300x250 static

На 29 ноември 2017 година от 09 до 16 часа в зала ВИТОША на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР в град София ще организираме четвъртата национална конференция „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право и Граждански институт.

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България. В рамките на проекта планираме да организираме годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представeни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добрата храна.

По време на Националната конференция ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА‘2016  заедно с нашите партньори стартирахме НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДОСТЪП НАДЕЦАТА ДО ДОБРА ХРАНА“, в рамките на която в периода 2017-2020 година ще организираме:

  • регионални форуми за насърчаване на общинските политики за детското хранене и присъединяване към Декларация за достъп на децата до добра храна и приемането й от общинските съвети, като планирам до 2020 година да посетя всички области в България;
  • кампания за включване на професиите в хранителната промишленост в списъка на защитените професии;
  • проект „Да се храним заедно“ – развитие и популяризиране на кулинарните и архитектурни стандартите за детско хранене, интернет портал, експертна подкрепа за общини, училища, производители, родители за изпълнение на стандартите, създаване клубове „Да готвим заедно“ и мрежа за гражданско наблюдение на прилагането на стандартите.

Публикувана в Новини на часа

Националната конференция „Дуалното образование – път на възможностите“, която ще се проведе на 22 ноември в София, ще предложи визия за развитие на този тип обучение в България през следващите години, като очертае предимствата му за младите хора, бизнеса и за държавата.

Конференцията е организирана от Министерството на образованието и науката и българо-швейцарския проект ДОМИНО за въвеждане на дуалното образование в България, организирана в партньорство с представителството на Европейската комисия в България.  Тази първа по рода си национална конференция е българското събитие на най-високо ниво в рамките на Европейската седмица на професионалните умения.

Форумът  ще бъде открит от вицепремиера Томислав Дончев, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, посланиците на Швейцария, Австрия и Германия Денис Кнобел, Роланд Хаузер и Херберт Салбер, както и от Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в София. Българският еврокомисар Мария Габриел ще отправи специално видеопослание към участниците в конференцията.

В дискусиите ще участват хората, взимащи решения и изпълняващи политики, представители на водещи български и чуждестранни фирми, учители, експерти по професионално и дуално образование, браншови организации, синдикати и неправителствени организации. През последните години се наблюдава бързо навлизане на дуалното образование в България - само в рамките на ДОМИНО по системата „учене чрез работа“ се обучават над 800 ученика в 32 училища в цялата страна. Всички те трупат трудов опит в над 170 водещи български и чуждестранни фирми.

Ще бъдат представени идеите на българското Министерство на образованието и науката за дуалното образование, както и добрите практики на трите проекта с обща цел за дуално образование, изпълнявани в момента в Българи -: българо-швейцарския проект ДОМИНО, както и проектите на Стопанска камара на Австрия в България и Германо-българската индустриално-търговска камара.

В специална дискусия, посветена на гледните точки на управляващите и бизнеса, ще участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, както и изпълнителните директори на водещи чуждестранни и български фирми-партньори в дуалното образование в България.

Хората от практиката, ангажирани с прилагането на дуалното образование– учители, наставници, експерти, бизнесмени, родители, ще имат възможност да представят своята гледна точка и да обсъждат новаторски идеи. Ще бъде чут и гласът на младежи, които се обучават по дуалната система по швейцарския модел „учене чрез работа“.

Думата ще имат и изследователите в специален панел за дискусии по ролята на професионалното ориентиране и дуалното обучение. Знания и опит ще споделят представители на Швейцария и Словакия.

Публикувана в Новини на часа

На 29 ноември 2017 година от 9 до 16 часа в зала ВИТОША на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР в град София ще се проведе четвъртата национална конференция „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“, която е организирана в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право и Граждански институт.

През 2007 година стартира изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до добра храна в България. В рамките на проекта се планира организиране на годишна национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, където да бъдат представeни резултати от изследването, дискутирани предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, производството, търговията и публичния образ на добрата храна.

По време на Националната конференция ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА‘2016 щестартира НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ДОСТЪП НАДЕЦАТА ДО ДОБРА ХРАНА“, в рамките на която в периода 2017-2020 година ще организираме:

  • регионални форуми за насърчаване на общинските политики за детското хранене и присъединяване към Декларация за достъп на децата до добра храна и приемането й от общинските съвети, като планирам до 2020 година да посетя всички области в България;
  • кампания за включване на професиите в хранителната промишленост в списъка на защитените професии;
  • проект „Да се храним заедно“ – развитие и популяризиране на кулинарните и архитектурни стандартите за детско хранене, интернет портал, експертна подкрепа за общини, училища, производители, родители за изпълнение на стандартите, създаване клубове „Да готвим заедно“ и мрежа за гражданско наблюдение на прилагането на стандартите.
Публикувана в Новини на часа
Четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР - Водено от общностите местно развитие (ВОМР)  се провежда от 10 до 12 октомври в хотел „РУИ Правец“, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Форумът се организира от агроведомството със съдействието на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, която обединява всички действащи местни инициативни групи (МИГ) в страната. Събитието е посветено на 10 годишнината от началото на прилагане на подхода ЛИДЕР в България и има за цел да бъдат очертани основните предизвикателства и възможните решения пред подхода през настоящия програмен период. 
По време на конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г., ще бъдат обменени идеи, ноу-хау и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 г.
 
Конференцията ще бъде официално открита на 11 октомври, от 09:00 часа, от ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. заместник-министър д-р Лозана Василева, ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ г-жа Ивелина Пенева,  представители на централното координационно звено към Министерския съвет, Държавен фонд „Земеделие“, както и на останалите оперативни програми, финансиращи подхода ВОМР в България. Приветствие към участниците ще отправи и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 
 
Във форума се включват около 200 представители на местни инициативни групи от близо 20 държави от и извън ЕС, както и експерти от Европейската комисия, управляващи органи и разплащателни агенции от страни-членки на ЕС, национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации.  
Публикувана в Новини на часа

България е домакин на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие” по проекта „Хляб на мира”. Форумът се организира съвместно от Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерството на земеделието, храните и горитеи ще се проведе в периода между 27-29 септември 2017 г. в к.к. „Златни пясъци” под надслов „Устойчиво управление на земеделската земя”. Българските домакини ще посрещнат дипломати, представители на земеделски министерства и на неправителствени партньори от всички държави партньори в проекта  „Хляб на мира“. Официален гост на събитието ще бъде Джон Брайън от Европейския икономически и социален комитет, който е докладчик по становището на Комитета „Едно възможно реконструиране на ОСП“.

Конферентната програма включва представяне и обсъждане на позициите на всички участващи държави относно бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС, тържествена церемония по разчупване на Хляба на мира 2017 и предаването му на домакините през 2018 г. Естония и Латвия, както и дискусия върху засилване на обществения отзвук от посланието на проекта.

За приготвянето на Хляба на мира 2017 вече са събрани количества от произведената от всички партньорски държави ръж от реколта 2017. Българският дял от „общата“ ръж бе произведен в стопанството на зам.-председателя на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч Димитър Мачуганов. Освен за приготвянето на тазгодишния хляб, той ще бъде използван за продължаване на дарителската акция на НАЗ по предоставяне на ръжен хляб на нуждаещи се, както и за осигуряване на следващата сеитба. Отглеждането на следващата реколта от ръж е поверено на сдружението на НАЗ от Генерал Тошево – Асоциация на българските зърнопроизводители 2006.

В рамките на Четвъртата международна конференция „Мир и земеделие” е предвидена пресконференция, която ще се проведе на 28 септември от 12 ч. в хотел „Адмирал”, к.к. Златни пясъци.

Проектът „Хляб на мира“ стартира официално през 2013 г. в 12 държави от Централна и Източна Европа: България, Германия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чешката република, Унгария и Хърватия. Инициативата се реализира под патронажа на федералния министър на храните и земеделието на Германия – г-н Кристиан Шмид, с цел  отбелязване на падането на Берлинската стена, премахването на политическите и икономическите граници, преодоляването на разделението и запазването на мира чрез разширяването на Европейския съюз на изток. Отбелязването на годишнината се осъществява чрез международната конференция „Мир и земеделие“, чието домакинство се провежда на ротационен принцип. В рамките на конференцията ритуално се разчупва т.нар. Хляб на мира, приготвен от смесена ръж, ежегодно добивана в държавите партньори и предварително изпратена към организаторите.

НАЗ е официален партньор по Проекта за България от самото му начало. Традиционно всяка година представител на Асоциацията от различен регион на страната поема отглеждането на „ръжта на мира“. До този момент реколтата през годините беше произведена в стопанствата на: Ангел Вукодинов, член на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив, бивш председател на НАЗ и настоящ член на Контролния съвет на НАЗ (за 2014 г.); Мариела Йорданова, зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието (за 2015 г.); Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област, и Теодор Тодоров, председател на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ –Карнобат (за 2016 г.) и Димитър Мачуганов, зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч (за 2017 г.).

Публикувана в Бизнес

Екологично сдружение За Земята организира Конференция за търговското споразумение между ЕС и Канада. Събитието, наречено „СЕТА: Сделка за гражданите или за едрия бизнес?“. Събитието ще се проведе от 18:00 ч. в София, хотел Хемус. Входът е свободен и не е необходима предварителна регистрация.

За пръв път по темата в България са поканени международно-утвърдени експерти, които ще обсъдятнай-критикуваните области от СЕТА. Първата тема „Противоречия в търговските сделки: уреждане на спорове между инвеститорите и държавата (ISDS), система за инвестиционни съдилища (ICS) и предлагания многостранни инвестиционни съдилища (MIC)“ ще представи проф. Гюс Ван Хартен (Gus Van Harten) от Канада. Той е преподавател в York University/Osgoode School of Law по административно и международно инвестиционно право, бивш преподавател в юридическия факултет на London School of Economics и един от водещите световни експерти по инвестиционни арбитражи, по която тема е публикувал редица изследвания.

Според него „Надявам се, че българското правителство ще отговори на аргументираните притеснения, свързани със системите за уреждане на спорове между инвеститор и държава, които са във вреда на демокрацията, обществените средства, правната среда и обикновените хора. Отлагането на ратификацията на СЕТА ще отложи и прилагането на инвестиционната съдебна система на споразумението. А решение против споразумението на практика ще блокира изпълнението му, въпреки че е одобрено на ниво ЕС“

По втората тема „Всеобхватното икономическо и търговското споразумение и околната среда.“ ще говори проф. Лорънс Анкерсмит (Laurens Ankersmit) от Великобритания. Той е експерт по Европейско право, преподавател в Brussels School of International Studies of the University of Kent по право на ЕС в областта на международните отношения, адвокат към правната неправителствена организация ClientEarth и редактор в един от най-авторитетните блогове, специализирани в европейско право European Law Blog.

Според него „СЕТА е повече от обикновен търговски въпрос. То е заплаха за околната среда и политиките, свързани с нея. По-конкретно главата за регулаторно сътрудничество в споразумението е инструмент, който може да бъде използван да се занижат екологичните правила в ЕС“.

Припомняме, че Всеобхватното икономическо и търговско споразумение беше подписано на ниво ЕС без сериозен дебат и анализ на ефектите за България и се очаква предварителното му изпълнение да започне на 21.09.2017 г. Междувременно на 06.09.2017 г. Белгия сезира Европейския съд с искане да се произнесе, дали реформираната система за уреждане на спорове между инвеститор и държава (Инвестиционна съдебна система, ICS) съответства на Договорите за създаване на ЕС. Сега предстои страната ни да реши, дали да го ратифицира или не, след като Конституционният съд се произнесе по питането на Президента Румен Радев. Затова от За Земята смятат, че е изключително важно да се чуят и основателни аргументирани критики към СЕТА и да започне широк експертен и обществен дебат по споразумението, което е и целта на събитието. 

Публикувана в Новини на часа

На 6 юни 2017 г. заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева ще участва в конференция на тема: „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“.

Събитието ще започне в 9:15 ч. в Capital Fort, зала „Сити“ на бул. „Цариградско шосе“ № 90.

Публикувана в Новини на часа

На 6 юни 2017 г. заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева ще участва в конференция на тема: „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“.

Събитието ще започне в 9:15 ч. в Capital Fort, зала „Сити“ на бул. „Цариградско шосе“ № 90.

Публикувана в Новини на часа

Високопоставени представители на европейските институции, пчелари и земеделски производители от цяла Европа, учени, представители на бизнеса и неправителствения сектор си дадоха среща на международната конференция „Пчелите се грижат за европейците. Европейците грижат ли се за пчелите?“, която се проведе в рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването в Брюксел. Форумът на високо ниво откриха Мария Габриел, организатор на мащабната инициатива и председател на Работната група по пчеларство в Европейския парламент, и принцът на Монако Албер II, чиято фондация води активна борба за защита на дивите пчели. 

Давайки начало на конференцията, Мария Габриел очерта основната задача на форума – насочване на вниманието към пропуските в европейските политики с цел да се предложат конкретни инструменти за защита на пчелите и опрашителите. Тя специално благодари на принца на Монако за ангажираността му с каузата, защото подкрепата на силни личности като него е ясен знак за значимостта на тази кауза. 

„Европейската седмица на пчелите и опрашването е символ на дълбоката ангажираност на група евродепутати, които работим усилено за отговор на предизвикателствата в пчеларския сектор.  Трябва да помним, че опрашителите носят ползи за европейското селско стопанство в размер на най-малко 22 милиарда евро годишно и осигуряват опрашването на 80% от културите. Опрашването е тих процес, дар от природата за човечеството – трябва да го ценим! Информираността за значението, което пчелите имат за човечеството, и включването им в по-широкия въпрос за опазване на биологичното разнообразие, изискват решително обединение на всички заинтересовани страни“, призова Мария Габриел. 

Тя очерта три ключови области, в които трябва да се съсредоточат усилията занапред. На първо място са научните изследвания и осигуряването на достъп до тях, тъй като все още липсва задълбочена научна работа, особено по проблема с високата смъртност при пчелите.  На следващ ред е постигането на действителна промяна на парадигмата в селското стопанство и насърчаване на европейска ангажираност с пчеларския сектор, защото по-високото ниво на безопасност на храните зависи именно от пчелите и опрашването. Не на последно място Мария Габриел наблегна на необходимостта от обединяване за цялостен европейски подход към пчеларството въз основа на партньорство между секторните и междусекторни политики на ЕС. 

Принцът на Монако също потвърди решаващата роля на научните знания за превенция на заболяванията при пчелите. „Здравето на пчелите е важно не само за нас, но и за бъдещите поколения. Днес трябва да гарантираме живота на пчелите, защото те гарантират биоразнообразието и продоволствената сигурност. Ние, хората, трябва да поемем нашата собствена отговорност - от това зависи собственото ни оцеляване“, предупреди Албер II. Той подчерта и необходимостта от намиране на дълготрайно решение по въпроса с неоникотиноидните пестициди и разработването на конкретни инструменти за обучение на пчеларите. 

Публикувана в По света

Председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова участва на първата европейска конференция „ФИ компас“ за финансовите инструменти в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Земеделските производители, агро-бизнесът и земеделските предприемачи да помислят за избор на нисколихвени заеми от няколко милиона евро от фонда за развитие на селските райони на ЕС, призоваха в Дъблин. Това стана на първата конференция „ФИ компас“ за финансовите инструменти в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Комисарят по земеделието на ЕС Фил Хоган каза, че се надява, че правителството на Ирландия ще популяризира новите кредитни линии на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ако този ход се използва пълноценно, това ще бъде от голяма полза за страната. Очаква се дългосрочните заеми да имат лихвени проценти от около 3%.

Това се случва в момента, когато някои директни плащания отпадат за редица земеделски стопани в рамките на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и на фона на съкращенията на Програмата развитие на селските райони ЛИДЕР.

"След неотдавнашната реформа на ОСП, земеделските производители ще бъдат далеч по-пазарно ориентирани в производствените си решения чрез директните плащания от ЕС, които им осигуряват допълнителна сигурност на приходите в контекста на несигурния пазар, непредсказуемите метеорологични условия и променливите производствени разходи", каза г-н Хоган на Европейската конференция за финансови инструменти в Конгресния център на Дъблин.

Той каза, че мерките нямат за цел да "подкопаят" действието на настоящия подход, който се базира на безвъзмездна помощ, но ще предложат допълнителен достъп до дългосрочни, 80 процента гарантирани, по-ниски лихвени заеми за фермери, земеделски фирми и предприятия в селските райони. Г-н Хоган каза, че финансовите инструменти могат да бъдат използвани като много важно "средство за усъвършенстване" на селското стопанство в ЕС.

Министър председателят на Ирландия Енда Кени заяви, че основен приоритет е да се създаде устойчив модел за достъп до заеми от финансовите институти.

"Новосъздадената Корпорация за стратегическо банкиране на Ирландия ще играе важна роля в осигуряването на инструменти за финансиране на риска на ЕИБ, които са насочени по-специално към малките и средни предприятия", каза той.

“На конференцията още веднъж беше подчертано,че за разлика от предходния програмен период, вече е задължително извършването на предварителна оценка (ex-ante assessment) относно избора на финансовите инструменти, които могат да се създадат по ПРСР 2014-2020“, каза г-жа Боянова. „За съжаление също стана ясно, че ние изоставаме с нейното възлагане, все още не е обявена обществена поръчка и това разбира се няма да може да даде по-рано достъп до тези инструменти за българските земеделски производители, агробизнес и предприемачи в селските райони“, добави Боянова. На конференцята още веднъж беше изразена политическата готовност да бъде подкрепено прилагането на финансовите инструменти по структурните и инвестиционни фондове и фонда за развитие на селските райони повече в сравнение с предходния програмен период. Важни послания бяха изказани от страна на вицепрезидента на Европейската Инвестиционна Банка Вилхелм Молтерер, генералния секретар на КОПА-КОДЖЕКА Пека Песонен и президента на асоциацията на младите фермери (CEJA) Матео Бартолини.

По-рано г-н Хоган каза, че ако очакваните резултати от тестовете за "луда крава" върху млечната крава от Лаут, Ирландия се окажат положителни, те няма да имат ефект върху ирландския износ"докато това остане изолиран случай".

"Винаги ще има пет или шест отделни случая на "луда крава" в ЕС, но докато не става дума за нищо повече, мисля, че контролните органи на Комисията ще са удовлетворени", заяви той по време на представянето на нов уебсайт, Butcherrecruitment.com, който има за цел да осигури квалифициран персонал за месопреработвателната промишленост.

По последни данни износът на селскостопански хранителни продукти е нараснал с 4% от миналата година до рекордните 10.5 милиарда евро.

Публикувана в Коментари
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта