Областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 1 юли до 12 юли приемат заявления по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).
Отделеният бюджет е 2 200 000 евро. Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, подмярка „Биологично земеделие”, а поетият от тях агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван. Могат да кандидатстват и стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.
Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече обявения по мярка 121, който продължава от 24 юни до 5 юли.
Публикувана в Новини на часа
Забавянето в стартирането на приема по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” съгласно сроковете по индикативния график няма да окаже негативно влияние върху възможностите за подпомагане на младите хора. Това каза министърът на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от Спас Панчев относно мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Депутатът от ПГ на Коалиция за България Спас Панчев заяви, че са били дискриминирани стопаните по области и са били изключени кандидатите от Пловдивска област. 
„По данни на Фонд „Земеделие” има свободен, недоговорен бюджет по тази мярка и стотици млади фермери очакват да имат възможност да се включат в този период. Защо беше отложен приемът по тази мярка и с колко време отлагате изпълнението й”, попита Панчев. 
Министърът на земеделието и храните заяви, че е посочен прием по тази мярка от 27 май до 14 юни 2013 г. „Посоченият прием е прогнозен и е съобразен с финансовата възможност, предоставена с решение на Министерски съвет, чрез което се дава съгласие на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да обяви прием на заявления за подпомагане при условия на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони”, посочи министърът. 
Финансовият ресурс за наддоговаряне е в размер на 48 895 000 лева или 25 милиона евро, което е 19 % от договорената финансова помощ по мярката. „Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” следва да представят заповед за конкретен период на прием, в която освен срокът на приема, следва да е посочен и съответният финансов ресурс за същия период. Налице е необходимост от допълнителен анализ на изпълнението на сключените по мярката договори”, заяви Греков. 
Според него мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е от особено важно значение за подпомагане създаване и развитието на стопанства на млади фермери в страната. „Интересът към нея е изключително голям. Сключени са над 5300 договора. Наличието на допълнителен анализ ще предостави възможност на Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” за определяне на планирания прием по мярката в съответствие с очакванията на потенциалните кандидати”, каза още министър Димитър Греков. 
Публикувана в Новини на часа

На 24-ти юни (понеделник) започва прием на документи по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.

На 24-ти юни започва и удълженият прием на заявления по Националната лозаро-винарска програма, който продължава до 31 юли.

Публикувана в Новини на часа
От 24 юни до 31 юли 2013г. ще бъде отворен отново приемът на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014г. Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите, които програмата предлага.
     Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Бюджетът за финансовата 2013г. е 52 302 003 лева и се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите получават субсидии по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоции в трети страни”. До момента са изплатени средства в размер на 12 278 694 лева.
В новия прием ще могат да участват и лозарите с права за засаждане от националния резерв. Това стана възможно, след като Европейската комисия одобри поисканата от България промяна. Решението позволява на голям брой производители с права от националния резерв да кандидатстват по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, което се очаква значително да повиши усвояемостта на средствата по програмата.
По мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).
По мярката „Промоции в трети страни” могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Финансовата помощ по мярката е в размер до 80% от действителните разходи по промоционалния проект.
Кандидатите трябва да притежават удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното за право на участие по съответната мярка.       
 
Публикувана в Новини на часа

Преди 15 юни 2013 г. бенефициентите в схемата „Млечни квоти”, които не са представили декларации за изпълнение на индивидуалните си квоти, ще получат уведомителни писма от Държавен фонд „Земеделие”. Срокът за подаването на документите изтече на 15 май. След тази дата млекопроизводителите и изкупвачите на мляко подлежат на санкции, изчислени на базата на броя дни закъснение. С декларациите се отчитат реализираните количества за квотната 2012 / 2013 г.

Документите се подават в съответната областна дирекция на ДФЗ по адресна регистрация на физическите лица или по адрес на търговска регистрация на юридическите лица, съобщава пресслужбата на МЗХ. Ако не подадат декларации, производителите подлежат на отнемане на индивидуалната квота за директни продажби, а изкупвачите губят правото да изкупуват краве мляко на територията на страната.

Главната цел на схема „Млечни квоти” е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Тя ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015.

Публикувана в Новини на часа
Приемът на проекти по мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства ще започне  от втората половина на месец юни.
 
В интервю за Дарик изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов признава, че по мярката „няма да имаме много голям бюджет“. Средствата за тазгодишния прием ще са около 43 милиона евро.
 
„В момента уточняваме експертно как да формулираме самата заповед, защото имаме гарантирани бюджети и общ бюджет с Министерство на земеделието, така че очакваме да се формира екипът на Министерството на земеделието в пълния си състав следващата седмица, така че да излезем със заповедта и приемът да започне от втората половина на месец юни“, посочи Румен Порожанов.
 
От 2007 г. до момента по Програмата за развитие на селските райони са усвоени около 1 млрд. и 350 млн. евро. По информация на директора на ДФЗ по ПРСР има три бюджета по 400 милиона евро, които да усвояваме. „Разбира се, и моите очаквания са да нямаме проблем в настоящата година и в следващата, и евентуално в уравняването на сметките в 2015 година. Така че максимално ще бъде усвояването, да не кажа проценти, но те ще вървят близо към 100-те в контекста на изпълнението на ПРСР“, посочи Румен Порожанов.
Публикувана в Новини на часа
Животновъдите очакват от новото правителство две важни мерки – изравняване на европейското субсидиране и опрощаване на кредитите към Държавен фон „Земеделие” (ДФЗ). Това Пенка Христова, председател на Управителния съвет на Съюза на животновъдите в България.
 
Христова обясни, че българските фермери няма да се откажат да искат да получат помощи като на фермерите от другите страни-членки на Европейския съюз. По отношение на кредитите на животновъдите към ДФЗ Пенка Христова заяви, че от бранша ще настояват за опрощаване на тези заеми и за отпускане на същата сума, която е опростена, на останалите фермери, които не са получили кредити. „Сумата на кредитите към ДФЗ към момента е 70 млн. лева, което представлява половината бюджет за една година на целия сектор”, уточни председателя на Съюза на животновъдите. Като друго притеснение на бранша Христова посочи предложенията за категоризация на фермите, като отбеляза, че според тази категоризация –„ако млечна ферма не е първа категория, тя няма да може да продава своето мляко, а ако се категоризират малките ферми, е необходима промяната на Закона за животновъдството, Закона за ползването на земеделските земи и Закона за ветеринарномедицинската дейност. „Малките ферми от 3 до 5 крави ще трябва да отговарят на изискванията на големите ферми, което е „ненормално”, коментира още Пенка Христова.
 
Ако не се изравнят субсидиите, не се увеличат националните и европейските доплащания и не се опростят кредитите на животновъдите, то със сигурност ще има фалити в сектора, които се виждат още от сега „Ако не се обръща внимание на сектора ще предприемем и протестни действия, защото в противен случай няма как да оцелеем”, заяви Пенка Христова.
Публикувана в Новини на часа

Три от инвестиционните предложения са по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Два от проектите предвиждат изграждане на садкови инсталации. Единият е в община Пазарджик и бенефициентът получи междинно плащане от ДФ „Земеделие” в размер на 291 576 лв. Другото предложение е от област Монтана и му бяха изплатени авансово 488 357 лв. Инвестицията ще се реализира на два етапа и трябва да бъде завършена до 21 януари 2014 г. С 144 271 лв. като първо междинно плащане бе подкрепен и проект за реконструкция на рибно стопанство за американска пъстърва в землището на с. Беден. Инвестицията ще е на три етапа: строително-монтажни работи за ремонт на люпилня, разширение на рибовъдни басейни и доставка на машини и транспортни средства, необходими на стопанството. Общата стойност на договора е 2 273 220 лв., а крайният срок за изпълнение – 30 ноември 2013 г.

Изплатената субсидия по Мярка 2.1 покрива 60 на сто от инвестиционните разходи. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и държавния бюджет в съотношение 75:25.

Фонд „Земеделие” изплати 42 655 лв. и на община Баните за стартиране на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура” по Мярка 3.4. Междинно плащане от 30 381 лв. получи предложение за създаване на рибен ресторант и свързани екотуристически услуги в община Доспат в изпълнение на Местна стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи- Батак- Девин - Доспат”. Предложението се реализира по мярка 4.1.

Запазва се интересът на бенефициентите за финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности. По мярка 1.1 бяха изплатени премии за нарязване на три риболовни кораби за скрап. Собствениците им получиха общо 167 953 лв.

Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% - доплащане от държавния бюджет.

Публикувана в Новини на часа

Кандидатите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, могат да подават заявления за плащане от 7 май до 31 август 2013г.

         Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”. По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция – РА” на областните дирекции на ДФЗ в следните градове:
·        Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);
·        Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
·        Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);
·        Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);
·        Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
·        Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
·        Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);
·        Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
·        Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);
·        Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
·        Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).
 
         Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”. Документите по мерки B, C и D се намират в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.” – „Прием 2013”.
Списък на кандидатите, подписали договор с клауза в условия на наддоговориране, за които има осигурен финансов ресурс по мерки и сектори на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г., ще бъде публикуван и периодично обновяван на електронната страница на ДФ „Земеделие”.
Публикувана в Новини на часа
   Обхватът на бенефициентите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014г., които могат да кандидатстват по мярката за обезщетение за загуба на доход, бе разширен. До момента помощ получаваха кандидатите, подали единно заявление за подпомагане и сключили договор с ДФ „Земеделие” след 1 август 2009г. След изменението право на обезщетение вече имат и тези, сключили договор преди тази дата, но подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 1 август 2009г.
            Крайният срок за подаване на заявления за изплащане на обезщетение за загуба на доход на приключени проекти е удължен до 31 юли тази година. Така кандидатите ще имат възможност да подготвят необходимото удостоверение за среден добив, издавано от Изпълнителната агенция по лозата и виното и да подадат своите документи в ДФ „Земеделие”.
         Паричното обезщетение за загуба на доход се изплаща на бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност „Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята; със или без смяна на сорта, с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар; и/или смяна на формировката, със или без смяна на подпорната конструкция”. Целта на обезщетението е да подкрепи производителите на грозде за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод.
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта