Въпреки че площите са запазени, в ЕС се очаква рязък спад в производството на слънчоглед и падане на добивите с 9%.
По данни на Европейската комисия площите със слънчоглед през 2018 г. в ЕС са 4,2 милиона хектара и почти не са променени в сравнение с предходната година. В Испания и Унгария площите със слънчоглед са се увеличили с около 4%, а в Италия, България и Франция са намалели.
Румъния е засяла над 1 милион хектара с тази култура и е най-големият производител на слънчогледово семе в Европейския съюз, като тази година площите са увеличени с 2%.
Тази година обаче прогнозите за реколта в Румъния показват спад от почти 18% в сравнение с предходната година. Добивите от слънчоглед в Испания и Франция също се очаква да бъдат по-ниски в сравнение с предходната година - съответно с 12% и 14%.
Причина за падането на очакваните добиви е дъждовното време в началото на април 2018 г. за Югоизточна Европа и Средиземноморието, което доведе до значително забавяне на сеитбата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На Агро Арена 2018 в Кнежа земеделците бяха впечатлени от ефикасните решения, представени от специалистите на компанията

Агр. Петър Кръстев

На годишния форум на Байер – Агро Арена 2018 в Кнежа, опитните парцели със слънчоглед, третирани с продукти на компанията, бяха представени пред земеделците от Тодор Москов, Мениджър ключови клиенти Централна Северна България.

През последните години слънчогледът е една от най-масово отглежданите култури у нас. Затова за производителите е много важно да имат на разположение технологични решения от ефикасни продукти за растителна защита, с които да могат да постигат отлични резултати. Байер е една от компаниите, които предлагат на земеделците решения за безпроблемното развитие на културата през цялата вегетация.

Сеитбата на опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е направена на 14 април. Поникването на културата е регистрирано на 27 април. Приложената растително-защитна схема при маслодайната култура, с която специалистите на Байер запознаха земеделците в Кнежа, включваше цялостното й опазване от плевели, болести и неприятели.

Челиндж е новото надеждно решение на Байер срещу широколистни плевели в слънчоглед

През последните години все по-малко земеделци сеят конвенционален слънчоглед, като основната причина за това е липсата на хербициди за борба с широколистните плевели. От тази година Байер има надеждно решение срещу тях с хербицида Челиндж. Регистрацията му в слънчоглед е 150 мл/дка, приложен във втора-трета двойка листа, като контролира много добре широколистни плевели като бутрак, повитица в ранни фази, татул и др. Тодор Москов уточни, че предшественикът на това поле е бил слънчоглед и е имало самосевка. И борбата със самосевката от технологичен слънчоглед, за разлика от конвенционалния, може да бъде изведена много трудно.

Другият представен хербицид беше балурицида Шадоу. Специалистът поясни, че тази година на отделни полета се е наложило да се направят отделни третирания с Челиндж срещу широколистни плевели, а при заплевеляване с коренищен балур и кощрява – с Шадоу. В един от опитните парцели със слънчоглед в Кнежа е била приложена резервоарна смес от 120 мл/дка Шадоу със 150 мл/дка Челиндж. Преди две седмици ефектът е бил много добър, като е показал категорично действие срещу кощрява и балур. В случай на заплевеляване с коренищен балур в слънчоглед, дозата на Шадоу трябва да е 150 – 160 мл/дка, посъветва производителите специалистът на Байер.

Условията са подходящи за развитие на болести по слънчогледа

Условия като настоящите, свързани с чести превалявания, последвани от слънчево време, са изключително благоприятни за развитие на листни болести по слънчогледа като фома, алтернария и др. Затова е необходимо земеделските производители да направят всичко, за да защитят инвестицията си в културата. И тук Байер им предлага нещо много важно в технологията при слънчогледа – фунгицида Сфера Макс. Началното третиране с него може да бъде направено с доза 30 мл/дка. Ако земеделците имат възможност да направят и второ третиране, което специалистите от компанията препоръчват и са заложили в технологията, то трябва да се прави във фаза зелен бутон в доза 40 мл/дка.

В години като тази, когато дъждовете са локални, а сушата е масово явление, по всички култури се появяват неприятели. За да е напълно завършена технологията, заедно със Сфера Макс може да се приложи и инсектицидът Децис на Байер, заключи презентацията в слънчогледа Тодор Москов.

Публикувана в Растениевъдство

Често срещаната комбинация между двете култури води до възникване на

проблем. Има ли начин да се преборим със самосевката?

Агр. Петър Кръстев

Пшеница след слънчоглед – в последно време това е една от най-популярните комбинации на културите в сеитбооборота. При такъв сеитбооборот се налага да се борим със самосевката от слънчоглед в пшеничните посеви както есента, така и пролетта. Широколистните растенията от самосевката на пролетната култура се конкурират с пшеницата в периода на ранна вегетация и зелената маса е доста неприятен „бонус“ в полето.

Есента

Не е излишно да напомним, че борбата със самосевката от слънчоглед в бъдещите посеви с пшеница започва още с прибирането на слънчогледа. С този съвет едва ли ще ви кажем нещо ново, но избягвайте загуби при прибирането. Така проблемът със слънчогледовата самосевка ще бъде значително по-малък и не така болезнен.

В есенния период, особено когато има влага, пшеницата и слънчогледът стартират бързо и влизат в конкуренция на полето. При необходимост, за да унищожите плевелите и самосевките от слънчоглед, се внасят подходящи хербициди. Всички знаят какви и кога, затова няма да се спираме на този елемент.

Пролетта

Най-интересният момент настъпва именно през пролетта, когато слънцето грее все по-силно и пшеницата възобновява вегетацията си.

Ако братенето на пшеницата е силно, то няма да позволи да се развива самосевка слънчоглед и няма да ви трябва хербицид. Но това по-рядко се случва. Обикновено слънчогледовата самосевка идва на вълни и доста рано се налага в полето да се влезе с хербицид. За това има редица подходящи препарати. Могат да се използват хербициди с две активни вещества: трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил.

Около 7 – 10 дни след третирането, особено когато в този период падне дъжд, се появява втора вълна от самосевка слънчоглед. Тогава пшеницата вече се намира в стадий вретенене. Какво да правим? Повторно внасяне на хербициди напролет при пшеницата не се препоръчва. Трудно ще се намери някой, който да поеме отговорност за такова решение. Всеки ще ви каже, че пшеницата ще бъде угнетена и потисната, което ще се отрази крайно негативно на добива. Затова най-добрият вариант е да не се срещате с този проблем в своя сеитбооборот.

Публикувана в Растениевъдство

Компанията предлага и фунгицид, който защитава слънчогледа от всички икономически важни болести

Агр. Петър Кръстев

През последните години царевицата трайно заема около 4 млн. декара от площите в България. За успешното й отглеждане е необходимо не само да се направи избор на най-добрия хибрид, който е подходящ за съответния район, но и да се осигурят максимално добри грижи за културата след сеитбата през цялата вегетация, в т. ч. и растителнозащитни мерки. В тази връзка разговаряхме с Иван Дражев – продуктов мениджър в отдел „Земеделие“ на DowDuPont™ в обединението CORTEVAAGRISCIENCE™, за да информираме по-подробно нашите читатели, какви продукти ще предложи компанията на фермерите за предстоящия сезон.

Г-н Дражев, какви са основните проблеми при царевицата и има ли решения вашата компания?

Основните проблеми при царевицата са в неприятелите и плевелите, болестите са по-малко. Ако говорим за неприятелите в ранна фаза, имаме проблем с контрола на телените червеи, защото към момента няма решение. Контролът на другия неприятел в началото на вегетацията – сивия царевичен хоботник, може да става също с третиране на семената, което също е проблемно. Но при този неприятел има и друг начин – чрез третирне по време на вегетацията, за което има достатъчно регистрирани инсектициди. Въпросът е в това, че хоботникът може за 24 часа да унищожи посева и да се наложи презасяване. Затова при откриване на първи признаци от наядени царевични растения във фаза шип – първо-второ листенце, веднага трябва да се пръска. Предлагаме едно добро решение – Дурсбан™ 4ЕК – фосфорорганичен инсектицид. В бъдеще ще имаме и други решения.

За да развие добивният си потенциал, царевицата не понася конкуренция от плевелите. Какво предлагате вие за борба с тях?

За контрол на плевелите при царевицата предлагаме всякакви решения през вегетацията – както само за житни или само за широколистни, така и за смесено заплевеляване. Наборът от ефикасни хербициди е достатъчно голям.

Срещу житни плевели в царевица от тази година внедряваме хербцида Виктус™ ОД, който е на база никосулфурон. Новото при него е, че е формулиран като маслена дисперсия. Тази формулация много бързо се абсорбира от плевелите, не се отмива, ако завали, и работният разтвор не се изпарява, ако се пръска при 24-25°С, което е максимално допустимата температура. Много бързо залепва и е за контрол на едногодишни житни. Контролира и балур от семена и коренища, както и ограничен набор от някои широколистни плевели.

Какво предлагате за контрол на широколистни плевели?

За контрол на широколистните плевели са налични Старане™ Голд и Мустанг™.

Мустанг™ може да се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата и хваща всички основни широколистни видове плевели. Старане голд може да се прилага от 2-ри до 6-и лист, с аналогичен ефект срещу плевелите. Разбира се, ако има повитица, Старане има много по-добър ефект, както и при прерастнали плевели. Принципно, при вегетационно приложение колкото по-рано се приложи даден хербицид, толкова ефектът срещу плевелите е по-добър, а културата израства по-бързо, защото няма конкуренти.

В полетата на България все по-често се среща смесено заплевеляване. Какви решения имате срещу смесените плевелни асоциации при царевицата?

При смесено заплевеляване вариантите са три:

  • Първият препарат е Принципал™ Плюс във формулация ВГ, която съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и едно активно вещество с противошироколистно действие за контрол на целия набор от житни и широколистни плевели. Дозата е 44 г/дка, а приложението е от 2-ри до 6-и лист на царевицата. Хербицидът хваща целия набор от всички най-важни житни и широколистни едногодишни плевели плюс паламида и балур от коренища.

  • Ариго™ ВГ е другият наш хербицид за смесено заплевеляване. Той съдържа две противожитни с допълнително противошироколистно действие активни вещества и трето активно вещество, което има изключително силно противошироколистно действие и допълнително почвено действие. При Ариго прозорецът на приложание е по-разширен – от 2-ри до 8-и лист. Той има много добро действие и върху някои не много разпространени, но специфични и упорити плевели като къпина в ранна фаза и бъз в ранна фаза.

  • Третият вариант, е да се смесят Виктус™ със Старане™ или Виктус™ с Мустанг™. В случай че широколистните плевели се появят по-рано, препоръчваме третиране с Мустанг или със Старане, а ако по-късно се появи балур от коренища – третиране с Виктус, т.е. прави се разделно пръскане. Ако двете групи плевели се появят едновременно, може да се направи комбинация от хербицидите Виктус, Старане или Мустанг или пък да се третира с Ариго или с Принципал Плюс.

Слънчогледът през последните години заема значителни площи в страната. Може ли накратко да ни кажете, имате ли препаратите при него?

При слънчогледа в растителната защита имаме решения за борба с основните болести. Фунгицидът Аканто™, освен при пшеница, е регистриран и за контрол на болести при слънчогледа. Той контролира всички основни болести, като тук е много важен моментът на приложението. Защото определени болести се появяват в по-ранна фаза на развитие, а други – в по-късна. Например фома, фомопсис, алтернария могат да се появят още във фаза 8-и – 12-и лист, когато трябва да се направи пръскането. А за болести като склеротиния, сиво гниене, които се появяват в по-късна фаза, е хубаво фунгицидът да се приложи във фаза бутонизация, начало на цъфтеж. Той е с пълно системно и лечебно действие и зелен стимулиращ ефект, което помага за повишаване на добива.

Какво ново ще предложите при слънчогледа през следващите години?

През следващите 3-4 години в практиката ще бъде внедрен хербицид с ново активно вещество – Арилекс™. Той е предназначен за борба с широколистните плевели през вегетацията, като ще бъде в комбинация и с други активни вещества. Новият хербицид ще контролира плевели, които бяха проблем през вегетацията. Това ще е надеждно решение за конвенционалната технология на слънчоглед за контрол на широк спектър от широколистни плевели през вегетацията. Респективно това решение ще бъде приложимо и за Express и Clearfield технологиите и високоолеиновите хибриди. Т.е. хербицид за конвенционален слънчоглед винаги може да бъде използван в технологичните слънчогледи, докато обратното е невъзможно.

Публикувана в Растениевъдство

Внасянето на азота при поливни и неполивни площи е различно, а фосфорът и калият задължително се заравят в почвата

Щата Небраска заема 5-о място в САЩ по отглеждане на слънчоглед. Посевите с културата са концентрирани в западните части на щата, които се смятат за зони на рисковано земеделие както на неполивни, така и на поливни площи. Средният добив на културата там е малко над 1 т/ха (100 кг/дка).

Слънчогледът е растение с дълбоки корени, което реагира много добре на внасянето на торове, когато нивото на хранителни вещества в почвата е ниско. Печелившото отглеждане на маслодайната култура изисква съответстващо плодородие на почвата, което не може да се управлява без агрохимически анализ. Азотът е основното вещество, което ограничава добивите, ако в почвата отсъстват високи остатъчни запаси от нитрати. Следващият най-лимитиращ фактор е фосфорът.

Производителят на слънчоглед трябва да определи реално очакваните добиви, за да покрие потребностите на растенията от азот. В щата Небраска слънчогледът на неполивни площи обикновено дава добиви от 1130 – 1700 кг/ха, а на поливни – 2040 – 2830 кг/ха.

Азот

Производителят трябва да установи нивото на азот за слънчогледа, основавайки се на очаквания добив за всяко поле. Ако няма големи остатъчни запаси от нитрати, културата изисква торене с азот. За да се повиши точността по препоръките за количеството азот, който трябва да се внесе, земеделецът трябва да направи агрохимичен анализ: задължително от дълбочина 90 см и желателно до дълбочина 120 – 150 см, тъй като слънчогледът получава нитрати и от такава дълбочина. Показателите за реалното съдържание на азот следва да се извадят от стойностите, посочени в Таблица 1. Източниците на азот са оборският тор и бобовите култури като предшественици, а също нитратите в поливната вода. Препоръките по внасянето на азотните минерални торове, основани на тестовете на почвата, подхождат за повечето почви със съдържание на органично вещество 1 – 1,5%. За почви, съдържащи по-малко от 1% органично вещество, производителят трябва да увеличи нормата на внасяния азот с 11 – 17 кг/ха акт. в-во в сравнение с препоръчаните норми, а ако съдържанието на органичното вещество превишава 2% – да се намали с 11 кг/ха акт. вещество.

Таблица 1. Препоръки за внасяне на азотни торове при слънчоглед, кг/ха в активно вещество.

Плануван добив, кг/ха

     

Съд. на азот, мг\кг*

1120

1360

1600

1800

2040

2250

2500

2720

2950

 

0-1

34

45,3

56,6

68

79,3

90,6

102

113

124,3

 

1-2

17

28,3

39,6

51

62,3

73,6

84,9

96,3

107,6

   

2–3

 

11,2

22,5

34

45,3

56,6

68

79,3

90,6

   

3–4

 

0

0

17

28,3

39,6

51

62,3

73,6

   

4–5

 

0

0

0

0

22,5

34

45,3

56,6

   

5–6

         

0

17

28,3

39,6

 

> 6

         

0

0

11,2

22,5

 
                             

Производителят на слънчоглед може да прилага азотното торене преди или след сеитбата между редовете.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

След слънчоглед пшеницата изисква специално хранене

Маслодайната култура оставя почвата суха и бедна на хранителни вещества

Агр. Петър Кръстев

С ръста на цените на торовете, препаратите за растителна защита и горивата повечето фермерски стопанства през последните години се ориентираха към отглеждането само на максимално изгодни в икономическо отношение култури. В повечето случаи този подход не е съвсем правилен, защото не съответства на научнообоснования сеитбооборот. Посевните площи на слънчогледа в страната значително нараснаха, което се обуславя от доходността на културата и увеличеното търсене на растителни масла в световен мащаб. В тази връзка много зърнопроизводители търсят отговор на въпроса, възможно ли е чрез промени в технологията на хранене да се намали негативното влияние върху добивите от зимните житни култури – най-вече на пшеницата, след такъв предшественик като слънчогледа.

Вредата от слънчогледа като предшественик на пшеницата

Слънчогледът изнася от почвата голямо количество минерални елементи,затова сеитбата на пшеница след този предшественик води до нарушаване на сеитбооборота, изтощаване на почвата и намаляване на нейната производителност. Добре развитата му коренова система, която прониква на дълбочина от 3 – 4 м, а в хоризонтално положение се разпространява на 1 – 1,2 м, позволява на растенията да усвояват хранителни елементи и влага в големи количества от дълбоките слоеве на почвата. Особеност на слънчогледа е, че той изнася от почвата големи количества калий – значително повече, отколкото други елементи. Установено е, че за формиране на 1 т семена и аналогичното количество зелена маса растенията поглъщат от почвата до 5 – 5,5 кг азот, 2,5 кг фосфор и до 10 – 15 кг калий от декар. Най-голям дефицит на калий в почвата може да се наблюдава при отглеждане на слънчогледа на едно поле през година, каквато практика, за съжаление, не липсва.

С агробиологични изследвания е установено, че през вегетацията слънчогледът поглъща хранителните елементи неравномерно. През първия месец от вегетацията културата усвоява 10 – 15% от азота, 10% от фосфора и същото количество калий. През следващите 1,5 – 2 месеца, когато започва формирането на бутона, и до края на цъфтежа слънчогледът поглъща хранителните елементи интензивно, използвайки до 80% от азота, 70% от фосфора и до 50% от калия. Още 40% от калия растенията поглъщат във фаза наливане на зърното и до началото на фаза узряване.

Ползата от слънчогледа като предшественик на пшеницата

Въпреки посочените недостатъци, слънчогледът, като предшественик за пшеницата, има и няколко положителни качества. Тази култура остава след себе си растителни остатъци в големи размери, които намаляват или почти предотвратяват вероятността от образуването на ледена кора през зимния период. На всички е известно какви вреди нанася ледената кора на посевите с пшеница, вследствие на повреждане на кореновата система на културата при резки колебания на температурата през зимно-пролетния период. Следжътвените остатъци от слънчогледа играят мулчираща и слънцезащитна роля пролетта и през летния период. Освен това те не са така жилави, както царевичните, поради което не затрудняват сеитбата на зимните житни култури, дори при технологията No-till. В последно време, с появата на ранозрели, нискостъблени хибриди, които по-малко изтощават почвата, слънчогледът до известна степен получава положителна характеристика като предшественик. Ранното му прибиране от полето дава възможност сеитбата на нови, високопродуктивни сортове пшеница да се направи в оптимални срокове, което повишава добивите на зърно.

Сеейки пшеница след слънчоглед, задължително трябва да помним, че след неговото прибиране в почвата остава голямо количество семена (самосевка). През есенната вегетация на пшеницата тази самосевка създава голям проблем, докато полето се освободи от нея след първите замръзи. Въпреки това през пролетно-летния период прилагането на хербициди срещу слънчогледовата самосевка е задължителна. Ненавреме проведената борба с плевелите и самосевката води до значително заплевеляване на посевите и силно затруднява прибирането на пшеницата.

Добивът от зърнените култури след слънчоглед винаги е по-нисък от желания

 

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

През октомври за първи път от началото на настоящия селскостопански сезон, започнал на 1 август, износът на слънчоглед от държавите-членки на Европейския съюз за трети страни нарасна спрямо същия месец на миналия сезон, достигайки 95 хил. тона при 53 хил. тона година по-рано, сочат данни на германската компания за пазарни анализи и прогнози Oil World, цитирани от електронното издание АПК-Информ.

От компанията уточняват, че ръстът е постигнат благодарение на увеличеното търсене на маслодайната култура от Пакистан и Сърбия, надхвърлило значително спада на доставките за Турция. Износът за Пакистан е нараснал до 41 хил. тона от 30 хил. тона през октомври 2016 г., докато в Сърбия, която през същия месец на миналата година не бе внасяла слънчоглед от ЕС, сега са доставени 33 хил. тона, след като местната реколта през тази година се оказа с 13% по-слаба от миналогодишната.

Въпреки благоприятното развитие през октомври през първото тримесечие на настоящия селскостопански сезон износът на слънчоглед от ЕС се е свил с 11% спрямо периода август-октомври от миналия до 130 хил. тона. В най-голяма степен са намалели доставките за Пакистан (до 41 хил. тона от 102 хил. тона) и Турция (до 10 хил. тона от 15 хил. тона), докато тези за СЪрбия са скочили до 51 хил. тона от едва хиляда тона година по-рано.

Очакванията на експертите на компанията са търсенето на слънчоглед от ЕС да нарасне през следващите месеци благодарение на рекордната реколта в общността и съответно по-ниските от миналогодишните цени.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 22 Януари 2018 11:56

Обзор на Софийска стокова борса

Първата половина на януари премина под знака на новите данни на министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на световния зърнен баланс, запасите от зърнени храни и площите, засети с есенниците в Щатите. Прогнозата за производството на пшеница в света през 2017/18 г е увеличена с нови 1,8 млн. тона в сравнение с декемврийския доклад – до рекордните 757 млн. т., а това е с 6,6 млн. т. над предишния исторически връх, регистриран предходния сезон, и с 21,7 млн. т. над резултата от 2015/16 г. Русия е с основна заслуга за поредното коригиране на прогнозните данни. Реколтата от пшеница в Русия вече се оценява на 85 млн. т. в сравнение с 83 млн. т., очаквани допреди един месец, и 72,5 млн. т., реколтирани през 2016/17 г.

В Чикаго за поредна седмица пшеницата поевтиня с 2,94 долара до 156,23 щатски долара за тон, в Украйна и Франция котировките се понижиха с 2 долара и 4 евро до 192 щд./т. и 158 евро/т. Русия е изключението от тренда – там цената на пшеницата се повиши и движението е с плюс 3,70 долара до 197,00 щд/т. При царевицата цената се стабилизира на нива в САЩ – 162,00 щд./т., в Аржентина – 160 шд./т. и във Франция отбеляза минус 2 евро до 155 евро/тон. Цената на рапицата продължи движението надолу и също спадна с 8,25 евро на Еuronext до цена от 344,75 евро/тон.

В Ротердам цената на нерафинираното слънчогледово олио продължи поредна седмица да възвръща предишния спад и сега цената е 780 щд./т. (+ 5). Рекордът за седмицата държи рафинираната захар в Лондон, която се опитваше да възстанови цената си до преди месец, но сега отново се спусна стремглаво надолу с понижение от 23,80 долара до 353,10 щд./т.

В кръг "Зърно" на "Софийска стокова борса" АД цените на контрактите остават на старите позиции – хлебната пшеница от място се търсеше на 275-285 лева за тон, предлагането е близо – 300-310 лв./т. Фуражна пшеница се предлага на 300 лв./т., а търсенето е на 270 лв./т. Царевицата се движи в подобен диапазон – 270-280 лв./т. „купува“ и 290-300 лв./т. „продава“. При маслодайния слънчоглед търсенето за биологично сертифициран остава на 800 лв./т., предложенията също остават на 1 050 лв./т. Няма раздвижване и при търсенето на маслодаен слънчоглед от място, като купувачите са на 540-550, а продавачите – на 570-580 лв./т. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да са стабилни. Предлага се слънчогледово олио в бутилки по 1 литър на 1,80 лева за литър и зрял боб в диапазона 2 300 – 2 450 лв./т. без ДДС.

В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД търговците са по-активни – продадоха се бензин А95 Н в диапазона от 1 666,67 до 1 740 лева за хиляда литра и дизелово гориво от 1666,67 до 1 760 лв./хил. л. Изкупиха се и газ пропан бутан от 775 до 870 лв./хил. л. и природен газ метан на цена 1 095,07 лева за хиляда кубически метра. В разгара на отоплителния период активно се търгуваха пелети и въглища на цени съответно 430 и 257,60 в лв./т. без ДДС. Сделки имаше и за различни видове химически продукти – моторни масла на 6 108,33 лв./хил. л., антифриз в диапазона 3 991,67 – 5 191,67 лв./хил. л., спирачна течност на 3 658,33 лв./хил. л., както и течност за чистачки съответно от 1 033,33 до 3 058,33 лв./хил. л. За поредна седмица продължава предлагането на хидравлично, двигателно, редукторно и турбинно масло.

Публикувана в Бизнес

1 840,5 хил. тона маслодаен слънчоглед са прибрани към 7-и декември, сочат оперативни данни на земеделското министерство, а прибраната царевица за зърно възлиза на 2 311,8 хил. тона. Тези количества са съответно с 8,2% и 3,9% над нивата, отчетени по същото време на 2016 г. Ръста при слънчогледа е основно в резултат от нарастване на реколтираните площи, а при царевицата – вследствие на повишение на средния добив.
Според оперативния анализ производството на фуражен грах и леща нараства около или над два пъти спрямо същия период на 2016 г. Съществен ръст има и при продукцията от дини, фасул, градински грах, овес, пролетен ечемик и лен – с между 25,2% и 69,5%. Повишението при картофите е по-умерено – с 8,1%.

По-слаби са обаче резултатите при производството на домати и пипер – съответно с 30,3% и 27,6% под нивата отпреди една година, заради намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив. По-малко е и производството на тютюн – с между 14,9% и 35,6% за различните видове. При типовете Ориенталски и Вирджиния спадът е основно заради по-малко реколтиране площи, а при тип Бърлей – на по-ниския среден добив спрямо миналата година.

При повечето от основните трайни насаждения и етерично-маслени култури към 7-и декември се отчита повишение на продукцията спрямо същия период на 2016 г. По-значително увеличение на производството се наблюдава при малини, кайсии и лавандула – с между 23,6% и 74,8%, а по-умерено – при ябълки, маслодайна роза, ягоди, череши, круши и вишни – в рамките на 2,5% – 13,5%.
Същевременно, продукцията от сливи, праскови, винени и десертни лозя е с между 3% и 9,5% под нивата отпреди една година.

Отчетените средни добиви от трайни насаждения към момента са преобладаващо по-високи спрямо миналата година, като ръстът достига до 44,5% при кайсиите, уточняват от министерството. По-сериозно намаление има само при средния добив от сливи и винени лозя – съответно със 7,8% и 5,1%

Към края на декември е напревена предсеитбена подготовка на 14 377 930 дка и дълбока оран на 9 040 609 дка, което е съответно с 4,4% и 0,2% по-малко спрямо аналогичния период на 2016 г.

Засетите площи с маслодайна рапица, тритикале и ечемик са по-малко с между 7,6% и 17,5% спрямо отчетените по същото време на 2016 г. Сред основните есенници, единствено сеитбата на ръж се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година, като са засети с 3% повече площи.

Публикувана в Бизнес

Най-големите земеделски производители от страната първи научиха за попълненията от високопродуктивни хибриди

Агр. Петър Кръстев

Въпреки че има доста време до сеитбената кампания 2018, ключовите клиенти на „Пионер Семена България“ бяха поканени на Годишна партньорска среща в РИУ Правец Ризорт и първи научиха какви са новите хибриди царевица и слънчоглед в портфолиото на компанията за следващата година. Продуктовият мениджър Иван Костадинов беше подготвил подробна информация за новите попълнения от високопродуктивни хибриди. „Ние правим всичко възможно, за да дадем най-добрите семена и най-добрите препарати за растителна защита – обърна се той към фермерите, – за да можете вие да произведете възможно най-добрата продукция и храна. Въздухът и водата са много важни, но храната е третият фактор, който движи човешкия прогрес.”

Г-н Костадинов запозна аудиторията с бизнеса на ДюПон Пионер. В компанията работят 22 хиляди служители, позиционирани в 130 държави. ДюПон Пионер работи с над 10 култури и над 65 активни вещества за препарати за растителна защита. Бизнесът е позициониран 50% в САЩ, 20% в Европа, Средният изток и Африка, 20% в Латинска Америка и 10% в Азия и Океания.

И през следващата година „Пионер Семена България“ ще предложи в портфолиото си семена от царевица, слънчоглед, рапица и люцерна, селектирани от Пионер, както и инокуланти за животновъдството. За в бъдеще компанията ще предлага и третирани семена както с фунгицид, така и с инсектицид.

Иван Костадинов предупреди фермерите за опасността да попаднат на фалшифициране на торби със семена на Пионер, ако не купуват от оторизираните за целта дистрибутори. Ако някой предлага семена с 40-60% по-евтини, най-вероятно става въпрос за измама. През изминалия сезон е имало подобни случаи, затова компанията слага определен знак – холограма на точно определено място на опаковките. И за следващия сезон „Пионер Семена България“ планира да извежда демонстрационни опити, чийто брой всяка година се увеличава. Това е изключително полезно за фермерите, защото много от тях разчитат на резултатите на фирмата, а те не се манипулират, добавя продуктовият мениджър. Добивите и влагата се измерват точно на полето и се преизчисляват към стандартна влага – 14% при царевицата и 11% при слънчогледа. Ако в данните има драстични отклонения, дестинациите се елиминират, за да не са подвеждащи. По тази причина, продължи Костадинов, в демонстрационните полета на Пионер не се регистрират рекордни резултати, в някои случаи и в каталога, и на презентациите, оповестените добиви са по-ниски от тези, които фермерите получават на масовите площи. Целта на демонстрационните опити е по-скоро земеделските производители да могат да сравнят хибридите при различни климатични условия, да наблюдават поведението им и да предвидят какво могат да очакват от един или друг хибрид.

Иван Костадинов представи накратко и основните хибриди царевица и слънчоглед, защото е сигурен, че 95% от присъстващите са ги отглеждали дълги години на полетата си и ги познават много добре.
По покана на ДюПонт Пионер специален гост на срещата в Правец бе американският фермер Марк Ансан, който сподели пред нашите фермери опита си в отглеждане на културите по
No-till технологията.

В следващия брой ще публикуваме характеристиките на хибридите царевица и слънчоглед, които „Пионер Семена България“ предлага за Сезон 2018. 

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 9

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта