Горският пожар, който възникна вчера в късните часове на деня в землището на село Дренково, община Благоевград, е вече локализиран. Предприети са всички възможни действия за неговото потушаване. В момента с гасенето на пожара, са ангажирани над 80 горски служители с 8 специализирани автомобила за гасене, повече от 50 служителя на ГД ПБЗН и един булдозер.

До момента това е най-големият горски пожар за тази година. Вследствие на силния вятър, засегнатите в него горски територии са предимно около 220 дка култури от черен бор, от тях 15 дка са унищожени от върхов пожар, а 50 дка са голини.

Над 2 000 дка са опожарените горски територии от 120 горски пожара от началото на годината досега. За сравнение през същия период на 2017 г., са били регистрирани 484 пожара със засегнати 45 111 дка, от които 9 844 дка от върхов пожар.

Тревожно е нарастването на броя на горските пожари през последните няколко седмици, сочат данните на Изпълнителна агенция по горите. Броят на пожарите само през м. септември достигна 33 бр., а опожарените горски площи са над 800 дка, което е почти 50 % от всички засегнати от пожари горски територии за 2018 г.

В тази връзка напомняме, че по време на пожароопасен сезон, който е в сила на територията на цялата страна, е недопустимо паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по-малко от 100 метра от техните границите. Това е възможно единствено на специално обозначените за това места, в които са изградени безопасни огнища и в близост до тях обикновено има поток или река. Дори и на регламентираните за целта места Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите да не си тръгват, докато огънят не бъде напълно изгасен.

Не се допуска паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. Изключително безотговорно е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

Изпълнителна агенция по горите разчита на помощта от всички граждани и призовава всеки забелязал пожар в горските територии или в близост до тях незабавно да подаде сигнал на единния европейски телефон за спешни повиквания 112.

Публикувана в Новини на часа

Три наблюдателни кули за ранно известяване на горски пожари пазят Природен парк „Врачански балкан“ от природното бедствие. Благодарение на тази система и ефективното й използване през последните три години на защитената територия не е допуснат нито един голям горски пожар. В това бяха единодушни експерти от Агенцията по горите на проведената днес демонстрация на възможностите на автоматизираната система в района на пещера „Леденика“, където е разположена и една от противопожарните кули на Парка. На симулацията присъстваха техни румънски колеги от Румънското горско предприятие „Ромсилва“ и представители на горски стопанства и природен парк от Румъния.

Наблюдателните кули са съоръжения за наблюдения и откриване на пожари в горските територии и в близост до тях като на всяка е монтирано високотехнологично оборудване. Височината им достига до 30 метра. Кулите са предназначени за дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви в радиус от 5 до 15 километра.

На територията на страната има 17 такива съоръжения, които се стопанисват от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите.

Експерти от ДГС Троян демонстрираха гасене на низов горски пожар с моторна метла. Методът е иновативен и експериментален. Експертите смятат, че е ефективен, защото се обхваща по-голяма площ за по-кратко време.

Работната среща е част от дейностите по проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав”, CAMARO-D по транснационална програма „Дунав – 2014-2020”, в който ИАГ участва като партньор.

На срещата присъстваха горски експерти от ИАГ, Природен парк „Врачански Балкан“, ДГС Мездра, ДГС Троян, ДГС Враца, РДГ Берковица, СЗДП, Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, кметове от региона.

Публикувана в Новини на часа

Продължават усилията за потушаване на възникналия вчера в обхвата на 
Регионална дирекция по горите – Благоевград, на територията държавни
горски стопанства Симитли и Кресна, горски  пожар.
В гасенето на огнената стихия участват 65 служители по горите, като
освен тези от РДГ – Благоевград, за потушаването на пожара се оказва
съдействие и от служители на съседните регионалните дирекции Кюстендил,Пазарджик и София.

До настоящия момент е засегната над 5000 дка горска територия - култури от черен бор, като в по-голямата си част пожарът е върхов.

Публикувана в Бизнес

Повече от 2 700 декара горска територия е зесегната от пожара на територията на община Маджарово.

Горски служители от РДГ-Кърджали, ДГС-Маджарово и съдесните горски стопанства, както и служители на ПБЗН и доброволци участват в гасенето на огнената стихия.

Към момента е спряно разрастването на другия голям пожар, който е на територия на ДГС-Варна в землището на село Кантарджиево, като са засегнати над 250 дка горска площ.

Освен в пожарите в горските територии горски служители участват и в предотвратяването на огъня и при пожари възникнали в земеделски земи.


Публикувана в Бизнес

Над  100 дка борова гора е обхванал пожарът, който е възникнал днес преди обяд на територията на Държавно горско стопанство /ДГС/– Ардино. На места пожарът е прераснал във върхов, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите.

Над  30 горски служители на Регионалната дирекция по горите в Кърджали и Държавното горско стопанство в Ардино, както и служители на служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /ПБЗН/ полагат усилия прекратяване на разрастването на огъня. Привличат се и допълнителни сили и средства от съседни горски стопанства и районни служби на ПБЗН за потушаване на огъня. Усилията са насочени към предотвратяване навлизането на пожара в съседен голям иглолистен горски масив.

Публикувана в Бизнес

620 дка, половината от които млади горски култури, залесени след горски пожар през 2007 г, са били опожарени. Повече от 80 горски служители са участвали активно в гасенето на три горски пожара на територията на страната. Най-много горска площ е опожарена при възникналия пожар над гр. Стара Загора. Засегнати са В потушаването на огъня са използвани 20 високопроходими и 4 противопожарни автомобила. В гасенето са участвали и доброволци и служители на пожарната.

Другите два пожара са възникнали на територията на Регионална дирекция по горите – Смолян – на територията на Държавно горско стопанство - в землището на с. Барутин и на територията на Държавно горско стопанство – Борино, над Ягодинската пещера. Засегната горска площ е над 10 дка.

От началото на тази година до днес са възникнали над 170 горски пожара с обща площ около 6 400 декара.

Публикувана в Бизнес

Техниката за участие в жътвената кампания подлежи на задължителна проверка от противопожарните служби. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил инспектор Петя Георгиева от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Тя посочи, че се извършват проверки за техническото състояние на земеделската техника, участваща в жътвената кампания. Инспекторите проверяват изправността на земеделската техника и нейната пожаробезопасност. Противопожарните органи трябва да удостоверят безопасната експлоатация на техниката, след което тя се допуска до участие в жътвената кампания.
Техниката задължително трябва да покрива изискванията, заложени в нормативните актове. В същото време се извършват проверки на земеделската техника и на място, в житните масиви.

Публикувана в Новини на часа

23 акта за административни нарушения във връзка с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по време на жътвената кампания са връчени на територията на област Разград. Това съобщиха от ОДМВР - Разград. Към 18 юли са ожънати 92% от площите с пшеница и 55% от площите с тритикале. До участие в жътвата са допуснати 336 зърнокомбайна и 1276 броя друга техника.
Възникнали са пет пожара, като при един са допуснати материални загуби. Изгорели са хидравлични маркучи и част от ел. инсталация на хедер на зърнокомбайн.

Публикувана в Новини на часа

Голям пожар е горял малко преди полунощ вчера в село Вардун, община Търговище. Изпепелена е била стопанска постройка на площ около 800 кв. м., съобщиха от ОД на МВР. Огънят е изпепелил над 1200 ролетни бали с люцерна и намиращите се там агнета.
От свои източници Дарик научи че изгорелите агнета са повече от 100 броя. Сградата е собственост на местния бизнесмен Петко Матеев.
Пожарът е бил погасен с три противопожарни автомобила. Причините за възникването му са в процес на изясняване.

Публикувана в Новини на часа

Пожар изпепели 300 дка посеви с леща в Плевенско, съобщиха от местната дирекция на полицията. Огън от запалени стърнища се  е пренесъл в съседен имот в землището на Кнежа.

 Пожарът е опустошил нива с леща, но не е допуснато разпространяване на огъня на по-голяма земеделска площ в землището на Кнежа. Това е първият случай на пожар тази година, възникнал от запалени стърнища, което е абсолютно забранено от закона за опазване на земеделските земи. Комисар Емил Маринов, директор на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен напомни пред БНР да не се палят стърнища. От няколко години се апелира за това, но все още има отделни случаи, от които впоследствие огънят се прехвърля в горски територии, в земеделски земи и става неконтролируем. За поредна година ПБЗН апелира  към гражданите за спазване правилата на пожарна безопасност в горските и земеделските земи.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта