Субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%. Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите в приоритетните сектори

Лили Мирчева

Новият прием по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР 2014 - 2020 се очаква да отвори на 15 октомври и да продължи до края на първата десетдневка на ноември. Но въпреки това все още се пишат правила „в движение“.

На работна група в Министерството на земеделието и храните, наречена още Комитет по наблюдение бяха предложени редица промени по наредбата за прилагане на дългоочакваната подмярка. Най-важните промени в нея бяха обявени „на час по лъжичка“ от управата на агроведомството. Първата значима новина бе, че ще се отпуска

Финансова помощ за напояване

Но бяха добавени значими изисквания като безвъзмездна помощ ще се предоставя тогава, когато инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съотвения район. Друго изискване е кандидатдът има осигурен достъп до услуги за напояване, както и уреди за измерване на потреблението на вода. Освен в Басейнова дирекция, проектите за напояване ще трябва да бъдат съгласувани и от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Кандидатите за субсидиране по подмярката ще трябва да представят и специален доклад, който да удостоверява, че системите за напояване водят до икономия на вода (минимум 15 %) и нямат значително отрицателно въздействие върху околната среда. Това за мнозина вероятно ще е непреодолима бариера, коментират консултантите по изготвяне на проекти по ПРСР. Стига изискването да не се прилага формално.

В промените се предвижда и премахване на възможността стандартен производствен обем -

СПО да се доказва само с намерение

за засяване. Това означава, че бенефициентите трябва да имат доказуем СПО не по-малко от 8000 евро към датата на кандидатстване.

Поредната новина „в движение“ бе, че се

намалява размера на финансовата помощ

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат ще бъде намален от 1.5 млн на 1 млн. евро. Същевременно максималните разходи за колективни проекти, независимо от броя на участващите земеделски стопани, също няма да могат да надхвърлят 1 млн. евро.

От друга страна субсидията за колективните инвестиции от над 10 земеделски стопани и за био земеделие вече ще се увеличават само с 10%.

Обсъжда се и броят на точките за инвестицията на фермерите. Любопитно е, че

от приоритетния сектор „Животновъдство“ вече са извадени

фазаните, пъдпъдъците, зайците, бубите, охлювите и калифорнийските червеи. От останалите чувствителни сектори пък липсват орехите, кориандърът и тиквата. Това означава, че проекти за отглеждане на тези конкретни животни или култури вече няма да получават допълнителния брой точки, предвиден в критериите за оценка за инвестиции в чувствителен сектор. Промяната в културите и видовете животни, които са част от приоритетните сектори, попари набързо доста надежди за лесно „усвояване на евросредства“, коментират от МЗХ.

Публикувана в Бизнес

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020, която е с бюджет 5,7 млрд. лв., вече са в ход няколко приема на проекти и са подписани договори за 500 млн. лв. субсидии. Това каза пред "Дарик" директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов.

Има и отворени приеми на проекти – сега се очакват общински инфраструктурни проекти, като бюджетът на приема е 341 млн. евро. Тези средства ще бъдат разпределени за междуселищни пътища, улици, водопроводи и социална инфраструктура. Разходите в проектите ще бъдат сравнявани с референтни цени, предупреди Порожанов кметовете.

Предстои изплащането на директните плащания и мерките по други програми – лозаро-винарска, Училищен плод, Училищно мляко, експортни субсидии, национални доплащания и държавни помощи, допълни шефът на ДФЗ.

Заради новия регламент за директните субсидии броят на земеделците,кандидатстващи за директни плащания за обработваемата земя, е намалял от 90 хил. на близо 60 хил. Причината са новите изисквания фермерите да бъдат регистрирани като земеделски стопани и да имат правно основание да ползват нивите, за които искат субсидии.

Земята, заявена за подпомагане, е приблизително в същите параметри.

Той припомни, че по директните плащания вече се плаща по нови правила и иматаван от 300 хил. евро. През 2015 г. 33 кандидати са заявили сума за подпомагане над 300 хил. евро, което е възможно за разходи за заплати и осигуровки над тавана. Само 31 фермери са получили пари над лимита за осигуровки и възнаграждения. Тази година пари над лимита искат 50 стопани.

В България има стопанства за зърнени култури с големина над средноевропейските, но това го позволяваха старите схеми за директните плащания за периода 2007 – 2013 г., каза директорът на ДФЗ. Той определи катодеформация вдигането на рентите над 100 лв./дка заради евросубсидиите.

Приоритетно се правят проверки на пасищата, така че възможностите за плащане, без да се полагат особени грижи за земята, са сведени до минимум, каза той.

Планирано е до края на декември да бъде направено първо плащане по директните субсидии. Това ще е едно от основните плащания за тази година, допълни Порожанов.

„Никой няма да си изколи кравите, за да намали производството на мляко“, коментира той по повод отпуснатите средства от ЕК за преодоляване на кризата в млечния сектор и мярката за редукция на производството.

През стария програмен период 2007 – 2013 г. са финансирани към 5 хил. млади фермери. Трябва да бъде направен анализ чрез общинските земеделски службиколко от тези млади фермери са останали на пазара, заяви Порожанов. 

Така ще се изясни според него дали се спекулира с искането на субсидии. Той припомни, че през изминалия период имаше много спекулативни проекти за зайци и пъдпъдъци, гъби кладница и калифорнийски червеи.

В момента прави впечатление, че са регистрирани много пчелни семейства. Сега очакваме разнасяне на кошери (заради проверките), затова в рамките на една област всички пчелни семейства ще бъдат проверени в рамките на един ден, обясни шефът на ДФЗ.

Според Порожанов между 20 и 30% от договорените проекти през новия период няма да се реализират.

 
Публикувана в Бизнес

Отпада схемата с трите оферти за всички самоходни машини. За първи път ще се въведе референтна цена на конска сила при новия прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ . Няма да се прилага схемата с трите оферти за всички самоходни машини, независимо дали има референтна цена за съответната техника, съобщи „Агрозона“. По този начин ще се избегне заобикалянето на схемата с референтните цени.
Сега когато доставчика знае, че не е посочил дадена машина в референтната си ценова листа, трябва да се подадат три оферти. В наредбата пише, че се работи на референтни цени, когато дадена инвестиция фигурира в съответната база данни. В случай, че не е заложена такава цена, се работи на три оферти, гласи документът.
Предстои да бъдат коригирани и други референтни цени. Базите данни за референтни цени на строителство и трайни насаждения също ще бъде актуализирани.
Очаква се вторият прием по подмярка 4.1. да стартира в средата на следващия месец с целия остатъчен бюджет в размер на 237 млн. евро.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 12 Септември 2016 17:21

На 15 октомври се отваря прием по подмярка 4.1

„На 15 октомври 2016 г. ще бъде отворена за прием подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на кръгла маса, която се провежда в рамките на изложението на местни производители в гр. Силистра, което е част от кампанията на Министерството „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“. Зам.-министърът заяви, че при новия прием подмярката ще се прилага с променени условия. „През настоящия прием допустими кандидати ще бъдат стопанства, които вече са започнали своята дейност и имат достигнати 8 000 единици. Целта ни е да дадем възможност на работещите в сектор “Земеделие” да се модернизират“, каза Васил Грудев. Той допълни, че по подмярката за първи път допустими ще бъдат инвестициите в съоръжения за напояване. Заместник-министър Грудев, посочи че политиката за насърчаване на обединяването на земеделските производители, ясно личи и в подмярката. „Това е една от малкото дейности, която запазва размера на помощта към бенефициентите, а именно 70% за признатите групи на организации на производители“, информира Грудев.

По думите му обединенията са тези, които ще защитят интересите на производителите. „Инициативи, като тази дават възможност на местните производители да изложат своята продукция и да утвърдят своето има и намерят своето място на трапезата на потребителите“, заяви заместник-министърът. Той допълни още, че с подобни кампании българските потребители могат да си припомнят вкуса на традиционните висококачествени български продукти.  

Публикувана в Бизнес

Никой не е отрязан от достъп по ПРСР. Това каза пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева след откриването на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2016 – Есен в Стара Загора, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Министър Танева съобщи, че вторият прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с целия остатъчен бюджет, който към момента е 237 млн. евро, ще бъде отворен в първата половина на месец октомври. „Промените бяха анонсирани преди това. Намален е максималният таван на проект до 1 млн.евро, вместо 1.5 млн. евро в първия прием, намален интензитет, общ максимален процент 60% при максимален 70%. Всичко това при екстраполация на данните, които правихме от анализа на първия прием следва да доведе до това, че близо 36% от кандидатите да бъдат одобрени вместо в първия прием”, обясни министър Десислава Танева. „По приема, който приключи по 4.1 са контрактувани близо 800 договора, бюджетът беше близо 150 млн. евро, по правилата увеличен впоследствие с около 14 млн. евро, за да се одобрят всички с минималния брой точки, които влязоха в рамките за одобрение. Половината от този бюджет е за подкрепа на инвестиции в земеделска техника. Предполагам, че интересът към втория прием също ще бъде голям, но предвид промените, се надявам ,че по-голям процент от кандидатите ще бъдат одобрени. Направили сме промени и в момента Наредбата за прилагането 4.1 е качена на сайта за обсъждане. Надявам се, че това са по-справедливи промени, критерии , които сме заложили за втория прием”, обясни министър Десислава Танева.
Във връзка с това колко от бенефициентите по първия прием на 4.1 са се отказали по една или друга причина Танева заяви, чене би могла да каже. „За контрактувани договори, които са се отказали, все още няма такава статистика, тъй като срокът по договорите, след който следва да се проверява дали е започнала инвестицията и тогава да се налагат съответно някакви санкции, ще започне да тече от януари. В хода на разглеждането на проектите имаше бенефициенти, които се отказаха, но те са единици. Цифра не мога да кажа, но тя е от рода на 20 кандидати”, обясни тя. „На фона на 800 контрактувани договора, на фона на 1353 подадени проекта, това са цифри, които не показват проблем или нещо, което би наложило промяна в инструмента по подкрепата”, допълни земеделският министър.
На въпрос как ще бъдат подпомогнати зърнопроизводителите за закупуване на комбайни, тъй като те са отрязани от ПРСР министър Танева коментира: „Никой не е отрязан от достъп по ПРСР. Искам да бъда много ясно разбрана. За първи път ПРСР има фокусна подкрепа. Не говорим за отрязан сектор, а за много по-голяма проекта готовност на земеделският бранш в България, отколкото са възможностите на ПРСР. За това и направихме промени по мярка 4.1”. „Убедена съм, че вторият прием ще има бюджет, който ще е за всеки вид производство, но всичко зависи от броя на кандидатите, какъв е средният размер на исканата подкрепа, какви биха били одобрените разходи и класирането. За първи път в този програмен период договорите са сключени с различни условия и срокове, ако не започнат инвестициите те ще бъдат прекратявани, за да могат да се управлява много по-своевременно ресурсът, с който разполагаме. Смятам, че наистина в сравнение с първия програмен период бюджетът ще бъде много по-добре управляван, ако се върви по тези правила”, поясни земеделският министър.
Министър Танева уточни, че дори това, че по първия прием не е било подкрепено зърнопроизводството, предвид приоритизацията на програмата, 50% от контрактувания бюджет е отишъл за подкрепа на закупуване на земеделска техника.
Във връзка с мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” земеделският министър уточни, че към момента тече контрактуването на договорите и разглеждането на проектите. „Все още предстои слизането до последните точки – те са 55, които са минималните точки за проекти, влезли в ранкинга. След това ни предстои анализ с бранша. Имаме искания от браншови организации също за промяна на условията, ще ги обсъдим”, добави тя. „Планираме до края на годината да направим това обсъждане и да процедираме промените, които биха се наложили след това обществено обсъждане, предвид анализа, който ще направим с неправителствения сектор. За това планираме приема в началото на следващата година. Ако тези промени наложат нотификация, трябва да я направим, за да отворим приема, както направихме за мярка 4.1”, коментира министър Танева.

Публикувана в Бизнес

Измененията в Наредба 9, определяща условията за подпомагане по реда на подмярка 4.1 от ПРСР са качени на сайта на Министерство на земеделието и храните за съгласуване. От Интелиагро молят всички, които имат някакви бележки и коментари, да се свържете с тях, за да ги включат в становището си. Ето и част от текста на Наредбата:

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 наближава. Подмярката ще бъде отворена за кандидатстване от 10 октомври до 4 ноевмри 2016 г. В този програмен период фермерите ще имат възможност да кандидатстват за субсидиране на напоителни системи в техните стопанства. Важна информация тук е, че в проектите за кандидатстване по подмярката ще бъде допустимо залагането на системи за капково напояване и на дъждовални инсталации. 

 
Добавят се дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
 
Решението за включване на дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 в рамките на земеделските стопанства е взето с единодушно решение от страна на членовете на Комитета по наблюдение на проведеното заседание на 11 март 2016 г.  Предложените промени са базирани на Стратегия за управление и развитие на хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите в страната, разработена от Световна банка по проект, финансиран чрез техническа помощ на ПРСР.
 
Представените промени в текстовете на Наредба № 9 от 2015 г. по отношение на интервенциите в напояване в рамките на земеделските стопанства са изцяло съобразени с разработената Стратегия за хидромелиоративния сектор в страната, като за нуждите на подмярка 4.1 е използван подхода за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства предложен от Световна банка под формата на предложение за рамка и програмиране.
 
Освен предвидените нови критерии за оценка, ясно е вече и предвидения максимален размер на допустимите разходи, които може да има по един проект и един кандидат, а също така и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и съответно кандидат по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020
 
В рамките на заседанието на Комитета по наблюдение бе взето решение за промяна в критериите за оценка и тяхната тежест в следствие на резултатите от първия прием на заявления, проведен през 2015 г. както следва:
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци" – 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Животновъдство"– 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Етеричномаслени и медицински култури"– 19 точки;
-      Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3– 20 точки;
 
Във връзка с направеното предложение максималния брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 1“ от 19 точки се увеличава на 23 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната“ по който се предоставят 9 точки, предложението е същия да бъде променен както следва;
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен - 1 точка;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч – 2 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана - 5 точки;
 
Във връзка с направеното предложение, максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“, по който се предоставят максимален брой от 15 точки предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритета за стопанства в преход към биологично производство на продукти.
 
Предложението за нов текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване -  „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти“.
 
Предложението на Управляващия орган е с цел да бъде насочена финансовата помощ към производства, които вече са биологично сертифицирани и предлагат на пазара биологични продукти и от друга страна по прецизно разпределяне на приоритетите в Северозападен район на база характеристиките на отделните административни области в неговият обхват.
 
Тук се прави и предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с приоритета, насочен към заетост в земеделските стопанства. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
„Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най – малко три години към момента на кандидатстване“ – 10 точки и минимално изискване – „Средносписъчният брой на персонала от последните три години е най – малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 3“ от 10 точки се увеличава на 20 точки.
 
С въвеждането на нов критерий за оценка, Управляващият орган има за цел да подобри устойчивостта на създадената заетост в съществуващите земеделски стопанства. От друга страна с въвеждането на нов критерий за оценка, насочен към съществуващите стопанства ще се осигури надграждане и допълняемост със съществуващия вече критерий за създаване на нови работни места посредством проектите по подмярката.
 
Предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към допълнително насърчаване на интегрирания подход при земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“ – 10 точки и минимално изискване – „Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“ от 8 точки се увеличава на 18 точки.
 
Управляващият орган на ПРСР се стреми да засили приоритетното подпомагане по подмярка 4.1 на проекти с инвестиции, които в по-голяма степен допринасят за постигане на изискванията на пазара за количество и качество на предлаганата продукция. Изпълнението на тези цели ще позволи от друга страна и по-доброто интегриране на земеделските стопани в процеса по преработка на предлаганите от тях селскостопански продукти. Инвестициите в недвижима собственост позволяват тяхната по-дълга експлоатация във времето и значително допринасят за добавянето на стойност към произвежданата продукция чрез осигуряване на по-високо качество, чрез съвременни методи на съхранение, обработка и третиране, включително повишаване на производителността на труда. В тази връзка, Управляващият орган на ПРСР счита, че с добавянето на нов критерий за оценка в още по-голяма степен ще се засили интегрирането на земеделските стопани в хранителната верига.
 
Във връзка с отправените предложения по критериите за оценка, общия сбор от всички критерии за оценка се променя от 100 точки на 120 точки.
 
Предвидени са и промени в максималния размер на допустимите разходи за един проект и един кандидат и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и един кандидат:
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на Програмата от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 
- намаляване на интензитета на финансовата помощ по проектните предложения, добавките /увеличенията/ към базовия размер от 50% на финансовата помощ се лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на подмярката.
 
Публикувана в Бизнес

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

  Общият брой на подадените в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ заявления за подпомагане е 3 755 с общ размер на заявената субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.

  Сумата на субсидията за подадените към момента проекти по подмярката надвишава с 51 486 435 лева бюджета от левовата равностойност на 30 милиона евро, предвиден по настоящия прием за подпомагане на малки земеделски стопанства. Това предполага преминаване към процедура по ограничен бюджет и предстоящ ранкинг на проектите. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените бизнес план и документи. Проектите се класират според получените при предварителната оценка по критериите за подбор точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за този прием бюджет.

  Припомняме, че условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са разписани в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Чрез подмярката се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

Публикувана в Бизнес

348 проекта са оценени по подмярка 7.6 за културното и природно наследство. Предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите  е готова, става ясно от съобщение на Държавен фонд „Земеделие“.  Заявеното финансиране възлиза на 209 752 375 лева. По-нататък в състезанието за европейски пари продължават 92 проекта. Те обаче възлизат на 124% от бюджета по подмярката, на обща стойност на 25 млн. евро. Проектите, които ще бъдат разгледани, се оценяват на общо 60 206 935 лева.

От ДФЗ посочват, че съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, като се вземат предвид приложените към заявлението документи. Точки не получават издадените от Националния институт за недвижимо културно наследство удостоверения, в които е посочено, че обектът, предмет на инвестицията, притежава предварителна категория „местно значение“ или „национално значение“.

Класирането е според получените при оценката точки, а одобрението – в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Подалите проекти по подмярката могат да направят индивидуална справка за точките си на адрес: http://prsr.bg/, съобщават от фонд "Земеделие".

Публикувана в Бизнес

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 - 2020 за инвестиции в стопанствата, от ИнтелиАгро информирт за следните настъпили промени в Наредба 9, определяща условията по мярката:

1. Вече няма да е възможно доказването на СПО (стандартен производствен обем)  с намерения за засаждане;

2. Максималната субсидия за един проект е в размер на 60% от стойността на инвестицията. Изключение има само за колективните инвестиции, където тя може да достигне 70%;

3. Максималният размер на разходите за един проект и за един бенефициент за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. е 1 000 000 евро.

4. Допустими са инвестиции в напоителни съоръжения и оборудване.

Това е възможно ако:

- инвестициите са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район;

- кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване;

- са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Допустими са инвестиции в рехабилитация на съществуващи съоръжения, но те трябва да доказват икономии на вода от минимум 15%;

Когато инвестициите са свързани с увеличаване на напояваните площи се прилагат допълнителни изисквания, свързани с източника на използваната вода и икономиите, които трябва да бъдат постигнати;

Необходимо е проектната документация да бъде придружена от разработен инженерен проект от строителен инженер по хидромелиоративно строителство, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

5. Отпада предимството в критериите за оценка за проекти в преход към биологично производство.

6. В критериите за оценка се добавят два нови – носещи по 2 точки:

- за проекти с инвестиции за напояване представени от земеделски стопани, които са членове на сдружения за напояване;

- за проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при  използване на водните ресурси.

7. Периодът на прием на проекти вече не може да бъде по-кратък от 30 дни и не може да бъде обявен по-малко от 30 дни преди стартирането му.

8. Тиквите, орехите и кориандърът са извадени от списъка с приоритетни култури.

Публикувана в Бизнес

Разяснения по въпроси на кандидати за подпомагане относно условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”от Програмата за развитие на селските развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 1. Ако доходът от земеделски дейности за предходната година е формиран само от субсидии получени от Държавен фонд „Земеделие”, кандидатът допустим ли е за подпомагане по подмярка 6.3?

Отговор: Да, допустим е за подпомагане, но ако представи доказателства, че се е занимавал със земеделие през 2015 г. (т.е. документи доказващи обработка на земя или отглеждане на животни).

 1. Ще се изисква ли документ за земята върху която е разположен пчелин?

Отговор: Няма да се изисква документ за собственост/ наем на земята под пчелина, а за собственост на кошерите т.е., че кошерите се водят на името на кандидата в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ще се изисква и документ, даващ право на кандидата да постави кошерите на територията на която е регистриран животновъдния обект. Срокът на документа не е задължително да е минимум за 5 години.

 1. Дали ще се признава за доход от земеделска дейност за предходната година – доходът от отглеждане на риби / аквакултури?

Отговор: Няма да се признава за доход от земеделие, защото съгласно чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.” отглеждането на риби и аквакултури не е земеделска дейност.

Подробно мотивите са описани по-долу:

- Съгласно т. 23 на §1 на Допълнителната разпоредба на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Наредба №10 от 10 юни 2016 г.): „"Приход/доход от земеделска дейност за преходната календарна година" е доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти.”

- Съгласно т. 6 на §1 на Допълнителната разпоредба на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г: „"Земеделска дейност" е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.”. В чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 е записано следното:

в) „селскостопанска дейност“ означава:

i) производството, отглеждането или култивирането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, развъждането на животни и отглеждането на животни за селскостопански цели,

ii) поддържането на земеделска площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини, съгласно определени от държавите членки критерии въз основа на установена от Комисията рамка, или

iii) извършване на минимална дейност, която се определя от държавите членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване;”

В чл. 4, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 е записано следното: „селскостопански продукти“ означава продуктите, с изключение на рибните продукти, изброени в приложение I към Договорите, както и памук;

 1. Как ще се процедира при установяване на получени субсидии от ДФЗ, вкл. и за тютюн по банковата сметка на земеделския стопанин, които не са отразени в годишната данъчна декларация /ГДД/? Смятат ли се тези суми за необлагаем доход по ЗДДФЛ?

Отговор:Необходимо е да се представи коригирана годишна данъчна декларация за 2015 г. Ако лицето в периода на прием на заявления за подпомагане не може да получи заверено копие от НАП прилага към документите за кандидатстване входящия номер, като представя коригираната декларация в ОД на ДФЗ след това. Данните в справката декларация за приходи от земеделска дейност (Приложение 2 на Наредбата за прилагане на подмярка 6.3), трябва да отговарят на всички приходно-разходни документи за дейността на кандидата, годишната данъчната декларация за 2015 г., банкова сметка за преведени субсидии, удостоверения от НОИ.

 1. Ще се признава ли доказване на доход от земеделска дейност продадена продукция произведена от идеална част от собствен имот - например през 2015 г. кандидатът е наследник на ¼ идеална част от имот. Договорите за аренда за останалата част от имота не отговарят на чл. 5, ал. 12, т. 3 от Наредба 10. Нотариалната заверка на договорите не е с дата до края на предходната календарна година. Земеделският стопанин обаче през 2015 г. е имал ¼ идеална част от имота и може да обясни дохода, получен от реализацията на продукцията, която е произвел от неговия дял. За дохода от земеделска дейност е подадена ГДД за 2015 г.

Отговор:Да, ще се признава.В Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. няма ограничение да доказваш доход от част от собствен имот, но ще се признава дохода само от частта на земята на която кандидата е собственик по нотариален акт.

 1. Земеделски стопанин кандидатства по 6.3 със земеделски парцел, върху който се отглеждат зеленчуци, който по нотариален акт е собственост на родителя на кандидата и който е починал. Наследници се явяват другия родител и самия кандидат, като другия родител притежава 2/3 идеални части, а кандидатът 1/3 идеална част. За идеалните части на другия родител кандидатът е сключил дългосрочен договор за наем, който е в сила към датата на кандидатстването и за повече от пет години. Тъй-като по нотариален акт земята все още се води на починалия родител, въпросът ни е достатъчно ли е за своята идеална част фермерът да представи удостоверение, че е единствен наследник или ще бъде необходимо да се изготвя нов нотариален акт?

Отговор: Необходимо е кандидатът да представи удостоверение за наследници, както и да направи постъпки за изваждане на нов нотариален акт на свое име, като прилага към документите за кандидатстване входящия номер, ако самият нотариален акт не е готов в периода на прием на заявления.

 1. Допустимо ли е за доказване на доходите от минимум 33 % от земеделска дейност да се представя като доказателство коригираща данъчна декларация, като корекцията е подадена след изтичане на срока за подаване на данъчни декларации и ще се счита ли този факт за нередност или създадени изкуствени условия за получаване на финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“?

Отговор:Да, ще се приема коригираща годишна данъчна декларация, но само при наличие на съответни документи доказващи необходимостта от тази корекция.

 1. При кандидатстване по подмярката земеделските стопани изцяло в сектор пчеларство, трябва ли да прилагат документ №28 от Списъка с документи при кандидатстване, при условие че в списъка с документите е изрично записано документа да се прилага само в случай, че не е отбелязана съответната цел от Таблица 7 "Цели и специфични резултати".

"28. Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели и специфични резултати" от бизнес плана)."

При условие, че се маркира целта в Таблица 7 и не се приложи становището от БАБХ към датата на кандидатстване, трябва ли да се има предвид, че пчеларите все пак трябва да достигнат стандартите по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд, както и че становището от БАБХ е един от  изискуемите документи  за подаване на заявка за второ плащане.

"5. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само за тези животновъдни обекти, за които се прилагат разпоредбите на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти)."

Във връзка с горното можем ли да се маркира съответната цел "4. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд" в Таблица 7 на бизнес плана, за да не трябва да се изисква от земеделските стопани един и същ документ два пъти и да му спестят тези финансови средства. 

Във връзка с маркирането на цел 4 от Таблица 7, по какъв начин и с какви документи ще се доказва достигането на стандартите, от които земеделският стопанин не е освободен, а именно по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд?

Отговор:

1. В случай, че се отбележи цел 4 от таблица 7, не е необходимо представяне на документ №28. Ако не се отбележи цел 4, се изисква документ №28. Ако земеделското стопанство е изцяло животновъдно и има валидно удостоверение по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се приема, че стопанството отговаря на всички ветеринарномедицински стандарти и хуманно отношение, но може да се отбележи цел 4 и да се препоръча достигане на стандарти по безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

2. За всички стопанства, в които има растениевъдна дейност и тези животновъдни стопанства вписани по чл. 51 от ЗВД в бизнес плана се залагат достигане на всички необходими стандарти и се отбелязва цел 4 от таблица 7.

3. Задължително при заявка за второ плащане се предоставя становище от БАБХ за достигнати стандарти, ако са в обхвата на Наредба №44 и Закона за защита на растенията

4. Във връзка с маркирането на цел 4 от Таблица 7, достигането на стандартите по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд е декларативно по образец (документи 12 и 13 от документи за второ плащане). В бизнес плана могат да се препоръчат дейности в стопанството, чрез които да се достигнат тези стандарти.

 1. Кандидат по подмярка 6.3 ще участва с 80 пчелни семейства и 3.5 дка овощна градина от ябълки, но дръвчетата са засадени по схема 5х6, което прави 33,33 дръвчета на декар. В наредбата за прилагане на подмярка 6.3, е записано, че минималният брой дръвчета, който се допуска е 47 бр./дка. В тази връзка на кандидатът ще му се признае ли овощната градина при изчисляването на началния СПО на стопанството и ако овощната градина ще се включи при изчисляването на икономическия му размер - 3.5 дка ли ще се включат или ще се преизчисли общата площ на овощната градина към минималната допустима бройка на дка или пък изобщо няма да се включи. В допълнение - земеделският стопанин колко декара овощна градина да отрази в анкетната карта?

Отговор: Съгласно чл. 14, ал. 4 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3 изискванията за минимален брой дръвчета/растения на дка се отнася за планираните за засаждани култури.

За завареното настоящо състояние (т.е. за вече създадени насаждения) ДФЗ може да поиска съгласно чл. 14, ал. 5 на Наредба № 10 от 10 юни2016 г. становище от дипломиран агроном, удостоверяващи обичайни агротехнически практики.

 1. Таблица 5.5. „Поддържане на увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство и/или броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство спрямо датата на кандидатстване измерено в процент (%)” от Заявлението за подпомагане задължително ли ще се попълва или само при избрана цел 2 и/или 3 от Таблица 7 на бизнес плана / Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и или Увеличаване на броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване/. Няма логика да се изчислява, когато е избрана цел 1 Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем, защото тогава е възможно земята изобщо да не се увеличава , а да се променят само културите.

Отговор: Таблица 5.5 от заявлението за подпомагане по подмярка 6.3 ще се попълва само когато избрана цел 2 и/или 3 от Таблица 7.

 1. Ако кандидатка по подмярка 6.3 възнамерява да направи бъдеща инвестиция – създаване на 5 дка овощна градина върху земя на съпруга си ще се признае ли тази инвестиция за изпълнение на условието да е направила поне една инвестиция в дълготрайни материални /в случая дълготраен биологичен актив/ щом като е върху земя на съпруга. Имаме в предвид

"Чл. 14. (9) За спазване на изискването по ал. 7 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:

1. които кандидатът физическо лице, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или собственика на предприятието на кандидата ЕТ; "

Отговор: Да, тази инвестиция ще се признае за доказване на поне една инвестицията в дълготрайни материални и/или нематериални активи ( за изпълнение на чл. 14, ал.7 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3), но като стойност ще се признаят само разходите свързани със самото създаване на овощните насаждения. Имайте предвид, че съгласно чл. 37, ал. 8. на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3, културите отглеждани върху тази земя няма да се вземат под внимание при изчисляване на СПО.

 1. За всички кандидати ли ще са задължителни документите по т. 27 от Списъка с документи в Заявлението за подпомагане – „Копие от влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г„ изм. и доп.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение (ИП), респективно се съгласува планът/програмата/проектът (ППП”)?

Отговор: ДА, тези документи ще се изискват от всички кандидати.

 1. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 8 от Наредба №10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3. е записано следното:

1. Изчисляване на СПО на стопанството

г) Данните за втори и междинни култури също се включват, в т.ч. междинни/втори култури, отглеждани в оранжерии”

В Инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства (публикувана на сайта на МЗХ за ПРСР) е записано:

Код 30482 Домати – оранжерийно производство – включват се доматите, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.

Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция. Същото е и за краставици и пипер – оранжерийно производство.”

Кое от двете да приемем за валидно при изчисляване на СПО на кандидат по подмярка 6.3. Как да съвместим двете изисквания?

Отговор: Въпреки известното несъответствие с Инструкцията, съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 за изчисляване на СПО на стопанството се включват и вторите култури, отглеждани в оранжерии, като се записват на отделни редове в съответната таблица на бизнес плана и заявлението за подпомагане със съответните срокове за засяване/засаждане. Наредба има по-голяма нормативна сила спрямо инструкцията.

 1. Когато в годината за проверка на бизнес плана по подмярка 6.3 е предвидено да има и втори или междинни култури - кога трябва да бъде заложена датата на проверката - след засаждане на основната или след засаждане на междинната или втората култура? /Основната тогава вече няма да я има- тя ще е прибрана/

Отговор: Съгласно чл. 33, ал. 3 Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3, когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване на заявката за второ плащане трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на заявката за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове, т.е. след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата на последната култура заложена в бизнес плана, независимо дали е основна или междинна/втора култура.

 1. Земеделски стопанин кандидатства по подмярка 6.3 само с пчелни семейства. Тъй-като се изискват при кандидатстване документи доказващи ползването на животновъдния обект (за собственост или наем), пчелинът е разположен върху имот, който по нотариален акт е собственост на родителя на кандидата, който е починал. Единствен наследник на имота е кандидата, но в нотариалния акт е записано името на родителя. Въпросът ни е необходимо ли е при кандидатстването фермерът да извади нотариален акт на свое име или е достатъчно да представи заедно с нотариалния акт само удостоверение за наследници?

Отговор: Да, може да кандидатства с приложено удостоверение за наследници, но е препоръчително да си извади нотариален акт и да започне процедурата преди кандидатстване. Ако ползва пчелина и за доказване на минимум 33% доход от земеделие трябва да е станал единствен наследник преди 2015 г., а не през 2016 г.

 1. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3 със земеделска земя, върху която отглежда зеленчуци. Земеделската земя по нотариален акт е собственост на дъщерята на кандидата, която е малолетно лице и в този смисъл кандидатът се явява настойник на дъщеря си при ползването на имота. Същият имот е вписан в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин по наредба № 3 /1999 година. Въпросът ни е необходимо ли е кандидатът и малолетното лице да сключват договор за наем помежду си или е необходимо и достатъчно да се представи някакъв друг документ доказващ настойничеството?

Отговор: Необходимо е да има сключен нотариално заверен договор, за да има самостоятелно правно основание за ползване на имота и следователно възможността да бъде кандидат по подмярка 6.3. При тази хипотеза самото учредяване на ползване договорено в договора, както и неговото сключване се разрешава от районния съд (дежурен съдия). Непълнолетното лице ще се представлява при сключване на договора или от другия родител, или от т.н. особен представител. Последните двама се също се назначават от съда.

 1. При условие, че стопанството на кандидат по подмярка 6.3 е смесено, т. е. включва растениевъдство и животновъдство, ако избере като цел в бизнес плана увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с минимум 2000 евро СПО и не избира увеличение на обработваемите площи и животните с поне 20 %, то в този случай необходимо ли е бизнес планът да показва увеличение на площите с културите и животните или е достатъчно увеличението да бъде само чрез културите или само чрез животните?

Отговор: Ако избере като цел в бизнес плана увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с минимум 2000 евро СПО и не избира увеличение на обработваемите площи и животните с поне 20 %, то в този случай не е необходимо бизнес планът да показва увеличение на площите с културите и животните, като е достатъчно увеличението да бъде само чрез културите или само чрез животните.

 1. Допустимо ли е одобреният бенефициент по подмярка 6.3 да прекъсва осигуряването си в качеството си на земеделски стопанин през неактивния селскостопански сезон, както беше възможно по мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 или е необходимо да се осигурява през цялата година? Ще се счита ли прекъсването на осигуряването за нарушение на изпълнението на бизнес плана, при условие, че редовно се поддържа регистрацията като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година?

Отговор:

В чл. 41, т.12 на Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3 е записано следното " Чл. 41. В срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:

...............................

12. се осигуряват като земеделски стопани съгласно Кодекс за социално осигуряване (в случаите, когато ползвател е физическо лице или едноличен търговец);...

................................."

Във връзка с горното одобрен кандидат по подмярка 6.3. не може да прекъсва осигуряването си в срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

 1. Бенефициент по подмярка 6.3 е юридическо лице ЕООД. Земеделската земя, с която кандидатства по подмярката е наета под наем от физическото лице (то е собственик на земята), което е едноличен собственик на капитала на ЕООД-то. Ще се счита ли посочения казус за създадени изкуствени условия за кандидатстване по подмярката?

Отговор: Не би трябвало да се счита за създаване на изкуствени условия, но всеки един подобен казус ще се разглежда и проучва отделно от ДФЗ.

 1. Кандидат по подмярка 6.3 ще кандидатства с трайни насаждения и зеленчукови култури. Трайните насаждения са описани в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година като такива, съответно сливи и лешници. В същото време съгласно заявлението за кандидатстване по схемите за директни плащания посочените площи са очертани и заявени като естествени ливади. При запитване в съответната общинска служба по земеделие относно причините за това несъответствие се оказва, че земеделските парцели, където са създадени новите трайни насаждения попадат в слой „Постоянно затревени площи“ и поради тази причина не могат да бъдат заявени като трайни насаждения. Въпросът ни е допустимо ли е да кандидатства при възникналия казус фермера или няма възможност да кандидатства при този прием?

Отговор: Недопустимо е в анкетния формуляр по Наредба 3/1999 да се заявяват тези площи като трайни насаждения/зеленчуци, а при кандидатстване по Схемите за директни плащания да се заявяват като естествени ливади. Земеделският стопанин няма да е допустим, тъй като съгласно чл. 5, ал. 5, т. 2 на Наредба № 10 от 10 юни2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3 цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители. А в чл. 33б е записано следното:

Чл. 33б. (1) Забраняват се преобразуването и разораването на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи", от техните собственици и ползватели.

(2) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, въз основа на искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:

1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или

2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. или 2014 - 2020 г., и/или

3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или

4. начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или

5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или

6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на постоянно затревената площ в 6-месечен срок.

(5) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.”;

 1. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3. За предходната 2015 година за ползване на земята, от която са реализирани доходите от земеделска дейност притежава единствено едногодишни договори за наем на дворни места, които не са нотариално заверени преди 31.12.2015 година. В същото време регистрацията му като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година е направена за пръв път през октомври 2015 година. В този смисъл единственият документ за доказване на земеделските имоти, от които е реализирал доходи е анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин. Продукцията, от която реализира доходи са късни салати, репички, лук. През пролетта на 2016 година площите са освободени от посочените култури и на тяхно място вече се отглеждат картофи и домати. В същото време след освобождаване на площите с картофи през юли или началото на август на тяхно място ще бъде засадено късно зеле отново през същата стопанска 2015/2016 година, въпреки че продукцията от него ще бъде добита и евентуално реализирана през следващата стопанска 2016/2017 година. Въпросите ни са следните:

 1. Тъй-като през дадената стопанска година на практика върху посочените площи се отглеждат три последователни култури, то всички те участват ли в СПО на стопанството или само основната култура и тази след нея (съответно картофи и късно зеле)?

Отговор: Водещото тук е, че имотите фигурират в анкетния формуляр и с това отговаря на условията на чл. 5, ал. 12, т.2 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3. Необходимо е да се направи актуализация на анкетния формуляр и в него да фигурират културите, които са на терен към момента на кандидатстване и тези с намерения за засяване/засаждане - т.е. картофи и домати сега и в намерения късно зеле. Културите които са в актуализирания анкетен формуляр участват в първоначалното изчисление на СПО към датата на регистрация.

2. Ако в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин се посочат основната култура и тази след нея (съответно картофи и късно зеле), а тези от есента на 2015 година не се посочат, как ще се докаже в този случай дохода от земеделска дейност, при условие, че културите от есента ги няма в анкетния формуляр? Ако от друга страна в анкетния формуляр се посочат културите от есента като втора култура, как и къде трябва да се отрази културата, която се отглежда след прибирането на продукцията от картофи, т. е. от месеците юли-август?

Отговор: Дохода от земеделска дейност ще се докаже с копие от анкетния формуляр от октомври 2015 г.

 1. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3. Регистриран е за пръв път в качеството си на земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година на 16.12.2015 година, т. е. преди 31.12.2015 година. Разполага с договори за аренда на земеделска земя сключени съответно на 12.12.2015 година и нотариално заверени на същата дата, т. е доходи от земеделска дейност може да докаже с нотариално заверените договори и анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин. През месец декември 2015 година в първоначалния анкетен формуляр са посочени 1.000 декара кайсии, 3.000 декара сливи и 1.726 декара семейна градина. В семейната градина са отглеждани маломерни площи зеленчукови култури предимно за собствена консумация, но е реализирана и продукция от зеле, както е посочено в данъчната декларация, като земеделския стопанин няма доходи от не-земеделски дейности съгласно представените документи. През пролетта на 2016 година върху площите, които са били първоначално семейна градина са създадени нови трайни насаждения. Въпросът ни е може ли в посочения случай приходите от реализирана продукция от зеле да се считат за доход от земеделска дейност, като за целта фермерът предостави двата анкетни формуляра – първоначалният от месец декември 2015 година с включена семейната градина и актуализирания от месец февруари 2016 година изцяло с площи с трайни насаждения, при условие, че и двата се отнасят за една и съща 2015/2016 стопанска година?

Отговор: Приходите от зеле няма да се признаят за приход от земеделска дейност, тъй като в зависимост от сорта вегетационния период на зелето е не по-малко от 80 дни.

 1. Кандидат по подмярка 6.3, стопанисва трайно насаждение –кайсии с едногодишен договор за наем за стопанската 2014/2015 г., който не е регистриран в ОС Земеделие. През ноември 2015 сключва аренден договор и го регистрира в ОС Земеделие за същият имот и се регистрира по Наредба № 3/1999г, допустим ли е?

Отговор:Няма да е допустим за кандидатстване защото към момента на произвеждане на продукцията документите доказващи правно основание за ползване на имотите не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 12 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД.

24. По какъв начин и с какви документи ще се доказва доход от междуредия на трайни насаждения?

Отговор: Няма да се признава такъв доход с изключение на случаите, когато могат да се представят документи за разходи и приходи от тази дейност.

25. Дали дохода от производство на биотор от червени калифорнийски червеи ще се признава за доход от земеделие във връзка с изискването за минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната календарна година.

Отговор: Само в случай, че е продавал червеи, приходите от тях ще се признават за доход от земеделие. Ако продава биотор от преработен от червеите оборски тор - тези приходи няма да се признават за доход от земеделие, тъй като оборския тор и преработения оборски тор не се считат за земеделски продукти.

26. Как ще се изчисляват доходите от лихви (дали на база изплатените лихви т.е. след удържане от съответната банка на данъка върху общия доход (10%)) и какъв документ ще се изисква от кандидатите за лихвите във връзка с попълване на табл.1.4 на Справката-декларация за приходите от земеделски дейности?

Отговор: Взема се стойността на лихвата от банковото извлечение и се дели на 0.90 и така се получава лихвата преди удържане на данъка и тази стойност се записва в Справката-декларация.

27. Кой доход следва да се вземе предвид при попълване на Справката-декларация за приходите от земеделски дейности ако се установи разлика между подадената годишната данъчна декларация и документите за доходите?

Отговор:Взема се стойността от документите за доходите и задължително се прави корекция на данъчната декларация.

28. Ако имотите, с които кандидатът участва по мярката са съсобствени със съпруга/съпругата му, трябва ли да сключва договор с него/нея за 1/2 от имотите.

Отговор:Не, но се представя удостоверение за граждански брак и декларация от съпруга/съпругата, който не кандидатства че е съгласен и няма да ползва имота.

29. Как ще се процедира с получен през 2015 г. доход от земеделска дейност от имот, който е собственост на съпруга / съпругата на кандидата т.е. не е съпружеска имуществена общност. Ще се признавали за доход от земеделска дейност?

Отговор: Не. Трябва да има сключен договор с него/нея за имотите за да се признае дохода от земеделска дейност.

30. Признаване на доход за предходна година от земеделска земя, която се обработва и притежава на база на удостоверение за единствен наследник. Например как ще се процедира с кандидат по подмярка 6.3., който през 2015 г. като единствен наследник на база удостоверение за наследници обработва наследствен имот, но няма документ за собственост. През 2016г. кандидатът е предприел действия по изваждане на документ за собственост на имота с констативен протокол и е получил нотариален акт през 2016 г.. Ще се приеме ли в този случай удостоверението за наследници като документ за собственост на имота през 2015г. и съответно приходите от този имот може ли да бъде считани като доход от земеделска дейност за 2015 г.

Отговор: Да, ще се признае за доход, когато има само един наследник с удостоверение за наследници.

31. Ще се признавали и при какви обстоятелства дохода от земеделски дейности за 2015г. получен доход от имот, който е наследствен в съсобственост с други лица. Например ако другите наследници декларират, че не са обработвали имота и, че имотът е бил обработван само от кандидата, това ще се признавали, както и споразумителен протокол (без нотариална заверка) между наследниците за обработка на имота, с яснота кой от тях каква част обработва?

Отговор: За доход от земеделска дейност ще се признава само дохода получен от продукция произведена от идеална част от имота собственост на кандидата, а не от целия имот.

32. Ще се признавали и при какви обстоятелства дохода от земеделски дейности за 2015г. получен доход от имот, от който кандидатът притежава идеални части (например половината имот). Например на база споразумителен протокол (без нотариална заверка) между собствениците за обработка на имота, с яснота кой от тях каква част обработва?

Отговор:За доход от земеделска дейност ще се признава само дохода получен от продукция произведена от идеална част от имота собственост на кандидата, а не от целия имот.

33. Ще се признава ли за доказване на минималния икономически размер от 2000 евро СПО следния документ - Акт за учредяване право на ползване в горски територии – държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството. В него не е посочен срок на действие и се прилага схема от ЛУП/скица от горска територия. Този документ не се заверява от нотариус и няма точно място на имота върху който е разположен пчелина.

Отговор: Да, ще се признава.

34. Уточнено ли е вече с Българска агенция по безопасност на храните как ще издават документ №28 от Списъка с документи при кандидатстване „Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели и специфични резултати" от бизнес плана)”. На този етап информацията, с която разполагаме в НССЗ е, че поради липса на утвърдена на този етап бланка Областните дирекция на БАБХ отказват да издават това Становище. Как ще се процедира, ако БАБХ откажат да издадат такъв документ.

Отговор: Вече въпросът е уточнен. БАБХ е получила указания.

35. Във връзка с документ №10 от Списъка с документи при кандидатстване „Справка от Националният осигурителен институт (НОИ) за получени доходи на физическото лице кандидат, за предходната година от годината на подаване на заявление за подпомагане (Изисква се само за кандидати физически лица или собственици на ЕТ при прилагане на чл. 5, ал. 3), информацията с която разполага НССЗ сочи, че от страна на териториалните поделения на НОИ се издават 3 вида удостоверения и НОИ не издава обобщена справка за всички обезщетения, пенсии, майчинство и т.н.

НОИ издава следните 3 вида удостоверения при следната процедура:

 • Парични обезщетения за безработица

Лицето подава искане, като се задава период и пред кого да послужи.

Ако има се издава удостоверение за наличните такива плащания. Ако няма се издава друго удостоверение, че лицето не е получавало.

 • Парично обезщетение за болнични / майчинство

Лицето подава искане, като се задава период и пред кого да послужи.

Ако има се издава удостоверение за наличните такива плащания. Ако няма се издава друго удостоверение, че лицето не е получавало.

 • Пенсии -.

Тук се издават различни удостоверения - дали е пенсионер или не и за заден период, както и удостоверение с размера на пенсиите за определен период.

Във връзка с горното и трите вида удостоверения ли ще изискват при кандидатстване по подмярка 6.3?

Отговор: По принцип по наредба се изисква един документ, но НОИ не издава единен документ. Но за коректното изчисляване на доходите ще са необходими и трита документа и ДФЗ ще ги изисква с десетдневка след техните проверки.

36. В чл. 19, т. 3 на проекта на наредба по подмярка 6.3 се предвижда приоритет да бъде даван на проекти на земеделски стопани, които: притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007. В тази връзка за получаване на точки по този приоритет ще се признава ли Копие от Сертификационно писмо (а не точно Сертификат) от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и.

Съгласно чл. 29 от Регламент(EС) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

"1. Надзорните и контролните органи, посочени в член 27, параграф 4, предоставят писмени доказателства на всеки оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията по настоящия регламент в областта на своята дейност. Писмените доказателства позволяват поне идентификацията на оператора и вида или гамата от продукти, както и периода на валидност.

2. Операторът проверява писмените доказателства на своите доставчици.

3. Формата на писмените доказателства, посочени в параграф 1, се съставя в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 2, като се отчитат предимствата на електронното сертифициране."

Информацията която получаваме от земеделските стопани и от различни контролиращи лица е, че такъв сертификат се издава на биологични производители само след взета проба и извършен анализ на продукцията, която ще се продава като биологична. В повечето случаи биологичните стопани нямат такава проба по различни причини - например: едни все още нямат продукция, но са преминали периода на преход, други поради факта, че нямат пазар и не продават продукцията си като биологична, а като конвенционална и др.

Отговор: Изисква се сертификат, но ако все още няма продукция се подават първоначално писмени доказателства че е биологичен, а не в преход (Сертификационно писмо, в което изрично е упоменат статута). След получаване на продукция е необходимо да се представи сертификат в ДФЗ.

37. За юридически лица, които доказват дохода от земеделие за предходната календарна година с документи (фактури, приемо-предавателни протоколи, банково извлечение за приходи и разходи за земеделска дейност и др.), както и с документи доказват наличието на животни за предходната календарна година, ще бъде ли необходимо да отговарят на чл. 5, ал. 12, т. 4 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 5.3?

Например: кандидат по подмярка 6.3 (ЕООД) има доход от продажба на пчелен мед през 2015 г. от пчелни семейства, закупени през същата година с приемо-предавателен протокол и плащане по банков път (т.е има безспорни писмени доказателства, че е притежавал пчелните семейства още от 2015 г). Пчелните семейства едва през 2016 г. са регистрирани в БАБХ. В този случай, ще се признава ли дохода от продажбата на пчелен мед през 2015 г. за доказване на изискването от минимум 33% доход от земеделие?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 12, т. 4 приходи, сформирани от животновъдна дейност се доказват с регистрация на животновъден обект или вписване на животновъдния обект в Интегрираната информационна система от годината предхождаща годината на кандидатстване.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта