Те оказват негативен ефект както по отношение на количество, така и на качеството на получаваното мляко
 
В случаите, когато продължават проявите или дори се усилват симптомите на мастит при кравите, най-често става дума за все по-широко разпространените т.нар дрождеви мастити. Обострянето настъпва най-често след третия ден от лечението, съгласно предписанията на ветеринарния лекар. Заболяването се предизвикваот специфични причинители - дрожди, най-чести от които са тези от рода Candida. Докато в миналото случаите на дрождеви мастити бяха рядкост и според различни литературни източници възлизаха средно на 2-3% или до 10 на сто от всички случаи на мастит, то през последните години както по света, така и у
нас обезпокоително зачестяват случаите на тези форми на мастити. Често те имат съществен негативен ефект, както по отношение на количество, така и на качеството на получаваното мляко. Дрождевите мастити все по-често неприятно изненадват фермерите и ветеринарните специалисти точно в момента, когато се очаква постигането на така желания благоприятен ефект от терапията.
Допълнително усложняващо преценката и терапията на дрождевите мастити е обстоятелството, че те се проявяват обикновено след или независимо от провеждането на специфично лечение на кравите с антибиотици, насочени към обичайните бактериални причинители на мастит. Важен и усложняващ терапията факт е, че в повечето от срещащите се на пазара и използвани за третиране на мастити шприцове с антибиотични средства не се съдържат специфични субстанции, насочени срещу проблемните дрожди.
Кои са най-честите причинители на дрождевите мастити 
Кандидите са разновидности на дрождите, които при понижаване на защитните сили на организма често могат да предизвикват проблеми. Заболяванията, предизвикани от тези причинители, се наричат кандидози. Те се провокират обикновено от хронични форми на заболявания с извърш-
вана продължителна терапия с лекарствени средства. Най-честите случаи на кандидози обикновено възникват след или независимо от лечението на заболявания с антибиотици. Клетките на кандидите са по-големи от бактериалните, под микроскоп показват овална топчеподобна форма, а в специални хранителни среди за лабораторно изолиране имат характерен бял цвят, кръгла изпъкнала форма, като развилите се колонии могат да се  оприличат на големи бели сметаноподобни капчици.
Какви са признаците на дрождевите мастити
Често пъти общото състояние на животните, страдащи от дрождеви мастити, не е съществено нарушено. В повечето случаи промените са основно във вида на млякото, което е воднисто, като в него могат да се забележат тънки белезникави парцалчета и по-рядко слаби червеникави повлекла.
Какво трябва да се предприеме в случай на съмнение за дрождеви мастити? Важно изискване с оглед гарантиране на ефикасността на терапията в случай на доказани от специализирана лаборатория дрождеви мастити е изискването за продължително прилагане на специфични лекарствени средства. Докато при останалите форми на мастит прилагането на обикновените антибиотични шприцове в рамките на няколко дни при останалите форми на мастит обикновено води до позитивен ефект от лечението, то при дрождевите мастити
третирането със специфични лекарствени средства трябва да продължи задължително 10 дни
при спазване на изискването болните животни да се доят последни, ръчно или с отделени само за тях доилни агрегати. Трябва да се спазват и карентните срокове за отстраняването на използваните препарати от млякото след последното третиране. В противен случай или при смесване на мляко от лекувани и от нетретирани животни, млякото е негодно и не се изкупува и трябва да се унищожи. 
С цел пълното ликвидиране на вредните дрожди след краят на лечението задължително се прави микробиологично изследване на млякото в специализирана лаборатория.
За да се организира правилно борбата с дрождевите мастити е важно фермерите да знаят и спазват основните изисквания, улесняващи доказването им. От първостепенно значение е стриктното спазване на високи критерии към стерилността на съдовете, в които ще се поставя пробата мляко. Най-добри по отношение на гаранциите за стерилност при вземане на проби мляко са стерилните контейнери, които могат да се купят от ветеринарните аптеки. При липса на подобни контейнери могат да се използват и добре измити стъклени шишета, които предварително са изварявани във вряща вода за 5 минути заедно със запушалките, и веднага щом са добре изсушени, се използват за напълване с пробите. Преди да  се пълнят контейнерите мляко е нужно цицките добре да се почистят, измият и дезинфекцират. Препоръчва се отделни проби да се вземат от всяка от млечните четвъртини чрез ръчно издояване. Вземащият пробата трябва да е с измити и дезинфекцирани ръце. Задължително условие при
вземането на пробата е първите струйки мляко от всяка цицка да се отстранят и следващите около 20 мл да се издоят директно в съда за проби. Транспортирането на надписаните контейнери с проби, съпроводени с писмо от страна на ветиринарния лекар, се извършва по най-бързия начин до съответната специализирана лаборатория, като за предпочитане е те да се поставят в хладилна чанта или в съд с натрошен лед за охлаждане. В случай на съмнение за дрождеви мастити, заради предварителната подготовка на специфични хранителни среди за тяхното доказване, лабораторията трябва да се уведоми предварително за изпращането на пробите. 
Най-добри резултати от терапията на дрождевите мастити се получават само въз основа на получените специфични резултати относно чувствителността на причинителите. Лечението на животните изисква прилагането на специфични антидрождеви средства и трябва да се прилага само по указанията на специалист въз основа прецизен анализ на причините за възникването им. Специалистът може да даде и допълнителни указания на фермерите за специфичната терапия и мерките за недопускане на тези все по-разпространяващи се форми на мастит при кравите.
Публикувана в Животновъдство

Обилната паша увеличава риска от поява на мастити, високите остри стебълца разраняват вимето и епителния слой на кожата и действат като стотици фини скалпели

Д-р Валентин ИВАНОВ, квмн

Падналите валежи през последните седмици доведоха до бурно нарастване на зелена маса поляните и ливадите се изпълниха със сочни и апетитни треви. Истински рай за тревопасните. Обилната паша сякаш няма край. Буйната растителност обаче крие и големи рискове. Намножиха се кърлежи, комари и всякакви други хапещи и пиещи кръв насекоми. За кърлежите се изписа много, но тази година те са истинска напаст.

Комарите пренасят не по-малко опасни заболявания

като се почне от син език, актуалният нодуларен дерматит, дирофилариоза и др. Изтребването на кръвосмучещите трябва да бъде системно, периодично и да се изпълнява с необходимата вещина и сериозност. Добре е да се помни, че непрекъснатите валежи намаляват ефективността на обработките, затова се налага те да бъдат по-чести и повсеместни. По-добре е да се използват препарати с удължено дейстие.

Напоследък се наблюдават и сериозна проблеми при млекодайните животни. Обилната зелена паша на воля води до повишаване на млечната секреция, така че мляко бол. Винаги когато се получава голямо количество мляко,

рискът от появата на мастити се увеличава

Това правило се потвърждава и през настоящата пролет. Увеличиха се многократно случаите на мастити. Нито едно млекодайно животно не е в безопасност. Особено рискови са високомлечните крави. Тъй като маститите бяха обект на други материали, тук няма да се спираме подробно на тази голяма група заболявания. Само ще напомним, че бързината на действие е от най-голямо значение. Един леко протичащ мастит, открит сутринта, ако не бъде лекуван до вечерта, става вече много тежък – най-често гноен. А на следващия ден млечната четвъртина вече може да не функционира нормално и още повече никога да не се възстанови. Златното правило е: откриете ли мастит, веднага започнете да го лекуватеай-добре е вкъщи да имате шприц канюли, които веднага да поставите в болната четвъртина или половина.

Освен маститите, се наблюдава и

масово разраняване на млечните жлези

на дойните животни. Подобни изменения се наблюдаваха и преди две години, когато също имаше много обилни пролетни валежи. На какво се дължи това? Високата остра трева наранява вимето на животните, като леко го боцка в долната част или леко нарязва кожата, като че ли стотици и хиляди фини скалпели леко раздират епителния слой на кожата. Така по кожата се появяват десетки минитравми, рагади или едва забележими ранички. Последните стават входна врата на микроорганизми (главно гноеродни коки стафилококи и стрептококи), които лесно навлизат в организма и много бързо се намножават. Раните се инфектират, животните изпитват силна болка, трудно се доят, стига се дори до влошаване на общото състояние при много от тях. Процесът се задълбочава, и ако раните не се лекуват, може да се стигне до по-сериозно състояние. Тук не става въпрос за заболяването фурункулоза на вимето, където се наблюдават гноеродни образувания. По-скоро се установяват рани, които се инфектират и процесът навлиза в дълбочина, като може да засегне и жлезната тъкан. Това рядко се случва, обикновено обхваща само кожата. Наблюдава се по-често при козите, което ние свързваме с по-фината и тънка кожа на вимето. Следват овцете и най-устойчиви са кравите. При кравите вимето стои по-високо и се засяга само при по-високи треви. Ако не се лекуват, раните по вимето се разрастват, обхващат по-големи участъци и може да се засегне цялата жлеза.

За лечение се използват антибиотици

на които са чувствителни гноеродните причинители, като Betamox, PenStrep, Intramycin, Baytril, Marbox и др. Средната доза е 1 мл на 10 кг/ж.т.. Трябва да се спазват карентните срокове за млякото, описани на всеки препарат при млекодайните животни. Когато заболяването се хване рано и се установят само леки повърхностни поражения, може да се извърши само обработка на раните външно. За целта се използват наличните антисептици, антибиотични помади и др. Подходящи са Jodasept, Ung. Sulfothiazol, Ung. Granulin, наситен разтвор на калиев перманганат, промивки с кислородна вода, туширане с клеева тинктура, Neo Kaf – spray, Alamycin – spray и др.

Профилактиката включва

да се избягва пасенето в райони с груба, тънка и твърда трева, както и в поляни и ливади, където има много бодли и тръни.

При установяване на червени следи по вимето от триенето на остри треви и леки наранявания, следва млекодайният орган да се измие добре с вода и сапун и да се дезинфекцира. Ако вкъщи нямате никакъв препарат (калиев перманганат, кислородна вода, йодасепт и др.), може да обтриете вимето с ракия. Малките ранички бързо ще завехнат и няма да имате проблеми.

Публикувана в Животновъдство
 • Кандидозите възникват обичайно след или независимо от лечението с антибиотици

 • Случаите, в които продължават проявите или дори се усилват симптомите на мастит при кравите, настъпват обичайно след третия ден от лечението. Тогава се открива наличието на т. нар. дрождеви мастити, които се срещат все по-често. Те се предизвикват от специфични причинители – дрожди, които обикновено са от рода кандида. Докато в миналото дрождевите мастити бяха рядкост и според различни литературни източници възлизаха средно на 2 – 3% или до 10% от всички случаи на мастит, то през последните години както по света, така и у нас обезпокоително зачестяват тези форми на мастити, със съществен негативен ефект както по отношение на количество, така и на качеството на получаваното мляко. Дрождевите мастити неприятно изненадват фермерите и ветеринарните специалисти точно в момента, когато се очаква постигането на така желания благоприятен ефект от терапията.

Преценката и терапията на дрождевите мастити от страна на специалиститесе усложняват допълнително от обстоятелството, че те се проявяват обикновено след или независимо от провеждането на специфично лечение на кравите с антибиотици, насочени към обичайните бактериални причинители на мастит. Важен и усложняващ терапията факт е, че в повечето шприцове с антибиотични средства, които се срещат на пазара и се използват за третиране на мастити, не се съдържат специфични субстанции, насочени срещу проблемните дрожди.

Кои са причинителите на болестта

Кандидите са разновидности на дрождите, които най-често могат да предизвикват проблеми при понижаване на защитните сили на организма. Заболяванията, предизвикани от тези причинители, се наричат кандидози, които се провокират обикновено след продължителна терапия с лекарствени средства. Случаите на кандидози обикновено възникват след или независимо от лечението с антибиотици. Клетките на кандидите са по-големи от бактериалните – под микроскоп те показват овална топчеподобна форма, а в специални хранителни среди за лабораторно изолиране имат характерен бял цвят, кръгла изпъкнала форма, като развилите се колонии могат да се оприличат на големи бели сметаноподобни капчици.

Какви са признаците

Често пъти общото състояние на животните, страдащи от дрождеви мастити, не е съществено нарушено. В повечето случаи промените са основно във вида на млякото, което е воднисто, като в него могат да се забележат тънки белезникави парцалчета и по-рядко слаби червеникави повлекла.

Какво да предприемете при съмнение

За да бъде ефикасна терапията на доказани от специализирана лаборатория дрождеви мастити, е необходимо да се спазва изискването за продължително прилагане на специфични лекарствени средства. Докато обичайното прилагане на обикновените антибиотични шприцове в рамките на няколко дни при останалите форми на мастит обикновено води до позитивен ефект от лечението, то при дрождевите мастити третирането със специфични лекарствени средства

трябва задължително да продължи 10 дни

при спазване на изискването болните животни да се доят последни ръчно или с отделени само за тях доилни агрегати при машинно доене. Следва да се спазват и карентните срокове за отстраняването на използваните препарати от млякото след последното третиране. В противен случай или при смесване на мляко от лекувани животни с такова от нетретирани, млякото не се изкупува от предприятията и се унищожава съгласно предписанията на инспекторите от БАБХ.

С оглед цялостното изкореняване на вредните дрожди

краят на лечението трябва да е последван

от задължително микробиологично изследване на млякото в специализирана лаборатория, което да установи желаната липса на причинителите след проведената специфична терапия. По отношение на мерките за борба с дрождевите мастити, е важно фермерите да знаят и спазват основните изисквания, улесняващи доказването им. От първостепенно значение е стриктното спазване на високи критерии към стерилността на съдовете, в които ще се поставя пробата мляко. Най-добри по отношение на гаранциите за стерилност при вземане на проби мляко са стерилните контейнери, които могат да се купят от аптеките в страната. При липса на подобни контейнери могат да се използват и добре измити стъклени шишета – те се изваряват предварително във вряща вода за 5 минути заедно със запушалките и веднага след доброто им изсушаване се пълнят с пробите. Преди напълване на контейнерите с мляко е необходимо

цицките на кравите добре да се почистят, измият и дезинфекцират

Препоръчва се отделни проби да се вземат от всяка от млечните четвъртини чрез ръчно издояване с измити и дезинфекцирани ръце на вземащия пробата. Задължително условие при вземането на пробата е първите струйки мляко от всяка цицка да се отстранят и следващите около 20 мл да се издоят директно в съда за проби. Транспортирането на надписаните контейнери с проби, съпроводени с писмо от ветеринарния лекар, се извършва по най-бързия начин, като за предпочитане е те да се поставят в хладилна чанта или в съд с натрошен лед за охлаждане, до съответната специализирана лаборатория. В случаи на съмнение за дрождеви мастити лабораторията следва да се уведоми предварително за изпращането на пробите.

Специализираните лаборатории за микробиологични изследвания на млечни проби в нашата страна са лабораторията в НДНИВМИ – София, както и тези във ВМФ при Тракийския университет – Стара Загора. Най-добри резултати от терапията на дрождевите мастити се получават само въз основа на точни изследвания за чувствителността на причинителите. Лечението на животните изисква прилагането на специфични антидрождеви средства и следва да се прилага само по указанията на специалист след прецизен анализ на причините за възникването им. Специалистът може да даде и допълнителни указания на фермерите за специфичната терапия и за мерките за недопускане на тези все по-разпространяващи се форми на мастит при кравите.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 29 Септември 2016 14:02

И на млечните крави слагат спирали

Френското сдружение Planet Élevage за подпомагане на животновъдството, със седалище град Мижен в Бургундия, в най-скоро време ще пусне на пазара изделието DIUB. Наименованието е абревиатура, която разшифровано означава вътрешно-маточна спирала, предназначена за едрия рогат добитък. За новия продукт информира френското сп. FranceAgricole. Методът, изобретен от аржентински ветеринарен лекар преди двадесетина години, е на базата на класическата медна спирала, която се използва като противозачатъчно средство от много жени по целия свят.

Механизъм на действие

Контрацептивното действие на медната спирала произтича главно от спермицидния ефект, при който химически продукти инактивират сперматозоидите. В случая това са медните йони, получени след оксидация, които частично се разпространяват в лигавицата на  матката. В нашия случай се използва страничният ефект, наречен принудителен стерилитет, при който млечните крави стават по-производителни.

Устройството се поставя в матката и в левия и десния рог към яйчниците от специалист инсеминатор или ветеринарен лекар. То е изработено от мека и гъвкава материя с форма на Y, с навита върху основата фина медна жица, която по ензимен път блокира цикъла на кравата. Трайно поставяне на спирала не може да се прави, освен при напълно успокоена матка, приблизително от 30 до 60 дни след отелване на кравата. Спиралата, алтернатива на химическата кастрация, подготвя допринася за увеличаване на млечната продукция и за намаляване рисковете от мастит и наранявания.

Рентабилност

При дойните крави, при отсъствие на разгонване, средният дневен прираст (GMQ) се повишава с около 5%. Трябва да се отбележи, че отлагането на един-два цикъла е необходимо, за да може принудителният стерилитет да предизвиква полезен ефект. За да бъде спиралата рентабилна (струва 30€,като се включва и цената за поставяне), тя трябва да се постави не по-късно от пет-шест месеца преди изпращането на животното към кланицата, препоръчва Planet Élevage. На място е регистрирано, че от 80 до 90% от животните не се разгонват. А ако има неуспешни влагания, те се дължат най-вече на неудачен монтаж или от аномалии в яйчниците на животните

Публикувана в Животновъдство

Монтирането на инфрачервени лампи в доилната зала в кравефермата оказва профилактичен ефект върху млечните жлези на кравите, което позволява повишаване на производителността на млечната ферма. До това заключение стига студентката от Томския селскостопански институт Наталия Иванова след получаване на резултатите от своето първо изследване.
Червената светлина има лечебен ефект, което е доказано отдавна. И раните зарастват по-бързо и не позволяват развитие на определени заболявания.
Наталия Иванова прави изследвания във ферма, като преди половин година в доилната зала монтират 50 червени и инфрачервени лампи. Те са стационарни, лесни за използване, включват се автоматично, работят постоянно по време на доенето и не потребяват много енергия. Насочени са към тялото на кравата. Излъчват определена честота на въздействие в доилната зала.
Резултатите са много добри. Постигнат е противовъзпалителен ефект и получаваното мляко е висококачествено.
Повишаването на качеството на млякото е още една цел на фотопрофилактиката.
Втората част на проекта включва изучаване на ефекта, който оказва върху кравите светлината на изгряващото слънце.

Публикувана в Животновъдство
 • Възпалението на вимето отдавна вече не поразява само кравите. Все по-често болестта се открива и при млади животни

 • Д-р Петер Цигер

 • Иновационна група „Млякото на Хесен“

 • Маститната инфекция е сериозен проблем в млечните ферми. През миналата година заболяването е струвало на страните от Евросъюза над 1,5 млрд. евро! Потенциалните причинители на болестта са над 140. Те проникват във все още неактивните млечни жлези. Първите случаи на мастит при юниците са описани през 30-те години на миналия век, а след 80-те години се наблюдава постоянен ръст на заболяването. Доказано е, че до първото си отелване 75 на сто от младите животни поне веднъж са страдали от инфекцията. След отелването заболяването се открива при 12 – 45%. В много случаи веднага след излекуването започва ново възпаление.

 • Това означава, че всяка трета – четвърта юница започва първата си лактация, след като има възпаление на вимето. Бракуването на такива първотелки нараства до 10 пъти: заради мастит много от юниците не доживяват до края на първата лактация.

 • ЗАГУБИТЕ СТРУВАТ СКЪПО

 • Всеки случай на клиничен мастит води до загуби за фермата: заболелите крави не могат да бъдат използвани (68 евро), бракуване на млякото с антибиотици (17 евро) и повишен риск от бракуване на кравите (118 евро). Маститът при юниците води до намаляване на млеконадоя при първата лактация средно с 10 на сто. При различните причинители на заболяването снижаването на количеството издоено мляко варира в широки граници: от 150 л при коагулаза-негативните стафилококи до 425 л при Staphylococcus aureus.

 • КАКЪВ Е РИСКЪТ ЗА ВИМЕТО ОТ ТЕЛЕТО ДО КРАВАТА

По принцип при юниците не би трябвало да има проблеми с вимето: те все още не се доят от доячи, не са им поставяли доилни чашки от апарата, жлезистата тъкан на вимето все още не е напълно развита, а хормоните оказват незначително влияние на вимето. В действителност нещата съвсем не стоят така. Проблемите започват още от най-ранна възраст, когато телетата получават мляко, съдържащо инхибитори или даже самите причинители на възпалението (този факт е потвърден за причинителите на безплодие през 80-те години на миналия век). Инфекциозното напрежение нараства и от постоянното взаимно сукане между телетата, което завършва с пълното отваряне на цицковите канали през последните седмици преди отелването. Най-новите изследвания на новозеландски учени доказаха по безспорен начин, че при две трети от юниците естествената кератинова тапа просто изпада от цицката. Германските изследователи потвърдиха, че до 80 на сто от юниците в Долна Саксония и Саксония-Анхалт през последните седмици преди раждането остават на практика незащитени от инфекции. Огромна част от тези животни се заразяват. За щастие, не всяко заразяване прераства в мастит, но заболеваемост от порядъка на 30 – 35% едва ли е успокоително.

Взаимното сукане съществено увеличава риска от развитие на мастит. 11 на сто от младите животни от Холщайн-Фризийската порода са склонни към подобно поведение. При Симентал случаите са още по-чести.

Сукането на чуждо виме се среща и при лактиращи крави, но е трудно да се открият причините за подобно поведение. За да се избегнат подобни случаи, в близост до поилките може да бъдат поставени „слепи цицки“, които телетата ще могат свободно да сучат, докато кръвта им не се насити с глюкоза. За да се ускори процесът, в напитката може да се постави глюкоза – 3 г/литър.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

В периода от седмица преди отелването до 14 дни след отелването се регистрират между 33 и 75 на сто от клиничните случаи на мастит при юниците. При това много рядко става дума за нова инфекция. При 60% от случаите заболяването се заражда няколко седмици по-рано. Сред причинителите, които най-често поразяват юниците, най-голям дял – до 50 на сто, имат коагулаза-негативните стафилококи (КНС). Следват Staphylococcus aureus, стрептококите и (много по-рядко) коли-формите на микроорганизмите, например E. coli.

Все още не е напълно изяснена ролята на КНС. От една страна, те предизвикват лавинообразно инфектиране на ювенилните млечни жлези. От друга страна, те се прикрепват към епитела на вимето и не позволяват на вече „заетото място“ да се размножават много по-опасните микроорганизми като стафилококи и страптококи.

КНС рядко (в 10% от случаите) предизвикват остър клиничен мастит, но в повечето страни се смятат за основен виновник за субклиничния мастит, тъй като водят до удвояването на соматичните клетки и намаляване на млякото с до 10 на сто. До момента са регистрирани над 50 различни вида КНС. Много от тях са познати от хуманната медицина. Както и при човека, КНС във вимето са много устойчиви. Неотдавна стана известно, че те, както и стафилококите, са в състояние да се прикрепят в епитела на млечната жлеза и там да избегнат атакуването от левкоцитите. Процентът на самоизлекуване при инфекции от КНС е около 30, а резултатността от излекуване с антибиотици – 50-70%, което означава че остават микроорганизми, които преживяват и продължават да се размножават. Последните изследвания доказаха, че тези стафилококи се срещат и във фермите, които имат отлични показатели за здравето на вимето (под 200 хил. соматични клетки в литър мляко). В тези стада КНС се срещат почти във всяка втора положителна на бактерии проба, докато в проблемните стада (над 400 хил. соматични клетки) те съществено отстъпват по разпространение от стрептококите и Staphylococcus aureus.

ЗАРАЗЕНИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА СЛЕД РАЖДАНЕТО

Още през първата година (най-често след осмия месец) телето може да бъде заразено (най-често с Staphylococcus aureus). Все още не е изяснено напълно как микроорганизмите попадат в вимето. Предполага се, както вече споменахме, че това става чрез мляко, което съдържа патогени или инхибитори. Това обаче е било доказано в началото на 80-те години само при един случай на заразяване с причинителя на безплодието. При последните опити в Унгария подобно заразяване не е осъществено, въпреки че телетата са хранени с мляко, наситено със Staphylococcus aureus.

ЛЕКУВАНЕ ПРЕДИ ОТЕЛВАНЕТО

За използването на медикаменти има много противоречиви мнения, но за стопанствата с проблеми и при определени условия лекуването на юниците е допустимо и икономически оправдано. Това се потвърждава и от последните американски и австрийски изследвания.

Добри резултати дават системните инжекции и комбинираните препарати. Локалното лечение е възможно само ако започне 8 – 10 седмици преди отелването. То дава добри резултати при инфектиране със Staphylococcus aureus и съществено намаляват случаите на възпаление на вимето при юниците.

При новозеландските опити въвеждането на изкуствена „цицкова тапа“ осем седмици преди отелването позволява да се съкрати първичното заразяване със Staphylococcus uberis почти с 80 на сто. Заболяванията от клиничен мастит намалели с 60%.

Други изследвания в Нова Зеландия показват, че поставянето на обща еднократна системна инжекция непосредствено преди отелването съществено намалява случаите на мастит при юниците и е икономически оправдано.

Много юници заради късното откриване на инфекцията преждевременно се бракуват. Често стопаните обръщат внимание на проблема една когато забележат „парцали“ в млякото. А заболяването може да бъде открито от повишеното количество соматични клетки чрез периодични контролни издоявания.

При късното откриване на инфекцията шансовете за първично излекуване съществено намаляват: при инфектиране със Staphylococcus uberis излекуването в ранните стадии е 60 – 70 на сто, а при долекуване вече и 20 – 30 %.

БОКС:

Рискови фактори и профилактика на мастит при юниците

Рискови фактори (степен на увеличаване на риска, вследствие на тяхното действие)

 • Отелване през лятото (2,5 пъти)

 • Първо отелване след 27-месечна възраст (1,5 пъти)

 • Решетъчни подове в зоната за лежане (2,2 пъти)

 • Изтичане на мляко

 • Изразено оттичане на вимето (4,6 пъти)

 • Висока продуктивност

 • Не добро здраве на вимето

 • Лоша хигиена на вимето

 • Прекалено къси цицки

 • Форсиран растеж.

 • Профилактика

 • Да се отделят „сучещите се“ телета

 • Саниране на стадото

 • Намаляване на микробния фон са сметка на добра хигиена

 • Ранно отелване (преди 27-ия месец)

 • Начало на доенето преди първото раждане

 • Редовно контролиране на състоянието на вимето

 • Защита от насекоми на пасището

 • Вътрешна или външна защита на цицките

 • Обработка на юниците с антибиотиците за външно приложение в проблемните стада

 • и/или системно лечение на животните с антибиотици преди отелването.

Публикувана в Животновъдство

Доц. д-р Пламен Георгиев

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността”. И ако компромисът, наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то!

Като технологична и биологична категория „най-близо” до пода са животните в родилното отделение. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма! За какво става въпрос?

Родилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекция!

Нормално при отелване и през първите дни след това кравите отделят огромно количество течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при някои болестни процеси и възпалителни секрети! Често през следродилния период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер - отделяне на плацента, контрол на здравословното състояние, приложение на лекарствени средства в матката и др. Във всички тези случаи „отпадъчния” биологичен материал представлява потенциален източник на инфекция. Допълнително се замърсяват дрехи, обувки, пособия, инструменти и т. н. Подът в обора се превръща в подходяща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми !

Ако при лактиращите животни естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста по-надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състояние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактация. След раждането възникват острите възпалителни заболявания на женските полови органи и млечната жлеза (ендометрити, метрити, мастити), причинени от влошените хигиенни условия в сградите и помещенията и занижена хигиена при оказване на акушерска помощ.

Какви са последствията от всичко това? Млеконадоят е намален, а процентът на безплодните животни обезпокоително висок. Засегнатите крави са източник на болестотворни микроорганизми, които се разпространяват навсякъде. В крайна сметка опасността да бъдат преждевременно бракувани ценни животни е реална. Нещо, което генерира неимоверни загуби.

По време на бременността развиващият се плод се намира в една термонеутрална, стерилна и изолирана среда. Гарантиран е непрекъснатия приток на кислород и хранителни вещества от майката. Попадайки във външната среда, новороденото трябва непрекъснато да се приспособява! Добре известна е уязвимостта на младия организъм към различни инфекциозни причинители. Тя е подсилена от още една допълнителна входна врата – пъпа! По своята същност родилното отделение е уникално. То е мястото, където новородените телета, лишени от всякаква имунна защита, се срещат с първата заплаха в живота си – микроорганизмите. Съществува реален риск от избухване на сериозни заболявания на дихателната система (пневмонии), на гастро-интестиналния тракт (диарии). Всичко това е свързано с висока смъртност и много разходи!

Извод! В родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпространяват и нанасят сериозни щети в цялата ферма. Незабавното почистване и дезинфекция са едни от най-важните изисквания при обслужване на животните в родилното! Важно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да няма пукнатини, каналчета, отвори и други „убежища” за нечистотиите и инфекцията! Бетонът, като покритие отговоря на това условие! Добър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ?

Комфорт и здраве

В периода около или след отелването, когато стартира лактацията и очакванията са най-големи, се развиват едни от най-сериозните и актуални акушеро-гинекологични, травматични и метаболитни заболявания при кравите.

Известно е, че раждането изисква усилия. Съпроводено е с лягане, изправяне, повишена чувствителност, в определени моменти не особено координирани движения от страна на родилките. Особено при юниците не са рядкост и по-сериозни травми, причина за силна болезненост и нарушение във функцията на опорно-двигателния апарат.

Известно е също, че със старта на лактацията настъпва радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма! Максимално се мобилизират и натоварват черния дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система! Развиват се метаболитни разстройства, като хипокалцемична родилна кома, кетоза, чернодробна кома и др. Съществуващият стрес води до повишавано отделяне на адреналин, което допълнително нарушава протичането и ритъма на физиологичните процеси.

Кравите са нестабилни, по-трудно се държат на краката си, изпитват слабост, а в по-тежките случаи дори залежват и не могат да се изправят ! Точно тогава е необходимо родилката да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода!

И по-нататък…… Ветеринарният лекар „влива” венозни системи, съдържащи скъпи лекарствени коктейли! Важен момент, отразяващ ефекта от терапията, е изправянето на залежалата родилката. И когато всички очакват положителния ефект, при първия опит, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последствия. Ако подът е твърд, хлъзгав, често и най-големите усилия са свързани с провал и повторно падане. В крайна сметка кравите изпадат в следродилен стрес и панически избягват да извършат каквито и да било усилия. На пръв поглед всичко изглежда нормално, но уви, изправянето е невъзможно. И как, като подът е хлъзгав, мокър и несигурен и вместо точни, солидни и премерени движения се наблюдава страховито боксуване, последвано от поредния провал.

Да не забравяме и новороденото теле. За да се изправи, то се нуждае от стабилност, тъй като първите му стъпки са крайно люлеещи и крехки.

Извод: Отелването е свързано с нестабилност във функцията на опорно-двигателния апарат на кравата. Сериозен проблем представлява родилното и следродилното залежаване – симптокомплекс, засягащ както първотелките, така най-високопродуктивните раждали животни. В тази връзка подът трябва да гарантира сигурност и комфорт !

Персоналът в родилното отделение

Субективният фактор е от определящо значение за безпроблемното протичане на специфичния технологичен цикъл в родилното отделение и благополучието на животните. Отелванията, грижите за кравите и телетата са нелеко ежедневие. Всичко това е свързано и изисква предимно ръчен труд, внимание и индивидуален подход! Гледачите са тези, които могат да компрометират и провалят фермата или обратното „да поддържат оптимален огън”, гарантиращ поток на здрави и високопродуктивни лактиращи животни. И точно тази категория работещи трябва да бъде адекватно заплатена. И като стана въпрос за пари, именно родилното отделение (боксовете, обзавеждането), изискват много сериозни инвестиции! Вложения, гарантиращи комфорт и удобство за кравите и теленцата.

При оказване на акушерска помощ и при другите ветеринарномедицински ежедневни манипулации и за успешната работа въобще също са нужни определени условия и комфорт. Част от това удобство предлага подът.

Извод Условията в родилното отделение, трябва да осигуряват комфорт, а не болезнен дискомфорт! Съществен принос за това би могъл да бъде мекия, еластичен под, който в най-голяма степен имитира естествените условия на ливадата и гарантиращ същевременно сигурно и ефективно почистване! Условие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрития!

Публикувана в Животновъдство

Изследвания на германски специалисти доказват, че от произхода, качеството и хигиената на постелъчните материали зависи здравето на животните. Чистата и суха постелка в бокса е неотменима част от профилактиката на мастита

Бокс: За да започне бурното размножаване на микроорганизмите, които предизвикват инфекциозен мастит, е достатъчно да се повиши температурата на средата. Проф. Фолкер Кремкер и д-р Юлия Фридрих от Университета по приложни науки в Хановер са направили ред изследвания на различни материали като постилка в помещенията.

В последните години зачестиха случаите на възпаление на вимето, предизвикано от околната среда. Затова санитарно-хигиенното състояние и качеството на постелката има първостепенно значение.

Някои микроорганизми (например бактериите стрептококи) се развиват активно в лошокачествена слама, други възбудители от тази група (напр. ешерихиа коли) се развиват в постелките след попадане на тях на екскременти. Често се срещат и в дървените постелки, тъй като тези бактерии добре се развиват в слабокиселата среда на стърготините.

Стрептококовите инфекциозни заболявания се развиват през цялата година при всякакви природни условия. Заболявания, предизвикани от други бактерии, се провокират от влажно и топло време. През сухостойния период на кравата вероятността за зараза от окръжаващата среда е пет пъти по-голяма от тази в периода на лактация. Затова през този период особено внимание трябва да се отделя на хигиената на постелките, особено в боксовете за отелване. Тъй като в боксовете има непосредствен контакт на кожата на вимето и цицките с постилките, много е важно нейното качество. Ако използваният постелъчен материал е с лошо качество, а боксовете и площадката за разходка са непочистени, микроорганизмите се развиват много бързо. Това може да доведе до значително увеличаване на случаите на заболявания от мастит, особено ако кравата е със занижен имунитет. Ето защо чистата и суха постелка в бокса е неотменима част от профилактиката на мастита. Наред с оптималните хигиенни условия при постилката, трябва да се взема под внимание и дали тя е удобна за животните. Макар че често тези два аспекта са в противоречие.

Бактериите предпочитат постелки от органичен произход

На състоянието на постелките влияят както видът на материала, така и честотата на нейната подмяна. Количеството микроорганизми, причинители на инфекции, в новите постелки и условията за тяхното размножаване имат важна роля за тяхното по-нататъшно развитие. Възбудителите на инфекции особено бързо се размножават във влажни органични материали, които съдържат хранителни вещества за тяхното развитие и имат неутрална рН-среда. Използваните в практиката постелъчни материали имат различни свойства, които в една или друга степен спомагат за развитието на микроорганизмите.

 • Органични постелки от слама или дървени стърготините

Те съдържат достатъчно количества хранителни вещества за развитието на микроорганизми, възбудители на инфекции, но притежават и силно адсорбиращи свойства.

 • Постелки от неорганични материали (пясък)

Като правило, те имат ниско съдържание на микроорганизми и са неблагоприятна среда за тяхното развитие. Нямат и хранителни вещества, но не поемат влагата. Лабораторните изследвания показват, че причинителите на инфекции не се развиват само ако се използва висококачествен кварцов пясък, без съдържание на биологични отпадъци.

 • Смлените материали спомагат на растежа и развитието на болестотворните бактерии. Малките частици на постелката прилепват към цицките, което води до пренос на патогенни микроорганизми.

Алкални добавки не са чудотворно средство

За поддържане оптимално рН, което възпрепятства растежа на бактерии, в постелките се добавят алкални добавки, като гасена вар или креда, или киселинни добавки. Използването на съответна добавка зависи от материала на постелката и от вида на вредните микроорганизми. С времето добавките губят свойствата да влияят на рН-то. Като правило, с алкалните добавки не може да се достигнат стойности на рН, които напълно да изключат развитието на микроорганизми.

Оптималната постелка в боксовете на дойните крави трябва да отговаря на следните характеристики:

- неорганичен материал

- стойност на рН ( 5-9 )

- груба структура

- груба структура, с добри адсорбционни свойства, незапрашваща

- не дразни кожата и лигавицата

- комфортна за кравите

За съжаление, няма такъв материал, който да отговаря на всички условия. От недобри по хигиенни показатели материали не може да се получи безопасна постелка. Компромисно решение е постелката в обора да се освежава на всеки 14 дни.

Препоръчва се смляна слама с добавена гасена вар

В последните години се проведени много изследвания , при които се сравняват различните постелъчни материали и добавките към тях. Резултатите от тези анализи водят към компромис – да се използват постелки от смляна качествена слама, смесена с гасена вар, в съотношение 1:1 (по маса). Тя трябва да се сменя на всеки два дни. Ако интервалът на смяна се увеличи, развитието на патогенните организми може да се ограничи, като се осигури алкална среда, по-висока от рН 9,5. Увеличаването на количеството на гасената вар води до риск от попаданетойи върху кожата или лигавицата.

Борба с причинителите от околната среда

1. Оптимизиране на хигиената в отделението за отелване (извозване на торта, смяна на постелката след всяко отелване)

2. Почистване на пода в обора и района за разходка

3.Време за подмяна на постелката максимум две седмици

4. Използване на качествена и добре съхранявана слама

Прилагайки профилактични мерки, може да се избегне натрупването на голямо количество болестотворни микроорганизми в постелките и намали опасността от заразяване на животните.

Как да осигурим микробиологично чисти постелки

1. Качеството на дървесните стърготини силно варира. Трябва да се има предвид техният произход и условията на съхранение. Препоръчва се бор, дъб и лиственица

2. Не използвайте дървесни стърготини от влажен склад. В тях плътността на микроорганизмите е много голяма.

3. В летния период застелете със смляна слама. Постилката ще има добри хигроскопични свойства.

4. Използвайте по възможност ситно смляна гасена вар ( с едрина не по-голяма от 0,09 мм)

5. Ако пясъкът образува при разпръскване много прах, това говори за повишено съдържание на органични вещества.

6. Проверете киселинно-алкалната среда на постелката

7. Във фермите с чести заболявания се правят допълнителни бактериологични изследвания

Публикувана в Животновъдство
Понеделник, 13 Юни 2016 14:44

Постеля от пепел преборва мастита

Английски фермер е убеден в предимствата на отпадъчния продукт, който спира развитието на болестотворни бактерии и отговаря на съвременните екологични изисквания

Вече трета година английският фермер Дейвид Едж използва за постеля на своите крави пепел от хартия от местния завод за преработка на хартиени отпадъци. Фермата му е във Флинтшир, недалеч от границата с графство Чешир. Стадото му е от 240 крави и се намира само на две и половина мили от комбината за преработка на макулатура във вестникарска хартия. Оказва се, че използването на алтернативни материали за постелки в кравефермата е от полза не само за Дейвид Едж, но и за хартиения завод. Неговата ферма значително намалява разходите на предприятието за преместване на отработените количества.

Продуктът се получава при изгаряне на гланцирани списания

за чиято изработката се използват къси влакна дървесина (фибри). Ето защо хартията от тези лъскави издания не може да се преработи отново нито във вестникарска хартия, нито в тор. В същото време изгарянето й осигурява достатъчно енергия, за да обезпечи необходимата мощност за функциониране на комбината за преработка на отпадъчна хартия.

В крайна сметка са налице големи количества пепел без мирис и алкален състав. Прахообразната смес е със сиво-бял цвят.

Дейвид Едж поддържа стадо с общ обем от 7500 кг телесна маса и отглежда животните си свободносички крави разполагат с места за лежане, засипани именно с тозиизключително фин отпадъчен продукт. Пепелта идеално се размесва с пясък и остава суха и сипкава. Това позволява разхвърлянето й под сламена покривка и създаването на идеално покритие както на пътеки за движение на кравите, така и на външния стопански двор. За още по-голям "лукс" пепелта може да бъде размесена с дървени стърготини или трици. А небива да се забравя, че тя може да се използва и в чист вид – без добавянето на различни примеси.

Английският фермер транспортира пепелта до стопанството си, докато е още горещ. Тя поема вода и влага, затова съхраняването й не създава проблеми и може да се държи навън. В доставения продукт водното съдържание е 15 на сто, като водата се добавя допълнително, за да елиминира отделянето на фини частици прах. В дъждовно и влажно време по повърхностния слой на купчината пепел се образува защитен слой, който не позволява вятъра да разнася частиците.

Два пъти седмично фермерът разхвърля пепелта в оборите

като дебелината на слоя варира между 2,5 см и 5 см в местата за лежане на кравите и биците.Върху пепеливите матраци се разхвърлят дървени стърготини или трици. При изследване на рН-то е установено, че то е 12,2. Това означава, че дори когато пепелта се замърси, не се отключва развитие на болестотворни бактерии. А когато се почистват боксовете за лежане, където замърсената пепел се е размесила с говежди тор, тя се съхранява извън оборите, за да прегори, и след време се използва занаторяване.

Допълнителен плюс е варовият потенциал

Неутрализирането при обикновената гасена вар е 55%, а на пепелта само 32%. Дейвид Едж е убеден, че откакто е започнал да използва пепел, рязко са намалели случаите на мастит при кравите му. Същото се отнася и до броя на соматичните клетки в издоеното мляко сведен е до мининум.

Много са предимствата

при използването на пепелта за постелки. Ще изброим някои от тях.

* Заболяванията на вимето стават все по-редки

* Качеството на млякото се повишава

* По-лесно става подмяната на замърсената постелка с нова

* По-малко са разходите

* Пепелта не влияе негативно на здравословното състояние на кравите.

Каква е оценката на ветеринарния лекар?

Специалистът, който наблюдава фермата на Дейвид Едж, е убеден в предимството на алтернативния постелъчен материал. Той консултира още девет фермери, които отглеждат кравите си на постелки от пепел. Ветеринарният специалист е категоричен:

х Рязко намалява рискът от мастит. Причината е лесно обяснима: външната среда около вимето остава суха и чиста. А това е най-добрата профилактика, тъй като е елиминиран достъпът до опасната болестотворна бактерия ешерихия коли. Известно е, че тя живее и се разпространява мълниеносно изключително във влажна среда.

Налице е и финансова изгода. Дейвид Едж припомня на колегите си, че 1 тон пепел струва 20 лири, докато 1 т дървени стърготини струва 90 лири, а тон слама 50 лири.

(По материали на сп. Farmers Weekly)

Публикувана в Животновъдство

Млекопроизводителите вече могат сами да проверяват животните за развитие на мастит и да провеждат лечение. Това спестява употребата на антибиотик и подобрява оздравителния процес. След 20 часа резултатът е на лице. Чрез скала с показатели фермерът може сравнително лесно да определи патогена. Ветеринарният лекар д-р Михаел Креер от Германия е разработил вкъщи „лаборатория за мастит“. „Това спестява на фермата пари и носи по-голям успех за оздравяване“, каза ветеринарният лекар. Освен това по-икономичното и целенасочено използване на антибиотици е в интерес на потребителите.

Разходите за създаване и оборудване на лабораторията са на стойност 300 евро, а цената на всяка отделна проба е 95 цента.

Източник: https://www.topagrar.com/

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта