Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните ферми за едри и дребни преживни животни. Това е темата на семинара, който ще се проведе в Разград на 1 декември. Събитието е безплатно и се организира на ул. Княз Дондуков № 3, ет. 3, офис 34 от Националната служба за съвети в земеделието, заедно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
На семинара д-р Върбан Белчев, гл. инспектор в отдел "Здравеопазване на животните“ към  ОДБХ – Разград ще запознае гостите с ветеринарномедицинските изисквания  към животновъдните ферми за отглеждане на едри и дребни преживни животни, както и с регистрация  на животновъдния обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ – Разград пък ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Публикувана в Животновъдство
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Опитната станция по животновъдство и земеделие в град Смолян организират съвместна информационна среща-семинар за местните стопани, съобщиха от НССЗ. 
Семинарът ще се проведе утре – 31 октомври, от 9:00 ч. в сградата на опитната станция на ул. "Невястата" № 35 в град Смолян.
Лектор на събитието ще е Иван Механджийски от опитната станция. Той ще представи ще представи на земеделските стопани развитието на месодайното говедовъдство в планински и предпланински райони, както и породите говеда от месодайно направление.
Лекторът ще разкаже и какви са новостите в технологиите на отглеждане на месодайни говеда.
 
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ - град Смолян ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).
Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на туризма на България и Световната организация по туризъм (COT) към ООН за провеждане на втория международен семинар „По западния път на коприната“.

Форумът ще се състои в периода 26-29 юни 2017 г. в София. За участие са поканени представители на 33-те страни-членки на програмата на COT „По пътя на коприната“, български и чуждестранни научноизследователски центрове, браншови организации и представители на дипломатическият корпус, акредитиран в България.

Семинарът е част от съвместния проект на COT и Европейската комисия Инициатива за развитие на туризма „По Западния път на коприната“ и представлява част от европейската инициатива „Подобряване на разбирането за европейския туризъм“. Събитието цели да се популяризират възможностите за туристически дейности по западните участъци на „Пътя на коприната“. Средносрочната перспектива е да се обособяват туристически маршрути „По западния път на коприната“, а в дългосрочен план се очаква да се интензифицира транснационалното сътрудничество между страните, членуващи в програмата на COT „По пътя на коприната“.

България е член на COT от 1976 г. и в момента е част от Изпълнителния съвет на организацията. Министерството на туризма като водеща институция в сектора участва активно в събитията на организацията, като през септември 2015 г. страната ни бе избрана за вицепрезидент на 21-ата сесия на Генералната асамблея на COT.

Публикувана в Бизнес

В Турция се проведе работна среща, на която представители на различни страни споделиха своя опит на диагностика и предотвратяване на разпространението на ръжда по пшеницата.
На семинара присъстваха представители на страни от Централна и Западна Азия и Изтока. На семинара те подобряват своите умения и опит в борбата срещу ръждата по пшеницата - заболяване, което може да унищожи до 80% от реколтата. Заболяването засяга листата на растенията, както и стъблата и класовете, вследствие на това зърното се спаружва и става неизползваемо. Причинител на ръждата са гъбни спори, те се предвижват във въздуха на големи разстояния. Най-разпространена е болестта в ранно засятите зимни култури. Те се явяват резервоари на инфекцията, която се запазва за следващата година.
Мониторинга е от решаващо значение в борбата срещу болестта, така не само се откриват пораженията, но също така се откриват и нови раси на заболяването. Ето защо е важно специалистите да бъдат добре подготвени и да бъдат в състояние ефективно да следят ситуацията.
Семинара продължи седем дни, а след това някои от участниците са продължили обучението си с практически упражнения. След приключване на семинара, представителите са задължени да събират проби от щамове ръжда по пшеницата от полета в своите страни и да ги изпращат в университетите, където ще се провеждат анализи. Това ще позволи да се създаде по-подробна карта на разпространението на различните видове на болестта по целия свят.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Националната служба за Съвети в земеделието обяви графика за обученията през 2017 година за земеделски производители. Обученията и семинарите са безплатни. Графикът може да видите тук http://www.naas.government.bg/data/file/Spisyk%20syvm.%20meropr.-sait/Spisuk%20na%20predstoqshtite%20informacionno-obuchitelni%20subitiq%20za%202017%20g.%2013.02.2017%20g.(2).pdf

Публикувана в Бизнес
Вторник, 13 Декември 2016 10:44

Премиерът разпореди уволнения в МЗХ

Премиерът Бойко Борисов разпореди да бъдат освободени от длъжност всички служебни лица, участвали във вземането на решение за провеждането на семинар в Несебър, протекъл по начин, който не е съобразен с обявения ден на национален траур за жертвите от с. Хитрино.

Разпореждането е към министъра на земеделието и храните, в чийто ресор са участвалите в събитието регионални структури. Вероятно ще бъде уволнен шефът на Регионалната дирекция по горите в Шумен Емил Гелов, както и други служители, отговарящи за семинара, проведен от съседни регионални дирекции по горите, представители на природните паркове и Общинското предприятие "Туризъм публични прояви и атракции".

Публикувана в Новини на часа

Националният център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“ към Тракийски университет гр. Стара Загора организира семинар с международно участие на тема: „Проблеми на фокус в млечното животновъдство“. На Никулден - 6 декември акцент ще се постави върху това, което не знаем за сектора и как можем да бъдем икономически най-ефективни. Как да се възползваме от прилагането на ехографската диагностика в млечното животновъдство и много други теми.

Публикувана в Животновъдство

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) организират семинар  на тема: „Добри земеделски практики и ветеринаромедицински изисквания към обектите за отглеждане на селскостопански животни“. Събитието ще се проведе на 29 ноември 2016 г. в Силистра, съобщиха от НССЗ. 

 
На семинара експертите от ОДБХ - Силистра ще запознаят присъстващите с нормативната уредба и изискванията при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и хуманно отношение към животните.
Експертите ще разяснят промените в ЗВМД и задълженията на фермерите, ще обсъдят проблемите при идентификацията, надзора и профилактиката на селскостопанските животни.
 
На форума специалистите от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра пък ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г.
Събитието ще протече при следната 
П Р О Г Р А М А:
 
13:00 – 13:15 Регистрация на участниците и откриване 
13:15 – 14:15 Нормативна уредба и изисквания при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от ЗВМД. Хуманно отношение към животните 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
14:15 – 15:15 Промени в ЗВМД и задължения на фермерите. Идентификация, надзор и профилактика на селскостопанските животни 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
15:15 – 15:30 Кафе - пауза 
15:30 – 16:30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г. 
Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра 
16:30 – 17:00 Дискусия и закриване на семинара
Публикувана в Новини на часа

На 11 октомври от 17 часа в Хасково ще се проведе семинар за овцевъди, организиран от националната браншова асоциация. Освен членове на НОА са поканени да присъстват всички, които проявяват интерес по въпросите на овцевъдството. На срещата ще бъдат поканени представители от Министерство на земеделието и храните и Института по аграрна икономика, които ще бъдат основни лектори.

Предвиденият форум е втори от поредица срещи, които се организират на различни места в страната, като целта е да се укрепи организацията и да се подготви средносрочен план за развитие на овцевъдството.

С провеждането на тези събирания, ние се надяваме да укрепим съществуващите връзки в бранша, да обсъдиим заедно проблемите и предизвикателствата пред които сме изправени и съвместно да търсим решения за тяхното преодоляване и подобряване на общата ситуация в сектора, посочи председателят на асоциацията Бисер Чилингиров.

Програмата на събитието, включва:

1. Откриване и представяне на кратък отчет за дейността на НОА през изминалата година - докладчик: Бисер Чилингиров -Председател на НОА

2. Състояние на овцевъдството и средносрочни предвиждания за сектора - лектор: Божидар Иванов - Институт по аграрна икономика

3. Законодателство и възможности за учредяване Организации на производители и за създаване Схеми за качество - лектори: експерти от МЗХ

4. Визия, цели, план и действия за бъдещата работа на НОА - водещи: Бисер Чилингиров и Божидар Иванов

5. Избор на Регионални координатори - водещ: Бисер Чилингиров

6. Разни - обсъждане на текущи въпроси и теми - водещ: Бисер Чилингиров

Събранието ще се проведе на 11 октомври  от 17 часа в ресторант "ПЕЩИТЕ", като всички желаещи са добре дошли и се надяваме чрез вашата активност да покажем, че бранша е сплотен, ангажиран към случващото се и стремящ се да търси развитие и инициативност.

Провежданите мероприятия се подкрепят от Фондация "Америка за България", която застава зад инициативи стремящи се за постигане на жизнена и просперираща икономика.

Публикувана в Новини на часа

„Революция на данните - възникване на нови бизнес модели в агро-хранителния сектор“ е тема на семинар, организиран от Европейската комисия и Института за агростратегии и иновации, който се открива днес и ще продължи до 23 юни. В дискусиите по време на форума първия ден участва и заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.

Началото е в 12,30 часа в „София тех парк“, съобщиха от министерството на земеделието.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 2

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта