Вторник, 28 Юни 2016 09:53

Поносимост между растенията

Известно е, че поради ограничените пространства в градините или на вилата българина оползотворява всяко местенце. По този начин обаче, често не се съобразява, като в повечето случаи е от незнание, с това дали може и дали добре си влияят дадени растения. За това не се учудваxтеq ако сте влошили качествата и вкуса на вашите овошки през годината. Установено е, че картофите засадени в междуредията на ябълките в истинския смисъл “отравят” дървото. При това влиянието може да бъде толкова силно, че да влоши вкуса и развитието на плода.

От древноста се знае за вредното влияние на миризмата на зеле за гроздето.

Но бъчва с тор или със “зелено торене” под ябълката значително подобряват развитието й.

Гръцкият орех, черният орех са растенията, които силно угнетяват ябълките и крушите. Черната топола и кленът обаче засадени в близост, снабдяват въздуха с фитонциди и стимулират растежа на ябълките и крушите и ги защитават от някои неприятели.

Ако на мястото на засаждане на нова ябълка е имало лоза или акация, със сигурност фиданката ще се развива много добре.

Публикувана в Овощната градина

Министерският съвет измени Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. С промяната в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” се включват 11 нови вещества.

Седем от веществата се включват по предложение на МВР и Агенция „Митници” въз основа на становище на експертен съвет, две се поставят под контрол в изпълнение на Решение на Съвета 2015/1873/ЕС и две – поради включването им в Списък І на Конвенцията за психотропните вещества, към която България се е присъединила.

Очакваният резултат от направената промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата, предотвратяване на трафика и разпространението им.

Публикувана в Бизнес

Слънчогледът в Украйна търпи загуби заради … използването на хербициди, заяви производственият директор на компанията „Хмильницке” Вадим Скрипник, цитиран от електронното издание AgriActa. Парадоксалността на ситуацията се състои в това, че проливните дъждове вкараха хербицидите прекалено надълбоко в почвата. Според технологията за защита на слънчогледа посевите се обработват с хербициди на основата на ацетохлора и прометрина.

Ако попаднат в почвата до нивото на корените на растенията обаче, активните вещества са в сътояние да погубят растението заради своята фитотоксичност.

„На практика е невъзможно това да се избегне, тъй като в момента липсват алтернативи на почвените хербициди за слънчогледа, а отказът от влагането им ще доведе до сериозни проблеми с бурените”, обясни Скрипник. По думите му в повечето полета, засети със слънчоглед, се наблюдава частична гибел на растенията, а на някои те са унищожени напълно. 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 02 Юни 2016 15:35

Хлороза

Едно от най-честите явления през лятото е проявата на хлороза по трайните насаждения и лозята. Тя се изразява в ненормално пожълтяване или побеляване на листата в резултат на намаляване на съдържанието на хлорофил. Причините могат да бъдат различни - вирусно заболяване или липса на определен хранителен елемент.

Ако причината е вирус, растението е заразно, нелечимо и представлява опасност за останалите растения. В повечето случаи обаче хлорозата се дължи на недостатъчно усвояване на някой хранителен елемент, при което заболяването е неинфекциозно (физиологично) и възможностите за неговото лечение са големи.

Публикувана в Овощната градина

Вирусни, бактериални и гъбни болести нападат растенията в течение на целия вегетационен период - от ранна пролет до късна есен. Пренасят се от вятъра, препредават се от насекомите – вредители, а чрез манипулациите си хората също са преносители на болести. Патогените могат да влязат в градината и чрез оборския тор, с дръвчетата за засаждане или луковиците.

За вирусните болести лек няма. При тяхната поява се вземат радикални мерки – унищожаване на нападнатите растения, в противен случаи заразата ще обхване цялата градина.

Бактериалните болести в по-малки градини и вилни места могат да ви изтормозят, при тях най-важно е да се води профилактична борба.

Най-разпространени са гъбните болести, те на практика са и най-много на брой, но и най се поддават на борба.

Важно е да знаете, че дъждовното време и умерените температури са много благоприятни за развитието на гъбните болести.

Задачата на всеки стопанин е болестта да се стопира, да се хване в най-ранните стадий.

Публикувана в Растениевъдство

Калцият играе важна роля за развитието на растенията. Той спада към макроелементите, тъй като съдържанието му в растенията е повече от 0,01% и варира от 0,1 до 0,4% в сухата маса. Най-големи количества калций се съдържат в картофите, зелето, ягодите, бобовите култури, слънчогледа и др.,а по-малко в житните култури и цвеклото.

Калцият е необходим през целия период на растеж на растенията при деленето на клетките и фотосинтезата. Обратно на калия той изпълнява дехидрдратираща функция при растенията, с което осигурява физическа здравина на тъканите и повишава устойчивостта им към болести. Освен това калцият регулира химичната среда на почвата от кисела към неутрална и неутрализира вредното действие на магнезиевите, водородните, амониевите,натриевите и железните катиони, когато те са в прекомерни количества в почвения разтвор.

Публикувана в Растениевъдство

Запасяващото торене на почвата се извършва периодично през определени периоди от време – на три или на пет години. В почвата се внасят по-големи количества минерални торове съдържащи фосфор и калий, които се усвояват постепенно през годините. Тези количества са в зависимост от периода за който се внасят, както и от запасеността на почвата и могат да бъдат от 60 до 100 кг троен суперфосфат и 60-80 кг калиев хлорид или калиев сулфат. Запасяващото торене се прави преди основна дълбока обработка на почвата за да може след това торовете да попаднат на по-голяма дълбочина.

Запасяващото торене не е задължително, защото не винаги има средства за такива количества, земята често сменя собствениците си, трябва да се внасят няколко вида тор и др. Освен това не винаги внесените елементи са достъпни за растенията, а се преобразуват в трудно достъпни за растенията форми, което зависи от спецификата и типа на почвата. Затова основното торене може с успех да се прави ежегодно, като се внасят количества торове за една реколта. Още повече, че вече има комбинирани торове, които съдържат всички необходими елементи и не се налага да се внасят по няколко вида различни торове. Това позволява широк диапазон от време за внасянето им – от късна есен до ранна пролет.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Торовете могат да се внасят разпръснато, лентово, редово или гнездово на различна дълбочина в зависимост от конкретната култура и дълбочината на разположение на корените. Подхранването с бързодействащи азотни торове (амониева селитра) на доматите, пипера, патладжаните и други зеленчукови култури с по-дълъг вегетационен период е най-ефективно икономически, когато се извърши двукратно. Половината от годишната торова норма се внася предсеитбено, а останалата част – след 15 - 20 дни. Зеленчуковите култури, имащи по-къс вегетационен период (краставици, ранни картофи, репички, фасул, грах и други) се подхранват еднократно с азотен тор. При високодобивните и с дълъг период на плододаване сортове краставици, които се отглеждат на високи подпорни конструкции азотната торова норма се внася на 2 или 3 пъти. След подхранването на зеленчуковите култури задължително се извършва окопаване. Нормите на торене зависят от биологичните особености на културата и почвено-климатичните условия. При отглеждане на зеленчуци след много добри предшественици, нормата на торене може да се намали с около 20%, а когато предшествениците са неподходящи нормата се увеличава с 30%. При напояване нормата може да се увеличи до два пъти в сравнение с отглеждане при неполивни условия. При използване на високи норми на торене, несъобразени с изискванията на културите, ефекта от торенето се намалява, а може да има и отрицателни последствия.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Според сроковете на внасяне на торовете при зеленчуковите култури има няколко вида торене: основно, предсеитбено и подхранване през вегетацията.

  • При основното торене, торовете се разхвърлят непосредствено преди дълбоката оран и се заорават на нейната дълбочина. С основното торене се внасят слабоподвижните торове, които се задържат в почвата и не се измиват. Такива торове са органичните, фосфорните и калиевите торове.

  • Предсеитбеното торене се осъществява по време на сеитбата или засаждането на растенията. Внасят се част от азотните торове и ако не са внесени с основното торене фосфорните и калиевите. Подхранването се извършва през вегетационния период с цел да се снабдят растенията с хранителни вещества през отделните фази на развитие.

  • Подхранването може да бъде както почвено, така и листно.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Сряда, 02 Март 2016 13:55

Неприятели в оранжериите

От неприятелите отново представляват опасност оранжерйната белокрилка, листните въшки, трипсите, миниращите мухи, гъсениците на някои пеперуди, паяжинообразуващите акари и доматовият ериофиден акар. За установяване на появата и за залепване на летящите форми на посочените неприятели (без пеперуди и акари) е добре да се окачат жълти лепливи уловки в близост до върховете на растенията. По-ефикасни при трипсите са уловки със светлосин цвят. При констатиране на единични растения или листа с колонии от листни въшки, ларви и нимфи на оранжерийна белокрилка, нови мини на миниращи мухи, купчинки от яйца и млади гъсеници, те се събират внимателно и се изнасят за унищожаване извън оранжерията. Отглежданите в саксийки растения се третират с по 1 г видейт 10 Г, 3-4 дни преди разсаждането. Профилактично една седмица преди изнасянето разсадите се пръскат с комбинация от 0,1% Би–58 + 0,2% дитан М-45. За едновременна борба срещу оранжерийна белокрилка и трипси се пръска с 0,1% Би-58,0,05% децис 2,5 ЕК, 0,02% фюри, 0,08% конфидор енержи, 0,15% актелик. Срещу листни въшки са ефикасни 0,05% конфидор 200 СЛ, 0,05% пикадор, 0,05% кохинор 200 СЛ, 0,06% конфидор енержи, 0,06% биская, 0,05% уорант, 0,015% фюри, 0,1% Би-58, 0,05% (памукова листна въшка) – 0,075% (прасковена листна въшка) данадим прогрес 400 ЕК, 0,02% нексид, 0,1% брейв 1,8 ЕК.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта