Приехме доклад в ЕП за пчеларския сектор, но смятам, че ние трябва да продължим и това да бъде финансово подплатено в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/. Предлагам да има директно плащане на пчелно семейство за опрашване.“ Това заяви снощи евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на обсъждане на бъдещата ОСП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Евродепутатът обърна внимание на своите колеги и експерти, да се вземе под внимание липсата на финансова подкрепа за опрашването в бъдещата ОСП.

Близо 80% от растителните видове отглеждани в Европа имат нужда от опрашване, затова смятам, че е съвсем естествено да има директни плащания за опрашване“, коментира Неков.

При обсъждане на новата ОСП, евродепутатът се обяви за целенасочена политика към подпомагане на напояването. „Необходимо е да има развойна дейност в областта, както и финансово подпомагане на държавите-членки, за да може селското стопанство в страните да бъде осигурено с воден ресурс.“, заяви Момчил Неков.

Той постави и въпроса за перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС.

Какво правим с чувствителни сектори, като овцевъдството в Европа ?“, попита колегите си Неков.

При условие, че се отваряме към целия свят, сключваме споразумения с трети страни, и премахнем квотите, това означава, че ще има голям натиск към животновъдите в определени държави-членки и така ние обричаме на фалит цели отраслови сектори, които са били традиционни за тези държави. Смятам, че тук трябва да има много ясна и обоснована политика за подпомагане“, подчерта Момчил Неков.

Публикувана в Бизнес

„Това, което ме изненадва в предложението на Европейската комисия /ЕК/ за новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, е, че искаме следващата ОСП да бъде по-зелена, по-екологично насочена, но в направените предложения липсват предложения за една от най-важните услуги, без които европейското земеделие не би било същото, а именно опрашването“. Това заяви евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на обсъждане на мнения, относно предложенията на ЕК за ОСП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Евродепутатът обърна внимание на своите колеги, че в изготвените текстове липсва предложение за финансова подкрепа в бъдещата ОСП за опрашването.

„Да, приветствам ръста с близо 70% на националните пчеларски програми, но без адекватно подпомагане на опрашването, което трябва да бъде отразено и през първи стълб, европейското пчеларство променя облика си драстично. Без директна подкрепа за опрашване, този сектор ще продължава да се свива, а от това губим ние - защото близо 80% от видовете отглеждани в Европа имат нужда от опрашване“, коментира Неков.

Относно регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Момчил Неков заяви, че има логика в изготвянето на стратегическите планове. „Те дават възможност на държавите да развиват земеделието си по начин, подходящ за техните условия и специфики, но за съжаление, поне в някои държави има малформации, които подобна мярка за по-силна роля на държавите, е непродуктивна“, каза Неков.

Той даде два примера от България: „В сегашната ПРСР по мярката за биологичното земеделие у нас парите свършиха на втората година. Няма да коментирам причината, но е факт, че в България няма нов прием по мярката и едва ли ще има до края на програмния период. Друг пример е свързан с обвързаната подкрепа при производството на тикви, когато беше постигнат ръст на площите засадени с културата от близо 21 000 %“.

„Подобни ситуации се получават заради решения на ръководствата на съответните министерства и национални органи. Въпреки логиката в стратегическите планове, аз имам сериозни опасения за тяхното успешно прилагане във всички държави“, допълни Неков.

Публикувана в Новини на часа

Повечето ябълкови сортове не могат да се опрашват сами. Затова в производствените градини по определена схема между редовете от основния сорт се разполагат редове от друг сорт, за който се знае, че е негов добър опрашител. Любителят, който обикновено засажда само няколко дръвчета, не може да постъпи така, но трябва да установи дали желаните от него сортове могат взаимно да се опрашват. Затова не е излишно и да знае какви сортове засаждат непосредствените му съседи и да търси добрите съчетания.

. На сорта Джонатан и вариететите му добрите опрашители са Златна превъзходна, Златна пармена, Старкинг, Червена превъзходна.

. На Джонаголд - Червена превъзходна. На Айвания - Червена превъзходна, Златна превъзходна, Карастоянка, Грени Смит.

. На Грени Смит - Молиз делишез, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Мелроуз, Айвания.

. На Златна превъзходна - Червена превъзходна, Грени Смит, Мелроуз.

. На Златна пармена - червена превъзходна, Златна превъзходна, Джонатан, Ладсбергска ренета.

. На Тетовка - Златна пармена, Златна превъзходна, Жълт белфльор, Ландсбергска ренета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 09 Юни 2017 11:19

Лошо опрашване

Тиквовите култури имат разделнополови цветове. При някои сортове краставици се продуцират само женски цветове в началото на цъфтежа и те изцъфтяват по-рано от мъжките, поради което нямат опрашване. В резултат на това, женските цветове прецъфтяват неоплодени, завързите не нарастват и загиват. Случва се и летежът на пчелите при неблагоприятни външни условия да е смутен, при това положение женските цветове не се опрашват.

При тиквичките цветовете опадват без да формират завързи, в други случаи образуваните завързи престават да нарастват, а от цветния край започва покафеняване и загиване изцяло на завърза.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 02 Юни 2017 11:45

Причини за лошо опрашване

Тиквовите култури имат разделнополови цветове. При някои сортове краставици се продуцират само женски цветове в началото на цъфтежа и те изцъфтяват по-рано от мъжките, поради което остават неопрашени. В резултат на това женските цветове прецъфтяват неоплодени, завързите не нарастват и загиват. Случва се и летежа на пчелите при неблагоприятни външни условия да е смутен, при това положение женските цветове също не се опрашват.

При тиквичките цветовете опадват без да формират завързи, в други случаи образуваните завързи престават да нарастват, а от цветния край започва покафеняване и загиване изцяло на завърза.

Отглеждането на тиквови култури трябва да се извършва при оптимални за развитието им условия. Ако има влошаване на времето и възпрепятстване на пчелите да опрашват, се изчаква до нормализиране летежа, когато опрашването протича нормално.

Петър Крэстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В зависимост от сорта и условията на отглеждане повечето сортове краставици имат смесени цветове - женски и мъжки. Разбираемо плодове дават само женските цветове. Опитните градинари практикуват леко засушаване на почвата, което стимулира образуването на повече женски цветове. Пробвайте, но не прекалявайте със засушаването на почвата. Ако краищата на листата започнат да завяхват, наложителна е незабавна поливка.

И още нещо: за да се застраховате от неуспех при сортовете краставици, които се опрашват от пчелите, ако ги отглеждате под полиетилен, там отглеждайте т. нар. партенокарпни хибриди, които завързват плодове без опрашване.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 17 Февруари 2017 13:40

Дрон опрашва цветя

Учени от японския Национален институт по промишлена наука и технологии са използвали малък любителски безпилотен самолет за опрашване на цветя.
През последните години в света масово умират пчели. Например, в САЩ само за 2014-2015 г. са изчезнали 42 % от пчелите. Намаляването на популацията от пчели влияе неблагоприятно на опрашването на растенията. Японските учени са предложили решение на този проблем - опрашване на цветя с помощта на дрон.
Учените са използвали йонна течност винилов мономер като покритие, способно да пренася прашеца. Това покритие е изпитано на мравки и мухи и е установено, че ефективно задържа прашеца. След това, учените са тествали схемата по изкуствено опрашване с помощта на дрон.
Като експериментална платформа, учените са избрали миниатюрния квадрокоптер PXY CAM, в долната част на който се залепва лента покрита с йонна течност. Учените са показали, как дронът летейки над цветовете на Lilium japonicum, докосва тичинките и събира прашец, след което го пренася на плодника на цветето.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Не купувайте дръвчета без предварително да се информирате за опрашването на сортовете.

Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите и джанковите сортове не могат самостоятeлно да се опрашват и затова трябва да се засаждат заедно с други, които ще ги оплодят. Когато цветовете на даден сорт не са оплодени, те не образуват плодове, окапват. При сливата, вишнята и дюлята едни от сортовете изискват съвместно засаждане с други, а останалите сортове може да се засаждат самостоятелно. Най-добре е предварително да проучите характеристиката на избраните сортове, като потърсите консултация от разсадника от който ще ги купите.

ИМА ВИДОВЕ, КОИТО САМИ СЕ ОПРАШВАТ

Тъй като сортовете на кайсията, прасковата, малината, къпината и ягодата се оплождат самостоятелно, от тях може да се създават едносортови насаждения. При тях дърветата от всеки сорт могат да се засаждат групирано, без да се налага редуване с цел взаимно оплождане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 09 Юни 2016 15:14

Лошо опрашване

Тиквовите култури имат разделнополови цветове. При някои сортове краставици се продуцират само женски цветове в началото на цъфтежа и те изцъфтяват по-рано от мъжките, поради което нямат опрашване. В резултат на това, женските цветове прецъфтяват неоплодени, завързите не нарастват и загиват. Случва се и летежът на пчелите при неблагоприятни външни условия да е смутен, при това положение женските цветове също не се опрашват.

При тиквичките цветовете опадват без да формират завързи, в други случаи образуваните завръзи престават да нарастват, а от цветния край започва покафеняване и загиване изцяло на завръза.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Възможно е безплодието при ябълките да е свързано със сортовата особеност на дръвчетата. Когато засаждате един или няколко сорта, трябва предварително да проучите дали те са самоопрашващи се или се опрашват от друг сорт и кой точно.

ВСТЪПВАНЕ В ПЛОДОДАВАНЕ

Встъпването в плододаване е различно при различните сортове - някой встъпват в плододаване след 3-4 година, а има и такива, който встъпват след 7 година. Но е възможно и най-рано встъпващия в плододаване сорт да не ражда, ако не е подходящ за вашите условия, местност, зимоустойчивост, има високи изисквания към летните температури, продължителен вегетационен период и др. Естествено това са изисквания за топлолюбивите сортове. Тук значение има и подложката – при семкова подложка плододаването започва след 6-7 година, а при вегетативна (клонова) – след 3-4.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта