През август продължава присаждането на спяща пъпка. Подложките с неприхванати пъпки се преприсаждат, а при необходимост на прихванатите пъпки се разхлабват превръзките.

Август е най-подходящият срок за присаждане на "прозорче" на орехите. Преди присаждането е необходимо да изберете оптималната сортоподложкова комбинация, тъй като от подложката до голяма степен зависи силата на растеж, размера и развитието на овощното растение, продължителността на неплододаващия период, количеството и качеството на плодовата продукция, устойчивостта на стресови условия (студоустойчивост, сухоустойчивост, устойчивост на болести и неприятели и др.). Семенните подложки са по-силно растящи от клоновите, осигуряват по-дълъг живот на присадените сортове, освен това те най-често са свободни от опасни вирусни болести, които напоследък се превръщат в сериозен проблем за развитието на овощарството. Кореновата система на този тип подложки е по-дълбоко разположена в почвата и осигурява по-добро закрепване на дръвчетата, както и по-добра приспособимост към почвените условия. Клоновите подложки, от своя страна, имат по-слаба растежна сила, встъпват по-рано в плододаване и придават по-добра изравненост на присадените растения по размери и количество на добивите. За съжаление обаче много често те са по-слабо приспособими към неблагоприятни почвено- климатични условия.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 31 Май 2018 11:14

Мерки срещу болестите по ореха

Профилактиката има ограничаващо действие

Орехът се напада от два вида болести, които имат различни причинители – гъбни и бактериални. Понякога и двата вида патогени присъстват едновременно върху дървото, а признаците им са сходни и трудно се различават. Хубавото в случая е, че и двете болести се контролират с едни и същи препарати. Разликата е в периодите за третиране, които по-късно съвпадат.

Борбата с болестите по ореха през вегетацията се извежда по химичен път чрез пръскане с фунгициди. Действително, пръскането е затруднено поради големите размери на дърветата, но с подходящи дюзи на пръскачката то може да се направи качествено.

Двете най-разпространени болести по ореха запачват да се развиват още рано напролет при подходящи условия. Това определя и първото пръскане, което трябва да се направи много рано напролет, преди набъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор .То е насочено главно срещу бактериазата, която се развива рано.

Второ пръскане е в средата на май, когато женските цветове прецъфтяват. Това пръскане вече е и срещу антракнозата, която се развива при по-топло време. Тогава може да се използва 1% бордолезов разтвор - 100 г син камък и 150 г гасена вар за 10 литра вода. Освен него могат да се използват и други медни фунгициди. Това пръскане се повтаря след 12-15 дни.

При влажни условия през юни може да се наложи и четвърто пръскане. Препоръчително е то да е със системен фунгицид.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бактериозата е широко разпространена болест по ореха. Тя напада както младите листа, така и ресите и новообразуваните плодчета. По листата признаците се изразяват в почерняване на нерватурата, а по младите плодчета се образуват некротични петна, а по-късно те загиват. При по-късно нападение на плодчетата, напетняванията са едри с черен цвят и нагъната повърхност, като постепенно обхващат целия плод.

Бактерията, която причинява това заболяване зимува в заразените пъпки и леторасти от предшестващата година. В мястото на заразяването напролет се образува бактериален ексудат. Той се разнася от опрашващите насекоми и от един вид ериофиден акар (причиняващ краста по ореха), като по този начин се осъществяват нови заразявания. Полена и дъждовните капки също са сред преносителите на бактерията. Особено силно е нападението от тази болест при хладни и влажни условия по време на цъфтеж. Развитието й спира напълно при засушаване или затопляне на времето.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Антракнозата по ореха напада всички части

Мерки се вземат още при набъбване на листните пъпки

Антракнозата по ореха поврежда листата, леторастите, плодовете и ядката в тях. Причинява се от гъба, която по нападнатите части образува хлътнали тъмнокафяви до черни петна. При влажно време в центъра те са с розов налеп от спори. При силно нападение листата на ореха окапват преждевременно, леторастите отслабват и се пречупват, плодовете загниват и изсъхват.

Антракнозата започва да се развива при влага (наличие на капка вода) и температура от 20 до 24оС (над 28-30оС развитието й е затормозено). Тя се разпространява чрез растителните остатъци, насекомите, вятъра, почвата и др. Причинителят презимуват основно в окапалите листа и по нападнатите клонки. Развитието на антракноза е много силно във влажни години.

Прилагат се фитосанитарни, агротехнически, физикомеханични и химични мерки, които ще разгледаме общо за двете опасни болести по ореха.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Април 2018 14:24

Орехът също боледува

Двете основни болести по ореха са бактериоза и антракноза. Повечето от отглежданите у нас сортове са чувствителни и на двете болести и много важно е борбата с тях да се извежда навреме.

Това важи и за младите дръвчета. Погрешно е да се смята, че срещу болестите трябва да се пръскат само плододаващите орехови дървета. Ако растенията боледуват още в млада възраст, те страдат, не се развиват нормално, по-трудно се формират и по-късно започват да плододават.

. При бактериоза по ореха младите и нарастващи листа дифузно почерняват по нерватурата, което преминава и по тъканта и се образуват дребни кафяви петна, предизвикващи изсъхване. Старите листа имат локални тъмнокафяви петна.

. При антракнозата по ореха по листата се формират закръглени бледокафяви петна, които при голямо нападение се сливат и листата са като прегорели.

Борбата с тези основни болести не е трудна и средствата, с които се извежда са медни фунгициди .

И двете болести са гъбни и започват да заразяват орехите рано напролет при температури на въздуха над 10 градуса. Така че първото пръскане трябва да е още напролет.

Ако времето е дъждовно и хладно през май-юни условията са благоприятни за развитие и на двете болести. Затова до трайно повишаване на температурите и засушаване на въздуха е необходимо да се правят профилактични пръскания.

Срещу бактериозата се препоръчват 1-2 третирания преди набъбване на листните пъпки с 2% бордолезов разтвор и едно-две пръскания след цъфтежа на женските цветове и формиране на листата с 1% бордолезов разтвор или друг меден фунгицид, като Шампион, Купроцин, Фунгуран и др. Вегетационните пръскания са ефикасни и срещу антракнозата, особено във влажни години и при първи признаци на заболяванията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Основен метод за присаждане на ореха е присаждане на "прозорче". Най-подходящото време за тази операция е от средата на август до около началото на септември. Калемите се избират ежедневно от близък район, те бързо засъхват и не бива да се транспортират на дълги растояния. За присаждане се използват добре развити растежни пъпки от средната част на калема. Преди присаждането е необходимо да изберете оптималната сортоподложкова комбинация, тъй като от подложката до голяма степен зависи силата на растеж, размера и развитието на растението, продължителността на неплододаващия период, количеството и качеството на плодовата продукция, устойчивостта на стресови условия (студоустойчивост, сухоустойчивост, устойчивост на болести и неприятели и др.).

Техниката на присаждане на "прозорче" е същата като при другите овощни.

След 10-15 дни се проверява дали присадената пъпка се е прихванала.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 20 Юли 2017 15:48

Орехът се присажда на орех

Костилковите видове, орехът и бадемът основно се присаждат върху семенни подложки, получени от самия вид. Съществуват и други типове подложки за някои от тях, но в практиката у нас почти не се използват. Една от широко използваните подложки при някои от тези видове е джанката. Това е основната подложка, използвана при размножаването на сливата. Много често се използва и при кайсията и по-рядко при прасковата и бадема. Джанката има много добра приспособимост към различните типове почви, като успява и на по-тежки и глинести, стига те да имат добра пропускливост. Развива се и на по-леки и пропускливи почви и проявява задоволителна сухоусточивост и студоустойчивост. Семената на джанката се добиват ефтино и лесно и имат добър процент на поникване. Срокът, през който може да се изъврши присаждането е продъжителен и прихващането е много добро. За получаване на подложки се предпочитат семена от жълтоплодни и по-къснозреещи форми. Сливовите и кайсиевите сортове добре се срастват с джанката, проявяват силен растеж и плододават обилно. Това се дължи на мощната коренова система и добрата приспособимост на джанката към различни почвени условия. В някои страни присаждат сливата върху трънкослива, праскова, бадем и други джанкови и сливови форми, но у нас тази практика е почти непозната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При благоприятни по време на опрашването и оплождането условия, често пъти се случва и след юнското опадване на завръзите по дръвчетата да останат прекалено много плодове. Тогава именно се налага и нашата намеса за оптимизиране на плодовия товар. Прореждането на завръзите се прави когато плодовете достигнат големина на орех. Излишните плодчета се отделят ръчно. Вътре в короната и на клонките от първите етажи на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода от по-голям размер. По страничните клонки и периферията на короната може да се оставят до 2-3 най-големи плода на съцветие. Всички други внимателно се отделят.

Нормирането на плодовете по описаният начин при ябълките, може да се направи и при крушите, ако и там има повече завръзи. Тази операция помага не само за увеличаване на размера на плодовете през текущата година. Наблюденията показват, че тя помага и за формиране на цветни пъпки за следващата година, особено, ако прореждането е направено достатъчно рано, когато плода е в оптимални за операцията размери.

Прореждането на завръзите при някой сортове дава възможност частично да се отслаби и дори изчезне алтернативното плододаване. Това е най-добре изразено при ябълките и особено при млади дървета до 12-15 годинишна възраст.

С прореждането на плодовете не бива никога да се избързва. Освен големината на плодовете за момента на ръчно прореждане на плодовете трябва да следими за един друг признак. Той представлява физиологичен процес и е наречен юнско опадване на завръзите. Този процес протича от края на май до към средата на юни. Изразява се в пожълтяване и опадване, както на дефектните (неоплодени), така и на част от нормалните плодчета. Това е естествен процес, чрез който дръвчетата сами регулират плодовия си товар, за да могат да го изхранят.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За отглеждане на орехови семеначета трябва да се използват семена от много добре узрели плодове. Те трябва да са прибрани, когато зелената обвивка на ореха е разпукана и лесно се отделя от черупката. След прибиране, плодовете трябва много добре да се просушат. Първите 1-2 дни те се оставят на слънце, а след това, за около месец на сухо и проветриво място, за да не мухлясат и да не загубят кълняемост.

Как да съхраните семената?

За да запазят кълняемостта си ореховите плодове, които ще се използват за семена, през зимата се съхраняват при температура от -1 до +2 градуса С. За сеитба се използват предварително стратифицирани семена. Това означава, че около 70 дни преди сеитбата семената трябва да се поставят във влажен пясък и при температура около 2-5 градуса С.

Кога се сеят орехите?

Орехите се сеят рано напролет - около средата на март, затова точно сега е моментът да пристъпите към стратификация на семената.

При правилно съхранение и стратифициране, преди сеитбата черупките на плодовете трябва да са разпукнали и да имат добре обособени кълнове. Времето от сеитбата до поникването е около 30 дни. Младите семеначета растат доста бързо и обикновено до края на лятото са готови за присаждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Антракнозата започва да се развива при влага (наличие на капка вода) и температура от 20 до 24оС (над 28-30оС развитието й е затормозено). Тя се разпространява чрез растителните остатъци, насекомите, вятъра, почвата и др. Причинителят презимува основно в окапалите листа и по нападнатите клонки. Развитието на антракноза е много силно във влажни години.

Антракнозата по ореха поврежда листата, леторастите, плодовете и ядката в тях. Причинява се от гъба, която образува по нападнатите части хлътнали тъмнокафяви до черни петна. При влажно време в центъра те са с розов налеп от спори. При силно нападение листата на ореха окапват преждевременно, леторастите отслабват и се пречупват, плодовете загниват и изсъхват.

Борба включва комплекс от мерки

Прилагат се фитосанитарни, агротехнически, физикомеханични и химични мерки.

Тези мерки могат да се обобщят в следните дейности извън вегетационния период:

. събиране и унищожаване на опадалите листа и плодове;

. изрязване и изгаряне на нападнатите клони;

. събиране и унищожаване на болните плодове от дърво;

. прекопаване на подкоронното пространство, предшествано от есенно торене с фосфорни и калиеви торове;

. при силно нападение не е излишно и есенно третиране с медни фунгициди, както при другите овощни видове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта