300x250 static

В ранна пролет по-подходящ от азотните торове е карбамидът, защото почвената влажност е доста висока. Това е идеалното време за внасяне на този вид азотен тор. Той съдържа амидна форма на азота, която има по-продължително действие. Благоприятните условия няма да позволят загуба на активно вещество, така както се случва при сухо и топло време. Карбамидът не е подходящ само за карбонатни черноземи (силно алкални почви).

Количеството за млади плододаващи дръвчета трябва да бъде 200-250 грама, равномерно разпръснато в подкоронното пространство. Ако почвата не е прекалено кална добре е торът да бъде заровен с плитко прекопаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Стопаните, които през годината са имали силно нападение от струпясване по ябълки и круши трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада. Тогава се използва вече 7% разтвор от карбамид, като се напръсква добре и опадалата листна маса.

Освен, че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защетен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

Напръскването на опадалата листна маса с разтвор от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 27 Ноември 2016 11:12

Карбамидът е не само тор

В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид, като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се гледа много добре да се напръска опадалата листна маса. Карбмидът освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

            След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За намаляване на заразния фон от струпясване при ябълки и круши, много добър резултат дава пръскането им с разтвор от карбамид. Това пръскане се прави предзимно при две трети опадали листа на дръвчетата, което обикновено е в края на октомври или ноември. То трябва да се извърши преди зимното пръскане с 2% бордолезов разтвор.

За това пръскане се използва концентрация от 5 до 7%, т.е. на 10 литра вода се слагат 500 или 700 грама карбамид. Разтворът се приготвя, като карбамидът се разтваря предварително в част от водата и след това през цедка се добавя към останалото (до 10 литра) количество вода. Вместо карбамид може да се използва течен азотен тор Фолиарел N плюс в същата концентрация. За един декар овошки е необходим 100 литра разтвор.

Пръскането с карбамид трябва да се прави подобно на зимното пръскане чрез обилно напръскване на дърветата, включително да се напръска и почвата под тях, където има опадали листа.

Карбамидът подпомага развитието на полезните микроорганизми, които ускоряват разлагането на листната маса и по този начин зимуващата форма на паразита се лишава от храна и загива. Освен това карбамидът има и вторично подхранващо действие на клоните и подобрява тяхната студоустойчивост, като увеличава слоя от лигнифициращи клетки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 21 Септември 2016 13:50

Пред старта на сеитбата на есенници

Важни за кампанията са агрономическите детайли от технологията

Агр. Петър Кръстев

Не остана много време до старта на сеитбата на есенните житни култури. Основна грижа на зърнопроизводителите сега е подготовката на площите. Освен това не трябва да се подценяват и не по-малко важните чисто агрономически елементи от технологията. Сега е моментът за избор на сортове пшеница и ечемик, определяне на сортовата структура, подготовката на семената – почистване, здравни анализи, окачествяване, обеззаразяването им срещу икономически значимите болести и неприятели, както и за стратегия за борба с плевелите.

Сортовете пшеница трябва да са подходящи за нашите условия

При определяне на сортовата структура на пшеницата трябва да се имат предвид фактори, като климатичните условия, нивото на агротехника, биологичен потенциал и качества на сорта, качества на посевния материал и други. Броят на сортовете зависи от обема на посевната площ в даденото стопанство, големината на парцелите, актуалното почвено плодородие, факторите на околната среда, целта на реализация на продукцията и наличието на подходящи сортове за района. Моносортието (сеитбата само на един сорт) не се препоръчва дори за най-малките по размер стопанства и посевни площи, защото създава риск от непредвидими неблагоприятни климатични или епифитотийни обстоятелства.

Нож с две остриета
През последните 2-3 години наблюдаваме масово навлизане на вносни сортове и хибриди пшеница и ечемик от западноевропейската селекция. През последната 2015/16 стопанска година тези чужди сортове заеха над 45% от площите с пшеница, а за предстоящата сеитба голяма част от зърнопроизводителите декларират, че се отказват напълно от българските сортове. Тази тенденция е нож с две остриета, защото, въпреки че тази година добивите от вносните сортове бяха значително по-високи от българските, няма гаранция, че това ще се случва и занапред. Повечето от тези сортове са предназначени за отглеждане при специфични агроклиматични условия, които при нас не са гарантирани. Независимо от факта, че вносните пшеници дават по-високи добиви, качествата на зърното им не е достатъчно добро и не може да осигури на производителите цена, която да възвърне вложените по-високи разходи и да донесе печалба. Това се доказва от настоящия пазар и изкупни цени на пшеницата. Твърде вероятно е реколтата, която е най-голяма според статистиката от 36 години насам, да създаде сериозни проблеми с реализацията.

За добър старт пшеницата се нуждае от азот

Много важен е въпросът за агротехническите изисквания на пшеницата, като един от основните акценти в агротехниката е торенето. Зърнопроизводителите трябва да знаят, че в началото на вегетацията пшеницата има предпочитания към амониевия азот. Нитратната форма се предпочита в по-късен етап от развитието на културата и при по-високи температури. Карбамидът не е подходящ за използване при почви с алкална реакция, каквито са карбонатните черноземи. Препоръчително е заедно с обеззаразяването на семената срещу болести при възможност те да се третират и с растежни регулатори.

Публикувана в Растениевъдство

Стопаните, които през годината са имали силно нападение от струпясване по ябълки и круши трябва да вземат мерки за ограничаване на заболяването. За тази цел е необходимо в началото на листопада да се направи третиране с 5% воден разтвор от карбамид – 500 г карбамид на 10 литра вода. Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши в края на листопада, като се използва вече 7% разтвор от карбамид. като много добре се напръска и опадалата листна маса. КАРБАМИДЪТ ПОДОБРЯВА СТУДОУСТОЙЧИВОСТТА НА КЛОНИТЕ

Освен, че унищожава заразата от струпясване, карбмидът едновременно служи и за подхранване на клоните и клонките. Той подобрява и тяхната лигнификация (образуване на защетен слой от коркови клетки), която има важна роля за студоустойчивостта на дръвчетата.

ПОДОБРЯВА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ

Напръскването на опадалата листна маса с разтвора от карбамид способства за по-бързо разлагане на растителните остатъци, в резултата на подобряване на условията за намножаване на полезните микроорганизми. По този начин, зимуващият запас от гъбната инфекция остава без хранителна среда и загива.

ВАЖНО!

След пръскането пръскачката задължително трябва да се измие много добре, защото карбамидът разяжда всички железни части.

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 11 Октомври 2015 11:00

Карбамид в овощната градина

В насажденията, в които през годината е имало силно нападение от струпясване по ябълките и крушите е необходимо непосредствено след прибиране на плодовете да се извърши третиране с 5% воден разтвор от карбамид, като се осигури много добро напръскване на листната маса, клоните, клонките и летораслите.

Ако този момент на пръскане е изпуснат, пръскането може да се извърши след листопада, като се използва 7% разтвор от карбамид, като се напръсква добре опадалата листна маса. Карбмидът, освен че унищожава заразата от струпясване едновременно служи и за подхранване на почвената повърхност и клонките. След това би било добре да се извърши оран, за да се зарови листната маса.

След пръскането задължително много добре се измиват пръскачките, защото карбамидът разяжда всички железни части на пръскачката.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 24 Октомври 2014 09:29

Есенно третиране с карбамид

Пръскането с 5-7%-ов разтвор на карбамид се извършва при масов листопад или 70-80% окапали листа. Трябва много добре да се напръскат клоните, клонките, останалите по дърветата листа, както и опадалите листа.

Амидната форма на азота в карбамида създава благоприятна среда за развитие на полезните микроорганизми и ускорява процесите на гниене на листата, като по този начин ограничава хранителната среда, в която зимуват патогените.

Болести срещу, които е насочено пръскането:

. Струпясване по ябълка и круша – причинителят презимува в опадалите листа, където през есенно-зимния период образува плодни тела - псевдотеции.

. Бяла ръжда по череша и вишна – гъбата презимува в окапалите листа и през пролетта се образуват аскоспори и конидии.

. Сиви и кафяви петна по круша – гъбата презимува в окапалите листа.

. Гномониоза по кайсия - през зимно-пролетния период по долната страна на окапалите листа, се формират перитеции.

 

.
Публикувана в Овощната градина
Вторник, 02 Септември 2014 13:08

Цените на азотните торове растат

През юли цените на карбамида и други азотни торове на международните пазари са били относително стабилни. В последно време, кривата на цените отново запълзя нагоре.
Цената на азотни торове за август и септември в основните експортни пристанища отново се увеличиха. След това (през октомври), цените се понижават. Така е и в немските пристанища при вноса през август (Балтийско море), цените на уреята растат . Стойността на претоварен там гранулиран карбамид в средата на август варира от 310-315 EUR / тон и е 15 до 20 евро по-скъп, отколкото в края на юли, но все още 30-40 евро по-малко, отколкото по време на последното увеличение на цената през април. В средата на август, цената на торове на базата на калциев амониев нитрат е умерено повишена. Дилъри в балтийските пристанища дават цена 255 евро /тон, което е почти 5 евро повече, отколкото в края на юли.

Американските складове изглежда са празни


Причините на пазарите да се появят признаци на растеж на цените на урея и други азотни торове са различни. В Съединените американски щати (важен вносител), складовете за съхранение на големите търговски компании очевидно са празни, от много късната полска работа миналата пролет. Ето защо, анализаторите очакват ранно нарастване на началото на търсенето на международните пазари за попълване на тези запаси. Това ще се отрази на пазарните цени в Съединените щати.

В същото време, Китай очевидно продава урея в много големи количества и евтино на световния пазар (особено в Индия). През август и септември, китайците са увеличили цените си поради понижаване на запасите в самите експортни пристанища. Оказва се, че това е сигнал за повишаване на цените и на други износители.

От Египет и други страни в Северна Африка и Близкия Изток все още много малко продукти излизат на световния пазар. В Египет доставките са много ограничени поради недостиг на природен газ, необходим за производството на карбамид. В другите страни продължаващите политически и икономически сътресения обезкуражават инвестициите в това производство, така че предложенията от там все още са малко и скъпи.

Публикувана в Растениевъдство

Проблемни въпроси за енергообезпечаването в някои страни принуждава производителите на агрохимикали да повишават цените за своите продукти (скъп или недостъпен газ, въглища, електричество). Органичните торове не са в състояние да осигурят високи добиви, затова земеделските производители често трябва да използват скъпите минерални съединения.
Имайки предвид това, през последните години започна развитието на технологии за производство на високо ефективни минерални торове от биологични суровини.
В компанията BioNitrogen е подписан договор за 25 години за доставка на 350 хиляди тона биомаса за производство на карбамид по патентована технология. Доставчик е компанията BRM. Производство на карбамид от биомаса е „висока” енергоспестяваща технология, която в близко бъдеще може да заеме значителна част от пазара.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта