Новите комбайни Axial Flow 250 Избрана

Новите комбайни Axial Flow 250

Новите автоматични функции осигуряват висока производителност, контролират и анализират качеството, щадят всяко зрънце и значително опростяват работата на оператора.

Инж. Алекс Петров

Наш спец. пратеник в Дрезден

Времето напоследък е непредвидимо. Горещини на север и бури и дъждове на юг. Жътвата по-принцип е трудно време за фермерите, когато трябва за кратко време да се прибере всяко зрънце от полето. А с новите метеорологични реалности това е още по-голямо предизвикателство. Решаваща роля за успеха в прибирането на реколтата, в която са инвестирани всички пари и целият труд на земеделците, има комбайнът. От него зависи бързата, качествена и производителна работа през краткия прозорец на жътвата. Затова и производителите не прекъсват своите търсения за създаването на по-добри, по-производителни и по-надеждни машини, които освен това да са и лесни за работа, тъй като проблемът с работната ръка е проблем не само в България, но и в цяла Европа.

Но поради ограниченията за размерите на машините, действащи в европейското законодателство, производителите нямат много възможности да постигнат тези цели просто с увеличаването на размерите на машините, за да предоставят по-висока производителност на фермерите. Вместо това те трябва да насочат своите търсения в областта на интелигентните технологии и по-голяма работна ширина на хедерите. И успяват. Доказателство е най-новата серия Axial-Flow 250 на CASE IH. С разработката на тези машини CASE IH още веднъж доказа, че призванието на компанията е да бъде предпочитан партньор на фермерите от цял свят като доставчик на иновативни продукти, да създава висока, но лесна за управление технология, която гарантира максимална възвръщаемост от всеки декар.

Американският гигантCase IH, който преди десетилетия създаде роторната технология Axial-Flow, продължава да въвежда впечатляваща гама от модели и иновации на световния пазар. Casе IH винаги е със стъпка напред и вече е готов за жътва 2019!

За сезон 2019 компания Casе IH ще пусне на пазара нова, по-усъвършенствана линия зърнокомбайни, която да замени съществуващите модели 7240, 8240 и 9240. Трите модела от серия 250 – Axial Flow 7250, 8250 и 9250, са оборудвани с поредната иновация на фирмата – автоматизираната овършаваща технология, с която се задават нови стандарти при прибирането на реколтата.

2 1

Световната премиера на комбайните Axial-Flow 250

се случи в Дрезден, Германия, пред представители на европейските аграрни медии, сред които бе и в. „Гласът на фермера”, така че нашите читатели ще бъдат сред първите, които ще научат за машините, призвани да променят технологията на жътвата и да я направят лесна и приятелски настроена към всеки един оператор.

Стартът на събитието бе даден с пресконференция в германския град Дрезден, на която ръководен екип от специалисти на Case IH представи техническите новости по автоматизацията, характеристиките и параметрите на новата серия 250. След това журналистите имаха възможност на полето край града сами да управляват новите машини и да се убедят в техните качества.

Обобщение на новата серия направи Август фон Екардщайн, маркетинг мениджър „Зърноприбираща техника“ на Case IH за региона на Европа, Близкия изток и Африка: „Нашата цел е да усъвършенстваме процесът на вземането на решения с цел постигането на оптимални резултати. По този начин комбайнът ще улесни опитния оператор да увеличи производителността в своята работа, но ще помогне и на по-малко опитния бързо да привикне към техниката и максимално да се възползва от нейния потенциал”.

Новите модели заменят досегашната серия 240 като водещи комбайни от 2019 година

Новите автоматизирани функции позволяват на операторите по-лесно да увеличат производителността на машината, както и да запазят отличното качество на работа.

3 1

"Подобренията в серия Axial-Flow 250 се съсредоточават върху подобряване както на производителността на комбайна, така и на оператора, обяснява Август фон Екардщайн, маркетинг мениджър „Зърноприбираща техника“ на Case IH за Европа, Близкия изток и Африка. Нашата цел е да подпомогнем вземането на решения и да направим настройките от начало до край, по-лесни. По този начин комбайнът може не само да помогне за подобряването на работата,дори и на опитен оператор, но и да помогне при работата на оператор с малко или дори без опит, като“набере“увереност и да извлече максимума от машината. "

Новата автоматизирана система AFS Harvest Command ™

В основата на промените при новите комбайни Axial-Flow 7250, 8250 и 9250 е автоматизиранатасистема AFS Harvest Command ™. Тази напълно нова технология използва шестнадесет сензора за непрекъснато наблюдение на машината и коригира седем различни настройки, за да се постигне максимална производителност на комбайна. Управляван чрез терминала AFS Pro700 в кабината, системата за автоматизация понастоящем може да работи с пшеница, рапица, царевица и соя. Само няколко избора, в зависимост от типа култура и условията на жътва, позволяват на оператора да настрои машината да постигне желания резултат.

4 1

Базовата версия на AFS Harvest Command ™ включва доказаната система за Автоматични настройки на реколтата (ACS). Тя регулира оперативните елементи, като обороти на вентилатора и просвет на контрите, в зависимост от типа култура, избран на терминала на AFS, което премахва необходимостта от настройване на отделните елементи. Операторът има възможност да настройвазърнокомбайна в движение и да запази настройките за бъдеща употреба.

Следващата версия, включваща Feedrate Control, променя постъпателната скорост на база на натоварването от реколтата, за да се постигне желания резултат - възможност за контрол на загубите, максимална производителност или фиксирана производителност. Операторът определя целевото максимално натоварване на двигателя и постъпателната скорост, а Feedrate Control ще работи до тези граници. Новата система (Feedrate control) по-прецизно контролира постъпателната скорост, базирана на натоварването отпостъпващата маса и необходимата мощност за работа на машината в зависимост от почвения релеф. Feedrate Controlможе да се използва като самостоятелна функция и работи във всички видове култури.

Топ версията е изцяло автоматизирана с AFS Harvest Command ™, като автоматично задава настройки на овършаващата и почистващата системи, базирани на същите желани резултати както с Feedrate Control, но допълнително следи и качеството на зърното. Използва се технология, базирана на камера, и следене налягането върху ситата, за да се осигурят допълнителни насоки за автоматичния процес на настройка на машината, за да се минимизират примесите в зърнената проба и да се поддържа най-доброто качество на зърното, което е отличителна черта на комбайните Axial Flow.

5 1

"Автоматичната камера за зърно на AFS Harvest Command ™ използва патентована мултиспектрална светлинна емисия - видима и невидима - за по-точно определяне на начупените зърна и примеси, казва Август фон Екардщайн. Тази патентована технология помага на камерата за зърно по-точно да следи качеството на пробата, осветявайки я с UV лъчи, синя, зелена, червена и инфрачервена светлина. "

С пълна автоматизация, AFS Harvest Command ™ може да се използва по четири различни начина. Във всички случаи операторът определя максимално целево натоварване на двигателя и максимална скорост на движение на комбайна, за да работи в:

Режим на “Производителност“: комбайнът работи със скорост, за да осигури приемливо ниво на загуба на зърно, от ротора и почистващата система.

Режим на “Фиксирана пропускателна способност”: комбайнът поддържа целеви пропускателен капацитет чрез промяна на постъпателната скорост и наглася настройките, за да сведе до минимум загубите.

• Режим за « Максимална производителност »: комбайнът работи до скоростта или максимална граница на мощността, зададени от оператора, докато регулира настройките, за да намали загубите на зърно от ротора и почистващата система.

Режим за качеството на зърното: комбайнът променя настройките си, за да поддържа качеството на зърното и нивото на примесите, като същевременно намалява загубите.

"Автоматизацията на AFS Harvest Command ™ не е предназначена да замени решенията на оператора, а да ги подобри,като идентифицира факторите, ограничаващи производителността на комбайна, катопромяна на условията, показвайки ги и правейки корекции, за да гиподобри, казва Август фон Екардщайн. За операторите AFS Harvest Command ™ означава по-малка нужда за притеснение относно фактори като: загуби, обороти на вентилатора и скорост на ротора, което позволява по-голям фокус върху позицията на хедера и разтоварване. "

7 1

Подобрения на роторния кафез и сита

Серията зърнокомбайни Axial-Flow 250 с новата автоматизирана системаAFS Harvest Command ™ са оборудвани с регулируемиот кабината насочващи лопати на ротора, задействани ръчно от превключвател, от дясната конзола, когато не се използва автоматизацията или автоматично се настройват при включена автоматизация AFS Harvest Command ™. Задните шест лопати са свързани, включват по-голям обхват на настройка и могат да бъдат регулирани ръчно през страничните капаци. Чрез смяната на стъпката на лопатите, масата ще се движи по-бързо или по-бавно през роторния кафез, като настройва овършаването и сепарацията, за да подобри ефективността.

В съчетание с управлението на горното и долното сито, пълният пакет AFS Harvest Command ™ включва и нова настройка на пред-ситотоот кабината, позволявайки на системата автоматично да наглася всички настройки на ситото, според обратната връзка от сензорите за загуба, камерата за зърно и сензорите за налягане на ситата. Това също може да се активира ръчно, когато AFS Harvest Command ™ не се използва. Регулируемото от кабината пред-сито, също се предлага като самостоятелна опция, която включва дистанционен превключвател, позволяващ настройка през странични капаци.

8 1

Уникалните сензори за натоварване на ситата осигуряват на AFS Harvest Command ™ данни от ситата, което позволява на системата да разбере за предстоящите загуби и да направи корекции преди да се случат. Тези сензори помагат на системата да направи разлика между загубите от претоварване на ситата и загуба от издухване на зърното и съответно да регулира настройките на вентилатора и ситата, предотвратявайки загубата на зърно при обръщанев края на блока, или при спиране на комбайна в полето. Ползвайки опцията заавтоматично регулиране на вентилатора, помага да се предотвратят загубите, преди да се появят, като се установи натоварването на ситата и наклона на комбайна. Вентилаторът и ситата работят заедно, за да поддържат идеална работна настройка и натоварване.

"В резултат на това ситата стават много по-ефективни, вършат по-добра работа за производство на чисто зърно и с много по-малък риск от претоварване", казва Август фон Екардщайн.

6 1

Промяна в трансмисията

Нова хидростатична скоростна кутия с полеви и пътен режим,два диапазона на скорост, осигурява повишено сцепление, така че няма нужда да спрете и да сменяте предавка, докато работите или изкачвате хълм. Управлявана чрез многофункционален джойстик, трансмисията има контрол на скоростта със затворен цикъл, който подържа зададената скорост при променящите се условия на пътя или терена. Максималните скорости в диапазон 1 и диапазон 2 са 18 км/ч и 40 км/ч, въпреки че максимални стойности могат да бъдат зададени според предпочитанията на оператора и полевите условия.

минимална нужда от промяната на диапазони и контролируема максимална скорост, при движение в полето и в края на блока, времето за престой се намалява, а времето за жътва се увеличава", отбелязваАвгуст фон Екардщайн.

Съчетано с усъвършенствани хидравлични предавки, подобрението на скоростната кутия повишава капацитетът на транспортирането на пътя с до 36%. Междувременно нова, подобрена, блокировка на диференциала заменя предишния механичен педал с електрически бутон.

Подобрения в пакета X-tra Chop

Системата на сечката X-tra Chop вече е снабдена с нов дистанционен превключвател за нагласяне на тавата за разхвърляне, за да се направи по-лесен достъп до рампатапри двигателя за зареждане на гориво и поддръжка.

Повишена товароподемност на наклонената камера

В допълнение към съществуващите възможности по отношение на товароподемност на наклонената камера от 4,5 и 5,2 тона при най-големите модели Axial-Flow вече тя достига 6,1 тона, за да могат да се справят с 13,5-метровилентови-хедери и 18-редови царевични адаптери. Заводски монтираната двойна страничнакорекция спомага да се осигури подобрен контрол на 13,5 метровитехедери.

Нова функция за контрол от кабината на преднатаплоча на наклонената камера, напред и назад, позволява на оператора да променя ъгъла на плочатасдо общо 11,9 градуса наклон, за да подобри ефективността на жътва, както при нискорастящи култури като боб, така и при високорастящи. Подобренията на функцията за управление на височината на хедера означава по-добра реакция и плаваща функция на наклонената камера

Адаптивната чувствителност към скоростта на движение (GSAS) автоматично настройва чувствителността за височина на хедера, при увеличение на скоростта напред и назад, за да държи хедера стабилени в готовност за реакция.

AFS Connect възможности

Телематичната система AFS Connect, позволява двупосочно прехвърляне на файлове между комбайна и компютри в офиса чрез уеб портал. Всички комбайни са предварително окабелени и имат антени за свръзка с необходимия модем.

"Комбайните от серия 250 Axial-Flow на Case IH, за моделна година 2019, предлагат значителни подобрения в технологиите, издръжливостта и производителността, казва Август фон Екардщайн. В същото време, те остават лесни за работа, запазват качеството на зърното – нещо в което комбайните Axial-Flow нямат равни на пазара“.

Официален вносител  на  трактори и комбайни CASE IH у нас е

Тайтън Машинъри България ЕАД.

Тел: *4040

Прочетена 2113 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

728x90 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта