Днес ще се проведе семинар, на който ще се обсъди  регламентацията на нарастващия брой фермерски пазари в София и страната, съобщиха организаторитe от БИОСЕЛЕНА.

Какви да са правилата за организирането на фермерските пазари? Какви са критериите за участие на семейни ферми и малки занаятчийски производители на фермерските пазари? Какъв да бъде контролът и самоконтролът им, за да бъдат гарантирани късата верига „производител–потребител“ и качествената продукция на фермерските изложения? Кои административни процедури трябва да бъдат облекчени и каква е ролята на държавните институции и общините.

Това са само част от темите, които ще бъдат обсъждани на семинара: „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“, който ще се проведе на 19 септември (сряда) от 13:00 ч. в хотел „Централ“, бул. „Христо Ботев“ 52. Инициативата е на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, организатор на седмичния Фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“.

Целта е да се сподели опитът на Фондация БИОСЕЛЕНА и други организации в провеждането на фермерски пазари; да се обсъди дефиницията за фермерски пазар, критериите за участие, организация и провеждането му; да се направят конкретни предложения за предоставяне на открити площи от общините за фермерски пазари, за облекчаване на административните процедури за разрешаване на такива събития, за таксите и достъпа на малките производители до фермерските пазари. БИОСЕЛЕНА има амбицията да постави началото на общоприети Правила за организирането на фермерски пазари, които да бъдат прилагани в София и в други градове. Целта на организаторите на семинара е да се обсъди възможността за изработване на общи критерии за участие на производители и правила за провеждане на фермерски пазари.

В дискусиите са поканени представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Столична община и районни администрации в София, както и представители на организатори на фермерски пазари в София, Пловдив, Варна и други градове. Ще бъде чут и гласът на производители и сдружения на производители, които участват на фермерски изложения.

След дискусиите се предвижда посещение и разговори с производители на Фермерския фестивал пред Министерството на земеделието, храните и горите.

Фестивалът и семинарът се организират по проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, в партньорство с Район „Красно село“ и Сдружение „За Земята“.

Семинарът се организира с медийното партньорство на АГРО ТВ и вестник „Български фермер“.

Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10,30 до 18,30 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите. Фестивалът предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната. Запазена марка на Фестивала са демонстрациите и дегустациите на фермерски храни и рецепти.Всички фермери и производители са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Министерството на земеделието, храните и горите или по Закона за храните. Много от тях в районите от Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от проекта „За Балкана и хората“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Публикувана в Новини на часа

През  март тази година  цените  на  свинското  месо  в  България падат драстично, По официални данни свенското се търгува до  3043 лв/т, което наподобява ситуацията от 2016 г.,  когато  за  първите  3-4  месеца  цените  у  нас  се  задържаха ниски на фона на растящи цени в ЕС. В  момента  няма  предпоставки  за  такъв  драстичен  спад  в  цените  защото  борсовите  цени  на  свинското  се  задържат  над  очакваните  средни  стойности за 2018 г., сочи проучване на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

През  2017  г.  е  произведено  около  71,3  хил.т.  свинско месо в кланиците. Тези нива се очаква да  се запазят  и за 2018  г., което представлява  около  40%  повече,  отколкото  е  било  производството за  периода 2010-2015 г. През  месец  март  цената  на  едро  на  говеждо  и  телешко месо се увеличи съществено, отчитайки  ръст  от  около  9%  спрямо  ценовото  равнище  от  предходния  месец.  През  2018  г.  по  оценки  на  САРА се очаква средната цена на едро на говеждо  месо да достигне 4400-4500 лв/т. Цената на дребно  вероятно ще се повиши до 12,50 лв/кг. 
Процентът  на  самозадоволяване  с  говедо  и  телешко месо в страната през 2018 г. се очаква да  бъде  в  рамките  на  58 на сто.  За  сравнение,  при  свинското месо самозадоволяването е около 36%,  а при пилешкото е около 66%. По-високият процент  на  самозадоволяване  при  говеждото  месо  се  дължи на произведеното и консумирано говеждо и  телешко  месо,  идващо  директно  от  стопанствата.  Около  28%  от  говеждото  и  телешко  месо  в  официалните канали за търговия, е българско, сочи проучване на САРА. 
При  основните  меса  –  свинско  и  пилешко,  се  наблюдава  по-бърз  темп на увеличение  на  вноса,  отколкото  на  вътрешното  производство.  Самозадоволяването  от  2007  г.  намалява.  В  началото на членството в ЕС, при пилешкото месо  то е било 91%, а при свинското – 58%. Увеличението при цените на пилешкото месо е по- слабо – с 3% на база на предходния месец. Очаква се  цените  да  се  понижат  до  равнище  2850-2900  лв./кг  кланично  тегло,  което  се  обуславя  от  прогнозираното  нарастване  на  производството. Цените  на  пилешкото  месо  от  началото  на  годината са на най-високите си нива от 2013 насам, сочат данни на FAO.
Средната  международна  цена  на  агнешкото  месо,  изчислена  за  2017  г.,  отбелязва  най-голям  ръст  -  с  26%,  като се очаква увеличението да продължи и през 2018 г.,  поради  растящото  търсене  в  Китай.  Средната  цена  на  свинското месо се е увеличила с 10%, на птичето – с 8%, а  на говеждото – с 6,3%. Според  актуализираната  прогноза на USDA през 2018 г.  се  очаква  увеличение  на  световния  износ  при  всички  видове  месо.  По  данни  на  Bloomberg през  2018  г.  консумацията на червено и бяло месо в САЩ ще достигне  най-високите  си  нива за  цялата  история,  достигайки  100  кг/ на човек. Експортът на свинско месо в глобален план се прогнозира  да нарасне с 1%. Повишението на вносните мита в Китай  за  свинско месо от САЩ, ще  стимулира  вносът от ЕС,  но ефектът не се очаква да бъде голям. Прогнозира се световният износ на пилешкото месо да се  увеличи  с  2%,  движен  от  растящото  търсене  най-вече  в  държави като Япония, Куба, Ангола и Ирак. Очакванията  са  производството  в  ЕС  да  се  повиши  слабо  до  12 млн.  тона,  предназначено  за  задоволяване  основно  на  потребителското търсене в държавите-членки. Важни събития през април 2018 г. На проведеното през април, 2018 г. съвещания на  Работната  група  по  свиневъдство  към  ЕК  единодушно  се  заключи,  че  цените  на  свинско  месо  в  следващите  месеци  в  ЕС  ще  се  понижат.  Мненията за намалението варираха от 5-15%, най- вече заради спада на цените в Китай. 
Средната  международна  цена  на  агнешкото  месо,  изчислена  за  2017  г.  отбелязва  най-голям  ръст  -  с  26%,  като се очаква увеличението да продължи и през 2018 г.,  поради  растящото  търсене  в  азиатската държава.  Средната  цена  на  свинското месо се е увеличила с 10%, на птичето – с 8%, а  на говеждото – с 6,3%.  Според  актуализираната  прогноза на USDA, през 2018 г.  се  очаква  увеличение  на  световния  износ  при  всички  видове  месо.  По  данни  на  Bloomberg през  2018  г.  консумацията на червено и бяло месо в САЩ ще достигне  най-високите  си  нива за  цялата  история,  достигайки  100  кг/ на човек.Експортът на свинско месо в глобален план се прогнозира  да нарасне с 1%. Повишението на вносните мита в Китай  за  свинско месо от САЩ ще  стимулира  импорта от ЕС,  но ефектът не се очаква да бъде голям.
Прогнозира се световният износ на пилешкото месо да се  увеличи  с  2%,  движен  от  растящото  търсене  най-вече  в  държави като Япония, Куба, Ангола и Ирак. Очакванията  са  производството  в  ЕС  да  се  повиши  слабо  до  12 млн.  тона,  предназначено  за  задоволяване  основно  на  потребителското търсене в държавите-членки. 
Публикувана в Бизнес

Производителите вече са прибрали 100% от реколтата от тютюни от сортовете „Бърлей” и „Каба Кулак”, съответно 1 100 и 1 700 тона, съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010. В производството на „Бърлей” са били заети малко над 700 души, обработващи 784 хектара площи, докато в отглеждането на „Каба Кулак” са участвали 3 100 тютюнопроизводители на 956 хектара, уточняват от асоциацията. Последният сорт от ориенталски тип се отглежда само в България и дори е познат с името „Северна България”.
Всички земеделски стопани, отглеждащи тютюн от двата сорта, са имали предварителтно сключени договори за изкупуване на реколтата, изтъкват от асоциацията. До края на декември предстои изкупуването на тютюните от търговски оператори с разрешителни от министерството на земеделието, храните и горите, като за „Бърлей” интерес проявяват 6 компании, а към „Каба Кулак” – 5.
След приключване на изкупната кампания до края на март ще бъдат сключвани предварителните договори за изкупуване на реколтата за 2018 г. от лица, притежаващи разрешение за изкупуване на суров тютюн според клаузите на чл. 16д, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Публикувана в Новини на часа

Европейската комисия предлага пакет от правила за засилване на регулациите на пазарите на стоки, които ще допринесат за ограничаване на спекулативните сделки. Целта е да бъдат регулирани правилата, по които фирмите са активни в рамките на тези пазари, съобщава Агрозона.

Пакетът от мерки допълва правилата в изменената Директива за пазарите и финансовите инструменти, известна като MIFID II. Участниците на пазара имат възможност до 3 януари 2018 г. да подготвят своите документи за кандидатстване.

Комисията прие стандарти, които ще определят параметрите, в рамките на които компетентните власти ще определят „ограничения в позициите“, т.е. максималното количество стокови деривати, които може да бъдат притежавани от един играч на пазара. Тези деривати представляват инструмент за ограничаване на спекулациите на пазара, подкрепят правилното ценообразуване и предотвратяват спекулациите на пазара. Новите правила също така са насочени към фирмите, които са извън финансовия сектор и търгуват с големи количества стокови деривати. Тези фирми трябва да бъдат регулирани от директивата MiFID II, чрез така наречения „тест за спомагателна дейност“.

„Това решение осигурява ефективна работа на пазарите за фючърси за земеделски продукти и предлага възможност за хеджиране (застраховане срещу, бел. ред.) на рисковете.“, заяви еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. „Правилата ще допринесат за по-доброто функциониране на пазарите за стоки, които работят за реалната икономика, като помагат да се справим с проблеми, с които се сблъскахме по време на финансовата криза. Направихме списък с възраженията на Европейския парламент и поставихме по-стриктни ограничения така, че да не се получат нежелани последици.“, каза Валдис Домбровскис, еврокомисар за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовия пазар.

Приетият пакет от правила се състои от два делегирани регламента, които биха осигурили правилното действие на директивата MiFID II, която ще влезе в сила на 3 януари 2018 г. Регламентите са основани на проект за регулация на техническите стандарти, по правилата на Европейската агенция за ценните книжа и пазарите.

Съветът на ЕС и Европейският парламент имат 3 месеца да одобрят или отхвърлят двата регламента.

Публикувана в Бизнес

От 25 ноември бе открита тръжна процедура по освобождаването на първите количества от 22 150 тона обезмаслено мляко на прах, което бе изтеглено от пазара като част от мерките за преодоляване на кризата в млечния сектор, съобщи електронното издание TheCattleSite. Операторите на пазара ще имат възможност до 13 декември да подадат офертите си до националните власти.

Настоящите действия бяха предприети след одобрение от страна на държавите-членки на предложение от Европейската комисия и отразява насърчаващите признаци на възстановяване на пазара на млечни продукти в ЕС, включително повишаване на изкупните цени за производителите с около 10% през последните 3 месеца. След постепенното намаляване на количествата, предлагани за изтегляне от пазара чрез публични интервенции, от септември насам не е постъпило нито едно предложение въпреки продължаващото действие на мярката.

За да бъде изпробвана реакцията на пазара, освободеното количество е ограничено до само 6% от изтеглените от пазара 355 хил. тона обезмаслено мляко на прах след влизането в действие на мярката през септември 2014 г.

„За мен е удоволствие да заявя, че наблюдаваме известни признаци на възстановяване на тези най-тежко засегнати пазари, макар всички да сме наясно колко крехко може да е едно възстановяване на пазарите на селскостопанска продукция. Да постигнем устойчивост на това възстановяване и да работим за постигане на баланс на пазара на млечни продукти остава наш приоритет”, заяви европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоугън.

Същевременно всички мерки за подкрепа на млекопроизводителите, предприети от ЕК, включително частното складиране и публичните интервенции на пазара, продължават да действат.

Публикувана в Новини на часа

На 28 и 29 ноември в София ще се проведе форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“, иницииран от Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА) към Институт по аграрна икономика, София, и Фондация „ИнтелиАгро”.

Форумът има за цел да очертае краткосрочните и дългосрочните перспективи на българското земеделие, като направи паралел със световните и европейски тенденции на развитие. Форматът ще съчетае изследователската работа с практическите наблюдения и експертиза на професионалисти от сектора. В дискусионните панели участие ще вземат представители на Министерство на земеделието и храните, организации на земеделски производители, браншови съюзи, български и чуждестранни експерти. Амбициите на организаторите на форума са да допринесе за обединяване около възможните бъдещи тенденции в отраслите на българското земеделие, установяване на влиянието на външните пазари върху аграрния отрасъл и за формулиране на изводи и препоръки, които да подпомогнат земеделската общност.

САРА и Фондация “ИнтелиАгро” се създадени с подкрепата на Фондация „Америка за България“ – първият през 2013 година, а „ИнтелиАгро“ – в началото на 2015 година. Центърът за икономически анализи в селското стопанство има за цел да разработва средносрочни предвиждания за развитие на земеделието в България при различни сценарии, докато мисията на Фондация „ИнтелиАгро” е да работи за по-устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство в България.

Публикувана в Бизнес

Цигански династии търгуват контрабандна стока с етикета „Собствено производство“ под носа на всички контролни и охранителни органи на държавата

Лили Мирчева

Прави ми впечатление, че земеделските производители са силно нежелани на пазарите. Тържищата масово са заети от цигански династии, които продават контрабандна стока. Този горчив опит сподели Лъчезар Костов, фермер от Самоков, по време на среща между близо 300 земеделски стопани и ръководството на агроминистерството, включително и министър Десислава Танева. Събитието бе организирано в София в края на кампанията за подкрепа на българското производство.

Преди това във всички областни градове, а и не само там, се организираха фермерски пазари, обилно посетени от представители на местната и централна власт, придружени с фолклорни изпълнения и масова дегустация на фермерски храни. Идеята е нашенци да си спомнят автентичния вкус на българската храна от една страна, а от друга – да се подкрепят производителите. Похвална инициатива на управляващите, без да знаем колко струваше на данъкоплатеца „възраждането на вкуса“. Защото на практика, колкото и да са рекламирани, фермерските пазари във вида, който се представиха в кампанията, водят доста рехаво и несигурно съществуване.

Реалната картина е съвсем друга – на всички пазари цигански династии търгуват контрабандна стока с етикета „Собствено производство“ под носа на всички контролни и охранителни органи на държавата.

„От 24 години отглеждам картофи, като от тях 18 години продавам продукцията си в София“, продължава разказа си Лъчезар Костов. По думите му на пазарите масово се предлага вносна стока, окичена с табелки – „Самоковски картофи“, „Дини от Любимец“, „Лук от Ямбол“, „Куртовска капия“... Само дето цялата родна география е изписана под чуждоземни продукти, внесени за по 6-7 цента от съседни държави. Стоката се внася контрабандно, не е минала през никакъв контрол и много често е заразена с болести, които после се разпространяват в страната. Затова пък на сергията цената й скача неколкократно, но познайте дали продавачите й плащат данъци в хазната.

„По 250 дни в годината съм на пазара и гарантирам, че това е реалната картина. Никак не е чудно, че България е на първо място по алергични заболявания сред държавите в Европа. Имам две деца и затова често алармирам за проблема, но разрешение няма, въпреки че държавата отчита някаква дейност“, коментира самоковският фермер.

Затова стопаните, присъстващи на срещата с ръководството на МЗХ, почти единодушно обявиха, че „Подкрепяме българското“ не звучи никак убедително от устата на управляващите.

Напразни остават обещанията на държавата, че ще осигури достъп на фермерите до пазарите. При това за никой не е тайна къде се разтоварват ТИР-овете, внасящи контрабандните плодове и зеленчуци. Вярно е, че имаше няколко медийно отразени проверки на данъчни и митничари, вярно е имаше сериозни закани контрабандата са спре идори цяла тематична кампания, но след пушилката се вдигна, картината пак си е същата.

И докато регистрираните земеделски производители чинно плащат данъци, щракат с касови апарати и отчитат продадена продукция, мургавите им колеги на пазара изхранват фамилиите си я от майчинските осигуровки заради многобройната челяд, я от търговските шашми с контрабандната стока.

За пореден път на заключителната среща между фермери и агрочиновници се чуха обещания и заявки за борба със сивата икономика. Министър Десислава Танева дори обяви, че от 2017 г. ще се задействат нови мерки срещу нелегалния внос, както и че ще осигури достъп до българския пазар за българските производители. Дори имало две чуждестранни търговски вериги, които били готови да преговарят по въпроса. Топката пак била в нашите стопани, защото не можели да осигуряват достатъчно големи количества продукти със съответното качество.

А как ще станат големи дребните производители, за да отговорят на тези очаквания, едва ли някой може да каже. Затова пък от Националния съюз на градинарите, от асоциациите на картофопроизводителите, овощарите и други регионални организации от сектора отдавна бият тревога, че повече от 80% от продаваните плодове и зеленчуци по нашите пазари са нелегални и за тях не се плаща ДДС. Браншовите организации дори предложиха зануляване на ДДС за пресните плодове и зеленчуци или свалянето му под 8%, което ще направи безсмислени далаверите с него. Само че тук не като Румъния, където управляващите вече намалиха ДДС върху храните, родно производство, наложиха поне 51% от стоките в хипермаркетите да са местно производство или да са доставени до 250 км от границите на страната.

Тук не е и Турция или Гърция, където за да продаваш прясна стока, се искат поне десетина документа. Тук е разграден двор и за вносните плодове и зеленчуци, влезли легално или контрабандно, това не се прави.

Публикувана в Бизнес

„Втора поредна година България бележи ръст във всички производства, независимо от трудностите и недостатъчното подпомагане в най-кризисните сектори”. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на кръгла маса, част от кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО”, която се проведе в събота в София. По думите й, не всички страни отчитат такива показатели.  Най-голям ръст отчитаме при плодовете, зеленчуците и броя на животните. "Между 13 и 18 % е ръстът при всяка от категориите на животните в страната”, каза още тя. Министър Танева заяви, че Министерството ще спази тенденцията на ръст  във всяко едно производство. 

От следващата година всяка община, която е областен център, ще получи държавна помощ за организиране на регулярни фермерски пазари, обяви още Танева и допълни, че Министерство на земеделието и храните ще приложи този инструмент, както за подкрепа на всяка община,така и на сдруженията на производителите в различите райони в страната.

Министър Танева отчете, че изложенията на български продукти, които МЗХ организира през последния месец, са били с изключителен успех. Тя благодари на всички местни власти в областните центрове, които подкрепиха инициативата, както и на производителите, които се включиха в нея.  Тя каза още, че към момента броят на регистрираните сдружения на земеделски производители е 38, а организираността им е близо 5 %, докато само до преди две години е имало едва 7 организации.

„През следващата година в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат предложени инструменти за подкрепа, които ще бъдат насочени към сдруженията на производителите”, допълни Танева.


Десислава Танева обясни, че от един месец ръководството на МЗХ провежда разговори с големите търговски вериги в страната. „Целта е да улесним достъпа на българските земеделски производители до потребителя. „Нашето предложение към  търговските вериги е тези от тях, които имат оператори в по-големите градове, да дадат  възможност регионалите производители, които са регистрирани, също да представят продукцията си. До момента само две от тях откликнаха на нашите предложения, като от останалите получаваме предложения в различни посоки”, допълни още тя.

В кръглата маса участие взеха заместник-министрите Васил Грудев, Цветан Димитров, Георги Костов и Свилен Костов, както и експерти от Министерството, които представиха основните инструменти в сектор „Земеделие” . 

Министър Танева посети фермерскит позар пред Националния дворец на културата в София, който бе част откампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО”, която премина през всичките областни центрове в страната. 

Публикувана в Бизнес

Излизането на Великобритания от ЕС може да доведе до увеличаване на доставките за страната на плодове и зеленчуци от Африка, съобщават в The Guardian. До сега основните доставчици на хранителни продукти за пазара във Великобритания са страните от Европейския съюз, по-специално Испания и Холандия. На тези страни се пада около 70% от целия внос на плодове и зеленчуци в Обединеното кралство.

Излизането на Обединеното кралство от структурата на ЕС може да доведе до значително повишаване на разходите на европейските продукти на местния пазар. В The Guardian пишат, че при тези обстоятелства британските търговци на дребно вече са започнали да търсят по-евтина алтернатива на европейските доставчици, усилено се търси сътрудничество с африканските фирми. По предварителни оценки на експерти от индустрията, увеличаването на обема на доставките на плодове и зеленчуци от Африка може да достигне до почти 40%.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Българска агенция по безопасност на храните стартира масови проверки на пазари, борси, тържища, складове за търговия на едро, търговски вериги, както и на нерегламентирани места за продажба на пресни плодове и зеленчуци на територията на цялата страна, съобщава Регал.

Инспекторите следят за произхода на продуктите, правилното етикетиране, съответствие на произхода на предлаганите стоки посочен в документите с този на етикетите им, проверяват се съпроводителните документи и съответствие на стоката с действащото законодателство. При инспекциите се вземат и проби за наличие на пестицидни остатъци и замърсители.

Първите проверки бяха извършени от инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните, град Пловдив заедно с представители на медиите. Инспектирани са 5 склада за търговия на едро за плодове и зеленчуци и земеделски производител на борсата в село Първенец, хипермаркет в град Пловдив, както и на тържището на Гребната база в града. Не са открити драстични нарушения. Един търговец не е предоставил удостоверение за регистрация на обекта – склад за търговия на едро. Инспекторите са изискали да представи документа в ОДБХ, град Пловдив.

Целта на извънредните проверки предотвратяване на нелоялни търговски практики и недопускане на заблуда на потребителите относно произход, качество и безопасност на плодовете и зеленчуците предлагани на българския пазар.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 5

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта