300x250 static

Инж. Григор Гогов се срещна с представители на природозащитни неправителствени организации във връзка с изготвения от тях Анализ на незаконния добив на дървесина в България

На среща в Изпълнителна агенция по горите с представители на WWF България, Българско дружество за защита на птиците и Асоциация на парковете в България участниците се споразумяха за обединяване на усилията за подобряване на ефективността на действията и мерките за противодействие на незаконният дърводобив в горите.

Инициираната от ръководството на ИАГ среща бе във връзка с представения Анализ на незаконния добив на дървесина, изготвен от WWF – България. Обсъдени бяха предложените в него организационни мерки, които са приоритет в дейността на Агенцията. Представителите на неправителствените организации изразиха готовността си да подкрепят ИАГ и с градивно сътрудничество да се постигнат общите цели.

Участниците се споразумяха ИАГ съвместно с всички заинтересовани страни да продължи работния процес за определяне на ключови показатели и източниците на данни за тях. Тези показатели ще отразяват всички екологични, икономически и социални фактори, оказващи влияние върху ефективността на контролната дейност в горските територии. Те ще се следят ежегодно и публикуват в самостоятелен национален доклад. Всяка година ще се изготвя и публикува баланс на облата дървесина в България с източниците на информация. Двете страни се договориха също, техни експерти да обсъдят в работен порядък и представят на ръководството на ИАГ доклад с общи предложения за мерки и политики за ограничаване на незаконният дърводобив в горите.

Публикувана в Новини на часа

Работна среща по проблемите на хранително-вкусовата и питейна индустрия (ХВПИ) беше проведена на 17 април 2018 г. в БСК. В срещата участваха ръководители на браншовите организации на производителите на безалкохолни напитки, бира, растителни масла, захар, кафе, мляко и млечни продукти, птицепроизводители и преработватели на плодове и зеленчуци.

Повод за срещата бяха предстоящите промени в Закона за храните, но в хода на разговора бяха поставени на дискусия и други актуални проблеми в сферата на ХВПИ.

Участниците в разговора изразиха подкрепа относно запазването на изискванията по отношение на етикетирането на продуктите, като подчертаха, че и действащият Закон за храните, и проектът за промени в закона са изработени с активното участие на заинтересованите браншови организации.

Представителите на бизнеса с обединиха около необходимостта от предприемане на мерки (и законодателни, и организационни) срещу некоректните производствени и търговски практики, както и срещу ширещата се сива икономика в сферата на ХВПИ. Беше подчертано, че е необходимо засилване на капацитета на контролните органи (по-конкретно – на Българската агенция по безопасност на храните и на Агенция „Митници“), вкл. по отношение на техническото оборудване и човешките ресурси. В тази връзка, предстои организиране на срещи с ръководствата на отговорните институции, на които да бъдат предложени и обсъдени конкретни мерки и стъпки за преодоляване на съществуващите проблеми.

Сред дискутираните въпроси бе прилагането на т.нар. обратно начисляване на ДДС, което предстои да отпадне след 2018 г. във връзка с влизането в сила на новото европейско данъчно законодателство. Представителите на браншовите организации очакват във възможно най-кратък срок да получат от държавните институции информация за това каква е българската позиция по отношение на новото данъчно еврозаконодателство, предвижда ли се да бъде поискана процедура по дерогация, така че режимът на обратно начисляване на ДДС за част от икономическите сектори да бъде запазен, какви промени в българското данъчно законодателство ще настъпят след 2018 г. по отношение на данъчното облагане и т.н. За компаниите е важно да разполагат своевременно с тази информация, за да могат да реорганизират счетоводните си системи и цялостната си организация по данъчна отчетност.

С особена острота беше поставен въпросът относно сключването на международни търговски споразумения без предварително съгласуване на представителите на бизнеса и без оценка на въздействието. Като пример бяха посочени споразумението на ЕС с Украйна, което поставя в неравностойна позиция европейските и украинските производители, което позволява дъмпинг на украински стоки на европейския пазар, както и споразумението между България и Тайланд, с което страната ни освобождава от мита за 10-годишен период вноса на тайландски ориз, а това също има дъмпингов ефект върху българските оризопроизводители. Участниците в разговора бяха категорични, че подобни политически решения задължително трябва да бъдат взимани след внимателен икономически анализ и консултиране с потенциалните засегнати страни.

Не на последно място, обект на дискусия бяха проблемите, свързани с недостига на работна ръка, вкл. за сезонна заетост, и необходимостта от активизиране на връзките между бизнеса и системата за професионално образование и обучение.

Публикувана в Новини на часа

Шестото издание на „Националната среща на земеделските производители“ тази година ще е с още по-богата програма. За пръв път земеделско събитие в България ще събере на едно място толкова много високопоставени гости от Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), ръководители и експерти в държавната администрация, както и и представители на бизнеса.

Форумът, който се организира от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) през тази година се провежда под мотото „Обединени за нашето бъдеще“ и ще се състои в периода 14-16 февруари 2018 г. в хотел Адмирал, кк. Златни пясъци. 

Министър Порожанов ще представи приоритетите на МЗХГ за европредседателството. Авторитетни гости от ЕП и ЕК ще се включат в дебатите за ОСП

Шестата Национална среща на земеделските производители в България ще постави на дебат важни теми както за ЕС, така и за националната политика.
Официалното начало на събитието ще бъде дадено от министър Румен Порожанов, който ще представи приоритетите на своето ведомство за българското председателство на ЕС. В тази връзка се очаква дискусия по отношение на таваните на плащане, изравняването на субсидиите между стари и нови страни членки на ЕС, разширяване обхвата на обвързаната подкрепа и промяна в определението за активен фермер.

По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов официални гости на Националната среща ще бъдат Чеслав Адам Шекерски - председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, който ще се включи в дебата за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020. Сред официалните гости на конференцията ще бъдат Владимир Уручев, евродепутат и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП и Франц Фишлер – бивш еврокомисар на земеделието и аграрното развитие в периода 1995-2004. Генерална дирекция АГРИ към ЕК ще бъде представена от нейния заместник-директор – Михаил Думитру.В престижния агрофорум ще вземат участие още Десислава Танева, председател на парламентарната комисия по земеделие и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков.


Венцислав Върбанов: Дебатът за ОСП след 2020 г продължава

„Основен акцент в програмата на конференцията ще бъде дебатът за бъдещето на ОСП на ЕС след 2020 г. и Модернизацията на текущата ОСП (2014-2020).

Не трябва да забравяме, че българската дискусия за ОСП след 2020 г се зароди именно по време на Петата Национална среща през 2017 г. Впоследствие браншовите организации сформираха „Национален земеделски форум“, за да излъчат обединената националната позиция, която бе приета по-късно от министър Порожанов и премиера Бойко Борисов“, заяви Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ и добави, че е отправил покана до основните браншовите организации да се включат в активно в дискусиите на агроконференцията. „Искам да изразя благодарност и към основния спонсор на събитието и наш дългогодишен партньор – „Агрополихим“, както и към нашите традиционни партньори, които ни подкрепиха и тази година - банки, застрахователи, фирми-доставчици на консумативи за селскостопанския бизнес и компании за растителна защита“, каза още Върбанов.

Динамична програма с много лектори очаква посетителите

По време на агрофорума експерти от МЗХГ ще представят новата стратегия за поземлените отношения и ще обсъдят новостите в Закона за подпомагане на земеделските производители. Ресорните заместник-министри ще представят новите наредби за изкуствено създадените условия, новата Наредба за изплащане на субсидиите и санкциите и новата система за кандидатстване ИСУН. Също така ще бъдат дискутирани ставките за някои от Схемите за плащане на площ (СЕПП)

Сред актуалните теми във втория ден на Шестата национална среща на земеделските производители ще бъдат Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Директните плащания, Кампания 2018 и държавните помощи за земеделския сектор. Очаква се изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков да представи актуалното състояние, оценяване и договориране на предстоящите приеми по схемите и мерките на ПРСР (2014-2020). В панела, посветен на ПРСР експерти от МЗХГ и ДФЗ ще коментират инвестициите в неземеделски дейности, както и Индикативния график за 2018 г.

Вторият ден на конференцията ще завърши с лекция по актуални за зърнените пазари теми и кръгла маса „Месодайното животновъдство в България“, организирана съвместно от АРМПГБ и АЗПБ. 

Публикувана в Бизнес

На 30 ноември и 1 декември в Пловдив ще се проведе традионната ежегодна сереща на зърнопроизводителите у нас. Това е седмата конференция на браншовата организиция и тя ще премине под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“. Интересът към това събитие е изключително голям, тъй като форумът привлича експерти от министерството на земеделието, представители на фирмите за услуги в земеделието и банкери, които информират бизнеса за актуални събития в агросектора.

Националният агросеминар се утвърди като водещо престижно събитие в календара на земеделските производители, предоставящо възможности за срещи и дискусии по най-иновативните и оптимални решения в областта на растениевъдството и по-конкретно в зърнопроизводството. 

Публикувана в Бизнес

Катар има нуждата от българския опит в животновъдството и земеделието, заяви посланик Рашид бин Али Хасан Ал-Хатер на с среща с министъра на земеделието храните и горите Румен Порожанов.  Посланикът разказа, че най-качественото и скъпо месо в Катар е българското. 

Има интерес и към експорта на мляко и млечни продукти, както и яйца. Една от мерките за засилване на износа  е създаването на смесена комисия и подписването на двустранно споразумение.. Двамата обсъдиха възможностите за инвестиции и двустранно сътрудничество в областта на земеделието и по-специално в животновъдството.
Приветствам да се създаде работеща смесена комисия и този път нещата  реално да се случат, заяви министър Порожанов.  Той покани катарския министър на общините и околната среда да посети България.
Публикувана в Новини на часа

Към семейството на орхидеите принадлежат над 20 000 вида цъфтящи растения. Разделят се на три групи в зависимост от начина им на живот. Различните видове орхидеи се отнасят към една от следните групи:

. сапрофитни – хранещи се с продукти, получени от разлагането на други растения;

. епифитни – растат върху дърветата на тропичните гори без да паразитират върху тях;

. автотрофни (самостоятелно хранещи се) – срещат се в ливадите, планините, блатата и сенчестите гори.

За отбелязване е, че около 68 вида орхидеи от третата група се срещат и в планинските райони на нашата страна.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

„Екипът на министерството е отворен за съвместна работа и креативно сътрудничество с бизнеса при обмяната на становища и опит в областта на развитието на земеделието, храните, горите и селските райони.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов подчерта наличието на експертиза у колективните членове на асоциацията по темите, свързани с аграрното и горско развитие и очерта проблемните области, в които очакват сътрудничество от страна на институциите.
В момента се прави внимателен анализ на опита от прилагането на досегашната Програма за развитие на селските райони и се включват по-модерни механизми, включително и за комуникацията по нея, така че тя да стане още по-достъпна и атрактивна и за местните инициативни групи и малките фермери, като индикативния график се спазва, увери заместник-министър Добрев на въпрос за предстоящото стартиране на мярка 6.4. от страна на Националния съюз на малките и средни предприятия. 
Представителите на асоциацията от Националния съюз на земеделските кооперации в България и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост бяха поканени за участие в експертна група, която да обсъди проблеми при прилагането на Наредбата за контрол в горските територии. Беше взето решение и да се проведе отделна среща с участието на заинтересовани страни от асоциацията по по-общата тема за визията за развитие на българските гори.
Бяха поставена и темата за предоставянето на напоителни съоръжения от страна на Националния съюз на водоползвателите, като се акцентира, че през последната година няма констатирани нарушения от тяхна страна. 
В дебата участие взеха изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григов Гогов, заместник-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев, както и директорите на дирекция „Хидромелиорации” Панайот Господинов и на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” инж. Олег Илиев. Присъстваха и експерти от дирекции „Обща политика по рибарство” и „Развитие на селските райони”.

Публикувана в Бизнес

Екип на  Министерството на земеделието, храните и горите проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която се обсъди допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на начина, по който е плащано през 2016 г. Съотношението говеда спрямо овце е 13:1, а по някои от схемите достига и до 20:1, което е несправедливо, както и че стопаните с повече от 200 крави и 500 овце не са получили подпомагане за тях. Бяха представени аргументи за определяне на ставките като бе посочено, че са спазени изискванията на Регламента на ЕС за извънредната помощ в млечния сектор. В него няма изисквания подпомагането да е само за малките стопанства, а за дребномащабно производство е една от трите прилагани схеми и при нея няма различни ставки. 

На срещата бяха изслушани представителите на асоциациите, които не са съгласни с предложеното разпределение и настояват  средствата да са насочени към малките стопанства. Те смятат, че при тях загубите са най-големи и съответно подпомагането трябва да е по-голямо. Останалите браншови организации в животновъдния сектор подкрепиха предложеното разпределение на помощта и изтъкнаха аргументи, че подкрепа трябва да има за всички животни и че големите стопанства са генерирали дори по-големи загуби от кризата в млечния сектор от малките. Министър Порожанов обясни, че и при сегашната заповед малките получават повече за животинска единица, но с цел намирането на максимално балансирано решение за подпомагане ще бъде направен повторен анализ.

Министър Порожанов насрочи нов Консултативен съвет по животновъдство, който ще се проведе през следващата седмица, за да  бъдат изслушани отново предложенията на бранша и ако бъде постигнато съгласие за допълнителни мерки заповедта може да бъде изменена.

Публикувана в Животновъдство

По инициатива на бившия министър на земеделието Десислава Танева днес в Министерския съвет ще се проведе среща между министър-председателя Огнян Герджиков, предишното и сегашното ръководство на агроведомството. Повод е опасността от провал на кампанията за директни субсидии за фермерите, която в момента е блокирана. Причината е сериозен пропуск на земеделското министерство, което все още не е актуализирало изцяло данните в електронната система, чрез която се извършва кандидатстването. И макар вече да има избрана фирма, която да извърши тази дейност, и предстои да се сключи договор, изоставането е сериозно. А скъсяването на кампанията, която приключва на 15 май, вероятно ще доведе до напрежение и струпване на хора в общинските земеделски служби предвид огромния брой фермери, които кандидатстват - през миналата година те са били общо над 115 хил., преобладаващата част от които стопанисват обработваеми площи.

Срещата беше обещана от Герджиков още преди изборите, когато забраната за прием на нови заявления по спрените мерки 10 и 11 за агроекология и биоземеделие от новата селска програма взриви недоволството сред фермерите.

Публикувана в Новини на часа

Министър-председателят Огнян Герджиков следи с внимание развитието на сектор „Земеделие” и ще съдейства за провеждането на експертна среща между екипите на ПП „ГЕРБ” и Министерството на земеделието непосредствено след парламентарните избори на 26 март. Готовност за това той изрази в писмо до председателя на партията Бойко Борисов.

„Обръщам се към Вас, за да Ви уверя, че правителството и аз лично следим с подчертано внимание развитието на сектор „Земеделие“. Вземам повод от изпратеното до мен писмо на г-жа Танева, г-н Грудев и г-н Димитров, в което те изразяват притеснение във връзка с плащанията по схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители… Оценявам тяхната загриженост българското земеделие да се развива в спокойна среда и да се възползва от всички възможности на европейското ни членство”, посочва премиерът Герджиков в писмото.

Той припомня, че воден от убеждението си, че за просперитета на страната показатели гарант е именно развитието на земеделското стопанство, е отговорил на всяко искане в рамките на мандата на служебното правителство за лична среща с представители на различни земеделски производства. „Следя отблизо, внимателно и непрестанно действията на Министерството на земеделието чрез фонд „Земеделие“ и останалите секторни програми в отговор на исканията и проблемите, заявени на тези мои срещи. Ангажиран съм безусловно с гарантирането на плащанията за земеделските производители, както и с изпълнението на всички технически и процедурни изисквания за тяхното осъществяване”, посочва Огнян Герджиков.

Като подчертава, че се отнася с внимание към тревогата, изразена в изпратеното му писмо, премиерът посочва, че ще съдейства за осъществяване на срещата непосредствено след произвеждането на предсрочните парламентарни избори.

Публикувана в Новини на часа
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта