Като живи организми, растенията също имат потребност освен от основна и от допълнителна храна, която дава възможност да се развиват нормално и да плододават.

. Калцият (Ca) е изключително важенза храненето нарастенията ивъздейства положителновърхуструктурата на почвата, като я подобрява иповишава нейнатапорьозност.

. Магнезият (Mg) представлявацентралният атомна хлорофила, който е фундаментален зафотосинтезата. Ръководисъщо и формирането назахари, протеини, мазнинии витамини.

. Сярата (S) участвав образуванетона много съединения, катоензими, протеиниивитамини, подобрявафизико-химичните характеристикина почвата, понижаваpHи благоприятстваабсорбиранетона елементите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

ПРИЗНАЦИ ПО КОИТО ДА ОПРЕДЕЛИМ ДАЛИ ДОСТАТЪЧНО СМЕ НАТОРИЛИ ДРЪВЧЕТАТА

(какъв елемент липсва на дървото)

ПРИЗНАЦИ

НЕДОСТАТЪК

1

В началото на гладуването признаците се развиват на всички дървета, или се локализират на най-старите листа на филизите от тази година…

Към №2

+

Симптомите се появяват отначало на младите тъкани и се локализират най-вече по върховете на филизите. Отмирането започва откъм върха. При новите и не съвсем стари листа се развива силна некроза…

Към №5

2

Симптомите, появяващи се при всички дървета, но се локализират на най-долните листа на филизите от тази година. Отмиращи тъкани се появяват само при остър дефицит…

Към №3

+

Симптоми на гладуване се появяват в началото на зрели листа или разположени в долните етажи на леторастите, те могат да образуват дребни петна, хлороза с петна или без петна, а също и пригори по края на листата или други форми на некроза…

Към №4

3

Листата са жълто-зелени, изменя се цвета на листата и започва от старите, като се разпространява към върха на летораста. По листата се наблюдават червено-кафяви петна. При продължително гладуване леторастите стават тънки и твърди, а листата са по-дребни и не достигат нормална големина…

... азот (N)

+

Младите и почти зрели листа имат тъмнозелен цвят, а зрелите – бронзов или охрено-зелен. На старите листа между тъмно зелените жилки се появяват участъци със светло зелен цвят. В стъблата, а също и в листата на черешата има напетнявания, които при хладно лято натрупват голямо количество пурпурен пигмент. При продължително гладуване се формират тънки леторасти, дребни, малки листа при ябълките, а при прасковите лентовидни…

... фосфор (P)

4

Участъци с некротирала тъкан с различна големина по листата – от малки точици до големи петна по края на листната петура. Листата се набръчкват, особенно при прасковите. Некроза се получава отначало при зрелите, по-стари листа в средната или долна част на леторастите. Леторастите са по-тънки…

... калий (K)

+

На най-старите, големи листа се развива некроза във вид на жълтокафяви петна, а некротиралите петна опадват. Опадването започва от най-долните леторасти и върви нагоре. Може да опадат почти всички листа на дървото, като остават да стърчат само връхните листенца със зелен цвят…

... магнезий (Mg)

++

Листата са малки, тънки, сбръчкани, а тези които са на върха на леторастите са хлоротични. Леторастите са много тънки, със скъсени междувъзлия към върха и листата са събрани като розетка. Листата опадват прогресивно от основата на леторастите към върха…

... цинк (Zn)

5

На младите, особенно връхни листа на леторастите, покрая на листа или по централния нерв започва загиване на тъканта. В резултат - силни повреди на листа, загиват и леторастите. Заедно с това започва и повреждане на връхните коренчета…

... калций (Ca)

+

Листата по-силно или по-слабо жълтеят и се набръчкват, понякога са удебелени и чупливи. При силен глад е възможно загиването на леторасти и клонки. При плододаващи и гладуващи дървета се развива повърхностна некроза, некроза на меката част на плода, даже и когато не са се наблюдавали признаци на нарушение на растежа на вегетативните части…

... бор (В)

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Различните зеленчукови растения отглеждани в нашата страна имат продължителност на вегетационния период от 30 до 150 дни. Сравнително кратката им вегетация изисква добра осигуреност с хранителни вещества за нормалното им развитие.

За получаване на оптимален добив с добро качество на продукцията, растенията се нуждаят от подхранване.

Според начина на подхранване на зеленчуците през вегетацията, подхранването може да бъде кореново или листно.

Когато хранителните елементи се подават за усвояване от корените, подхранването е кореново. То може да се осъществи по различни начини.

  • Почвено – разхвърляне на торовете повърхностно с непосредствена обработка на почвата или внасянето им в зоната на корените. След такова подхранване поливането е задължително.

  • Подхранване чрез поливните води - в система за капково напояване.

  • Подхранване чрез поливните води (без система за капково), като торовете (органични или минерални) се разтварят в тях и растенията се поливат.

Листно подхранване

Листното подхранване се осъществява чрез пръскане на растенията със специални торове за листно усвояване. Те могат да бъдат с различно съдържание на макро- и микроелементи. Чрез листното подхранване се коригира и недостига на определени елементи, като за тази цел има продукти съдържащи само един елемент, например желязо, калций, азот и други.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Доматите са култура, която е застъпена в най-големи размери в личните стопанства. За да дадем необходимите хранителни вещества на културата е нужно да познаваме нейните потребности и характеристиката на почвата, в която ще я отглеждаме. Недостатъчните количества от основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий още от самото начало на развитие на доматите водят до негативни последици, които се отразяват до края на вегетацията.

В ранните фази от своето развитие (до фаза първа цветна китка), доматите се нуждаят от повече азот и фосфор. Ако в този период те не са обезпечени с тези елементи кореновата система остава недоразвита, от там растенията растат бавно, листата са бледозелени, а цветните пъпки пожълтяват и окапват. Калият пък е най-необходим на доматите при масово плододаване. Ако тогава той липсва плодовете не са месести, не узряват равномерно и окапват скоро след като узреят. Но както недостатъка, така и излишека на някой от елементите води до лоши резултати. Ако например азота е в излишък се получава буен растеж на листната маса, но се подтиска развитието на цветни китки или цветчетата в тях опадват.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

От основните хранителни вещества най-често недостиг при лозята има на елемента азот, рядко обаче в такава степен, че да се проявят признаците на болеста. Азота е важен структурен елемент на белтъчните съединения и незаменим при образуването на нови клетки.

При недостиг на азот растението реагира с отслабване на растежа, образува тънка дървесина и скъсени междувъзлия, малки зърна.

При листата недостига на азот се отразява тяхната големина и те не могат да достигнат нормалните си размери. Наблюдава се и промяна в оцветяването им - вместо тъмнозелени те придобиват повече или по-малко изсветляване.

За разлика от хлорозата при недостиг на азот младите листа задълго остават зелени, а жълтеенето започва от по старите листа.

Азот

От основните хранителни вещества най-често недостиг при лозята има на елемента азот, рядко обаче в такава степен, че да се проявят признаците на болеста. Азота е важен структурен елемент на белтъчните съединения и незаменим при образуването на нови клетки.

При недостиг на азот растението реагира с отслабване на растежа, образува тънка дървесина и скъсени междувъзлия, малки зърна.

При листата недостига на азот се отразява тяхната големина и те не могат да достигнат нормалните си размери. Наблюдава се и промяна в оцветяването им - вместо тъмнозелени те придобиват повече или по-малко изсветляване.

За разлика от хлорозата при недостиг на азот младите листа задълго остават зелени, а жълтеенето започва от по старите листа.

Публикувана в Овощната градина

Калият помага срещу измръзване

Калият е хранителен елемент, който засилва устойчивостта на растенията към различни стресови фактори – ниски температури, засушаване, нападение от болести и неприятели и други. Ако в растенията няма достатъчно калий се нарушава естественият цикъл на обмен на веществата и те стават чувствителни към екстремни условия. Освен това, при недостиг на калий се образуват тънкостенни клетки, които облекчават проникването на паразитите.

Фосфорът укрепва тъканите

Това е елементът, който е отговорен за плодовитостта на растенията. Наличието на достатъчно фосфор е предпоставка за образуване на плодните пъпки. Освен това, фосфорът има важна роля върху образуването и укрепването на тъканите, което също повишава устойчивостта на растенията на неблагоприятни въздействия.

Азотът е елемент на растежа

Основната роля на азота е да засилва вегетативният растеж на растенията. Затова той е елемент, от който те се нуждаят най-много през периода на активен растеж, защото когато има повече и по-мощна листна маса и плодовете са по-едри и изхранени. По-тази причина, количеството на азота есента трябва да е по-малко от останалите два основни елемента.

Публикувана в Овощната градина

Произведен в домашни условия от различни животни, оборският тор е с различно съдържание на хранителни елементи. Независимо от това той има определена хранителна стойност, полезна за растенията.

Важно: Но за да са достъпни за растенията хранителните елементи в оборския тор, той трябва да е минерализиран или казано по-просто да е много добре угнил.

Облагородява почвата

. Този тор не само попълва хранителните запаси в почвата. Той подобрява нейната структура, като благоприятства въздушния и воден режим в зоната на корените.

. Подобрява микробиологичната дейност в почвата - активира развитието на полезните микрорганизми, които я облагородяват.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 18 Септември 2014 16:05

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Има една група елементи, които не са нито в групата на макро-, нито в тази на микроелементите. Тази група се състои калций, магнезий, желязо и сяра.

КАКВА Е ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА ДРЪВЧЕТАТА

. Калцият заздравява клетките на органите. Той понижава киселинността на почвата и неутрализира трудноусвояемите съединения. Елемента подобрява и физическите свойства на почвата и поглъщането на натрия от корените.

. Магнезият участва в процеса на фотосинтезата. Недостигът му се наблюдава при леки по механичен състав и кисели почви.

. При карбонатните почви, ябълките и крушите често страдат от недостатък на желязо. Това води до сериозни физиологични промени, изразяващи се в хлороза по листата. Добива рязко спада, младите листа жълтеят, зелени остават само жилките (нерватурата).

. Недостиг на сяра се среща много рядко, тъй като този елемент винаги присъства в състава на торовете.

Публикувана в Овощната градина

Освен от болести и неприятели, ранното обагряне и окапване на листата при овошките може да се дължи и на непаразитни (неинфекциозни) причини. Най-често те са свързани с дисбаланса на почвеното хранене, нарушения въздушен режим на почвата, физиологичната несъвместимост на калема с подложката и др.

Ако няма азот, листните петури изсветляват

Недостигът на хранителни елементи в почвата се проявяват най-напред в долните листа на клоните. Ако липсва азот, те стават светли, дребни, а едногодишните леторасти са слаби. Характерен признак на недостиг на калий е червен пръстен на листата, който много бързо засъхва. Често недоимъкът на калий и азот се появява едновременно, което е напълно обяснимо: при недостиг на калий растенията не могат да използват почвения азот. При фосфорен глад се забелязва бронзов или пурпурен оттенък на целия лист. Силно гладуващите листа червенеят и засъхват.

Магнезият се отмива лесно от почвата

В някои пясъчни и глинесто-песъкливи почви може да липсва магнезий. Особено остър е неговият дефицит през дъждовни години, тъй като елементът се отмива лесно от почвата. Характерни признаци на магнезиев глад е появата на жълти и червени петна между жилките на листата. Особено чувствителна към недостига на магнезий е вишната. Сред изброените признаци са и окапването на плодовете и ранният листопад, като това обхваща първо долните части на дървото и клоните.

Публикувана в Овощната градина

Има една група елементи, които не са нито в групата на макро-, нито в тази на микроелементите. Тази група се състои калций, магнезий, желязо и сяра.

КАКВА Е ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА ДРЪВЧЕТАТА

. Калцият заздравява клетките на органите. Той понижава киселинността на почвата и неутрализира трудноусвояемите съединения. Елемента подобрява и физическите свойства на почвата и поглъщането на натрия от корените.

. Магнезият участва в процеса на фотосинтезата. Недостигът му се наблюдава при леки по механичен състав и кисели почви.

. При карбонатните почви, ябълките и крушите често страдат от недостатък на желязо. Това води до сериозни физиологични промени, изразяващи се в хлороза по листата. Добива рязко спада, младите листа жълтеят, зелени остават само жилките (нерватурата).

. Недостиг на сяра се среща много рядко, тъй като този елемент винаги присъства в състава на торовете.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 3

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта