300x250 static

Четвъртък, 26 Юли 2018 13:45

Техника на присаждане

Необходими са Т-образен нарез и щитче с пъпка

Направете Т-образен отрез (нарез) върху подложката. Той се прави в основата на дивачката на височина между 4 и 6 см от почвата в следната последователност:

. Първо с овощарско ножче направете дъгообразен напречен разрез, дълъг 1 см.

. Следва надлъжния разрез, който се прави като движите ръката отдолу нагоре. Когато стигнете до направения вече напречен нарез с ножчето, наклонете острието леко вляво и вдясно за да отделите кората. А с тъпата му страна доотворете леко там, където ще вмъкнете щитчето с пъпката от калема.

Изрежете пъпка от калема (от вида и сорта, който сте избрали) във формата на щитче. Готовото щитче се вкарва в Т-образния нарез.

Ако дотук сте направили всичко перфектно, остава само по най-бързия начин да привържете присаденото място с лико (манила) или с полиетиленова лентичка.

. Привързването става отдолу нагоре, като не се прави възел, а късият край се оставя затиснат под дългия, с който правите стегнати спираловидни навивания.

. Като стигнете до щитчето с листната дръжка го прескачате, но така че под и над него да не влиза въздух и продължавате нагоре, докато стигнете малко над напречния нарез. Там правете бримка, като оставяте една намотка свободна и в нея вкарвате края на превръзката, след което издърпвате до стягане.

С това операцията е приключена.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Управляващият орган на ОПТТИ 2014 – 2020 одобри проект за закупуване на мултифункционална драгираща техника за река Дунав. Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” и е на стойност малко над 20 млн. лева. Предвидените доставки включват закупуване на драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб, съобщават от транспортното министерство.

С новите драгажни съоръжения ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще гарантира целогодишно използване на плавателния път на реката и ще изпълнява ефективно поетите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък.  С проекта ще се постигне по-лесен достъп до речните пристанища, повишена безопасност на корабоплаването  и увеличаване на товаропотоците.

Днес в гр. Русе ще бъде доставен и новият катер за хидрографски измервания, закупен със средства от Механизма за свързване на Европа. С него Агенцията ще събира точна информация за промените, настъпващи в критичните участъци на реката. По този начин ще се оптимизира траекторията на корабоплавателния път и ще се създадат по-добри условия за транспортиране на стоки и пътници по реката.

До края на годината ще бъде доставен и съвременен кораб, с който ще се маркира плавателния път на реката. Той ще подпомага работата на единствения кораб, изпълняващ тази функция в момента в целия български участък. 

Публикувана в Бизнес
Петък, 14 Юли 2017 09:59

Техника на окулиране

Началото на операцията окулиране започва с направата на Т-образен разрез (нарез) върху подложката. Той се прави в основата на дивачката, която не бива да е по-дебела от 3-4 см на височина между 4 и 6 см от почвата в следната последователност:

. Първо с овощарско ножче се прави дъгообразен (като полумесец) напречен разрез (перпендикулярно на стеблото), дълъг 1-1,5 см.

. След това се прави надлъжен разрез (по дължината на стеблото), който започва от долу нагоре и трябва да завърши в средата на напречния разрез. Дължината му се фиксира предварително и трябва да е не по-малко от 2-2,5 см, за да може по-късно щитчето да се вмъкне в него. Когато стигнете до направения вече напречен нарез с ножчето, наклонете острието леко вляво и вдясно за да отделите кората. С тъпата страна на острието доотворете гнездото, така че да може да се вмъкне щитчето с пъпката от калема.

За изрязване на пъпка с щитче се избира добре развита и оформена пъпка от средната част на калема. Връхните не са добре развити, а тези от основата има вероятност да са цветни. Изрязването на щитчето започва на 1-1,5 см от основата на пъпката, започва плавно и внимателно като се стигне до пъпката ножчето леко се вдълбава, след което отново се изправя и завършва на 1 см над пъпката. Готовото щитче, на което сте оставили поне 1 см от листната дръжка се вкарва в Т-образния разрез.

След като щитчето е вече вмъкнато в Т-образния разрез, по най-бързия начин присаденото място се превързва стегнато с лико (манила) или с полиетиленова лентичка.

. Привързването става отдолу нагоре, като не се прави възел, а късият край се оставя затиснат под дългия, с който правите стегнати спираловидни навивания.

. Като стигнете до щитчето с листната дръжка го прескачате, но така че под и над него да не влиза въздух и продължавате нагоре, докато стигнете малко над напречния нарез. Там правите бримка, като оставяте една намотка свободна и в нея вкарвате края на превръзката, след което издърпвате до стягане. С това процедурата е приключена.

Има няколко основни правила, които също трябва да знаете за да се радвате на успешно присаждане. Ето и най-важните от тях:

. Калеми се вземат само от здрави растения, без признаци на вирусни болести;

. Овощарското ножче трябва да е добре подострено;

. Присаждането се прави сутрин рано - до 10 часа или късно следобяд, когато времето е хладно, по изключение може да става и през целия ден при облачно време;

. Работи се бързо, за да няма възможност прорезите върху подложката да се окислят и да потъмнеят.

Около две седмици след присаждането се прави проверка на присадената пъпка. Пъпките, които са се прихванали добре се познават по опадалите листни дръжки (или падащи при леко докосване) и свежите щитчета. Не прихванатите пъпки могат се познават по изсъхналите щитчета и здраво закрепените листни дръжки, които не се откъсват дори при по-силно дърпане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Малките и средни стопани пренебрегват възможността за колективни инвестиции при покупката на земеделска техника

Интервю на Лили Мирчева с Марта Йонкова, експерт „Европейски програми и проекти“ за в. „Гласът на фермера“

хххххх

- Г-жо Йонкова, през последните години в България най-едрите зърнопроизводители създадоха машинен парк, на който могат да завидят и най-големите фермери в света. Но какво се случва с малките? Ще продължава ли българското земеделие да се движи на две скорости и има ли все още шанс за малките и средни стопани се модернизират с европейско финансиране до 2020 г.?

- Инвестициите в земеделска техника погълнаха наистина огромна част от бюджета на Програма за развитие на селските райони в предходния програмен период. Логично от тези средства се възползваха най-вече големите, които имаха ресурс да инвестират. В настоящия период, 2014 – 2020 г. беше заложено нещо като превантивна мярка - ограничение в подмярка 4.1 за този вид разходи – до 500 хил. евро за стопанство. Освен това в рамките на ПРСР за първи път беше заделен ресурс за малките чрез Тематична програма за малките стопанства. Подмярка 6.3, така наречената „стартова помощ“, предизвика много голям интерес и вече има и сключени договори /около 1 000/ с малки фермери. Друга мярка от Тематичната подпрограма, която малките стопанства очакват да стартира през 2017 г., е подмярка 4.1.2, която е аналог на 4.1, но насочена само към малки земеделски стопани. Все пак политиката на ЕС е насочена към малките стопанства и е логично ние да се движим в крак с нея, пък макар и на две или повече скорости. Тепърва обаче ще видим дали така структурирани тези мерки ще имат ефект и дали реално ще бъде подкрепен малкия бизнес в селските райони или големите ще измислят начин да се нагодят към новите приоритети. Както се вижда, ограничението за техника в подмярка 4.1 стимулира големите стопанства да модернизират сградния си фонд и да изградят нови бази. Така парите отиват отново към тях.

- Според признанията на търговците има „мъртви месеци и години“ на пазара на земеделска техника у нас. Това означава ли, че покупката на машини е в силна зависимост от мерките на ПРСР? Какви са ефектите за агросектора от Мярка 121 и подмярка 4.1?

- Несъмнено приемите по мерките, по които техниката е допустима за закупуване, влияят на пазара. И в това само по себе си няма нищо лошо. По-скоро въпросът е дали и в какво биха инвестирали фермерите, ако ги нямаше тези мерки. Защото това би бил реалният показател за състоянието на сектора. Другото е изкривяване на пазара, а и на производството, защото вместо да търсят иновативни и практични начини за подобряване на дейността и печалбите си, фермерите си „мерят“ тракторите и комбайните. В крайна сметка няма как да развиваме земеделие единствено разчитайки на инвестициите по ПРСР. Съществува достатъчно добре развит пазар на техника втора ръка и за нуждите на едно малко или средно стопанство тя може да се окаже много по-добър вариант, отколкото скъпото и сложно упражнение с кандидатстването по проект. Призоваваме фермерите да си правят добре сметката и да инвестират точно до там, докъдето опират нуждите им.

- Както казвате в интервю, едни от малкото секторни икономически анализи в публичното пространство са на ИнтелиАгро. Какви са трудностите, които срещат вашите специалисти, за да няма досега такъв задълбочен анализ на вашата организация?

- Виждаме огромната нужда от стойностни и задълбочени проучвания в практически всяка сфера на селското стопанство в България. Анализи и информация в публичното пространство почти напълно липсват. Но и нашите ресурси са ограничени. Затова всеки анализ, който правим, е въпрос на финансиране и на приоритет. Ето защо имаме важната задача да убедим сектора в смисъла от финансирането на подобен род изследвания, защото именно секторът, бизнесът, е техният основен ползвател. Надяваме се, че правим това чрез предоставяне на висококачествен аналитичен продукт.

Що се отнася до държавната администрация, която има бюджет за подобни изследвания и също би следвало да има интерес от тях, виждаме една тревожна тенденция. МЗХ инвестира в собствен аналитичен ресурс - следи пазара на зърно например, прави други периодични изследвания. Но това е работа на частния сектор, която трябва да бъде аутсорсната към него. В противен случай МЗХ попада в един порочен кръг - измисля политиките, прилага ги, след което анализира резултатите от тях и си ги оценява.

- Само по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” ли може да се закупи техника? Кои други мерки от селската програма съфинансират покупката на техника?

- Както казах, вече имаме отделна тематична програма, насочена към малките и в нея има възможност и в тази посока. Младите и малките стопани, които получават стартова помощ по подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР могат да използват тези средства за модернизация на стопанствата си, включително чрез закупуване на земеделска техника, като в този случай тя може и да не е нова. Вече споменах подмярка 4.1.2. – макар и с много малък лимит, тя също може да подпомогне малките стопанства. По мярката за иновации, която все още е в много суров вид, също ще може да бъде подкрепено под някаква форма закупуването на необходими техника и оборудване.

- Има ли други инструменти в подкрепа на покупката на техника?

- Към момента алтернатива за земеделските стопани се очертава лизинга, който в голяма степен измести дори банковия сектор и кредитите когато става дума за техника и автомобили. В момента сме в период на рекордно ниски лихвени нива. Има и друга алтернатива, която малките и средните стопанства засега пренебрегват, а именно възможността за колективни инвестиции. С или без програми обединението носи много ползи и само една от тях е възможността от намаляване на финансовата тежест при закупуването и обслужването на необходима за дейността техника.

 

Публикувана в Бизнес
 
Роботите престават да бъдат научна фантастика и все повече се превръщат в ежедневие. След няколко години ефективните земеделци ще обработват полята си с помощта на няколко робота, а самите те само ще наблюдават извършваните процеси.
Представяме ви няколко краткосрочни прогнози за това, по какъв начин роботите ще направят земеделието напълно автономно.
Потенциалът на земеделските роботи не се ограничава с обработката и мониторинг на полята. Роботите са в състояние да автоматизират практически всеки процес в производството на храна.

1. Производителите на роботи ще вземат голяма част от пазара на големите производители на земеделска техника
Компаниите за прозводство на роботи вероятно ще формират свои собствен пазар с големите играчи като John Deere и Case IH в областта на земеделсата техника. Освен това, роботите ще могат да автоматизират работата на тракториста, и хората ще се появяват на полето само отвреме навреме, за да проверят изправността на машините. Това означава, че в малките стопанства вероятно ще намалее количеството на тежката техника, тъй като няма да има необходимост да се харчат пари за голям трактор, когато може да се купят 1-2 евтини робота.
Съществува и друга прогноза - големите производители ще изкупят компаниите за разработка на роботи или ще разширят своето собствено производство на роботи.
2. Събирането на данни ще се прави основно от роботи
Днес голяма част от информацията за състоянието на почвата и растенията се събира с различни сензори, но роботите на бъдещето ще изместят датчиците от полето. Роботите ще напомнят на фермерите, кога да изключат напоителната система, ще информират за заболявания по културите, ще прогнозират доивите и ще съобщават кога е оптималното време за прибиране на реколтата.
Някои от тези задачи могат да изпълняват и съвременните апарати, но функционалността за събиране на данни при роботите в бъдеще ще е по-широка, а това означава, че необходимостта от датчици постепенно ще отпадне.
3. Ще нарасне популярността на роботите градинари
Роботите могат да помогнат в автоматизирането не само на фермерските стопанства, а и в отглеждането на растения в зеленчуковата и овощната градини. Такива апарати вече има, например FarmBot Genesis или Tertill. Така два нескъпи робота заменят цял склад земеделски инвентар.
4. Благодарение на роботите, вертикалните и покритите ферми ще станат автономни
Покритите ферми са доста популярни сред начинаещите фермери и инвеститорите. При това създаването на автономни градски ферми с помощта на роботи е много по-лесно, отколкото да се автоматизира работата на полето, тъй като те са по-ограничени в размерите си. Освен това, вертикалните и покритите ферми са високотехнологични, оборудвани са с голям брой датчици и система за изкуствено осветяване, например, контеинери от Freight Farms.  
Роботите могат да автоматизират процеса по отглеждане, събиране и съхраняване на реколтата - това могат да бъдат или стационарни апарати с механични ръце, или малки роботи, които ще се грижат за посевите на покривите на жилищните сгради.
5. Земеделските роботи ще излязат извън пределите на полята и градините
Роботите могат да помогнат да се подобри екологията или да станат част от селската общност за намирането на оптималното решение на нейните проблеми. Един робот може да информира цяло градче или село за най-подходящото време за засаждане на растенията или появата на рибни пасажи. Вече не е трудно да си представим как роботът се търкаля по главната улица с цел да реши някой човешки проблем.
 
 
 
Публикувана в Агротехника

Български студенти ще се обучават на руска техника, за това се договориха министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков и  г-жа  Алла Елизарова, директор на Руската асоциация на производителите на селскостопанска техника „Росагромаш” на среща в МЗХ. 

Меморандумът за сътрудничество ще бъде подписан между Аграрния университет - Пловдив и представители на „Росагромаш” през май 2017 година. 

„Реализирането на подобни проекти ще спомогне за по-добрата подготовка и практическо обучение на специализирани кадри“, заяви министър Бозуков. От своя страна Алла Елизарова подчерта, че подобен тип проекти ще спомогнат за задълбочаване на двустранните взаимоотношения.

Министър Бозуков посочи още, че интерес към нова качествена техника се проявява и от страна на българските фермери. По думи му руската тяхната техника е добре позната на нашия пазар. „И в момента част от селскостопанските машини – трактори и комбайни - които се ползват от фермерите, са произведени в Русия“, допълни още проф. Бозуков. Той увери представителите на „Росагримаш“, че стига произвежданата от тях техника да отговаря на Европейските стандарти, те няма да имат проблем с предлагането й на пазара. 

На срещата присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева, както и представители на фирми производителки на техника, членуващи в „Росагромаш” и посолството на Руската федерация. 

Публикувана в Бизнес

Спазването на всички технически правила при резитбата на дръвчетата улеснява работата на резачите и благоприятствува зарастването на раните.

• При формиране на короните на дърветата, съкращаването на продължителите на водача и скелетните клони се извършва на 1-2 мм над подходяща пъпка с лек обратен наклон, Чепове не се оставят, тъй като раните зарастват по-трудно;

• Желателно е резитбата на по-големите по размери дървета да се извършва отгоре надолу. Така резачът преценява добре кои клонки да запази в основата на короната, след като премахне счупените при движенията си по време на работа;

• Клончетата с по-тънки клонки се режат така, че да не се оставят при резитбата чепове. От тези чепове израстват множество лакомци, които затрудняват извършването на следващите резитби;

• Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се извършва близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. В близост до отрезите се запазват колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни прирасти в тази зона;

• При премахването на по-дебели клони и клонки с помощта на трион отрезът се прави така, че от горната страна да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а отдолу да завършва близо до пръстена. Желателно е по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Тайните на умната работа с тази машина споделят специалистите от компаниите производителки Manitou, MERLO, JCB, Faresin и Claas

Телескопичният товарач уверено печели битката с челния. Мощност, маневреност, компактност и мултифункционалност. Всичко това прави тези машини необходими и търсени от земеделците всеки ден през цялата година. Помолихме специалисти от фирмите производителки да споделят своите познания как правилно да изберем, съхраним и удължим живота на този универсален помощник в стопанството.

Минус комфорт

Избирайки телескопичен товарач, на първо място трябва да се обърне внимание на неговите технически характеристики. А те трябва да съответстват на задачите, които ще решава тази машина в конкретното стопанство. Най-често купувачите искат да получат универсална машина, която ще може да работи и в животновъдството, и в растениевъдството. И с това приложението на телескопичните товарачи не се ограничава. Скоро те ще започнат да се използват в строителството и при реконструкцията на помещения, почистване на пътища, товарене на строителни материали и т. н. Безусловно мултифункционалността позволява по-бързо да се изплати инвестицията за машината и максимално да се натоварят наличните в стопанството мощности, казват специалистите. Но за да се постигнат положителни резултати, още на етапа на избора трябва да се обмисли окомплектовката и да не се икономисва от необходимите функции.

Колкото и да е банално, основната грешка при избора на телескопичен товарач е ориентирането към цената на машината, казват експертите. „Купувачите гледат най-евтините „голи“ спецификации, като не съпоставят възможностите на такъв товарач със своите планове за него. В резултат, спестявайки 2-3 хиляди евро, те получават некомфортна за оператора техника с трудности в управлението или въобще несъответстваща на характера на изпълняваните дейности“, твърдят спецовете. Според наблюденията първото, което пада жертва в търсене на ниската цена, са чистачките (задните и на тавана). В този случай, когато операторът работи в мръсни и запрашени условия (товарене на зърно в склада, слама на полето и т.н.), той, не виждайки товара нито на стрелата отгоре, нито отзад, е принуден да се справя на сляпо.

Икономисва се и от допълнителното осветление. Но товарачът може да работи само при добра видимост, а това често е трудно да се постигне както на полето, така и в запрашения склад, не споменавайки дори, че при заготовката на фуражи се налага да се работи денонощно. Светлината от стандартните фарове в тези ситуации невинаги е достатъчна.

Неприемлив е и отказът от климатична система (а това често е разпространено в практиката). Покупката на телескопичен товарач без климатик за полски работи, където тази машина е задействана почти постоянно, е равносилна на убийство на оператора, предупреждават специалистите.

Не намалявайте хидравличните възможности

Основният компонент на хидравличната система е помпата. От нейната производителност зависи бързината на работа и функционалните възможности на товарача. Затова е много важно тук да не се правят никакви икономии и внимателно да се избира.

При това е важен и потокът на маслото, който пряко се отразява върху производителността на машините – колкото по-силен е потокът, толкова по-бързо ще се изпълняват основните операции в работата на товарача – повдигане, изваждане на стрелата, обръщане на кофата и работата на машината. В същия контекст специалистите обръщат внимание, че за бързата работа на навесното оборудване в движение производителността на хидравличната помпа трябва да бъде не по-малка от 150 л/мин.

За работи като рязане и изваждане на силаж производителността на хидравличната помпа не бива да е под 140 л/мин. При други работи такава висока производителност осигурява висока скорост на комбинираните операции.

Не по-малко важен е типът на хидравличния разпределител. Особено когато са задействани няколко функции на хидравликата едновременно. Например в цикъла на товарене на зърно или фуражи – повдига се товарът, изважда се стрелата, работи хидравликата при отрязването на силажа. Както обясняват специалистите, често в по-базова окомплектовка, производителите поставят т. нар. строителни хидравлични разпределители, при които е възможно задействането само на една функция на хидравликата. В този случай всяка операция ще се изпълнява последователно. Такива товарачи са по-пригодни за работа с палетни вилици.

При многоцелево натоварване на товарача в земеделието (товарене на слама, приготвяне на фуражни смески, кастрене на дърва и т. н.), един монофункционален разпределител ще забавя процеса на работа, ще удължи значително производствените цикли, предупреждават производителите.

Те също така обръщат внимание, че за някои работи, при които е задействано навесно оборудване с хидромотори, например силозна кофа с фреза или четка, е необходима допълнителна хидравлична линия – опция за свободно изливане в хидравличен резервоар.

Практични гуми

Експертите препоръчват да се обърне особено внимание на избора на гуми и рисунката на грайфера, които трябва да се подберат, изхождайки от типа на повърхностите, на които ще се използва товарачът, и продължителността на предполагаемото движение между различните обекти, на които ще работи. При избора на гуми трябва да се прибегне до разумна икономия. Разбира се, може да се използват и диагонални гуми, те са по-евтини, но при това ще се влоши проходимостта и ще се намали срокът им на живот. В стандартната окомплектовка земеделските товарачи обикновено се оборудват с радиални гуми с грайфер тип „елха“, които са предназначени за работа и движение по неасфалтирани пътища и осигуряват добра проходимост, имат увеличен ресурс и придават по-мек ход на товарача в сравнение с диагоналните, които по-често се поставят на строителните машини. Ако товарачът се закупува само за работа на твърди покрития, трябва да се поръчват радиални гуми с индустриален грайфер.

Телескопичните товарачи в земеделието обикновено работят както на твърди покрития, така и на неасфалтирани площи. Поради това специалистите препоръчват за телескопичните товарачи да се избират радиални гуми с протектор тип „елха“. На лошо покритие по-меките еластични гуми с радиална конструкция забележимо увеличават проходимостта, а при разбити и неравни пътища увеличават скоростта на движение, докато по-твърдите индустриални гуми с диагонална конструкция, напротив, затрудняват придвижването и причиняват дискомфорт на оператора.

Но и меките гумени „елхички“ си имат недостатък – повишена склонност към изтъркване. Средно комплект гуми, ако се използва освен върху почва и върху асфалт и бетон, живее 1-2 сезона. А що се отнася до ширината, от гледна точка на намаляване на налягането върху почвата, то гумите трябва да бъдат възможно най-широки, убедени са специалистите.

Например за машини с товароподемност 3-4 тона оптималният диаметър на колесния диск е не по-малък от 24 дюйма. С тези гуми машина с такава товароподемност ще може да работи не само на твърда повърхност, но също и на полето, на компостохранилището на много рохка почва и т. н.

Освен това, имайки предвид разностранното използване на телескопичните товарачи, се препоръчва да се избере машина с висок клирънс – не по-малък от 35 см. При особено сложни условия на работа като опция може да се постави комплект пневматични гуми с дискове с размер R24, клирънсът в този случай се увеличава до 42 см. За опции като „рачешки ход“ и „колея в колея“ специалистите препоръчват да се помисли, ако товарачът ще работи в тесни помещения. Такива опции са незаменими, ако например е необходимо да се почисти тесен проход в обора – движението тип „рачешки ход“ позволява на товарача да се справя с работата от двете страни на сградата без излизане, за да обърне.

Пресметнете височината

При някои производители телескопичните товарачи нямат фронтално разгъване на стрелата. В този случай работната височина на повдигането ще бъде по-малка от максималната и при избор на машина това трябва да се вземе предвид. Както съветват специалистите, стрелата трябва да се взема с резерви. Например, при височина на силажната траншея от само 3 метра, 7-метровата стрела ще бъде полезна, за да се почистят снегът, баластът, покривният материал, тоест да се проведат подготвителните работи за изваждането на силажа без привличането на допълнителна техника. Ако товарачът ще работи в растениевъдството, то отправна точка ще бъде височината на ремаркето на зърновоза – тоест максимум 4 метра, и тук напълно ще е подходящ модел с височина на повдигане 5-6 метра.

При това специалистите напомнят, че товарачи с голямо разгъване на стрелата (8-10 м) са по-малко маневрени и компактни, и фермерът трябва да вземе под внимание максималната височина на входовете и помещенията, където те трябва да влизат.

При изминаване на големи разстояния

Също при сравняването на собствените задачи с характеристиките на товарача трябва да се изхожда от честотата на преместването на машината и продължителността на шофирането. Специалистите обръщат внимание, че възможността за изключване на пълното задвижване се отразява значително върху изразходваното гориво и износването на гумите. Като правило, товарачи с хидростатична трансмисия нямат такава възможност, докато някои хидротрансформаторни модели позволяват да се изключи пълното задвижване.

Освен това, ако предварително се знае, че телескопичният товарач ще трябва да преодолява големи разстояния, то трябва да се избират машини, способни да се движат с максимална скорост 40 км/час. Иначе, те няма да успяват да изпълняват целия обем възложени им задачи, а и ще станат причина за трудности по обществените пътища.

За земеделските телескопични товарачи е важна ефективната охладителна система (което е полезно за работа в силно запрашени хангари и в горещо време при товарене на зърно), както и блокировка на диференциала за повишаване на теглителните характеристики.

При избор на машина за работа в запрашени условия се препоръчва да се обърне внимание дали вентилаторът за охлаждане има реверсивен ход. В противен случай решетката на радиатора ще се задръства, което може да доведе до прегряването на двигателя.

Инвентар според конкретните нужди

Като стандартно навесно оборудване за телескопичните товарачи специалистите посочват кофа за зърно и палетни вилици. Те препоръчват навесното оборудване да се подбира в съответствие с максималната товароподемност на товарача. Важно е да се подбере оптималната кофа за зърно, а не да се гони голям обем. Тежката кофа с максимален обем ще забави хидравликата, а големите й габарити ще ограничават видимостта. На практика често се получава, че при товаренето на зърно с кофи с вместимост 2,5 хиляди и 2 хиляди литра на еднакви модели товарачи, кофата с па-малък размер не отстъпва по производителност на по-голямата. Причината е в това че по-малката кофа е по-малка и като габарити, което е по-удобно за оператора, а също така тежи по-малко, и хидравличните движения се случват по-бързо.

Грешки при настройките

Настройките на телескопичните товарачи са прости и разбираеми. Единственото, което според експертите има нужда от калибриране, е системата за безопасност (защита от обръщане). Нейната настройка се прави в период, препоръчан от инструкцията, и тя трябва да се проведе от специалист. Неправилно калибрираната система може да намали реалната товароподемност на машината и да увеличи опасността от нейното преобръщане. За да не възникват проблеми, такива настройки обикновено се правят съвместно с дилъра.

Експертите съветват редовно да се проверяват сглобките на стрелата за износване, както и да се контролира налягането в гумите, тъй като това не само оказва влияние върху срока на живота им, но и предпазва от прекомерно люлеене на машината по време на повдигане на товарите. Най-важното, за което експертите предупреждават да се избягва, е намесата в електрониката на машината. Отстраняването на грешки в компютъра със собствени сили, като правило винаги предизвиква маса проблеми, които се налага после да се отстраняват от сервизните служби. Всички настройки на електронната система е най-добре да се провеждат съвместно с дилъра.

Цялата статия четете във вестник „Гласът на фермера“

Публикувана в Агротехника

JCB стартира производството и продажбата на изцяло нов компактен колесен товарач, който съчетава здраво задвижване с утвърден дизайн на JCB кабината заедно с ергономични контролни уреди

Новият JCB 403 Agri е с чупеща рама и товарен капацитет 0,3 куб.м, способен да работи ефективно в затворени тесни пространства,във и около сградите, в целия широк спектър от ферми в селското стопанство - от свинеферми , птицеферми, млечни ферми до разсадници и коневъдни центрове.

Функциите на този изцяло обновен товарач включват:

Компактен 4-цилиндров Kubota двигател с мощност 26,5kW (35,5к.с.) при 92Nm въртящ момент;

Изцяло обновена хидростатична трансмисия в два диапазона с избор между 20км/ч или 30км/ч максимална скорост;

Отворени или ръчни блокажи на диференциала на мостовете, за по-добра работа както при движение по твърди терени, така и при работа по мека почва;

Всички ежедневни сервизни проверки се извършват под еднокомпонентния капак на двигателя, който лесно се отваряи затваря;

Избор между отворена платформа с ROPS/FOPS защитна рама или изцяло остъклена и шумоизолирана кабина;

Нов джойстик за управление и подлакътник с лост за управление с една ръка;

Избор между стандартни или високо-повдигащи товарни рамена с успоредно повдигане и хидравлична бърза връзка за приспособленията;

Патентован дизайн на повдигащите рамена, който помага да се избегнат стресови натоварвания по цялата структура на предния мост.

Генералният мениджър по продажбите на JCB Agriculture, Джон Смит казва: "Новият JCB 403 Agri е резултат от интензивно и задълбочено проектиране, инженеринг и развоен проект, за да произведем 0,3-кубиковият компактен колесен товарач, който се характеризира с издръжливост и лесно управление. С успоредно повдигане, хидравлично свързване на приспособленията, джойстик за хидравликата и управление на трансмисията - всичко това като стандарт, той е много добре оборудван компактен товарач. Един поглед към съвременните контролни органи и окомплектовка на товарача подчертават стила и високото качество, постигнати при изпълнението на машината."

Новият JCB 403 Аgri се присъединява към два големи модела в диапазона на компактните колесни товарачи на JCB Agriculture – 0,8 кубиков JCB 407 и 1,0 кубиков JCB 409, които са доказали стабилността и надеждните експлоатационни характеристики на хидростатичното задвижванеRexroth, което се използва и при новата машина 403. Съчетана с икономичния 1498 куб.см Kubota V1505 дизелов двигател с върхова мощност от 26,5 kW (35,5 к.с.) и 92 Nm въртящ момент, трансмисията осигурява два скоростни диапазона, за различни приложения и ситуации. Висок въртящ момент и фин контрол на скоростта са основните характеристики на обхвата на "ниските" предавки, които са от съществено значение в процеса на копаене и за прецизно управление и позициониране на товара. Бързото ускорение до максимална скорост от 20 или 30 км/ч като опция се осигурява от "високия" диапазон за придвижване между различните участъци на работа.

Т.нар. пълзящ ход”, управляван от педала на спирачката, дава възможност на оператора да използва хидравличната мощност на товарача за повдигане на материали, без да се причинява ненужно износване на спирачната система и трансмисията. При движение, мощността и въртящият момент се разпределят чрез стабилни ZF мостове с отворени диференциали или по желание ръчни блокажи на диференциала отпред и отзад на машината, предимно необходими при преобладаваща работа върху твърди терени.

JCB 403 Agri има предсказуеми характеристики на кормилното управление, малък диаметър на завой и точно позициониране на товарача, присъщо на шарнирната рама, докато стабилната шарнирна връзка осигурява плавното движение на предните и задните части на шасито по неравни и вълнообразни терени.

Клиентите имат възможност за избор на рамене на товарача. Стандартната конструкция осигурява добра цялостна комбинация от откъсваща сила, товароподемност и височина на повдигане на товара от 2,6 метра. Във вариант с удължени рамене, машината предоставя 2,8 метра височина на повдигане за подреждане и товарене на високи едностранни хамбари или ремаркета.

И двата варианта на конструкцията са патентовани за начина, по който разпределят сътресенията по време на движение по цялото шаси. И двата осигуряват реално паралелно повдигане - идеално за работа с палетни вилици, както и за свеждане до минимум на разсипването на насипни материали от кофата. Хидроразпределителите са на разположение с хидравличен щифт за заключване, който позволява смяна на приспособлението от седалката на водача, монтирани като стандартно оборудване. Двуетапна електронна изолационна система предотвратява неволното откачане на прикачените приспособления.Цилиндрите на рамото на товарача се захранват от хидравлична зъбна помпа с дебит от 40,5 л/мин, която осигурява бърза работа, както и постоянен регулируем поток от хидравлично масло, за да захранва прикачените приспособления за храна и постеля на животните.

Товарачът JCB 403 Agri е предназначен да работи предимно в закрити пространства, като може да има отворена навесна платформа и защитна рама ROPS/FOPS. Нова кабина е на разположение за първи път при колесните товарачи JCB от този размер, за да осигури цялостна защита от частици, запрашена работна среда и потенциални опасности.

Изцяло остъклената структура на кабината се възползвамаксимално от размерите на новия товарач, за да осигури достатъчно работно пространство за операторите и лесен достъп през голяма врата с удобно разположени ръкохватки и стабилни стъпенки. JCB 403 Agri е компактен – заедно с кабината той е висок само 2,2 м и широк само 1,1 м, когато е окомплектован с тесни гуми. Това му дава възможност за достъп до най-тесните пространства, както във фермата, така и в други помещения.

На тази машина операторът разполага с модерен цветен дисплей, който дава цялата ключова информация, без да се нарушава видимостта напред и регулируема кормилна колона, осигуряваща перфектна позиция за управление.

Нов панел за управление от дясната страна поддържа превключвателите, поставката за съхранение на лични вещи, както и новия джойстик, който в допълнение към управлението на повдигащите рамена (без значение от закачените приспособления) също има бутони за избор напред-назад и високи-ниски предавки на трансмисията. По този начин по всяко време операторът може да поддържа едната си ръка върху джойстика, а другата на волана.

Многобройни регулируеми отвори за достъп на свеж въздух поддържат кабината добре проветрена. Предни и задни чистачки осигуряват добрата видимост във всички посоки на кабината.

Когато става дума за ежедневни проверки и рутинна поддръжка, монолитният капак на JCB 403 Agri се отваря назад и дава лесен достъп до двете страни на двигателната зона, където се помещават въздушен филтър, акумулатор, резервоарите за течности и електрическите системи на машината. Заедно с радиатора на охлаждащата течност на двигателя, всички тези компоненти са защитени от металната тежест, оформена по подобие на тежестите на по-големите машини в цялата гама колесни товарачи на JCB.В отвор на тежестта се помещават светлинното окабеляване и теглича.

Допълнителна информация на www.jcb-agri.bg и от вносителя Оптиком

 

Публикувана в Агротехника

Компания Мегатрон откри нов търговско-сервизен център в град Монтана. Новоизграденият комплекс за продажба и сервизно обслужване на земеделска, строителна, горска, голф и градинска техника е с РЗП 1885 кв.м. Мегатрон инвестира над 2 милиона евро за изграждане, сервизно оборудване и модерна диагностична апаратура, за да се гарантира висококачественото и бързо сервизиране на машините.

Сградата е на две нива и разполага с шоурум, офиси, конферентна зала, голям склад за части и  сервизно помещение за извършване на ремонти. МЕГАТРОН инвестира над 2 милиона евро за изграждане, сервизно оборудване и модерна диагностична апаратура, за да се гарантира висококачественото и бързо сервизно обслужване на машините. Към момента в новия център работят 10 човека, като се откриват нови работни места.

Базата разполага и с модерна конферентна зала, където се обучават операторите на машините. Такива обучения МЕГАТРОН провежда непрекъснато през цялата година.

” За нас е чест да имаме възможността да работим на българския пазар за нуждите и развитието на българското земеделие. Затова направихме тази инвестиция в Монтана. Именно малките неща градят голямото доверие! С нас фермерите могат да са абсолютно спокойни за своята работа!“, каза управляващият компанията Ифтах Шахам при откриването на базата.

Днес МЕГАТРОН разполага с 9 търговско-сервизни бази и магазини в София, Плевен, Русе, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Търговище и новият комплекс в Монтана. Следващата стъпка на компанията е изграждане на нова база в Бургас.

"Правим всичко това, за да знаят многобройните ни клиенти в района, че сме близо до тях. Те го заслужават, каза Стефан Христов, генерален директор земеделска, градинска и голф техника John Deere в компанията. А това е много важно точно тук.Монтана, Видин, Враца, се превърнаха във водещ земеделски район в страната. Характерни за него са големите, над 15 000 дка, наситени с модерна техника, стопанства. Ние влизаме с целия си опит, сила и познания.

Базата като инвестиция е голяма за нас, голяма е и за фермерите от региона. Ние седим стабилно на пазара на земеделска техника в Северозападна България, с над 40 на сто пазарен дял от продадените машини тук. Така че необходимостта от голям и модерен сервиз в този район е голяма. Затова и от двата млн. евро, които вложихме в построяването на базата в Монтана, по-голямата част са отделени са сервиза и за складовата база за резервни части. Районът е известен с кратките срокове за кампаниите, които земеделците имат. Тук или е суша, или вали. Затова ние поемаме ангажимент, когато се налага да обслужваме машините в максимално кратки срокове. Ще се стараем винаги да имаме 100 процента наличност на резервни части“.

За да поздравят домакините, бяха дошли Силвия Андрес, териториален мениджър John Deere за България и Румъния, Дирк Бернинг, мениджър продажби за Европа в John Deere, заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов, областният управител на Монтана Ивайло Петров, кметът на града Златко Живков, партньорите на МЕГАТРОН от John Deere и Bobcat, както и над 250 фермери от региона.

„Стъпването на „Мегатрон” в Монтана ни затвърждава като един от петте центъра за търговия със земеделска техника в България”, каза кметът Живков.

Кулминацията на събитието настъпи, когато Ифтах Шахам, СЕО на Мегатрон,зрелищно представи огромният нов четири верижен трактор John Deere 9620RX със забележителните 620 к.с. за върхова теглителна мощ.Машината е уникална както от гледна точка на енергонаситеност, така и по отношение на конструкцията. Изключително мощният  двигател, с огромен въртящ момент, е достатъчен за работа с най-големите инвентари. Не по-малко важна, от гледна точка на производителността, е трансмисията „е18“ – PowerShift с 18 предни и 6 задни предавки, която успява да предаде максимално ефективно тази огромна мощност към веригите на трактора. Функцията „мениджър на ефективността“ (Efficiency Manager) автоматично управлява трансмисията и двигателя, като избира най-подходящата предавка и оборотите на двигателя, според предварително зададена от оператора скорост на движение.

За финал на събитието домакините показаха уникалния "танцов спектакъл"  на Bobcat. Под музикален съпровод виртуозните водачи на машините демонстрираха забележителните им качества.
Машините с емблемата на американски рис са синоним на бързина и компактност, мултифункционалност и надеждност.  55 години Bobcat внедрява новите технологии и задава посоката на развитие на сектора в тясно сътрудничество с тези, които са свързани със земята. За българския пазар в услуга на българските фермери Мегатрон предлага гама телескопични товарачи включваща модели на 5, 6, 7 и 10 метра. Новото поколение телескопични товарачи Bobcat са проектирани изцяло за земеделска дейност.

Но не само машини продава фирма Мегатрон, а нещо много повече. Предлага решения на проблемите на земеделците. В компанията знаят, че във времена на криза трябва да намалиш максимално разходите. Но това определено не означава да закупиш евтина машина, а такава, която максимално да оптимизира производството. Такава, снабдена със системи за интелигентно земеделие, системи за дистанционен мениджмънт, които във всеки един момент следят работата на машината и в реално време оптимизират нейните настройки, както и директно предават информацията към сервиза. Тук лидер на пазара е системата Farmsight на John Deere.

След тържественото откриване за фермерите имаше перфектно организирано тържество. Но празничната атмосфера минава и отминава. Остават делата. Сериозният бизнес не спира да инвестира и продължава напред. Базата в Монтана е открита, догодина наред е Бургас.

МЕГАТРОН ДНЕС:

180 висококвалифицирани служители

80 на сто от заетите във фирмата са техници и инженери с висока квалификация, знаещи английски език, които редовно преминават обучение в John Deere

30 души работят в отдел за резервни части

46 търговски представители

100 служебни автомобила, от които 50 са оборудвани за мобилни сервизи

9 бази в цялата страна, 10-тата в Бургас отваря врати догодина.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 7

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта