Четвъртък, 12 Юли 2018 08:59

Да опазим сливите от червясване

При сливата продължава вредата си икономически най-опасния неприятел - сливовият плодов червей. Разпространен е във всички райони. Пеперудите от второто поколение излетяха през юни. Поради лошото и дъждовно време летежът е разтеглен. Повредите при средно-ранните и късни сортове сливи могат да достигнат до 70%.

Излюпените гъсеници се вгризват в плодовете много бързо, затова пръскайте навреме. Ако се забавите гъсениците се вгризват бързо в плода и дълбаят ходове към дръжката - това причинява по-късното окапване на плодовете на земята, в които гъсениците се доизхранват.

Използвайте един от следните инсектициди: Вазтак нов 100ЕК, Ефория 0453К, Децис 2,5 ЕК, Сумицидин 5ЕК и други. Сега е време за второ пръскане срещу второ поколение. То се провежда 10-15 дни след първото

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

На повечето места в страната сливите са в масов цъфтеж и наближава моментът за второ пръскане срещу осата.

Сливовата плодова оса снася яйцата си в чашката на цветчето, откъдето излюпената ларва навлиза в младите плодчета и се изхранва с вътрешността на костилката. В продължение на около две седмици една женска снася общо 60-70 яйца в тъканта на чашелистчетата и по-рядко в самите чашки на още неразтворените цветове. Ларвите се развиват в продължение на две до три седмици, като една ларва унищожава от 2 до 5 плода. Повредените плодове окапват на земята заедно с дръжките.

За да не успеят новоизлюпените гъсеници на сливовата плодова оса да се вгризат в плодчетата и да доведат до тяхното опадване, направете пръскане. Точният момент за това е, когато цветчетата са вече прецъфтели, но венчелистчетата още не са опадали. Тогава няма опасност и за пчелите, които вече не посещават завехналите цветове.

За борба със сливовата плодова оса използвайте един от следните препарати: Децис 2,5 ЕК, Децис 100 ЕК, Суми Алфа 5 ЕК, Оазис 5ЕКи др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сливовата плодова оса е един от най-опасните неприятели по сливата и джанката и е в състояние да унищожи до 100% плодовата реколта. На вид представлява дребна оса – около 5 мм с блестящо черен цвят. Развива едно поколение годишно.

Лъжегъсеницата какавидира рано напролет, когато температурата за една седмица се задържи около 8-10 градуса. Летежът на осите започва по времето на цъфтежа на трънкосливите, които цъфтят малко по-рано от джанките и сливите. Затова първото пръскане се извършва във фаза бутонизация на сливите, т.е. когато се показват белите венчелистчета, но цветчето още не е отворено.Това пръскане е насочено срещу възрастното насекомо с оглед то да не може да снесе яйца. Осата снася яйцата в чашката на цветчето, от където излюпената ларва навлиза в младите плодчета и се изхранва с вътрешността на костилката. Една ларва поврежда до 5 плодчета, които след това падат на земята заедно с дръжката.

Следващото третиране е насочено срещу новоизлюпените ларви и цели те да загинат преди вгризването им в плодчето. То се извършва, когато ¾ от цветчетата са завехнали, т.е. когато дърветата са почти прецъфтели. Ако и тогава не напръскате, със сигурност няма да берете сливи. Препарати за борба са Децис 2,5ЕК, Суми алфа 5ЕК и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски
стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0.5 хектара
допустими площи (заедно или по отделно) със сливи и/или десертно грозде.
Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП. Минималният размер на
парцела трябва да е 0.1 ха. Необходимо е от площите да е получен добив от съответната
култура.
Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат
допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура
съгласно списъка:
Култури    Добив кг/ха
Сливи       7 800
Десертно грозде  4 500
Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство
и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от
заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход
към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.
Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на
продукцията от съответните култури. Такива документи са:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато
кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато
кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство и/или пакетиране на храни
от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния
електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от
животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране
на храни от плодове и зеленчуци“ - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с
реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена
продукция.
 
Документите, които ще се използват за доказване на добиви за Кампания 2018 трябва
да са издадени в периода 1 февруари 2018 г.-31 януари 2019 г.
ВАЖНО!
Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2018 в периода 1 до 31
януари 2019 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за
произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи,
които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.
Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.
Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за
които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за
подпомагане площи над 30 ха.
Публикувана в Растениевъдство

След като напролет има обилен цъфтеж при сливите и сорта е самоопрашващ се, вероятните причини да няма плодове могат да бъдат две:

СЛИВОВА ПЛОДОВА ОСА

Основен неприятел, който може напълно да унищожи реколтата е сливовата плодова оса. Тя снася яйцата си по време на цъфтежа, ларвите се вгризват в малкото плодче и изяждат вътрешността на костилката. Това води до окапване на всички нападнати плодчета в съвсем ранна фаза и е причина за безплодие.

Изходът е в две пръскания с инесктициди:

. едно преди цъфтеж (фаза бял бутон);

. и едно непосредствено след прецъфтяване на сливите.

РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ

Втората причина за безплодие на сливите може да е гъбното заболяване ранно кафяво гниене. То напада всички костилкови видове, в т. ч . и сливите. Заразява по време на цъфтежа и цветчетата изсъхват преди да прецъфтят. Борбата с това заболяване започва със зимното пръскане след листопада с медни фунгициди и продължава рано напролет според условията.

Наблюдавайте дръвчетата за тези две причини и ако и двете отсъстват, тогава потърсете решението в агротехниката. За да плододават дръвчетата трябва редовно да се режат, торят, поливат, окопават.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Съобразете се с влажността и височината

. На най-сухите, но добре осветени места е добре да се засаждат сливи, вишни, френско грозде.

. На по-ниско, влажно място, но не и блатисто - ябълки и круши.

. Вишните и сливите може да засадите в дъното до оградата, но обезателно трябва да са на добре огрято от слънце място.

. Не трябва да се засаждат костилкови култури на север от семковите или в междуредията им. Вишните и сливите при такива условия се изтеглят и дават слаби добиви въпреки полаганите грижи.

. Ягодите е добре да се засаждат на места, на които през зимата се задържа достатъчно сняг.

. Смокината и актинидията се чувстват добре до стените на дома, беседката, изкуствено създадените подпори.

Добре е да се знае и височината на подпочвената вода - ако тя е повече от 2-2,5 м при семковите, а при костилковите повече от 1- 1,5 м, то овощните насаждения може да се отглеждат на ниски подложки с плитка коренова система. Може да се засадят дървета и на хълм с височина 30-50 см.

РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ДЪРВЕТАТА...

. Обикновенно разстоянието между костилковите дървета трябва да бъде е 2-3 м, а между семковите (ябълки и круши) 3-4 м.

. Ябълките, крушите, френското грозде може да се засаждат както през есента (след опадване на листата до края на октомври) така и напролет ( до разпукване на пъпките).

. Вишни, сливи, джанка се засаждат напролет. Ако се налага извънредна ситуация и трябва да се засади в друго време, то корените трябва да са с част от пръста. Задължително е след всеки вид засаждане да се полива.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Семейни рецепти за сладко и мармалад от био сливи ще покаже Денка Георгиева от Исперихово, Община Брацигово на утрешното издание на Фермерския

фестивал "От нашата ферма - с любов за вас!" пред Министерството на 

земеделието, храните и горите. .Дегустациите са по традиция на двата пъти през деня: от 12 до 13 часа и от 17 до 18 часа. 

Малката семейна ферма Мисто ЕОД прави сладка и  сокове с плодове  от биологичните градини с ябълки, круши, сини сливи, череши и кайсии, които се намират в защитена зона Натура 2000 в подножието но Родопите. Ще можете на място да опитате сладкото, което ще свари. И още:  сироп от сини сливи, палачинки с мармалад и сладко от сливи, сушени сливи, печени сливи с орехи….

С печените и сушените сини сливи на леля Денка можете да направите шоколадови изкушения. Ще ги демонстрира намясто с  бял, тъмен и млечен шоколад редовната клиентка на фестивала Блага Генева, която се вдъхнови от неизчерпаемите възможности за нови рецепти, които предлагат продуктите на Фермерският фестивал. Ще опитате специално направените от нея плодове от сладко със шоколад:  череши с тъмен шоколад и ром; круши с тъмен шоколад; зрели смокини с бял шоколад; кайсии с бял шоколад; пъпеш с млечен шоколад и ягоди с млечен шоколад.

На Фермерския фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ има богато разнообразие автентични фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, козе и биволско сирене и кисело мляко, кашкавал, масло, извара, мед, сладка, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, сезонни плодове и зеленчуци, гъби био вино, оцет, билки и подправки… Много от продуктите са биологични.  Всички фермери и производители са регистрирани по Наредба 26 на Министерството на земеделието, храните и горите, а много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от Българо-швейцарската програма за  сътрудничество.

Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10,30 до 18,30 часа пред сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (бул. „Христо Ботев“ 55). Организатор е Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА в рамките на проект „Седмичен фестивал „От нашата ферма- с любов за Вас“, който фондацията изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и район „Средец” на Столична община.

Публикувана в Бизнес

Шарката по сливата е вирусно заболяване и за съжаление не се лекува. Най-често дръвчетата се заразяват още в разсадника при присаждането. Сорта Стенлей е толерантен към вируса и дръвчетата живеят заедно с него. Разбира се, че това се отразява на добива и развитието на дръвчетата, но не води до тяхното бързо загиване.

ВЗЕМЕТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗДРАВИТЕ ДРЪВЧЕТА

Единственото нещо, което можете да направите е да се стараете заразата да не обхване и оздравите дръвчета. Това се постига като водите борбата с преносителите – листните въшки, които смучейки сок от болни растения, заразяват здрави.

Бобрата с тях извеждайте с инсектициди, като Карате Зеон в доза 3 мл, Конфидор 200СЛ – 5 мл, както и биологичният инсекто-акарицид Нимазал-Т/С в доза 30 мл. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Бадемовият семеяд е оса, която зимува като ларва в опадалите и изсъхналите бадеми и сливи под и по дърветата, в които през пролетта какавидира. Развива едно поколение годишно. Летежът на осата съвпада по време с образуване на зелените плодчета на бадемите. Възрастните оси не се хранят допълнително и след оплождане започват да снасят. Яйцеснасянето започва при температури над 18°С, което ни дава основание да водим борба.

За да се предотврати нападението по бадемите от бадемовият семеяд се налага едно пръскане с инсектициди. То е насочено срещу възрастните преди снасянето на яйцата. Календарно това е през втората десетдневка на май. Тогава е масовият летеж на бадемовият семеяд. Следващото пръскане се повтаря след 14 дни.

Нямат специално регистрани инсектициди срещу бадемовия семеяд- подходящи са всички контактни инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Жълтата и черната сливова плодова оса се срещат и вредят заедно в началото на вегетацията на сливата. Те предизвикат червивост и окапване на завързите. Осите започват да летят през март, началото на април когато цъфтят тръкосливите. Осите снасят яйцата си в чашечните листенца и по-рядко в самата чашка на още неразтворените цветове. В мястото на снасяне цвета на тъканта се променя от зелен в кафяв. От тези яйца се излюпват лъжегъсеници които се хранят с вътрешността на завръзите, като ги изпълват с черна саждива материя. При разрязване нападнатите плодове издават миризма на дървеница. За да завършат развитието си лъжегъсениците повреждат от 4 до 6 плодчета, които окапват заедно с дръжките.

Химическата борба срещу възрастното на този неприятел трябва да започне още преди яйцеснасянето. Това съвпада с периода преди цъфтежа на ранните сливи. Провежда се и второ пръскане в края на цъфтежа, когато 2/3 от венчелистчетата са завехнали, но не са окапали, за да се предотврати вгризването на ларвите в плодчетата.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта