В началото на месец юли се излюпват гъсениците на второто поколение гроздови молци !

По това време зърната на гроздето имат големина около грахово зърно.

Гъсениците на молците повреждат зърната на гроздето при ранните сортове, които са започнали да зазряват.

Лозята и асмите, които са разположени в по-ниските места се нападат по-силно отколкото тези, които са разположени по склоновете!

Лозите, които са по-зашумени и при които има по-висока влажност са по-застрашени от намножаването на този неприятел!

Ако наблюдавате нападение от 10-12 гъсеници на 100 грозда при десертните лозя и 15-20 гъсеници на 100 грозда при винените сортове , трябва да изведете борба с един от следните инсектициди – децис 2,5 ЕК, дека ЕК, кораген 20 СК, метеор и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Неделя, 07 Юли 2019 11:51

Защо гният плодовете

Често наблюдавамe, че плодовете започват да гният на дървото. Това се дължи на болестта кафяво гниене по овощните дървета. Известни са ранно кафяво гниене и късно кафяво гниене.

Ранното кафяво гниене напада всички костилкови видове, ябълката и крушата. Болестта се появява от цъфтежа на дърветата до узряването и консумацията на плодовете. Най-рано болестта се проявява под формата на „опожаряване" на цветовете. По плодовете болестта започва като закръглено кафяво петно, което постепенно нараства, докато покрие цялата повърхност. При разрязване се вижда, че всички тъкани под петното са кафяви и изгнили Плодът окапва или остава по клоните, където засъхва и се мумифицира.

По нападнатите зрели плодове се образуват характерни туфи със спорите на гъбата. Гниенето на плодовете се проявява особено силно при сортове, чиито плодове имат по-тънка кора или са наранени от насекоми, градушка и др.

Късното кафяво гниене се развива по плодовете от започване на наедряването на завърза до консумирането им. Голяма част от рано нападнатите плодчета остават по клоните на дърветата, където засъхват и се мумифицират. С наедряването на плодовете повечето от загнилите окапват. Причинителят на късното кафяво гниене започва развитието си по-късно напролет при трайно повишаване на температурата. Гъбата заразява плодовете през рани. Топло и влажно време са най-благоприятни за болеста и обикновено започва от май и началото на юни и се развива до късна есен. Гниенето на плодовете често започва през повреди от градушка или насекоми.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Фасулът се напада от няколко вида листни въшки. Черните бобови листни въшки се заселват от долната страна на листата, по разклоненията и стъблата, като смучат сок. Нападнатите части се набръчкват, листата се завиват, увяхват, растенията изостават в развитието си и загиват. Листните въшки зацапват листата, като отделят “медена роса” и затрудняват асимилацията.Масовата поява на въшката се благоприятства от топла и продължителна есен през предшестващата година и от топла и суха пролет, което спомага по-ранното излюпване на основателките и по-бързото разселване на въшките. Влажното и хладно време затормозява развитието на въшката.

 • При фасула Aphiscracivora се заселват от долната страна на листата, листните дръжки, вегетационния връх и младите бобове. Нападнатите листа не се завиват, а слабо се извиват. Цветовете, цветните дръжки и младите бобове се деформират. Най-силно се нападат изостаналите в развитието си растения. При силно нападение стъблата и листните дръжки на фасула се покриват с плътни колонии.
 • Граховата листна въшка -Acyrthosiphonpisiможе да развие от 18 до 22 поколения годишно. Пофасула образува малки колонии по долната страна на връхните листа, цветовете, връхните части на стъблата и бобовете. При масово намножаване нанася силна вреда в началото на цъфтежа. Нападнатите растения изостават в развитието си, закържавяват, връхните листа силно издребняват и се завиват надолу. Цветовете окапват и бобовете остават по-дребни.

Вредата, която неприятелят нанася по фасула зависи от времето на засяване и от плътността на въшката, от числеността на паразитоидите и хищниците и метеорологичните условия.

Освен пряката вреда,която нанася по фасула, граховата листна въшка е вектор на редица вирусни заболявания.

Няма регистрирани продукти за растителна защита при фасула.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Ако фасулът е нападнат от фасулев зърнояд, семенатаса негодни за храна и посев, а хранителните и вкусовите им качества се влошават.

За една година фасулевият зърнояд развива 2-5 поколения, от които едно е на полето, а останалите са в складовете и домакинствата.

Борбата с фасулевия зърнояд е доста трудна. Затова е необходимо умело да се съчетава химичният метод с агротехническия и физическия. Навреме трябва да се прибира, просушава и овършава -фасулът. Така, ако в чушките се намират яйца, те няма да се излюпят. Задължително трябва да се събират и изгарят всички остатъци от стъблата. За сеитба в никакъв случай да не се използват нападнати семена.

Борбата срещу фасулевия зърнояд при полски условия е насочена срещу възрастните насекоми, преди да са снесли яйцата си. Първото пръскане се извършва в момента, когато започват да зазряват чушките. Останалите третирания са през 6-7 дни, като броят им се определя от продължителността на узряването на чушките и от падналите валежи.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Памукова нощенка (Helicoverpa armiger)развива три поколения годишно. Пеперудите летят от май до октомври. Нощенката напада много култури, включително царевица, фасул, грах, но най-често се среща при доматите и пипера. Вредят гъсениците,които след излюпването се хранят с онези части на растението, където са снесени яйцата. Скелетират и частично изяждат листата, а след трета възраст повреждат цветовете, бутоните и плодовете. Обикновено гъсеницата не унищожава напълно плода, в който се храни, а го напуска и се премества в друг. Така една гъсеница може да повреди от 2 до 5 плода докато завърши развитието си.

Основните агротехнически мероприятия имат растително-защитен ефект в зеленчуковите градини, с тях се унищожава значителна част от популациите на нощенките, влошават се условията за хранене и яйцеснасяне. Химическата борба е най-ефективна, когато е насочена срещу младите гъсеници от втора до трета възраст. Необходимо да се извършат до две третирания през 8-10 дни, според метеорологичните условия и срока на действие на използвания инсектицид.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Началните признаци наобикновената краставична мозайка се проявяват след поникване на растенията, развили се от заразени семена. Най-често признаците се забелязват по възрастните растения 6-8 седмици след поникване. По младите листа се наблюдават жълтеникави области, които обикновено са ограничени от нервите. В по-късен етап повърхността на листата придобива мраморно жълтеникав вид, а петурата се набръчква и деформира. Понякога само краищата на листа пожълтяват, без ясно изразена мраморовидност или се забелязва пълна хлоротичност на листата.Цветовете не се развиват нормално и остават стерилни. Болните от обикновена краставична мозайка растения закържавяват, заради забавяне или спиране на растежа. Междувъзлията са къси, а листата се извиват постепенно надолу. По плодовете се забелязват тъмнозелени и бледозелени до жълти петна, които са с гладка или неравна повърхност. Такива плодове са дребни и с неправилна форма. Причинител на болестта е вирусът на краставичната мозайка – Cucumber mosaic virus, който напада и доматите, пипера, краставиците, тиквичките, някои видове цветя.

По време на вегетацията вирусът се пренася от над 80 вида листни въшки. Това налага извеждането на борбата да става срещу преносителте, като се употребяват подходящи за целта инсектициди. За намаляване на заразата от вируса, растенията може да се третират с емулсии от масла (минерални или растителни) или обезмаслено мляко 10% –1 л мляко на 10 л вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
 1. . Ако забележите листна въшка в самото начало на заселване, буквално на няколко леторасти или листа, не жалете растението - отстранете тези листа или леторасти и ги изгорете, след това извършете обработка.

  . Листните въшки могат да бъдат свалени (и на земята те ще умрат) под налягане с водна струя, включително - с душ при цветята например. Малки популации от листни въшки се събират на ръка.

  . Обработката срещу листни въшки се извършва редовно, ако има проблем - два пъти месечно. Важно е, обработките с народни средства за борба с листните въшки да се редуват, за да не привиква вредителят.

  . Водете борба с мравките – те са покровители на листните въшки. По-малко мравки - по-малко въшки.

  . Засадете по-близо до уязвимите растения, такива растения чийто фитонциди дори без отвари и инфузии ще пропъждат листните въшки с острия си мирис. Това са лук, чесън, мента, кориандър, невен, копър, босилек, лайка, лавандула и др.

  . Има растения, които привличат въшки. Това са калина, липа , череша, от цветята - петуния, настурция, космея, слез, мак, клеома, бегонии.

  . Редовно водете борба с плевелите, върху които се развиват листните въшки, а и често зимуват на тях.

 Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Причинител на болестта е гъба, която причинява повреди по листа, листни и цветни дръжки, и стъблата. През влажни години се достига до напълно опадване на листата на растенията.

ПРИЗНАЦИ

По листата се образуват дребни, тъмнокафяви некротични петна, с вписани един в друг концентрични кръгове. При голямо нападение петната бързо нарастват, понякога се сливат и листата прегарят.

ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

Препоръчително е да се прилага диференцирано напояване. Пръсканията срещу картофената мана са ефективни и срещу алтернариозата. При висока степен на нападение и във влажни райони третиранията с фунгицид да се извършат при откриване на първи симптоми. След това пръсканията да продължат през 8-10 дни.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Морковената муха, освен морковите напада още и пащърнак, магданоз и целина. Мухите летят по време на цъфтежа на ябълките. Яйцата се снасят по бучките пръст в основата на младите растения. Като се излюпят ларвите се вгризват в кореноплода и правят ходове в него. Има и второ поколение мухи, които летят през август. Ларвите от това поколение се срещат до късна есен.

Как да познаем дали морковите са нападнати от морковена муха:

 • Листата на нападнатите растения променят цвета си от червеновиолетов до жълт и изсъхват.
 • Нападнатите кореноплоди са с неправилна форма, загниват, стават безвкусени, горчиви и негодени за консумация.

Борбата е доста трудна, тъй като яйцеснасянето е продължително.

 • Важно значение има сеитбообращението.                            
 • Разреждане на посева, тъй като гъстите посеви се повреждат по-силно.
 • Пръскане при летеж на мухите с инсектицид. Няма регистрирани инсектициди.

Срещу голите охлюви и морковената муха, между морковите плитко се заравя нарязан на парчета лук.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Болест, която напада листата, стъблата и бобовете обикновено около периода на цъфтежа на граха е брашнистата мана. Причинителят е гъба. Нападнатите органи се покриват с нежни, белезникави, плесенови налепи. Тъканите под налепа остават зелени за дълъг период от време, но впоследствие се образуват кафяви, некротични петна. Гъбата се съхранява в растителните остатъци. Силно развитие на болестта се наблюдава при топли и сухи условия през деня, съчетани с висока относителна влажност през нощта, обикновено при наливане на бобовете.

Друга болест, която се развива във влажно и топло време е бактериалният пригор.

По листа, прилистниците и чашелистчета се появяват воднисти, закръглени петна с ореол, които причиняват жълтеене и пригор; по стъблата повредите са във вид на продълговати пукнатини, а връхната част загива; по семената също се появяват воднисти, мазни петна.

Върху всички нападнати части при влажно време се отделя бактериален ескудат с мръсно бял цвят във вид на фитилчета.

Борбата с бактерията е трудна. За да се избегне заразата се препоръчва :

 • спазване на 2-3 годишно сеитбообращение
 • използване на здрави семена и устойчиви сортове.
 • При поява на болестите се препоръчва пръскане с медни фунгициди - бордолезов разтвор – 0,1%, купроцин супер М -0,4% Фунгуран ОН 50 ВП – 0,3% и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 23

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта