Мощните трактори Избрана

Специално създадени за най-тежките обработки в земеделието, традиционно по-високопроходими и мощни теглителни средства, тракторите с шарнирно-съчленена рама практически доминират в мощностния клас над 350 к.с. Но техническите достижения вече позволяват да се увеличи мощността и при тракторите с класическо окомплектоване, и в този клас навлизат все повече алтернативни машини с цяла рама.

Ася Василева


Още през 60-те години на миналия век инженерите са разбрали, че при повишени мощности на двигателите и големи габаритни размери, свойствени на тежките трактори с тегло над 12 тона, завиването на тези машини е най-целесъобразно не за сметка на управлението на предните колела, а чрез завиване на рамата около вертикален шарнир. Така се постига достатъчно висока маневреност на тези огромни машини.


С други думи, при увеличаването на размера на колелата (а това е закономерно при такава маса), за да се намали радиусът на завиване, тези гиганти е по-лесно да се „сгъват“. Шарнирните трактори имат голяма материалоемкост и тегло, а еднаквите колела позволяват максимално да се реализира теглителната им сила. Именно такова окомплектоване позволява да се осигури равномерно разпределяне на теглото по осите и максимално да се увеличи теглителната мощност при големите машини.

32368f40259f15cc3477ad12acaa77a8

До преди няколко десетилетия производството на шарнирно-съчленените трактори не предизвикваше въпроси. Но през последните години производителите все повече вземат под внимание нуждите на земеделците. Освен това техническият прогрес вече позволява да се усъвършенства окомплектовката на класическите трактори.

Конструкцията на съвременните трактори с висока мощност с класическа окомплектовка, в това число конструкцията на предния мост, и използваните при тях технически решения осигуряват висока маневреност. Ъгълът на завиване на колелата превишава 50 градуса и радиусът на завиване може да достига едва 5 м.

Новите технически решения, използвани в класическите машини, позволяват да се намали разходът на гориво и да се увеличи производителността на трактора. Паралелно на този тренд в отрасъла нараства и енергонаситеността на машините. Не толкова отдавна в основните страни производителки на селскостопанска продукция беше норма използването на трактори с мощност 250 к.с., а днес тази цифра се е изместила в посока на 400 к.с.

Това е свързано с процеса на урбанизация и все по-трудното намиране на работници за земеделието. Поради това основната задача пред производителите на земеделска техника е да се увеличи производителността на труда при производството на земеделска продукция. А за това е необходима мощна техника, която и се стремят да предлагат производителите. Поради това се наблюдава ръст на машините с класическа окомплектовка в сегмента над 350 к.с..

Ръст в мощността

Практически всички водещи производители на трактори вече произвеждат или ще произвеждат в най-скоро време трактори с класическа окомплектовка и мощност над 400 к.с.. Своята принципно нова конструкция на мощен класически трактор наскоро представи корпорация AGCO, със серията трактори Fendt 1000 Vario с мощност от 396 до 517 к. с.

При CLAAS мощните машини са представени от класическите модели AXION от серии 800 и 900 и тракторите XERION с интегрално окомплектоване и четири еднакви управляеми колела. Мощността на тракторите AXION от серия 800 започва от 189 к.с., а при серия 900 тя се доближава до 400 к.с., а машините XERION могат да се похвалят с двигатели с мощност до над 500 к.с.

Увеличава се и мощността и при класическата осма серия на тракторите на John Deere: някои от моделите, например 8370R, вече плътно се доближават до заветните 400 к.с.

Активно се движи в посока създаването на нови мощни машини с целна рама и концернът CNH Induatrial.

Предимствата на класическите машини

Мощните трактори са скъпи. Основното предимство на машините с класическа конструкция на рамата е тяхната универсалност, докато работата на шарнирно-съчленената техника е ограничена изключително до тегленето. Рентабилността на такива мощни трактори ще бъде съществено ограничена, ако те не могат да се използват никъде другаде, освен на полето. Класическите машини притежават именно такава универсалност, която ги прави търсени от земеделците.

Поради големите си габарити (над 4,5 м) тракторите с шарнирно-съчленена рама не са предназначени за транспорт или работа в окопни култури.

Класиката има предимството на компактните размери и възможността тракторите да се използват за транспорт. А при поставянето на по-тесни гуми тези машини могат да работят и с окопни култури.

Както обясняват специалистите, слабото място на шарнирно-съчленената конструкция е точката на съединяване на полурамите, всяка от които при баластирането е необходимо да се разглежда поотделно, тъй като всеки дисбаланс води до повишено натоварване на шарнирното съчленяване. Това съществено ограничава възможностите на динамичното баластиране за използването на широк спектър от предно- и заднонавесен инвентар.

Товароподемността на задния навес при тези машини е по-ниска, отколкото на тракторите с твърда рама, при които задните колела са по-големи от предните. По тази причина като правило големите и тежки инвентари, предназначени за агрегатиране с шарнирни трактори, са полунавесни или прикачни, тъй като в навесен вариант те биха тежали твърде много, което ще действа разрушаващо върху навеса. При класическите трактори задната навесна система винаги влиза в базата и има значителна товароподемност, което ги прави универсални за работа с различни видове инвентар.

Задната навесна система при шарнирно-съчленените трактори е достъпна само опционално, а нейната товароподемност е с около 40 на сто по-ниска, в сравнение с навесните системи на класическите трактори.

Шарнирно-съчленените трактори имат еднакви колела, и в статично положение разпределението на теглото по осите на тези машини е 50/50. При тежки теглителни работи предните колела се разтоварват, докато задните са подложени на голямо натоварване. Микрооткъсванията на предните колела водят до въртенето на гумите във въздуха, а това повишава разхода на гориво на декар.

Класическият трактор при правилно баластиране в статично положение има разпределяне на натоварването по осите 60/40. И при тежки теглителни работи това разпределение се приближава до 50/50, което позволява по-ефективно да се реализира натоварването на задната теглителна система. А независимото окачване на предния мост дава възможност постоянно да се запазва контактът на предните колела с повърхността на почвата, увеличавайки производителността и намалявайки разхода на гориво.

Друг аргумент в полза на класиката е възможността на тракторите с класическа окомплектовка по-бързо да променят общата си маса (сваляне на баласта) в зависимост от скоростта на извършваните работи. А и самите класически трактори поначало са по-леки от шарнирно-съчленените. А в борбата с преуплътняването на почвата това е важен аргумент, тъй като за земеделците почвата е основният ресурс.


Но...

Въпреки всички тези преимущества на класическите машини, повечето участници на пазара са убедени, че тракторите с класическа окомплектовка скоро няма да изместят от мощностния сегмент над 350 к.с. шарнирно-съчленените машини. Тези мощни трактори са незаменими при тежки почвообработки и при работа с инвентар с голяма работна ширина. Теглителните характеристики на тези машини са максимално предвидени за този тип работа.


Шарнирно-съчлененият трактор с мощност 400 к.с., благодарение на схемата си на окомплектоване и при правилно балансиране, може да предаде към колелата почти всичкитe 400 коня. А класическите машини тук имат по-големи загуби и от 400 к.с. могат да предадат на колелата максимум 350-320 к. с.

Специалистите напомнят, че задачата на шарнирно-съчленените трактори не е да возят, а да дърпат и те отлично се справят с нея, при това влизайки в оптимални рамки цена-качество.

Що се отнася до универсалността, то тук съвременните шарнирно-съчленени трактори бележат значителен прогрес. Например в Америка такива трактори успешно работят в окопни култури на тесни вериги или сдвоени гуми.

За да запази своята универсалност, мощността на класическия трактор не бива да превишава 400 к.с., убедени са някои специалисти. Увеличавайки мощността, той губи ефективност – увеличава се теглото, съответно габаритите и се губи компактността. Тоест придобива някои черти на шарнирно-съчленените машини.

Днес производството на класически трактори е по-лесно и евтино в сегмента до 370 к.с. След това машините силно повишават цената си. Освен това използването на такъв трактор вместо шарнирен е нерационално. Но ако съвременните технологии позволят да се поевтини производството на такива трактори, то тяхната конкуренция в сегмента ще се увеличи.


Всеки с нишата си

Днес основните потребители на мощни класически трактори са европейските фермери. Именно те са заинтересувани от универсална машина с минимални габарити (не повече от 3 м.) При неголеми размери на блоковете и малки стопанства за европейските фермери е интересно да използват такива машини – те се представят еднакво добре както при транспорт, така и на полето, и са способни да работят и с най-широките инвентари.

Тъй като често им е необходим транспорт между различните обработваеми площи, европейските фермери се нуждаят от компактна, универсална и мощна машина за всякакви работи. 

В Америка фермерите обаче предпочитат мощните шарнирно-съчленени трактори. Дори специално за тях се произвеждат сеялки за прецизна сеитба, освен това те активно работят със задна навесна система, за която се закачат претоварващи ремаркета.


Всички световни производители на земеделска техника имат в портфолиото си както шарнирно-съчленени машини, така и класически такива. Сегментът на съчленените машини достига до мощности от над 500 к.с. И те са особено търсени в големите стопанства на Америка, Русия и Източна Европа. Но в ЕС някои от производителите дори и не предлагат своите шарнирно-съчленени машини.

Перспективи

Специалистите от компания CLAAS виждат по-нататъшното развитие на този сегмент на пазара в модулните конструкции. Всяко стопанство е уникално и поради това има нужда от „специален“ трактор, който ще изпълнява определен набор от операции, ще работи с определен кръг от навесен и прикачен инвентар. За да могат да адаптират всяка произвеждана машина за специфичните нужди на клиента, производителите все повече развиват поточни линии за сглобяването на основните възли, унифицират детайлите, системите, позволяват на клиента на „сглобява“ своя трактор с такива работни характеристики, които оптимално удовлетворяват нуждите именно на неговото стопанство.

Друг тренд, който вече устойчиво се прояви и при тракторите, е автоматизацията. Съвременното селско стопанство ще престане да бъде трудоемко и ще става все по-професионално, с високи изисквания към качеството на работните операции. На този пазар има остър дефицит на квалифицирани кадри. И този проблем ще се решава с цифровизация и автоматизация на процесите в земеделието. Все повече работни операции ще се извършват от машините в автоматичен режим.

Прочетена 1866 пъти Последно променена в Вторник, 18 Юни 2019 14:49
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта