Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков  проведе първото си заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Съветът обсъди финансовата рамка на сектор животновъдство за 2013 г.; възможностите за разработване на схема за подпомагане на „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към едър и дребен рогат добитък”; приетите действия по разсрочване на лихвите за 2013 г. и други теми. 

Министър Станков информира представителите на животновъдния бранш, че на Съвета на министрите в Брюксел е подчертал необходимостта подпомагане на малките и средни ферми.

В заседанието на Консултативния съвет участие взеха също зам.-министър д-р Цветан Димитров, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Йордан Войнов и експерти.

Публикувана в Новини на часа
"Транснационална мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и градинарство – АГРОСТАРТ" е проект, който стартира с участието на организации от седем държави. Целта му е да се намерят механизмите за промоция и улесняване на иновативното предприемачество в тези икономически сектори, съобщиха от Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, който е партньор по проекта. Румъния, България, Гърция, Италия, Словения, Република Македония и Албания участват в него.
По време на изпълнение на проекта ще бъде разработен протокол за услуги за Югоизточна Европа, предназначен за бизнес подпомагащи организации с цел подобряване предоставянето на помощ за малки и средни предприятия, иновационни услуги и асистиране на такъв тип компании, за да могат по-добре да използват възможностите на икономическата зона в региона. Протоколът ще дава също насоки за това как най-добре да се улесни и промотира иновативната предприемаческа среда в секторите животновъдство и градинарство. В рамките на проекта ще бъде създадена база данни на организациите, предоставящи услуги, ще бъде изготвено и проведено електронно обучение и ще се проведе виртуален панаир.
Проектът изхожда от ситуацията, че икономическата зона на Югоизточна Европа е базирана на малки и средни предприятия, в която секторите животновъдство и градинарство играят жизненоважна роля и имат едни и същи проблеми и предизвикателства. Сред тях са слабо използване на иновации, технологии, механизация, нисък образователен ценз, слабо включване на младите хора в селското стопанство, директно влияние на икономическата криза, проблеми при създаването на конкурентни продукти за националните, регионални и европейски пазари.
Публикувана в Новини на часа

Изменение на ЗВД предвижда сключване на договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните само с лица, които са ветеринарни лекари - магистри, упражняващи ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, вписани в регистъра на Областна дирекция по безопасност на храните и членуващи в Българския ветеринарен съюз (БВС). То е публикувано  в „Държавен вестник", брой 7 от януари 2013 г. В него е записано, че собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, и собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, ежегодно в срок до 1 ноември трябва да сключват договори само с регистрирани ветеринарни лекари за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
С изменението на Закона за ветеринарномедицинската дейност стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните е предвидено да се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие". Помощта ще покрива още разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и вземането и транспортирането на пробите, необходими за изследванията. До 2013 г. разходите за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните бяха за сметка на държавния бюджет.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта