Четвъртък, 13 Септември 2018 16:34

Тънкости на гроздобера

. Гроздето се бере след като е достигнало до технологичната си зрялост според предназначението – за вино или за съхранение.

. Захарността може да се определи, като се вземат проби от гроздов сок и със захаромер се измери процента на захарното съдържание.

. Белите сортове трябва да имат захарност от 18 до 21 процента, а червените – 20 -22 процента.

. Берете по възможност в хладните часове на деня, но след като се вдигне росата.

. Преди да смачкате гроздето го оставете за една вечер навън да се охлади.

. След дъжд изчакайте 2-3 дни до беритбата, защото се понижава захарното съдържание.

. Болните чепки и зърна се отделят още при брането, защото ще влошат ферментацията и качеството на виното.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Правителството прие Постановление за изменение на нормативните актове на Министерския съвет, в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Приетите промени касаят отпадането на изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние /съответно актуално удостоверение/ при вписване в Търговския регистър, както и копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ. Информацията за това е публично достъпна и ДАМТН може да се снабди с нея, без да задължава бизнеса да предоставя официални документи от Агенцията по вписванията. Отпада изискването за представяне и на копия от трудови договори при кандидатстване за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, както и удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. Законовото изискване за наличие на персонал, притежаван от кандидатите, ще се проверява от ДАМТН служебно, чрез извършване на Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от НАП.

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба са намаляване на броя на изискваните документи, облекчаване на процедурата по предоставяне на услугата, както и намаляване на финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи.

Публикувана в Бизнес

Засаждането на гладиолите започва, когато почвата на дълбочина от 10 см е с температура 8-10°C. Това обикновено става в края на април. Важно е точно да се определи този момент, тъй като при забавяне почвата е загубила влага, а това се отразява неблагоприятно на развитието на луковиците и забавя времето на цъфтежа на гладиолите.

На всеки 2 до 3 години луковиците на гладиолите трябва да се третират с фунгициди, за да се предотврати развитието на гъбни заболявания.
Първото нещо, което трябва да направите е да почистите посадъчния материал от сухите люспи покриващи луковиците. Почистването трябва да става внимателно, за да не се повредят кълновете.
Почистването се извършва приблизително 2-3 седмици преди засаждане на луковиците. При почистването се отделят всички болни луковици, а заедно със сухите люспи от луковиците се отделят и много паразити - микроорганизми, които водят до заболявания, както и трипсове.
Що се отнася до детките, те трябва да бъдат почистени много по-късно - най-добре преди засаждането, за да не изсъхват. Всички отпадъци, които остават след тези дейности, най-добре е да се изгорят, за да се предпазят растенията от разпространение на болести и вредители.

Гладиолите се засаждат в бразди на разстояние 25-35 cм и с дълбочина за големите луковици - 15 см, а за малките около 8-9 см. На дъното на браздата се посипват няколко сантиметра пясък, което предотвратява редица болести, а през есента луковиците се изваждат лесно. Разстоянието между луковиците в реда е 10-15 см за големите луковици, 10 см за средните, и 3-7 см за детките. След засаждането площта се покрива с слой хумус или торф с дебелина 3-4 cм.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Успешното отглеждане на рози е възможно, ако още преди тяхното засаждане се съобразим с изискванията, които имат. Само така ще можем да се радваме на обилен, качествен и продължителен цъфтеж.

Кои са правилата:

 • правилен избор на мястото за засаждане;

 • правилно засаждане на младите растения;

 • подходящо торене и подхранване;

 • редовно поливане;

 • окопаване и разрохкване на почвата;

 • навременно премахване защитата от измръзване рано напролет;

 • прилагане на подходяща резитба;

 • вземане на навременни мерки за борба с болести и вредители.

  Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Най-важното условие за успешното отглеждане на орхидеи е поддържане на висока въздушна влажност в помещенията. През лятото растенията се поливат доста често и обилно. Водата, с която се поливат орхидеите не трябва да е твърда. Препоръчително е те да се поливат с дъждовна вода. И още нещо важно – поливната вода трябва да е темперирана, като е с 3-4°С по-висока от тази в помещението.

Почвената смеска се приготвя от 2/3 нарязани на ситно папратови корени и 1/3 мъх с добавка на малко пясък. Тези материали се използват, защото орхидеите обичат кисела почва – рН 5-5,5. За някой по-невзискателни видове към субстрата може да се прибави и малко добре разложена чимова почва.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Сряда, 01 Март 2017 16:05

Арония

В България аронията засега не е много разпространена – няма промишлени насаждения.

Какви са изискванията на аронията:

 • Слънце

  Аронията е едно от най-слънцелюбивите култури. Чувствителна е към засенчване – има ли го, добивите намаляват чувствително. Любопитно е, че макар и пристрастена към слънчевите лъчи, аронията може да издържа на доста силен студ – от -25 до -36°С.

 • Влага

  Недостатъчна ли е тя в почвата при наедряването и узряванвто на плодовете, те остават дребни, сухи и тръпчиви. Затова при малко валежи е необходимо редовно поливане.

 • Доброто хранене

  През 3-4 години трябва да се внася органичен тор, фосфорен и калиев тор (троен суперфосфат), дървесна пепел.

 • Планинските и полупланинските райони

  Оптималната надморска височина за аронията е 900 м.

Тънкостите на засаждането

Време за засаждане – от края на октомври до края на ноември или в началото на пролетта.

Разстояния – 3,5 м между редовете, 2,5 м вътре в реда.

При засаждането трябва да се внимава кореновата шийка да е до почвената повърхност.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 10:12

Изисквания за качествено зимно пръскане

Зимното пръскане се провежда в тихи и слънчеви дни, когато температурата на въздуха е над 8С. Тъй като в този период денонощните температурни амплитуди са доста големи, то се провежда в предиобедните часове на деня. По този начин разтворът има възможност да изсъхне до вечерта и се предотвратява измръзване на леторасти и пъпки по дръвчетата.

За зимните пръскания се използват разпръсквачи със широк отвор и груба струя. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните, клонките и стеблото, Това се налага, за да може разтворът да проникне до всички гънки и цепнатини на растенията, които служат за убежище на зимуващите форми на болестите и неприятелите. Ориентировъчно може да се каже, че за 1 декар плододаващи овощни дръвчета, трябва да се изразходи от 120 до 150 литра разтвор.

От качественото провеждане на зимните пръскания зависят предотвратяването на заразяване на дръвчетата от икономически важни болести и намаляване популацията на неприятелите. Освен това се намалява броят на третиранията през вегетацията и разходите за лятната борба.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

КУЛТУРА

Продължителност на

живот

в години

Стандартно разстояние

Среден добив при мин.грижи в килограми

 

м/у редовете

м/у растенията

джанка

18-20

3-4

3-4

10-15

арония

продължително

3

3

3-7

вишня

20-30

4

3

7-10

круша

25

4-5

4-5

100

слива

15-20

4

4

8-10

череша

60-70

4

4

7

ябълка

25(в зависимост от подложката 15-50)

5

4

80

червена боровинка

продължително

0,7

0,2-0,3

0,5

синя боровинка

15-20(до 50)

2

1-1,2

2-3

къпина

10-20

2

2

2-4

малина

10

2

0,3

0,75

ягода

1-4

0,7

0,2-0,3

0,2-0,3

цариградско грозде

15-30

2

1-1,5

5

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 05 Февруари 2017 19:28

Как да отгледаме здрав разсад

Успешното отглеждане на здрав разсад изисква правилна агротехника. Ако всичко се извършва правилно в съответствие с изискванията за технологията на посева и грижите за него, отглеждането на разсад не е сложен процес и посадъчният материал ще бъде готов за засаждане на постоянното място абсолютно здрав.

Но се случва и така, че здравите, дружно поникнали поници започват да вяхнат и за 1-3 дни разсадът напълно загива. Причините могат да са неинфекциозни поражения на растенията, свързани с нарушени агротехнически изисквания на културата към условията на отглеждане – недостатъчна светлина, ниска температура, повишена влажност на въздуха, преторяване и др., и като следствие, поражение на отслабенитепоници от почвени инфекцииот гъбни и бактериални заболявания, сечене, гниене и др. Ако знаем кои са грешките при отглеждането на разсада ще можем да ги избегнем и да произведем здрав и качествен разсад.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 25 Януари 2017 13:06

Изисквания на видовете

Дърветата, присадени на силно растяща семенна или клонова подложка се формират главно като подобрена етажна корона, а при тези на по-слаборастяща вегетативна подложка (М9, М26) се предпочита вретеновидната корона.

Като цяло резитбите за формиране са по-слаби, за да се избегне предизвикването на прекалено силен растеж и удължаването на периода до встъпване в плододаване.

Отстраняват се по-силните и излишни клони и клонки, а при необходимост от разклоняване на скелетните части се извършва съкращаване.

Първата резитба след засаждането се прави рано напролет, като се подхожда в зависимост от развитието на дръвчета и системата на формиране.

При подобрената етажна корона напълно оформеното дърво се състои от водач, първи етаж, формиран от 3-4 скелетни клона и единично разположени скелетни клони в междините, образувани от клоните на етажа, или общо 5-6 скелетни клони.

От скелетните клони израстват по 2-3 скелетни разклонения, отдалечени на 50-60 см едно от друго или вместо тях полускелетна обрастваща дървесина. За формиране на подобрена етажна корона дръвчетата, които са без предивременни клончета се съкращават на височина 70-80 см. Ако има предивременни клончета по стъблото до 50-60 см от почвената повърхност се премахват, а в зоната на етажа се оставят 3-4 клончета, подходящи за развитие на скелетни клони.

През лятото на първата вегетация, когато леторастите достигнат дължина 8-10 см се извършва филизене и един от тях се избира за централен клон (водач), като се премахват конкурентите му, избират се 3-4 за скелетни клони, а всички останали се отстраняват. Добре е за резерв да се оставят 1-2 филиза.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта