Димитър Греков – министър на земеделието и храни, Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ и Пламен Лазаров – зам. изпълнителен директор на БАБХ, заедно с началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на БАБХ обсъдиха актуални трудности и проблеми, свързани с растителната защита.
Растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви и затова е важно да се осигури ефективен административен модел за нейното функциониране. В този смисъл бяха обсъдени евентуални промени в законодателството с цел да се регламентират ясно задълженията и отговорностите на специалистите по растителна защита.
Бяха споделени и трудности, които специалистите срещат в своята работа на терен. Министър Греков и ръководството на БАБХ се ангажираха с разрешаването на дискутираните проблеми своевременно.

Публикувана в Растениевъдство

„След въвеждането на новите практики за контрол, ефективността на Българската агенция по безопасност на храните е повишена близо 150 пъти.“ Това съобщи изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов на пресконференция днес. През 2013 г. в София (град!) са извършени над 8000 проверки, но са съставени едва 23 акта. Само за месец март тази година при 354 проверки на търговски обекти на едро (складове, борси и тържища), съставените актове за административни нарушения са 176, тоест при половината от проверките. Възбраненото количество храни за месец март в София е 100 тона, което надвишава цялото количеството от 70 тона, отчетено за цялата 2013 г.

„Новите практики показват изненадващи резултати. Нарушенията са от сериозен характер, свързани с безопасността на храните – липса на проследимост, неясен произход, изтекъл срок на годност, нарушение на температурни режими на съхранение. Всичко това носи риск за потребителите“, коментира изпълнителният директор на БАБХ.

Във връзка с приближаващите Великденски празници Българската агенция по безопасност на храните вече започна тематични засилени проверки на чувствителните стоки – яйца, агнешко месо, козунаци, бои за яйца. До момента не са установени нарушения, но 24 часовия контрол продължава. "Общото впечатление е, че притеснение сред хората е по-голямо, отколкото трябва да бъде, тъй като засега няма установени нарушения сред козунаците, агнешко месо, багрилата за яйца и няма основание за безпокойство", коментира директорът на БАБХ.

За да се засили контролът от страна на Агенцията трябва да се включи и гражданското общество, активните потребители биха били достатъчно полезни в насочване на вниманието на инспекторите с конкретни и точни сигнали. В тази връзка на 10 април БАБХ организира Ден на отворените врати във всичките 28 Областни дирекции по безопасност на храните в страната. Инициативата се прави с цел да информират гражданите за работата на Агенцията и да привлекат активни потребители, които да съдействат при осъществяване контролната дейност на Агенцията.

Сред целите на инициативата е създаване на екип от граждани, които биха се включили в помощ на Агенцията, като я насочват към проблемни зони, където могат да се извършват проверки. В това отношение помощ ще бъде получена и от Гражданско движение “ДНЕС”, което има приемни в цялата страна и много доброволци.

Гражданите, които посетят дирекциите на БАБХ в деня на отворените врати, ще бъдат информирани за това какво трябва да гледат на етикетите на хранителните продукти и за важността от ваксинирането на домашните любимци и др.

"Това е първа стъпка към информирано включване на гражданите в процеса на контрол, което е от полза за цялото ни общство", каза Моллов.

Публикувана в Новини на часа

Болестта не е опасна за хората, но е изключително опасно вирусно заболяване при свинете 

Българската агенция по безопасност на храните предприема превантивни мерки за предотвратяване на евентуални рискове от появата на заболяването африканска чума по свинете на територията на страната, след констатирани огнища на АЧС в Република Литва.

При извършване на проверките по планов официален контрол в обектите за производство и търговия с храни и при извършване на проверки при граничните инспекционни пунктове, ще се проверява за наличие на суровини и храни (свинско месо, преработено месо, непретърпяло термична обработка, сурово-сушени месни продукти) с произход от регионите на огнищата на заболяването в Литва.
Особено внимание ще се обърне на международните речни, морски и въздухоплавателни средства, като ще се следи за стриктното спазване на процедурата по обезвреждане на хранителните отпадъци от тях.
Официалните ветеринарни лекари, отговорни за здравеопазване на животните ще информират лицата, отглеждащи свине, включително и източнобалканска порода, за клиниката на заболяването, както и за спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти.
Публикувана в Новини на часа

За първи път екипи проверявали обекти, разпространяващи хранителни продукти, 24 часа в денонощието.

Два пъти по-малко нарушения е открила Агенцията по безопасност на храните в края на миналата година, коментира нейният председател Пламен Моллов в ефира на Bulgaria On Air. За първи път е била приложена и схема на 24-часова проверка на хранителни заведения или търговски обекти за хранителни стоки в рамките на месец. По-малкият брой на установените нарушения според Моллов се дължи на факта, че проверките са били предварително обявени.
Той допълни, че най-честите нарушения по отношение на безопасността на храните е свързана с хигиената на проверяваните продукти и заведения за предлагането им, с отсъствието на етикети на хранителните продукти, с несъответствие на етикетите по отношение на качеството и съдържанието, с лошо съхраняване на продуктите и т.н. Друг ключов проблем е отсъствие на проследимост на продуктите и с продажба на месо, което не е обозначено откъде произхожда.
Моллов обясни, че отговорността за нарушението носи последният доставчик, но когато бъде установено такова, се проверява цялата верига, тъй като е възможно производителят да не е указа точно как да се съхранява продуктът.
По думите на председателя на Агенцията по безопасност на храните санкцията има най-голям ефект, ако е ясно, че няма как да бъде избегната.
„Ако е прекалено висока, за да не влезе в сила, или пренебрежително ниска, няма особен ефект“, коментира още Моллов.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 16 Декември 2013 10:07

Системните нарушители в черен списък

Това обеща изпълнителния директор на Българската агенцията по безопасност на храните проф. Пламен Моллов по "Дарик" радио. „Ефектът ще е много силен и вярвам в действията на такава мярка. Глобите не винаги са достатъчно ефективни и понякога са символични като наказания", аргументира се Моллов. Той добави, че ако се въведе подобна мярка, хората бъдат и по-добре информирани. Най-вероятно подобна информация ще се съдържа на сайта на агенцията. „В момента правим промяна на сайта ни, за да стане портал, насочен към потребителите, да има друг тип информация", уточни той. Според проф. Моллов гражданското общество трябва да се привлече в контрола, като се подават сигнали и се правят разяснителни кампании и допълни, че акцентът вече трябва да е върху българския потребител.Във връзка с предстоящите празници в продължение на 30 дни се въвежда завишен 24-часов контрол за качеството на храните. „Идеята ни е тази практика да стане целогодишна, но няма как това да се случи веднага. В случая не става въпрос за кампанийно действие по Коледните празници. Просто този период на годината е характерен със завишен риск за некачествени храни - има струпвания на много хора, повишена покупателна способност, затова се предлагат повече храни със съмнително качество", допълни проф. Моллов.

Публикувана в Новини на часа

Това е залегнало в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) през 2014-2020 г.

Безкомпромисни изисквани към безопасността на храните, увеличаването на производството на биохрани и засиленият контрол върху качеството на храните ще са сред основните приоритети на Българската агенция по безопасност на храните в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) през 2014 - 2020 година, каза Професор Пламен Моллов, изпълнителен директор на БАБХ.
За насърчаване и развитие на малкия и среден бизнес и подпомагане на селския туризъм в България, БАБХ инициира изменение в чл. 120, т. 3 от Закона за туризма, като се предвижда, обособените места за хранене, части от помещение или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се извършва приготвяне, обработване и съхранение на храна в домашни условия за лична консумация да не подлежат на регистрация по чл. 12 от Закона за храните.
Стратегическите цели на Агенцията за следващия програмен период са повишаване качеството на произведените в България храни и възвръщане на доверието на българските потребители, мерки за насърчаване към производство на храни с традиционен характер, намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа на производителите до националния пазар, това стана ясно на двудневна конференция за новата обща селскостопанска политиката, ОСП през периода 2014 - 2020 г. в представителството на Европейската комисия в България.

Публикувана в Бизнес

От 1 януари фермерите задължително трябва да започнат да прилагат Общите принципи за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури. Това изискване, което не подлежи на коментар, е наложено от  Директива 2009/128/ЕС и Регламент ЕО №1107/2009. Целта е да се постигне по-добро опазване на човешкото здраве и природата. От догодина земеделските производители също така ще се регистрират в Българската агенция по безопасност на храните, на която ще бъде възложен контролът по спазване на общите принципи борба с вредителите.
 
Засега обаче още не са приети наредбите, които ще очертаят отговорностите на фермерите, минусите, които ще си навлекат ако не спазват правилата, както и плюсовете при прилагането им. Наредбите ще са приложени към Закона за защита на растенията. Този закон обаче още не е гласуван от Народното събрание. Не се знае и по какъв начин фермерите ще бъдат обучени за коректно и професионално спазване на Общите принципи. През октомври т.г. БАБХ проведе информационни срещи с фермерите в областните центрове именно за разяснения по прилагане на новите изисквания в агропрактиките. В Пловдив обаче интересът бе минимален – явиха се не повече от 30 фермери.
 
В последния издаден бюлетин за растителна защита от БАБХ – Пловдив са изброени Общите принципи, които след малко повече от месец, ще бъдат задължителни.
 
Вижте ги:
 
ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ, ПРЕДПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ОТ ВРЕДИТЕЛИ И/ИЛИ ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ ПОСТИГА ИЛИ ПОДПОМАГА ОСНОВНО ЧРЕЗ:
 
* сеитбообръщение на културите
 
* провеждане на подходящи агротехнически мероприятия (например предварително подготвяне на разсадните лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, противоерозионниобработки, санитарни мерки и резитби)
 
* използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/ сертифицирани семена и посадъчен материал
 
* прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж
 
* предотвратяване разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки (например чрез редовно почистване на машините и на оборудването)
 
* опазване и поддържане на полезните организми (например чрез прилагане на подходящи растителнозащитни мерки или чрез използване на екологични инфраструктури във или извън обработваемите площи)
 
2. ВРЕДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ С ПОДХОДЯЩИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА
 
Такива методи следва да включват:
 
* научнообосновани системи за предупреждаване,прогнозиране и ранно диагностициране
 
* ползването на професионални консултаци
 
3. НА БАЗАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ТРЯБВА ДА РЕШИ ДАЛИ И КОГА ДА ПРИЛАГА МЕРКИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ СА УТВЪРДЕНИТЕ ПРАГОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЕДНОСТ. ПРЕДИ ТРЕТИРАНЕ, ПО ВЪЗМОЖНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРАГОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЕДНОСТ, КОНКРЕТНИТЕ ПЛОЩИ, КУЛТУРИ И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.
 
4. УСТОЙЧИВИТЕ БИОЛОГИЧНИ, ФИЗИЧЕСКИ И ДРУГИ НЕХИМИЧНИ МЕТОДИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПОЧИТАТ  ПРЕД ХИМИЧНИТЕ МЕТОДИ, КОГАТО ОСИГУРЯВАТ ЗАДОВОЛИТЕЛНО РАВНИЩЕ НА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ.
 
5. ПРИЛАГАНИТЕ ПЕСТИЦИДИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЕЛЕКТИВНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛТА И ДА ИМАТ МИНИМАЛНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ПОЛЕЗНИТЕ ОРГАНИЗМИ И ОКОЛНАТА СРЕДА.
 
6. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ТРЯБВА ДА ОГРАНИЧАВА УПОТРЕБАТА НА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА НАМЕСА ДО НЕОБХОДИМАТА СТЕПЕН, НАПРИМЕР ДА ПОЛЗВА ПО-НИСКИ ДОЗИ, НАМАЛЕН БРОЙ ТРЕТИРАНИЯ ИЛИ ЧАСТИЧНО ТРЕТИРАНЕ (НАПРИМЕР ЛЕНТОЧНО ИЛИ ОГНИЩНО), КОГАТО ПРЕЦЕНИ, ЧЕ СТЕПЕНТА НА РИСКА ЗА КУЛТУРАТА Е ПРИЕМЛИВА И НЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ОПАСНОСТТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ВРЕДИТЕЛИТЕ.
 
7. КОГАТО ИМА ОПАСНОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ, НО ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРАТА ИЗИСКВА НЕЕДНОКРАТНО ПРИЛАГАТЕ НА ПЕСТИЦИДИ, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ НАЛИЧНИТЕ СТРАТЕГИИ СРЕЩУ РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. ТОВА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА УПОТРЕБА НА НЯКОЛКО ПЕСТИЦИДА С РАЗЛИЧЕН МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ.
 
8. НА БАЗАТА НА ДАННИТЕ ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ ПЕСТИЦИДИ И ДАННИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ВРЕДИТЕЛИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРОВЕРЯВА ДОКОЛКО СА УСПЕШНИ ПРИЛАГАНИТЕ МЕРКИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

 

Публикувана в Новини на часа

Българската агенция по безопасност на храните/БАБХ/, съвместно с Асоциация растителнозащитна индустрия в България/АРИБ/, организират поредица от първоначални и допълнителни обучения на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Първият семинар за обучители се проведе в гр. Сандански на 12 и 13 ноември 2013г. в „Интерхотел Сандански“. На него присъстваха зам.-изпълнителният директор на БАБХ Пламен Лазаров, директорът на АРИБ Нели Йорданова и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград д-р Михаил Бащавелов. Специален гост беше Луис Сарамадо, мениджър на Европейската асоциация за растителна защита.

Обучителните срещи се организират във връзка с прилагането на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и на Мярка 1 „Обучение на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти” от Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България.

Семинарите се реализират по плана на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА), член на която е АРИБ.

Съвместният план предвижда до края на 2013г. да се проведат 4 обучения с участието на инспекторите от отделите за растителна защита на всички 28 областни дирекции по безопасност на храните, които ще бъдат привлечени като обучители по Мярка 1 от Националния план за действие.

Публикувана в Новини на часа

Това заяви на първата си пресконференция новият шеф на БАБХ

„Контролът трябва да бъде съсредоточен в местата, където се създават храните, а не в търговската мрежа, където проверките са постфактум…“ каза професор Пламен Моллов – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните на първата пресконференция на Агенцията под негово ръководство.
На пресконференцията присъства Явор Гечев – зам.-министър на земеделието и храните, който постави като приоритет засилване на контрола, който Агенцията упражнява заедно с други контролни органи на постъпващите в страната храни, както и нуждата от създаване на нов Закон за храните.
Професор Моллов: Българска агенция по безопасност на храните трябва във всеки един момент да бъде отделният потребител. Това не е празно заклинание, тъй като репутацията на Агенцията трябва да расте и всеки човек да се чувства сигурен. Основната отговорност в цяла Европа е на производителите, а не в контролните органи, затова и самоконтролът обаче трябва да се налага не с декларации, а с ефективни системи, които да отговарят на ясни и категорични критерии.
До известна степен е изгубен и балансът по отношение на това, че ветеринарномедицинската част на контрола е много добре развита, но тя не е единствена и трябва да се засили контрола при растителните храни, фуража и други.
Контролът трябва да бъде подплатен с добре изградена лабораторна дейност, за което имат значение средствата, подчерта Моллов. Важна е и мотивацията на служителите, като в момента заплатите в Агенцията са от най-ниските в земеделския сектор, а по този начин няма как да бъдат привлечени качествени специалисти.

 

Публикувана в Новини на часа

БАБХ стартира нов проект с европейско финансиране

Вчера, 17 юли 2013 година, беше представен новият проект с договор № ЦА12-22-78/11.06.2013 „Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целеви групи на проекта са ръководни и експертни кадри на централно и областно ниво на Българска агенция по безопасност на храните, като основните дейности са обучения на служители на БАБХ за придобиване на нови управленски умения, за допълнителни знания в специфични области, свързани с безопасността на храните и за повишаване квалификацията за одит на системи за управление безопасността на храните и фуражите.

Очаквани резултати са обучени ръководни кадри по стратегически мениджмънт и управление и оценка на изпълнението в държавната администрация, обучени експертни кадри по специализирани теми, свързани със заразни заболявания при животните и оценка на риска във връзка с безопасността на храните и обучени експертни кадри чрез обучителни курсове за извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните и на фуражите.

 

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта