Четвъртък, 21 Юни 2018 14:03

Болести при доматите през юни

Юни е месецът, през който се създават най-благоприятни условия за развитие на много болести по зеленчуковите култури. От това каква борба ще проведете срещу тях, до голяма степен зависи и каква реколта ще получите. През този месец стават първите заразявания с гъбни и бактериални болести като мани, листни петна, бактериози и антракнози. Голямо значение имат предпазните пръскания с фунгициди, които имат за цел да предотвратят първоначалното заразяване на растенията. Тяхната ефикасност се определя от много фактори – метеорологични условия, сортова устойчивост, наличие на заразен фон в почвата и др.

Срещу мана при доматите предпазно може да се ползва Дитан М-45, Фунгуран ОН 50 ВП. Предпазно и лекуващо действие имат Акробат плюс ВГ, Куадрис 25СК, Мелоди компакт 49 ВГ и др. Срещу кафяви листни петна при доматите предпазно пръскайте с Дитан М-45.

Alternariasolani и Phytophthorainfestans при доматите се развиват при условия на висока почвена и въздушна влажност и при продължително задържане на капка вода по листата. На много места в страната има такива условия, които водят до заразяване на доматите. За да се спре по-нататъшното развитие на тези болести е необходимо да се направят две до три сгъстени пръскания през 10 дни със системни фунгициди с лекуващо действие, тъй като контактните вече няма да свършат работа.

Подходящи препарати с лекуващо действие при картофена мана и алтернария по доматите са: Синстар, Куадрис 25 СК, Консенто СК Ридомил голд МЦ 68 ВП и др. За предпочитане е пръсканията да не се извършват с един и същ препарат, а да се редуват някой от посочените. След като спре по-нататъшното развитие на двете болести, трябва да се премине към профилактични третирания с контактни средства през 10-12 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

През повечето дни от месец юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Очакваните валежи в по-голямата част от полските райони страната, около нормата за месеца,ще поддържат добро нивото на почвените влагозапаси в 50см и 100см слой – около и над 70% от пределната полска влагоемност (ППВ). По-ниски нива на влагозапасите се прогнозират в Североизточна България (Разград, Русе, Силистра, Добрич) и югозападните райони (Благоевград), където майските валежи бяха значително под месечната норма.

През първото десетдневие на юни прогнозираните наднормени температури ще ускорят последните фази от развитието на есенните посеви. При рапицата ще протича фаза узряване. При зимните житни култури във високите полета ще се осъществява наливане на зърното и фаза млечна зрялост. В полските райони при пшеницата ще протича преход от млечна към восъчна и восъчна зрелост. При ечемика ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост.

През второто десетдневие агрометеорологичните условия определят от температури близки до обичайните за периода. До средата на юни при пшеницата ще се наблюдава масово фаза узряване.

През третото десетдневие прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетацията на земеделските култури. До края на месеца част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивен стадий от развитието си: при по-рано засетите посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж, а при ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата.

Прогнозираните стойности на максималните температури през юни,на места до 35-36оС, ще имат краткотрайно, негативно, въздействие върху цъфтежа и оплождането при полските и зеленчукови култури.

Честите валежи през първата половина от месеца и очакваните градушки ще поддържат висок риска за развитие на гъбни болести: мана по лозата и зеленчуковите култури (картофена мана и алтернария по доматите), струпясване и късно кафяво гниене по плодовете на овошките.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в края на първото, в средата на второто и през повечето дни от третото десетдневие на юни.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

Май и юни са месеците на най-буен растеж на лозата. Ако сте решили, че някой сорт, който имате вече не ви харесва или сте набелязали нов, който много ви харесва – време е да го направите.

Смяната на сорта може да стане чрез присаждане на зелено. До средата на юни, а за по-високите места и до края на месеца, е най-подходящото време за тази операция. Ако не сте я правили досега, а искате да се радвате на собственоръчно облагороден сорт, може да пробвате. Ние сме готови да ви помогнем, като ви запознаем с техниката на присаждането.

От самото име на операцията – зелено присаждане, става ясно, че се работи само със зелени части (а не зрели) - зелени леторасти и зелени калеми. Най-често прилаганият начин за този вид присаждане е т. нар. обикновена копулация. Тя е и най-лесна за изпълнение от любителите, защото не изисква специални отрези и инструменти.

На главината или лозата, на която сте решили да смените сорта, първо се прави филизене – отстраняват се от основа излишните леторасти. Оставят се само 3-4, които са добре развити и разположени на подходящи места, на които ще се присадят калемите от избрания сорт. За да се ограничи изпарението на влага от оставените леторасти и за да се увеличи сокодвижението в тях, няколко дни преди самото присаждане те се обезлистват напълно.

След като имаме избрания сорт, подбираме от него леторасти, които са със същата дебелина, каквата имат леторастите на подложката. Калемите се нарязват с по едно око (лятна пъпка), като над пъпката се оставят около 2 см от зеления летораст, а под нея – почти цялото междувъзлие (до долната пъпка). Пъпката, която избираме трябва да е едва забележима в пазвата на листа. Листът, който е от възела на избраната пъпка се съкращава (с ножица), като от листната петура се оставя не повече от една трета. След нарязването калемите веднага се поставят в съд с вода за да не завяхнат до момента на присаждането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да унищожите завинаги многогодишните плевели в овощната градина трябва да ги пръскане когато:

. житните (троскот, пирей, балур) са във фаза изкласяване;

. широколистните ( паламида повитица и др.) са във фаза бутонизация – преди да цъфнат.

Срещу многогодишните плевели ефикасна е борбата с тотални хербициди на базата на акт. в-во глифозат. Най-популярен от тях е оригиналът Раундъп. Но може да използвате и продукти с други търговски наименования, стига да съдържат това активно вещество.

Дозата е 1000-1200 мл на декар, без оглед на това с колко вода ще ги изпръскате. Важно е количеството препарат да падне на определената площ.

ВНИМАНИЕ!

За да приложите тотален хербицид срещу плевелите в овощната градина, дръвчетата не трябва да имат издънки, почистете ги предварително. Освен това, в никакъв случай не трябва да засягате с базтвора зелени части – листа и недозрели леторасти. Това ще повреди дръвчетата, дори могат да изсъхнат!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Aко искате да засеете моркови, все още е възможно. Дори е по-добре да сеетезеленчука през по-продължителен период, за да го имате на трапезата от лятото до късната есен.

Добри предшественици са култури, които оставят почвата чиста от плевели. За 10 кв. м са необходими 250 – 300 г амониева селитра и 500 - 600 г суперфосфат. Ако почвата е по-лека, внесете и 250 – 300 г калиев сулфат. Оборският тор е трябвало да дадете на предшественика.

Морковите не обичат тежките почви, защото кореноплодите ще станат груби и деформирани. Изберете място, което е добре огряно от слънцето.

При малки площи засейте на високи лехи. Отгоре може да се разхвърли и пресят разложен оборски тор, който ще изпълнява ролята и на мулч, за да се запази влагата. Може да се засява и разпръснато, върху загладената повърхност на кавалите. Семената се заравят, като плитко се накопава с мотичка или гребло. Най-добре е, когато семената попаднат на 2-3 см дълбочина.

За да покълнат по-бързо почвата трябва да е влажна. Растенията никнат бавно, за около двадесетина дни. Около две седмици, след като се очертаят редовете, посевът трябва да се прореди така че растенията да останат на 2 - 3 см едно от друго. В началните фази стръкчетата се развиват също бавно и имат нужда от повече влага. Но много внимавайте в по-късните фази, ако тогава се засуши. Полеете ли изведнъж обилно, морковите ще се напукат. Посевът се подхранва един-два пъти с амониева селитра, когато се образуват 3-4 листа. Отново наторете след още три седмици. Дозата е 150 г на 10 кв.м амониева селитра.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

 След горещото и сухо време през последните десет дни, с регистрирани екстремно високи температури (Ловеч - 37ºС, Русе - 39ºС, Силистра - 37ºС), през следващия период се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия.

През първата половина от периода се прогнозира постепенно понижение и нормализиране на температурите и подобрение на условията за развитие на земеделските култури. Вследствие високите температури през изтеклия период, повишената евапотранспирация и нарасналото водопотребление на растенията почвените влагозапаси в 50 и 100см. слой значително намаляха. На места в полските райони при царевицата и слънчогледа те бяха с нива под 65% от ППВ (пределна полска влагоемност).

Очакваните валежи в края на юни и началото на юли ще подобрят почвените влагозапаси, ще се отразят благоприятно на вегетацията на пролетните култури част от които са в репродуктивен стадий от развитието си.

През периода при слънчогледа ще протича образуване на съцветие и начало на фаза цъфтеж. При царевицата ще се наблюдава листообразуване и изметляване при ранните хибриди. В полските райони зимните житни култури приключиха развитието си. До края на юни се очаква да узрее пшеницата и във високите полета.

Прогнозираното неустойчиво време през повечето дни от следващия период ще отложи на много места в страната жътвата на ечемика, пшеницата и маслодайната рапица. Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания при земеделските култури ще има в края на периода.

През третото десетдневие на юни имаше предпоставки за развитие на брашнести мани. При прасковата при наличие на зараза от брашнеста мана (Sphaeroteca pannosa) при първа възможност трябва да се извърши третиране с някой от посочените фунгициди; Скор 250ЕК-0,02%, Топаз 100 ЕК-0,03%.При лозата за борба с оидиума (Uncinula necator) - брашнестата мана са подходящи следните препарати; Фалкон 480 ЕК – 0,03%, Флинт Макс 75 ВГ-0,02%, Топаз 100 ЕК -0,015%, Строби ДФ-0,02%; Бампер 25 ЕК -0,02% , Фоликур 250 ЕБ / Хоризонт/ – 0,04%, Байфидан 250 ЕК – 0,01%, Колис – 0,04% и др.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Четвъртък, 23 Юни 2016 11:03

Ябълката и крушата в края на юни

През юни, не пропускайте редовното извеждайте борбата с плевелите. През горещите летни месеци, какъвто се оказа и настоящият юни, обработките трябва да бъдат по-плитки, за да не се изкарва влагата от почвата. Окопайте до десетина сантиметра дълбочина около дръвчетата.

От април, май и до края на юни трябваше най-интензивно да се пръска срещу струпясването и брашнестата мана. Но и сега, ако има по-чести превалявания пръсканията се извършват със системни фунгициди при спазване на карантиния им срок.

Има ли заразяване със струпясване при ябълките и крушите - лекувайте със системни фунгициди.

Няма ли заразяване - тогава може да ползвате контактни фунгициди.

Продължават третиранията и срещу ябълков плодов червей и калифорнийска щитоносна въшка.

Публикувана в Овощната градина

 През първата половина от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от сухо и горещо време. Прогнозираните високи температури, с максимални стойности над 34-35ºС, ще ускорят вегетацията на пролетните култури и узряването на пшеницата. Ечемикът приключи развитието си и през второто десетдневие на юни в Южна Българя бе даден старт на жътвената кампания.

В началото на третото десетдневие на юни при пшеницата в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, при рапицата – масово фаза узряване.

През втората половина от периода се прогнозира лабилизиране на времето, понижение и нормализиране на температурите и промяна в агрометеорологичните условия.

През повечето дни от следващия период очакваните наднормени топлинни условия и наличните много добри почвени влагозапаси ще бъдат предпоставка за значително увеличение на биомасата при пролетните култури. При слънчогледа ще продължи образуването на съцветие. В края на месеца при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж. При царевицата ще протича листообразуване. При ранните хибриди ще се наблюдава начало на фаза изметляване. При памука ще протича масово фаза бутонизация, при фасула – образуване на съцветие, цъфтеж и формиране на бобове. Прогнозираните високи температури в началото на периода, на отделни места в равнинните райони до 36-37ºС, ще имат негативно въздействие върху цъфтежа, оплождането и формирането на завръзите при зеленчуковите култури.

По-подходящи условия за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които жътвата на ечемика и пшеницата, ще има през първата половина от периода. В началото на периода растително защитните пръскания при земеделските култури трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня. При лозата периода до образуване на завръз с големина на грахово зърно е критичен за заразяване с мана (Plasmopara viticola). Подходящи фунгициди срещу маната са; Арметил М – 0.25%, Полирам ДФ -0,2%, Фолпан 80ВДГ- 0,15%, Галбен 8 М 65 – 0,25%, Верита ВГ -0,2%, Акробат МЦ -0,2% и др. За едновременна борба срещу трите икономически най- важни болести по лозата – мана, оидиум и сиво гниене са ефикасни фунгицидите; Kуадрис 25 СК – 0,07%, Кабрио Топ – 0,2%, Шавит Ф72 ВДГ-0,2%.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

 В края на първото и началото на второто десетдневие на юни настъпи подобрение на топлинните условия. На много места в полските райони на страната максималните температури достигнаха до 29-30оС, което ускори протичането на последните фази от развитието на есенните посеви.

В началото на следващия седемдневен период се прогнозира понижение и нормализиране на температурите, лабилизиране на времето и промяна на агрометеорологичните условия. Очакваните валежив началото на второто десетдневие на юни ще отложат жътвата на ечемика. Не са изключени градушки, поредно изпитание за земеделските култури, особено за узрелите посеви с ечемик и пшеница, при които има риск от разпиляване на зърното.

Повишение на температурите и подобрение на агрометеорологични условия се очаква през втората половина от периода. До средата на юни ечемикът в по-голямата част от полските райони ще приключи развитието си. При пшеницата ще се наблюдават фазите; млечна зрелост, преход от млечна към восъчна и восъчна зрелост при посевите в част от Дунавската равнина и в южните райони на страната. При царевицата ще протича листообразуване. При слънчогледа ще продължи формирането на съцветие. При рапицатта ще се наблюдава фаза узряване.

Подобрение на условията за провеждане на сезонните полски работи, на растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите по земеделските култури ще има през втората половина от периода. Честите валежи през първото десетдневие на юни увеличиха риска от зараза и развитие на картофена мана по доматите. За предотвратяване на заразите е необходимо провеждане на профилактични пръскания с контактни фунгициди; Шампион ВП- 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 – 0,2%, Дитан ДГ – 0,2%, Полирам – 0,2%, Манкозеб 80 ВП – 0,25% и др.

При поява на първите признаци на болестта по единични растения се препоръчва унищожаване на болните растения и пръскане на доматите с фунгициди с локално-системно и системно действие (Акробат плюс ВГ - 0,2%, Верита ВГ – 0,15%,Винкер ВГ – 0,2%, Куадрис 25 СК -0,075%, Ридомил голд МЦ 68ВГ – 0,25%, Икуейшън про – 0,04%, Ревус 250 СК – 0,05% , Свинкс Екстра – 0,18% и др.). Част от посочените фунгициди (Дитан М-45 – 0,2%, Дитан ДГ – 0,2%, Полирам – 0,2%, Акробат плюс ВГ - 0,2%, Куадрис 25 СК -0,075%) са ефикасни и срещу алтернарията (кафяви листнипетна по доматите).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза
Четвъртък, 02 Юни 2016 10:43

Юнски грижи за зеленчуците

Зеленчуковите култури, които традиционно се отглеждат в малките дворни градини вече са засадени. Това са домати, пипер, краставици, патладжан, моркови, подправки. Основните грижи при доматите са редовно колтучене и привързване към опорните колове. Това важи само за индетерминантните (високостъблени) сортове. При детерминантните домати не се прилага колтучене. За пипера най-важно е редовно да се полива и 2-3 дни след това да се прекопава. Това е необходимо, тъй като той е култура, чийто корени обичат аерирана почва. При краставиците следете за поява на листни въшки и мани, при необходимост третирайте с подходящи препарати, като се съобразявате с карантинните срокове. Проредете морковите, за да получите добра реколта. Патладжанът трябва редовно да се проверява за нападение от колорадски бръмбар.

Всички култури изискват оптимални поливки.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 2

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта