Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро

Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години могат да получат подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Приемът на проекти е отворен, а срокът за подаване на проектни предложения е 14-и юни, 17:30 часа. Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро, а бюджетът, който ще бъде разпределен, е 22 млн. евро.

6.1 снимка в текстаОсвен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. Подаването на проекти е електронно чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Новост за този прием е, че периодът, през който може да се кандидатства по подмярката, от първата регистрация като земеделски стопанин, както и от началото на отглеждането на животни или стопанисването на земя, се удължава от 18 на 24 месеца. Друг нов момент е, че бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева. Към условията за кандидатстване е публикуван списък с растителни култури и животни, чието отглеждане дава приоритет на проекта.

Условие за допустимост е икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем да е между 8000 евро и 16 000 евро включително. Изисква се младите стопани да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения.

Важен критерий за допустимост за кандидатите е да не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Условие е да не са получавали средства и по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г. Не се допуска и участието на фермери, които имат сключен договор по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от предходния програмен период.

Фермерите ще получат подпомагането на два етапа като първото плащане е в размер на левовата равностойност на 12 500 евро и се изплаща до два месеца след сключване на административния договор. Вторият транш е до 12 500 евро, той се изплаща след като проверка на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Безплатна помощ за подготовка на бизнес плана и на необходимите документи младите стопани могат да получат от Националната служба за съвети в земеделието. Въпроси се приемат и до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проекти на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6.1 след текста

Публикувана в Бизнес

Аз съм земеделски производител и през 2015 г. подадох заявление за участие в схемата за дребни земеделски стопани. Интересувам се мога ли да се откажа сега от нея и при какви условия?

Въпроса задава Ивайло Пенев от с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област

Оттегляне от схемата за дребни земеделски стопани може да бъде направено от и след сроковете за подаване на заявления в Кампания 2017, но не по-късно от 1 декември 2017 г. Това е записано в новия Наръчник на за кандидатстване за директни плащания за кампания 2017, публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните.

Влизането в схемата за дребни земеделски стопани беше възможно единствено през 2015 г. Земеделските стопани, които през 2015 г. са влезли в схемата за дребни земеделски стопани, през следващите кампании ежегодно трябва да потвърждават участието по схемата чрез подаване на общо заявление за подпомагане в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

През Кампания 2017 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в схемата, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП. Земеделските стопани, които искат да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез общото заявление за подпомагане.

През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определен за Кампания 2015.

Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2017 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в схемата за дребни земеделски стопани, е по-целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим, като се откажете от участие в схемата за дребни земеделски стопани.

Подпомагането по тази схема се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие. 

Публикувана в Бизнес

„Определено закъсняхме с приема по мярка 4.1 и една от причините бе заради спирането на 145 млн. евро от ЕК, загубени по старата програма. В момента по първия прием на мярка 4,1 договорихме 165 млн. евро. Това бяха проектите с 39-те точки“. Това заяви бившият директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов. Той припомни, че със заповед на Десислава Танева под условие стартира прием на проекти, получили между 38 и 33 точки и те бяха договорени допълнително.

Каква е ситуацията към момента? – „ Бяха договорени общо 416 проекта, получили от 38 до 33 точки. 228 бенефициенти се отказаха и ги прехвърлихме към новия прием по мярката“, обясни Порожанов.. В момента са договорени 188 проекта на обща стойност 66 млн. лв. субсидия. Остават още близо 20 хил. проекта.

Сега се подписват заповедите за тях, тъй като ЕК изисква да се направи оценка на бизнес плана. „Както е видно - мерките непрекъснато се затягат. Затова сме задължени да направим преоценка на бизнес плана – както на прогнозирани добиви, така и на цени. Съвсем отделно се прави преоценка и на допустимите разходи“, обясни Порожанов. Както обясни той рестрикциите относно техника, строителство, нови насаждения и т.н., са много по-големи в сравнение с предишния период на ПРСР.

„Въведена е реферетна база, която не е най-комфортната, но ние работим по нея, независимо дали се харесва на един или друг. Не е тайна, че в стария програмен период, особено за техниката, имаше трески за дялане“, коментира бившия директор на ДФЗ.

Сега предстои да се приключи разглеждането на останалите близо 20 хил. договора. Досега това не станало, заради обратната документация, която се изисква от фермерите.

„Ще има пари за всички, които са подписали договорите и те са в рамките на договорите, получилите до 33 точки. Договорите с 38 точки вече са с осигурен бюджет. Вече се обмисля дали да се свалят условията и за договорите с 37 точки. До няколко седмици и това ще стане, уверяват от фонда. С това ще приключи договарянето на тези бенефециенти, чийто проекти са получили 38-37 точки и те ще могат да кандидатстват за плащане.

До месец-два се очаква фермерите, които смятат, че няма да се справят, да направят отказ от проекта си. Това ще даде шанс на други стопани, които са получили от 36-35 до 33 точки, да успеят да кандидатстват за освободения бюджет.

„Убеден съм, че през следващите месеци проектите, получили по-малко точки, ще успеят да се включат в субсидирането на мярката“, увери Румен Порожанов.

В новият прием по мярка 4.1от ПРСР 2014-2020 г. са кандидатствали 3165 проекта, които трябва да си разделят бюджет от 463 млн. лв. Заявената субсидия при тях е за 1,5 млрд. лв. Както споделят експертите от фонда, при ранкирането на проектите най-големи трудности има при бизнес-плановете за строителство. „При този бюджет и при свалените тавани до 1,5 млн. евро, вече има референтна база и с малко изключения ще се изискват по 3 оферти за покупка на техника, за строителство на силози или за нови насаждения“, каза още Порожанов.

Новоназначеният директор Живко Живков  допълни, че се работи усилено в началото на март да започнат по график всички плащания към стопаните. 

Публикувана в Бизнес

Преди разпускането на 43-то Народното събрание депутатите решиха, че ще опитат да прокарат проекта за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за първо гласуване в парламентарната зала

Лили Мирчева

В последните дни преди поредното (макар и временно) правителство да поеме юздите на България, парламентарната земеделска комисия скоростно въвежда поредни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). По предложение на проф. Иван Станков депутатите трябва да гласуват поправката, която ще позволи на фермерите, отглеждащи пасищни животни, да имат право на споразумения за комасиране на пасищата и ливадите, които ползват. Целта е т. нар. бели петна (непотърсени от собствениците земи) да могат да се комасират от фермерите. Предвижда се и окрупняване на парцелите с трайни насаждения, подобно на процедурата за комасирано ползване на нивите (по чл. 37в от ЗСПЗЗ).

Целта е проектът да бъде гласуван окончателно в пленарна зала преди да се разпусне Народното събрание. Ако това не се случи много животновъди и биофермери ще изгубят възможността за подпомагане. „Само в Българската асоциация Биоземеделие става въпрос за съдбата на 380 ползватели на трайни насаждения. Всяко намаляване с 10% на обработваемата площ води до връщане на парите за петте години, за които сме поели ангажимент. Повече от 1200 производители, които обработват трайни насаждения зависят от тези поправки, а за пасищата и ливадите става въпрос за много повече хора“, обобщи Албена Симеонова за в. „Гласът на фермера“ .

Промените в закона бяха провокирани от искането на Българската асоциация Биопродукти. Браншовата организация е внесла предложение пасищата и ливадите да бъдат част от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като това не касае общинските и държавни терени. „За пасищата беше прието, стига да покриват изискванията на закона, фермерите да се споразумяват кой, къде и кои пасища ще обработва. Същото нещо поискахме и за трайните насаждения. МЗХ е включило текст в промените на ЗСПЗЗ, но е пропуснало да ги включи в преходните и заключителни разпоредби, което означава, че трайните насаждения автоматически се изключват“, обясни още Симеонова.

В хода на бедата в парламентарната комисия проф. Станков уточни отново, че комасираното ползване няма да включва държавните и общински пасища и ливади. Той допълни, че проектът му има за цел да улесни животновъдите, които понякога получават отдалечени с километри пасища, около които има бели петна. С приетите мерки фермерите ще могат да сключват споразумения за уедряване на парцелите си, включвайки тези бели петна.

Професорът отбеляза още един пропуск с работата на законодателите – включването и на трайните насаждения в такива споразумения. Станков сподели, че е смятал, че много малко фермери ще ползват такава услуга, но практиката е показала, че има много такива случаи. Депутатите от всички парламентарни групи подкрепиха проекта на първо гласуване. Според текста, споразуменията ще могат да се сключват до 20 декември и това ще даде възможност за включването им в директните плащания за следващата година.

„Очаквах този законопроект да бъде внесен от МЗХ, защото около 30 дни беше предложен за публично обсъждане. Проблемът е сериозен, защото тези, които очертават частни ливади и пасища срещат изключително големи трудности предвид малките парцели, които притежават“, коментира проф. Светла Бъчварова (БСП). Тя се спря върху разликите в определянето на стопанска и календарна година. По думите й ако е сключен вече договорът, на 1 януари догодина, животновъдът няма да има ливади и пасища. Според Бъчварова стопанската година бе трябвало да бъде една и съща за всички, за да имат право всички фермери да заявят подпомагане.

По предложение на Бъчварова бе уточнено, че една и съща комисия ще прави споразуменията за нивите, и за ливадите и пасищата в общинските служби.

Между първо и второ четене в парламента тези промени трябва да се одобрят. От МЗХ уточниха, че стопанската година е уточнена от европейското законодателство и тя започва на 1 октомври и завършва на 30 септември, като се свързва с почвообработките. Оказва се, че МЗХ не успява да спази сроковете за очертаване и изготвяне на споразуменията за комасиране и затова сроковете са изтеглени в края на годината.

Броени дни преди разпускането на 43-то Народното събрание депутатите от комисията решиха, че ще опитат да прокарат проекта през седмицата за първо и второ гласуване в пленарна зала. Междувременно работна група бързо ще трябва да изчисти някои неясноти по текстовете. Председателят на комисията Румен Христов смята, че има шанс промените да бъдат гласувани от този парламент.

Публикувана в Бизнес

Сега научих, че строителството на административно-битови сгради в стопанствата не са част от допустимите разходи в проектите по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Кои разходи за строителство са допустими по подмярката?

Въпроса задава Пламен Николов от г. Пловдив

Строителството на административно-битови сгради няма да бъде признавано като разход и няма да се подпомага по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните. До 65% от разходите за строително-монтажни работи (СМР) в проектите. ще се признават единствено и само за селскостопански сгради – за складове за торове и препарати, изграждане на плодохранилища и др. Ще си подпомагат строителството и ремонтните дейности на силози, сгради за отглеждане на животни, оранжерии, съоръжения с конструкции за зеленчукопроизводството и трайните насаждения, вкл. мрежи за предпазване от градушки.

Допустими разходи за строителство са и тези за изграждане на сгради, където се монтират съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделската техника. Тези машини обаче трябва да се използват пряко за производство, съхранение и продажба на земеделска продукция.

Инфраструктурни проекти за изграждане на прилежащи пътища до силози, цехове или работни площадки, също няма да се признават за разходи и няма да носят точки към проектите. Няма да се подпомагат до 65% и разходите, направени за строителство на помещенията за отдих на служителите. Такива помещения се водят административна сграда. Бонус точките ще се отпускат само за производствени помещения, но при кандидатстване трябва да се представят и строителни разрешителни, които се изискват по Закона за устройство на територията.

Публикувана в Бизнес

Инспектори по растителна защита към Областните дирекции по безопасност на храните извършат внезапни проверки при земеделски стопани и лицата, извършващи специализираната растителнозащитна услуга  „Третиране с продукти за растителна защита на семена за посев”. Проверките са във връзка със сеитбата на есенниците и контрола върху спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията.

По време на инспекциите се следи за съхранение и употреба на неразрешени продукти за растителна защита, употреба на забранени продукти за растителна защита, съхранение и употреба на нерегистрирани торове и неорганични торове с маркировка „ЕО тор“, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете. БАБХ

Публикувана в Бизнес

Световните лидери в технологиите предлагат интелектуални решения за земеделска техника както за големи, така и за малки стопанства. Имат ли нужда фермерите от високотехнологични компоненти на своите машини?

През последните години земеделските машини претърпяха значителна модернизация. Високата конкуренция на пазара принуждава производителите на агротехника да разработват и да внедряват високотехнологични компоненти, което значително оскъпява самите машини. Но такива машини невинаги са достъпни за земеделците, особено за по-малките от тях. А дали са им необходими?

Отговор на въпроса търси списание Irish farmer

Земеделската техника от новото поколение се отличава не само с надеждност, висока производителност и комфортна работа, но и с наличието на иновационни решения, вложени в нея. Особено забележимо е това при водещите производители на земеделска техника John Deere, Сase, New Nolland, Claas, както и при много от руските производители.

Например използването на оборудване за картиране на добивите на полята и почвеното плодородие с цел последващи диференциални сеитба и торене позволява не само да се увеличи производителността на труда, но и да нараснат добивите (средно с 20-25 %), казват експерти. Използването на навигационно оборудване за определяне на точното местонахождение на земеделските машини и управлението на трактори, комбайни и друга техника в процеса на работа позволява да се намали времето за престояване на техниката по организационни и технически причини с още 20-25%. А внедряването на електрическо задвижване в тракторите и комбайните отваря нови възможности за автоматичното им управление.

Според експерти през последните 15-20 години ролята на електрическото задвижване в комбайните значително е нараснала – от стартирането на двигателя от акумулатор до реализирането на идеи за електрическа трансмисия. Минският тракторен завод пръв в света произведе трактор с електрическа трансмисия, а Красноярският завод – първият в света електрифициран зърноприбиращ комбайн, който е оборудван с 18 електрически задвижвания, в това число на трансмисията и барабана. В Европа и САЩ засега няма подобни решения, но много от световните производители работят над аналогични разработки. Според експертите електрическото задвижване значително повишава общото технологично ниво на машините. Освен това в пъти се повишава експлоатационната надеждност и производителност.

Днес във всички земеделски машини, както западни, така и руски, се влагат високотехнологични компоненти. Например почти всички сеялки имат контролери на управлението. Руският комбайн Torum 740 («Ростсельмаш») е оборудван с информационна система Adviser с функция за гласово сигнализиране, имаща настройки за 14 култури и контролираща повече от 30 параметра и режими на работа на комбайна. Ефективността на скъпоструващите трактори и комбайни се повишава и от сменяеми адаптори.

Интересни са и технологията за твърдо заваряване на работните повърхности на ножове и лапи или дюзите, осигуряващи необходимия размер на капките при пръскачките. Високите технологии могат да се намерят навсякъде – т най-дребния детайл до огромните машини като цяло, и нямат краен предел.

Опции

Днес всички големи производители на земеделска техника разработват и внедряват „умни решения“. Ако новото решение подчертава основното предназначение на машината, повишава производителността, качеството на работата или надеждността й, то се включва в базовата версия. Ако то разширява възможностите за използване на машината, благодарение на което тя може да работи и на други операции, както допълнителни, така и основни, новостта се включва като опция, и купувачите могат да я поръчат допълнително, обясняват специалистите.

Дооборудване имат всички производители на сеитбена техника с голяма работна ширина например. В Северна Америка е много търсено допълнителното оборудване във вид на отделни ботуши за внасяне на сух амоняк едновременно със сеитбата. В Европа такава опция не се търси въобще.

Последното поколение земеделска техника на компании като CNH, John Deere, Claas, часто се доставя в Европа вече оборудвано с навигационна техника, прибори за контрол на производителността и качеството на работа и оборудване за картиране на добивите. Увеличаването на стойността на машините поради внедряването на иновативни решения зависи както от вида на машината, така и от самата опция и е от 2 до 20 % от стойността на базовия модел.

Електронните системи за противоавариен контрол на силажокомбайните на John Deere и Claas могат да регистрират дори и най-малкото камъче на полето, казват специалистите. Те обръщат внимание, че бордовите компютри на тези комбайни позволяват да се регулира и намалява разхода на гориво.

Системите за паралелно управление на машините позволяват да се увеличава работната ширина, да се намали припокриването на обработките и да се подобрят условията за работа в тъмнатга част на денонощието.

С високотехнологични системи трябва да бъде оборудвана цялата земеделска техника, работеща на полето, убедени са много земеделци. Според тях това е необходимост на днешния ден, тъй като с помощта на новите разработки не само се повишава производителността на труда и добивите, но и може да се предвидят доходите на стопанството. Германският фермер например няма да получи кредит от банка, ако на техниката му не е монтирана GPS-система, влизаща в единна система за контрол. Защото само когато използва допълнително иновативно оборудване, фермерът може предварително да пресметне количеството на добивите, които ще получи на всяко едно поле. И според тези разчети той получава заем от банката.

Нови технологии има не само при машините

Компаниите производителки на средства за растителна защита като BASF, Syngenta, DuPont и други също са разработили програмно осигуряване, позволяващо в зависимост от типа на заплевеност на полето, вредителите и болестите по растенията, да се избере схема на растителна защита. В допълнително приложение към данните на програмите има справочници на плевели, болести по растенията и всевъзможни вредители. Например BASF е създала програмно осигуряване под името „Полски дневник на агронома“, в който се показва целият спектър на работите, извършени по растителната защита с оглед на културите, отглеждани на всяко конкретно поле. Това позволява да се планира потребността на растенията от средства за растителна защита и минерални торове. Единственият минус е, че за работата й е необходим Интернет, а той невинаги е наличен на полето.

Технологии за продан

Производителите разработват допълнителни опции не само са своята собствена техника. Компания John Deere предлага за използване на машини от други производители собствената си разработка – GPS-системата GreenStar за осигуряване на точна работа, повишаване на производителността и мониторинг на работата на комбайните, тракторите, сеитбените комплекси, пръскачки и т.н. Системите, свързани с глобалното позициониране, при различните компании се наричат различно: при John Deere – GreenStar, при AGCO – Fieldstar, при Claas – Agrocom. Такива системи има много. При това някои могат да се поставят на техника от различни производители, но това, разбира се, не е евтино. Въпреки това няма земеделец, който да не е съгласен, че на полето такива системи са наистина необходими.

В света компаниите, които се занимават със собствени разработки, не са толкова много. Разработчик на собствените си безстепенни трансмисии Vario е Fendt, на допълнителни раздробители Korn cracker – Claas.

За разлика от европейците, американците не продават своите автоматични трансмисии и нови двигатели с мощност над 300 к.с. на други производители на техника. Но в Европа може да се закупят съвременни трансмисии ZF и двигатели Deutz или Mercedes. Поради това предложенията на техниката на Стария континент са по-разнообразни и съвременни. Машиностроителните заводи не са просто площадки за сглобяване, произвеждащи или закупуващи различните компоненти. Днес всеки по-голям завод има изпитателен и конструкторски център, където се разработват и внедряват новости. Но в Европа е много добре развито и кооперирането между различни производители, поради това има малко заводи, където се произвежда абсолютно всичко от начало до край. Много от машините се сглобяват от вече готови стандартни агрегати, произведени от други фирми. Така двигателите Perkins (Англия) или Deutz (Германия) се изнасят в десетки страни по света и се поставят на различни машини. Поради това техният асортимент е много широк – от няколко десетки до няколкостотин конски сили. А режещи апарати, произведени в Германия, се поставят на хедери, произвеждани в САЩ, Канада и другаде.

В Европа и в Азия пазарът на високотехнологични продукти е по-развит, отколкото в Америка, забелязват специалистите. Така най-добрите средства за почвообработка се правят в Испания, пружини – във Франция, двигатели – в Германия и Финландия, трансмисии и мостове – в Италия и Германия, профилни пакети – в Белгия и Австрия.


Лидери в технологиите

Един от световните лидери в областта на разработването и внедряването на „интелектуални решения“ за земеделската техника е транснационалната корпорация John Deere. В нейните изследователски центрове, разположени в САЩ, Индия и Германия, се създават нови решения, предназначени за усъвършенстване на работата на машините. Първоначално подобни центрове са били съсредоточени на територията на САЩ, но постепенно, с навлизането на глобализацията, компанията започна да открива изследователски и научни центрове и в други части на света. През 2006 г в Индия бе открит технологичен център на John Deere, където днес работят около 2000 сътрудника.

Най-новото ядро на иновацията стана Центърът за технологии и иновации, който отвори врати през 2010 г. в германския град Кайзерслаутерн. Сега там работят около 200 сътрудници. Новото предприятие е основен източник на „интелектуални решения“ и нови технологии за клиентите на компания John Deere в Европа, Русия, Северна Африка, Близкия Изток.

Конструкторските решения, разработвани на всички тези предприятия, са предназначени само за техниката на John Deere. През 2009 г. компанията инвестира в изследвания и разработки почти 1 млрд. щатски долара, което е почти $4,5 млн. за всеки работен ден или повече от 4 на сто от годишните продажби на компанията.

С прецизното земеделие в САЩ ще се заемат дроновете

Около 80% от пазара на дронове в САЩ  до 2025 г. ще бъде в селското стопанство, а общата икономическа ефективност от използването им в земеделието ще е около $82 млрд. Това съобщава в официалния си доклад Международната асоциация на безпилотните системи.

Безпилотните летателни апарати могат да бъдат използвани в системата за прецизно земеделие и ще помогнат значително да се увеличи неговата ефективност.

Според замисъла на инженерите дроновете събират информация за състоянието на полетата и почвата и нанасят получените данни на електронна карта. Точността на получената информация ще се повиши няколко пъти, а разходите на труд значително  намаляват.

Учените предвиждат, че след внасянето на необходимите поправки в правилника на Федералното управление на авиацията на САЩ, позволяващи да се използват дронове за дейности със специално предназначение, тяхното прилагане в земеделието ще стане по-разпространено.

Опитът от подобна работа вече продемонстрира компанията Vine Rangers (Калифорния), предлагайки на своите клиенти да тестват дроновете и да преценят как оборудването ще се справи със съставянето на електронните карти на нивите и лозята. Производителите на дронове и програми за прецизно земеделие вече показаха своята заинтересованост от работа в селското стопанство.

ZF разработва „Иновативен трактор“

Много от системите за интелигентна безопасност, автоматично закачане на инвентара и електрически техники за шофиране, използващи визуализиращи камери, бяха показани на Агритехника 2015 в Хановер. Те са разработени от компания ZF, която в момента ги комплектова в напълно нова концептуална машина, наречена „Иновативният трактор“.

Той е създаден, за да покаже как безопасността, комфортът и ефективността могат да бъдат повишени чрез прилагане на интелигентни системи от леки автомобили в големи аграрни машини. Подобреният тестов прототип на трактора показва всички нови функиции, който ZF вярва, че ще са практични за всички земеделци. „Фокусът е да покажем всичко, което технически е възможно днес, и да поставим отправна точка на всички бъдещи иновации“ казва д-р Харалд Наунхеймер, оглавяващ отдела ZFS R&D.

Този пакет от бъдещи иновации включва шест камери, монтирани в кабината на водача. Компютър анализира снимките, направени от камерите и създава точен образ на заобикалящата среда. Водачът може да види снимките на таблет от различни гледни точки, включително и от птичи поглед. Също така е възможно управлението на трактора чрез мобилно устройство извън кабината на водача, което е помогнало за откриването на автоматичната система за закачане на ремаркето.

Използването на камерите за точна позиция и ъгъл помага за закачането на нужните допълнителни части. Като му даваме определени цели и с помощта на непрекъснатото наблюдаване и измерване на камерите, тракторът се обръща и заема оптимална позиция за закачането, което се прави на ръка.

Функцията за разпознаване на пешеходци на иноватовния трактор помага да се гарантира най-безопасна работа, при използване на таблета за маневриране и закачане на инвентара. Камерите засичат местоположението на пешеходеца или обекта и изпращат информацията на таблета. Ако лицето, което контролира трактора, не отговори, системата автоматично спира машината. Прекъснатият процес на закачане може да бъде рестартиран само тогава, когато няма никой между трактора и ремаркето.

Електрическата система за управление, необходима за функциите на автоматичното шофиране, е създадена в тандем от ZF’s Terramatic трансмисия и Terra+ генераторен модул. Осигуряването до 60kW на непрекъснато електрозахранване служи като източник на енергия за ремаркето. Компанията твърди, че системата за управление на сцеплението допринася за перфектен контрол дори при наклони над 30%.

ZF е сред първите, който ни запознават с автономната система за асистиране на водача (DAS) по време на целия процес. „Нашата експертна система ни дава възможност да комбинираме самостоятелни, доказали се системи, за да създадем мрежа от тях и да направим нашите машини виждащи, мислещи и действащи“ казва д-р Наунхеймер.

Агротехнологиите са изключително привлекателни за инвеститорите в цял свят

Голям прелом в агротехнологиите показва статистиката от миналата 2015 година. Компаниите са спечелили повече от предполаганото, а инвестиционните фондове смятат тази сфера за една от най-перспективните. Но има инвеститори, които все още се съмняват и затрудняват развитието:

. Вложенията в агротехнологиите толкова много превишиха очакванията, че породиха съмнения за поредния пазарен "балон".

. През 2015 година в агротехнологиите по цял свят бяха инвестирани $4,6 милиарда, което е почти два пъти повече от 2014 година.

. През 2014 г. глобалният инвестиционен капитал нарасна със 78%, а после с още 44% през 2015 г., показва отчетът на Venture Pulse - 2015.

За сравнение, инвестициите в агротехнологии нарастват със 166% през 2014 и с 92% през 2015 г.

Пазарът на аграрни технологии продължава да расте на фона на съмнителния пазар и засилва конкуренцията в агробизнеса. Но ръстът се обяснява със значителните размери на инвестициите и с това, че останалите отрасли по-често се сблъскват с проблемите на финансиране, отколкото агросекторът. В другите отрасли само няколко сделки са преминали границата от $50 милиона, а целевите фондове за агротехнологии все още са малко и не са големи.

Има и друг начин да се разбере застрашен ли е отрасълът от икономически балон. През 2015 година на селското стопанство се пада 10% от световния БВП, което е $7,8 трилиона. А инвестициите в агротехнологии са само 3,5% от размера на агропазара. Това е малко за сектор, който заема 10% от БВП. За сравнение: здравеопазването заема 12% от световния БВП, а размерите на инвестиционното финансиране в сектора е 12%. Това е почти три пъти повече от финансирането на агротехнологиите.

Ролята на селското стопанство в икономиката:

. Макар пазарът на дронове и роботи да расте, той все още не се ползва с голямо доверие.

. Размерите на инвестициите в дронове и робототехника през 2014 г. нараства 2 пъти, а през 2015 г. почти четири пъти, тъй като те имат по-голям потенциал за печалба.

. Този прираст за миналата година е дошъл само от две сделки, които като обща сума носят $125 милиона.

През 2015 г. се обсъжда ефективността на дроновете в селското стопанство. В света 80% от фермерите използват дрони за точно земеделие. Другите алтернативи за използването им засега са малко, поради слабото развитие на технологиите за разработването на тези безпилотни машини.

В робототехниката изпъква компанията Blue River Technologies, която заработи $17 милиона, благодарение на сканирането на растенията и определянето на нормално развиващите се култури. Главните инвеститори в тази сфера са Syngenta Ventures, Monsanto Growth Ventures и Pontifax Global Food.

Но някои инвеститори са все още обезпокоени от това, че компаниите за производство на роботи изискват твърде голямо финансиране и оборудването може много лесно да се изкопира.

Биопрепаратите могат да изместят химията в близко време

Компаниите за производство на биопрепарати, като биопестициди, биологични торове, препарати и и средства за подобряване на почвата получиха през в 2015 г. инвестиции в размер на $168 милиона. Ръстът в числото на биологичните решения за фермерите дава възможност за по-малко използване на химически препарати в земеделието. Биопрепаратите привлякоха такива инвестори като Bill & Melinda Gates Foundation, Sequoia Capital, Monsanto Growth Ventures и Syngenta Ventures.

Те са наясно, че само здравата почва може да преживее промените в климата. А увеличаването на броя на екофермерите в глобален мащаб показва, че предстоят промени. И колкото повече са тези фермери, толкова по-голяма е вероятността биопрепаратите да станат печеливш сектор.

Географски рейтинг на инвестициите

Израел зае второто място по привличане на капитал в агротехнологии, като получи $550 млн. за година.

Иновациите на развиващите се пазари в Индия и Китай заеха трето и четвърто място в географския рейтинг. Повечето от сделките бяха сключени в сферата на интернет-храните.

Но и в двете страни лидери са компании в сферата на напояването и разработването на дронове – индийската компания Jain Irrigation получи $120 млн., а китайската DJI - $75 милиона. Поради спешната си необходимост от иновации в агросектора, Индия и Китай в близките години могат да заемат лидерските места в сферата на агротехнологиите.

2015 година беше най-успешната за агротехнологиите – резултатите превишиха очакванията. А появата на пазара на нови големи компании от Израел и Индия създава конкурентна среда, която заставя американските компании да усъвършенстват своите проекти.

И докато сега много инвеститори мислят, че агротехнологиите ще събират по $10 млрд. за година някъде към 2050-а,то резултатите през 2015 година. вече доказаха, че тази цифра може да бъде достигната много по-рано.

Публикувана в Агротехника

От 17 до 28 октомври 2016 г.  земеделските стопани могат да подават заявления за субсидии „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. Това обявиха от земеделското министерство.

Вече стартира прием на заявления по схемата за държавната помощ. За 2016 г. общият бюджет на помощта е 84 млн. лева.

За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец, в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол и удостоверение за липса на изискуеми публични задължения. Ако се открият някакви технически грешки, те могат да бъдат коригирани в рамките на приема на заявлението. След приключване на приема, корекции не се допускат.

 От тази година процесът по кандидатстване за помощта е облекчен, коментират от МЗХ. Отпада задължението за водене на Дневник. Затова пък заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за 2015 година. Годишният разход на гориво в растениевъдството се изчислява на базата на засетите площи и отглеждани култури, които са били реколтирани през финансовата/календарната година, а не през стопанската година, предупреждават от МЗХ.

Първо фермерите декларират площите, които обработват със съответния вид култура и/или броя и вида на животните, които отглеждат в стопанството си. Заявлението съдържа информация, която се попълва автоматично от софтуер и такава, която се набира ръчно от операторите в областните служби по земеделие. Такава е информацията за броя на видовете и категориите животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане. Затова тя се въвежда ръчно от оператора в ОСЗ и се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин, който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява автоматично от модула за прием на заявления в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Операторът в областната служба по земеделие, който приема заявлението, зарежда в системата опис на фактурите под формата на файл, с предварително зададен формат. Количеството газьол се изчислява автоматично от системата като сбор от литрите въведени с файла.

Съобразно декларирания от земеделския стопанина обем площи с отглеждани култури се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина.

Индивидуална годишна квота в литри за всеки земеделски стопанин се определя така, че да е по-ниска от максимално допустимото количество газьол по чл. 3, ал. 1 и количеството закупен газьол по фактури.

Фактурите за закупеното гориво трябва да се пазят от фермера в срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаването им.

Помощта не покрива разходите, които земеделският стопанин е направил в превишение на индивидуалната му годишна квота, както и количествата газьол, които не са свързани с първичното производство на селскостопански продукти.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове според математическа формула, публикувана в интернет страницата на МЗХ, в раздел Държавни помощи.

След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция по приходите.

Помощта ще бъде изплатена на земеделските стопани под формата на парични средства , а не както досега под формата на ваучери за гориво. 

Държавен фонд „Земеделие“ определя максимално допустимото количество газьол (в литри), за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след извършване на проверките по чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 17 Октомври 2016 13:42

Гумите Mitas ходят по вода

Гумите Mitas, предназначени за машини от високия мощностен клас, помогнаха на трактор Claas Axos 320, тежащ 4 тона, да „ходи“ по вода. Без тези масивни непотъващи гуми тракторът със сигурно бе се „удавил“. Но благодарение на внимателното изчисление и принципите на Архимед, тракторът успешно преплува канала и се върна в пристанището, без капитанът му да си намокри дори краката.

Mitas, част от Trelleborg Group, и неговите партньори проведоха необичайния експеримент в Холандия този месец. Тракторът бе оборудван с едни от най-големите земеделски гуми на пазара – Mitas1250/50 R 32 SFT на задната ос и Mitas 750/55 R 30 SFT – на предната.

Павел Кот, продуктов мениджър на Mitas agricultural, каза: „Mitas е фокусиран върху ползите за фермерите. Непотъващите гуми могат не само да направят яхта от трактора, но и да повишат добивите, благодарение на значително по-малкото утъпкване на почвата, което оказват. Всичко опира до плуването и въздушните камери. Комбинираната сила на въздуха и системата на монтиране на гумите позволиха на 4-тонен трактор да плува по водата. Представете си нежното разпределение на теглото върху почвата!“ – допълни Кот. 

Публикувана в Агротехника

От Държавен фонд „Земеделие“ съобщиха, че вече е приключила предварителната проверка за подбор на проектите, подадени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020 год. От всички приети и оценени по критериите за подбор 3 753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане подлежат общо 2 402 броя на обща стойност 70 467 474 лева. Това  стана възможно със Заповедта на министъра на земеделието и храните за увеличаване на бюджета по подмярката до 120%. Съгласно данните от ДФЗ-РА на последващо разглеждане подлежат проектите, които имат над 23.72 точки.

Подлежащи на разглеждане са основно проекти, насочени към отглеждането на трайни насаждения, зеленчукопроизводство и пчеларство, в съответствие със заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Всички проекти са оценени съгласно нормативната база по подмярката в рамките на 120 на сто от бюджета.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 64 % или 2 402 от подадените заявления за подпомагане по подмярката.

От Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) пък обявиха, че през периода на прием на проекти са подадени 2 870 заявления за получаване на консултантска помощ и са изготвени 2 861 бизнес планове и заявления за подпомагане по подмярка 6.3. От тях 2 842 проекта са подадени в Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна Агенция (ДФЗ–РА). Този брой представлява 76% от общо 3 755 проекта подадени в ДФЗ-РА.  Проектите на НССЗ с точки над 23.72 са 1 762, което представлява 73.4% от общо 2 402 броя проекти попадащи в тази категория. 107 от изготвените от НССЗ проекти включват култури/животни отглеждани по биологичен начин. По данни на службата най-много бизнес планове са изготвени на растениевъдни стопанства общо 1 421 броя. Животновъдните стопанства са 966 бр, а тези със смесено направление са 455 броя.

При животновъдните стопанства най-висок е делът на проектите отглеждащи основно пчели, а при растениевъдните стопанствата преобладават тези, в които се отглеждат плодове и зеленчуци. При смесените стопанства също преобладават тези, отглеждащи пчелни семейства, плодове и зеленчуци.

Най-висок е делът на стопанствата, попадащи в интервала между 6 000 и 7 999 евро СПО и съответно най-нисък - от 2 000 до 3 999 евро СПО.

Високият дял на стопанствата със СПО между 6 000 и 7 999 евро не е в пряка зависимост с проектите, които имат най-голям брой точки. Най-много са проектите (1774), които попадат в групата от 20 до 29.99 точки (62,40 %). Причината за липсата на пряка връзка между икономическия размер на стопанствата и броя точки, които са получили се дължи на критерия „планински район“, обясняват експерти от НССЗ.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта