От изключителна важност за окулирането е пъпките, които ще се използват за присаждане да са добре оформени и достатъчно дебели. Такива ще намерите и вземете само от добре узрели леторасти.

Зрелите леторасти могат да се познаят по лесното счупване при прегъване.

Калемите не трябва да се събират безразборно, тъй като това води до изтощаването на майчините растения. Продължителите на водача и скелетните клони и разклонения трябва да се запазят. При събирането на калеми, леторастите не бива да се отрязват прекалено ниско – най-често отрезите се извършват над една-две добре оформени пъпки.

Събирайте калемите по възможност в деня на присаждането или ден по-рано. За препоръчване е това да стане в сутрешните часове на деня или късния следобяд. За да намалите изпарението премахнете листата, като оставите само около 1 см от листната дръжка. След събирането на калемите потопете долния им край в подходящ съд с вода и ги съхранявайте на сянка до самото присаждането.

Една седмица преди окулирането е необходимо да полеете обилно подложката, която ще опитомявате за активизиране на сокодвижението. Няколко дни преди присаждането почвата до кореновата шийка на дивачката се разравя и се почистват всички странични разклонения на 15 см от повърхността на почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Въпреки добрите грижи, полагани през годината, в някои години добивите от вишни могат да бъдат много ниски. Причините за това са различни. На какво най-често се дължат ниските добиви?

  • Частично или пълно измръзване на плодните пъпки

Това често се случва на костилковите видове като вишнята, които плододават на цветни букетчета. Явлението е силно изразено при по-сурова зима, когато има колебания на температурите (затопляне и замръзване). Пролетта плодните пъпки не се разпукват, изсъхнат и опадват.

  • Измръзване на цветове

Често през пролетта по време на цъфтежа, както и тази година, има продължителни замръзвания с ниски температури. Тогава измръзват не всички цветове, а само някой от тях. И въпреки обилния цъфтеж, вишнята не дава плод. При внимателен оглед на цветчетата се вижда измръзналия плодник (потъмняване на плодника). Той е най-чуствителната част на цвета на измръзвания (-2, -3˚С).

  • Недостатъчно опрашване

Някои сортове вишни са самостерилни и за опрашването им е нужен сорт опрашител. При недостатъчно опрашване на вишнята, обилния цвят опадва и не образува завързи. Останалата част, която успее да образува плод, е в малко количество и не може да образува червени плодове, защото костилката е недоразвита. При такова положение е необходимо засаждане на подходящ сорт опрашител.

  • Преодоляване на отрицателните въздействия чрез правилна агротехника

Голям процент измръзвания при вишните се получават при отслабени и не добре поддържани дървета. При суха пролет, след цъфтежа е необходима поливка. Ако лятото е сухо, поливка е наложителна и през есента. Тези мерки са необходими за понижаване на възможноста за измръзване на плодните пъпки.

Вишневите дървета не трябва да се засаждат на ниски места, особено в котловини, където се получават резки колебания на температурите и често има измръзвания. Правилният подбор на сортов състав в съчетание с висока агротехника, осигуряват получаване на високи добиви от вишни всяка година.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всяка резитба на плодните дръвчета и ягодоплодни храсти подбужда към усилен растеж пъпките, които са разположени непосредствено до отреза. Това води до израстване на странични клончета, върху които по-късно се образуват цветове и плодове.

Но при резитбата е важно да не се повреди пъпката, която е на върха на клонката, тъй като от нея израства продължителят. Затова при съкращаване се следи какво разстояние остава от отреза до пъпката.

. Ако отреза на върха се направи прекалено далече от пъпката, клончето може да изсъхне или да се нападне от болести причинени от гъби, които са способни да заразят и връхната пъпка.

. Ако отреза е направен под остър ъгъл, или съвсем близо до връхната пъпка, тогава растителните сокове не стигат до нея и тя изсъхва.

За да се развие връхната пъпка при съкращаване на клонче, отрезът трябва да се направи, както е показано на рисунката – малко над пъпката и под ъгъл от около 20 градуса. Така раната ще зарастне на-бързо и хранителните вещества ще стигнат до пъпката, от която ще се развие летораст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 14 Февруари 2018 15:01

Видове пъпки при овощните дървета

Пъпките на плодните дървета са два вида - растежни (вегетативни) и плодни (цветни, репродуктивни). Растежните пъпки образуват листа и клонки, а плодните – цветове и плодове. По външен вид плодните пъпки са по-големи и закръглени на върха, а растежните са заострени и по-прибрани към носещата ги клонка. Ако пъпките образуват само цветове те се наричат прости (вишня, слива), ако образуват едновременно листа и цветове – смесени (ябълка, круша, праскова).

Някой растежни пъпки, разположени в основата на клоните и клонките не прорастват и се наричат спящи. Тяхната роля е важна, защото имат заместваща роля и прорастват при някой условия – силна резитба, измръзване, счупване на клони и други.

Според мястото, където се намират пъпките по клонките и клоните те биват връхни и странични.

На снимката: вдясно листни, вляво плодни пъпки

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всяка резитба на плодните дръвчета, подбужда към усилен растеж пъпките, които са разположени непосредствено до отреза. Това води до израстване на странични клончета, върху които по-късно се образуват цветове и плодове.

Най-важно при резитбата е да не се повреди пъпката, която е на върха на клонката, тъй като от нея израства продължител. Затова преди да се направи отрезът се внимава какво разстояние остава от него до пъпката.

НЕПРАВИЛНА РЕЗИТБА НАД ПЪПКА

. Ако отреза на върха се направи прекалено далече от пъпката, клончето може да изсъхне или да се нападне от болести причинени от гъби, които са способни да заразят и връхната пъпка.

. Ако отреза е направен под остър ъгъл, или съвсем близо до връхната пъпка, тогава растителните сокове не стигат до нея и тя изсъхва.

ПРАВИЛНА РЕЗИТБА НАД ПЪПКА

За да се развие връхната пъпка при съкращаване на клонче, отрезът трябва да се направи малко над пъпката и под ъгъл от около 20 градуса. Така раната ще зарасне по-бързо и хранителните вещества ще стигнат до пъпката, от която ще се развие летораст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всяка резитба на плодните дръвчета и ягодоплодни храсти подбужда към усилен растеж пъпките, които са разположени непосредствено до отреза. Това води до израстване на странични клончета, върху които по-късно се образуват цветове и плодове.

Връхните пъпки са много важни

Но при резитбата е важно да не се повреди пъпката, която е на върха на клонката, тъй като от нея израства продължител. Затова при съкращаване се следи какво разстояние остава от отреза до пъпката.

Неправилна резитба над пъпка

. Ако отреза на върха се направи прекалено далече от пъпката, клончето може да изсъхне или да се нападне от болести причинени от гъби, които са способни да заразят и връхната пъпка.

. Ако отреза е направен под остър ъгъл, или съвсем близо до връхната пъпка, тогава растителните сокове не стигат до нея и тя изсъхва.

Правилна резитба над пъпка

За да се развие връхната пъпка при съкращаване на клонче, отрезът трябва да се направи както е показано на рисунката – малко над пъпката и под ъгъл от около 20 градуса. Така раната ще зарастне по-бързо и хранителните вещества ще стигнат до пъпката, от която ще се развие летораст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимата отстъпва място на пролетта и с това дръвчетата се събуждат за нова вегетация. Не остава много време за основната операция – резитбата. Тя трябва да приключи преди резервните хранителни вещаства от корените да тръгнат към надземната част на дръвчетата.

Не закъснявайте!

Ако с операцията се закъснее, фиданките бъдат лишени от част от запаса хранителни вещества, които са натрупали през предходната година и които са им необходими за началото на вегетацията.

Спазвайте правилата

При резитбата на овощните дървета трябва да се спазват основните принципи:

. просветляване – включва премахване на по-силни клони от основата, които сгъстяват вътрешността на короната и пречат за проникване на светлината;

. прореждане – премахват се сгъстените и по-слаби клончета от обрастващата дървесина, с което се постига регулиране на плодовия товар;

. съкращаване – премахване на една до две трети от връхните части на клоните, с което се ограничава техният растеж и се провокира странично разклоняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 11 Февруари 2017 16:35

Кои пъпки издържат повече на студ

Пъпките на слабоустойчивите на студ сортове започват да измръзват при минус 16-17°С, а на тези с по-висока студоустойчивост - при минус 20-21°С.

Пъпките на колтуците и резервните пъпки в зимното око издържат повече на студ от главните пъпки.

Още по-висока е студоустойчивостта на черното око, ъгловите и спящите пъпки.

Ако има съмнение за измръзване на лозите, трябва преди резитбата да се установи степента на повредите.

Външно измръзналите очи не могат да се разпознаят от здравите. Затова се събират по 12-15 пръчки от основните сортове в насаждението, които се оставят при стайна температура (18-20°С) поне две денонощия. С остро ножче се правят напречни отрези на очите и на пръчките. Когато са живи пъпките, зимните очи имат свежо зелен цвят, а при измръзване - тъмнокафяв или черен. Така се установява процентът на загиналите главни и резервни пъпки в очите.

Когато дървесината е засегната, тя също почернява. При силни студове по стъблата на лозите може да се появят отоци, чрез които растенията се стремят да възстановят повредените тъкани.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Предвид големите студове и много ниските нощни температури трябва да се провери дали са измръзнали пъпки по лозичките.

. Всичко разбира се, зависи от времето, но през февруари обикновено лозарите проверяват за измръзнали пъпки. Когато ги разрежете, те трябва да са светлозелени, а не придобили кафяв или черен цвят.

. В по-топлите дни на февруари лозарите обследват растенията си и проверяват дали има наличие на акари, които нанасят много сериозни повреди по насажденията.

Кога е редно да приключа резитбата на асмата

. Февруари, както знаете е месецът, в който започва резитбата на лозята и асмите - това се прави в по-топлите дни от месеца.

. Желателно е работата ви да приключи преди започването на сокодвижението на растенията, защото иначе ще изрежете и части, в които вече са влезли хранителни вещества.

. Резитбата започва първо с лозята, които са засадени на терени с най-малък риск от измръзване.

. Започват се с резитби първо на винените сортове, които са сравнително най-студоустойчиви - такива са Каберне Совиньон, Мерло, Мискет отонел, Мискет червен.

. Резитбата на десертните сортове е редно да оставите за по-късно.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Дръвчетата имат два вида пъпки: плодни (цветни) и листни (растежни).

Листни пъпки

Листните пъпки по-често са разположени ниско в основата на клонките и се наричат спящи, защото не се развиват. Ако резитбата „ги събуди“ те ще дадат клонки, наречени лакомци. Растежните пъпки са по-дребни и са прилепнали по-плътно към клонката, имат и заострен връх.

Плодни пъпки и клончета

. Плодните пъпки са по-едри и със заоблен връх. Затова късите клонки по овошките, които завършват с плодни пъпки не се режат! На тях са цветчетата, от които по-късно се формират плодовете.

. Малко по-дългите клонки - около една педя, които на върха имат плодна пъпка - също не трябва да се режат. Те имат и странични листни пъпки, на следващата година от тях ще се формират клончета с плодни пъпки.

. Не може да не познавате и торбестите клончета при ябълката и крушата, чието име идва от вида им – те също не се режат. От тях израстват къси клонки с плодна пъпка.

. Познавате и майските букетчета при костилковите видове - къси и като букетчета от цветни пъпъки. При черешата дават плодове.

. Много често се бъркат смесените клонки. Те имат и плодни, и растежни пъпки - две плодни и една растежна.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта