Тодор Найденов, В. Търново
Остават три месеца до началото на програмният период 2014-2020 година. След отпадането на възможността за субсидиране на пчеларството „на кошер” по Общата селскостопанска политика, си задаваме въпроса: Какво да очакваме през слеващите седем години?
На какво могат да се надяват пчеларите!
Ще има ли подпомагане за пчелите, какво ще бъде качеството на живот на пчеларите и техните семейства?
В момента никой не дава отговор на тези въпроси! Затова трябва сами да си ги потърсим в нормативните документи, които българската държава съгласува с институциите на Европейския съюз за националните си политики. Най важен от тях е „Проект на споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от Европейските структури и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г” на Министерския съвет. В радела за политиките на селското стопанство не се споменава думата пчеларство.От написаното за развитието на животновъдството също не може да се разбере какво ни очаква в бъдeще.
 Следващият документ е «Стратегия за устойчиво развитие на земеделието 2014-2020 г” на МЗХ където в приложение №5.9 в «Стратегия за развитие на пчеларството в Република България до 2020 г.» на 16 страници, е направен анализ на състоянието на пчеларството, посочени са проблемите. Формулирана е целта на стратегията и възможните решения, приоритети, мерки и действия. Всичко е точно и ясно. Липсват само конкретни цифри от които пчеларят да си състави перспективна програма за своето развитие, а в бъдеще да иска от управляващите спазването на тази стратегия. Например, така както е в бубарството. Там ясно и категорично се казва, че «...очакването изкупната цена на суровите пашкули в размер на 6,5 евро/кг да се формира от 46% участие на частните изкупвателни фирми и 54% участие на европейски и национални субсидии». Пожелавам на пчеларите такава конкретика. И знам ,че може да се случи! Ако някой от авторския колектив на пчеларската стратегия стане министър на земеделието.
Проблемът на пчеларите в България днес е, че няма кой да им даде парче от баницата. А и те не си го поискват.
Какви са възможностите в бъдещият период:
 Участие на пчеларите в общите за всички земеделски производители програми за финансиране, което ще стане ясно до май 2014 г, но кога ще може да се подават проектите, никой днес не се ангажира да каже;
 Да се преборим за включването на пчеларите в Схемата за малките фермери само със своя пчелин. В старите страни членки, както е в регламента за директните плащания, тази формулировка е свързана с обработваната земя до 30 дка. В България на нея отговаря например бенифициента на мярка 141, който е задължен да обработват мнимум 5 дка трайни насаждения или 10 дка ниви. Целта на пчеларите в България трябва да бъде пчеларството да не се обвързва с обработването на земеделска земя. Това дава възможност според Регламента земеделският прозводител да получава ежегодно от 500 до 1250 евро годишна субсидия за целия програмен период. Миналогодишното подпомагане de minimus много се хареса на пчеларите, но тя може да се получава само три последователни години. Тази е по благоприятна, не предполага високи изсквания, но пчеларите трябва да си я поискат.
 В приетият регламент между Европейската комисия, Съвета на Европа и Европейския парламент Глава V става въпрос за страните, които ще прилагат права на плащане.България остава по старата схема на директно подпомагане на площ.Специалистите могат да се напънат и да произведат съобразно нашите условия ново съдържание на това понятие. Има време да поискат нотификация. Ако ЕК реши, до два месеца ЕС и ЕП трябва да откажат или замълчат/потвърдят/. Най-късно до 15 октомври 2015 г фермерите могат да подават заявления за включване. Може да се търси и междинен вариант, при който към минималното количество земя се прибави и пчелина за по висока субсдия до 1250 евро.
 От всичко най реално и утвърдена от ЕК си остана Националната програма за развитие на пчеларството. Трябва да бъдем благодарни на хората, които в началото от 2007 г я сътвориха. Проблемите дойдоха в последните две години, когато на пчеларите им “дойде акъла” масово да кандидатстват по нея. Критиките бледнеят пред това, че тя е реалност. На когото не харесва, да не кандидатства. Да се е борил тя да стане такава, каквато иска! Но днешният бенефициент на тази програма в повечето случаи не е платил членски внос на пчеларска организация, нито пък е направил предложение, каква да бъде тя. Но иска! Самият аз, като участник в обсъждането й още от създаването съм правил много предложения и многократно съм изразявал негодуванието си от някои разпоредби.
Програмата 2014-2016 г вместо равнопоставеност на пчеларите само задълбочава
проблема
При сегашното изменение на Регламент/ЕО/№917/2004 трябва да се прецени дали някои недостатъци за 2015 г могат да бъдат избегнати. За 2014 г е късно, защото пчеларската година на Програмата започна на 1 септември и продължава до 31 авгус/. Например при този малък финансов ресурс мястото на кошерите не е в тази програма. Престъпление е да лишиш всички пчелари с до 150 отглеждани пчелни семейства от милионите левове с които могат да си купят кошери по ПРСР, а средствата за лекарства по пчеларската програма пак да не достигнат;
А колкото до Националните доплащания цитирам съобщението от 9 октомври: ”Европейската комисия одобри отпускането на националните доплащания за 2013 г. за България. Одобрените схеми за национални доплащания са за земеделска земя, тютюн, говеда, биволи, крави с бозаещи телета, овце-майки и кози-майки. От своя страна Министерски съвет одобри конкретния размер на подпомагането по схемите.»
За много пчелари днес проблемите за утрешното финансиране не са основни. Но и те, както другите са засегнати от тежестите на законите от последните 3 години.
Затова заедно всички пчелари, чрез и с нашите национални пчеларски организации трябва да се борим и за това държавата да ни взема по-малко.

Публикувана в Апибизнес

Евродепутатът Мария Габриел обяви, че стои зад искането на пчеларите да се третират като малки земеделски производители. Така те ще могат да получават между 500 и 1250 евро годишно. Въпросът бил поставен пред нея на Международния фестивал на меда в Несебър. Финансиране в такъв размер би позволило на българските пчелари да подпомогнат производството си, да подменят пчелните кошери, да бъдат по-конкурентоспособни и популяризират по-успешно качествата на българския мед. Това заяви Габриел на кръглата маса с тема “Европейското финансиране за периода 2014–2020“, която ГЕРБ организира в Сливен. В обсъждане по темата се включиха и  Бойко Борисов, зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов и други.
 
Мария Габриел, която е член на Комисията по земеделие в Европейския парламент, презентира основните моменти от новата Обща селскостопанска политика за следващия седемгодишен период и важните за българските земеделци решения.
 
„На 30 септември в Комисията по земеделие гласувахме резултатите от преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета по последните точки от новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Защитихме много важна за България разпоредба по отношение на преходната 2014 г. – обвързаното с производството подпомагане да бъде до 13%, ако страните-членки са прилагали СЕПП до 31 декември 2014 г. България попада именно в тази категория, което ще даде възможност за подпомагане на чувствителни сектори като зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството”, информира Мария Габриел.
 
Габриел подчерта и друг важен момент – приетата по-голяма гъвкавост между стълбовете на ОСП за преходната 2014 година. Страните-членки ще имат възможност да прехвърлят 15% от директните плащания към програмите за селските райони, както и 15% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания. Група страни, сред които и България, ще могат да прехвърлят до 25% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания, което е в полза на българските земеделци.

Публикувана в Новини на часа
Четвъртък, 03 Октомври 2013 10:41

НЕСЕБЪРСКИ БЕЛЕЖКИ 2013

Фестивалът в древния град е постянно дискутираща аудитория.

Въпреки дългите разстояния, високите транспортни разходи, такси за участие и др., нищо не можа да спре ентусиазма на участниците на поредното медено издание на наложената марка “Несебър”. Над 35 бяха изложителите на пчелни продукти и още няколко на инвентар, лекарства и пчелни майки. Както винаги имаше представителство от всички райони на страната, дори от най-отделечените – като се тръгне от равно Софийско поле, Врачанско, Плевенско, Русенско, та се стигне до Лудогорието.
Въпреки всичко, което се случва в нашата държава, духът на медения фестивал продължава – да се покаже цвета на родното пчеларства и какво може да направи творческата енергия на родния пчелар.
И въпреки че медът не получава онази цена, която заслужава, то креативните пчелари намират компесаторни механизми с предлагането на всички останали пчелни продукти и техни производни ( с изключение на пчелната отрава). Все повече стават производителите на пчелен прашец, а търсенето и цената на прополиса постоянно расте.
Но има и други много важни “печалби” от двуседмичното пребиваване в Стария град. Това е разноликата туристичеста атмосфера и комуникацията с хора (купуващи и не купуващи клиенти) от почти цяла Европа.
Несебърския фестивал не е само със съдържание “ търговия на мед и останалите пчелни продукти”, той е една постянно дискутираща аудитория (на крак или на маса) между пчелари. Нека подчертаем, че тук се представят едни от водещите пчелари у нас и в разговор с тях винаги можеш нещо да надстроиш в пчеларската си практика. Всеки проблем се разнищва, на всеки проблем се търси отговор и най-рационалното решение. Само който не е присъствал на подобни “кръгли маси”, той никога няма усети удоволствието от подобни нестандартни и без дневен ред дискусии. И разбира се, нещо ново да отнесе в пчеларската си практика. Така както прави Георги Илиев от Свиленград. Той не пропуска голямо национално пчеларско изложение. И сега беше също доволен, че още нещо ново е научил от колеги, как да подобри технология си за събирането на прополика. Докато повечето пчелари мерят своето събиране на прополис в грамове, то Георги работи със скалата от килограми – между 20 и 30 килограма годишно!  
Въпреки отхвърлянето ни от държавата във всяко отношение, пчеларите са разбрали една истина – само с модерно и постоянно разширяващо се производство не само можем да оцелеем, но и да проспирираме като еврпейци.
Това, което видях на масите в Несъбър като търговско представяне и опаковки на всички родните медове само ме караше да изпитвам възхищение. Но и в същото време и болка, че тези медове с тези опаковки скоро няма да срещнат погледите и предпочитанията на ценителите на пчелния мед по Европейските малки и големи магазини. Просто защото у нас няма пакетиране и износ на мед с наложена БЪЛГАРСКА МАРКА. И отново за пореден път няма да има представяне на българския мед и на АПИМОНДИЯ 2013, за да ни оценят световните експерти.
На общия фон на увеличения туристически поток от чужденци (и според официалната статистика!), то и без статистика можеше да се отбележи рехавото посещение на родните пчелари. Това се видя и по време на лекциите и дискусиите. Просто от лошите новини, които постоянно идват българските пчелари все повече се обезверяват и всеки е приел философията “сам да се оправя” с малките  и големите си проблеми.
Но истината за просперитет не е във “всеки сам да се оправя”. Интелигентните общества са го доказали.

Петър Тонев

Публикувана в Апибизнес
Вторник, 10 Септември 2013 11:03

Пчеларска глъчка на Беклемето

beklemeОрганизацията беше направена от пчеларското сдружение „Майка” Троян. Не липсваха официални гости – в лицето на областния управител Милко Недялков и кмета на Троян Донка Михайлова пчеларите намират много сериозен поддръжник. Неслучайно и съвсем намясто прозвучаха думите на двамата гости и техните обещания за подкрепа на пчеларите в региона. Хубавото е, че това са проблеми и на пчеларите от цялата страна и останалите ще имат примера на ловешка област.
Лекцията на открито се проведе с активното участие на д-р Боян Първулов, който сподели свои знания и персонален пчеларски опит в отглеждането на пчелните семейства и най-вече профилактиката за поддържане на целогодишно здрави и силни семейства. Впоследствие дискусията се пренесе в залата, където инж. Михайл Михайлов поясни основните моменти в пчеларската програма за следващия период 2014-2016 г.
Най-същественото в прилагането на програмата според него е новият начин на класиране на подаващите заявления за подпомагане и редуцирането на субсидията, според броя на кандидатите.
Обсъдена беше ролята на общинските пчеларски организации, а в хода на дискусията всички присъстващи споделиха едно мнение, че ролята на общинските организации е най-важна и основна за развиването на пчеларството в следващите програмни периоди.
Тодор Шишков от пчеларското сдружение на Троян направи няколко много важни обобщения, които трябва да заострят вниманието на пчеларската общност:
- да се преосмисли и административно да се определи положението на българския пчелар – дали да е земеделски производител или да е просто производител с регистриран пчелин – което да се обвърже с възможните субсидии в пчеларството;
- да се регламентират отношенията арендатор – пчелар. Това е важно както по отношение на пръсканията, така и за бъдещото развитие на пчеларството в цялата страна. В тази връзка да се промени адекватно законът за пчеларството;
- да се поднови диалогът между пчеларските организации по места и МЗХ. Да се премине постепенно към създаване на единна национална асоциация на пчеларските сдружения, с която МЗХ да комуникира. Това е в интерес на всички.
На съпътстващото изложение можеше да се види всичко за пчеларя. Може би е редно да се каже, че след изложението в Плевен, Беклемето се явява най-важната пчеларска среща за обмен на информация и покупка на пчеларски потребности, инвентар, лекарства и др. Тази година предлагането на пчелни майки беше на висота и може би всички останаха доволни.
Провеждаха се разговори на всички нива – между пчелари, между продавачи и производители и пчелари, между познати, които тук се виждат всяка година. Медовете бяха представени също достойно от над 10 щанда на производители от страната.
Организаторите от дружество „Майка” Троян се представиха на много добро ниво и всеки от гостите би пожелал и догодина да е тук.
Специален екип на в. „Пчела и кошер

Публикувана в Пчела и кошер

В Несебър стартира 12-тия Международен фестивал на меда, който ежегодно събира български и чуждестранни пчелари, за да представят своето производство от мед и пчелни продукти.

По покана на вдъхновителя на фестивала и един от неговите организатори – пчеларят-ветеран Кирил Киров, специален гост на събитието беше евродепутатът Мария Габриел. При официалното откриване на фестивала на площад Месамбрия тя отбеляза, че подобни инициативи помагат постоянно да се напомня за силата на меда и за богатството, което България притежава като страната с най-голямото видово разнообразие и качество на меда и пчелните продукти. „Пчеларите сте тези, с които крачка след крачка продължаваме да вървим по стръмния път към търсенето на всеобхватни решения за съживяване на сектора и зачитане на вашия достоен, неуморен труд. Успяхме да привлечем вниманието на европейските институции, постоянно алармирайки за опасностите пред пчеларския сектор. Така извоювахме двугодишна забрана за използването на три неоникотиноидни пестициди, която ще влезе в сила на 1 декември. Днешният фестивал е още един пример за силата и ефекта на обединените усилия. Давайки възможност за пряк контакт на производители и потребители, за обмяна на опит и добри практики, той допринася за популяризиране качествата и ползата от консумацията на българския мед.”, заяви Мария Габриел.

Тържественото откриване на фестивала беше последвано от дискусия в залата на община Несебър, очертаваща предизвикателствата пред българското пчеларство и практическите дейности при отглеждането на пчели и производството на мед.

В своето изложение евродепутатът Мария Габриел наблегна на проблемите пред пчеларския сектор, начините за подкрепа на българското пчеларство, действията в полза на пчеларството на европейско ниво, работата в Европейския парламент по директивата за меда и не на последно място, какво още е нужно да се направи в краткосрочен и дългосрочен план.

Тя открои необходимостта от изработването на мерки за по-добро популяризиране на българския мед и пчелни продукти, които са уникални и превъзхождат европейските и световни стандарти по качествените си показатели. Във връзка с директивата за меда, евродепутатът информира, че в момента на дневен ред в ЕП е нейното изменение, предложено от ЕК. Основният дебат се води около дефинирането на полена – като съставна част от меда или като външна съставка.

По време на дискусията се открои идеята за включването на пчеларите в схемата за подпомагане на малките земеделски производители, дефинирана в гласуваната нова Обща селскостопанска политика за периода 2014-2020г. Схемата е доброволна за страните-членки, предвижда годишно плащане в размер между 500 и 1250 евро и включването на пчеларите в нея би спомогнало да подпомогнат производството си, да подменят пчелните си кошери, да популяризират по-добре качествата на българския мед и да бъдат по-конкурентоспособни.

На финала на дискусията Мария Габриел отправи апел към пчеларите винаги да бъдат единни в действията си, за да се възроди сектора и да се обърне негативната тенденция. Друга препоръка е да се приобщят по-голям брой млади хора, които да наследят и съхранят многовековната българска пчеларска традиция.

Евродепутатът посети и уникалния музей на меда на бай Киро /както всички наричат Кирил Киров/, който е единственият подобен на Балканите. Под името „Пчеларството от древността до днес”, музеят е жив разказ за историята на пчеларството, технологията при отглеждането на пчели и правенето на мед и пчелни продукти.

Публикувана в Апибизнес
Държавен фонд Земеделие приема заявления за плащане на кандидатите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, до 31 август 2013 г.
 
Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”. По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция - РА” на областните дирекции на ДФЗ в следните градове:
 
Областна дирекция София (за София-град, София-област и Перник);
Областна дирекция Варна (за Варна, Добрич и Шумен);
Областна дирекция Разград (за Разград, Русе и Силистра);
Областна дирекция Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово);
Областна дирекция Монтана (за Монтана и Видин);
Областна дирекция Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца);
Областна дирекция Благоевград (за Благоевград и Кюстендил);
Областна дирекция Пловдив (за Пловдив и Пазарджик);
Областна дирекция Хасково (за Хасково и Стара Загора);
Областна дирекция Кърджали (за Кърджали и Смолян);
Областна дирекция Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).
 
Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”. Документите по мерки B, C и D се намират в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.” – „Прием 2013”.
Публикувана в Новини на часа

Гаранция за успех чрез системни мероприятия за борба с акарите.

fig-1През първите дни на месец май американските информационни агенции съобщиха резултатите от проведената в страната им анкета сред пчеларите по повод наблюдаваната през зимата на 2012-2013 година голяма смъртност (от 15 до 30 на сто) сред пчелните семейства. От обобщените резултати е видно, че основната причина за смъртността сред пчелната популация са паразитните болести (вароатоза, нозематоза, малък кошерен бръмбър), неправилното отглеждане на семействата и провеждане на борба с болестите, генномодифицираните растения и масовото използване на пестициди.
fig-3Не по-добра е обстановката в нашата страна по отношение на запазването на популацията на обикновената медоносна пчела през настоящата зима. Отново загинаха много пчелни семейства, като в някои области смъртността им достигна от 30 до 50 на сто. От анализа на получената информация основните причини за това са неправилната и непостоянна борба с паразитните и заразните болести по пчелите и пчелното пило и в частност с вароатозата (ВР); неподсигуряване на пчелите с качествени белтъчни и въглехидратни запаси не само през зимата, но и през останалия период от развитието им; непровеждане на постоянен контакт с арендаторите за предпазване на пчелните семейства от химически токсикози (ХТ).
Първостепенна цел на всеки пчелар трябва да бъде предпазването на пчелите от незаразни и заразни болести и ХТ и създаване на условия за бързото им развитие и пълноценното им отглеждане. Провеждайки тези ДЗПП, той ще е в състояние да увеличи количеството и качеството на добитите пчелни продукти и ефективността им от опрашването на ентомофилните култури.
fig-4Постоянно изменящата се екологична, климатична и епизоотична обстановка – разпространението на едни болести, откриването на нови и ликвидирането на други и преминаването на пчеларството на промишлени основи изискват ново отношение на пчеларите и специалистите към въпросите на пчелната патология, и по специално към ВР. Тя предизвиква редица усложнения при протичането на болестите по пчелите и пчелното пило и влияе на честотата на появяването им. Така например нозематозата (НЗ) протича различно в присъствието на вароатозния акар. Известно е, че както ВР, така и НЗ предизвикват рязко намаляване на количеството на белтъчините в хемолимфата на пчелните индивиди.  В резултат на това нерядко пчелите загиват преди настъпването на фазата на максималното развитие на болестта. Последното обстоятелство значително усложнява диагностицирането. При наличие на ВР вирусните и гнилцовите заболявания протичан по-тежко и често завършват със загиване на заболелите семейства. Способността на акарите да пренасят възбудителите на вирусните и гнилцовите болести води и до появата на смесени и свързани заболявания и по-голямо поражение на пчелите и пилото и до значително забавяне на санацията на гнездото при използването на ВМП.
При наличие на ВР трябва да се отделя много по-голямо внимание на правилното отглеждане на пчелите. Загубите, свързани с гибелта на пчелните семейства от ВР нерядко са резултат от грубото нарушаване на изискванията на ДЗПП, отнасящи се до правилното хранене и поддържане на развитието на пчелите, от пропускане да се третират редовно лечебно, за да се намалява броят на паразитите през цялата година, не само с ВМП, но и с механично-биологични средства.
От началото на 21-ви век във всички континети по света с изключение на Австралия, където не е разпространена ВР, на фона на ВР се наблюдава колапс на пчелните семейства (КПС), от който загинаха и продължават да загиват много семейства. Това е свързано с причини, посочени в началото на статията.
fig-5Стопанските загуби, които ВР нанася се изразяват в разходи за провеждане на ветеринарно-противовароатозни мероприятия; скъсяване на жизнената дейност на пчелните индивиди, вследствие на непровеждащи се или многократно повтарящи се лекувания с химически и други регламентирани или нерегламентирани ВМП; намаляване на устойчивостта на пчелите поради късни есенни подхранвания със захарен сироп, белтъчно гладуване, ХТ, неправилно зазимяване и други.
Загубите от ВР се снижават до незначителни тогава, когато се прилага комплекс от мероприятия, основани на морфологичните и биологични особености както на акара Varroa destructor, така и на пчелите и на пчелното семейство като цяло. Това означава, че пчеларите е необходимо да познават много добре не само биологичното развитие на пчелите и акара, но и редовно да следят за опаразитеността на семействата и да провеждат целогодишна борба с ВР защото от нея зависи успехът при отглеждането на здрави, силни, жизнени и високопродуктивни пчели.
(Следва)

Д-р Наско Кирилов, двм

Публикувана в Знания и технологии
Понеделник, 29 Юли 2013 11:22

Пчеларски срещи в Албания

Albaniq1Макар и кратка по време, екскурзията на българските пчелари в Албания и Македония имаше доста интензивна програма.
Още първите впечатления в Елбасан, град близо до македонската граница, показват, че има съществен напредък в тази планинска страна. Докато групата изчакваше появата на нашата компетентна водачка и специалист по пчеларство – Лейла Шеху, успяхме да разгледаме старинната крепост на Елбасан. Стара и богата история и добре запазени крепостни стенви. Интерес за нас – пчеларите представляваше необичайната средиземноморска растителност.
С помощта на Лейла Шеху (добре позната от първите пътувания на български пчелари в Албания през 2007 г) посетихме първият пчелин недалеч от Елбасан Бяхме посрещнати горещо от семейството пчелари – фамилия Шахо, които извършваха всички дейности в съвременния пчелин. Това е фамилната пчеларска ферма на Шахо. Подредените кошери в двора и добре обзаведената дърводелска работилница отзад, подсказаха, че за тези албански пчелари бъдещето е в пчеларството. Докато съпругата на Шахо шие була и други пчеларски защитни облекла, той организира производството на кошери, характерни за тази част на Адриатика. Двамата развиват добре семейния бизнес и продават своите пчелни продукти.
Следваше среща с производителя на твърда храна в различни концетрации със заместител на прашец „Feed bee“ г-н Фатмир Мехметаджи.
Последната ни спирка беше пчелинът на млад албански пчелар, който работи с германски кошери.
albaniq2Програмата в Македония също беше богата и пълноценна, независимо от преваляванията.
Посещение на пчелина на професор Ице Китанчев за производство на мед и пчелно млечице. Проливния дъжд не ни попречи да проведем беседа с професора и да ни разкаже за своя опит с пчелните продукти за храна и лек. Срещу акара третира безпроблемно само  с мравчена киселина, но има проблем с мечките. Има четири пчелина, които се намират в  района на гр. Охрид с по около 100 кошера. Работи заедно със семейството си.

Галя Иванова за в. „Пчела и кошер”

Публикувана в По света

Българско пчеларско присъствие в огромната кестенова гора. Отец Серафим поддържа и развива пчелното стопанство в монашеската република

Специален екип на „Пчела и кошер” от п-в Атон, Гърция
Палещото юлско слънце и синевата на Бяло море напомнят, че сме близо до друга земя. Така изглежда от морето полуостров Атон. Скрит от хорските погледи, на около час път в планината е разположен манастирът Зограф. Български по статут и състав на монасите, управляван и стопансван с помощта на стотици български дарители и българското правителство.
AtonТова е причината в манастира открай време да се поддържа пчелин. Този пчелин в момента се стопанисва и ръководи от отец Серафим, енергичен и работлив българин, заслужил уважението на цялото монашеско братство. По обясними причини системата на кошерите е съобразена с най-разпространените в Гърция. Все пак наоколо са предимно гръцки пчелари. Това означава, че дължината на рамката е по-голяма от приетата в България. Типът на кошерите е Лангстрот-Рут, работи се с няколко корпуса, според силата на пчелното семейство. Най-силната главна паша е кестен, а преди него и след него са планинските билки и растения. Трябва да се има предвид, че тук рано настъпва засушаването, но все пак климатът е средиземноморски и истинско зимуване рядко се случва (с прекъсване на яйцеснасянето). В различни периоди от време броят на семйствата варира – от десетина до около тридесет. След двете тежки последни години, сега семействата са около петнадесет.
За пчелина са определени поне две стоянки – наблизо до манастира Зограф и на двайсетина км, в столицата Карея, където се гони кестеновата паша. За разлика от кестеновите масиви в България, тук за прав път виждаме стотици, а може би хиляди декари кестенова гора. Необятни възможности за подвижното пчеларство.
Под ръководството на отец Серафим, няколко български пчелари извършихме преглед и подреждане на семействата, както и формиране на няколко отводки. Дейност приятна (защото се извърши под прошарената сянка на кестените) и богоугодна, защото това е в полза на нашия манастир и неговото братство. Излишно е да споменаваме, че нашите пчелари извършиха пътуването и свързаната с него дейност в полза на манастира.
aton1Какви бяха нашите наблюдения?
- Настъпилото засушаване и високите температури на въздуха в момента задържат и без това оскъдното отделяне на нектар. Беше приключила и кестеновата паша. Вече има опасност от нападения и кражби;
- В семействата имаше обилно запасяване с цветен прашец, което е предпоставка за добро развитие на отводки или зазимяване;
- Няма необходимост да бъдат върнати кошерите в постянното им местообитаване (близо до манастира Зограф), поне докато не преминат летните жеги и не започнат есенните дъждове.
- При работата със семействата установихме, че пчелите са спокойни, с тъмна окраска (сходна с нашата местна порода),със сухо запечатване на пчелните килийки с мед. Медът който опитахме от няколкото далака беше 100% кестенов мед, може би не много вкусен, нагарчащ, тъмен на цвят. Според местните хора е изключително полезен при редица заболявания и в ежедневната консумация.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 15 Юли 2013 11:44

Какво ни чака?

Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът постигнаха споразумение относно Общата селскостопанска политика. Подпомагане на младите фермери, опазване на околната среда и повече средства за иновации са акцентите на новата ОСП.

Особено внимание в новата ОСП получават младите фермери до 40-годишна възраст, които започват земеделска дейност, за които е договорена задължителна схема, предлагаща допълнителни 25% за първите 5 години от дейността им. Предвидена е и доброволна за страните-членки схема за малките фермери, които да получават годишно плащане в размер между 500 и 1250 евро. Страните-членки ще имат възможност да предоставят подпомагане и на районите с природни ограничения, като за тази цел могат да отделят до 5% от бюджета на директните плащания.
Друг акцент в цялата ОСП са иновациите, изследванията и обмяната  на знания, за които са предвидени редица мерки в програмите за селските райони и за които ще бъдат отделени двойно повече средства.
Към средствата по Схемата за основно плащане или Схемата за единно плащане на площ ще бъдат предоставени 30% допълнителни директни плащания за земеделски практики в полза на климата и околната среда. Диверсификацията на културите ще се извършва с най-малко две култури за стопнаства между 10 и 30 хектара и най-малко три култури за стопанства над 30 хектара. Основната култура трябва да покрива най-много 75% от обработваемата площ, а двете основни култури трябва да заемат повече от 95% от площта. Приоритетни екологични площи ще се поддържат в стопанства над 15 хектара, като до 2017 г. ще бъдат 5% от площта, а след това въз основа на доклад на Комисията могат да бъдат увеличени до 7%. В същото време най-малко 30% от бюджета на програмите за селските райони ще трябва да се заделят за агроекологични мерки, подкрепа за биологичното земеделие или проекти, свързани с инвестиции в околната среда или мерки за иновации.  Тези агроекологични мерки ще допълват екологичните практики и ще имат за цел постигането на още по-големи резултати в опазването на околната среда като гаранция срещу двойно финансиране.
Що се отнася до обвързаното с производството подпомагане страните членки ще имат право да отделят 8% или 13%, ако понастоящем обързаното плащане в тези страни е повече от 5%. Секторите, които ще имат право на такова подпомагане са тези, определени в предложението на Европейската комисия, което не включва сектора на тютюна.
Европейската комисия и Съветът не постигнаха съгласие с Европейския парламент за изработването на схема за директни плащания на пчелно семейство в сектора на пчеларството
В същото време обаче националните програми по пчеларство ще бъдат с разширен обхват и ще бъдат  включени в регламента за общата организация на пазарите.
По отношение на лозаро-винарския сектор през 2016 г. системата на права на засаждане ще бъде заменена с механизъм за управление на разрешенията за засаждане с фиксиран годишен лимит на засаждане от 1%, който ще се прилага до 2030 г.
„Постигането на споразумение между преговарящите екипи на трите институции не беше лесно. По някои точки трите институции не успяха да намерят компромис, а някои въпроси все още остават неизяснени. Въпреки това имаме една ОСП, насочена към младите фермери, опазване на околната среда и иновациите“, коментира българският евродепутат Мария Габриел.

Публикувана в Пчела и кошер

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта