Четвъртък, 15 Ноември 2018 11:30

Автоматични асистенти за жътва

Отскоро асистиращите системи и техниката за автоматизиране на процесите започнаха да заемат мястото си в кабините на комбайните. И въпреки че тези цифрови помощници все още не са познати на всички, много фермери вече са улеснили своята работа, благодарение на тях

Проф. Томас Радемехер

Технически университет Бинген, Германия

Специално за в. „Гласът на фермера“

Под термина „автоматично регулиране на процесите“ при много производители на комбайни се разбира техника и асистиращи устройства за настройване на оборудването. По-голямата част от тях са елементи на маркетинга и стриктно погледното, имат малко общо с техниката за автоматично регулиране. Но още в средата на 80-те години на миналия век терминалът Danivisios в комбайна Dronningborg D 900 Jumbo се е използвал за настройване на прибирането на различни видове зърнени култури. Той е бил първият цифров асистент за настройване на комбайни.

Накратко за фактите

Днес истинско автоматично регулиране на комбайните предлагат John Deere и CLAAS. Но половината от механизаторите в Европа все още не е запозната с тези системи. Опитните комбайнери обаче високо оценяват автоматиката. Но заедно с това в тях съществуват съмнения относно надеждността на тези асистенти.

В началото на 90-те години на 20-и век компания John Deere представи за първи път новата серия Z терминали, която изобразява базовите настройки на машините. Механизаторът можел да ги допълни със собствени варианти на настройките. Днес при много производители подобна техника е стандарт на машините от средния клас на производителност и нагоре. Срещат се различни наименования на устройствата – „автоматична настройка“, „автоматично регулиране при жътва“, „система за автоматично настройване на културите” – Automatic Crop Settings (ACS) и подобни. Както и преди, на дисплея може да се изведат настройките на производителя, както и те да се коригират ръчно в зависимост от условията за прибирането на културата и да се запазят в паметта. Настройките на завиването може да се комбинират с актуалните настройки на машината. Например, при някои модели на CNH по време на обръщане на комбайна, за да се избегне изхвърляне на зърно при маневриране, се намаляват оборотите на вентилатора. Но техника за автоматично регулиране това е трудно да се нарече.

296403

Сложна и чувствителна техника

Съвременният хай-тек комбайн е толкова по-сложно да бъде настроен за определени условия на прибиране на културите, колкото повече параметри за регулиране предвиждат производителите и колкото по-гъвкаво реагират вършачният и сепариращият апарати на външните фактори. Освен това при повишаването на производителността на комбайна се увеличава пропуснатата заради грешки в настройките полза. А загубите при жътвата се отразяват скъпо на фермерите. За да се окаже помощ на механизатора в решаването на задачата за оптимизиране на жътвата, са създадени автоматичните асистиращи системи за настройките на комбайна.

От 2009 г. компания CLAAS предлага асистента за настройки CEMOS (електронна система за автоматизиране на машината) за роторните комбайни LEXION. Системата позволява да се провери всяка настройка, а при откриване на проблеми да се влезе в съответния диалогов прозорец. Електронният помощник препоръчва на комбайнера настройки за най-разнообразни условия на жътвата. Предлагат се и редица настройки за хедера, вършачния апарат, отделението за остатъчното зърно и почистване, които се правят без спиране на комбайна и се адаптират според променящите се в хода на работата условия на жътвата и качеството на зърното. След всеки процес на настройки асистентът търси резултат. В случай на неудовлетворителна работа на техниката, системата предлага алтернативни решения.

В същата година компания New Holland представи на специализираните изложения интелектуален интерфейс Intelligent User Interface. Тази система подсказва на комбайнера оптималните настройки въз основа на настройките по време на работа на машината и данните за качеството на зърното, получени от видеокамерата за контрол на зърното. Днес обаче системата не се предлага.

download

Най-ранната от автоматичните системи ICA на John Deere e налична на пазара от 2013 г. При големите модели от сериите Т и S системата влиза в базовата комплектация, а на по-малките от серии W и Т е опция. На системата се подчиняват всички настройки, непосредствено касаещи зърноприбиращите елементи. При смяната на вида на зърнените култури също се показват настройки, за които няма нужда да се спира работата на комбайна. При необходимост се извеждат и осъществяват всички настройки, зависещи от вида на културата. На това се основава последващата оптимизация. Механизаторът избира стратегия за настройки и предпочитания. Например, съществува стратегия за минимализиране на загубите на зърното, неговото раздробяване или за повишаването на чистотата на зърното и качеството на сламата. Оптимизацията се случва в зависимост от условията на прибирането на реколтата.

Човекът в ролята на датчик

Преди да дадат препоръки за настройките по време на работа на машината системите CEMOS и ICA събират всички данни от платформата CAN.  Въз основа на информацията от различните възли на машината системата предлага да се проведат определени настройки. Например, за повишаването на качеството на овършаването системата препоръчва първо да се увеличат оборотите на барабана, ако те още са ниски. Ако те са ниски, предлага да се намали подбарабанното пространство. По-нататък асистентът предлага различни варианти и похвати. Имайки за основа предходния опит, автоматиката работи с максимални стойности по-често, отколкото комбайнерът, който става по-предпазлив в случай на приближаване към зададените стойности. По този начин електронните помощници използват човека като интерактивен датчик.

 

Но дори и най-добрият механизатор не може постоянно да работи с електронните помощници. Поради това през 2013 г. компания CLAAS направи крачка напред – предложи автоматично регулиране на сепарирането на остатъчното зърно и почистването му. В зависимост от указанията на механизатора (максимална производителност или високо качество на овършаването, минимален разход на гориво или баланс на всички стратегии) се прави настройка на следните параметри: оборотите на ротора, положението на затварянето на ротора и по този начин сепарирането на остатъчното зърно, както и оборотите на вентилатора, степента на отварянето на долното и горното решето. При работа на склон страничното повдигане се компенсира за сметка на затварянето на ротора, допълнително насочвано в посока на повдигането на повърхността на почвата (т. нар 4D-почистване). Настройката на овършаването комбайнерът прави ръчно или чрез интерфейса CEMOS.

В пълния си вид досега системата бе достъпна само на роторните комбайни от серия LEXION. Системният модул "Почистване" се предлага на сламотръсните комбайни LEXION. Благодарение на този модул, при сламотръсните комбайни в повечето случаи не са наложителни обременителни настройки. Автоматиката CEMOS постоянно отчита променящите се условия на жътвата и в съчетание с регулатора на производителността осигурява работа на комбайна на максимума от възможностите му.

На изложението Агритехника 2017 компания CLAAS представи автоматичната система за контрол на овършаването CEMOS AUTO THRESHING, която се използва при сламотръсните и хибридните зърноприбиращи комбайни. Тя е елемент от системата CEMOS AUTOMATIC и помага в непрекъснат и автоматичен режим да се оптимизира процесът на овършаването, включвайки максималните предели на производителността.

В допълнение компания CLAAS предлага от 2013 г. системата за оценка на качеството на зърното Grain Quality Cam. Камерата, поставена на главата на елеватора, позволява да се оцени качеството на зърното. Благодарение на показването на екрана на частта на раздробеното зърно и незърнените примеси ръчно или с помощта на системата CEMOS в диалогов режим се оптимизират настройките на овършаващата система. Технологиите на настройване и регулиране на различните възли на комбайна на компания CLAAS са уникални на пазара на комбайни.

1529407167

На изложението Агритехника 2015 компания John Deere представи интегрирана система за настройки на комбайна ICA 2. В основата на тази система са 2 видеокамери в елеваторите за чистото зърно и незърнената част. Настройката на комбайна с помощта на системата ICA 2 става, след като механизаторът избере критериите за оптимизиране на работата на машината. Качеството на работата се оценява, в това число и на екрана на терминала в кабината, по снимки от двете камери. Ако механизаторът смята, че качеството на работа е удовлетворително, снимките от камерите се съхраняват в системата като образци. Последващите снимки от камерите непрекъснато се сравняват от системата ICA 2 с образците. В случай на отклонение настройките на комбайна автоматично се коригират. Компания John Deere също така е подчинила на автоматиката такива параметри като оборотите на ротора и подбарабанното пространство. Поради това тази система е първата автоматична система, активно влияеща върху процеса на овършаването.

Изображението на незърнената част върху екрана на видеокамерата слага основа за даване на механизатора на ценни препоръки по настройване на почистването, преди в работа да влезе автоматиката. Историята на настройките нагледно показва на механизатора кога и какви настройки вече са били направени. ICA 2 гарантира еднакво качество и еднаква производителност в течение на целия работен ден. Тя позволява при големите комбайни от серия S700 да се осигури оптимално ниво на качеството на работа (например, 1% загуби, 1% примеси и 0,5% раздробено зърно) при променящи се условия (ден, нощ, заплевеленост). Специално за собствениците на тази техника се предлага програмното осигуряване MyOperationsCenter, което им позволява да виждат не само настройките на машините на своите телефони или компютри, но и с помощта на програмното осигуряване да ги коригират. Системата е вече в продажба.

r2c001057 762x458

В свои изследвания учените от Техническия университет на Бинген, ФРГ, са доказали ползата за клиентите от използването на системи за автоматични настройки. За големите комбайни тя може да достигне, в зависимост от използването на оптимизационния потенциал на машината, до 15 000 евро за година. Във връзка с това се очаква, че тези технологии в бъдеще ще се предлагат не само за зърноприбиращите комбайни, но и за друга прибираща техника. Но разработването на толкова сложни системи не е толкова лесно, колкото изглежда.

Автоматиката улеснява живот

Доколко са разпространени системите за автоматично регулиране на практика? Какви са, според потребителите, техните предимства и недостатъци? По време на изложението Агритехника 2015 сътрудниците на Техническия университет в Бинген направиха допитване сред 133 души. В анкетата са участвали само посетители, които притежават комбайн.

Около 72 на сто от анкетираните смятат, че електронните системи в кабините на комбайните облекчават работата; около 52 на сто са оценили положително автоматичните настройки и ги смятат за улеснение за механизатора.

Асистентите не са всемогъщи

Колкото е по-ефективна рекламната кампания, толкова по-известни стават системите за автоматично регулиране сред потребителите. Около една трета от анкетираните, обработващи над 5000 дка за година, са запознати с тези системи. Болшинството от тях виждат най-голяма полза от тези системи в облекчаването на работата на комбайнера. Оттук произтичат и задачите за производителите – по възможност да повишат нивото на известност на своите системи сред потенциалните купувачи и да отстранят съмненията в тяхната надеждност.

Трябва да се отбележи, че само 15 на сто от анкетираните са убедени, че системите за автоматични настройки позволяват на необучен комбайнер да управлява професионално машината.

Публикувана в Агротехника

Стефан Христов, генерален мениджър на Мегатрон за земеделска, голф и градинска техника John Deere :

Мегатрон държи твърдо 25 на сто пазарен дял в България

Има раздвижване на пазара на земеделска техника тази година, но по-важното е, че фермерите вече се научиха да планират покупките

Ася Василева

 • Г-н Христов, фермерите казват, че сега купуват земеделска техника. Наблюдава ли се такова раздвижване на пазара?

 • Да, при нас раздвижването се усети. Особено през последния месец. Доста машини се продадоха. Това е добре. Пазарът беше в застой за около 2 месеца покрай жътвата на царевицата и слънчогледа, но в момента нещата тръгват нагоре.

Тези, които въпреки трудните условия успяха да произведат качествена продукция, имат цени. При пшеницата нещата се разделиха на тези, които направиха качествена и добра продукция, търсена сега на високи цени, и тези, които не можаха да я приберат преди дъждовете, и сега няма качество.

По-интересната тенденция обаче е, че фермерите започнаха да си планират покупките на машини. Това е нормално и се надявам, че и занапред ще си планират инвестициите поне година напред, а не в последния момент – като например точно пред сеитбата да си потърсят сеялка. В момента много фермери почват да мислят дългосрочно и планират комбайни за догодина, трактори за пролетната кампания. Има тенденция за по-професионален поглед към земеделието. Дали останаха по-читавите фермери или причината е друга, не знам, но това е факт.

 • Дай Боже, това означава, че настроенията на пазара са позитивни.

 • Да. Разбира се, с 10 – 20 на сто по-ниско от нивата, които имахме 2014-2015 г. Но изглежда, пазарът ще остане на сегашното ниво и през следващите години, особено ако няма да има програми за в бъдеще.

 • Но пак обявиха някакви програми без дати и конкретни ангажименти за догодина, колкото да объркат фермерите...

 • Да, фермерите така само се объркват. Пораждат се надежди и ги попарват. Това винаги действа негативно на пазара. Но обикновено когато наближат някакви избори – дали местни, дали европейски, започват да се раздават всякакви обещания. Пазарът се политизира и това никога не е добре.

 • Какво е Вашето мнение за начина, по който вече излиза статистиката за регистрираната нова техника от контролно-техническата служба към МЗХГ?

– Обсъдихме въпроса на Общо събрание на БАТА и решихме, че ще продължаваме официално да искаме от МЗХГ да продължи да предоставя справката по марки. Всички членове на Асоциацията са на мнение, че тази информация ни е по-скоро от полза, отколкото да създава някакъв конфликт, нелоялна конкуренция или нещо от този род.

 • Но от МЗХГ твърдят, че тази информация изкривява пазара и оказва влияние върху фермерите каква техника да купуват.

 • Ние не сме забелязали такова нещо. Дори имаме желание статистиката да е още по-подробна, разделена на конски сили.

 • От МЗХГ казват, че тяхната система няма такава възможност...

 • Няма възможност, защото на практика няма система. Преди няколко години от БАТА взехме решение да подкрепим КТИ финансово, за да направят добър софтуер, който лесно и коректно да отчита регистрациите. Но нещата не се случиха. Не ни е работа като търговци да се месим в работата на държавата, но всички сме негативно настроени към тази промяна.

 • Първата статистика с нова техника, само по области, вече е качена на сайта на МЗХГ. За първите 9 месеца на текущата година са регистрирани 945 нови трактора, 150 зърнокомбайна, 205 телескопични товарача. Какъв е Вашият коментар за развитието на пазара?

 • Горе-долу пазарът е като миналата година. Поне ние в Мегатрон се движим със същите темпове – през последните години нашата фирма държи 25 процента от българския пазар и мисля, че никой няма съмнение, че ще останем на първо място по продажби. Хората го знаят. Във всяко село, в което ако има три трактора, единият е John Deere. В Мегатрон вече работят 200 човека.

Публикувана в Агротехника

По време на специализираното изложение EuroTier в Хановер от John Deere представиха новата сензорна смесителна система за смесване на вещества към течните торове и растителни отпадъци след производството на биогаз. Това съобщи специализирания портал topagrar.com. Тя позволява прецизно смесване на веществата калий и фосфор с помощта на специален сензор HarvestLab 3000, с което ще даде възможност за прецизно използване на веществата при наторяване на земеделските площи. Системата  ще подпомогне фермерите в случаите, когато се налага дозирано торене на определени парцели. Според признания на експертите от германската организация на земеделските производители, новата сензорна система на John Deere работи със същата прецизност, както сертифицирана лаборатория за извършване на химически анализи. Най-голямото предимство на HarvestLab 3000 е непрекъснатия анализ на веществата  с повече от 4 000 измервания в секунда с цел да се предоставят възможно най-точни данни. В същото време така се намалява възможността от предоставяне на погрешни дани в резултат на неточни проби или наличието на недостатъчни количества вещества.

Системата позволява анализиране на торовете при непосредствената им употреба. Софтуерът за новата система на John Deere е достъпен безплатно, като системата ще се предлага във всички страни от ЕС след 1 ноември.

Публикувана в Агротехника

В стопанството на английският фермер Томас Браун от графство Уестминстър, ветеранът не мисли да се предава

2

Има един бранд земеделска техника, който е световен лидер вече десетилетия наред. Това е John Deere. Марката става особено популярна с тракторите, произведени през 80-е и 90-е години на миналия век, които се считат за сигурни „стари кучета“, в същото време достатъчно комфортни за операторите, които прекарват в тях дългите работни дни на полето. Именно тогава е произведен и оттогава работи на полето тракторът на английския фермер Томас Браун от графство Уестминстър – John Deere 2850. Откакто е пристигнал в стопанството с площ 620 дка през 1988 г., той вече е отработил впечатляващите 21 253 моточаса.

Томас закупил машината чисто нова от местния дилър на John Deere за 20 000 британски паунда – разумна сума за такъв трактор по онова време. Машината е със задвижване на двете колела и струвал 4000 паунда по-малко от версията с четириколесно задвижване, която Томас искал, но не можел да си позволи по онова време.

В животновъдното стопанство на Браун тракторът работел на косене, балиране, но най-вече с прикачен силажокомбайн Tarrup Double Chop, което е голямо предизвикателство пред 86-е му конски сили.

3

„ За такава работа обикновето се използват трактори с поне 100 к.с., казва Томас. Но е учудващо колко добре се справя с работата този трактор, дори когато силажокомбайнът кара двигателят му да работи на предела на възможностите, той не се предава“.

През всичките тези години мистър Браун не се е сблъсквал с нито един сериозен проблем по машината. След като стопанството се разраснало, бил закупен и още един трактор – John Deere 6300. Тогава по-възрастният му събрат бил преместен да върши предимно транспортни работи, където все още му се налагало да поработи доста.

„Оказа се, че се справя брилиантно с ремаркета и показва учудващо ниво на сцепление и спиране, въпреки, че е със задвижване само на двете колела. Може би защото кабината е разположена точно над двете задни колела и там има достатъчно тежест, за да подпомогне сцеплението“, обяснява Томас.

Днес в стопанството на английският фермер освен „старият боец“ и по-новият 6300 работят още няколко машини John Deere - 6506, 6520, 6530 и 6140R.

Сега тракторът 2850 отработва повечето от моточасовете си с челен товарач, пълнейки миксера Keenan 100, който се грижи за изхранването на животните.

4

Също така е зает и със засяването на ечемика, агрегатиран със сеялка John Deere 8250, закупена втора употреба за 800 евро и ремонтирана за още 400.

„Някой могат да си помислят, че не съм много умен да имам собствена сеялка за толкова малка площ, но тя беше доста евтина и върши страхотна работа“, обяснява мистър Браун.

В обща сложност сега тракторът John Deere 2850 отработва около 400 моточаса годишно, като минава пълно обслужване на всеки 200 моточаса, и продължава да работи без никакви проблеми.

 

Тракторът

Двигател: John Deere 3,9-литров, четирицилиндров турбо

Мощност: 86 к.с.

Въртящ момент: 315Nm

Трансмисия: 16-степенна с двойна powershift

Кабина: SG2

Година на производство: 1988

Произведен в Манхейм, Германия

 

Стопанството

Обработваема площ: 620 дка

Крави: 54 Монбелиард и телета

Отглеждани култури: пролетен ечемик

Услуги със земеделска техника: балиране, косене, оран

Публикувана в Агротехника

От централата на John Deere обещаха пълен контрол върху обмена на данни, пише topagrar. Навлизащата в земеделието дигитализация в последно време поражда все повече въпроси, свързани със съхранението, обмена на данни между стопанствата и тяхното разпространение. В ежедневната работа на полето между машините и сензорите се обменят най-различни данни, които са от значение за фермерите и стопанствата им при взимане на все по -важни икономически решения. Освен това, базирайки се на данните, земеделските производители изграждат своите анализи и си правят сметка за ползваните от тях услуги.

За достъп до данните, събирани от сензорите или съответните мобилни приложения, от John Deere са разработили специалната плагформа JD Link, до която всеки фермер може да получи достъп, стига писмено да заяви желание за това. С това те ще получат достъп до спецална дигитална инфраструктура, изготвена съобразно последните норми за сигурност при разпространяване на лични данни и друга информация. Информацията ще се съхранява на MyJohnDeere.olm, като ще е достъпна както до специалисти и експерти, така и до партньори на компанията. Само фермерите обаче ще решават кой от служителите или партньорите им с какво ниво на достъп до информацията да разполага. Освен това, те ще могат да изтеглят информацията, да я ползват извън системата на Jоhn Deere,  както и да я пращат по електронна поща.

Тъй като предлаганите продукти и услуги търпят развитие, от John Deere обещават достъпът до лични данни да става само чрез писмено съгласие от страна на потреботелите.

Публикувана в Агротехника
Петък, 31 Август 2018 11:38

Нов силажокомбайн от John Deere

След силажокомбайните от серия 8000 дойде ред на новата 9000 серия на John Deere с мощност между 625 и 970 конски сили, пише topagrar. От компанията производител съобщиха, че силажоприбиращите комбайни от новата серия са създадени за постигане на по-голяма работоспособност, като целта е повишаване с 10% на работата и понижаване също с толкова на разхода на гориво. В същото време процесът на обработка на царевичното зърно може да се увеличи с 10%.  9000 серия на JohnDeere включва моделите 9700, 9800 и 9900 с 24,2-литров V12 мотор, който може да осигури мощност от 560 KW. Новост е и процесорът, който е напаснат на по-големия работен режим чрез по-голям 550 милиметров нож. По данни на JohnDeere интензитетът на обработка на фуража е увеличен с 10%. Друга новост е датчик за следене на температурата в бункера за зърното, който позволява на водача да наблюдава процеса. Подобно на комбайните от серия 8000 има възможност за много бързо превключване между режимите на работа

Публикувана в Агротехника

В края на третото тримесечие на текущата година от John Deere отчитат увеличение с 19%  в продажбите на селскостопанска техника  информира topagrar.com. Сред причините за това са увеличените доставки и намалените гаранционни разходи.  Печалбата на компанията за деветте месеца на 2018 година достига до 806 млн. долара спрямо 693 млн. долара за аналогичния период на 2017 година.

"Благодарение на благоприятната ситуация на пазара и увеличеното търсене на земеделска техника както в Северна Америка, така и в Европа, John Deere продължава да просперира и през 3 тримесечие на 2018 г.", коментира административният директор Самюъл Алън. Той добавя към успехите и продължаващото позитивно развитие на пазара на машини за строителната индустрия. От John Deere, по думите му, се опитват да компенсират ръстът в цените на суровините с комбинация между редуциране на разходите и напасване на цените.

Публикувана в Агротехника

John Deere предлага нови модификации на своите комбайни от W и T сериите, които ще дадат по-голяма функционалност при прибиране на реколтата и комфорт за водачите, пише topagrar. Заедно с хедера за жътва при влажно време в новите модификации ще се предлагат хедер за сухо зърно и специален хедер за царевица. Чрез по-прецизната настройка на процеса на жътвата производителите обещават увеличаване на работата с 12%. Освен това всички модели комбайни от T серията на John Deere ще са снабдени и с нов сепараторатор. 

Подобреният верижен ходови механизъм в моделите от T и S сериите ще трябва да осигури с 30% повече контактна площ и с 30% по-голяма устойчивост на машината. Гумените вериги са с ширина между 24 и 30 цола (между 602и 762 милиметра), което също ще доведе до увеличаване на контактната площ.  Така при моделите 550, 560 и 660 от Т серията, както и в серията габаритите на комбайна остават под 3,50 метра, а при модификацията T670 -  под 3,29 метра. Всички модификации  на комбайните развиват скорост до 40 км/ч, като при нужда гумените вериги могат да бъдат подменени с колела.

Моделите  W 330 и W 440  вече се продават на пазара във версия второ поколение като комфортът в кабината се повишава благодарение на нов дисплей с тъч скрин, с помощта на който, операторът на машината може да превключва между различните режими на жътва.

Скоростта на разтоварване на зърното е увеличена от 55 л/сек  на 75 л/сек. . В големите комбайни от 7-ма модификация на S-серията се предвижда интегрирането на приложението MyOperationsCenter“ като добавка за напълно автоматично спиране на комбайна.

Публикувана в Агротехника

Ръководството на фирмата в колективно интервю за в. „Гласът на фермера” разказва за трудното начало и далновидната стратегия на компанията, която за две десетилетия се превърна в безспорен лидер в продажбата, поддръжката и сервизното обслужване на селскостопанска техника у нас

Ангел Върбанов

Винаги ме е интересувало каква е тайната да правиш успешен бизнес. Особено в България, където да правиш честен и при това печеливш бизнес, по принцип е особено трудно. А точно това прави вече 20 години на българския пазар компания Мегатрон, официален представител на световните брандове John Deere и KUHN за България. Затова за мен лично бе голям късмет в началото на изложението БАТА АГРО в Стара Загора да имам честта да проведа разговор едновременно с четирите основни фигури в компанията - Ифтах Шахам, изпълнителен директор на Мегатрон, Стефан Христов, генерален мениджър на Мегатрон за земеделска, голф и градинска техника, Георги Панчев, търговски директор за земеделска техника на Мегатрон, и Максим Шварц, един от основателите на компания Мегатрон, днес работещ в отдела Мегатрон Селекшън за техника втора ръка, и да потърся отговор на моите въпроси.

32381039 1669296153160910 6298021098030104576 n

Казвам късмет, не защото в Мегатрон не са готови винаги да разговарят и да споделят своя опит, а защото дори и в трудни години, на щанда на компанията на БАТА АГРО е пълно с посетители. И това е нормално – всеки иска да има John Deere. И този път е така – посетители не липсват.А клиентите винаги са с предимство. Затова бързам да задам моите въпроси.

 • 20 години са една сериозна възраст. А и време за равносметка. Как започна компания Мегатрон, какъв път измина и къде е днес?

Максим Шварц: Компания Мегатрон започна своята работа в много трудно време. През 1998 г. , когато още нищо не беше ясно, нито пък имаше някакво финансиране. Започнахме 3-4 души в една стаичка на столичния булевард „Дондуков”. Естествено, не могат да се сравняват понятията – това, което беше компанията в началото, и това, което е сега. Първо си търсехме място между компании, които бяха създадени малко по-рано от нас. След това малко по малко, най-вече поради изключително далновидните виждания на собствениците, които имаха дългосрочни планове за развитието на компанията, включващи създаването на продажбени и сервизни центрове в цялата страна, стигнахме до днешното положение на лидер на пазара в България. В началото имахме две основни задачи. Знаехме, че продаваме най-хубавия продукт, но работата не е само да го продадеш, трябва и да го сервизираш. И в тази връзка ние сме компанията, която направи най-големите инвестиции в подготовката на кадри. Това е факт и се знае

Сервизира ли се нещо в базите на Мегатрон, то е направено по най-добрия начин

32409349 1669301723160353 3803956700461924352 o

И хората свикнаха с това. Клиентите на Мегатрон вече свикнаха и с дългосрочните гаранции, и с всички останали облекчения и привилегии, които получават. Но за това бяха необходими 20 години. Инвестициите дадоха своите плодове. Ние имаме абсолютното доверие на най-голямата компания в света за производство на земеделска техника и се разширяваме непрекъснато. Вярно е, че напоследък са изключително тежки инвестициите за подготовката на кадри, особено в сервизните центрове. Но нивото трябва да се поддържа и ние инвестираме в тази посока всеки божи ден. Защото българският клиент е разглезен, на него му се предлага всичко и той трябва да разбере откъде може да получи най-доброто сред това море от предложения. Българският клиент е вече претенциозен. А най-големите клиенти – едрите земеделци, са свикнали с нас и с качеството, което им предлагаме. Много малко от тях се обръщат към конкуренцията. И за нас е много важно да запазим това доверие.

 • Разкажете някакви интересни спомени от началото, как се приеха първите трактори, как реагираха българските фермери на техниката на John Deere...

 • Първия трактор ние продадохме през 1998 г. , лично аз го продадох в Добрич. Парите ми дадоха на ръка. Можете да си представите какво е да ти дадат 144 милиона тогавашни пари на ръка. Нямаше друг начин. Нямаше редовни плащания по банков път, клиентите нямаха развити банкови сметки и доверие на банките.

Стефан Христов: Първите трактори още работят , например машини от серия 7810. Имаме няколко клиенти, които от 1998, 1999, 2000 г. работят с тези трактори, а те са вече на по 30 000 моточаса, още са в движение и си работят. Това е още едно доказателство за качеството на John Deere и обслужването на Мегатрон.

 • Вече 100 години тракторите John Deere са еталон за качество...

Георги Панчев: Тази година годишнините са много – 20 години Мегатрон, 100 години тракториJohn Deere, 190 години KUHN, 10 години BOBCAT с Мегатрон, 60 годиничелни товарачи Bobcat...

32440365 1669301983160327 6831652140105072640 o

 • Как ще ги отбележите?

Стефан Христов: С откриването на нова база в Българово, Бургаско. След това продължаваме с инвестициите. Открихме нов магазин за части в Силистра преди месец. Нашият слоган е „Близо до вас“ и продължаваме в тази посока. Все по-близо и по-близо до нашите клиенти.

Бяхме на 100 км от всеки клиент, после на 50 км, сега сме на 30 км от всеки фермер в България.

Максим Шварц: Имаше години, когато фермерите за части идваха до София, а сега изобщо не ни поглеждат в софийския офис. Знаят си базите и се обръщат направо към тях.

Стефан Христов:В Мегатрон вече сме 180 човека и продължаваме да растем. Всичко се развива непрекъснато.Оптимизирахме и доставките на резервни части. В момента всеки ден имаме камион в централния склад в Германия, той в рамките на 24 часа пристига в нашата база в Монтана и от там се дистрибутира в цяла България. Всяка една доставка пристига до клиента за максимум 3 дни. Тук говоря за по-старите машини, които не са обезпечени с части в българските ни складове.

32482868 1669303596493499 430778790222757888 o

 • А как виждате развитието си през следващите 20 години, особено на фона на променящата се политическа ситуация и свиването на финансирането на фермерите?

Стефан Христов: Продължаваме. Разбира се, трябва да видим и каква ще е европейската политика след 2020 г. , как ще откликнат политиците на нуждите на българските фермери. Българският земеделец е изключително издръжлив и жизнеспособен. Земеделците у нас оцеляха без финансиране, с цена на пшеницата 12-15 ст., ще оцелеят дори и да няма субсидии. Но това ще стане благодарение на интелигентната част на земеделието, в което John Deere е лидер. И тук, на БАТА АГРО, виждате колко много интелигентни машини представяме – интелигентни торачки, интелигентни пръскачки, автономни комбайни. Вкомбинация със сканиране на полетата с дрон, с изработване на карта на добива и още ред други интелигентни технологии фермерите могат вече да вземат информирани бизнес и агрономически решения за коригиращи действия, за да се оптимизира производството и да се намалят разходите.Само така е възможно бизнесът на земеделските производители да е печеливш и без субсидии.

 • Казвате, че в трудни години е по-добре да се заложи на качествени, интелигентни машини, а не на втора ръка или евтини турски и китайски ...

 • Разбира се, производството трябва да се оптимизира.

 • Георги Панчев: Винаги евтиното излиза скъпо. Отнема време, да се разбере това, но все повече българските поля „позеленяват“. Фермерите вечезнаят, че не само тракторите, но и останалите машини с марка John Deere си заслужават. Досега генерално максимата на българските фермери беше на първо място да се вдигне добивът. Но с годините разбраха, че не само това е решението. Добивът е нещо, което невинаги можеш да контролираш. През последните 4 години климатът се променя неимоверно много и не е нещо, което можеш да предвидиш. Земеделците започват да се ориентират към нещата, които могат да контролират, на първо място – разходите. Разходите могат да се оптимизират. Другата причина, която налага оптимизиране на производствения процес, е липсата на оператори. Няма кой да кара машините. Поради това тенденцията през последните години е да продаваме предимно трактори над 300 к. с., все повече се ползват големи машини, за да се намали броят на операторите. И това е проблем, който е в цяла Европа. По тази причина всички производители предлагат големи машини – не от грандомания, а поради търсенето на пазара. Така се спестяват и разходи за труд.

 • 32503702 1669299849827207 4116919473988960256 o

Стефан Христов: Променя се земеделието, променяме се и ние и в следващите 20 години, както се завърти земеделието, така ще се завъртим и ние. Но това е бъдещето – все по-автономни машини, все по-голямо оптимизиране на разходите, пръскане, торене, всички операции да бъдат максимално ефективни, машините да комуникират помежду си, да комуникират с нас като сервиз. И това не е фантастика – още днес тракторът може да ни прати есемес, че се е развалил, преди още операторът да е разбрал за проблема, а след 20 години представете си какво ще може.

 • Може би без хора в кабината?

 • Най-вероятно. Това ще е следващата стъпка. И сега има такава възможност, но е въпрос повече на регулации и закони, отколкото на възможност на машините. Машините са готови да работят сами на полето.

Максим Шварц: Твърдението, че българските фермери не са готови за техническите нововъведения, не е вярно. Напротив, готови са, и дори сами ги търсят. Даже се оказа, че са много по-добре подготвени и грамотни, отколкото се мислеше. Структурата на земеделието в България, това че е окрупнено с големи стопанства, които реално могат да внедрят всички технологии, подпомага иновациите. Това няма как да го направиш на 1000 дка – да си ефективен и да имаш цялата електроника. Елитно земеделие може да правиш с 30 000 или повече декари. Дори при нас по-бързо навлизат новостите, отколкото в Западна Европа.

32545746 1669320053158520 5226015089357750272 o

В България стопанствата са бизнесмодели, а не семейните западни фермери

 • Печелившото бизнес земеделие зависи от мениджмънта. Но наистина в България стана земеделие от бизнес тип, типичното западно фермерство у нас не се състоя.

 • Но вие предлагате и по-малки машини, не само за едрите земеделци?

Георги Панчев: Разбира се. Дори и по-малките фермери могат да си позволят трактори John Deere. И това ние непрекъснато се стремим да постигнем. Затова от миналата година вече вкарахме удължените гаранции, заместващи машини и много други облекчения. Защото за един малък фермер е трудно да си купи нова машина, обикновено това са земеделци, които имат по един трактор или комбайн. И ако този комбайн спре за една седмица, на земеделеца му отива цялата година. Тази таргет група беше една от основните причини за всички предоставени облекчения, за да може човекът да е спокоен, че в рамките на 48 часа ние ще отстраним проблема или ще му дадем заместваща машина, с която да си свърши работата, докато оправим неговата.

Стефан Христов: Все повече – както ние в Мегатрон като дилър, така и John Deere като производител, се насочваме не само към големите, но и към средните и дори малките фермери, които имат нужда от по-малки машини. Виждате, че и тук, на БАТА АГРО, предлагаме доста модели малки трактори, както и малък комбайн на абсолютно достъпни цени. Например, комбайнът в момента от своя клас е с най-ниската цена на пазара, като имам предвид, че машини, които са много далеч от тези технологии, нямат такива цени.

32555007 1669302273160298 4065787695056551936 o

Максим Шварц: Ние реагираме и на структурата на земеделието, има голям брой стопанства, които не могат да си позволят купуването на нови машини. За тях създадохме Мегатрон Селекшън. Това са проверени употребявани машини. Всички употребявани машини, които влизат в нашия склад, преди да бъдат препродадени, се ремонтират, сервизират и стигат до купувачите буквално като нови. Мегатрон Селекшън подържа най-високото ниво на продажби на употребявани машини в България. Не само у нас, ние продаваме и в други балкански страни, в Унгария, стигаме до Украйна и Полша – всички тези клиенти вече ни имат доверие поради това, че машините са добре подготвени за продажба. Дори и някои големи стопани при определени условия и за определени нужди също прибягват да закупуване на употребявани машини от нас. Мегатрон Селекшън стана много популярна. Имаме добри контакти с европейски дилъри и с дилъри от бившия Съветски съюз .

Стефан Христов: За да допълним пакета от услуги, от няколко годинипредлагаме и услугата John Deere Finance. Изключително изгодните условия за финансиране на машините, комбинацията 5 години гаранция с 5-годишен лизинг с ниски вноски, почти безлихвените лизингови вноски – говорим за лихви под 1 процент, дават спокойствие на клиента и възможност да си планира 5-годишния период на работа и с минимални усилия да може да направи инвестиция в нова машина. А при петгодишната машина му предлагаме опция за обратно изкупуване. Така на петата година излизат машини, които са били гаранционни, на малко моточасове – ние ги изкупуваме и формираме втора дивизия от клиенти, които искат да работят с употребявани машини, сервизирани от нас по време на гаранцията. Така нашите клиенти имат възможността да работят винаги с гаранционни машини.

 

Имаме и отдел, който се занимава с прецизно земеделие.

Георги Панчев: В прецизното земеделие се кооперираме с други фирми. Ние имаме софтуерите, имаме знанията, имаме хардуера на машините. Но тъй като създаването на агрономически предписания е изключително специфична дейност, ние се стараем всичко да е направено максимално коректно за нашите клиенти. Не само да кажем, че и ние можем да го правим. Затова се кооперираме с компании, които се занимават с това нещо от години и техните предписания са професионално изготвени.

- Какво представяте на тазгодишното изложение Бата Агро?

Георги Панчев: Тази година на БАТА сме доста разнородни. Първо визията ни е изцяло променена, стилът е фермерско ретро. Истината е, че през последните години работим усърдно да сме по-близо до абсолютно всички клиенти.

В Мегатрон понятието „малък клиент“ не съществува.

 • Всеки клиент за нас е голям. И точно това се опитваме да покажем на тазгодишното изложение. Буквално като започнем от три- четири цилиндровите трактори до 130 к.с., малките комбайни от серия W440, минем през среден клас машини и стигнем до най-големите самоходни комбайни. Комбайнът S790 е една от най-големите атракции на щанда. Това е новата серия на роторните комбайни на John Deere. Автоматичен комбайн, сам контролира качеството, върши сам настройки, общо взето, работата на оператора е да тежи на седалката, защото като стане, се изключва сензорът и спира да работи.

Другото интересно на щанда ни са ретро машините. Изключителна атракция е ретро комбайнът John Deere Lanz 150, произведен през 1962 година. От време на време го палим да видят хората как работи.

Стефан Христов: Искаме колкото се може повече фермери да пробват нашите машини. Затова на щанда ни сме предоставили възможност желаещите фермери да се запишат за индивидуални демонстрации. Всеки може да тества каквато машина пожелае.Така и тези, които досега не са се докосвали до технологията на John Deere,могат да опитат на тяхното поле как се представят тези машини.

Георги Панчев: Във връзка с 20-годишнината на Мегатрон планираме да направим 20 демонстрации тази година. Разликата е, че досега правехме големи демонстрации, но тази година решихме да променим формата. Не ние да казваме на хората какво и къде ще демонстрираме, а да оставим избора за това в техните ръце. Направили сме 5 пакета машини, които са от 105 к.с. трактор до трактор 345 к.с. И от най-малкия до най-големия роторен комбайн.

Всеки трябва да разбере, че John Deere не е нещо непостижимо за него. С 5- годишни лизингови схеми, с изключително ниски вноски, нещата могат да се планират, отворени сме за всякакви гъвкави схеми. Има John Deere за всеки.

Другата компания, която представляваме, KUHNсъщо изведе на пазара доста нови продукти, изключително съвременни. Тях също сме представили на щанда ни на БАТА АГРО. Новата сеялка ESPRO6000RCс торовнасяне е изключително добра. Тази есенна сеялка за слята повърхност прави премиерата си в Стара Загора.През 2018 KUHN започна производството и на 8-метрова такава сеялка, като с нея запълваме гамата от 3 до 8 метра работна ширина. Тези продукти са с ненадминато качество.

- А причината за успеха...

Стефан Христов: Факт е, че John Deere е с най-голям пазарен дял за поредна година, което ни радва, но изисква и по-голяма отговорност от наша страна. Затова през последните две години 90% от новопостъпилите при нас са в отдел “Части и следпродажбено обслужване”. Мегатрон постоянно се грижи за удовлетвореността и развитието на своите служители. Нашите успехи не идват сами, а се дължат най-вече на неуморния труд на целия ни екип, на големите инвестиции, които направихме за подобряване на материалната ни база и изграждането на нови търговско-сервизни центрове.Не на последно място,за добрия пазарен дял на Мегатрон допринасяи доказаното качество и ефективност на машините с марка John Deere.

Заключителни размисли

Няма съмнение, че Мегатрон е най-голямата и стабилно развиваща се компания за продажба на земеделска техника в България. Това единодушно признават дори нейните конкуренти в бизнеса. А българските фермери отдавна са го разбрали и правилно са оценили този факт. Мегатрон е компания, която вече 20 години е в служба на българското земеделие и има голям принос за успешното му развитие. В компанията няма сътресения, неясноти и прикрити скандали. Българският фермер знае, че това е един стабилен партньор, на който може  да се довери и да гради своя успешен бизнес делник.
Голям принос за тези постижения има Ифтах Шахам, Изпълнителен директор на Мегатрон, който вещо ръководи компанията вече 20 години. За тези 20 години той успя да научи български езики сърдечно ни посрещна на щанда си с „Добре дошли“. И въпреки че не говори много, той не пропусна нито една дума от нашия разговор, така както не пропуска нито един детайл от работата на компанията вече 20 години. На щанда на Мегатрон, във всяка база или сервиз, усещаш професионализъм и загриженост за клиента у всеки един – от управителя до сервизния техник. И може би това е една от основните причини за успеха.

Снимка

Стефан Христов, генерален мениджър на Мегатрон за земеделска, голф и градинска техника, Ифтах Шахам, изпълнителен директор на Мегатрон и Георги Панчев, търговски директор за земеделска техника на Мегатрон (от ляво надясно)

Публикувана в Агротехника

Различните фирми дават различни съвети. Но изборът е ваш и зависи както от вашите познания и възможности, така и от компетентното експертно мнение

. За характерните грешки при избора, експлоатацията и настройките на зърноприбиращите машини разказват представители на компаниите производителки New Holland, CLAAS, «Ростсельмаш», John Deerе, SAME DEUTZ-FAHR и AGCO

74 grain harvesting

От правилния избор на зърноприбиращ комбайн и неговата безпроблемна работа зависи резултатът от целия труд на земеделеца. В периода на жътвата тази скъпа машина не трябва да създава никакви проблеми и да престоява дори ден. Работата на комбайна трябва да бъде максимално точно и надеждно настроена.

Времевият прозорец, през който механизаторите трябва да приключат жътвата, като правило не е голям. Въпреки това е важно не само да успеят да приберат реколтата, но и да го направят с минимални загуби. Сроковете за прибирането на пшеницата са 14 дни в годината и от това как работи комбайнът и дали ще успее да се вмести в този интервал, зависи и в прекия, и в преносния смисъл хлябът на цялото стопанство.

Всичко започва от избора

Най-скъпите грешки се правят още на етапа на избор на машината, убедени са специалистите. Според тях няма нищо по-лошо от скъп, ненатоварен до максимум комбайн. „За съжаление, потребителите невинаги вникват в тънкостите на избора поради ниската си осведоменост. Европейските фермери са по-взискателни, не дават нито едно евро напразно, но в същото време са готови да платят повече за скъпо оборудване, което ще спести и оптимизира процеса на жътвата“, казват специалистите от „Ростсельмаш”.

При това се забравя, че ако оборудването или опцията не са фабрично поставени, те струват с 15 – 20 на сто повече – добавя се цената на доставката, увеличава се сложността на монтажа и т.н.

На етапа на избора е важно да не се сбърка в типа на комбайна, грамотно да се избере барабанно-сепариращото устройство. Производителността на прибиращата техника е най-важният момент, позволяващ на земеделците да свършат работата в кратки срокове.

harverster1

Днес на пазара се предлагат барабанни (с един или два барабана с клавишен сламотръс), роторни и хибридни (с барабанно овършаване и роторен сламосепаратор) машини. Роторните са по-производителни, сламотръсните са по-универсални. Основа за избора трябва да бъде правилната оценка на добивите, както и конкретните култури в сеитбооборота на конкретното стопанство. Овършаването в барабанния (сламотръсния) комбайн става за сметка на триенето от ударите на метала на барабана в зърнената маса, докато в роторния – за сметка на триенето между слоевете на самата маса (аналогично на прането в центрофуга, където долният слой на масата се върти по-бавно, а горният – по-бързо).

По този начин за ефективното използване на роторните комбайни е необходим голям поток на масата, което означава високи добиви. Типична грешка ще бъде закупуването на такива машини за работа в райони с добиви под 400 кг на декар. Недостатъчното натоварване на ротора с растителна маса ще доведе до намаляване на качеството на овършаването, повишено раздробяване на зърното и като цяло няма да позволи да се разкрие целият потенциал на машината.

Не по-малко важно е да се преценят условията на жътвата и климатичните особености на района при избора на сламотръсна машина. Например, при често повтарящи се неидеални условия (повишена влажност на растителната маса, заплевеленост и т.н.) по-добре е да се ориентирате към машина с два барабана, съветват специалистите. Един барабан се справя по-зле с влажната маса, докато вторият (по същество центробежен сепаратор) му помага с основната сепарация.

Съществуват и варианти с хибридни машини (например комбайните на CLAAS), където е реализирана система за овършаване с два барабана с роторна сепарация. Това е компромисен и универсален вариант, който може да се използва както при неблагоприятни условия на работа, така и при суша. Но ако полето е силно заплевелено, не се препоръчва да се използва нито хибрид, нито ротор, тъй като те са много чувствителни към променливата влага. За такива поля са по-подходящи сламотръсните машини.

19679325 1485203781525222 312868456574541095 o

Хедерът

Според специалистите следващият етап, при който не бива да се допускат грешки, е изборът на хедер. В зависимост от регионалните особености, добивите и вида на културите в сеитбооборота и релефа на полето, фермерите трябва да са наясно с оптималните параметри на тази част от комбайна – нейния тип и работна ширина. Правилният избор на хедер гарантира 50 на сто от успеха при жътвата, убедени са експертите.

От хедера могат да започнат всички проблеми на комбайна, но ако той е добре подбран и настроен, то в бъдеще може да се избегнат много неприятни моменти. Ако хедерът е регулиран неправилно, износен, то тази грешка ще бъде трудно да се поправи в бъдеще.

По тази причина още преди покупката на комбайна е важно да сте наясно с културите, които в перспектива може да се появят в сеитбооборота.

Например, в базов вариант комбайнът като правило е подготвен за работа със зърнени култури. Така че наклонената камера е снабдена със задвижващ ремък, пресметнат за натоварване със зърнени култури. А ако се планира да се прибират слънчоглед, царевица или други култури, е необходимо от завода да се поръча усилен задвижващ ремък с комплект. В противен случай, при работа с обемна влажна маса, например царевица, стандартният ремък на наклонената камера може да подхлъзва и буксува. Като резултат значително се увеличава износването му.

Специалистите също съветват да се обърне внимание на това, че стандартните хедери за зърнени култури с тегло 1–3 тона не изискват усилие за повдигането им, докато царевичната приставка тежи от 3 до 4,2 тона, което означава, че за нейното повдигане комбайнът трябва да е оборудван с мощни хидравлични цилиндри. И въпреки че почти всички производители могат да дооборудват машината с по-мощни хидравлични цилиндри за царевичен хедер, да се направи това още в началото на завода ще бъде по-евтино, отколкото после в “домашни“ условия.

download

Много типична е ситуацията, когато земеделският производител купува евтин хедер за зърнени култури, а след това започва да разширява сеитбооборота и иска да се преоборудва хедерът за прибиране на други култури, например рапица или соя. Но дооборудването е сложно, а понякога и невъзможно. Тогава се налага да се поръчва още един хедер. За да се избегнат излишните проблеми, специалистите препоръчват да се купуват универсални хедери, с които могат да се прибират по няколко култури.

За универсални се смятат хедерите варио с променяща се от кабината дължина на стола, каквито има при много производители. Като правило, те лесно се преоборудват за различни култури, в това число рапица, и лесно се променя височината на отреза. Но тяхната универсалност не може да бъде абсолютна. А и във всяка универсалност има частица компромис, качеството на прибирането на някои култури в известна степен ще пострада.

Например – прибирането на бобови култури трябва да се прави с хедер с гъвкав режещ апарат, тази особеност му позволява да постигне минимална височина на отреза. Но тези хедери са по-скъпи от онези за зърнени култури, така че често може да се види как с цел да се икономисат средства, се прибира соя с обикновен хедер за зърнени култури.

Това е грешка, твърдят специалистите. При хедера за зърнени култури минималната височина на отреза не може да е по-ниска от 20 см, докато всички продуктивни соеви шушулки са на височина 15 – 20 см. Така ще бъде загубена до 15 на сто от реколтата, предупреждават специалистите, а придобиването на хедер с гъвкава приставка се изплаща за един сезон. Освен това такъв хедер е полезен при прибирането на полегнали култури.

Хедерът се избира според конкретните култури и условията на тяхното прибиране, добавят експертите. Освен стандартните хедери, има по-универсални решения, които се използват за голям спектър от работи и в по-тежки условия. Във всеки отделен случай земеделецът трябва да пресметне какви загуби носи използването на хедера не по предназначение. Например, прибирането на рапица с обикновен хедер означава загуба от 10 на сто и повече. А използването на хедер с надлъжни лентови транспортьори позволява да се прибират максимално ефективно полегнали култури, да се повиши производителността при зърнените култури с до 15 на сто, а при рапицата и до 70 на сто.

Не бива да се забравя, че хедерът е тази част от комбайна, която се износва най-бързо. Срокът на неговия живот е два пъти по-къс. Така, ако комбайнът работи 5000 – 6000 моточаса, то хедерът трябва да се замени или ремонтира капитално след 2000 – 3000 моточаса. Ако имате различни хедери за различните култури, износването между комбайна и хедера горе-долу се изравнява.

26850498 1756697811032166 5718522507696840487 o

Производителите препоръчват също при избор на хедер да се имат предвид добивите от културите. Например, пшеница с добив над 600 кг от дка не се препоръчва да се прибира с шнекови хедери на роторни комбайни. В този случай вълнообразното подаване на масата увеличава пиковите натоварвания и увеличава разхода на гориво, обясняват производителите. Те съветват да се избере хедер с лентов транспортьор. При тях масата след отрязването постъпва на лентата и по-равномерно се транспортира към вътрешността на комбайна. Това позволява да се получи по-равномерно овършаване и умерен разход на гориво. Освен това не възниква т.нар. ефект на булдозера.

Работна ширина

Прозорецът, през който трябва да се успее да се прибере пшеницата, е най-късият. Поради това още на етапа на избора, фермерът трябва да знае съвсем ясно с каква производителност ще работи, съветват специалистите. Грубите сметки предполагат да се раздели количеството на наличните в стопанството декари на 14 дни и да се умножи по 0,8 (коефициент за почивка). Получената цифра е отправна точка за определянето на ежедневната производителност на комбайна. Фермерът трябва да я знае, за да избере мощността на комбайна и съответния хедер.

Както обясняват експертите, правилно подбраният хедер трябва да осигурява комфортна работа на зърноприбиращия комбайн, без загуби на производителност в диапазона 4 – 7 км/час. В този скоростен интервал пропускателната способност на машината и съответно продуктивността на работата на комбайна са оптимални.

Някои специалисти смятат, че оптималната скорост е 5 км/ч. Това се обяснява с факта, че именно при тази скорост операторът най-добре чувства машината и хедерът максимално точно копира релефа, докато при по-висока скорост при прибирането на зърнени култури се увеличава износването на всички възли на машината.

1635 184063771742492 59934331 n

Една от типичните грешки, която посочват много от специалистите, е поставянето на хедер, който не съответства на пропускателната способност на машината. Най-често се поставя „тесен“ хедер на доста мощна машина, в това число роторна.

Обикновено това се прави с цел икономия, тъй като хедерите с малка работна ширина са по-евтини. Такъв хедер се избира и с цел запазване на възможността на комбайна да се придвижва по полските пътища, защото в този случай може да не се демонтира . „Откачането на хедера е процес, който заема време и сили, а механизаторите не обичат това. Докато транспортните габарити със 7,5 – 8-метров хедер позволяват движение по пътя без демонтаж“, обясняват експертите.

При това обаче производителността на комбайна трябва да се повишава, увеличавайки скоростта на движението до 7 – 10 км/ч, което се отразява пагубно върху машината.

„Често се наблюдава фермер, закупил мощен комбайн с 300 – 400 к.с., да го кара с висока скорост и тесен хедер на поля с ниски добиви, недоумяват специалистите. – Но нали така изразходва огромно количество гориво, износват се частите. Като резултат, се увеличава себестойността на продукцията.“

Получава се така, че комбайнът има по-голяма пропускателна способност от хедера – в резултат скъпата машина не е натоварена напълно и работи неефективно, обобщават експертите.

Впрочем в компания JohnDeere по експериментален път са доказали, че при прибирането на пшеница с комбайн модел S670 с 9-метров и 12-метров хедер при добиви от 550 кг на дка производителността с по-широкия хедер е нараснала с 18 на сто, а разходът на гориво на тон прибрано зърно е намалял със 17 на сто.

Но има и друга крайност, когато при високи добиви и голямо количество слама се използва сламотръсна машина с малка мощност и хедер с голяма работна ширина. При такъв подход висока производителност от комбайна не може да се очаква.

Специалистите обръщат внимание и че при избор на хедер често не се вземат предвид работната ширина и броят на редовете на сеялката. Например, ако сеялката е за 8 реда, а хедерът – шестредов, то на границите на ширините на тези машини в полето е възможно несъответствие. Но този проблем с развитието на спътниковата навигация остава на заден план.

Обърнете внимание на опциите

При избора на окомплектоване на машините често се пропуска такава важна опция като променливото задвижване на барабана. И ако при пшеницата скоростта на въртене на барабана трябва да е 700 – 800 об/мин, при царевицата са необходими само 300 об/мин.

Както обясняват експертите, без променливо задвижване на сламотръсните машини не е възможно да се понижат оборотите при преминаването на различна култура. А при работа с такава скорост на царевица или слънчоглед ще има повишено раздробяване и сплескване на зърното.

А фермерите, които предпочитат да запазят следжътвените остатъци (тоест да не обработват почвата) и работят с хедери с голяма работна ширина (от 9 метра), трябва да се погрижат комбайнът да има активен сламоразпределител. Това позволява по-равномерното разпределяне на следжътвените остатъци по ширината на хедера, особено при голямо съотношение на сламата към зърното. При работа с големи хедери обикновен сламоразпределител може да не е достатъчен.

Разбира се, такива опции добавят към стойността на машината до 4000 евро, поради което обикновено не се поръчват. Но като резултат в стопанството получават купи на полето и неравномерно разпределение на сламата, което се отразява отрицателно при работа с технологии на минимална почвообработка.

6526 137111033150106 1324094756 n

Освен това специалистите препоръчват преди покупката да решите каква ще бъде системата за регулиране на решетките. В базовата версия е механична система, при която преместването от култура на култура става ръчно. Ако е необходимо електромеханично регулиране, то е добре да се поръча още от завода – ще бъде и по-бързо, и по-евтино.

Не трябва да се забравя и размерът на шнека за разтоварване. Колкото е по-широк хедерът, толкова по-голям трябва да е шнекът, за да се избегнат проблеми при разтоварването. Често клиентите поръчват комбайн с малък хедер, например 7 метра, и според него ние избираме разтоварващия шнек, разказват производителите. Но ако в някакъв момент се премине към работа с по-голям хедер, например 12-метров, то шнекът ще трябва да се уголеми. А това, разбира се, е по-скъпо, отколкото да се постави голям шнек отначало.

 

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 9

AGRA 300x250px 

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта