Ползи и предимства от това непретенциозно към почвата растение: отличен предшественик и добър фитосанитар, който гарантира допълнителен добив от зърнени култури без вторични разходи

Агр. Петър Кръстев

Изисквания към условията

Светлина

Рапицата е светлолюбиво растение, лошо понася засенчване и сгъстяване. В гъсти посеви рапичните растения имат бледа окраска, стъблата им са тънки, слаби, с изтеглени междувъзлия, често полягат, слабо се развиват и образуват малко странични разклонения. Изтеглената точка на растеж се отразява лошо на презимуването. Рапицата се отнася към растенията на дългия ден.

Влага

Зимната рапица, както и всички зелеви култури е влаголюбива. Влагата е основният лимитиращ фактор, тъй като за формиране на висок добив през вегетационния период на културата са необходими от 600 до 800 мм валежи. През вегетацията се наблюдават три периода на повишено влагопотребление: стъблообразуване, бутонизация и цъфтеж.

Температурен режим

Рапицата е студоустойчиво растение. Зимата тя нормално понася до минус 15°С без снежна покривка, а при нейното наличие – с дебелина до 5 см до минус 22 –

25°С. Пролетната вегетация се възобновява при 1 – 3°С. Пролетните възвратни замръзи често водят до гибел на растенията. Температура, по-висока от 30°С, потиска развитието на културата и води до влошаване на опрашването и като следствие, намаляване на добива.

Почва

Рапицата не е взискателна към почвата. Вирее практически на всички типове почви. За получаване на добър добив са подходящи плодородни почви, свободни от преуплътняване с реакция на почвения разтвор, близка до неутралната. Влиянието на качеството на почвата на добивността е толкова по-високо, колкото климатичните условия се отклоняват от оптималните.

Хранене

Азот

Азотът има важно значение за рапицата, тъй като тя образува мощна вегетативна маса. За целия вегетационен период изисква от 5 до 6 кг азот на всеки 100 кг продукция (например, ако се планира получаване на добив 300–400 кг/дка, трябва да се внесат от 15 до 24 кг/дка азот в акт. в-во.). При определяне дозите на азотните торове е необходимо да се отчитат съдържанието на хранителните елементи в почвата, нейният тип, предшественикът и други фактори. Азотните торове се внасят есента и пролетта на 1–3 пъти. Необходимо е да се отбележи, че есента трябва да се внимава с азота, тъй като прераслите растения имат малко шансове да презимуват (особено при отглеждане на хибриди, които се отличават с бързо начално развитие). Но в случай на наличие на голямо количество сламести остатъци след прибиране на предшественика, азотните торове се добавят към основното торене: 1 кг азот на 100 кг слама.

Напролет азотът се внася на няколко пъти: задължително веднага след като растенията на рапицата се покажат изпод снега; и при необходимост – във фаза стъблообразуване и бутонизация (по 1/3 части от изчислената пролетна норма).

Внасянето на азота във фаза бутонизация позволява да се удължи фазата, при което се увеличава количеството бутони и се удължава срокът на цъфтеж на отделните цветчета. Излишното количество азот води до прерастване на вегетативната маса, растенията затлъстяват“, дълго не залагат генеративни органи. Стъблата и листата стават крехки и чупливи, силно се повреждат от болести, полягат. При това семената образуват повече протеин, а съдържанието на масло в тях намалява.

Фосфор

Рапицата изисква много повече фосфор, отколкото другите полски култури, например зърнените. Фосфорът способства развитието на кореновата система, влияе на качеството на семената, повишава стресоустойчивостта и студоустойчивостта. За формиране на 100 кг/дка добив е необходим от 2,5 до 3,5 кг Р2О5. Фосфорът се внася есента с основното внасяне на торовете, както и като запасяващо торене с предшественика.

Калий

Калият пречи на преждевременното отмиране на листата, влияе на оплождането и увеличава съдържанието на масло в семената, повишава устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия, намалява поражението от болести и неприятели. Цялото количество калий се внася есента преди основната обработка на почвата (или при предшественика), при разчет на износа: 4 – 6 кг на всеки 100 кг семена.

За успешен растеж и развитие на рапицата са необходими още редица важни за нея елементи: сяра, магнезий, бор, манган, молибден, мед, цинк и кобалт. Особено внимание следва да се обърне на ролята на сярата и бора, тъй като при недостиг на сяра шушулките могат да не се образуват напълно, а при недостиг на бор стъблата се скъсяват, цъфтежът се задържа, образуват се малко шушулки и семена. Обикновено рапицата си набавя тези елементи от почвата благодарение на своята развита коренова система. При недостига им те се внасят във вид на листно подхранване, а сярата – с основното торене в почвата или при сеитбата в реда (3 – 6 кг/дка).

Въпреки че рапицата изисква голямо количество минерални вещества, по-скоро става въпрос не за износ, а за въвличане на минералните вещества в оборот, тъй като тя оставя след себе си голямо количество растителни остатъци.

Място в сеитбооборота

Рапицата се отнася към културите, предявяващи повишено изискване към сеитбооборота. Добри предшественици за нея са чисти площи, заети с угар, зимни и пролетни зърнени култури, окопни силажни култури (освен слънчоглед), многогодишни треви.

Посевите с рапица не трябва да се разполагат след кръстоцветни култури (рапица, репко, зеле, ряпа, бял синап и др. подобни), цвекло и слънчоглед по-рано от 4 години, поради натрупването на общи болести и неприятели.

Площите с рапица (включително останалите кръстоцветни култури) не трябва да превишава 15 – 20% от структурата в стопанството, а при наличие в сеитбооборота на слънчоглед, общата с него площ не трябва да е повече от 25%. Нарушението на този принцип е допустимо само при отглеждане на устойчиви към болести хибриди и прилагане на комплексна система за защити от болести и неприятели.

Самата рапица е отличен предшественик.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

В Университета Квинсленд, в Сидни а също и в центъра за иследване на растенията Джон Инес (всички намиращи се в Австралия), са разработили нова платформа за бърза селекция. Тя е приложима в оранжерии или всяка друга изкуствена среда с допълнително осветяване за удължаване на светлинния ден. В своите експерименти австралийските учени успели да получат ново поколение пшеници от семе до семе само за 8 седмици.

Новата система за селекция позволява отглеждането на 6 поколения пшеница за година.

За селекционерите на пшеница новата система обещава три пъти повече поколения, отколкото сега получават дори при най-благоприятни условия. Освен това, растенията растат здрави и изглеждат много добре.

Сега селекционерите за ускорено получаване на нови поколения пшеница прилагат основно технологии, разработени след Втората световна война.

В новите технологии се използва напълно контролируема среда на отглеждане, която може да се създаде и в обикновени промишлени оранжерии. В нея също се използват LED лампи (светодиодни лампи), променени за оптимална помощ на процеса на фотосинтеза в интензивен режим до 22 часа на ден.

Светодиодните лампи значително намаляват себестойността на отглеждане в сравнение с натриевите лампи, които широко и отдавна се използват в оранжериите, но не са ефективни. Натриевите лампи излъчват прекалено голямо количество топлина и при това светлината от тях е с лошо качество и не е подходяща за растенията.

Технологията за бърза селекция може да се използва за много важни култури. Освен пшеницата, по 6 реколти на година дават още граха, ечемика и нахута. Рапицата при този начин на селекция в експериментите дава по 4 реколти годишно.

Важно е, че устойчивостта към болести, времето на цъфтеж и морфологията на растенията могат да бъдат изучени в детайли дори при такава бърза смяна на поколенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Кои са най-подходящите моменти за приложение на неселективни хербициди срещу смесено заплевеляване?

Агр. Петър Кръстев

Инж. Никола Средков от с. Чомаковци, община Червен бряг, от 5 години практикува земеделие, като прилага технологията No-till. Повечето от машините, които той използва, е направил сам, тъй като по професия е инженер конструктор.

Тази година инж. Средков е планувал сеитбата на 200 декара царевица по технологията Strip-till. Въпросът му е свързан основно с извеждане на борбата с плевелите при културата и по-конкретно – колко време преди сеитбата на културата да приложи тоталния хербицид Раундъп.

Потърсихме професионалното мнение на Александър Китев, един от пионерите в прилагането и популяризирането на технологията No-till в нашата страна.

Хербицидът Раундъп (или друг глифозатсъдържащ хербицид) преди сеитбата на царевицата може да се приложи в три варианта:

. 15 дни преди сеитбата;

. 1 ден преди сеитбата;

. 1 ден след сеитбата.

Тези срокове са препоръчителни за практиката, защото са установени в резултат на дългогодишни проучвания и експерименти в страните, главно в САЩ, където технологията No-till се практикува вече над 30 години, посочва специалистът. Приложението в тези срокове осигурява чист старт на царевицата без конкуренти по отношение на влага и хранителни вещества и без опасност от фитотоксичност за поникващите растения на културата.

По принцип приложението на неселективни (тотални) хербициди напролет трябва да се извършва максимално късно – т. е. в момент, в който са поникнали по-голяма част от плевелите. Някои специалисти препоръчват сеитбата да се извърши 20 дни след третирането.

По време на вегетацията на царевицата борбата с плевелите се извежда така, както при конвенционалната технология, т.е. използват се вегетационни хербициди или комбинации от тях. Те се подбират според конкретния плевелен състав – срещу широколистни, срещу житни или продукти срещу смесено заплевеляване. Моментът за прилагане на избрания вегетационен хербицид, освен с фазата за чувствителност на плевелите, задължително се съобразява със селективността на продукта спрямо фазата на културата.

Публикувана в Растениевъдство

CRISPR-Cas се нарича още молекулярна ножица. Протеин-9 (Cas-9) работи като изследовател вътре в генома, търсейки участъци, които учените могат да премахват, променят или преместват. Неговата работа се сравнява с редактирането на текста от редактора.
Значението на тази технология за селското стопанство е да ускори процеса на избиране на гени, които след това могат да се използват за подобряване на генетиката на културите. Въвеждането на нужните характеристики в генетиката чрез традиционно размножаване отнема 8 години, то CRISPR-Cas позволява това да се постигнете за 5 години. Новата технология позволява едновременно да се подобрят редица генетични характеристики.
„CRISPR-Cas е инструмент, който може да се използва за различни цели. Нашата компания го използва за селекция“, казва Нийл Гетърсън, вицепрезидент на изследване и развитие в DuPont Pioneer.
Гените могат да бъдат групирани и изучавани заедно или отделно, за да се види какъв резултат може да донесе тяхното разместване или промени.
Например в Уганда е възможно да се редактира генът на маниоката, за да направи растението устойчиво на вирус, който го прави негодно за консумация. С помощта на технологията CRISPR-Cas е възможно да се изолира и редактира генът eIF4E и да се преодолее болестта. В бъдеще изследователите се надяват да редактират пет други гени на маниоката, свързани с вируса.
Технологията вече е тествана не само на маниока, но и на банани, просо, сорго и сладки картофи. Опитвайки се да постигне целите си в селекцията , DuPont Pioneer е сключил споразумение за използване на технологията за редактиране на гени с Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. Редактирането на един ген може да отнеме шест месеца или повече, а сътрудничеството между различните институции може да ускори процеса.
Въпреки ,че технологията е впечатляваща, тя не е вълшебна пръчица. Въвеждането на резултати от малките производители все още е проблем.
Специалистите отбелязват, че обществеността до голяма степен е неинформирана по отношение на новите технологии. Ето защо е нужна разяснителна работа.
„Трябва да се разбере значението на проблема. Трябва да се вслушаме в селските общности, защото говорим за доверие между фермери, потребители и учени“, казва Нийл Гетърсън.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
  • Засаждането на разсада от цинии на открито е най-добре да се направи в началото на май, когато премине опасността от слани. Цинията не понася дори слаб замръз от минус 1 градус.

  • Необходимо е подготвената от есента площ в цветната градина отново леко да се разрохка.

  • След това се подготвят малки гнезда за засаждане на цинията.

  • За да се развива много добре цинията се нуждае от простор, затова трябва да се спазват разстоянията между растенията. Для нискорастящите цинии то е 10-15 см, за среднорастящите — 20 см, за високорастящите сортове — 20-30 см между растенията и 35-40 см между редовете.

  • Ако разсадът е отгледан в саморазлагащи се торфени саксийки, задаждането става директно с тух. При другите случаи разсадът трябва внимателно да се изважда, като се внимава да се запази почвата около корените.

  • Ко избраният от вас участък за засаждане на циниите е в ниска част, добре е да осигурите дренаж, като на дъното на браздичките поставите чист речен пясък.

  • Внимателно разположете разсада в изкопаните браздички и заровете корените с почва.

  • За да предотвратите прекаленото изпарение на влага от почвата, около растенията може да мулчирате със сух торф.

    Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Компанията представи портфолиото си за 2017 година и авангардната си Xpro технология, която от години заема лидерски позиции в страни с развито селско стопанство в Европа

Агр. Петър Кръстев

На Шестия национален агросеминар на НАЗ в Пловдив, състоял се в края на миналата година, Байер представи на зърнопроизводителите технологиите и продуктите, които ще им предложи през новия сезон на 2017 година. Жечо Мурзов – Търговски мениджър на компанията, започна презентацията си с една нова технология, която от няколко години заема лидерска позиция в пазари като Великобритания и Германия – там, където фунгицидите наистина се тестват в много тежки реални условия. Фермерите зърнопроизводители бяха подробно запознати с технологията Xpro и първия продукт от нея -фунгицида Авиатор.

Какво представлява Xpro?

Xpro технологията е марка на някои продукти, които Байер ще представя занапред и които са с изключително иновативни активни вещества. Първият представител на Xpro технологията, който през 2017 година ще бъде на разположение на зърнопроизводителите, е фунгицидът Авиатор. Както бе съобщено на агросеминара, този продукт от 3-4 години предизвиква фурор в Германия, Великобритания, Франция... Тези страни имат сериозни проблеми с ключови болести, които са разпространени и в България – септория, жълта и кафява ръжда, фузариум и др.

Кои са ключовите предимства на Авиатор?
От една страна, Авиатор има отличен контрол върху болестите, от друга – той доказано дава по-продължително последействие и допълнителен зелен физиологичен ефект. Зеленият ефект помага в неблагоприятни условия (засушаване, високи температури), пшеницата и ечемикът да запазят своя добивен потенциал. Благодарение на тези ключови предимства Авиатор дава средно с 10% по-добър добив в сравнение с други продукти, представени на българския пазар.

Г-н Жечо Мурзов илюстрира презентацията си с графика, която нагледно показа, че Авиатор дава средно с три седмици по-дълго последействие спрямо алтернативните продукти у нас. С други думи, този продукт може да предложи на производителите цели 60 дни последействие в житните култури.

На какво се дължи дългото последействие на Авиатор?

Дължи се на изключително добрите активни вещества (протиоконазол – ключовото активно вещество в Прозарo плюс биксафен-ключовото активно вещество в Зантара). Авиатор е интересен продукт и поради това, че дава т.нар. зелен ефект на растенията. В резултат на новата формулация и на активните вещества в Авиатор, от Байер показаха, че зеленият ефект осигурява допълнителен добив, когато има стресови условия.

Авиатор е идеалният продукт, защото съчетава в себе си по-дълго последействие, по-добра ефикасност, по-широк спектър на контролирани болести плюс зелен ефект. Г-н Мурзов увери фермерите, че ако използват Авиатор, могат да бъдат сигурни, че половин час след третирането ще имат сигурната защита на посевите си.

Друго ключово предимство на Авиатор е, че формулацията му позволява той да бъде смесван с други активни вещества – напр. листни торове, , а също, че с него може да се работи и с по-малко количество разтвор. Това е ключово предимство, защото в определени моменти е много важно производителите бързо да влязат в полето и да третират посевите.

Кога е най-подходящият момент за приложение на Авиатор?
Авиатор може да бъде приложен във всеки един момент от развитие на пшеницата и ечемика, но зърнопроизводителите ще получат най-добрата възвращаемост, ако го приложат между фазите - флагов лист и изкласяване.. Ако зърнопроизводителите искат да защитят културите си още в начална фаза по най-добрия начин и на възможно най-добрата цена, те могат да заложат на Солигор, препоръча Жечо Мурзов. Не на последно място експертът уточни, че освен изключителната превантивна защита, Авиатор навлиза ефикасно в растението и има най-бързото лечебно действие.

Публикувана в Растениевъдство

Голямото разнообразие от пестициди не винаги може да реши проблема с контрола на вредителите, тъй като не по-малко важен елемент остава качеството на внасяне на пестицидите.
От данни на израелски експерти по растителна защита, само 3% от внесените количества пестициди оказват ефективно въздействие на растенията, а чрез подобряване на технологиите за прилагане на пестициди, ние можем да увеличим тази цифра до 5%.
Размерът на капчиците и техния брой също така има важно значение за повишаване на ефективното действие на пестицида. Например, за да се осигури желания ефект върху твърдокрили вредители е нужно на 1 см² от повърхността на листа да попаднат 20-40 капки работен разтвор, а за да унищожи болести или вредители тяхното количество трябва да бъде 60-100. Що се отнася до размера на капките за ефективен контрол за ларви и плевели , размерът на капчиците трябва да бъде 300-500 микрона (1 микрон = 1/1000 от мм), за борба с повечето вредители - 150-300 микрона за ефективно действие на фунгициди, този показател трябва да бъде 80-150 микрона.
За проверка на ефективността на работният разтвор има много начини, но един от най-лесните е да се използва лакмусова хартия, която променя цвета си в контакт с работната течност. За установяване на ефективността лакмусовата хартия се прикрепя от двете страни на листа на различни нива на растението и се пуска пръскачката, след което се прави оценка на плътността и еднородността на покритие на работния разтвор. Ако направим оценката на работата на пръскачката за разпределение на работната течност върху лакмусовата хартията на фигурата, можем да кажем с увереност, че в този случай листата на растенията са напръскани само от горната страна, но в случай на използване на контактни инсектициди, които не притежават трансламинарни функции, тяхната ефективност ще бъде много ниска, тъй като повечето вредители се намират именно от долната страна на листата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

В експеримента Saaten Union системата Claydon отново доказа своята ефективност по отношение на увеличаване на добивите и печалбите в сравнение с конвенционалните методи на сеитба.

В сравнение с конвенционалната техника на сеитба с помощта на системата Strip Till от Claydon има значителни предимства. Това бе потвърдено при последните анализи на добива на Saaten Union в Англия. В съобщение за пресата Claydon е заявила увеличение на приходите с близо 190 евро на хектар. Става ясно, предимството на тази система чрез увеличаване реколтата с около 1 тон на хектар.

Експериментите са проведени в английското графство Съфолк на два опитни участъка с тежки глинести почви, с близо 50 сорта пшеница.

Ричард Дженави, ръководител на изследването от Saaten Union Англия заяви в изявление: "Системата Claydon дава възможност да се засее в точното време и при перфектни условия. По време на вегетационния сезон отглежданите култури, се развиват оптимално."

По време на прибиране на реколтата средният добив е както следва: 12.79 тона от хектар (т/ха) при използване на Claydon , а -12,04 т/ха с помощта на традиционната система. От компанията заявиха, че с тяхната система новата реколта по-лесно се засява директно в стърнищата от предходната реколта при минимална обработка или напълно неразорана почва. Сеитбата се извършва около пет пъти по-бързо от конвенционалната система и е две трети по-евтина, отколкото при използване на плуг.

Публикувана в Агротехника

Редица експерти изразяват опасения за екологичността на технологиите за получаване на вода от атмосферата. Но в природата има растение, което осъществява този процес и се явява доста полезно на местата, където вирее.

Интересното растение е канарски бор, който се среща на Канарските острови. Тъй като местността там е съставена главно от вулканични скали, има проблем с водопропускливостта. И точно тук, природата си е създала помощник - канарският бор, който кондензира в игловидните си дълги листа вода от атмосферата и по-този начин напоява почвата около самия себе си.

На Тенерифе подобни дървета растат плътно едно до друго и всяко добавя много кубически метри вода годишно в земята около себе си. Огромни глоби заплашват онези, които дръзнат да наранят или изкоренят канарския бор.

Защо не и машини, направени от човека, да изпълняват същата роля в сушави райони, за да произведат прясна вода? Тези машини няма да се нуждаят от водоеми и кладенци наблизо и освен това няма да генерират никакви вредни отпадъци.

Ако към водно-въздушната машина се включи ветрогенератор или слънчев панел, то би се решил и въпросът с енергийното захранване. Машините могат да намерят приложение на места, където има проблеми с питейната вода, в селското стопанство, както и за изсушаване на въздуха във влажни помещения.

Публикувана в Растениевъдство

Редица експерти изразяват опасения за екологичността на технологиите за получаване на вода от атмосферата. Но в природата има растение, което осъществява този процес и се явява доста полезно на местата, където вирее.

Интересното растение е канарски бор, който се среща на Канарските острови. Тъй като местността там е съставена главно от вулканични скали, има проблем с водопропускливостта. И точно тук, природата си е създала помощник - канарският бор, който кондензира в игловидните си дълги листа вода от атмосферата и по-този начин напоява почвата около самия себе си.

На Тенерифе подобни дървета растат плътно едно до друго и всяко добавя много кубически метри вода годишно в земята около себе си. Огромни глоби заплашват онези, които дръзнат да наранят или изкоренят канарския бор.

Защо не и машини, направени от човека, да изпълняват същата роля в сушави райони, за да произведат прясна вода? Тези машини няма да се нуждаят от водоеми и кладенци наблизо и освен това няма да генерират никакви вредни отпадъци.

Ако към водно-въздушната машина се включи ветрогенератор или слънчев панел, то би се решил и въпросът с енергийното захранване. Машините могат да намерят приложение на места, където има проблеми с питейната вода, в селското стопанство, както и за изсушаване на въздуха във влажни помещения.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта