• От костилковите от високи температури най-силно страда сливата. Листата й придобиват некротично прошарване, после може да загинат цели листа, клони, че дори и дървета. По плодовете се развива шийно завяхване в периода на зазряване, което е вече факт, съдейки по вашите въпроси. Толерантност към повреди от високи температури и засушаване показва сортът Балева слива.

  • При семковите най-нежни са ябълковите плодове

От семковите видове най-силно от слънчевото греене и високи температури страда ябълката, особено на сортовете при които плодовете са напълно открити. Освен посочените по-горе признаци по листа и клони, плодовете на ябълката получават слънчев пригор, който ги прави нетрайни и влошава вкусовите им качества. В зависимост от времето на експозиция на високите температури, плодовете получават по-големи или по-малки повреди.

По кожицата на пострадалите от слънчев пригор ябълки първо се получава бежово-кафяво оцветяване с ореол от изсветляване на тъканта, най-често пожълтяване. Ако въздействието е по-кратковременно, процесът спира. Ябълките не загниват, но при съхранение на мястото на прегряването месото придобива стъкловидна консистенция, която го прави негодно за кансумация. При по-продължително въздействие, петната от слънчевото изгаряне придобиват кафяво, дори до черно оцветяване. Такива плодове са негодни както за консумация, така и за съхранение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 09 Юни 2017 10:52

Как си влияят растенията

Известно е, че поради ограничените пространства в градините или на вилата българина оползотворява всяко местенце. По този начин обаче, често не се съобразява, като в повечето случаи е от незнание , с това дали може и дали добре си влияят дадени растения. За това не се учудвайте ако сте влошили качествата и вкуса на вашите овошки през годината. Установено е, че картофите засадени в междуредията на ябълките в истинския смисъл “отравят” дървото. При това влиянието може да бъде толкова силно, че да влоши вкуса и развитието на плода.

Бъчва с тор или с “зелено торене” под ябълката значително подобрява развитието на ябълката.

Гръцкия орех, черния орех са растенията които силно угнетяват ябълките и крушите. Черната топола и клен обаче засадени в близост, снабдяват въздуха с фитонциди и стимулират растежа на ябълките и крушите и ги защитават от някои неприятели.

Ако на мястото на засаждане на нова ябълка е имало лоза или акация, то със сигурност , фиданката ще се развива много добре.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За предотвратяване или намаляване на повредите, причинени от измръзване на овощните култури, трябва да се обърне внимание на правилния избор на място при създаването на нови овощни насаждения, както и успешния подбор на овощни видове и студоустойчиви и късноцъфтящи сортове. От особено значение за подходящият избор на месторастене са абсолютните минимални и максимални температури, както и честотата на повратните зимни студове и късните пролетни мразове -те определят районите за разпространние на овощните видове и сортове. Особено голяма опасност от измръзване на овощните дървета има в затворените котловини и низини, в които от планинските склонове се спускат и задържат студени въздушни маси.

С цел предпазването на цветовете и завръзите от късни пролетни мразове се прилагат задимяване или напояване (гравитачно или дъждуване). Задимяването се извършва чрез запалването на инертни материали, които горят по-малко, а отделят повече пушек, като това трябва да стане при понижение на температурите под 2˚С.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всички листогризещи гъсеници в овощните градини може ефективно да бъдат контролирани чрез прилагане на подходящи инсектицидни третирания. Срещу листозавивачките вече е направено предцъфтежно пръскане. Моментът на третиране срещу гъсеничките от първо поколение при тези видове е много важен, защото те много бързо се укриват под долната страна на листата под паяжинка и стават недосегаеми за химична интервенция.

Пръскайте отново веднага след прецъфтяване!

За да не допуснете повреди по младите листа и плодове, направете следцъфтежно пръскане срещу тази група неприятели. Борбата отново се съчетава с тази срещу болестите по овошките.

Ефективни срещу гъсениците на листозавивачките е препаратът Вазтак нов100 ЕК -0,0125 %, Децис 2,5ЕК –0,03%, Ранер 240 СК- 0,04%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02% и други.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ниските температури, които цветовете могат да понесат, са в определени граници

Пролетта, когато овощните дървета възобновят вегетацията си и дневните температури се повишават чувствително, съществуват периоди на внезапни застудявания, какъвто наблюдаваме в момента.

Критични температури преди цъфтеж

От набъбване на пъпките до начало на цъфтеж, критични температурите за основните овощни култури са:

  • при ябълки - от -2,7 до -3,8˚С;

  • при круши - от -1,6 до -3,8˚С;

  • при сливи - от -1,1 до -5,5˚С.

Критични температури по време на цъфтеж

Най-чувствителни на пролетните измръзвания са цветовете. Не всички части на цвета се повреждат еднакво, на първо място загива плодникът, като потъмнява. След него измръзват и тичинките. При измръзване на венчелисчетата и тичинките те изглеждат свежи, но това всъщност не е така. Опитно око лесно може да открие измръзването на тичинките и плодника, което по-късно ще доведе до понижаване на очаквания добив.

Критичните температури по време на цъфтежа на овошките са:

  • за ябълки и круши - от -1,6 до -2,2˚С;

  • за сливи и вишни - от -0,5 до -2,2˚С.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
  1. Възможно е липсата на цвят да е свързанасъс сортовата особеност - встъпването в плододаване е различно при различни сортове. Някой сортове встъпват в плододаване след 3-та-4-та година, а има и такива който встъпват след 7 година. Но е възможно и най-рано встъпващия в плододаване сорт да не цъфти, ако не е подходящ за вашите условия, местност, зимоустойчивост, има високи изисквания към летните температури, продължителен вегетационен период и др. Естествено това са изисквания за южните сортове.

  2. Случва се вместо културни сортове при продажба да сте закупили фиданки израсли от семена, те не са облагородени. Тях може да ги различите много късно след 12-15 години. При тези обстоятелства рядко се получават плодове с добро качество.

Тези фиданки при ябълките се отличават от културните по това, че липсва масто на присаждане.

Внимавайте при покупката!

  1. Ако вашето дърво е закупено от точното място и сте сигурни в сорта и че не е дивачка, а то въпреки всичко не плододава, то е възможно да има проблем с агротехниката. Много хора смятат, че идеалните условия и добро гледане на дървото се състой в ежегодно наторяване с оборски тор и обилна поливка. Резултатите от такива грижи са – дървото расте на височина, в короната цяла гора от клони и като резултат липса на плодове. Ако дървото расте на добра почва и още с изкопаване ямките за засаждане са наторени с необходимите елементи, то след първите 2-3 години торене не е необходимо.

Поливането - то е в зависимост от годината, важно е само зоната на разположение на корените да е достатъчно влажна. Дървета който бързо са израстнали на височина, такива който не са плододавали – азотно подхранване не им е нужно. На тях е нужно да се внесат фосфорни торове, а също и калиеви, който помагат за образуването на цветни пъпки.

  1. При някой дървета макар и рядко има общ угнетен вид и малък прираст на короната – това може да се дължи на : повреди на зимни повреди по кората и дървесината, пропадане на кореновата шийка при засаждането на дървото или след това в ямата за засаждане, несъвместимост с подложката, различни заболявания.

Горе описаното се отнася не само за ябълки, а също така и за крушите. Правилното подбиране на сортовете и оптималните грижи позволяват на ябълките и крушите още след 3-тата година от засаждането да цъфтят и плододават.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Струпясването е гъбна болест, която презимува в окапалите заразени листа и много рядко върхузаразените клонки на киселиците.

Заразяването може да започне още от началото на вегетацията, във фаза “миши уши”, а масово се развива по време на цъфтежа.

Благоприятни условия за струпясването са повишена влажност и температура по-висока от 5оС. Първите признаци след заразяване се появяват най-малко след 9 дни, при температура между 17 и 23оС. Броят на заразяванията през вегетацията на ябълките и крушите зависи от валежите и температурата. Затова не може предварително да се определи броят на пръсканията.

Ако ви предстои засаждане на ябълкови дръвчета избирайте устойчиви на струпясване сортове. Такива са Прима, Либърти, Флорина и Джонафрий.

Критичните моменти, в които трябва да се реагира с предпазно пръскане са:

. набъбване на пъпките;

. зелен конус;

. миши уши.

За предпазни пръскания срещу струпясването могат да се използват медсъдържащи фунгициди. Тези фунгициди имат и свойството да повишат устойчивостта нарастителните тъкани към кратковременни понижения на температурата в границите на минус 5 до минус 6оС.

Целта на предпазните пръскания е максимално да ограничат първичните инфекции от струпясване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

През периода от набъбване до разпукване и цъфтеж на пъпките, овощните дръвчета са най-податливи на заразяване от болести и уязвими към неприятели. От една страна дръвчетата се събуждат към нова вегетация с органи, които са изнежени, от друга метеорологичните условия през периода са доста променливи и често ги подлагат на изпитания. Устойчивостта на дръвчетата към болести и неприятели в тази фаза зависи и от тяхното общо състояние, от наличието на заразен фон в градината и др.

Но за да предпазим дръвчетата от инфекция в този ранен стадий от тяхното развитие, идва ред на предцъфтежните пръскания. Техният брой може да е различен и всяка година зависи от характера на времето. Влагата и температурата са основните фактори, които могат да ускорят или забавят развитието на дръвчетата, както и да увеличат или намалят възможността от заразяване с болести и неприятели. Често пъти предцъфтежното пръскане при раноцъфтящите видове (костилкови) може да бъде само едно, а при по-късно цъфтящите (семкови) може да стигне и до три броя.

С набъбването и разпукването на пъпките започва развитието и на техните естествени вредители. И заразяването с почти всички икономически важни болести и неприятели става именно в този период.

Пръсканията не се различават от познатите ви досега мерки за борба с болести и неприятели. Струята на разпръсквача обаче вече трябва да е по-фина и не трябва грубо да се обливат клоните и клонките, а да се покриват равномерно с разтвор, без той да се стича по тях. Така ще предпазите младите набъбващи пъпки от инфекция без да им причините пригори от разтвора, с който пръскате. Стблата на дръвчетата също се покриват равномерно с разтворq без да се обливат.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимата отстъпва място на пролетта и с това дръвчетата се събуждат за нова вегетация. Не остава много време за основната операция – резитбата. Тя трябва да приключи преди резервните хранителни вещаства от корените да тръгнат към надземната част на дръвчетата.

Не закъснявайте!

Ако с операцията се закъснее, фиданките бъдат лишени от част от запаса хранителни вещества, които са натрупали през предходната година и които са им необходими за началото на вегетацията.

Спазвайте правилата

При резитбата на овощните дървета трябва да се спазват основните принципи:

. просветляване – включва премахване на по-силни клони от основата, които сгъстяват вътрешността на короната и пречат за проникване на светлината;

. прореждане – премахват се сгъстените и по-слаби клончета от обрастващата дървесина, с което се постига регулиране на плодовия товар;

. съкращаване – премахване на една до две трети от връхните части на клоните, с което се ограничава техният растеж и се провокира странично разклоняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Торовете задължително трябва да бъдат заровени в почвата - възможно най-близо до корените. Това се постига по няколко начина:

. тори се от едната страна на дръвчетата по протежение на реда като се отваря дълбока бразда - 20-25 см, торовете се разпръскват равномерно в нея, след което тя се "затваря". Разстоянието между браздата и стъблото зависи от възрастта на дръвчетата - при млади трябва да е около 50-60 см, при стари дървета браздата да е на 1-1,20 м. от стъблото. Това се прави като едната година браздата е отляво, а другата отдясно на дръвчетата;

. тори се от двете страни по протежение на реда - отварят се две бразди, които да отговарят на горните условия – разстоянието и дълбочината са същите;

. тори се в околостъблената чаша - при млади дръвчета чашата да е с диаметър около 1 метър и дълбочина 20-25 см, при по-старите - чашата да е с диаметър два пъти по-голям от младите;

. при единични дръвчета в градината ефикасна е една по-прецизна схема - в околостъблената чаша под короната с метален лост се правят 8-10 дупки, дълбоки около 25 см, в които равномерно разпределяте количеството тор за дръвчето. Дупките да са на разстояние от 50 до 100 см от стъблото. Торенето по този начин спестява отваряне и затваряне на бразди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 15

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта