300x250 static

Излишекът на азот в почвата предизвиква прекален растеж, интензивно зелено оцветяване и често полягане на картофените растения. Наблюдава се разтегната във времето вегетация, по-късно клубенообразуване, което води до понижаване на добивите. При недостатък на азот, особено на песъчливи почви, растенията придобиват жълто оцветяване и изоставане в растежа. Пада добива и качеството на клубените.

Недостигът на фосфор задържа растежа и развитието на картофите, намалява разклоняването. Оцветяването на листата е по-слабо, а те се разполагат под ъгъл към стеблото. По време на клубенообразуването по края на долните листа се появява тясна тъмно-кафява на цвят ивица. По сърцевината на клубена се наблюдават отделни ръждиво-кафяви петна, радиално разположени от центъра в ивица. Недостига на фосфор при картофите се проявява обикновенно при кисели песъчливо-глинести, глинесто подзолисти почви. Варуването намалява симптомите на заболяването.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Признаци при недостиг на фосфор

PЛистата и стъблото на доматите потъмняват до тъмнозелено със син оттенъд, долната част на старите листа придобиват виолетов оттенък. Листата се свиват навътре, стъблото става твърдо и крехко. Листата и стъблото могат да станат лилави. Листата растът изправени нагоре и плътно към стеблото.

Подхранете доматите с фосфор съдържащ тор. Залейте с 1 литър вряла вода 1 чаша суперфосфат и оставете в покой 8-12 часа. Получената инфузия се разрежда в 10 литра вода и се полива всеки домат с половин литър от тор.

Признаци при недостиг на калий (на снимката)

Младите листа на доматите се завиват на тръба, накъдрят се. Старите листа стават жълти, изсъхват по краищата. В началото листата потъмняват, по-късно по края се появяват жълто-кафяви петна, които постепенно се разрастват.

Подхранете с калиевия нитрат (1 супена лъжица тор на 10 литра вода) по половин литър разтвор на растение. За пръскане на листата с разтвор на калиев хлорид - 1 чаена лъжичка на 1 литър вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 21 Февруари 2018 16:03

Съвети за торенето с фосфор

Съвети на американския учен, доцент Линда Стоун за торенето с фосфор:

  • Не използвайте фосфорни торове при засаждане. В повечето случаи е за предпочитане да се използва азотно торене.

  • Ако азотните торове не решават проблема с недостига на хранителни вещества и подозирате, че растението се нуждае от друг елемент, не бързайте да приложите почвено торене - опитайте първо с листно подхранване. Ако симптомите на глад по листата изчезнат - безопасно можете да внесете необходимата доза по традиционния начин. Пробното листно внасяне помага да се избегне дисбаланса на елементи в почвата.

  • Използвайте естествен мулч (кора от иглолистни дървета, паднали листа и др.). Такова "покритие" ще забави отделянето на фосфор и други важни макро- и микроелементи.

  • Важно: Бавнодействащите торове са много по-ефективни от бързодействащите торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Въвеждането на амониев нитрат води до "бум" на растежа при растенията - той възстановява баланса на елементите в почвата. Естествено, при недостиг на някой от важните елементи, растежът на растенията се забавя и когато бъде запълнен, продължава.
В същото време, допълнителното внасяне на фосфор, за разлика от азотните торове, не предизвиква растеж. Логиката на градинарите е проста: ако няма растеж - "върховете" не растат, затова "корените" трябва да растат.

Ако излишъкът от азот не е "фатален", наличието на фосфор в излишък води до хлороза на листата. Прекомерното количество на фосфор в почвата затруднява абсорбирането на мангана и желязото от корените. А липсата на манган и желязо водят до появата на петна по листата.
В допълнение, излишекът на фосфор може да разруши микоризата - симбиозата на гъбичките и растителните корени, благодарение на които последните по-добре абсорбират вода и хранителни вещества от почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Теорията, че съдържащите фосфор торове стимулират развитието на кореновата система, а азотсъдържащите ускоряват растежа, отдавна се възприема като аксиома, която не изисква доказателство. Според Линда Чокер-Скот, това широко разпространено твърдение се дължи на използването на фосфорни торове основно в промишленото селско стопанство преди сеитба на едногодишни култури.
Каква е реалността
Фосфорът наистина е един от основните неорганични макроелементи, жизненоважен за растенията. Факт е, че той бързо се измива от почвата. За да се "върнат" в почвата изчерпаните резерви, преди засаждането се внасят торове с фосфор.

При засаждането на трайни насаждения на малки частни парцели, недостигът на фосфор също е доста рядко явление. Най-често, там почвата е бедна на азот.

В градските ландшафтни паркове ситуацията е напълно различна. В този случай, дървета и храсти са принудени да се развиват в една стресова среда: замърсен въздух, недостатъчни поливки през лятото, нападение от вредители, удължаване на светлата част на денонощието, дължащо се на градското осветление. Добавете към това и внасянето на фосфор, и в резултат на това няма да получите ускорен растеж на растенията, а почервеняване на листата им.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 08 Ноември 2017 16:40

Азот, фосфор или калий?

Тороветес високо съдържание наазотсе препоръчватза зелените растения, дърветата (също иплодните) и храстите в процес наформиране, листните и стебленитезеленчуци итревната покривка, тъй катотози елементслужизаразвитиетоназелената надземна части кореновия апарат.

Фосфорът благоприятстварезистентносттана болестии климатични стресове: за препоръчване евисоко съдържание на елементав случай напрекаленодъждовни сезони.

И накрая,калият енеобходимза производството нацветовеи плодове, за оцветяването ивкуса: повишеното съдържаниеенужноза всичкицветни и плодни растения, по време на тяхното формиране.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Фосфорът е елемент, от който културите не се нуждаят в големи количества, но недостигът от него може да предизвика тежки проблеми: той е изключително важен във фазата на цъфтежа, но влияе и върху другите основни процеси на метаболизма. Концентрира се в младите зони на растението. Освен това увеличава скоростта на узряване на крайния продукт и подобрява външния му вид. Благоприятства също и формирането на кореновата система.

Фосфорът се характеризира със слаба мобилност: веднъж разхвърлян в почвата, необходимо е да се зарови, за да се улесни вграждането му в почвения комплекс, на нивата на абсорбиращите го корени. Той се задържа в почвата от колоидите, поради което не се стига до загуби от отмиване.

КИСЕЛИТЕ И АЛКАЛНИ ПОЧВИ БЛОКИРАТ УСВОЯВАНЕТО НА ФОСФОРА

Разтворимостта на фосфора, и оттук – лесното му абсорбиране от страна на растенията, зависят от реакцията на терена:

. в силно киселите почви фосфорът формира неразтворими комплекси с хидроксидите на желязото и алуминия;

. в естествено неутралните терени той преобладава под формата на монокалциев фосфат, и бикалциев фосфат;

. в основните почви с природна алкалност (варовикови терени) фосфорът преобладава под формата на трикалциев фосфат Ca3(PO4)2, който е неразтворим;

Абсорбирането на фосфора се благоприятства при терените, които са неутрални, докато в киселите и алкалните почви се налага да се преодоляват явления на неразтворимост.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Растенията решават колко братя да заложат още две седмици след поникването си

Агр. Петър Кръстев

Фосфорът често се нарича елемент на растежа на кореновата система и както ще се убедим от неговата роля, това е основателно. В ранни периоди от развитие на пшеницата най-важно условие е наличието на достатъчно количество достъпен фосфор в повърхностния (0-15 см) почвен слой, който в най-добра степен корелира с добива на зърно.

Слабата осигуреност на растенията с фосфор увеличава броя на страничните корени, но ограничава тяхното удължаване. При това дефицитът на фосфор увеличава съотношението корен/надземна част на пшеницата.

В началото на сезона младите растения имат ограничена всмукателна повърхност на корените за поглъщане на фосфор. Оптималното им осигуряване с елемента на този етап подобрява развитието на корените и увеличава братенето, което, като резултат, се отразява на добива на зърно. Достатъчното количество фосфор също така увеличава студоустойчивостта на растенията, максимизира ефективността на използваната от растенията вода, ускорява узряването и намалява количеството влага в зърното в момента на прибиране.

В началните стадии на развитие пшеничните растения поглъщат фосфора по-интензивно, отколкото в следващите периоди на растеж. Растенията създават резерв от елемента, който след това преразпределят между органите в зависимост от техните потребности от фосфати за синтеза на органични вещества.

В най-ранна възраст растенията са крайно чувствителни към фосфатен глад, а неговиятнедостиг по-късно трудно се поправя.

Според развитието на растенията, кореновата система също се развива, увеличава се нейната повърхност, а с това и обемът почва, от който растението поглъща фосфор. Внесеният локално при сеитбата фосфор стимулира разрастването на корените в зоната на внасяне. Затова важен показател е съдържанието на фосфор в слоя почва извън зоната на присеитбено внесения тор.

Развиващите се растения снабдяват с фосфор младите листа и ако притокът на елемента отвън бъде прекратен, започва придвижване на фосфати от старите листа към младите (което обуславя поява на симптоми на дефицит по старите листа).

Във фазата на образуване и особено на съзряване на репродуктивните органи се наблюдава енергично предвижване към тях на фосфор от вегетативните части на растенията: от стъблата и листата – в класа и зърното. Така абсолютното количество фосфор в растенията – г(кг) Р2О5 на 1 растение (на ха) – продължава да се увеличава до пълното им узряване, а относителното съдържание (% сухо вещество) намалява с възрастта на растенията поради неговата концентрация в зърното.

Основният елемент на добива, на който влияе дефицитът на фосфор в началния стадий на растеж и развитие, е броят на братята. Изключването на фосфора от храненето на пшеничните растения в първите две седмици от периода на вегетация намалява добива с 42% от максимално възможния.

Фазата на братене на зимната пшеница при оптимални срокове на сеитба, при наличие на достатъчно количество влага и на достъпни хранителни елементи в почвата започва още две седмици след поникване есента.

Пшеничните растения образуват два вида стъбла – главно стъбло и различно количество разклонения (братя). В началото на жизнения цикъл растението решава какви разклонения да развива. Сред всички формирани от растенията разклонения, около половината от финалния добив се дължи на стъблата от братенето – фази Т1 и Т2 (формирани на база първи и втори лист). В началото на периода на вегетация повече от половината фосфор в растенията е за сметка на фосфора, постъпил с торенето. В условията на неговия дефицит инициирането на разклонения в Т1 и Т2 може да бъде сериозно угнетено, което може да доведе до загуба на половината от финалния добив зърно. 

 

Цялата статия - само в хартиеното или онлайн изданието на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Фосфорът е жизнено необходим за нормалния растеж и развитие на лозата. С внасянето на фосфорни торове узряването на гроздето протича по-бързо, пръчките узряват по-добре и така се повишава студоустойчивостта на лозовите растения. При недостатъчно снабдяване с фосфор се наблюдава отслабване в растежа на леторастите и листата, а образуваните гроздове са по-малко на брой, с редуцирани размери и обратно - при внасянето на оптимално количество фосфор се наблюдава образуването на повече зърна в гроздовете, а от там увеличаване на добива и качеството на продукцията.

Внасянето на калиеви торове допринася за натрупването на повече захари в гроздето. При оптимално съдържание на калий в почвата дървесината при лозите е с повишена устойчивост на болести и студ. При калиев дефицит листата на лозите стават по-тъмни и чупливи, а захарността на гроздовия сок се понижава.

При органично торене на лозата почвата се обогатява с хумус, който от своя страна подобрява физичните й свойства за дълъг период от време. Хумусните вещества стимулират развитието на бактериалната микрофлора, което е важно условие за повишаване на почвеното плодородие. При бавното минерализиране на органичните торове лозата се снабдява с основните хранителни елементи за по-дълъг период от време.

Необходимите количества торове, които трябва да се внесат се определят за всяко отделно лозово насаждение чрез методите на почвена и растителна диагностика.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Недостатъчното фосфорно хранене също забавя растежа и развитието на зеленчуковите култури.Растенията остават слаби и имат по-нежен строеж.Много слабо е развитието на кореновата система.Листата избледняват и придобиват тъмнозелен, синьозелен или морав цвят. Периферията им се засуква и се покрива с виолетови, кафяви или червеникави петна. Листните дръжки се удължават.

При недостиг на калий листата губят своя блясък и между жилките (нервите) им се образуват хлоротични участъци. По-късно предимно по периферията им се явяват кафяви петна, които постепенно нарастват. В резултат на неравномерния растеж листата се завиват успоредно на главната жилка към горната или към долната повърхност, стават кафяви и окапват. При доматите плодът узрява неравномерно. Наред с червения цвят по зрелия плод се срещат разлети зеленожълти петна. Много зле се отразява липсата на калий и при картофите, зелето и краставиците.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 3

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта