Формулирайки стратегията си за развитие за следващите 10 години, експертите от концерна CLAAS са посочили пет ключови фактора, които ще оказват влияние на световния пазар на земеделски стоки и на земеделското машиностроене. Става дума за увеличаването на износа на зърнени култури и соя; засилване на процесите на автоматизация и роботизация в земеделието; генното инженерство; необходимостта от повече хранителни продукти и разпространението на технологията блокчейн.
Световното производство на земеделски стоки расте с впечатляващи темпове. 10-те най-големи производителя на соя увеличават износа на своята продукция с около 8,2 на сто всяка година от 2012 г. насам, докато ръстът в доставките на царевица за този период е едва 7,4 на сто. Въпреки това, обемите на отглежданата царевица в Средния Изток на САЩ са нараснали дотолкова, че за сметка на тях средногодишната температура в региона е намаляла с 1 С.
На световния пазар на зърнени култури лидираща позиция зае Русия, която през сезон 2017/2018 изнесе над 32,5 млн тона пшеница. Според експертите значителните запаси и благоприятната ценова конюнктура ще позволят на руските износители да запазят позициите си и през настоящия сезон. Следствие от това е повишеното търсене на нови високопроизводителни комбайни от земеделците в основните страни производителки на соя, царевица и зърнени култури.
Все по-голямо приложение ще намира безпилотната техника, която в автоматичен режим ще обработва земята и ще прибира реколтата. Според прогнозите на експертите, към 2024 г. само на пазарите в Северна Америка ще се реализира подобна техника за 23,3 млрд. щатски долара. За сравнение, през 2015 г. продажбите на роботизирана техника и дронове за нуждите на земеделието не са превишили 1,1 млрд. щатски долара. Конкурентни преимущества ще имат тези производители на земеделска техника, които успеят максимално да отговорят на това търсене на пазара, предлагайки интелигентни машини.
 Пробив в земеделието е генното инженерство. През 2018 г. е извършен научен пробив, който до скоро се смяташе за практически невъзможен - бе разшифрован геномът на пшеницата. За целта бяха необходими 13 години изследвания, в които взеха участие 200 учени от 20 страни. И ако учените познават  20 376 гена на човека, но генетичната карта на пшеницата включва  107 891 гена. Това откритие има огромно значение за бъдещето на селското стопанство, тъй като разшифроването на генома на пшеницата ще позволи да се създадат нови видове с по-добра устойчивост към сложни климатични условия и с повишени показатели на добивност.
Осигуряването на нарастващото население на Китай с хранителни продукти е една от основните икономически задачи на страната. През текущият петилетен план на КНР са заложени мащабни инвестиции за научни разработки в сферата на земеделските биотехнологии, както и е предвидена държавна подкрепа за внедряване на методите на устойчиво и иновативно земеделие. Във връзка с това, китайският пазар ще представлява особен интерес за производителите на съвременни решения за селското стопанство.
През 2018 г. в Индия е реализиран мащабен проект за внедряване на блокчейн технологиите в земеделието. Почти 10 млрд. щатски долара ежегодно се отделят в тази страна за субсидиране на земеделието. За да се повиши ефективността при разпределянето на паричните средства между фермерите и с цел регулирането на производство на органични хранителни продукти, е разработена специална система на базата на блокчейн технологията.
Определяйки своите приоритети, концернът CLAAS е отчел всички тези глобални тенденции, формиращи бъдещето на световния пазар на земеделска техника. Повишаването на ефективността на произвежданата техника за сметка на внедряването на най-новите научни постижения е един от главните приоритети в развитието на концерна, който ежегодно увеличава инвестициите в собствени изследвания и разработки. Така разходите за развойна дейност на CLAAS през миналата година са достигнали 233 млн. евро в сравнение  с 218 млн. евро през 2017 г.
Публикувана в Бизнес
Понеделник, 22 Април 2019 14:40

Да произвеждаш повече от по-малко

Това е девизът, към който се придържа в практиката фермерът Ким Краг. Той прилага безорно земеделие с техниката на Claas и Horsch

Датският фермер Ким Краг, на 48 години, живее на юг от град Хадерслев със съпругата си и трите им деца. През 1994 г. той купува ферма на датското крайбрежие на Балтийско море, наречена Braerra, и днес обработва около 6000 дка земя, на които отглежда пшеница, ечемик и рапица. Освен това в стопанството има няколко свинарника за 3000 животни. Но Ким Краг ги дава под аренда. Той е убеден, че неговото призвание е земеделието. 

2 5 1

До 2011 г. квалифицираният фермер обработвал два пъти повече земя. Но след това решил, въпреки актуалната тенденция в земеделието, да намали размерите на стопанството си. Причини за това имало много и решението му било взето съвсем съзнателно. Крим Краг разглежда намаляването на размерите като увеличаване на богатството: "Ръстът невинаги означава просто увеличаване на количеството декари, машини или обороти. За мен това означава по-качествено изпълняване на задачите и получаването на повече от по-малко. И разбира се, развитието ми като личност."

Ким Краг смята себе си за перфекционист и семеен човек. Това са двата решаващи фактора, които го подтикват за неговото решение. След намаляването на размерите на стопанството работата вече му носи повече радост. "Сега мога да прекарвам повече време на полето и да се занимавам с растениевъдство. Освен това станах много по-уравновесен – с усмивка споделя той. И добавя: – Жена ми смята така."

Само един проблем не му дава мира, както и на много негови колеги в Дания – изискванията в страната са доста строги в сравнение с останалите държави на ЕС. "Ние искаме да защитим природата и да си взаимодействаме с нея. Убедени сме, че управляваме стопанствата си напълно професионално и ни се иска държавата да ни се доверяваше повече".

Дания се смята за новатор по отношение на високите европейски стандарти в опазването на животните, природата, околната среда и потребителите. В много отрасли националното законодателство предявява по-високи изисквания, отколкото директивите на ЕС. „Датският растениевъд например може да внася в почвата максимум 140 – 160 кг азот на хектар, докато в останалите европейски страни тази норма е 170 – 230 кг на хектар в зависимост от културите и вида на почвите" – разказва Ким.

3 3 1

Датското селско стопанство днес е едно от най-ефективните и съвременните в света и е важен отрасъл в икономиката на страната. Повече от 60 на сто от 4,3-те млн. хектара от общата площ на страната са земеделски земи. Само зърнопроизводството заема около 1,5 млн. хектара. Дания е известна и като важен производител на свинско месо. Годишното производство надхвърля 13 млн. глави. Произвежданата продукция надвишава вътрешните потребности на страната. Това се отнася преди всичко за свинското и птичето месо, зърното и млечните продукти. Делът на селскостопански стоки е около 20 на сто от целия износ на Дания. Оттук произтича и повишеното внимание на политиците и обществото към селското стопанство, за което е характерна ориентацията към опазването на ресурсите и екологичността.

"За да отговорим на различните условия и изискванията на ЕС и на Дания е необходимо административна работа и много документация. Колкото по-голямо е стопанството, толкова по-големи са и тези разходи" – описва Ким причините, поради които е решил да преосмисли размерите на стопанството си. Изготвянето на документация му е коствало много време и нерви и не му е позволявало да се грижи пълноценно за това, което е най-важно за него, а именно земята и продукцията. "Това не е за мене – откровено признава фермерът, – да седя в офиса, да се правя на чиновник и само да давам задачи на работниците. Освен това много е вероятно, когато се увеличава размерът на стопанството, да не можеш да успееш навреме навсякъде. И да стане така, че зърнените култури да бъдат напръскани в неподходящо време. Тук, на крайбрежието, при често променящите се климатични условия и при нашите тежки почви е изключително важно да си на нужното място именно в точното време, ако искаш да постигнеш успех" – обобщава Ким.

4 1 1

Способността да се реагира бързо и ефективно е друго основно правило на Ким Краг по отношение на ежедневната работа. "От търговците на машини очаквам добро обслужване и бързо решаване на всякакви възникнали проблеми. Така работя аз в моето стопанство – описва фермерът изискванията си и пояснява: – Това е важно, тъй като ние не можем без машините."

Дълги години на неговите поля работят зърноприбиращи комбайни на CLAAS. Фермерът винаги е бил доволен от обслужването и сервиза. "По тази причина избрах и тракторите да са на CLAAS. Разбира се, отначало имаше трудности и проблеми, но те винаги са се отстранявали бързо и професионално."

Днес Ким се грижи през повечето време за стопанството си сам, а срещу допълнително заплащане обработва около 200 хектара в съседната ферма, където извършва почти всички сезонни работи, освен торенето. По време на кампания понякога наема двама работника срещу заплащане на час.

Опитът на Ким Краг показва, че своевременното провеждане на всички операции е важно при безорната обработка на почвата. Датчанинът е преминал напълно към през 2002 г. след няколко успешни експеримента на отделни площи. "Въпреки че тази система изисква повече организация и внимание при контрола върху плевелите и тревните растения и по време на почвообработката трябва да бъдеш на нужното място в нужното време, особено важно е да осигуриш необходимата мощност и производителност – обяснява Ким. – Но аз получавам по-добра реколта, икономисвам време и гориво, а и ми се струва, че състоянието на почвите ми се е подобрило."

5 1 1

Веднага след прибирането на реколтата той обработва почвата с култиватор Horsch Terrano FM на дълбочина 5 – 10 см, в зависимост от условията. На площите, където две години подред са отглеждани пшеница и ечемик, за последваща култура той сее междинни култури. Сеитбата се прави с поставената на Terrana сеялка едновременно с почвообработката. Около седмица преди сеитбата на пролетния ечемик се внася глифозат. На площите, където зимната пшеница се засява след рапица, почвата се обработва още веднъж с култиватор Terrano. Това е механична мярка против налягането на шнека, което възниква при отглеждането на рапица.

За сеитбата Ким Краг използва Horsch Focus TD. Тази навесна машина комбинира дълбокото разрохкване на почвата от култиватор с внасянето на торове, подготовка на сеитбеното ложе и сеитба в едно минаване при работна ширина 6 метра. Ким регулира работната дълбочина на култиватора в зависимост от семената в диапазона 15 – 30 см при сеитбата на рапица.

Работата трябва да е спорна, но най-важното за Ким Краг е неговото семейство. Датските фермери са убедени, че в бъдеще успех ще постига този, които от по-малко ще може да произвежда повече.

6 1 1

Стопанство Braerra, Хадерслев, Дания

Година на основаване: 1780 г. Купена от Ким Краг през 1994 г.

Площ: до 2012 г. – 12 000 дка, днес – 6000 дка

Сеитбооборот: зимен ечемик, зимна рапица, зимна пшеница, пролетен ечемик

Почви: тежки, частично глинести

Годишно количество влага: 800 мм

7 1

Техника в стопанството

AXION 810

AXION 840

Публикувана в Бизнес
CLAAS произведе два специални юбилейни модели, за да отбележи производството на 150 000-я трактор, откакто компанията придоби Renault през 2003 г.
373111 27
 
Двата модела - Axion 870 (max. 295 к.с.) и Arion 660 (max. 205 к.с.), ще бъдат боядисани в метално зелено и ще имат отметка #150 000.
 
373112 27
 
Двете лимитирани серии ще имат терминал Cebis, CMatic CVT, четириточково окачване на кабината и телематична система, а дългият списък от екстри в кабината включва кожен волан, поставка за мобилен телефон, тонирано задно стъкло и  LED пакет.

Публикувана в Агротехника

Тракторът с тясна колея NEXOS на CLAAS сега е наличен с окачена предна ос с отделно задвижване на всички колела. Окачването PROACTIV повишава комфорта при работа на полето и движение по пътищата и е налично за модели NEXOS VE, VL и F.

Окачване PROACTIV за максимален комфорт при движение

Всички модели NEXOS могат да бъдат оборудвани с новото окачване на предна ос PROACTIV. Чрез ориентираното косо навън разположение на двата цилиндъра на окачването теглото на трактора е с оптимална опора върху предната ос. По този начин се осигурява пасивна стабилизация срещу люлеене при движение със завои. Това гарантира оптимален комфорт на движение дори по време на бързо движение по пътищата, по полски пътища и при работа на полето. Освен това движението с тежки окачени устройства е по-безопасно, тъй като е избегнато люлеенето на композицията. Цилиндрите са монтирани зад оста и по този начин са защитени от повреждане.

282939 27

Двойнодействащото окачване предлага 80 мм ход на окачването, като по този начин поглъща голяма част от ударите, които възникват при работа. В сравнение със стандартната предна ос ъгълът на завиване остава същият. Окачената предна ос може да се управлява от кабината в три различни режима: автоматичен, ръчен и деактивиран. В ръчен режим с помощта на потенциометър е възможно регулиране на височината, например за по-лесно свързване на работни устройства. В автоматичен режим се компенсират промените на натоварването и окачването се задържа винаги в средно положение за оптимален ход на амортисьорите.

328455 27

Настоящото поколение NEXOS, представено на EIMA 2016, включва 14 различни модела трактори, които се различават по мощност и размери. Ето и характеристиките на оборудването на NEXOS:

Мощни двигатели

Всички модели са оборудвани с четирицилиндров двигател FPT, който се характеризира с приятен плавен ход и висок въртящ момент и работи с много ниско ниво на вибрациите. Мощността на наличните двигатели варира от 75 к.с. до 112 к.с., съответно до 103 к.с. за NEXOS VE, който е предназначен за използване при особено тесни лозови масиви. При топ моделите 250 VL и 250 F с CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) двигателят с 103 к.с. достига при работа със силоотводен вал или транспортно приложение до 9 к.с. допълнителна мощност (увеличение) и максимален въртящ момент до 440 Nm. Това прави новата серия NEXOS около 10% по-мощна в сравнение с предишната серия.

Регулиране на оборотите чрез натискане на бутон

Оборудван с електронно директно впръскване на горивото, в базовата си версия NEXOS с памет за оборотите, а като опция е налична втора памет за оборотите. Оборотите на двигателя

282942 27

могат да се регулират точно чрез натискане на бутон. Така при работа с устройства със силоотводен вал по всяко време са гарантирани правилен брой обороти и висока ударна сила. Освен това новите двигатели позволяват по-дълги интервали на поддръжка от 600 часа вместо досегашните 500 часа.

Работни показатели на двигателя NEXOS

Модел

Макс. мощност* (кВт/к.с.)

Макс. въртящ момент * (Nm)

NEXOS 250
(само F и VL)

82/112 (вкл. 9 к.с. увеличение на мощността с CPM**)

440

NEXOS 240

76/103

406

NEXOS 230

68/92

366

NEXOS 220

62/85

334

NEXOS 210

55/75

309

*съгл. ECE R 120

**CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT): Налична допълнителна мощност на двигателя (увеличение) при трактори CLAAS, която е налична при определени режими на работа.

Оптимална техника за отработени газове въпреки компактните размери

Размерите на вариантите NEXOS започват от 1 м външна ширина при модел VE за тесни редове, при модел VL за по-широки лозови масиви - от 1,26 м, а за работа в овощни градини при модел F са налични широчини от 1,45 м нагоре. Въпреки компактните размери всички двигатели на различните модели са оборудвани с най-модерна техника за отработените газове като филтър за твърди частици, дизелов окислителен катализатор и външна охлаждаща се система за рециркулация на отработените газове и отговарят на изискванията на Европейски стандарт за изгорели газове IIIB (сравним с Tier 4i).

Талия на оса за повече маневреност

Пред и зад предната ос всички модели имат характерна вдлъбнатина, така наречената талия на оса, която вече се е доказала при трактори CLAAS с големи размери. Тя дава възможност за по-голям ъгъл на завъртане при управление, с което се подобрява значително стойността на радиуса на завиване. Скъсеният с 88 мм преден надвес и по-голямото с 50 мм междуосие правят трактора още по-маневрен, а също и осигуряват максимална стабилност на посоката.

За особената маневреност на тракторите NEXOS допринася и наличната опционално автоматика на всички колела със сензор за ъгъл на завиване, която автоматично изключва функцията на всички колела над определен ъгъл на завъртане, например при синора за обръщане.

Повече комфорт за водача

Повече пространство и комфорт за водача се създават посредством значително по-плоския трансмисионен тунел, оптимално позиционираните елементи за управление и дигиталния цветен дисплей на арматурното табло. В допълнение към задния кабелен канал NEXOS сега разполага серийно с кабелен канал в посока напред, така че предно разположените устройства могат да бъдат управлявани със собствено управление при затворен прозорец на кабината. NEXOS F е наличен допълнително като вариант с платформа.

Пет варианта на предавателната кутия

Освен това има наличен вариант на предавателна кутия, при който механичният редуктор е комбиниран с 24 предни и задни предавки с реверс REVERSHIFT. Той работи с електронно управляван, особено трудно износващ се ламелен съединител. Към петте налични варианта на предавателната кутия на NEXOS се числи също предавателна кутия 24 V / 12 R с REVERSHIFT и TWINSHIFT (два режима за превключване на предавки) от висок клас.

Варианти на предавателната кутия при NEXOS

Брой предавки

Степени

Групи

Реверс

Редуктор

24 V / 12 R

4

3

REVERSHIFT

TWINSHIFT

НОВО:
24 V / 24 R (само F и VL)

4

3

REVERSHIFT

механичен, двукратен

24 V / 24 R

4

3

механичен

TWINSHIFT

24 V / 24 R

4

3

механичен

механичен, двукратен

12 V / 12 R

4

3

механичен

-

Решения за предно прикачване

Предното прикачване също предлага много детайлни решения за по-голяма гъвкавост. Така за всички модели директно върху предното повдигащо устройство като опция са налични допълнителни хидравлични връзки за управляващо устройство и автоматичен реверс без налягане. Като алтернатива на класическия вариант със силоотводен вал с 1000 оборота/мин. за устройствата с предното прикачване при тракторите NEXOS е наличен също икономичен силоотводен вал с 540 ECO оборота/мин.

Хидравлика за всички случаи

NEXOS се предлага с две хидравлични мощности. Хидравличната помпа с дебит от 60 л/мин. захранва ефективно всички хидравлични консуматори. За претенциозни хидравлични задвижвания и комбинирани приложения има налична хидравлична система с помпа с 60 л/мин. за управляващите устройства и помпа с 27 л/мин. за задното повдигащо устройство. Общо е възможно да има до четири механични разпределители. Като по-разширен вариант на оборудването при разпределителите могат да се монтират и четири електронни клапана. Те се управляват чрез два електронни превключвателя и кръстат лост ELECTROPILOT. Всички електронни клапани разполагат с регулатор на количеството, превключвателите имат допълнително управление на времето.

Възможно е ограничаване на теглото до 3,5 тона

За да може в някои страни да се работи с NEXOS и с шофьорска книжка за лек автомобил, допустимото общо тегло може да бъде ограничено до 3,5 тона. Това е от значение преди всичко за комуналното му ползване.

Новият NEXOS, както и всички продукти на CLAAS, можете да откриете при официалния вносител на марката за България фирма РАПИД КБ, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Публикувана в Агротехника

С количество прибрана царевица за зърно 1111 т за осем часа и 1 620 т за дванадесет часа фамилно предприятия Стюърт Фармс Партнършип от Йорквил/Илинойс постави с CLAAS LEXION 760 TERRA TRAC едновременно два нови световни рекорда на Гинес.

Опит за световен рекорд в нови условия

Още през 2010 CLAAS LEXION постави рекорд в полетата на семейство Стюърт при жътва на царевица за зърно за десет часа. По онова време в края на жътвата бе постигнат обем почти 1 300 т. При LEXION 760 обаче последните години имаше доста промени. По-голямата мощност на двигателя, по-големият бункер за зърна и по-ефективната охлаждаща система улесниха новия опит за световен рекорд в сравнение с 2010 г. Освен това с CEMOS AUTOMATIC при LEXION екипът, поставил новия световен рекорд, разполагаше с уникална и високопроизводителна система в помощ на водача. Освен настройката на всички жътвени параметри, системата в комбинация с CRUISE PILOT сама определя скоростта на движение и по този начин винаги има оптимално натоварване.

359008 27

Изискванията също са променени. Актуалният регламент за рекорди на Гинес позволява рекорди за жътва за осем и дванадесет часа. Екипът взе решение да се цели и в двете стойности, а също така, между другото, да регистрира и подобрената стойност за десет часа. По този начин може да се направи сравнение между 2008 и 2018.

Рекордна работа със 135 тона за час

Опитът за световен рекорд започна на 26.09.2018 малко преди 9 часа. LEXION 760 TERRA TRAC работеше с 16-редова приставка, а Боб Стюърт управляваше машината. Условията не бяха съвсем идеални. Предният ден бе валял дъжд 12 мм. Първите ремаркета извозваха царевица със 17-18% влажност. Голямо предизвикателство се оказа осигуряването на достатъчно ремаркета, които да гарантират постоянно извозване.

След осем, десет и дванадесет часа товарът съответно се изпразваше напълно в края на полето, по този начин можеха да бъдат установени точните междинни резултати. След осем часа бяха измерени 43 739,68 сухи бушела или 1 111 тона. След още два часа броячът отмери 54 302,97 сухи бушела или 1 379,35 тона. Така досегашният рекорд за десет часа бе подобрен с около 6%. След още два часа бяха отбелязани 63 770,1 сухи бушела или 1 619,8 тона. Така по време на рекордната си работа LEXION 760 TERRA TRAC бе постигнал почти 135 тона в час или товарене на ремарке на всеки дванадесет минути.

LEXION 760 TERRA TRAC, както и всички продукти на CLAAS, можете да откриете при официалния вносител на марката за България фирма РАПИД КБ, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Публикувана в Агротехника
 
Серийното производсто на силажокомбайните Jaguar започва още през 1973 г. За успехът на машината способстват внедрените в нея иновативни решения и високата производителност. Доказателство е присъждането на комбайна JAGUAR TERRA TRAC на златен медал за иновации на SIMA 2019 в Париж.
Стремителният ръст от обемите на произвежданата царевица в края на 60-е години на манилаия век изисква все по-производителни технологии за прибирането на културата. CLAAS бързо оценява потенциала на пазара и още през юни 1973 г. започва производството на силажоприбиращ комбайн - моделът JAGUAR 60 SF.
Само три години по-късно се появява  JAGUAR 80 SF, които има още повече новости - възможност за разделяне на подаващия корпус от корпуса на барабана, добавен е вентилатор, осигуряващ непрекъснато подаване на раздробяваната маса в транспортната количка и първият автопилот на  JAGUAR.
С продажбата на над 7000 машини JAGUAR 690, 680, 685 и 675  CLAAS става лидер на европейския пазар. Моделът JAGUAR 800 се появява на пазара през 1993 г. Двигателите на новата серия с мощност от 310 до 340 к.с. се разполагали зад управляемата ос перпендикулярно по посоката на движение, което позволявало да се реализира проста система на директно задвижване, да се оптимизира системата на охлаждането и да се улесни достъпът до вътрешността на машината за техническото й обслужване. Тази конфигурация поставя стандарти за всички силажокомбайни и до ден днешен. Благодарение на оптимизирането на натоварването на водещия мост за първи път става възможно да се работи с осемредов адаптер за царевица. Предвидена е и система за централно смазване. Ускорителният барабан за бързото движение на потока на растителната маса е поставен веднага след дораздробителят на зърното CORN CRACKER.
2001 г. ознаменува още едно важно постижение - под капака на  JAGUAR 900 вече работи двигател с мощност 605 к.с. Също така е напълно обновен дизайнът на кабината. Всички функции вече се задават и проследяват през бордовия терминал. Може да се контролира процесът на наточване на ножовете на барабана или да се задават настройки на противорежещите пластини.
През 2003 г. се появява най-бързата версия на комбайна SPEEDSTAR, развиваща скорост до 40 км/ч. През 2016 г. клиентите на СLAAS получиха още по-висока производителност и комфорт, благодарение на пускането в производство на легендарния модел GREEN EYE с мощност цели 632 к.с. 
Представената в началото на 2008 г. серия 900 на JAGUAR има най-високо ниво на производителност и качество на раздробяването на масата, познати на пазара. Новите модели в серията са оборудвани с двигатели с различна мощност, както и с интелигентна система за управляване на мощността им. Появяват се и датчици за непрекъснато измерване на влажността на хранителната маса, а работата с машината става още по-лесна и удобна, благодарение на терминала CEBIS и новия режещ барабан V-MAX. Хпез 2009 г. златен медал на изложението Агритехника е присъден на автоматичната система за управление на силажопровода AUTO FILL, на комбайните JAGUAR 900. Системата осигурява лесен, автоматично регулируем процес на напълване на транспортното ремарке, който съществено намалява натоварването на оператора.
Още една престижна награда - Машина на годината  JAGUAR получава на изложението Агритехника 2011. Сред отличените от журито работни функции е системата за управление на мощността на двигателя DYNAMIC POWER, която я регулира в съответствие с натоварването.
2014 г. е дебютна за поредното поколение JAGUAR 800. В тази серия, както и в JAGUAR 900 е внедрена системата за автоматично управление на мощността на двигателя DYNAMIC POWER.
През 2017 г. CLAAS представи усъвършенствани модели на силажоприбиращите комбайни JAGUAR 900. Сред новите функции са безстепенно задвижване на адаптера, подобрена система за потока на масата, както и уникална концепция на шасито и система  AUTO FILL, изключваща загуби и позволяваща да се прави странично или задно разтоварване.
Подследният представител на семейството е JAGUAR 960 TERRA TRAC, който излезе на пазара през 2018 г. Това е първият силажокомбайн с полуверижна ходова част. Към явните предимства на новата концепция спадат предотвратяването на процеса на уплътняване на почвата  и възможност за движение по обществените пътища, благодарение на компактните габарити. Интелигентната система за обръщане в края на полето изключва повреди на растителната покривка и дава възможност за кръглогодишно използване на техниката. Именно тази машина спечели златен медал на изложението SIMA 2019. 
Днес серията  JAGUAR включва 12 модела. През 2019 г. от комбайна в завода в Харзенвинкел слезе 40 000-я  JAGUAR. Машината е с верижна ходова част TERRA TRAC и лимитиран дизайн.

 

Публикувана в Агротехника

По полята на България работят хиляди машини на CLAAS и AMAZONE, еталон за качество, прецизност и надеждност. РАПИД КБ традиционно заема първото място по продажби на комбайни в България. Новите модели от богатата гама на немските производители за 2019 г.  представят специалисти от фирмата, официален вносител на тази техника на българския пазар

296037 25Като единствен официален вносител на марката CLAAS за България, фирма РАПИД КБ и през тази година ще продължи да предлага на своите клиенти и почитатели най-актуалните новости при всички модели машини с тази марка.
Както е известно, фирма CLAAS произвежда пълна гама машини за земеделие, като се започне от машини за прибиране на реколта - зърнокомбайни и силажокомбайни, трактори, покриващи целия работен диапазон от 75 к.с. до 530 к.с., машини за товаро-разтоварни дейности – Scorpion и Torion и пълната гама „Зелена линия“ за прибиране и обработка на сенаж и силаж за животновъдството – косачки, балопреси, сеносъбирачи, сенообръщачи и транспортни ремаркета.
При по-малките зърнокомбайни акцентът тази година ще бъде върху моделите Tucano 320 и Tucano 440, които със своята производителност, надеждност и качество на изработка са се доказали в последните няколко години сред клиентите на марката. Интересна новост при серията Tucano 4xx са моделите 430 Montana и 450 Montana, които са оборудвани с едноименното окачване, позволяващо на машината да работи по силно наклонени терени и съответно да компенсира до 18% (Tucano 430) или 16% (Tucano 450) наклон. Tucano разполага вече и с нов мултифункционален подлакътник за управление на основните функции на машината, само с едно докосване.
При по-големите серии комбайни, традиционно силно представяне прави Lexion 660, съчетаващ всички силни качества на една универсална машина. Със своята концепция APS и сламотръси, с нея се постига идеалният баланс между висока производителност и отлично качество както на прибраното зърно, така и на сламата.
За клиентите, обработващи големи площи и търсещи висока производителност, фирма РАПИД предлага флагманите Lexion 750, Lexion 770 и Lexion 780. Тези APS хибридни машини съвместяват двете основни технологии за овършаване и сепариране на прибирания материал и гарантират висока производителност за единица време. За постигане на тази висока производителност се грижат и множество системи за автоматизация, които помагат дори на неопитен водач да постигне високи резултати по време на жътва. Управлението на всички системи, разбира се, е поверено на мощен компютър. А най-голямата новост при системата CEMOS AUTOMATIC е наличието на т.н. изкуствен интелект, който дава възможност на машината да се самообучи и самонастрои към условията на работа на полето в реално време. В синхрон със системата 4D, предлагана при тези модели за настройване на сепарацията и очистването в зависимост от наклона на терена, резултатите постигани по време на жътва са наистина впечатляващи. А в комбинация и с опцията за гумено-верижно задвижване TERA TRAC на предния мост, трудно достъпните терени вече не са проблем.
ТРАКТОРИТЕ CLAAS
предлагани от официалния вносител в България, също са съобразени с търсенето на пазара и последните тенденции в земеделието. Като фокус-модели в диапазона от 100 к.с. до 140 к.с., Arion 420 и Arion 440 могат да отговорят и на най-взискателните почитатели на марката. Предлагат се всички новоразработени технологии в този клас, както по отношение на задвижването с трансмисии QUADRISHIFT и HEXASHIFT с напълно автоматизирана смяна на предавките, така и по отношение на комфорта на водача – активен преден мост PROACTIV, окачване на кабината, прозрачен покрив за работа с челен товарач и други.
Друг универсален трактор, който предизвиква сериозен интерес на пазара, е Arion 630. Със своята гъвкавост и възможност за богато оборудване, той се налага като безценен помощник във всяко стопанство.
При големите трактори, фирма РАПИД може да предложи решение за всеки земеделски производител и да удовлетвори и най-високите изисквания. Тракторите от сериите Axion 800 и 900 предлагат мощност и здравина, съчетани с ненадминат комфорт.
267669 25От тази година всички самоходни машини на марката CLAAS, оборудвани със система за предаване на телеметрични данни в реално време TELEMATICS, ще предлагат и още една екстра – възможност за диагностика от разстояние при настъпване на повреда. Това ще съкрати времето за ремонт и ще спести разходи по отстраняване на неизправности.
Машините от „Зелената линия“ на CLAAS в помощ на животновъдите присъстват с най актуалните новости в портфолиото на РАПИД и през този сезон. CLAAS предлага лесно и правилно решение за всеки вид дейност, с използване на последно поколение технологии и гаранция за качество и дълъг живот на техниката, която произвежда.
AMAZONE -ЛИДЕРЪТ ПРИ ИНВЕНТАРИТЕ
Рапид КБ през 2019 г. Предлага полунавесен обръщателен плуг Hektor от AMAZONE с 6 до 8 плужни тела и механично регулиране на ширината на браздата от 38 до 50 см. Моделът Hektor е специално разработен за претенциозни почвени условия. Здравата машина се характеризира с лекота на работата и настройките, гарантира висока степен на сигурност при употреба и е подходяща за трактори с мощност до 360 к.с.
С гордост Рапид КБ представя новото поколение прикачни полеви пръскачки UX 01 с обем на резервоара от 4 200 до 6 200 литра са още по-прецизни и мощни, и осигуряват допълнителен комфорт. С изцяло новата концепция на обслужване и иновативното водене на щангите с широчина на щангите от 21 до 40 м, UX 01 демонстрира комфорт до последния детайл.
НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРИКАЧНИ ПРЪСКАЧКИ UX01 ОТ АМАЗОНЕ

То се характеризира с лесно обслужване и впечатляващ комфорт във всички модификации. Максимална прецизност за оптимални резултати от работата 50 см широчина на секциите и оптимален подбор на дюзите благодарение на системите за интелигентно превключване на дюзите AmaSwitch и AmaSelect. Доказана мощност при работа на полето и в селскостопанския двор. Активно водене на щангите. ContourControl за оптималното им водене във вертикално направление и високи работни скорости. SwingStop за активно погасяване на вибрациите с цел намаляване на хоризонталните движения на щангите. Автоматични програми за почистване – от бързо и ефективно до интензивно и перфектно. Автоматични профили за пълнене в пакет Comfort plus. Лека, компактна, маневрена – къса конструкция с голям ъгъл на насочване на моста за максимална маневреност при работа.
ОТ ТАЗИ ГОДИНА АМАЗОНЕ ПРОМЕНИ ДИЗАЙНА НА СЕРИЯТА ПОЛЕВИ ПРЪСКАЧКИ UX
Всички машини разполагат серийно с изцяло облицовано дъно, което приплъзва насажденията под машината и ги предпазва ефективно от увреждане. Производствените модели UX-01-Super впечатляват най-вече с новите сиви капаци отляво и отдясно в предната част на машината. Под капака отляво се съхранява системата SmartCenter с резервоар за промивно подаване и цялата арматура за обслужване заедно с връзките за смукателното и нагнетателно пълнене и 2 уплътнени срещу прах отделения за съхранение. Под десния капак е разположено допълнително заключващо се отделение за съхранение, с обем от 240 л, уплътнено срещу прах и с подвижно междинно дъно. Високовдигащите се капаци позволяват безпроблемното пълнене и обслужване на машината. Опционалното LED осветление, което може да бъде допълнително доставено и монтирано под подвижните капаци, осветява оптимално работния участък двустранно и резервоара за промивно подаване при работа на тъмно.
Новост в пръскачките UX01 е сгъването Flex 2 с активно водене на щангите ContourControl. С цел ускоряване на сгъването AMAZONE заменя обикновеното последователно сгъване със сензорно управляван процес.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 14 Януари 2019 14:48

CARGOS 8500 вече с шаси tridem и гуми 30,5 цола

За максимална защита на почвата при всякакви условия CLAAS вече предлага CARGOS 8500 с триосно шаси „tridem“ и гуми 30,5 цола, уникална комбинация в този пазарен сегмент. Новото комбинирано ремарке е с обем 41,5 м3 (DIN).

Големи гуми и движение „кучешки ход“ щадят почвата

С комбинираното ремарке CARGOS 8500 и гумите с размер 30,5 цола, в комбинация с триосно шаси tridem за пръв път се предлагат в профисегмента до 40 м3. Новият вариант шаси позволява използване на гуми с размер до 710/50 R30,5. Големият диаметър до 1,48 м осигурява малко съпротивление при триене. Голямата контактна повърхност на гумите намалява вредите от уплътняване, особено върху влажни почви и почви с ниска товароустойчивост, и по този начин гарантира добива и качеството на фуража. В комбинация с награденото от DLG електро-хидравлично управление ремаркето може да се използва в режим „кучешки ход“. По този начин повърхността, върху която се преминава, се увеличава още повече и теглото се разпределя оптимално.

Точно показване на теглото на товара

В допълнение към хидравлично окачените оси всички модели могат да се снабдят допълнително с дисплей, показващ теглото на товара. С точност до +/– 1% се регистрира общото тегло и пълното тегло. Опционалният външен дисплей показва актуалното нетно тегло отвън на ремаркето. Тази функция може да се включва и изключва през терминала и дава възможност, например, директно на полето лесно и удобно да се калибрира регистрирането на добива на силажокомбайна.

Новият CARGOS 8500 Tridem с гуми 30,5“ освен това предлага всички удобства на комбинираните ремаркета CARGOS:

Оптимално разтоварване благодарение на спускащото се дъно

Управляемият подбирач с работна ширина 2 м поема чисто ожънатият материал. Големият ротор с транспортиращи лопатки с ширина 22 мм осигурява високоефективно и щадящо транспортиране на материала, и оптимално качество на рязане. Утвърдената система EFFICIENTFEEDINGSYSTEM (EFS) премества ожънатия материал веднага след отрязване през спуснатото с 500 мм дъно към вътрешността на ремаркето. Благодарение на плътното подреждане на ожънатия материал по време на товарене в резултат от спускащото се дъно се използва пълният полезен обем. Опционалният агрегат с измерващи валци може да се демонтира за нула време за допълнителен товарен обем и по-бързо разтоварване на силажа.

Стабилни двойни ножове с индивидуално задействане

За оптимална достъпност при смяна на ножовете ножовият държач може да се завърти хидравлично, а дъното да се повдигне нагоре. Двойните ножове CLAAS са заточени от двете страни и са изключително устойчиви. С високата си издръжливост 40-те ножа гарантират отлично качество на рязане. При дълги работни дни те могат просто да се завъртят. Всички ножове са индивидуално защитени от чужди тела и са снабдени с автоматично връщане в изходно положение. Освен това предварителното натягане може да се настрои за различни работни условия, което щади ножовете и удължава живота им.

Автоматично шарнирно регулиране на теглича

Освен серийната възможност през обслужващия терминал да се зададат различни позиции на теглича за автоматично задействане в режим на товарене, транспортиране и движение в края на полето, имате опция за автоматично шарнирно регулиране на теглича. Чрез активното регулиране на теглича в режим товарене се осигурява постоянно достатъчно свободно пространство между теглича, ротора и ремаркето, и по този начин оптимален поток на материала.

ICT облекчава работата на водача

Посредством ICTCRUISEPILOT ремаркето поема контрола на полето. Той контролира скоростта на движение на трактора в зависимост от натоварването на подбирача. Тракторът и CARGOS действат като едно цяло, работата на водача се облекчава и той може да се концентрира върху контрола на работата. По този начин се увеличават производителността и ефективността. Освен това ICTCRUISEPILOT осигурява хомогенен поток на материала, благодарение на равномерното натоварване в товарния отсек. Това гарантира точно рязане и отлично качество на фуража.

Новото ремарке CARGOS 8500, както и всички продукти на CLAAS, можете да откриете при официалния вносител на марката за България фирма РАПИД КБ, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Публикувана в Агротехника

CLAAS, един от водещите световни производители на селскостопанска техника, увеличи оборота си на 3,889 млрд. евро спрямо 3,761 млрд. евро в предходната година. Резултатът преди облагане с данъци се увеличава значително от 184 на 276 млрд. евро.

Продължихме курса си на растеж в една непостоянна пазарна обстановка и подобрихме своята рентабилност. Особено силни бяхме в Германия и Западна Европа,“ каза Херман Лобек, говорител на мениджмънта на концерна CLAAS.

Световният пазар на професионална селскостопанска техника тази година отбеляза стабилно развитие в унисон с очакванията на компанията. CLAAS значително увеличи оборота си в ключови пазари като Франция, Германия и Великобритания. В страните извън Европа ситуацията е пъстра – докато в Северна Америка оборотът в местна валута расте, Китай регистрира спад в резултат на нестабилния пазар.

Инвестициите в научни изследвания и разработки се увеличиха на 233 млн. евро при 217 предходната година, като са се удвоили за последните 10 години. CLAAS бе първият производител, който представи на пазара с JAGUAR 960 TERRATRAC силажокомбайн с гумено-верижно задвижване. Новата концепция, донесла на модела награди, предлага оптимално предпазване на почвата при всякакви условия. JAGUAR се допълва от новите приставки за царевица ORBIS, които осигуряват оптимален поток на материала. Бе представена и новата генерация зърнокомбайни TUCANO. За пръв път в тази серия разполагаме с модели, които могат да изравняват страничен наклон до 18 процента.

Важни нововъведения има и при техниката за прибиране на фураж: нова серия преси за кръгли бали ROLLANT 540 и новата косачка с предно навесване с оптимално адаптиране към контура на терена DISCO MOVE.

CLAAS инвестираха не само в нови продукти, а и в насърчаваща иновациите работна среда. Значително се увеличиха инвестициите в недвижимо имущество. Стартира модернизирането на главната монтажна линия в Льо Ман, което гарантира растежа в бизнеса с трактори. Разширява се и бизнесът в дейностите Сервиз и Резервни части. В Хам бе изграден нов склад с високи регали, с което се удвоиха местата за съхранение на палети на 58 000. Довършен бе новия тестови и изпитателен център за машинни компоненти в Харзевинкел. Отделно бяха направени големи инвестиции в нови търговски централи във Великобритания и Франция.

Броят на служителите на CLAAS в световен мащаб към 30 септември 2018 наброява 11 132 души при 10 961 миналата година. В Германия ситуацията е сходна – там служителите са 5 295 при 5 100 миналата година. Броят на стажантите през 2018 се увеличи на 714.

През новата 2019 CLAAS очаква стабилно развитие на глобалните пазари за селскостопанска техника. Растящата нужда от професионална селскостопанска техника е един от факторите за успех. Рисковете се пораждат от световните търговски конфликти, които повлияват и селскостопанските стоки. С оглед тези прогнози CLAAS очаква през предстоящата финансова година оборот малко над нивото от предходната година и стабилен резултат преди данъци.

Всички продукти на CLAAS може да намерите при официалния представител на марката за България фирма РАПИД КБ, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Публикувана в Агротехника

Група български земеделци посети в Германия заводите на двата водещи производителя на селскостопанска техника, водена от единствения официален вносител на марките за България – фирма РАПИД КБ

Ася Василева

Наш спец. пратеник в Германия

Фирма РАПИД КБ има една добра традиция. Всяка година в навечерието на Коледните и Новогодишните празници тя подарява на свои клиенти едно незабравимо пътуване в празнична Германия. Тази година след посещението на заводите на CLAAS и AMAZONE, чийто единствен официален представител е за България, и където фермерите научиха какво са им подготвили производителите за новата земеделска година, късметлиите заедно с представителите на РАПИД КБ посетиха Коледните базари на вълшебния Мюнхен.  Защото след усилена година всеки има право на цветно коледно вълшебство. И то се знае – много бира и вкусни германски наденички. Не се сещам за по-добър начин да съчетаеш полезното с приятното и да се подготвиш за предстоящата селскостопанска година.

RG 1

Вече за трети път имам честта и удоволствието да съм част от тази група. И всеки път има какво ново да науча. При CLAAS и AMAZONE нищо никога не стои на място – заводите се разширяват, обновяват, създават се нови модели техника, производството става все по-високотехнологично. Всеки път съм изненадана от темпа, с които германските производители внедряват новости в своето производство. Но докато при мен този факт провокираше журналистическото ми любопитство, то за групата от 15 фермери от цяла България, както големи, така и не толкова, това беше въпрос на жизненоважна преценка какви машини да изберат за своите стопанства.

В агробизнеса, както и във всеки бизнес, става въпрос за пари. Но в земеделието проблемът е още по-чувствителен, тъй като фабриката ти е на открито и производството зависи от капризите на времето, а разликата между себестойност и печалба е много ниска. Маржовете на печалбите на фермерите се свиват всяка година. И тъй като цените на земеделската продукция едва ли ще растат в скоро време, то фермерите търсят начини за оптимизиране на производството и намаляването на разходите. Няма как да спестиш от семена и препарати. Затова важен фактор за рентабилното производство са добрите машини – високопродуктивни и икономични. Именно такива са машините, предлагани от CLAAS и AMAZONE. А заедно те създават перфектната технологична верига за работа във всяко стопанство и при всякакви условия.

RG 3

По време на посещението си в заводите на CLAAS в Харзенвинкел и на AMAZONE в Оснабрюк земеделците проследиха как се раждат машините, на които разчитат за своето рентабилно производство. Защото да се посети заводът, е най-сигурният начин да видиш с очите си и да пипнеш с ръцете си машините, да наблюдаваш производствения процес – от първото болтче до готовите машини през цялостната проверка на качеството. Да проследиш как се боядисва всяка една част и да обмениш мнения както със собствениците на бранда производител, така и с колеги от цяла България. И разбира се, с представителите на фирма РАПИД КБ – Христо Маринов, продуктов мениджър за CLAAS, Алеко Стоянов, продуктов мениджър за AMAZONE, Димитър Станев, ръководител на филиал Монтана на РАПИД КБ, и Илия Илиев, търговец от регион Добрич, които през цялото време се грижеха за това фермерите да получат отговор на всичките си въпроси и да се чувстват максимално удовлетворени от пътуването.

RG 5

 

Само на място в завода фермерите могат да видят къде и как се раждат техните машини. Така те се запознават с истинския процес на производство, виждат какви материали се влагат, колко много внимание се обръща на всеки детайл. Те могат да се убедят, че всяка една машина, която слиза от поточната линия, се тества, преди да замине към своя собственик. Ако не дойдат тук, фермерите не могат да се докоснат до философията на фирмата производител. И да усетят колко старание и душа влагат в създаването им. Атмосферата на работа не може да се почувства никъде другаде“, казва Христо Маринов.

Гостуването ни в Германия започна в завода на компания CLAAS в Харзенвинкел –

най-големия завод за производство на комбайни в Европа

Всеки ден оттук към фермерите по света тръгват по 40 зърнокомбайна и 10 силажокомбайна. Но преди да напуснат завода, в отдела за контрол на качеството се тестват 260 ключови точки на всяка една машина, за да е сигурно, че тя е безупречна и няма да подведе своя нов собственик. И не е случайно, че CLAAS е световен лидер в продажбите на комбайни, въпреки че и досега остава семейна компания.

RG 10

Фермерите посрещна експорт мениджърът на CLAAS за България Карстен Волк. Той разказа, че CLAAS е семейна компания за милиони, тъй като смята всеки един от своите милиони клиенти за член на семейството. „Затова им предлагаме само най-прецизните и съвършени машини, каквито ще предложите на роднините си”, сподели още Карстен Волк. И добави:

  • От създаването си през 1913 г. компанията никога не е спирала да се развива. През 1936 г. тя произвежда първия комбайн и оттогава прибиращите ни машини, които работят по цял свят, са милиони. Никога не спираме инвестициите в нови технологии. Първия патент компанията получава през 1921 г. – оттогава досега имаме над 6000 регистрирани патента. Всяка година към тях се прибавят по 100 нови патента. Защото девизът на CLAAS е: “Никога не спирай в търсене на съвършенството”. Ние сме в постоянно търсене на най-умния комбайн, който може да бъде произведен. През 2017 г. постигнахме рекорден оборот от 3,8 млрд. евро и очакваме той да е дори още по-висок през настоящата година. Само през миналата година 203 млн. евро са вложени в развитие и иновации. При нас работят повече от 500 инженери. И защото сме семейна компания, можем да гарантираме на фермерите навсякъде по света, че работим с мисъл за бъдещето. При нас решенията не се вземат от днес за утре. Другото, което можем да им гарантираме, е доставка на резервни части в рамките на 24 часа, защото знаем колко е важно това за тях. В новия централен склад на компанията винаги се поддържа наличност от 160 000 позиции.

Само от десетина година CLAAS навлезе и в бизнеса с трактори, а вече се превръща в лидер и в този сегмент. Доказват го многочислените награди, които компанията спечели за своите трактори и това, че вече е продала повече от 100 000 трактора в цял свят.

След това групата ни посети клиентския център и музея на компанията, присъства на презентация на новите машини за 2019 година и най-важното – всеки се докосна до производството на бъдещите машини в завода. Всички бяхме много впечатлени от перфектната германска организация на производството, както и от Центъра за обучение на кадри, където CLAAS подготвя младежи, завършили средно образование, за работа в своите заводи.

RG 16

Няма какво да се говори, CLAAS си е CLAAS и по-добър комбайн не е измислен“, обобщи посещението Боян Бурчин, собственик на фирма Зора Агро от Вълчи дол.

Посещението на българската група продължи в китното германско градче Оснабрюк, близо до което са разположени заводите на AMAZONE. В завода на компанията, основана през 1883 г., групата ни бе посрещната от Матиас Волте, маркетинг мениджър. Това веднага подчерта, че AMAZONE не произвежда самоцелно машини, а прави цели технологично съвместими линии за интелигентно земеделие.

Българските фермери научиха, че AMAZONE е

най-голямата семейна фирма за прикачен инвентар в света

Тя произвежда първата комбинирана сеялка в света, първата торачка с два диска, инициира създаването на системата ISOBUS, разработва и произвежда робота-агроном Bonirob, работи върху внедряването на GPS-системи в своите машини. Компанията печели 26 медала от последните 9 изложения Агритехника. Всяка година тя реинвестира 5 на сто от печалбата си в нови разработки. През трудната 2017 година AMAZONE постига оборот в размер на 467 млн. евро. Компанията има 8 завода по света, в които работят 2000 души, а 80 на сто от производството й се изнася извън Германия.

RG 11

Уникално за производството на AMAZONE е, че компанията сама произвежда 98% от частите за своите машини. Дори болтчетата са произведени под марката AMAZONE и компанията гарантира за тяхното качество. А това не е маловажно. Защото машините на фирмата обещават на фермерите 5% повече добив, до 30 на сто по-ниска консумация на гориво и до 60 на сто по-малко време за работа.

Машините на компанията са известни по цял свят със своето качество, надеждност и висока производителност, което води освен всичко друго и до високата им остатъчна стойност на вторичния пазар. А собствениците на AMAZONE гарантират бърз и квалифициран сервиз, както и сигурно и експресно снабдяване с резервни части.

След това българските фермери имаха възможност да разгледат детайлно завода и производството в него, както и да присъстват на демонстрация на самоходната пръскачка PANTERA 4502 и прикачната пръскачка AMAZONE UX 5200 Super.

Особено впечатляващо бе посещението в лабораторията на производителя. Тук всеки може да изпрати образци на тора, който е закупил, и да получи рекомендации за правилните настройки на своята торачка AMAZONE, съобразно вида и качеството му.

Всичко е изпипано до последния детайл. Много ме впечатли, че при пръскачките, освен за работните параметри, е помислено много и за транспорта. Много съм доволен от посещението, защото виждаш машини, които няма къде да видиш другаде. Запознаваш се с тях в детайли и когато дойде времето да подмениш автопарка, вече си наясно какво искаш да вземеш“, сподели в края на посещението Мирослав Цветков, арендатор от с. Търнак, Врачанско.

RG 9

Това, за което фермерите споменаваха най-често по време на посещението ни в заводите на германските производители, бе перфектното качество на изработка на машините. Качеството е първото условие, когато избираш такава скъпоструваща техника, от която зависи производството ти. По този показател машините на CLAAS и AMАZONE си остават на върха. Важни са сервизът и резервните части. За тях успешно се грижи фирма РАПИД КБ. Фактори са цената и остатъчната стойност. А машините на CLAAS и AMAZONE могат лесно и на добра цена да се продадат и на вторичния пазар. И не на последно място – става въпрос за две големи и мощни, но все пак семейни компании, които не зависят от фондовите борси и своите акционери, които изискват бързи печалби на всяка цена. Те приемат фермерите в своето семейство и се грижат за тяхното добруване ,като за близки роднини.

Затова, както и по цял свят, така и по полята на България, работят хиляди машини на CLAAS и AMAZONE. Те отдавна са се доказали като еталон за качество, прецизност и надеждност. А фирма РАПИД КБ като цяло и нейният управител ПЛАМЕН БОГОЕВ са надеждна опора на фермерите и гарант за безаварийна работа на техните машини. Това е възможно благодарение на екипа от изключителни професионалисти, които работят във фирмата. Днес РАПИД КБ е един от безспорните лидери на българския пазар на земеделска техника и пръв избор за всеки фермер, решил да закупи прибираща техника.

RG 18

ХРИСТО МАРИНОВ, ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР CLAAS В РАПИД КБ:

В лицето на РАПИД КБ и CLAAS фермерите имат стабилен партньор

Фермерите видяха в завода и в Технопарка на CLAAS последното поколение както при комбайните, така и при тракторите. Тези машини са с най-новите технологични решения. Само на място може да се види почти цялата гама от предлаганите машини и така земеделците могат да направят по-конкретен избор.

Интересни са новите колесни товарачи TORION, които също бяха показани тук. Те са съвместна разработка на CLAAS с Liebherr. Ние показахме една такава машина на последното издание на БАТА Агро. Предлагат се модели във всички категории – от малките с капацитеттовароподемност 4 тона до големи с капацитет 15 тона. Интересни са също хедерите Convio и ConvioFlex, които тепърва предстои да покажем в България. Те са универсални, с гумени ленти. С тях може да се прибират всякакви бобови култури, грах, нахут, както и пшеница. Изключително ефективни са, с голяма производителност.

Това, което впечатли българските фермери в завода на CLAAS, бе изключителното технологично ниво и спазването на дисциплината при производството. По-специално, земеделците обърнаха внимание на боядисването на детайлите, автоматизацията на този процес и контрола на качеството, който се прави на всеки един етап от производството на машината.

Надяваме се, че българските земеделци успяха да усетят духа и да се почувстват част от голямото семейство на CLAAS. Те успяха да видят машини, които ги няма в България, да зададат своите въпроси директно на производителя и надявам се - да получат цялата информация, която им е необходима, за да изберат правилните машини за своето стопанство.

А интересът на българските земеделци към марката CLAAS се доказва от много успешните продажби през настоящата година. През цялата година се усещаше стабилност на пазара и резултатите го показват. За следващата година мисля, че ще запазим нивото Поне аз - не очаквам някакви големи флуктуацииизненади, а по-скоро стабилен пазар.

Както българските фермери успяха да видят с очите си, фирма CLAAS е семейна фирма. В нея се спазват изключително строго принципи като коректност, приемственост и грижа. Надявам се, че клиентите ни са усетили тази атмосфера, те винаги могат да направят връзката с производителя чрез РАПИД КБ и съответно да разчитат на помощ, да знаят, че имат стабилен партньор зад гърба си.

Ние, в РАПИД КБ, по примера на фирма CLAAS, винаги се стремим да бъдем коректен партньор на фермерите, да реагираме бързо на техните нужди и те да знаят, че имат подкрепа в наше лице. Стремим се непрекъснато да повишаваме бързината на реакция и качеството на обслужването.

RG 7

КАРСТЕН ВОЛК, ЕКСПОРТ МЕНИДЖЪР НА CLAAS ЗА БЪЛГАРИЯ:

РАПИД КБ е нашият единствен партньор в България

Имаме много новости за предстоящата 2019 година. Например, последната версия на TUCANO, който вече има планинска версия Montana. Досега тя бе налична само в серията LEXION. Имаме нов хедер MAXFLOW, който е перфектното решение за фермери, на които се налага да прибират различни култури за един сезон с една машина. Лесно може да ожънете пшеница, ечемик и след това, без да се налага да се правят големи промени по хедера, може да се прибира рапица или соя. Всичко става само за няколко минути. Предлагаме също и много висококачествени и високотехнологични оризокомбайни. Те се ползват с огромен успех навсякъде по света.

В сравнение дори със съседни страни като Румъния и Сърбия, в България се търсят предимно големи комбайни и трактори. Особено при комбайните.

Ние много разчитаме и силно се доверяваме на нашия партньор в България – фирма РАПИД КБ. Аз лично отговарям за българския пазар вече три години и виждам, че дори за този къс период от време фирма РАПИД КБ направи огромни крачки в своето развитие. Компанията мащабно инвестира в персонал, в хора, които са отговорни за ежедневния контакт с нашите клиенти. А това е много важно, когато става дума за такива големи инвестициите, каквито са инвестициите в комбайн или трактор. Всички специалисти на РАПИД КБ всяка година преминават обучение в CLAAS, за да бъдат винаги в течение на най-новите промени в машините. Съветвам всички фермери да закупуват своите машини само от официалния ни дилър, защото това са много сложни машини, които се нуждаят в следпродажбено обслужване, което само РАПИД КБ може да им предостави.

Що се отнася до пазара на земеделска техника, тази година имаше едно възстановяване на нивата. Фермерите започнаха да купуват техника отново и пазарът се оттласна от една много ниска точка през последните 2 години. Но новите фактори, като сушата например, правят прогнозите за догодина несигурни. Трябва да видим какви ще са пораженията по реколтата и настроенията на фермерите за инвестиции на този фон.

Ние предлагаме на фермерите най-добрите решения за техните стопанства. Така че сме убедени, че те ще продължат да залагат на техниката на CLAAS.

RG 4

 

АЛЕКО СТОЯНОВ, продуктов мениджър AMAZONE във фирма РАПИД КБ:

AMAZONE – германският лидер при инвентара

AMAZONЕ e фирма с над 130 години история. Едни от най-търсените машини в България на този производител са 4-метровите есенни механични сеялки за слети култури. Сеялката е с един изсяващ диск и чистач за чистене на кал. Има браздир, който прави твърдо легло, така че когато семето падне и се зарине, не остава въздух. При пролетните сеялки има два варианта. Единият е с ралник, а другият е с два диска. При сеялката с двата диска изсяването е контурно.

Плуговете на AMAZONE вече също се наложиха в България и се представят отлично на нашите почви. Машините са просто прекрасни, вече предлагаме плугове с от 2 до 6 корпуса с различни видове отметателни дъски за всички видове почви. Плуговете на AMAZONE са с 3 вида защити – хидравлична, болтова и пружинна.

Самоходните пръскачки на AMAZONE също са много търсени от българските земеделци. Имаме доста продадени машини, и то при видни наши земеделци, за които е важно разпръскването на препарата да става както трябва, с висока скорост за голяма производителност. Говорим за работна скорост 18 – 20 км/ч, която не се отразява на качеството на пръскането. Особеното при пръскачките на AMAZONE е, че крилата се изработват в завода на AMAZONE. Те се огъват по специален профил и после всяка ненужна стомана се изрязва. Така крилата стават леки и имаме хем здравина, хем лекота, което е много важно при пръскачките. И още нещо важно: AMAZONE имат патентован съединяващ болт под формата на конус и няма хлабина в крилата. Шасито на пръскачките е на тандемно окачване, всяка гума е независима и движението не оказва влияние върху крилата. Машината е с 2 помпи.

Машините, които предлага РАПИД КБ, са много качествени и земеделците го оценяват. В България фермерите все повече се ориентират към качествената техника. Преди имаше бум на закупуването на турски и други евтини инвентари. Но хората разбраха, че след 2-3 години тези машини са вече разпокъсани, заварявани, не работят добре, харчат скъпи торове и препарати нахалост. Ако пръскачката, сеялката и торачката ти не са хубави, то няма да ти излезе сметката.

От тези машини зависи всичко. Като сееш, ако машината не спази нормата, няма да ти излязат бройките; ако торачката не ти натори както трябва, само си си хвърлил парите на вятъра, а препаратите са една от най-големите инвестиции на земеделците; а ако не напръскаш, растенията заболяват и пропада цялата реколта.

 

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 10

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта