Първи стъпки в прецизното земеделие – част 2 Избрана

В предходната статия ви разказахме повече за модернизирането на земеделието през последните години. Спряхме се на основните проблеми, които фермерите срещат в тази задача и какви са стъпките за разрешаването им. Продължаваме темата с насоки как да бъдат внедрени новите технологии спрямо обработките, за които ще се използват.

Как да си гарантираме сеитба с висока точност?

Първото нещо, което трябва да се вземе предвид при внедряването на нови технологии за сеитба, е с какви сеялки и трактори се сее и какъв сеитбооборот се прилага в стопанството. Едно от най-ефективните решения на прецизното земеделие е възможността за изключване на секциите. Друго полезно решение е прецизното навигиране на машината по редовете без пропуски и презастъпвания, за да се гарантира по-рационално засяване. Възможно е и цялата сеялка да бъде преоборудвана с технологии, като разработваните от американската компания PrecisionPlanting например, чрез които се постига точна сеитба, еднакво разстояние между семената и еднакъв натиск и плътност на засяване.

Това, което само коректните компании казват обаче, е, че не е задължително да се преоборудват всички сеялки наведнъж. Фермерите могат да започнат с една, да сравнят резултатите в края на сеитбата, да видят какви добиви ще получат и тогава да преценят дали да продължат със следващите машините. Този подход им дава възможност да сравнят старата и новата технология и сами да се убедят в ползите за тяхното стопанство.

DJI 0228 effect 1

Всъщност не е необходимо фермерите да чакат до жътва, за да проверят резултатите от сеитбата. Днес съществуват много технологии, чрез които посевите могат да се следят по време на тяхното развитие. Някои фермери използват заснемане на полето с дрон. Едно доста по-прецизно решение от последните години е сателитното заснемане на посевите. В България подобна услуга се извършва от програмата GeoSCAN, която прилага специализиран индекс за изчисляване на хлорофила в растенията, на база на който може много ясно да се забележат пропуски или проблемни зони. Подобни системи позволяват да се засекат и други опасности за растенията – като преовлажняване или засушаване, нападения на вредители и други. Понякога наблюдението на посевите по този начин е съчетано и с данни за климата, фенофазите на развитие и друга полезна информация за състоянието на растенията.

Как да започнем внедряването на нови технологии за сеитба?

За стопанствата с обработваема земя между 2000 и 5000 дка, които нямат никакви технологии за прецизно земеделие до момента, е препоръчително да започнат със закупуването на навигация. Всеки производител на оборудване има по-бюджетни модели, на които може да се заложи при първоначалните покупки. Едно такова решение от американската компания Trimble е дисплеят за навигация EZ-Guide 250. На по-следващ етап той може да бъде надграден с асистиращо управление, което да помага при самото управление на машината.

Използването на тези две технологии решава някои съществени проблеми за фермерите като припокриването, което е сведено до минимум. Освен това междуредията стават с много по-добро качество и ширина, така че да са подходящи за следващите обработки и да се предотвратят утъпквания при влизането на следващите машини в блока.

AdobeStock 117157466 1

 

Ако обаче фермерът планира да развива стопанството и обработваемите площи, е препоръчително да заложи на малко по-висок клас навигации (в примера с Trimble това са моделите CFX-750 или GFX-750), тъй като обикновено те предлагат почти неограничени възможности за надграждане, съвместими са с различни видове системи за управление и могат да работят с технологии за спиране на секциите и поддържане на нормата. В случая с модела GFX-750 дори има възможност за управляване и на ISO инвентари.

След осигуряване на навигация и управление е време земеделецът да помисли и за RTK или друга корекция на сигнала, с която да си осигури още по-голяма точност при работа. Следвайки описаните стъпки, в рамките на 3 години фермерът ще има внедрено прецизно земеделие в своето стопанство, без да е инвестирал накуп средства, които често са ограничени и зависещи от множество фактори. Някои компании дори биха могли да му предложат демо оборудване по време на пролетната сеитба, където обикновено има нужда от по-голяма прецизност, за да прецени дали решението ще отговори на нуждите му и ако е доволен, да се сдобие със свое оборудване за следващия сезон.

Следващата стъпка би била закупуването на собствена базова станция за корекция на сигнала, която гарантира безплатни обработки при най-високата степен на точност. Такава инвестиция обаче е оправдана при по-големи стопанства с окрупнени парцели, намиращи се в радиус от около 25 км, тъй като с отдалечаване от източника на сигнал точността на корекцията се увеличава.

Какви прецизни технологии да използваме при почвообработка?

Когато говорим за обработка на почвата, за повечето стопани е достатъчно да използват навигация и управление с RTK сигнал, за да намалят броя на работещите машини и да се избегнат припокриванията. Само при по-дълбока обработка трябва да се вземе под внимание плътността на почвата, което изисква предварително измерване и разделяне на полето на еднородни зони, така че да се планират най-подходящите машини за извършването на работата спрямо конкретните специфики на почвата. Все пак е важно да се обърне внимание на това планиране, защото всеки допълнителен сантиметър обработка може да се окаже допълнителен литър гориво на хектар.

Как да си осигурим ефективност при пръскане?

Пръскането е операция, при която могат да възникнат различни проблеми – част от тях, свързани с пръскачката, а друга част – с логистиката на самия процес. Второто е въпрос на по-добра организация на работата в стопанството. По отношение на машината, първите стъпки, които могат да се предприемат, са отново осигуряване на навигация и управление, които да гарантират, че машината няма да навреди на реколтата, преминавайки през редовете. Следващият етап е използване на технология за изключване на секциите на пръскачката, като някои опции позволяват и изключване на отделни дюзи.

По думите на български фермер, използващ подобно оборудване и спиране на секциите, разходите за преоборудване на пръскачката му са се изплатили за един сезон, благодарение на спестеното количество материал. Освен че е важно пръскачката да не тъпче, е необходимо и пръскането да стане с голяма прецизност заради скъпите препарати и загубата на средства, ако процедурата не е извършена, както трябва. Дали няма да напръскаш, или ще сложиш двойна доза при препокриване, е еднакво свързано със загуба. В единия случай означава загуба на препарат, а в другия – по-нисък добив. Ето защо при пръскане, закупуването на модул за секционен контрол и поддържане на нормата е инвестиция, която си заслужава във всяко отношение.

Как да приложим новите технологии при торовнасянето?

При внедряването на нови технологии в торовнасянето трябва да вземем предвид, че преоборудването на вече наличната техника е доста трудно и обикновено се прибягва към купуването на нови машини. Има значение и каква е технологията на торенето, по кое време и с какъв тип торове ще се извършва, както и цялостната технология за отглеждане на културите, която се прилага в стопанството.

Първият етап при внедряването на модерни технологии за торене са лабораторните анализи на почвата и изготвянето на предписания за внасяне на материалите. За тази част от процеса е важно да се работи с доказана лаборатория с дългогодишен опит в областта. Фермерите трябва да са сигурни, че пробовземането се извършва с подходяща техника, с възможност за вземане на проби с дълбочина както от 0 до 30 см, така и от 0 до 60 см. Така си гарантират, че ще получат подходящи и хомогенни проби, независимо от типа на почвата и съобразно нуждите на анализите.

Друг фактор, свързан с пробовземането, е начинът, по който се извършва зонирането на полето. Винаги е добре да се разчита на компания, която може да предложи точни GPS координати на клетките, от които са взети пробите. Това е още една форма на подсигуряване, че финалните резултати и изготвените карти с предписания ще бъдат максимално точни и съобразени със спецификите на почвата. Някои фирми изпращат и известия при всяко извършено пробовземане и фермерът е постоянно информиран. Също така предлагат и консултация с агроном при представяне на резултатите, за по-голяма яснота. Много е важно земеделските стопани да се спрат на компания, с която искат да си сътрудничат дългогодишно, защото така може много по-добре да се проследят състоянието на полето и промяната през годините и може да се планира как това да не се отрази негативно върху състоянието на посевите в бъдеще.

Все повече торачки се купуват и за да бъдат използвани за променлива норма на торене (VRA).Те са ISO базирани и може да бъдат управлявани чрез ISO навигации. Използването на VRA гарантира торене с точно определена норма на точно определеното място или участък. Карта за торене с променлива норма може да се изготви на база почвено картиране. Фермерът може да използва картите, без да се налага да купува монитора към торачката, а да я управлява чрез GPS навигацията си, ако вече се е сдобил с такава. Така няма нужда от много дисплеи, които пречат на работата и видимостта на механизаторите. Възможността за закачване на друг ISO инвентар, който да се наблюдава чрез навигацията, прави подобни дисплеи универсално и предпочитано решение от много земеделски стопани.

Каква техника за прецизно земеделие да изберем?

Сред най-предпочитаните марки оборудване за прецизно земеделие в света са: Trimble, Raven, Hexagon, JohnDeere. Често производителите на земеделски машини имат партньорски споразумения с производителите на специализирано оборудване и ако стопанството разполага с машини на различни производители, внедряването на допълнително оборудване на прецизно земеделие може да се окаже проблем. Затова специалистите съветват да се закупува техника без твърде много допълнителни технологии, които след това може да не отговорят на изискванията на стопанството.

Оборудването с универсална възможност за свързване към машинния парк е най-доброто решение, съветват специалистите в световен мащаб. Дисплеите и системите за управление на Trimble например са съвместими с почти всяка машина, както и секционен контрол на всички пръскачки. Допълнителен плюс е, че оборудването може лесно да бъде преместено от една машина на друга, без това да ограничава функционалностите им. Най-новите модели предлагат повече възможности и получават корекции от повече сателитни системи – GPS, Glonass, Galileo, Beidou, а това, от своя страна, дава по-голяма гаранция, че работата на полето може да продължи, независимо от условията и терена.

В България малко компании могат да предложат на фермерите комплексни услуги в цялата гама на прецизното земеделие – навигация, която в бъдеще да бъде надградена до пълна функционалност, система за управление, която да подсигури, че машината ще се движи по линията на навигацията, почвено картиране, управляване на ISO инвентари и всичко това при възможно най-висока точност, тъй като това изисква опит и експертиза. Въпреки това се намират изключения от правилото като НИК, които имат най-дългогодишен опит в сферата на прецизното земеделие у нас. Много земеделски стопани потвърждават, че инвестицията в подобно оборудване си заслужава – важно е само да се избере модел, който отговаря на нуждите на стопанството и стратегията за развитието му в бъдеще.

Прочетена 1081 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта