надвишава 500 лв. За да получите отстъпката, декларацията трябва да се подаде до 31 януари и към момента на подаване на декларацията, лицето да заплати съответния данък за довнасяне.

Нова облекчение тази година е т. нар. безкасово плащане

Хазната ще опрощава 1% от дължимия за годината данък на тези, които са получили 100% от доходите си по банков път и са изхарчили поне 80% от тях също по банков път.

Максималният размер на сумата, която може да бъде опростена обаче, не трябва да надхвърля 500 лв.

Мярката бе приета още през 2017 г., но за първи път ще се прилага сега при подаване на данъчните декларации за доходите. Тя бе въведена с идеята да се стимулират разплащанията по банков път и да се изсветлят оборотите на търговците. Законът не предвижда данъкоплатците да представят някакви придружителни документи към данъчната декларация, за да ползват новата преференция, т.е. от тях не се изисква да доказват с платежни нареждания и бележки за плащания с банкови карти, че са изхарчили безкешово поне 80% от доходите си.

В същото време от НАП предупреждават, че доказателства могат да бъдат изискани допълнително и данъчните да извършат проверки.

"Нямаме намерение да проверяваме всички данъчни декларации, а само тези, за които има индикации за риск. Изхождаме от позицията, че хората са добросъвестни", разясни Росен Бъчваров. По думите му НАП ще иска позволение от данъкоплатеца да разкрие банковата тайна, за да може данъчните инспектори да проверят паричните му потоци.

За да се ползва 1%-овата отстъпка от данъка обаче има и други условия. Едно от тях е да няма никакви просрочени публични задължения - условие, което от тази година вече се прилага и за всички останали данъчни облекчения.

Тази година е важно да се знае, че справката за получените доходи трябва да се подаде до 15 март. Така физическите лица могат да видят какво е подадено за тях от други предприятия – платци на доходи.

Запазва се правото за корекция по подадена декларация - еднократно до 30 септември, като това важи за физически и юридически лица. За последните е важно да знаят, че годишните декларации по чл. 92 от ЗКПО се подават само по електронен път.

Плащанията на данъците може да стане по банков път, чрез пощенски запис и по електронен път.

От началото на февруари данъците ще могат да се плащат директно

по банкова сметка на НАП в БНБ, без да се удържат такси за превод. Задълженията към хазната ще се плащат или чрез ПОС терминали в офисите на НАП, или през интернет приложение с електронен подпис, или с персонален идентификационен код (ПИК). „Когато се заплаща по този начин, информацията за това постъпва веднага при данъчните. Така ще се елиминират случаите, в които се начисляваше лихва на лицата, докато информацията дойде в НАП. При това плащане, наречено чрез витруален или физически ПОС, няма да има такса за лицата. Плащането става за 30 секунди и респективно всички закъснения остават в историята, когато се начисляваха стотинки за закъснение от ден или два“, обясни Бъчваров.

Другата нова услуга на данъчните се извършва

съвместно с Централния депозитар

Тя позволява чрез ПИК, издаден от НАП, да се правят справки от лицата - дали са собственици на облигации, акции и дялове, включително и от масовата приватизация. Има две големи групи справки. Едната е за ценни книжа и сделки, извършени с тях. Втората услуга позволява на хората, които имат ценни книжа от масовата приватизация, да разберат какво се случва с техния портфейл.

За получаването на такава справка се влиза в сайта на Централния депозитар. Там има указания за справки и елекстронни услуги. Човек се идентифицира чрез ЕГН и ПИК, получен от НАП. „Използва се изградения от данъчните идентификационен механизъм за над 600 хиляди физически лица, за да могат да се сигурни, че само правоимащи получават тази чувствителна информация. Визуализират се конкретни данни – ако имате акции, закупени като физическо лице или дългови инструменти, вкл. и придобитите от масовата приватизация“, обясни Бъчваров.

Новата данъчна декларация има ново приложение 13, в което физически лица могат по желание да посочат доходи, придобити от тях през 2017 г., освободени от облагане. Примерно продажба на лично имущество, обезщетения или други видове доходи. Тази справка има информативен характер.

За сметка на това задължителните до миналата година декларации „без дейност“ няма да се подават. „Не е необходима т. нар. нулева декларация, в която компаниите обявяват, че не са имали дейност“, обясниха от приходната агенция.

Публикувана в Бизнес

Човек и добре да живее, идва време да си подаде данъчната декларация и да плати дължимото на държавата. Промените, които касаят облагането на личните доходи за миналата година, не са много. Част от тях са свързани с нови срокове за плащане и подаване на данъчните декларации, въвеждат се облекчения за хората, които имат доход от чужбина.

Нови срокове и по-малка отстъпка

Таванът на отстъпката за подадена по електронен път данъчна декларация се намалява. Тя е 5% върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. (1000 лв. досега). За да се ползва опцията, трябва да са изпълнени няколко условия – декларацията да е подадена до края на януари, до този срок да е платен и дължимият данък и освен това данъкоплатецът да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към този момент. Промените важат и при подаването на годишната данъчна декларация за 2017 г.

Направете проверка


Хората с издаден ПИК (персонален идентификационен код) могат да проверят кой какъв доход им е изплатил през годината. Така ще са сигурни, че няма разминаване между това, което те подават като информация в своята данъчна декларация, и документите в НАП. Информацията при данъчните за изплатени доходи на физическите лица се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, в срок до 15 март. Затова на практика пълна проверка на декларираните изплатени суми ще може да се направи след тази дата
ПИК е безплатен и се издава от данъчните. Подаването на декларация с него през страницата на НАП пък е доста бързо и лесно. Срокът за подаването й е 30 април, дотогава трябва да бъде внесен и дължимият данък, ако има такъв за довнасяне. Както и миналата година, при откриване на грешка в декларацията след 30 април може еднократно в срок до 30 септември да се подаде нова декларация с коригирани данни.

Доходи от чужбина

От началото на годината хората с доходи от чужбина, като например от трудови правоотношения, от продажба на акции и дялове, доходи по консултантски възнаграждения и от лихви по банкови депозити, ще са малко по-улеснени откъм документалното доказване на платените данъци върху тях, както и осигуровки за сметка на лицата. Към годишната данъчна декларация, която те са длъжни да подадат в България, вече има възможност да прилагат не само "удостоверения" за внесения в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от приходните агенции на другата държава, но и други доказателства. Тоест може да се ползват и документи като служебна бележка от чуждестранен работодател. В момента например някои хора с доходи от чужбина изпитват затруднения при ваденето на удостоверения от чуждите приходни агенции, тъй като данъчната година за отделните държави не съвпада с календарната, както е в България. Данъчни консултанти казват, че в някои случаи разходите за изваждане на удостоверение за внесени осигуровки или данък са по-големи от данъчното облекчение, което тези документи позволяват.
За доходи от чужбина, при които се прилага метод за избягване на двойно плащане на данъци "освобождаване с прогресия" (ако е посочен в сключеното Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и тази държава), могат да не представят доказателства за размера на внесения данък, казват от НАП.
Данъкът, който се дължи за изплатени от друга държава доходи, трябва да бъде внесен до 30 април на следващата година и ще се декларира с годишната данъчна декларация.

Осигуровките

Промяната, която засяга всички, е увеличението на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с един пункт. Той се разпределя между работодател и работник, като 0.56 са за осигурителя и 0.44 пр. пункта за осигурения. Така общата осигурителна тежест става 14.8% за родените след 1959 г. плюс още 5% отиват в задължителните пенсионни фондове и 19.8% за родените преди тази година.
През 2018 г. максималният осигурителен доход остава 2600 лв. Минималният се повишава с 50 лв. до 510 лв., колкото е и минималната заплата от началото на годината. Има и едно улеснение за самоосигуряващите се – от тази година за тях минималният праг за осигуряване ще е само един (досега се определяше спрямо облагаемият им доход за дейността като самоосигуряващи се) и ще е колкото минималната заплата, т.е. 510 лв.

Не забравяйте и биткойните

Още преди няколко години от НАП напомниха, че печалбите от сделки с виртуални валути трябва да се декларират и върху тях се дължи данък от 10%. Темата е още по-актуална сега, след като за миналата година bitcoin поскъпна с близо 1400 процента. При втората по големина по капитализация Ripple годишната доходност пък е цели 36 хил. процента.

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране доходите от продажба на bitcoin се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив, посочват от НАП.

Публикувана в Бизнес

Публикувана е заповедта, с която се признават щети за земеделските производители от настъпили климатични събития.

 • Неблагоприятни последици вследствие на настъпило засушаване през есента на 2016 г. и измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2017 г., и слана, ще се компенсират в областите: Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кюстендил, Перник, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, София град, София област, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол и Пазарджик, за културите: рапица, царевица, кайсии, череши, вишни, ябълки, сливи, смокини, грах и резене;
 • поражения от буря, поройни дъждове, придружени с ураганен вятър, наводнение  ще се компенсират в областите: Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София област, Ямбол за културите: слънчоглед, картофи, пшеница, ечемик, царевица, рапица, грах (за зърно), люцерна и малини;
 • поражения от градушка ще се признават  в области: Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Разград, Русе, София град, София област, Стара Загора,  Търговище, Хасково, Шумен за културите: пипер (полски), пшеница, слънчоглед, фасул (полски и зелен), дини, домати (полски, открити площи), главесто зеле и карфиол, картофи, краставици (полски и корнишони), лозя (винени и десертни), нахут, патладжан, пъпеши, царевица (за зърно, силажна, захарна), тютюн, орехи, овес (зимен и пролетен), рапица, ечемик (зимен и пролетен), кориандър, резене, лавандула, малини, сливи, лупина, соя, тикви (и фуражни), кайсии, сусам, ябълки, бамя, грах (за зърно), зелен фасул, лешници, леща, тиквички, зеленчуци (пипер) (домати), коноп, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, други индустриални култури, едногодишни зърнено-житни, лук, лимец, ръж, смесени едногодишни, фий, череши, сорго (индустриално), праскови, люцерна (семепроизводство) и бадеми;
 • Суша ще се компенсира в областите Варна, Видин, Монтана и Шумен за културите:  царевица (за зърно и силаж) и лайка.

Земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, гласи заповедта. Редът и размерът на отпусканата помощ се определят от Държавен фонд „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

На 11.09.2017 г. стартира приемът на заявления за подпомагане за 2016 година във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Крайният срок е 29.09.2017 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските служби „Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво. 

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците могат да бъдат видени тук 

Преди приема на заявления е добре земеделските стопани (особено тези, при които е имало такива проблеми в рамките на предходната кампания) да обърнат внимание на най-често допусканите грешки при попълване на описите за закупено гориво, с оглед тяхното избягване. Документ с типовете грешки може да видите тук

Препоръчително е земеделските стопани да направят проверка с доставчиците си на гориво и/или НАП, относно това дали фактурите за закупено гориво за 2016 година са декларирани коректно. Важно е да се отбележи, че съгласно условията на схемата с изчисляването на индивидуалната квота на земеделските стопани се включват само литрите газьол, закупен с фактури, които фигурират в дневниците за продажби на търговците на гориво, и поради това справка трябва да се направи именно там. 

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 7

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта