През 2017 година квотата за улов на калкан в Черно море остава 43,2 тона. Квотата за цаца и през следващата година ще бъде отново 8032,5 тона. Това стана ясно по време на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел.

България и Румъния са двете държави членки на ЕС, извършващи риболов в Черно море. Поради тази причина общата квота за улов на калкан от 86,4 тона е разпределена по равно, а именно по 43,2 тона за България и Румъния. Квотата за улов на цаца за ЕС е 11475 тона, като страната ни получава 8032,5 тона, а Румъния 3442,5 тона за 2017 г.

България ще продължи политиката, приета през 2016 г. за предотвратяването на незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), който ощетява риболовците. В тази връзка страната ни ще следва и амбициозния подход, приет през 2016 г. за регистриране на целия улов, включително и този под 50 кг. в дневници, декларации за разтоварване и документи за продажба от всички оторизирани кораби.

 Броят на проверките на пазара и инспекции на море, включително и в периода на забрана, ще бъдат с 20 % повече в сравнение с 2016 г. През следващата година се запазва изискването за минимално разпределение на квота на кораб от нивата за 2016 г.

Публикувана в Новини на часа
Петък, 07 Октомври 2016 10:51

EС разширява квотите за Украйна

Европейският съюз се съгласи да разшири квотите за доставка на селскостопанска продукция от Украйна

Информацията съобщи Европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрем в хода на преговорите с Министерството на аграрната политика и продоволствието на Украйна Тарас Кутов. „Днес ние имаме добри новини. Решихме да увеличим количеството на квотите за селскостопанска продукция на Украйна. Това е много изгодно предложение и аз смятам, че то ще ни помогне да подобрим ситуацията на пазара“, заяви тя. Министърът на аграрната политика и продоволствието на Украйна Тарас Кутов заяви: „Приятно ми е, че нашата работа по време на брюкселската среща в рамките на украино-европейския аграрен диалог има своите резултати. ЕС е стратегически партньор на Украйна. Положителната динамика към увеличаване дела на ЕС в общата търговия на селскостопанска продукция е закономерен резултат от последователната работа на нашите аграрници и правителството. Не всички очаквания от нас както на министерството, така и на нашите производители днес са отразени в предлаганото увеличение, но то дава възможност обема на търговията в рамките на квотите от ЕС да нарасне допълнително с почти 200 млн евро“. Към днешна дата делът на външната търговия на Украйна в ЕС в земеделска продукция (внос-износ) е от порядъка на 33,9%. В същото време Украйна е готова да предостави на ЕС по-голямо количество продукция на пазара при наличие на съответни квоти. Преговорите по този въпрос започнаха на 22-23 юни, 2016 година в рамките на ежегодния аграрен диалог Украйна-ЕС и доведоха да разширяване на търговските квоти на редица селскостопански стоки на обща стойност 195,95 млн. долара.

Петър Кръстев

Публикувана в Бизнес

Молдова иска Евросъюза да увеличи квотата за безмитна доставка на десертно грозде към ЕС. Това се съобщава от срещата на високо равнище на министъра на земеделието и хранителната промишленост на Молдова Ион Сула с европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, проведена в Берлин в рамките на участие в Международното изложение на земеделието и храните "Зелена седмица 2016" (Grüne Woche).

В отговор на искането от страна на Министерството на земеделието за увеличаване на квотите за износ на молдовско грозде в ЕС, европейският комисар призна, че квотите за някои продукти от Молдова могат да бъдат преразгледани.

По данни на Министерството на икономиката, през 2015 г. Молдова е изпълнила квотата за доставка на грозде в ЕС в размер на 10 хил. тона на ниво 78%, изнесени в Европейския съюз са около 7,77 хил. тона грозде от различни сортове. Основни клиенти са Румъния, Испания, Естония, Полша, Латвия и Литва.

Публикувана в Растениевъдство

Европейските купувачи са отворили нови квоти за доставка на зърно от Украйна. До 24 април 2015 г. размерът за доставка по квотата с украински произход е 24 825 тона пшеница. На този етап квотата за пшеница затвори почти наполовината: 401 580 тона от 950 000 тона.

Украинският ечемик не се радва на търсенето в чужбина. През изминалата седмица не е бил издаден нито един лиценз за внос. От началото на годината вносът от ечемик възлиза на 5,592 тона при обща квота от

250000 тона. Търгува се основно ечемик от категории "продоволствен" и "пивоварен". За разлика от ечемика, царевицата от Украйна се търси в ЕС. Квотата за царевица 400000 тона бе избрана още първите седмици на годината. Общата сума на доставките на пшеница, ечемик и царевица при безмитните условия за 2015 г. е 1,6 млн. тона. На този етап, сумарното изпълнение на общите квоти е 59,56%.

Публикувана в Растениевъдство

Комисарят по земеделие на ЕС, Фил Хоган, коментира края на квотната система за мляко и го определи като историческа крачка за млечния сектор.

„Краят на квотната система за мляко е едновременно предизвикателство и възможност за ЕС. Предизвикателство е дотолкова, че едно цяло поколение от млекопроизводители ще бъде изправено пред съвсем нови житейски обстоятелства и ще трябва да се научи да живее при нестабилни пазарни условия“, каза Хоган пред журналисти в Брюксел.

В същото време, обаче, ще се създадат възможности за растеж и заетост. Когато млечният сектор се фокусира върху продукти с добавена стойност и съставки за функционални храни, той може да се превърне в движеща сила за икономиката на ЕС.

Хоган призна, че има опасения за планинските райони и други необлагодетелствани райони. Той е на мнение, че справянето със структурните промени е отговорност на държавите-членки. В контекста на развитието на селските райони има широка гама от специални възможности за финансиране, чрез които да се подобри конкурентната позиция на млекопроизводителите.

В същото време комисарят подчерта, че ресорните служби работят съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да се създаде възможност за дългосрочни, нисколихвени заеми, които да стабилизират колебанията на цените на мляко. Приключване на преговорите по темата е предвидено за края на 2015 г.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Украйна изчерпи квотата си за износ на царевица от 400 000 тона в рамките на Европейския съюз. Това съобщи Владислава Рутицка, изпълнителен директор на Министерството на земеделието в Киев , отговаряща и за европейската интеграция.  Украйна е изчерпила и годишните си квоти за износ на мед, сок от ябълки и сок от грозде. Те са съответно 5 000 тона и 10 000 тона.

Същото важи и за тримесечната квота за птиче месо от 4 000 тона. В същото време, директорът отбеляза, че квотите за всички останали достави на украински селскостопански продукти в Общността, към днешна дата са слабо запълнени или изобщо не са използвани. Рутицка се надява, перспективите за търговията със земеделски продукти с ЕС да се изяснят при следващия кръг от преговорите, който е насрочен за края на април в Киев.

Източник:  https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Министърът на земеделието на Австрия, Андре Рупрехтер, иска да подкрепи млекопроизводителите с по-високи субсидии за инвестиции след премахването на квотите за мляко. До 2020-та година на разположение трябва да се предоставят общо 300 милиона евро. Рупрехтер е на мнение, че силният франк отваря допълнителни възможности за износ към Германия.

Чрез план от шест основни точки министърът представи пакет от мерки за подпомагане на земеделските производители след премахването на квотите за мляко в края на март. За инвестиции в млечния сектор през новия финансов период до 2020-та година са предвидени общо 300 милиона евро.  

Централен елемент в подкрепата за млечните производители е увеличаването на финансовата помощ с 25%; 40% от нея ще бъдат в полза на млечния сектор.

Друг ключов елемент от пакета с мерки е „Управлението и използването“ на чужди пазари като част от инициативата за активен износ. Цели се „Отваряне на пазара основно за мляко и млечни продукти“, каза Рупрехтер. В тази връзка, в края на март е планирано посещение в Китай, за да се проведат преговори за пазарно сътрудничество между страните.

Като „чудесна възможност“ за австрийския пазар на мляко министърът определя и неотдавнашното отделяне на франка от еврото. Така се увеличи търсенето на сирене от Германия към съседната страна, а Австрия също е в състояние да изпълни швейцарските стандарти.

Източник: https://www.topagrar.com  

Публикувана в Бизнес

ЕС ще предостави допълнителни възможности за внос на захар за промишлени нужди до края на регламентирания с определена квота период. Според официално съобщение на Европейската комисия, страните – членки подкрепят създаването на квота за внос на 400 000 тона захар годишно за следващите три финансови години, от 01 октомври 2014 година до 30 септември 2017 година. След този период в ЕС няма да има никакви ограничения в производството.

Целта е, до тогава индустрията да се подсигури с евтини суровини и така да се гарантира конкурентоспособността. Квотата за внос трябва да улесни вноса спрямо условията на световния пазар.

Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Бизнес

Президентът на немския съюз на млекопроизводителите Удо Фолгарт отново повдигна въпроса за допълнителната ставка върху млякото, този път подкрепен от делегация на националните сдружения на земеделските производители.

Въпреки голямата подкрепа, Европейската комисия изглежда безкомпромисна: намаляване на допълнителната ставка, например чрез корекция на мастните фактори, не се приема от комисията. „Така Европейската комисия противоречи на собствените си политически цели за лесно разрешаване на казуса с квотите за мляко”, каза Удо Фолгарт в края на речта си. Покачващите се в момента цени на квотите в много страни-членки на ЕС ясно показват, че през април 2015 година проблемът ще ескалира, ако сега не се направят нужните промени на пазарните условия.

Представителите на професионалните сдружения подчертаха необходимостта от промяна в поведението на ЕС. Само немските млекопроизводители, според Фолгарт, за квотите през 2013/14 ще дължат двуцифрена сума в милиони. Той предупреди, че това ще се отрази негативно най-вече на младите млекопроизводители. Във времена на тежки икономически проблеми, от европейските институции се очаква да подкрепят средния бизнес.

Немският земеделски съюз, заедно с представители и на други сдружения от 10 страни-членки на ЕС, ще продължат да работят за намаляването на допълнителните ставки. На 17/18 февруари 2014 предстой свикване на Европейският земеделски съвет.

Източник: http://www.topagrar.com/

Публикувана в Животновъдство

Петте страни - Австрия, Германия, Полша и Кипър ще платят глоба възлища на около 46 милиона евро. Въпреки превишаването на квотите в тези пет държави общото производство на мляко остава под квотното количество с -0,6 %. През 2011/2012 нивото под квотното количество е било - 4,7 %. Холандия е превишила квотата си за директни продажби на мляко с 1 100 тона (1, 4 на сто) и ще трябва да заплати глоба в размер на 301 000 евро.
Системата на млечните квоти ще спре да действа на 1 април 2015 година.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта