300x250 static

Светът наблюдава как Канада пристъпва към светлинните прожектори като първата страна от Г-7 и Г-20, но трета в света – след Уругвай и Грузия, която ще легализира канабиса за развлечение (също срещан като рекреационен канабис) на национално ниво. Тази година, на 17 октомври, канабисът ще стане легален на федерално, провинциално и местно ниво, се  съобщава в доклад на Deloitte, цитиран от ИПИ. Държавните служители търсят баланс между здравето, безопасността и приходите, като целят да намалят нелегалния пазар, да подсигурят безопасно и контролирано предлагане и да поддържат канабиса извън обсега на децата.

За да се разбере какво представлява потребителското търсене на пазара на канабиса за развлечение, в началото на 2018 г. Deloitte проведе анкета сред сегашни и вероятни бъдещи потребители. Проучването дава поглед за това как потреблението може да се промени, към какви продукти биха проявили интерес потребителите и как биха искали да става закупуването на продукта.

Канадският пазар на канабис е значителен, като след легализацията той ще има три сегмента: медицинските, нелегалните и легални рекреационни продукти. Очаква се целият пазар да генерира до 7,17 млрд. долара приходи през 2019 г., от които 4,34 млрд. долара от легалния пазар, 0,77 млрд. от медицинския пазар и 0,51 - 1,04 млрд. долара от нелегалния. Също така се очаква общите средства, похарчени за канабис и неговите производни продукти, да се увеличат с 58%, най-важен двигател на което ще са по-високите цени на легалните продукти. Основна цел на ЗаконаC-45 за легализацията на канабиса е да се елиминира нелегалният пазар. Проучването показва, че сегашните потребители са готови да заменят почти 2/3 от своите покупки с легалниканали за търговия.

Очаква се легализацията да промени изцяло потребителския профил. Типичният сегашен потребител на рекреационен канабис може да се определи като „поемащ рискове“ заради възрастта си, начина си на живот и честотата на употреба на растението. Проучването на Deloitte показва, че ратифицирането на Закон C-45 би довело до появата на нов тип потребител, наречен „консервативен експериментатор“ с напълно противоположни характеристики.

  Възрастова група Честота на употреба Максимална степен на образование Склонност към риск и съобразяване със закона Основна цел на употребата
Сегашен потребител – „поемащ рискове“ 18-34 г. Повече от един път в седмицата Средно образование или колеж По-вероятно да не спазва закона Наслаждава се на живота в най-пълна степен въпреки рисковете за здравето и сигурността
Възможен бъдещ потребител – „консервативен експериментатор“ 35-54 г. По-малко от веднъж в месеца Висше образование По-голяма степен на съобразяване със закона По-малко вероятно да приоритизира лични интереси за сметка на семейни интереси

*Данните са приблизителни.

Проучването показва, че основният предпочитан начин за закупуване е чрез физически магазин. Това включва лицензирани частни и държавни магазини за продажба на дребно, както и магазини за директно закупуване от производителя. С немалко значение са и дигиталните магазини, като потребителите заявяват най-голям интерес към закупуване на продуктите от уебсайтове на лицензираните производители. Интересно е също така, че 27% от анкетираните проявяват интерес към собствено отглеждане на растението след легализацията на канабиса.

Предпочитан начин за закупуване Дял (%) Вид магазин
Лицензиран частен магазин за продажба на дребно 51 Физически
Държавен магазин за продажба на дребно 50 Физически
Директно от лицензиран производител 48 Физически
Уебсайт на лицензиран производител 33 Дигитален
Уебсайт на лицензиран частен магазин за продажба на дребно 30 Дигитален
Уебсайт, управляван от държавата 28 Дигитален
Собствено отглеждане 27 Неприложимо
Мобилно приложение на лицензиран производител 24 Дигитален
Мобилно приложение на лицензиран частен магазин 21 Дигитален

 

Основни двигатели на  търсенето на канабисови продукти ще са цената и продуктовото разнообразие. 75% от сегашните и 65% от вероятните бъдещи потребители твърдят, че биха търсили продукти на разумна цена, а 60% от сегашните и 40% от вероятните бъдещи клиенти заявяват, че разнообразието на продукти, базирани на канабис, би било от съществено значение за вземане на търговски решения. Относно продуктовото разнообразие, въпреки експлозията в търсенето на ядивни канабисови продукти канадското правителство няма да ги легализира в следващата една година.[1]

Важно е да се споменат, обаче, и някои последици и съображения от легализирането на канабиса в Канада.Възможно е продажбите на канабис да се увеличат за сметка на тези на бирата, виното и даже тютюна и затова федералното и провинциалните правителства трябва да проследят ефектите на легализацията най-вече върху приходите от акцизите върху гореспоменатите продукти. Друг проблем е, че докато федералното и провинциалните правителства са си разпределили ролите и задълженията, общините далеч не са толкова подготвени. Повечето градове все още нямат твърда позиция дали да позволят на хората да употребяват канабис на публични места и дали органите на реда имат нужните средства и технологии за справяне с проблеми, свързани с обществената безопасност като шофиране под влиянието на канабис, нелегални продажби, продажби на непълнолетни и организирана престъпност.

С времето пазарът на канабис ще загуби своето временно предимство, което легализацията му дава. Продавачите на канабисови продукти ще трябва да предоставят едно изключително и безопасно преживяване на потребителите, ако искат да оцелеят и също така, ако искат да привлекат потребители от нелегалния пазар. Когато индустрията започне да се развива, продавачите несъмнено ще трябва да се позиционират или в сегментите на пазара с по-ниски цени или в тези с по-високи.

Легализацията на канабиса в Канада може да се счита и като победа на индивидуалната свобода. С ратификацията на Закон C-45 канадският потребител ще има свободата да употребява този продукт и да се наслаждава на неговото разнообразие и подобрение с времето. Една основна причина, поради която държавите исторически са забранявали потреблението на канабис, е, че той е бил считан за вредна субстанция със значително пристрастяващо въздействие. От тази гледна точка налагането на статут на канабиса като нелегален продукт е било с цел защита на човешкото здраве. Част от личната свобода е правото на всеки от нас да си навреди по свой собствен начин[2] и именно възможността за това индивидуално решение е премахната чрез забраната върху канабиса. Легализацията, обаче, показва, че канадското общество e в преход и общественото мнение се променя, a самата индустрия се приготвя за растеж. С времето очакванията са негативната конотация около канабиса да изчезне и този продукт да се приема много по-неутрално, отколкото сега.

Публикувана в Бизнес

В канадската провинция Онтарио се отглежда необичаен "шоколадов пипер"

Уникалният сорт се отличава с вкус и аромат на кафе, а месестата част е много по-сладка от тази на обикновения пипер. Производителите са сигурни, че определено ще впечатлят гостите си с този необичаен продукт.
"Шоколадовият пипер" се отглежда в оранжерии, а рекламна компания го рекламира като първокласен продукт, който не може да се купи в магазините.

Количеството на хранителните вещества в зеленчуците се запазва: както е известно, сладкият пипер съдържа голямо количество витамин С и редкия витамин Р, който спомага за асимилацията на аскорбиновата киселина. Това прави този сорт пипер отлично средство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Тази година добивите на земеделските производители в Канада са по-големи от предвиденото компютърно агромоделиране.
След проведено проучване сред приблизително 26 800 земеделски стопани между 20.10-13.11. реколтата от пшеница се изчислява на 29,98 млн. тона.
До преди два месеца бе прогнозирано, че производството на пшеница в Канада ще бъде 27,13 мил. тона – това са показатели, основаващи се на сателитни данни и агроклиматични параметри.
Според статистиката обаче, земеделците в Канада са успели да "измамят" компютърния модел и да увеличат добива на пшеница с около 8,4% в сравнение с 2016 г.
Що се отнася до новата реколта от рапица тази година, Statistics Canada отчита повишение от 1,71 мил. тона (или 8,7%),- 21,31 млн. тона, въпреки, че средният добив на хектар е паднал. Решаващият фактор е увеличените площи за отглеждане с 1,15 млн. хектара до рекордните 9,3 млн. хектара. През септември рапицата е била 19,71 млн. тона.
Експертите отбелязаха също значително увеличение на производството на царевица, а именно с 902 000 тона (или 6,8%) до 14,10 млн. тона. Производството на ечемик обаче е паднало с 893 000 тона (или 10,2%) до 7,89 млн. тона. Статистиката обяснява това с намаляване площите за отглеждане на ечемика, а също така и падане на средния добив.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
В Канада земеделието създава 1,7 на сто от БВП, и в него са заети около  277,6 хиляди души.
Как се подкрепя земеделието в страната?
Семейните ферми са около 98 на сто от всички стопанства в Канада. Като цяло броят на фермите в страната намалява, но средният размер на стопанствата се увеличава, тъй като оставащите изкупуват фермите на напускащите отрасъла производители. В момента в Канада се наблюдава бум на т.нар. семейни ферми за милион долара, тоест на стопанствата, чийто годишен оборот е равен на 1 млн. канадски долара. Техният брой е 5902.
Земеделието в Канада получава държавни помощи чрез финансирането на отделни отрасли на производството и фермерски стопанства като надбавки към пазарните цени; надбавки към обемите на производствените разходи под формата на кредити; погасяване на лихвите по кредити; гаранции по кредити; данъчни облекчения за земеделски производители.
Освен това в страната съществуват програми за подкрепа на отделни географски области. Трябва обаче, да се спомене, че сумите, които канадското правителство отделя за подкрепа на своите земеделски производители са в пъти по-малки от тези в Европа и САЩ, тъй като в страната съществува уникален държаван монопол за изкупуване на земеделската продукция. Експортът се ограничава с помощта на много високи мита. Освен това, цените на крайните продукти в Канада са с от 30 до 300 на сто по-високи отколкото в другите страни. По този начин купувачите подкрепят от собствения си джоб производителите на хранителни продукти. А специално създадени държавни компании регулират пазарите на мляко, сирене, яйца и птиче месо, контролирайки вътрешното производство.
Публикувана в Бизнес

Преговорите по споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада ще продължат и днес, написа на страницата си в Туитър председателят на ЕвропарламентаМартин Щулц. Преди обед той ще се срещне с канадския министър на търговията Кристия Фрийланд и премиера на белгийската провинция Валония, съобщава БНР.

Вчера Кристия Фрийланд обяви преговорите за приключили и провалени, след като Белгия не гласува в полза на споразумението заради твърд отказ от провинция Валония да го подкрепи. Фрийланд смята за невъзможно постигането на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Канада. 

Работихме много усилено с Европейската комисия и много държави членки, включително Германия, Франция, Австрия, България и Румъния. Но за нас е очевидно, че Канада и Европейският съюз не са способни да постигнат международно споразумение, дори когато става дума за страна, която има европейски ценности и е толкова любезна и търпелива като Канада. Канада е разочарована и аз лично също съм много разочарована. Работих много сериозно, но мисля, че е невъзможно, каза Фрийланд. 

Междувременно Канада се съгласи визите за България и Румъния да отпаднат от декември догодина, но председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер предупреди, че това няма да се случи без подписването на СЕТА.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск изрази опасения за международната репутация на Европейския съюз, ако няма сделка с канадския премиер Джъстин Трюдо на 27 октомври.

Не става дума за юридическа или техническа дилема, това е повече вътрешна политика на Белгия, отколкото проблем на международните отношения, посочи Туск.

Европа няма да бъде смятана за надежден партньор при други търговски споразумения, ако не подпише това с Канада, заяви пред "Хоризонт" германският икономист Себастиен Дулиен. Според него по този начин Европейският съюз ще изгуби шанса си да оформи световния търговски обмен според собствените си ценности.Директният ефект от търговското споразумение с Канада ще бъде ограничен. Канада не е толкова голям търговски партньор. Дори и да изчезне, това няма да е толкова важно. Смятам, че важността на СЕТА е в това как Еврооа може да действа в глобалната търговска система. Ако сега съюзът се провали при подписването на СЕТА, той може да е поставен в ситуацията, в която няма да може да преговаря по други подобни споразумения, каза германският икономист Себастиен Дулиен в интервю за предаването "Събота 150" по "Хоризонт".

Публикувана в Бизнес

Правителството на Германия одобри подписването на Берлинското всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)

"След Бундестага и правителството гласува за подписване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада. СЕТА - това е едно добро и модерно споразумение. То предлага чудесна възможност да се установят ясни правила за процеса на разгръщане на глобализацията и активно да се участва в неговото изграждане", каза министърът на икономиката, заместник-канцлер на Германия Зигмар Габриел.
Подписването на споразумението е насрочено за 27 октомври в рамките на срещата на върха ЕС-Канада.
CETA е аналог на Споразумението за трансатлантическо партньорство в търговията и инвестициите (TTIP), преговори за сключване на които Европейският съюз води
със Съединените щати и срещу което се обявяват отделни представители на европейската общественост, както и малки и средни предприятия. Според тях, от този вид споразумение ще се възползват само транснационални корпорации.

Петър Кръстев

Публикувана в Бизнес

Група еколози са завели съдебни дела срещу правителството на Канада и срещу фирми с регистрани неоникотиноидни инсектициди: клотианидин и тиаметоксам, които носят риск за пчели и други опрашители.
Иск е предявен към Агенцията за регулиране използването на пестициди (PMRA), чрез Министерството на здравеопазването.
В подкрепа на факта еколозите твърдят, че клотианидин и тиаметоксам и техните крайни продукти, създадени на база активните съставки, не трябва да се използват. PMRA успешно регистрирала или внесла изменения в пререгистрацията на активните вещества и крайни продукти, не предоставя необходимата научна информация, която ще даде увереност, че пестицидите не носят риск за околната среда, особено за опрашителите.

Клотианидин и тиаметоксам са получили временна регистрация, докато Законът за контрол на препарати за борба с вредителите влезе в сила. След този период, временната регистрация е променила статуса си, запазвайки данните за рисковете за околната среда, включително и полските изследвания за риска, свързан с пчелите.

PRMA публикува списък за предварителна преоценка на решенията за клотианидин и тиаметоксам до декември 2016 г., за да приеме временно решение до декември 2017 г., а окончателна оценка през декември 2018 г. Това се дължи на трудностите за предварително определяне степента на риска на неоникотиноидния инсектицид имидаклоприд за опрашители и оценка на клотианидин и тиаметоксам за третиране на семена.

Превод Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В последните няколко седмици намаляването на показателите от експорта на мека пшеница от Канада в сравнение с миналия сезон се засилва. По данни на Канадската зърнена комисия (CGC), за четирдесет и две седмици на текущия сезон Канада е изнесла 13,3 млн. т мека пшеница, което е с 3% по-малко, от аналогичния период на миналия сезон.
Експортът на твърдата пшеница е още по-малък от миналогодишния сезон. За разглеждания период той е 3,9 млн. т (срещу 4,2 млн. т миналия сезон).
По прогнози на Министерството на земеделието на САЩ за целия сезон (август-юли) Канада е доставила на световния пазар 22,5 (24,164) млн. т мека и твърда пшеница. Намаляването експорта на пшеница е в резултат от намалената реколта до 27,6 (29,42) млн. т.

В последните няколко седмици намаляването на показателите от експорта на мека пшеница от Канада в сравнение с миналия сезон се засилва. По данни на Канадската зърнена комисия (CGC), за четирдесет и две седмици на текущия сезон Канада е изнесла 13,3 млн. т мека пшеница, което е с 3% по-малко, от аналогичния период на миналия сезон.
Експортът на твърдата пшеница е още по-малък от миналогодишния сезон. За разглеждания период той е 3,9 млн. т (срещу 4,2 млн. т миналия сезон).
По прогнози на Министерството на земеделието на САЩ за целия сезон (август-юли) Канада е доставила на световния пазар 22,5 (24,164) млн. т мека и твърда пшеница. Намаляването експорта на пшеница е в резултат от намалената реколта до 27,6 (29,42) млн. т.

Публикувана в Растениевъдство

Дългогодишният монопол върху търговията с вина (местно производство и от внос) на канадския пазар е на път да отпадне, след като правителството на провинция Онтарио е разрешило директната продажба на вина в магазините за хранителни стоки, а не само в специализирани вериги. Това съобщиха от Българската стопанска камара, като се позоваха на информация, получена от Десислава Драгнева, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси (СТИВ)-Канада.

Стъпката е сериозен пробив в дългогодишно установените практики за продажби на винена продукция и високоалкохолни напитки чрез монополните вериги – LCBO и SAQ, съответно за англо- и френскоезичната част на Канада, посочва Драгнева. По думите й решението за либерализацията на продажбите се обяснява с превеса на потребителското търсене над желанието за протекционизъм над родното производство.

Продукцията на българските винопроизводители е харесвана в Канада, но е далеч под търсените количества, отбелязва Драгнева. Според нея за българските винарни, постигнали разпознаваемост и търсени на пазара, промените ще са добра възможност за договаряне на по-благоприятни цени с търговците на едро и за увеличаване на износа, още повече, че канадският пазар е принципно ориентиран повече към внос на вина, отколкото към собствено производство, а потреблението е нарастващо.

Драгнева препоръчва на българските винопроизводители да се включат в предстоящия през пролетта на тази година (29-31 май) международен конкурс Sеlections Mondiales des Vins Canada, който по традиция ще се състои в Квебек. На миналогодишното издание на конкурса са били регистрирани 2151 продукта от цял свят. Българските производители са спечелили 5 златни и 7 сребърни медала, както и сериозно признание, освен на международното жури, така и на канадските винопроизводители.

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 29 Октомври 2015 10:30

Ново поколение пестициди

Учените от университета в Британска Колумбия (Канада) са разработили ново поколение пестициди. Вместо традиционните химични вещества те предлагат да се използват водни разтвори от растения, богати на етерични масла. Изучаването на инсектицидните свойства на розмарин, мащерка, карамфилово дърво и мента отнеха на учените няколко десетилетки. Вече е ясно, че тези растения могат да станат основно оръжие в борбата с вредителите.

Етеричните масла, съдържащи се в тези растения, оказват различно действие на насекомите: едни напълно унищожават вредителите, други само ги пропъждат. Днес някои фермери вече успешно използват екологично чисти пестициди, защитавайки с тяхна помощ ягоди, спанак и домати от листни въшки и акари.

Новите пестициди имат редица преимущества: За тяхната употреба не е необходимо разрешение от контролиращите органи, вредителите не придобиват устойчивост към тях, те са безопасни към здравето на фермера. Основен недостатък на растителните пестициди е тяхната краткотрайност: етеричните масла бързо се изпаряват и разрушават под действие на слънцето. Поради това пръскането на растенията трябва да се прави твърдо често, отколкото обикновените химикали, а разтворът трябва да бъде много концентриран.

Сега учените работят за създаването на натурални пестициди, които да бъдат лишени от всички тези недостатъци.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта