Желязният сулфат е опасно вещество. За да не навредите на вас и вашите растения, следвайте правилата за работа с него:
1. Внимателно прочетете указанията и препоръчителната концентрация на разтвора. 5-7% разтвори се използват само през пролетта (преди разпукване на пъпки) или през есента, когато на растенията вече няма листа. През вегетацията се препоръчват по-ниски концентрации (0,1-1%).
2. Разтворете железният сулфат в стъклени или пластмасови съдове.
3. Винаги носете ръкавици при работа с пестициди.
4. В случай на попадане на разтвор в очите изплакнете обилно с течаща вода.
Внимавайте!
Желязният сулфат, попаднал на листа и зелените резници, може да предизвика пригори.
Правилното използване на железен сулфат може да помогне на дърветата във вашата градина да ги избавите от неприятели, гъбни заболявания, мъхове, лишеи и други заболявания.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Проба от диво прасе, намерено мъртво на територията на община Шабла, е изпратена днес за изследване, съобщи директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ в Добрич д-р Борислав Каменов. Резултатите се очакват в края на седмицата. 

Сигналът за открития труп на диво прасе е подаден и до областния управител Красимир Кирилов – председател на Областния кризисен щаб по мерки за борба с африканската чума по свинете. Предприети са незабавно мерки – районът, където е било открито мъртвото животно, е бил отцепен от полиция. На място са присъствали екологът на Община Шабла, ветеринарен лекар от ОДБХ. Взети са проби по надлежния ред и тялото на дивото прасе е загробено. 

Ветеринарните лекари предупреждават да се наблюдават домашните животни в задните дворове и при най-малки съмнения да се търси помощ от ветеринарните лекари по общини. С помощта на кметовете на населени места се извършва преброяване на задните дворове, като до момента е ясно, че на територията на община Шабла са около 90 на брой, в които се отглеждат прасета.  

Публикувана в Новини на часа

Пред над 60 потенциални бенефициенти на 25, 26 и 27 юли 2018 г., Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационни срещи в община Каварна, община Крушари и с. Дуранкулак, община Шабла. На тях бяха презентирани подмерките 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони” 2014 – 2020 г. На присъстващите бяха предоставени и информационни материали с актуалните и предстоящи процедури по останалите оперативни програми и Програма за морско дело и рибарство.

По време срещите на тема „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ беше акцентирано върху критериите за оценка на проектните предложения, допустимите дейности и разходи и начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.

Информационната среща в община Каварна се проведе в заседателната зала на хотел „Отдих”, в която взеха участие представители на местния бизнес, неправителствени организации, медии, земеделски производители и граждани. Дискутираха се най-вече проектни идеи насочени към процедурата „Развитие на услугите във всички сектори и други неземеделски дейности” от подмярка 6.4.1, която ще подпомага инвестиции в развитието на услугите и производството на неземеделски продукти, технологии в областта на „зелената икономика” и иновации в селските райони. 30 точки (от минималните 40) ще получат лекарите обща медицина, специалистите и зъболекарите, както и социалните грижи за възрастни хора и хора с увреждания с настаняване, дневните грижи за малки деца и аптеките

В заседателната зала на Община Крушари, експертите от ОИЦ-Добрич представиха възможностите за развитие на бизнеса в селските райони и подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства с проекти по ПРСР. Най-силен беше интересът към подмерката 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", по която ще се финансират дейности като модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда и други, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство.

На срещата организирана в залата на местното читалище в с. Дуранкулак, община Шабла, експертите от центъра представиха отново подмерките 6.4.1 и 4.1.2. В края на срещата се разискваха и възможностите по Програма за морско дело и рибарство, чиято основна цел е подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот.

След всички срещи бяха проведени консултации с местния бизнес и земеделските стопани, свързани с проектните им идеи, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Публикувана в Новини на часа

Ако африканската чума по свинете навлезе в България, ще се наблюдават десетки случаи на умъртвяване на животни, както се случва с чумата по дребните преживни животни. Това заяви пред БНР председателят на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" Васил Василев във връзка с опасността за пренасяне на заразата по свинете у нас.

По думите на Василев още няма официален анализ за очаквания размер на щетите, които могат да бъдат причинени от африканската чума по свинете у нас. Той изказа мнение, че щетите могат да достигнат 1.5 - 2 млрд. лева, които ще бъдат в сектор "Свиневъдство".

Василев отбеляза и други проблем в страната ни във връзка с болестта - има само една лаборатория, която е акредитирана да прави изследване на африканска чума, което е напълно недостатъчно.Едно от сдруженията е предало 7 проби за изследване преди 15 дни и още нямат отговор от Агенцията по храните, подчерта още председателят на ловното сдружение.

Василев попита и какво ще се прави, ако се започне интензивно отстрелване на свинете, което е позволено с законовите промени за групов лов на дива свия извън предвидения досега срок.

Относно приетите от депутатите промени в Закона за лова Василев заяви, че ловците няма да бойкотират усилията на държавата за справяне със заболяването, но самият подход за групово ловуване няма да бъде подкрепен от хората. По думите му намаляването на популацията на глиганите е един от начините за справяне със заразата, но в тази насока може да се търпят и обвинения.

"Съзирам опити за прехвърляне на отговорността от страна на институциите, които са отговорни. Няма да има никаква ефективност от гледна точка на този лов. Пречката, която съществува и към момента за индивидуалното ловуване, е една ограничителна мярка, заложена в правилника за прилагане на закона, която казва, че задължително ловът се извършва в присъствието на длъжностно лице от Държавното горско или ловно стопанство. В случай че нито един от горските не боледува или излиза в отпуск и се занимава само с това - да придружава ловци, това означава, че пак не повече от 5 до 10% от ловците биха могли да ловуват индивидуално. Необходима е промяна в този правилник, която би могла в рамките на 1-2 седмици да мине през МС и да бъде приета", отбеляза Василев.

Според него начинът, по който трябва да се случи намаляването на дивата свиня, трябва да бъде избран много внимателно. "В момента в горските територии, които са ловно-стопански райони, където ние ловуваме, има изключително намалена видимост - от гъстата листна маса, не се вижда надалеч. В същото време има много хора, които извършват някаква дейност на територията на горските масиви. Това създава риск за здравето и живота на хората, които участват в лова, но и за случайно присъстващи. Чух аргументи, че министерството щяло да забрани на гъбарите да берат гъби в гората и на билкарите да събират билки. В Конституцията е казано обаче, че достъпът до горските територии е свободен на собствен риск. От друга гледна точка в момента провеждането на групов лов с използване на ловни кучета крие риск от компрометиране прираста на останалите видове дивеч. Тук говорим за три пъти групово ловуване в рамките на една седмица, което е изключително много", посочи още председателят на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България".

Междувременно БНТ информира, че от днес започват мерките по разчистването на сухоземната граница с Румъния при село Кайнарджа, между Добрич и Силистра. Ще се изгради ограда за ограничаване на преминаването на животните от северната ни съседка.До момента в Румъния са открити над 200 огнища на африканската чума по свинете.За последно заразата беше констатирана в района на Констанца, само на 60 километра от границата с България.

По граничните пунктове с Румъния продължава дезинфекцията на автомобили, а на собствениците на големите свиневъдни комплекси в Силистренско се разяснява как да предпазват животните си. Препоръчва се на арендаторите да поставят електронен пастир около площите си.Стана ясно и че като превантивна мярка срещу заразатаконцесионерът на пристанище Свищов е забранил на акостиращите кораби и на превозните средства, влизащи от Румъния, да изхвърлят битовите и хранителните си отпадъци в района на порта. 

За мярката се инструктират всички екипажи и пътниците, ползващи ферибота Свищов - Зимнич. Това заяви изпълнителният директор на пристанище Свищов Румян Йорданов. "Когато се правят входни контроли се предупреждават екипажите, че не могат да изхвърлят сметта си в нашите контейнери за смет".

До средата на тази седмица на пристанище Свищов трябва да бъде изградена дезинфекционна площадка. "То е метално съоръжение. Едното е за камиони, другото е за коли. имаше вариант да се пръска. Накрая се реши, че трябва да се изгради това съоръжение", допълни Йорданов.

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на неотложни мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България.

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То се предава директно - чрез контакт между болни и здрави животни, индиректно - чрез контакт със замърсени с вируса материали и повърхности, чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти.

Африканската чума по свинете се проявява с висока смъртност при домашните и дивите свине, като липсва лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта оказва значително негативно въздействие върху търговията, свиневъдството и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефикасната мярка за борба със заболяването. При липсата на ваксини или лечение на заболелите животни, единственият начин да се контролира заболяването в засегнатите територии е тотално унищожаване на заразените и контактните животни и прилагането на строги мерки за ограничаване на придвижването на свине или продукти, добити от тях.

С оглед на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа, Министерство на земеделието, храните и горите изготви план с неотложни мерки за предотвратяване на появата на заболяването на територията на страната. Основните мерки, които следва да се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, държавните горски предприятия и ловните сдружения включват засилен граничен контрол при движението на живи животни, контрол върху личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната.

Засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на страната и организиране и провеждане на лабораторен контрол също са в списъка от спешни мерки.

Публикувана в Новини на часа

Ако плевелите са се заселили в градината е необходимо да се прибегне до по-сериозни средства, за да се отървете от глухарчетата. Те са механични и химични.
Има многобройни и различни традиционни методи за борба глухарчето – посипване с брашно или сол, поливане с вряла вода. Уви, почти всички от тях са неефективни, а някои дори вредни за околните растения и животни.

Механични методи включват редовно косене на глухарчето и изваждането на растенията от почвата с помощта на специални инструменти.
Ако решите да водите борба с косене тогава трябва да косите най-малко веднъж или два пъти седмично, много ниско до земята. Разбира се, корените ще дадат нови и нови издънки, но все пак акрая ще се предадат в рамките на няколко седмици.
Най-добър момент е косенето да се извършва, когато растението е в цъфтеж, но все още не е образувало семена.
След косене на мястото съберете и унищожете нарязаните глухарчета и цветни стъбла, в противен случай те със сигурност ще дадат семена, които бързо ще се разпръснат и труда ви ще е напразен.
По отношение на специалните инструменти, предназначени за изкореняване на глухарчетата от земята – те са ефективни, ако глухарчетата в двора ви все още не са заели цялото пространство и имате търпение. Тогава може би можете да се справите с тях по единично.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Четвъртък, 31 Май 2018 11:14

Мерки срещу болестите по ореха

Профилактиката има ограничаващо действие

Орехът се напада от два вида болести, които имат различни причинители – гъбни и бактериални. Понякога и двата вида патогени присъстват едновременно върху дървото, а признаците им са сходни и трудно се различават. Хубавото в случая е, че и двете болести се контролират с едни и същи препарати. Разликата е в периодите за третиране, които по-късно съвпадат.

Борбата с болестите по ореха през вегетацията се извежда по химичен път чрез пръскане с фунгициди. Действително, пръскането е затруднено поради големите размери на дърветата, но с подходящи дюзи на пръскачката то може да се направи качествено.

Двете най-разпространени болести по ореха запачват да се развиват още рано напролет при подходящи условия. Това определя и първото пръскане, което трябва да се направи много рано напролет, преди набъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор .То е насочено главно срещу бактериазата, която се развива рано.

Второ пръскане е в средата на май, когато женските цветове прецъфтяват. Това пръскане вече е и срещу антракнозата, която се развива при по-топло време. Тогава може да се използва 1% бордолезов разтвор - 100 г син камък и 150 г гасена вар за 10 литра вода. Освен него могат да се използват и други медни фунгициди. Това пръскане се повтаря след 12-15 дни.

При влажни условия през юни може да се наложи и четвърто пръскане. Препоръчително е то да е със системен фунгицид.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

С проекта се приемат национални законодателни мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите на прахови частици от двигатели, монтирани на земеделска и горска техника. Проектът ще даде възможност за по-стриктен контрол на този вид техника. Ще бъде подобрена безопасността при използването й и идентифицирането на собствениците, извършили нарушения.

Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Определят се изискванията за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с машините.

Публикувана в Агротехника

Болестта сиво гниене по ягодата се изразява обикновено в загниване още на зелените плодове, но щетите се установяват при узряващите и зрелите. Причинител на болестта е гъба, която освен плодовете напада също листата, дръжките, цветните пъпки, венчелистчетата и стъблата.

При благоприятни условия през пролетта гъбата причинява първични заразявания. Най-голямата инфекция се осъществява през периода на цъфтежа на ягодите. В този период гъбата се развива много бавно и не дава видими признаци на болни растения. След това при влажни условия, гъбата напада развиващите се плодове. Само след няколко дни тя започва вторично заразяване със спори, което осигурява постоянно наличие на зараза през периода на плододаване и зреене. Най-важният фактор за развитието на болестта е влажността.

Химичната борба се извършва в определени фази от развитието на ягодите:

Първо пръскане - в началото на цъфтеж

Второ пръскане - непосредствено след цъфтежа.

Броят на пръсканията обаче зависи и от конкретните агрометеорологични условия.

Регистрирани ПРЗ са - Тирам 80 ВГ, Каптан 80 ВГ.

Пръсканията се прекратяват две седмици преди узряване на ягодите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Агротехническите мерки срещу огнения пригор включват: изкореняване на болни дървета, при слабо нападение изрязване до здрава тъкан на 50-70 см под болните клони, замазване на нанесени големи рани при резитбата с овощарска замазка, дезинфекция на инструментите при резитба с формалин или карбол и двата в концентрация 5% (500 мл на 10 л вода) и др.

Химичната борба е ограничена

Използват се профилактично медни средства.

Препарати и моменти на приложение срещу огниния пригор:

Пръскане рано напролет с 1% бордолезов разтвор (1 кг син камък и 1,5 кг гасена вар на 100 л вода) или друг меден фунгицид напр. Шампион – 0,3% (30 г на 10 л вода).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 7

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта