На базата на взетите над 1000 проби за африканска чума по свинете и отрицателните резултати  досега, се променя заповедта на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за ограниченията при груповия лов на диви свине.

В зоните в близост до сухоземната граница с Румъния (5+5 км) ще се допуска провеждането на т.нар. тихи гонки без кучета, считано от този уикенд. Във връзка с приключването на активния летен туристически сезон отпадат и ограниченията около морските курорти.

В районите по река Дунав, срещу които няма установени огнища на АЧС в Румъния, ще се допуска провеждането на стандартни гонки на диви свине с кучета.

Заповедта на министър Порожанов е съгласувана с министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Пълната заповед с приложенията към нея може да видите тук

Публикувана в Новини на часа
Груповият лов на дива свиня се открива на 29 септември. Това гласи заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съгласувана с министъра на околната среда и водите Нено Димов. 
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка и констатираното огнище на африканска чума по свинете в с. Тутраканци се въвеждат ограничения в  районите до границата с Румъния. Те са посочени в приложения към заповедта. В първата буферна зона, която обхваща до 5 км от границата с Румъния и до 10 км около с. Тутраканци, се забранява груповият лов. Това засяга 119 ловни дружинки от общо 2810 в България или само 4,2% от всички. Втората зона, в която груповият лов е разрешен, но без кучета, обхваща териториите между 5 и 10 км от границата с Румъния, респективно между 10 и 20 км около с. Тутраканци. За останалата част от България няма ограничения. 
 
Груповото ловуване се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Провеждането на инструктаж на участниците в него е задължително. Ръководителят на лова проверява наличието на заверен ловен билет и членска карта, разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката и попълва съответното разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч.
Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов. 
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) напомня, че ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип „куршум“. 
Ръководният екип на Министерството на земеделието, храните и горите и на ИАГ пожелават на всички ловци наслука и призовават към стриктно спазване на нормативната уредба и правилата за безопасност при ловуване по време на ловния сезон. Необходимо е всички ловци да проявяват дисциплина и отговорност и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на лова. Проверките на служителите от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, ангажирани с контрол в горските територии продължават.
Публикувана в Новини на часа
Груповият лов на диви свине тази есен ще започне два дни предсрочно – на 29 септември, вместо на 1 октомври. Това гласи новата заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожановза хайките през този сезон. Целта е да се намали популацията на дивите прасета, но да не се оказва силен натиск върху тях в рисковите за Африканска чума по свинете (АЧС) региони. Причината е, че подплашените животни може да навлизат в урбанизираните територии и така да пренесат инфекцията в домашните стопанства, а оттам и в индустриалните свинеферми.
Министърът забрани провеждането на групов лов на дива свиня в ловностопанските райони във високорисковата зона около огнището на АЧС в провадийското село Тутраканци. Същото важи и за всички ловни полета  в северната част на страната, които са до границата ни с Румъния.
Около високорисковите райони се създават буферни зони, където груповият лов на дива свиня ще бъде разрешен, но се забранява използването на кучета. На юг буферните зони стигат чак до Берковица.
Публикувана в Новини на часа

Само за два месеца Румъния пламна от острозаразното и смъртоносно на домашните прасета заболяване. Най-засегнати са пограничните райони с България. Ето защо беше взето решение да се изгради телена ограда по сухопътната граница, която да защитава нашите животни от преминаващи заразени диви прасета. Уви, загражденията не успяха да спрат разпространението на болестта.

За това как се

разпространява заболяването и опасностите,

които крие се обърнахме към специалисти.

Според д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, квмн, заболяването е подробно описано и разяснено на стопаните и фермерите от районите, където има опасност от заболяване на животните, както и на всички хора, имащи отношение към свиневъдството. Какво е добре все пак да повторим? Африканската чума по свинете е изключително коварно заболяване, известно със своята силна контагиозност. Разпространението се улеснява от това, че причинителят се отделя по всички възможни начини във външната среда и много лесно се предава на големи разстояния.

В райони, където заболяването се появи за първи път, опасността нараства още повече, тъй като патогените срещат възприемчиви животни, които по никакъв начин не са защитени по отношение на болестта. Затова е необходимо всички стопани, които отглеждат дворни свине, да бъдат особено бдителни и да спазват указанията на ветеринарните специалисти, ангажирани в ограничаване на заболяването. Да не се консумират заразени и съмнителни за носители на болестта животни. Движението на свине в засегнатите и наблюдаваните райони трябва да бъде преустановено. Дребните фермери и стопани, отглеждащи прасета за консумация, трябва да поставят задължителен филтър при входа на фермата. Да не се допускат външни лица до помещенията за животни. При всяко съмнение стопанинът трябва веднага да уведоми ветеринарните власти. Ако прасе показва признаци на заболяване, да не се търси възможност да се лекува. Това е най-правилният начин, за да не се допусне разпространение на африканската чума по свинете. Причинителят се пренася с гризачи, птици, транспортни средства и др.

Във Варненска област се забранява търговията, придвижването и транспортът на домашни свине с изключение на тези, които са предназначени за незабавно клане, и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се организиране на пазари и изложби на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на Източнобалканската свиня. Тези породи се оказват най-уязвими към АЧС и за да могат да бъдат опазени животните, незабавно трябва да бъдат затворени във фермите. Истина е, че прибирането на черните прасета би нарушило начина им на живот и хранене, но това е единствената правилна, превантивна мярка да бъде съхранена древната порода.

Специалистите търсят причината за заразата. Засега като най-вероятна причина е вирусът да е влязъл със заразен фураж от Румъния.

Сега целта е недопускане разпространението на АЧС в страната.

 История на болестта

Африканска чума по свинете или съкратено АЧС (African swine fever (ASF), е високопатогенна инфекциозна болест по свинете с висока заболеваемост. За първи път заболяването е установено на Африканския континент, където има ендемичен характер. Особено чувствителни са домашните прасета, докато дивите местни видове боледуват скрито без проявата на клинични признаци. В средата на ХХ век болестта „прескача“ пределите на Черния континент и попада вЕвропа, Карибските острови и най-вече в Куба и Доминиканската република. За първи път болестта прониква в Европа през 1960 г. в Португалия, при внос на свинско месо от Ангола. Тя бързо намира гостоприемници сред иберийската свиня – порода, подобна на полудивата Източно-балканска свиня. Няколко месеца по-късно болестта е регистрирана в Испания. През следващите години са регистрирани случаи на АЧС в Италия, Малта, Сардиния, Белгия и Нидерландия. Източник на вируса са хранителни отпадъци от летищата, болници и ресторанти, с които са изхранвани местните прасета.

През 2007 г. АЧС е регистрирана в района на пристанищния град Поти, Грузия. Същата година болестта прониква от Грузия в Армения, Чечня и Русия. АЧС е проблем за всички страни от Задкавказието и Южна Русия.

Кои са причинителите

Африканската чума по свинете се причинява от ДНК-вирус, доскоро класифициран към семейство Iridoviridae, но по-късно е отделен в ново семейство, наречено Asfarviridae. Името на семейството идва от първите букви на наименованието African Swine Fever And Related Viruses. Вирусът е много устойчив в изпражненията на заразени свине, в труповете, в прясното месо и в някои продукти от свинско месо. Трябва да се използват подходящи дезинфекционни средства, за да се инактивира в околната среда.

Боледуват домашни и много видове диви прасета в Африка, Европа и Америка. С явни клинични признаци боледуват домашната и дивата свиня. Останалите диви видове не показват клинични признаци и се смята, че са предимно резервоар на вируса в дивата природа. Заразяването става посредством: пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар; заразяване при консумация на заразено месо и продукти и кухненски отпадъци, съдържащи такива; кърлежи; спермата на заразени нерези.

Клинични признаци и патологични изменения

Инкубационният период продължава от 5 до 15 дни. Среща се в остра, подостра и хронична форма, като разликата се състои главно във вирулентността на вируса. При свинете, които клинично се възстановяват след инфекцията, вирусът се отделя от организма от 40 до 60 дни и те стават вирусоносители. Вирусът на АЧС е бил изолиран от заразени свине до шест месеца след инфектирането.

  • Остра форма

Появява се висока температура (над 40°С), придружена от депресия, загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите. Свинете имат смущения в координацията на движенията. При женските има риск от аборт във всеки стадий от бременността. Често се наблюдава повръщане или запек, други имат кървава диария. По крайниците и ушите се появяват подкожни кръвоизливи. Често настъпва кома и смърт. Заболеваемостта и смъртността може да достигнат 100%.

  • Подостра форма

Среща се при свине от ендемични райони. Инфекцията се характеризира с пристъпи на променлива температура, депресия и пневмонии. Възможно е да настъпи смърт в резултат на сърдечна недостатъчност.

  • Хронична форма

Хроничната форма на болестта се среща по-рядко. Често могат да се наблюдават вторични бактериални инфекции. Клиничните признаци на хроничната АЧС не са специфични. Не всички животни показват непременно повишаване на телесната температура, но поне една част от свинете на заразеното стопанство имат температура.

  • Патологоанатомични изменения

Картината при починалите животни е типична. Открива се кървава течност в гръдния кош и коремната кухина, потъмнял и увеличен далак, кръвоизлив в лимфните възли, които приличат на кървави съсиреци, малки червени петна от кръвоизливи в бъбреците, в коремните ципи, стомашната и чревна лигавица. При подострата форма на болестта уврежданията са подобни на тези при острата, но са по-слабо изразени. Характерните увреждания са големи кръвоизливи в лимфните възли, бъбреците и далака.

Публикувана в Животновъдство

Мерки за превенция на Африканската чума по свинете обсъдиха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителните директори на БАБХ и ИАГ, директорите на горски  предприятия и регионални дирекции на проведена  днес работна среща.  Сред спешните мерки са редуциране на популацията на дива свиня, изграждане на преградна сухопътна граница с Румъния и бърза реакция при установяване на трупове на диви свине. Лабораториите на БАБХ са разположени в цялата страна и  имат готовност за вземане на проби. Материалът ще  служи за установяване на зараза както за трихинелоза, така и за Африканска чума по свинете. Има изграден механизъм и ветеринарните специалисти са инструктирани и са готови да съдействат при възникнали въпроси във връзка с риск от заразяване с  болестта. 

     По време на срещата бе подчертано, че е от изключителна важност поддържането на ежедневна връзка и комуникация между директорите на регионални дирекции по горите, горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства с представителите на ловните сдружения и ветеринарните специалисти.

Публикувана в Животновъдство

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на неотложни мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България.

Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То се предава директно - чрез контакт между болни и здрави животни, индиректно - чрез контакт със замърсени с вируса материали и повърхности, чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти.

Африканската чума по свинете се проявява с висока смъртност при домашните и дивите свине, като липсва лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта оказва значително негативно въздействие върху търговията, свиневъдството и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефикасната мярка за борба със заболяването. При липсата на ваксини или лечение на заболелите животни, единственият начин да се контролира заболяването в засегнатите територии е тотално унищожаване на заразените и контактните животни и прилагането на строги мерки за ограничаване на придвижването на свине или продукти, добити от тях.

С оглед на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа, Министерство на земеделието, храните и горите изготви план с неотложни мерки за предотвратяване на появата на заболяването на територията на страната. Основните мерки, които следва да се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, държавните горски предприятия и ловните сдружения включват засилен граничен контрол при движението на живи животни, контрол върху личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната.

Засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на страната и организиране и провеждане на лабораторен контрол също са в списъка от спешни мерки.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с констатирано ново огнище на африканска чума (АЧС)при дивите свине в близост до границата на България, в Тулча /Румъния/ Изпълнителна агенция по горите призовава българските ловци за стриктно спазване на наложените превантивни мерки за ограничаване разпространението на заболяването.

Българският ловец е най-важната фигура не само за ползването и стопанисването на дивеча, но и за опазването на неговото здраве. Морално право и привилегия на ловците е да се отнесат сериозно и отговорно към проблема и подпомогнат борбата с АЧС, което на първо време включва по-интензивен индивидуален отстрел за свеждане на популацията на дивата свиня в страната до нива 0,3 бр. на 100 ха. Увеличаването на отстрела чрез индивидуален лов няма да повлияе по никакъв начин на планирания отстрел за групов лов на дива свиня за предстоящия ловен сезон.

Припомняме, че още в началото на годината Агенцията по горите предприе спешни действия като свика заседание на Ловния съвет, който наложи превантивни мерки, за недопускане появата на Африканска чума по свинете у нас. Освен да увеличат отстрела на популацията, ловците трябва незабавно да уведомяват официален ветеринарен лекар за всеки един намерен труп на дива свиня.

Решенията от заседанието на Ловния съвет са изпратени до всички регионални структури на Агенцията, както и до шестте държавни горски предприятия. Подробно информирани за болестта са и всички ловни сдружения в страната. Особено внимание се обръща на общините по поречието на Дунав и на островите по реката, общините в област Силистра и Добрич по сухоземната граница с Румъния и черноморската граница.

Африканската чума по свинете е открита за първи път в Европейския съюз през 2014 г., в Литва. Оттогава тя се е разпространила в Полша, Латвия, Естония, Чехия, Унгария и Румъния. Тя е широко разпространена в Украйна, Русия с някои случаи в Молдова. Това е смъртоносен вирус, който засяга домашни свине и диви свине, като последният е носител за вируса. В момента няма ваксина и няма лечение. Тя не засяга човешкото здраве, но нанася големи икономически загуби на засегнатите страни.

Публикувана в Новини на часа

На заседание на Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ е взето решение за предоставяне на финансовият ресурс в размер на 30 млн. лева за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, за 2018 г. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни.

С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за периода 2018-2020 г. В обхвата на новата схема на държавна помощ са запазени мерките, прилагани до 2017 г.:

  • Мярка А. Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;

  • Мярка Б. Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;

  • Мярка В. Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Максималният годишен интензитет на подпомагане е до 500 евро на животинска единица.

Помощта се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. Покриват се разходи на земеделските стопани, надвишаващи стандартите за хуманно отношение към свинете. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и правилно да съхраняват зърното.

По схемата за държавна помощ ще бъдат изготвени указания за прилагане, съвместно с МЗХГ.

Публикувана в Животновъдство

През миналата седмица Европейската браншова организация ISN (Interessengemeinschaft der Schweinehalter) констатира поредния спад в цените на прасетата за клане в основните държави производителки на свинско месо в Евросъюза.

ЕС. Цени на свинете за клане в основните страни производителки, в ЕUR/kg кланично тегло франко ферма без ДДС*

 Седмици

Германия

Холандия

Дания

Белгия

Франция

Полша

Италия

Испания

2017 г.

               

01

1,466

1,421

1,498

1,396

1,502

1,438

1,914

1,504

02

1,516

1,451

1,498

1,445

1,514

 1,464

1,857

1,509

….

..

..

..

..

..

..

14

1,626

1,612

1,592

1,569

1,697

1,634

1,895

1,733

15

1,676

1,643

1,632

1,618

1,742

1,649

1,946

1,790

 …

35

1,646

1,582

1,605

1,581

1,620

1,668

2,068

1,878

36

1,646

1,582

1,605

1,581

1,584

1,649

2,068

1,860

37

1,646

1,582

1,605

1,581

1,578

-

2,100

1,833

38

1,566

1,482

1,564

1,495

1,543

-

2,109

1,771

39

1,526

1,431

1,537

1,445

1,495

1,532

2,106

1,712

40

1,476

1,391

1,496

1,396

1,471

1,465

2,062

1,645

 …

50

1,396

1,270

1,442

1,322

1,377

1,400

1,984

1,376

51

1,346

1,250

1,388

1,260

1,374

1,400

1,952

1,376

52

1,316

1,250

1,361

1,236

1,344

1,353

1,918

1,360

2018 г.

               

01

1,316

1,250

1,356

1,236

1,340

1,336

1,906

1,360

02

1,316

1,250

1,356

1,236

1,334

1,326

1,868

1,350

03

1,286

1,180

1,315

1,186

1,320

 -

1,825

1,340

04

1,246

1,180

1,288

1,161

1,299

-

1,806

1,335

                   

*цените за отделните страни са  уеднаквени на база 57% постно месо (lean-meat-percentage)

Анализаторите коментират, че ценовия срив надолу отново поведе определящият за Европа германския пазар, където средната цена на свинете за клане през изминалия седмичен период спадна с нови 4 евроцента до EUR 1,246 за кг кланично тегло (EUR 1,316-1,396 в края на 2017 г. и  EUR 1,466-1,516 в началото на 2017 г.). Като основен фактор, подкопаващ германските котировки ISN посочват „много големи количества живи животни, предлагани на пазара”. На подобен натиск бяха подложени и пазарите в съседните държави, най-вече в  Австрия, Дания, Франция и Белгия.  За отбелязване е стабилизирането на цените в Холандия, в случая трябва да се има предвид, че предходната седмица там е регистриран спад с 7 евроцента за кг. Според доклада на ISN „участниците от  всички страни очакват раздвижване на пазара”. ISN вече  забелязва предпоставки за балансиране на търсенето и предлагането в Германия и в други страни дори в краткосрочна перспектива. По-опитните търговци споделят, че цените обикновено се задържат на относително ниските изкупни стойности през януари „за да могат след това компаниите да реализират по-големи печалби през летния сезон”.  Засега  експертите не дават категорични прогнози за развитието на  африканската чума по свинете и влиянието й върху ценовата динамика в ЕС.

Публикувана в Бизнес

Случай на африканска чума по свинете е регистриран за първи път в Чехия, съобщи директорът на националното ветеринарно управление на страната Бронислав Шпичак, цитиран от електронното издание Agroportal. Инфекциозното заболяване е открито у два мъртви глигана в околностите на град Злин, близо до границата със Словакия.

Въведена е 10-километрова санитарна зона, а ветеринари проверяват животновъдните стопанства, намиращи се в нейния обхват. На фермерите са дадени строги указания да осигурят изолирането на домашните свине от дивите.

Най-големите опасения от разпространението на африканската чума са свързани с евентуална забрана за износ на живи свине и свинско месо от Чехия, ако заболяването бъде открито и у домашни животни.

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 4

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта