Държавен фонд „Земеделие“ изплати 714 281 лв. на 124 бенефициенти по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г.

Компенсации са получили земеделските стопани от областите Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г. подлежат на подпомагане.

С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през годината.

Публикувана в Бизнес

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2017 г. са изплатени над 520 хил. лева (520 424 лева) на 233 земеделски стопани, по заявени площи общо в размер на 9 659 ха.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2017 г.

От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва:

• Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха;

• Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха;

• Слънчоглед – до 119,99 лв./ха;

• Соя – до 112,51 лв./ха;

• Ръж – до 101,13 лв./ха;

• Сорго – до 94,85 лв./ха.

Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане.

Публикувана в Бизнес

Публикувана е заповедта, с която се признават щети за земеделските производители от настъпили климатични събития.

  • Неблагоприятни последици вследствие на настъпило засушаване през есента на 2016 г. и измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2017 г., и слана, ще се компенсират в областите: Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кюстендил, Перник, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, София град, София област, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол и Пазарджик, за културите: рапица, царевица, кайсии, череши, вишни, ябълки, сливи, смокини, грах и резене;
  • поражения от буря, поройни дъждове, придружени с ураганен вятър, наводнение  ще се компенсират в областите: Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София област, Ямбол за културите: слънчоглед, картофи, пшеница, ечемик, царевица, рапица, грах (за зърно), люцерна и малини;
  • поражения от градушка ще се признават  в области: Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Разград, Русе, София град, София област, Стара Загора,  Търговище, Хасково, Шумен за културите: пипер (полски), пшеница, слънчоглед, фасул (полски и зелен), дини, домати (полски, открити площи), главесто зеле и карфиол, картофи, краставици (полски и корнишони), лозя (винени и десертни), нахут, патладжан, пъпеши, царевица (за зърно, силажна, захарна), тютюн, орехи, овес (зимен и пролетен), рапица, ечемик (зимен и пролетен), кориандър, резене, лавандула, малини, сливи, лупина, соя, тикви (и фуражни), кайсии, сусам, ябълки, бамя, грах (за зърно), зелен фасул, лешници, леща, тиквички, зеленчуци (пипер) (домати), коноп, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, други индустриални култури, едногодишни зърнено-житни, лук, лимец, ръж, смесени едногодишни, фий, череши, сорго (индустриално), праскови, люцерна (семепроизводство) и бадеми;
  • Суша ще се компенсира в областите Варна, Видин, Монтана и Шумен за културите:  царевица (за зърно и силаж) и лайка.

Земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, гласи заповедта. Редът и размерът на отпусканата помощ се определят от Държавен фонд „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. са изплатени над 1,8 млн. лева (1 882 709 лева) на 203 земеделски стопани, декларирали общо е 5 253,14 ха. площи, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

   На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.

   С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци. Обезщетението за зърнени, фуражни култури и слънчоглед е 50% от действителните разходи за отглеждане, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40% от действителните разходи за отглеждане на царевица и лешници, а за слънчоглед и пшеница - до 25%, съобщиха още от фонда.

Публикувана в Новини на часа

  В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ са приети 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 година. Общо заявената от тях площ е 5 253,14 ха.

    Приемът на заявления продължи от 17 юли до 11 август 2017 г., а срокът за изплащане на помощта е до 15 септември 2017 г. Предвиденият ресурс за 2016 година за компенсации за пропаднали площи е 2 100 000 лв. 

   Най-много са подадените заявления в ОД на ДФЗ Сливен-27 бр., на следващо място е Хасково с 22 бр. и Добрич с 19.

    С Държавната помощ се компенсират до 80% при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци . Обезщетението за зърнени, фуражни култури, слънчоглед е 50 на сто, а за зимна маслодайна рапица – 30%. При щети от суша помощта е до 40%.

    На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.

Публикувана в Бизнес

Над 730 заявления за обезщетения в следствие на градушките са подадени от земеделските стопани досега. Агроминистерството е обработило 630 от тях и над 100 са в процес на обработка. Напълно са унищожени близо 135 000 дка земеделска земя.

Ще се помогне на тези, които са претърпели 100% щети, като до момента най-тежки поражения има в имоти със слънчоглед – 60 хил. дка и пшеница – 24 хил. ха. Най-много площи в страната – 245 хил. дка, са пропаднали между 50% и 100%, става ясно от отчет на агроминистерството.

Най-голям е броят на заявленията за обезщетение на пропаднали площи от Търговище – 177 бр., Плевен – 122 бр., Русе – 82 бр., Велико Търново – 75 бр., Шумен – 53 бр., Разград – 50 бр., Ловеч – 41 бр., Враца – 32 бр. и Софийска Област – 3 бр.

Публикувана в Новини на часа

Държавен фонд „Земеделие“ разпределя финансов ресурс от 2,1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) на свое редовно заседание.

На подпомагане подлежат стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури за стопанската 2016 г. в резултат на неблагоприятни климатични условия – измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване, градушка и суша.

С държавната помощ ще се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане на плодове, зеленчуци, царевица за зърно и за силаж, грах за зърно и едногодишни бобови култури, памук и други култури през изминалата стопанска година. Обезщетението за зърнени, фуражни и технически култури е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%.

Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали, но не са били застраховани, ще получат 50% от полагащата се компенсация за съответния вид култура. Това условие не се прилага при пропаднали площи в резултат на суша и помощта се изплаща без редукция на помощта. Изискването е записано в параграф 363 от Насоките на ЕС за държавните помощи в секторите на селското и горското стопанство и селските райони за периода 2014 – 2020 г.

УС на ДФЗ прие в указанията за прилагане на държавната помощ ново изискване. Съгласно допълнението, стопаните са длъжни да декларират размера на определеното от застрахователя обезщетение за пропадналите площи през 2016 г. Заедно със застраховката те трябва да представят и документ за изплатеното обезщетение. Държавната помощ се редуцира с размера на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства. Кандидатите не подлежат на подпомагане, ако по тяхна вина са пропуснали да регистрират щетите си и нямат определено обезщетение от застрахователната компания.

Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 17 юли до 11 август 2017 г. Срокът за изплащане на средствата е до 15 септември 2017 г. 

Публикувана в Растениевъдство

Финансов ресурс в размер на 6 млн. лева държавна помощ ще разпредели ДФЗ за компенсиране на загубите на земеделски стопани за претърпени щети от природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г., съобщават от пресцентъра на земеделското министерство.

 На 1 803 600 лева възлиза отложеното плащане от миналата година като компенсация за пропаднали площи през 2014 г. за зърнени и фуражни култури и за зимна маслодайна рапица. Не е необходимо бенефициентите да подават нови заявления за доплащането, поясняват от министерството.

За пропаднали през 2015 г. площи. са предвидени 4 196 400 лв. С държавната помощ ще се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%.

От помощта могат да се възползват фермери, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия – измръзване/осланяване, наводнения/преовлажняване, градушка и суша, припомнят от МЗХ. Заявления се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 15-и февруари до 2-и март. Срокът за изплащане на средствата е до 28-и април 2016 г.

Публикувана в Бизнес

З А П О В Е Д

 

№ РД 09-788

София, 03.12.2014 г.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и точка 2.8.2.(18) от Решение С (2007) 5185 на Европейската комисия от 17.10.2007 г. за одобряване на държавна помощ за България N 554/2007 г. за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, Решение С (2010) 4878 на Европейската комисия от 20.07.2010 г. за одобряване на държавна помощ за България N 131/2010 и Решение С (2014) 2896 на Европейската комисия от 07.05.2014 г.за компенсиране на загуби, понесени от селскостопански производители в напълно опустошени райони вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и вземайки предвид доклад с изх. № 93-13058/03.12.2014 г.,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично условие – осланяване, вследствие на ниски температури през пролетта на 2014 г., за областите: Силистра и Шумен, за културите: кайсии и череши;
  2. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично условие – наводнение през 2014 г. за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Стара Загора, София – област, Търговище, Шумен, Хасково и Ямбол за културите: пшеница, ечемик /зимен и пролетен/, тритикале, лимец, овес, рапица, слънчоглед, царевица /за зърно и силаж/, домати /полски, градински, оранжерийни/, краставици /полски, градински, оранжерийни/, пипер /полски, градински, оранжериен/, картофи, зеле, разсад за зеле, лук, зелена салата, карфиол, тиквички, патладжан/ полски и оранжериен/, моркови, бамя, грах /зимен и градински/, тикви, червено цвекло, други зеленчуци, дини, пъпеши, ягоди, фасул, леща, захарна царевица, малини, ябълки, сливи, дюли, кайсии, праскови, череши, лешници и разсадник, бадем, люцерна, фий, тютюн, лавандула, цветя за луковици, жълт мак, грахово-овесена смеска, лозя /винени и десертни/;
  3. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично условие – буря с проливен дъжд за области: Благоевград, Видин, Добрич, Ловеч, Монтана, Разград, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол за културите: пшеница, ечемик, овес, рапица, царевица /за зърно и силаж/, слънчоглед, сорго, домати, пипер, краставици, тикви, дини, картофи, лук, фасул, захарна царевица,череши, сливи, праскови, бадеми, люцерна;
  4. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично условие – градушка през 2014 г. за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол за културите: пшеница /мека и твърда/, ечемик, ръж, овес, тритикале, царевица, рапица, слънчоглед, домати /полски и градински/, краставици /полски, градински и корнишони/, зеле, пипер, пипер лют, лук кромид /зрял и за семе/, картофи, фасул /полски и градински/, бамя, тикви, тикви за семе, дини, пъпеши, ябълки, круши, череши, орехи, сливи, праскови, кайсии, боровинки и годжибери, вишни, ягоди, лозя /винени и десертни/, люцерна, кориандър, лавандула, тютюн, хизоп, салвия, маточина, мента, невен, грахово-овесена смеска.
  5. Земеделските производители с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски култури имат право на държавна помощ, съгласно условията на Решение на Европейската комисия от 17.10.2007 г. за одобряване на държавна помощ за България N 554/2007 г. за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, Решение на Европейската комисия от 20.07.2010 г. за одобряване на държавна помощ за България N 131/2010 г. и Решение С (2014) на Европейската комисия от 07.05.2014 г. за компенсиране на загуби, понесени от селскостопански производители в напълно опустошени райони вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия.
  6. Помощта да се изплати по реда и в размер, определени от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”, съгласно ал. 20 и 21 от Решението на Европейската комисия от 1

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

МИНИСТЪР: /п/

/ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА/

Публикувана в Новини на часа

 

Земеделските стопани, чиито площи бяха напълно унищожени (на 100%) от природните бедствия през миналата година, ще бъдат компенсирани с общо 4,4 милиона лева. Това реши на последното си заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Държавната помощ се дава на фермери, чиито култури са пострадали от измръзване, наводнения, от бури с проливни дъждове, градушки и суша.

Компенсации по схемата ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащите им се субсидии. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

Документите за подпомагане за пропадналите площи се приемаха в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 10 юли до 1 август 2014 година. В този период са приети 335 заявления на земеделски производители от цялата страна. Компенсациите вече се превеждат по банковите сметки на засегнатите. Всички субсидии по финансовата линия ще бъдат изплатени най-късно до 15 септември 2014 година.

 

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта