Използване на почвените запаси и оптимизиране на разходите за торене Избрана

Как може да намалите разходите за тор и да увеличите производителността чрез торене с променлива норма? Вижте успешни примери на български фермери с приложението на комплексната услуга AgroBalance и ползите от променливата норма на торене (VRA).

Чрез автоматизация на земеделските процеси, анализ на почвени и растителни проби и приложение на променлива норма (VRA) с умен инвентар, фермерите могат да подобряват всички показатели на своя бизнес като оптимизират използваните ресурси (техника, почва, семена,работна сила).

В следствие на приложението на технологиите за прецизно земеделие, секторът се модернизира много бързо и вече дори се говори за хипер прецизност в обработките и третирането на земеделските площи. Един от най-известните подходи е VRA (променлива норма на приложение), който се прилага най-често при сеитбата и торенето.

При променливата норма (VRA) ключово предимство е в оптимизацията

При торене, вместо прилагане на еднакво количество торове върху цялото поле, предварително се правят лабораторни изследвания на почвени проби, за да се установи запасеността на хранителни елементи и нейните изменения.

Резултатите от агрохимичния анализ дават ясна представа в коя клетка на съответното поле е нужно да се натори, кой продукт е най-подходящ и в какво количество.

По този начин се прилага точно колкото е нужно, спестяват се разходи и се намалява въздействието върху околната среда.

Ако земеделските площи се торят с плоска норма, различието на запасеността от хранителни елементи не се променя и дори се засилва – силните зони си остават прекомерно наситени, а слабите зони не могат да изхранят пълноценно растенията. В резултат се получават неравномерни добиви. За да се подобри разпределението на хранителните елементи, е необходимо да се тори спрямо нуждите на съответните зони и култури.

Модерните торачки имат възможност чрез цифрови карти, изготвени на база резултатите от лабораторни анализи, да правят променливо внасяне на торове.

Ползи за фермера от прилагане на променлива норма (VRA):

 • Оптимизация на разходите за торове
 • Подобряване на рентабилността
 • Повишаване и изравняване на добивите
 • По-бързо изплащане на инвестициите в инвентар
 • Оползотворяванена наличната техника и идентифициране на нуждите от подмяна
 • Устойчиво подобрение на почвеното плодородие

Ползи за сектора от прилагане на променлива норма (VRA)

 • Модернизиране на селското стопанство
 • Въвеждане на иновации и нови технологии
 • Подобряване на резултатите от дейността
 • Намаляване на екологичния отпечатък
 • Достъп до публични финансови средства за иновации в селското стопанство

Все повече фермери в България използват променлива норма на торене (VRA) и отчитат ползи от прилагане на метода, изразени в спестяване от разхода за торове и устойчиво изравняване на добивите.

За последната година НИК Агро Сървис отчита сред своите клиенти ръст от 135% на площите, на които се прилага променливо торене.

Постигнатата по-висока рентабилност дава възможност за по-бързо изплащане на инвестицията в модерен инвентар. Чрез софтуерната платформа GeoScan, фермерът може да получи резултатите от почвените анализи, картите на разпределение на запасите и препоръките за торене, които са от полза за вземане на най-правилното решение за по-нататъшни обработки.

Чрез дигиталното приложение може да наблюдава вегетационен индекс, метеоданни или да прави самостоятелно VRA на азот при нужда.

Успешен пример за прилагане на променлива норма на торене

Нека разгледаме пример от практиката за повишаване на фосфорния запас в най-слабозапасените зони чрез торовнасяне с променлива норма – VRA.

Примерът обхваща период от 4 последователни години с абонаментната услуга за променливо торене – AgroBalance.

2015 г: Първа абонаментна година

В началото на абонаментния период, при пробовземането на цялата площ на блока, е бил установен

 • Нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) върху 27 % от площта на блока.
 • Задоволителен е бил запасът (40-80 mg/kg P2O5) на 32 % от цялата площ на блока.
 • Със сравнително по-високи запаси (над 80 mg/kg P2O5) е била останалата част от блок, около 40 % от цялата площ.

Снимка 1

 

2019 г: 4 години по-късно, след многократно локално променливо приложение на фосфорен тор е настъпила положителна промяна в разпределението на запаса:

• Площта от блока с отчетен нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) е спаднала до 2 %.

• Задоволителен е запасът (40-80 mg/kg P2O5) на около 56 % от цялата площ на блока.

• Без промяна, с високи запаси се е запазила останалата част от блок: около 40 % от цялата площ.

Резултатът:

Постигнато е повишаване на фосфорния запас в най-слабозапасените зони (до ниво на задоволителен запас). След това обогатяване на почвата в почти цялата площ на блока в слоя 0-30 cm има запаси от усвоим фосфор, които са достатъчни да обезпечат добър до висок добив от основните полски култури.

Снимка 3

Въпреки нулевото торене през годините, високите фосфорни запаси (над 80 mg/kg P2O5) не са се изчерпали от културите в сеитбооборота.

Това е доказателство, че приложението на фосфор в тези зони би било необоснован разход за фермера за разглеждания период, 2015-2019.

Неоспорима е и ползата за околната среда.

Във втория пример за успешно прилагане на модела и как може чрез него може да се постигне с над 90% намаляване на приложения тор, по-добра възвращаемост от направените инвестиции, повишаване на добивите и грижа за околната среда.

В примера ще разгледаме площ с преобладаващо високи фосфорни запаси, където чрез променливо торене се реализира значителна икономия на фосфорен тор – резултатите показват много висока запасеност и нужда от 91% по-малко тор

За приложение на променливата норма на торене, трябва да се извърши първо почвено пробовземане. В платформата за мониторинг на посевите GeoScan може да се визуализира разпределението на клетките, от които е извършено пробовземането на почвата с цел установяване вариациите на хранителните запаси в почвата (0-30 cm).

Всяко стопанство има персонален акаунт, в който се зареждат и съхраняват почвените карти от обслужваните блокове, където се визуализират зоните с нивата на разпределение на хранителните елементи. Тези карти се използват като основа за изготвяне на предписанията за променливо торене (VRA предписания).

Тези предписания за променливо торене също могат да бъдат достъпни чрез онлайн платформата GeoScan.

Снимка 6 саит

Табличният калкулатор под VRA-предписанието посочва необходимото количество тор за целия блок. В посочения пример се вижда и торовата разлика между варианта с приложение на традиционната плоска норма и варианта с приложение на променлива торова норма.

Резултатите за този блок:

За торене с плоска норма e нужен 14 950 кг тор

За торене с VRA е нужен 1 285 кг тор

Тоест икономията, която може да се реализира в този блок е 13 665 кг по-малко тор или 91%.

Повече информация относно всички стъпки, свързани с интегрираната агрономска услуга AgroBalance, може да намерите на сайта: www.nik.bg или да се свържете с нас на телефон: 02/974 43 33

етикети:
Прочетена 1393 пъти Последно променена в Сряда, 10 Юни 2020 14:23
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта