300x250 static

Петък, 29 Юни 2018 12:14

Проредете гроздовете

. Някои сортове лози притежават склонност към претоварване с гроздове, това са обикновено десертните сортове. При тях се препоръчва да се премахват част от зърната (до 50%), когато са с размер на грахово зърно. Като резултат се получават по-рехави гроздове, но с големи зърна. С тази операция се помага и за по-слабото нападение от гнилостни гъби.
. Освен това при десертните сортове се препоръчва с остри ножици да се отделя върха на грозда, където зърното се развива по-слабо и не винаги узрява. Гроздовете, които ще получите са плътни и добре оформени.

. Две- три седмици преди прибиране на реколтата при десертните сортове за по-добро узряване се отстраняват старите по-долни листа и листата, засенчващи гроздовете. Това се прави само когато лозата е с повече листна маса.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 14 Юни 2018 14:55

Култучене на домати

Доматите трябва да се колтучат редовно, така плодовете стават по-едри и узряват по-рано

В много страни - България, Сърбия, Румъния, Италия, Франция - практика при отглеждането на доматите е, разклоненията, които израстват по растението, да се отстраняват.

При високорастящите (индетерминантни) сортове това допринася за наедряването на плодовете и ускоряване на узряването. Първото отстраняване се извършва, когато се поставят коловете или се привързват за телената конструкция. Общо през вегетацията се извършват от 7 до 9 премахвания на разклоненията.

Според някои изследователи, закъсняването с премахването на разклоненията довежда до намаляване на ранозрелостта и добива с около 12%. Отстраняването на разклоненията след 15-20 юни не се отразява неблагоприятно върху добива. Това обстоятелство позволява доматите отглеждани на добре запасени с хранителни вещества и влагозадържащи почви да се оставят с няколко разклонения за допълнителна продукция.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 23 Май 2018 16:14

Кършене на лозите

Най-благоприятният момент за кършенето на лозите се определя от целта, с която го правим.

1.Ако сортът е склонен към изресяване и се налага по-рано да се пренасочат хранителните вещества към гроздовете, кършенето се прави рано - във фаза преди цъфтеж на лозата, т.е. тук тази операция се припокрива с прищипването. А дали ще се избере прищипване или кършене зависи от силата на растежа на леторастите - ако тя е прекалено голяма трябва да предпочете кършенето пред прищипването. По този начин временно ще се спре буйния растеж на леторастите и ще се насочат хранителните вещества и водата към ресата, за да се предотврати изресяването.

2.Ако сортът, който отглеждате няма склонност към изресяване, тогава кършенето се прави значително по-късно - в периода, когато силата на растежа затихне и започне прошарването на гроздовете, края на юли и началото на август. С това мероприятие се осигурява добро огряване на гроздовете, нормално изхранване, оцветяване и узряване на зърната, както и повишаване захарността на гроздето. То е изключително важно и за обезпечаването на лозата като цяло с вода, тъй като този период обикновено е съпроводен със значително намаляване на почвената влага. И не на последно място подобрява се проветряването и се предотвратява възможността от развитие на болести.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Присаждането е основен начин за размножаване на дървесните овощни видове. Чрез него се запазват сортовите качества на различните плодни дръвчета. То ускорява встъпването им в плододаване и увеличава тяхната продуктивност.

Присаждането на калеми на различни подложки (семенни или вегетативни, наричани още клонови), дава възможност за различно формиране на короните, гъстота на насажденията и други предимства.

Чрез присаждане могат да се спасят повредени по различни причини ценни сортове или отделни дръвчета, както и на едно и също дръвче от даден вид да се присадят различни сортове.

При необходимост при ябълката се преоблагородяват стари дървета в короната. Могат да се използват всички други начини на облагородяване чрез резници – на разцеп, на кози крак, под кора. Това се прави рано напролет – от края на февруари до края на март, а за по-високите и хладни места и до началото на април.

Стари диви крушови дървета се облагородяват с резници – на разцеп, на кози крак или под кора преди да започване сокодвижението – края на февруари-март.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 28 Февруари 2018 16:00

Резитба на плодните дървета

Резитбата на дръвчетата е ключ към успеха и задължителна операция за всеки опитен овощар. Всяко плодно дърво изисква постоянни и подходящи грижи. Само тогава то ще дава богата и качествена реколта.

Защо е необходима резитба на плодните дървета?

Плодни дървета като ябълка, круша и всички костилкови видове се нуждаят от резитба. Те дори са доста взискателни към нея. Защо трябва да правим това? С резитбата овощарят решава няколко задачи:

. регулира растежа и плододаването;

. намалява габаритите на короната;

. фитосанитарна задача – създаване на неблагоприятни условия за болестите и неприятелите.

Процедурата по резитба на плодните дървета продължава през целия им живот и води до получаване на богата реколта.

Ако в короната попада малко светлина, клонките, намиращи се във вътрешността й не плододават и с времето отмират. Плодове се формират само на тези клонки на дървото, където попада светлина.

И ако резитбата на дърветата се прави рядко или въобще не се прави, плодовете ще се намират на труднодостъпни клонки, разположени като правило нависоко.

Благодарение на операцията резитба, короната на дърветата се формират правилно. Това позволява растеж на странични клонки и получаване на повече плодове на достъпни места.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Съкращаване се прилагат главно в следните случаи:

- при съкращаване на летораста - присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

- при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

- при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

- при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

- при пензиране и при резитба на зелено.

Освен върху надземните части - стебло и корона, съкращаване се прилага и на кореновата система. В кои случаи:

- при засаждане на дръвчетата;

- при презасаждане (преместване) на по-възрастни дървета от едно място на друго;

- при подмладяване на скелетни корени на застаряващи дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 28 Септември 2017 11:19

Засаждане на овощни дръвчета

Преди засаждане се почистват болните, засъхналите и наранените корени, а здравите се опресняват с остри ножици, като се избягва силното им съкращаване. Често допускана грешка е късото отрязване на корените или извършване на резитбата доста време преди засаждането. По този начин отрезите засъхват и прихващането е по-трудно. За успешно прихващане на дръвчетата се препоръчва да се приложи потапяне на корените в каша от пресен говежди тор и глина в съотношение 1:3.

Особено важно е да се контролира дълбочината на засаждане. Тя трябва да бъде такава, каквато е била в разсадника – присадката да е на 5–6 cm над почвената повърхност. Дръвчето се държи в центъра на посадъчната ямка, която се допълва с почва при периодично стръскване. Притъпква се от периферията към центъра. След засаждането всяко дръвче се полива с около 20 л. вода. Това поливане допринася както за навлажняване на почвата около корените, така и да се осигури по-добър допир и прилепване на пръста към корените. Около всяко засадено дръвче се прави околостъблен кръг, който се допълва с оборска тор или почва, за да се намали изпаряването на водата, и да се поеме повече влага от дъждовете. За предпазване от гризачи новозасадените дръвчета се обвиват с хартия или друг подходящ материал.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Младенческия период при добре развити млади дръвчета може да бъде скъсен и да се постигне по-ранно плододаване.

Пензирането е стара овощарска практика

Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин може да опитате плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови, кайсии, но с успех се прилага и при семковите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 25 Май 2017 15:19

При стари дървета - набраздяване

Полезна практика за стари дървета, отдавна позната и прилагане от старите овощари е набраздяването. С годините кората на стъблата надебелява, загрубява, втвърдява се и радиалният растеж става неравномерен и непредвидим. В резултат на това по тях се появяват цепнатини с различна дължина и дълбочина. По плитките зарастват

бързо, а по-дълбоките стават причина за много сериозни бъдещи проблеми.

Процесът на надебеляване на стеблото може да се контролира, ако периодично през 2-3 години с овощарско ножче правим по 3-4 надлъжни разрези на стъблената кора с дълбочина 1-2 мм. Набраздяването се прави в периода на най-активния растеж и развитие на дръвчетата - май-юни. Разрезите задължително се замазват с овощарска замазка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При основната зимна резитба на плододаващи дръвчета, най-употребяваните операции са:

. съкращаване,

. прореждане,

. просветляване.

При младите дръвчета резитбата включва и формиране, което по същество се прави като изоплзваме пак същите операции.

Цели на резитбата

. Формиране на младите овощни дръвчета според вида и сорта

. Регулиране на растежа и плододаването

. Максимално удължаване на плододаващия период на дръвчетата

. Подмладяване на застаряващи дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта