Затягат контрола върху земеделската техника

Новите изисквания за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители не се отнасят за машините, които работят в момента. За техниката, която стои непродадена в търговците, ще има преходен период през 2019-2020 г. за монтиране на съответните двигатели

Лили Мирчева

С проекта за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, предложен от правителството, се приемат национални мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от  септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Това коментира за в. „Гласът на фермера“ Георги Алексиев от дирекция „Контрол и техническа инспекция“ в МЗХГ.

Този регламент налага изисквания по отношение на емисиите в двигателите, монтирани в изпътна техника, т.е. двигателите трябва да отговарят на определени норми. Новите мерки задължават производителите на земеделска и горска техника да пускат на пазара машини, които са оборудвани с двигатели, отговарящи на екоизискванията.

Това не се отнася за старата, налична техника, която работи в момента, уточни експертът. „За новата техника, която стои непродадена в търговците, ще има преходен период през 2019-2020 г. за монтиране на двигателите, в зависимост от мощността им. Така се постига приемственост при изпълнението на новите изисквания“, допълни още Алексиев.

Предвижда се въвеждане на такса за издаване на сертификат за ЕС. „Таксата ще се уточни след приемането на закона и тя се отнася само за производителите на двигатели. Ако някой производител иска да сертифицира двигател, отговарящ на новите изисквания на европейския регламент, той заплаща такса към МЗХГ, след като мине цялата процедура“, обясни експертът. Производителят трябва да докаже, че двигателят отговоря на изискванията, минал е през технически лаборатории и получава сертификат за одобрение. Тъкмо за този сертификат се заплаща таксата. Това е практика в Европейския съюз, която важи и за автомобилите, и за тракторите, и за горската техника.

Изрично е уточнено, че таксата се плаща само от производителите, а не от вносители и дистрибутори на техника. Оттам нататък задължения за спазване на европейските изисквания за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители, имат дистрибутори и търговци, но те нямат нищо общо с тази такса. В проектозакона са записани конкретни санкции при неспазване на регламента.

Секторът на извънпътната техника е източник на замърсяване на въздуха с непрекъснато увеличаващ се дял, по-специално що се отнася до азотните окиси и праховите частици. На сектора на извънпътната техника се дължат около 15 % от общите емисии на азотни окиси и 5 % от емисиите от прахови частици в ЕС. Въпреки че се очаква делът на праховите частици да намалее, смята се, че делът на азотните окиси ще се увеличи до близо 20% до 2020 г. Според статистически данни през 2015 г. въглеродните емисии в България са 124 000 тона, като от пътен и друг транспорт са общо 48 410 тона. Затова еворпейският регламент 2016/1628 налага основните изисквания към граничните стойности на емисиите и към процедурите за ЕС одобряване на типа на двигателите за извънпътна подвижна техника. Основните елементи от съответните изисквания се основават на резултатите от оценката на въздействието от 20 ноември 2013г., направена от ЕК, се казва в мотивите за допълненията в закона.

Проектът ще даде възможност за въвеждане на по-стриктен контрол на земеделската и горска техника. Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите на прахови частици от двигатели, монтирани на извънпътна техника. А конкретните цели са да се опазва човешкото здраве и околната среда чрез по-нататъшно намаляване на емисиите от токсични замърсители на въздуха.

Само по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника в България се регистрират годишно 2000 броя нови земеделска и горска техника и машини за земни работи. Двигателите на тези машини, на които се дължи значителна част от замърсяването на въздуха с въглероден двуокис и прахови частици, следва да са в обхвата на новите гранични стойности на емисиите определени в Регламент (ЕС) 2016/1628.

Същевременно си определят изискванията за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с машините. Става въпрос за режима за придобиване на правоспособност за боравене със земеделска и горска техника. Досега се ползваше разрешително. Всички изисквания, необходими за извършване на обучение за придобиване на правоспособност се уреждат със Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Допълненията в закона касаят производители, вносители, дистрибутори на извънпътна подвижна техника (земеделски и горски трактори, специализирана техника за прибиране на реколтата, строителни машини и др.), уточняват от агроминистерството. Според статистиката в момента около 50 000 души притежават правоспособност за работа с извънпътна подвижна техника от съответните категории по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Средногодишно се издават 100 разрешения за обучение по различните категории правоспособност по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. С новите промени, това ще става при по-лек режим на регистрация на тези учебни форми.

Прочетена 5127 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта