300x250 static

Много хора отглеждат културите в градините си далеч от животновъдни ферми или птицеферми, затова е много трудно за тях да си доставят оборски тор или други органични подобрители.
От друга страна, е ясно че всеки желае да произвежда в градината си плодове и зеленчуци с възможно най-малко химия - без нитрати и други вредни добавки.
При това положение отличен естествен тор може да бъде направен от почти всички изхвърляни биологични материали - листа, плевели (копривата е особено подходяща). Важно е плевелите да не са осеменени. Събраната зелена маса се поставя в пластмасов или дървен съд.
Съдът се допълва с вода почти догоре и се оставя на слънчево място за ферментация. Покрива се, но не плътно, защото при ферментирането се отделя газ. При слънчево време ферментацията ще отнеме 8 до 10 дни, в облачно време - малко повече.
Трябва да се има предвид, че по време на ферментацията се отделя неприятна миризма. Органичната маса е готова за торене, когато водата се превърне в жълто-зелена течност с разложени в нея слизести растения. Полученият концентрат се филтрира и разрежда с вода: за поливане при корена в съотношение 1:10, а за листно торене (пръскане) - 1:20.
При липса на оборски тор за торене може да се използва и дървесна пепел. Тя е сложен тор, който съдържа бор, магнезий, калий, фосфор, желязо и други микроелементи във форма, лесна за усвояване от растенията, но няма азот. Съставът на пепелта е различен в зависимост от изходния материал.
Можете да използвате както суха пепел, така и инфузия. Инфузията се използва, за постигне на по-бърз ефект. За 10 литра вода се взема една чаша пепел и се разбърква в продължение на един ден. Това количество е достатъчно за подхранване на 1-2 кв. м. . Сухата дървесна пепел се използва при прекопаване, като на 1 м² се разхвърлят 5 до 6 чаши пепел.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Внасянето на оборски тор подобрява въздухо- и водопроницаемостта на почвата в лозето и дава възможност за развитие на полезните микроорганизми, необходими на корените на лозата за по-добро усвояване на хранителните вещества. Ако няма възможност за внасяне на оборски тор, той може да бъде заменен с компост, приготвен от растителни и хранителни отпадъци, дървесна пепел и други органични компоненти. Още един качествен органически тор е птичият тор. Важните за лозата микроелементи и други полезни вещества в него се намират в лесноусвоима форма. Преди използването му той се разтваря с вода в съотношение 1 към 4 в полза на водата. След престояването на този разтвор от 10 до 14 дни (да ферментира), той се внася като се разрежда с вода още веднъж, този път в съотношение 1 към 10 в полза на водата. На една лоза се разходват 0,5 литра от разредената настойка от този тор.

За отделните фази на лозата има различни листни торове

Освен чрез шербетуването с оборски тор, микроелементите могат да се внасят и чрез листни торове, които са разработени с подходящо съдържание на елементи за различните фази от развитието на лозата. В началото на вегетацията са подходящи такива със съдържание на мед и цинк, преди и по време на цъфтежа със съдържание на бор. В по-късни фази – след затваряне на чепките и преди, и по време на прошарване на гроздето са подходящи листни торове съдържащи основните макроелементи калий и фосфор, придружени отново с микроелемента бор за повишаване на захарното съдържание на гроздето и залагане на реколтата за следващата година. Това пръскане се прави 2-3 пъти през 14 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Как да изберете каква ряпа да си отгледате? Първо по вкусовите особености: бялата е с по-слабо лютива и по-нежна. Черната съдържа повече етерично масло.

И двата вида ряпа са лечебни: повишават апетита, имат слабително действие, успокояват бронхиални спазми и улесняват отхрачването, намаляват нивото на холестерола.

Растението е студоустойчиво, освен това се съхранява добре през зимата. Най-добра температура за развитието му е около 16 градуса. Все пак си има известни особености - иска достатъчно светлина, обработена, рохкава и богата почва. Не бива обаче да торите с пресен оборски тор. За предпочитане е да настаните растенията на места, на които са расли богато наторени краставици, домати, пипер, тикви.

Засява се на дълбочина 1-1,5 см. Стръковете се прореждат, след като образуват два същински листа. В началото се оставят 2-3 см между растенията в реда, а при последното прореждане 15-20 см.

Когато се хване продължителна суша растенията не образуват кореноплоди, а масово стрелкуват. Можете да помогнете с редовно поливане. Пръскайте щом забележите зелева муха.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

За да има максимална възвращаемост от внасянето на оборски тор, фермерите трябва да знаят точното количество на елементите в него

Д-р Кристиан Роберт Фидлер,

Германия

В развитите западноевропейски страни – Италия, Германия, Франция, използването на торова течност и твърд оборски тор за торене на земеделските култури е отдавна наложена практика, която е високо ценена от фермерите. Нещо повече, внасянето на оборски тор там се прави след прецизен анализ на хранителните елементи с оглед икономия на средства от закупуване на минерални торове. У нас на този материал се гледа по-скоро като на отпадък, отколкото като на ценна храна за растенията и торенето с оборски тор все още не е залегнало в плановете на фермерските стопанства. Органичното торене е екологосъобразна практика, която предпазва околната среда и водите от замърсяване. В същото време то не само повишава плодородието на почвата, но я обогатяват с хумус и значително подобряват нейната структура. (Бел. ред.)

Немските земеделски производители знаят, че в повечето региони на Германия торовата течност и твърдият оборски тор не са отпадъци от жизнената дейност на селскостопанските животни, а ценен органичен тор. Той се извозва на полето не за да се освободи място в торохранилището, а за да се внася в почвата целенасочено и екологично грамотно.

В действителност органичните торове в значителна степен влияят на биологичните особености на хранене на отглежданите култури, на климатичните, почвените, агротехническите и други фактори. За сметка на внесените органични торове в оптимални дози може да се достигне до висока агрономическа ефективност. С тази цел на всеки фермер се препоръчва редовно извършване на анализ за съдържание на наличните хранителни вещества, влизащи в състава на органичния тор.

Подходяща концентрация

Органичните торове имат в своя състав необходимите за селскостопанските култури хранителни вещества – азот, фосфор, калий, калций и магнезий. Въпреки това, в зависимост от вида на животните, тяхната възраст, условията на отглеждане, продуктивността, изхранването, използвания тип постеля и съхранението на торовете, химичният състав на органиката може значително да се колебае. Концентрацията на елементите в състава на органичния тор са определящ фактор при изчисляване на нормата на внасяне, доколкото тя способства максимално използване на веществата за хранене на културата. Определянето на състава на хранителните вещества трябва да става редовно. Това помага да се оцени действителната потребност на отглежданата култура от хранителни вещества и защитата на подпочвените води от замърсяване.

Точното значение на стойностите на съдържащите се елементи в органичните торове позволява не само осигуряване на посевите по най-добрия начин с хранителни вещества, но и достигането на икономически ефект, в частност икономия за покупка на минерални торове. Ако отчетем, че разходите за придобиване на азотни торове представлява 1 – 1,2€ на кг активно вещество, фосфорни – 0,7 – 0,8€ и калиеви – 0,8 – 0,9€, то пълният анализ на една проба органичен тор, който струва 60 – 60€, бързо се отплаща.

Освен това икономическите предимства на анализа позволяват на фермерите да контролират годишния баланс на хранителни вещества от торове от животински произход. Това е особено важно за земеделските стопанства, които са задължени да спазват тази нормативна величина (170 кг). В техен интерес е редовно да анализират химическия състав на органичния тор, за да могат да използват възпроизвеждащите значения при сравняване на хранителните вещества. Реалните показатели на внасяната органика са по-ефективни, отколкото ориентировъчните. Съгласно Предписанието по използването на торове установената норма на съдържание на азот в получената от млечни крави торова течност с 8,5% сухо вещество, съставлява 0,45 кг азот/центнер, Р2О5 – 0,1кг/ц. Предприятия, които не разполагат с точни собствени данни, трябва да използват ориентировъчни показатели при съставяне на баланса на хранителните вещества. Това неволно води до формиране на неправилни резултати – нежелателно високи значения на съдържание на азот и фосфор.

Екологичните стопанства, които могат да използват само органични торове, трябва да бъдат заинтересовани от извършването на анализ на собствените си органични торове, за да могат целенасочено и екологично да внасят тези извънредно важни, но ограничени ресурси от хранителни вещества. 

 

Цялата статия четете само във вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

При производството на ранни картофи се съчетава органично и минерално торене. От органичните най-добри резултати дава разложеният оборски тор, който съдържа почти всички необходими за растението макро- и микроелементи. Той подобрява структурата на почвата и влияе положително на водния, въздушния и температурния й режим.

Оборският тор се внася напролет с обработката на почвата при леки почви и в количество 2-5 т на декар, а при свързаните глинесто песъчливи - с есенната оран.

Фосфорните и калиевите торове се внасят еднократно с есенната оран или рано напролет. При картофите не се препоръчва употребата на калиев хлорид. Азотните торове се дават еднократно или двукратно. Ако производителят планира да изважда картофите през май, цялото количество на азота се внася при засаждането. Ако картофите стават през втората половина на юни, по-ефективно е 2/3 от нормата на азотните торове да се внесе при засаждането и 1/3 - с първото окопаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

От продуктите с естествен произход, най-голямо приложение в овощарството има оборският тор.

Оборският тор не е балансиран

Произведен в домашни условия от различни животни, оборският тор е с различно съдържание на хранителни елементи. Независимо от това той има определена хранителна стойност, която е полезна за растенията. Но за да са достъпни за растенията хранителните елементи съдържащи се в оборския тор, той трябва да е минерализиран или казано по-просто – да е много добре угнил.

Оборският тор облагородява почвата

Ролята на оборския е не само да попълни хранителните запаси в почвата. Той подобрява нейната структура, като благоприятства въздушния и воден режим в зоната на корените на дръвчетата. Наличието на оборски тор подобрява микробиологичната дейност в почвата, като активира развитието на полезните микрорганизми, които облагородяват почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бостанните култури – дини и пъпеши имат необходимост от голямо количество хранителни вещества. Най-добре е още есента преди оранта да се разхвърлят по 4-5 тона на декар оборски тор. Тъй-като не сте направил това, все още има възможност за компенсация. Имаме предвид и факта, че оборският тор рядко се среща.

ВНЕСЕТЕ ОБОРСКИ ТОР ЛОКАЛНО

При сеитбата на дините и пъпешите е необходимо във всяко гнездо да сложите по 4-5 кг добре угнил оборски тор. От една страна той ще играе ролята на терморегулатор (акумулира температурата), а от друга – ще даде на младите растения хранителни елементи за стартиране.

ПРЕДИ ПОСЛЕДНАТА ОБРАБОТКА

Преди последната обработка на почвата разхвърлете фосфор и калий – с еднокомпонентни или комбинирани торове, съдържащи и двата елемента.

Количеството на троен суперфосфат трябва да е 30-40 кг на декар, а на калиевия сулфат – 20-30 кг на декар. Ако торът е комбиниран (с фосфор и калий), разхвърлете не по-малко от 35-40 кг на декар.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Овчият оборски тор е подходящ за торене както на зеленчуци, ката и на овощни дръвчета. Единственото условие е той да е добре угнил. Разхърля се преди да изорете илибърните градината и да обработите почвата около дръвчетата.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Вероятността за натрупване на нитрати в зеленчуците в резултат на торене с оборски тор е сравнително по-малка, но не е изключена. Оборският тор съдържа доста азот и понякога при торенето с много големи количества например при отглеждането на зеленчукови култури в оранжерия, съществува опасност от натрупването на нитрати в продуктовите органи. Това предполага, че оборският тор винаги трябва да се използва в препоръчаните количества и с него да не се прекалява.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Най-използваният източник на ценни хранителни вещества в миналото – оборският тор, все по-трудно се намира. Въпреки това, ако имате възможност да си набавите, задължително го внесете наесен. Това е необходимо, защото достъпът на елементите от него до корените на растенията става възможен след тяхното минерализиране. За този процес помагат полезните микроорганизми, които се намират в почвата.

С НЕГО НИКОГА НЯМА ДА ПРЕТОРИТЕ

За количеството на оборския тор в овощната градина важи правилото – колкото повече, толкова по-добре. Ако го разхвърляте на 4-5 години веднъж, количеството трябва да е около 5 тона на декар. Ако го правите през две-три години – достатъчни са 2-2,5 тона оборски тор.

ПРИ ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА - ВНАСЯЙТЕ ГО ОКОЛОСТЪБЛЕНО

Когато оборският тор не е в голямо количество, а искате да ноторите повече дръвчета, тогава го внасяйте в подкоронното пространство на дръвчетата, като след това го прекопаете. На всяко дръвче дозирайте според възрастта – на големи плододаващи дървета по 6-7 кофи, а на млади дръвчета – до 4-5 години по 3-4 кофи.

ВАЖНО!

За торене в околостъбленото пространство се използва само добре угнил оборски тор. Пресният може да увреди корените и дори да погуби дръвчетата.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта