Искате да имате цветя под дърветата, зелена площ в градината, но нямате време да се занимавате с честите коситби и поливки.Тогова може да засеете определения за целта терен с детелина.

Сравнена с другите зелени тревни площи, детелината има следните предимства:

. не са необходими чести коситби, поливки;

. устойчива е на неблагоприятни климатични условия и различни болести;

. отличава се с добра студоустойчивост;

. освен това е прекрасна медоносна трева, привлича полезните насекоми - опрашители, прилага се в народната медицина;

. като зелена маса може да се използва и за зелено торене за повишаване на почвеното плодородие, обогатявайки с екологично чиста органична маса и азот.

Цветовете в бяло или розово и зеления килим успокояват очите и влияят благотворно на самочуствието.

Има създадени специални сортове детелина, които са предназначени за създаване на зелени терени. Може да се засеят навсякъде, независимо от терена на местността и наклона му. Детелината не е взискателна към почвата, добре понася засушаванията и дълги години ще ви радва със зеленината си - от май до септември.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Искате да имате цветя под дърветата, зелена площ в градината, но нямате време да се занимавате с честите коситби и поливки.

За да постигнете тези желания е необходимо единствено да засеете определения за целта терен с детелина.

Сравнявайки го с другите зелени тревни площи:

 • не са необходими чести коситби и поливки;
 • детелината е устойчива на неблагоприятни климатични условия и различни болести;
 • отличава се с добра студоустойчивост;
 • освен това детелината е прекрасна медоносна трева, привлича полезните насекоми – опрашители, прилага се в народната медицина;
 • като зелена маса детелината може да се използва и за зелено торене, за повишаване на почвеното плодородие, обогатявайки я с екологично чиста маса и азот.

Има създадени специални сортове детелина за създаване на зелени терени – могат да се използват за създаване на цветни поляни, за затревяване под дървета и храсти. Детелина може да се засее навсякъде независимо от терена на месността и наклона му. Бобовата култура не е взискателна към почвата, добре понася засушаванията и дълги години ще ви радва със зеленината си - от май до септември.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 14 Декември 2017 15:51

Практични бележки за овощните градини

В повечето случаи градинарите се ограничават в работата си в градината около обработка на пристъбления кръг. Почти всички са на мнение, че е достътъчно да се обработи само кръгът от проекцията на короната върху почвата. Торовете, които се внасят, също се ограничават в този кръг.

Но някои учени занимаващи се с изследване на корените на ябълките дават съвсем различна картина за устройството и разположението на кореновата система при млади и стари дървета в ябълково насаждение. Вследствие на това би трябвало да се промени и отношението за обработката и торенето при плодните насаждения.

Какви са изводите от изследванията:

 • Кореновата система на ябълките е разположена далече зад границите на короната.Среща се преплитане с корените на съседните дървета. При разкопки на дървета се установява следното:

 • при радиус на короната на ябълката 1,4 м , дължината на корените достига до 3,4 м.

 • при радиус на короната 1,6 м, дължината на корена е 3,6 м.

 • ако радиуса на короната е 2 м, то кореновата система е с дължина до 5,8 м.

 • корона с радиус 2,4 м има коренова система с дължина до 9 м.

 • При избор на обработка трябва да се предпочита обработка на междуредията пред тази на пристъбления кръг.

 • Обработките (оран или дисковане) в овощната градина би трябвало да се извършват на дълбочина най-много 15см – в горния слой почва е най- гъстата мрежа от корени.

 • Подхранването на градината е добре да бъде площно, равномерно, с недълбоко заравяне. Най-добре е торовете да се внасят есента с недълбока оран, или напролет с разрохкването на почвата.

  Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Формите на засаждане в практиката са различни и се реализират според възможностите на терена, който имаме. Те са много вожни Използват се квадратна, правоъгълна, триъгълна или шахматна и контурна форма, която се извършва при наклонени терени без да се спазват геометрични фигури.

За малката градина в двора или на вилата най-подходяща е триъгълната или шахматна форма, тъй като с нея се постига най-добър светлинен режим и на единица площ се засаждат най-много бройки дръвчета – с около 15% повече от другите форми.

 • Шахматната форма е подходяща за равни места или със слаб наклон. При тази форма дръвчетата се засаждат в ъглите на равнобедрен триъгълник, като дръвчетата от всеки следващ ред се засаждат между две дръвчета от предшестващия ред.

 • Ако мястото ви е с голям наклон тогава най-подходяща е контурната форма, която се извършва по хоризонталите на наклона и редовете най-често не са прави и успоредни, т.е. не се спазват геометрични фигури, а се съобразяваме с възможностите, които ни предлага терена.

 • Ако пък мястото ни е достатъчно голямо и равно, тогава можем да реализираме квадратната или правоъгълна форма на засаждане по избор. При тях дръвчетата се засаждат в ъглите на избрана форма – квадрат или правоъгълник, на избраните от нас разстояния.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

На много места в страната последните дни паднаха задоволителни валежи, но има и райони, където не падна капка дъжд. През юни при всички овощни видове протича процес на интензивно нарастване. Това е периода, в който най-усилено растат корени, листа, леторасти и плодове и други органи. В този етап дръвчетата се нуждаят от най-много вода, тъй като голяма част от нея се изразходва за транспирация (изпарение). Транспирацията е процес, който се влияе от температурите на въздуха и служи за охлаждане на растенията.

ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА ВЛАГА Е ПОЧВАТА

Основен източник на вода за растенията е почвената влага. Тя е необходима на корените за разтваряне на жизнено необходимите хранителни вещества, чрез корените се придвижват към надземните части на растенията.

ПОДДЪРЖАЙТЕ ОПТИМАЛНА ВЛАГА

Овощните дървета се развиват нормално при влажност на почвата 65-80%. Недостига на вода през летния период съчетан с високи температури на въздуха води до преждевременно стареене на листата и цялото дърво. В резултат на това плодовете нарастват неравномерно и издребняват. Липсата на оптимална влага съкращава продуктивния период от живота на дръвчетата, те започват да плододават нередовно, встъпват в зимата неподготвени и често измръзват.

ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕТО СЪЩО Е ВРЕДНО

За нормалното си развитие, корените на дръвчетата имат нужда от кислород. Затова излишъка на почвена влага също оказва отрицателно въздействие, като води до потиснат растеж, угнетяване и отмиране на кореновата система.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Това са жълтата и черната сливова плодова оса. Те се срещат и вредят заедно в началото на вегетацията на сливата. Могат да предизвикат до 80 -90%, а понякога и повече червивост и окапване на завързите. Осите започват да летят в март, началото на април когато цъфтят тръкосливите. Осите снасят яйцата си в чашечните листенца и по-рядко в самата чашка на още неразтворените цветове. В мястото на снасяне цвета на тъканта се променя от зелен в кафяв. От тези яйца се излюпват лъжегъсеници които се хранят с вътрешността на завръзите, като ги изпълват с черна саждива материя. За да завършат развитието си лъжегъсениците повреждат от 4 до 6 плодчета, които окапват заедно с дръжките.

Химическата борба срещу възрастното на този неприятел трябва да започне още преди яйцеснасянето. Това съвпада с периода преди цъфтежа на ранните сливи . Провежда се и второ пръскане когато 2/3 от венчелистчетата са завехнали, но не са окапали, за да се предотврати вгризването на ларвите в плодчетата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Земната ябълка се отнасякъм клубеновитеи в дивата природа е многогодишно растения, а като културно се отглежда като едногодишно, за да не издребняват клубените и да не пада добива.

Отглеждането на растението не се отличава от това на картофите, но може да се засажда и през есента и през пролетта. На едно място може да се отглежда от 3-4 до 8-10 години и след това се презасажда. При добри условия стъблото може да достигне до 2-2,5м, с добив 1-2 кг и среден размер на клубена 50-60 грама.

Земната ябълка е светлолюбиво и студоустоичиво растение, може да презимува в почвата до -40°С, понася добре също и засушаванията.

Земната ябълка може да се отглежда на всички видове почва с изключение на силно кисели и преовлажнени. Добре понася минерално торене и торене с оборски тор.

Засаждането става рано напролет или есента на дълбочина 6-8 см при тежки почви, 8-10 при леки, в междуредие на 60-70 см, и на 35-50 см в реда. На места с повече влага клубените се садят на гребен с височина 18-22 см, а на засушливи площи се засаждат в бразда, както картофите.

Засаждането не се различава от това на картофите, но е добре да се сади по-рано, щом има възможност да се влезе в полето.

Прибирането на земната ябълка може да стане и есен и пролет, но се предпочита пролетното, защото тогава витамините са повече. Надземната част се изрязва преди падането на снега, но не цялата - остава се част от нея, за да преминат хранителните вещества в клубените.

https://moyadacha.temaretik.com/948326731181459953/topinambur-mozhno-i-nuzhno-vyraschivat-na-dachnom-uchastke/

Избор на типа почва при засаждане на овощна градина

При засаждане на овощни голямо значение имат почвените условия. Преди засаждане на дръвчетата във всяка градина предстои да се проведе подготвителна работа - да се култивира почвата, т.е. да се увеличи съдържанието на хумус и подобри физико-механичния състав.

 • Песъчливите почви са бедни на хранителни вещества и трудно задържат влага. За култивирането им е нужно да се изорат на 60 см дълбочина и да се внесат подобрители на почвата (на 1 м² - глина 50 кг, оборски тор 10-15 кг, фосфор 70 г, калий - 40 г).

 • Глинестите и песъчливо-глинестите почви се отличават с малко съдържание на хумус, те са тежки почви. При тях е нужно да се обработят на 40-50 см дълбочина и да се внесе оборски тор 10-15 кг, фосфор -70 г/ м² и калий -50 г/м² .

За подобряване на физичните свойства се внася пясък до 50 кг/м² и дървени стърготини – до 15 кг/м². Препоръчва се и сеитба на бобови култури и заораването им преди засаждане на овощните дръвчета за обогатяване на почвата.

 • Торфените почви се характеризират с голямо количество органични вещества - торф, който съдържа азот в неприемлива за растенията форма, а също малко фосфор, калий, мед и бор. При култивиране на торфени почви е нужно да се опесъчи и да се внесе тор – на 1 м² до 1-2 кг оборски тор, 70-90 г двоен суперфосфат и 40-50 г калий и да се подобри водния режим на торфената почва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Дали дадено място е подходящо за отглеждане на ябълкови дървета? Най-добре ще се ориенетирате по съществуващите насаждения - по тяхната сила на растеж, дълготрайност и родовитост.

. Ако ще засаждате нови дървета на мястото на изкоренени стари, трябва да имате предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове.

. Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки може да се засаждат дръвчета от същия вид.

.Сортовете, които да изберете. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са добри опрашители, а други - не. Най-добре е да използвате едновременно цъфтящи различни сортове, които добре опрашват. Така няма да сте свидетели на безплодие на един или друг сорт.

. Дали ще се развие добре и какви добиви ще дава вашата ябълка зависи от няколко неща: избрания сорт, подложката, всички външни условия , местоположение, терен, климат.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако мястото на бъдещата ви градина или на дръвчетата в двора се намира на склон, трябва да се съобразите с факта, че различно разположените дървета ще са уязвими на пролетните студове.

Затова се препоръчва на по-високите и незащитени части да се засаждат неплододаващи дървета или храсти.

Хладният въздух от по-високите места се спуска в котловините, долините на реките, поляните. На такива места цветът на плодните дървета често се поврежда от студа.

Срущу студ и вятър

Те забавят развитието на дръвчетата. Затова може да защитите овошките и храстите като откъм страната на преобладаващите зимни ветрове засадите гъста зелена стена от жив плет.

Студените ветрове влияят негативно и напролет развитието на пъпките се забавя като се увеличава опасността от измръзване на цветовете.

През зимата вятърът издухва снега от почвата и по този начин създава условия за измръзване на корените и намаляване на натрупването на вода в почвата.

През лятото ветровете изсушават почвата и пречат на пчелите да летят и да опрашват дърветата.

Публикувана в Овощната градина
Вторник, 26 Август 2014 12:11

Създаване на нова овощна градина

Четвърта стъпка - форми на засаждане

Формите на засаждане в практиката са различни и се реализират според възможностите на терена, който имаме. Те са много вожни Използват се квадратна, правоъгълна, триъгълна или шахматна и контурна форма, която се извършва при наклонени терени без да се спазват геометрични фигури.

За малката градина в двора или на вилата най-подходяща е триъгълната или шахматна форма, тъй като с нея се постига най-добър светлинен режим и на единица площ се засаждат най-много бройки дръвчета – с около 15% повече от другите форми.

 • Шахматната форма е подходяща за равни места или със слаб наклон. При тази форма дръвчетата се засаждат в ъглите на равнобедрен триъгълник, като дръвчетата от всеки следващ ред се засаждат между две дръвчета от предшестващия ред. /фиг./
 • Ако мястото ви е с голям наклон тогава най-подходяща е контурната форма, която се извършва по хоризонталите на наклона и редовете най-често не са прави и успоредни, т.е. не се спазват геометрични фигури, а се съобразяваме с възможностите, които ни предлага терена./фиг./
Ако пък мястото ни е достатъчно голямо и равно, тогава можем да реализираме квадратната или правоъгълна форма на засаждане по избор. При тях дръвчетата се засаждат в ъглите на избрана форма – квадрат или правоъгълник, на избраните от нас разстояния.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта