Над 150 картофопроизводители се събраха в Белчин баня на отчетно събрание. По време на него те имаха възможността да обсъдят досегашната си дейност и да направят планове за настоящата година. Картофопроизводителите приеха искания, които ще поставят пред Министерството на земеделието, за да върви работата им гладко и да не се стига до абсурди като през миналата година, когато имаше свръхпроизводство на български картофи, а в същото време внасяхме. На събранието взеха участие и представители на търговски фирми за семена, препарати и земеделска техника, които представиха своите предложения в помощ на картофопроизводителите. 

Публикувана в Бизнес

От днес започва прием на заявления по схемата за държавната „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.

Заявления по схемата ще се приемат до 15 май в областните дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни 2019 г.

УС на фонда утвърди финансов ресурс от 1,6 млн. лева за 2019 г. по тази схема за държавна помощ. От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. По схемата се компенсират само разходите, направени за препарати, които са разрешени в нашата страна.

Чрез мярката се компенсират част от разходите на стопаните, направени за продукти за растителна защита. Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 500 лв./ха, с включен ДДС.

За подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала, съобщават от пресцентъра на Държавен фонд „Замеделие“.

Публикувана в Растениевъдство

От въвеждането си през 2015 г. методът за редактиране на гени CRISPR-Cas 9 завладя научния свят. Редактирането на гена позволява на селекционерите на картофи да решават основни производствени проблеми, като податливостта на културата към суша и болести, както и увеличаване на добива.
Юнг Сонг е специалист по болести по растенията в изследователския център на AgriLife в Далас. Заедно със своя екип от учени той пробва по-сложен начин за редактиране на гени при картофите.
Докато по-голямата част от изследванията, проведени в областта на редактирането на гени, изключват гени, Сонг използва по-сложен подход на вмъкване на гени. Сонг обяснява, че този начин на въвеждане предполага нова система, която увеличава съществуващите защитни реакции на растенията, когато те влизат в контакт с патогени.
В миналото учените са се опитвали да контролират болестта чрез прекомерно изразяване на определени гени. Но това често води до неблагоприятни последици, включително по-ниски добиви и качество.
„Така че идеята, която прилагаме, е първо да определим главния регулатор“, казва Сонг. След това определяме регулиращия елемент, който отговаря на патогенните микроорганизми и накрая свързваме тези два елемента и използваме този елемент, за да изразим мнението на главния регулатор. По този начин реакцията на втория регулатор ще бъде повишена, когато бъде инфектирана с патоген.
Сонг и екипът му работят и по друг проект - увеличаване на добива от картофи. Учеуният смята, че проектът за увеличаване на добивите е много по-лесен, благодарение на редактирането на гените, отколкото задачата картофите да станат устойчиви на болести. Според него е възможно да се постигне увеличение на добивите с 10-20%.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На среща в Кюстендил председателят на Асоциацията на картофопроизводителите Тодор Джиков запозна гилдията с повдигнатите пред МЗХ нерешени въпроси и ги информира за постигнатото

Агр. Петър Кръстев

Кюстендил

Асоциацията на картофопроизводителите в България е създадена през 2008 година. От 2018-а неин председател е Тодор Джиков, който обработва 6 хил. декара земя в Ихтиман, на 1000 декара от които отглежда картофи. Младият енергичен и предприемчив икономист е твърдо решен да се заеме с нерешените проблеми в този пренебрегван от държавата сектор и заедно с колегите си от бранша вече е предприел конкретни стъки.

Оказва се, че както в много други сектори в земеделието, така и при картофите съществуват очевидни парадокси, но държавните органи, които трябва първи да реагират, си затварят очите. Или по точно, според думите на г-н Джиков - четат законите като дявола евангелието. Картофопроизводството е строго регламентирано с нормативни документи на ЕС, както и в Закона за защита на растенията у нас. Всеки картофопроизводител е длъжен освен като земеделски производител да подаде заявление за регистрация и в регионалната структура на БАБХ, като предостави всички необходими документи. Въпреки това в тази процедура цари пълен хаос, който в крайна сметка ощетява реалните производители на тази основна продоволствена култура. Но незавимо от това, че нямат необходимата регистрация в БАБХ, миналата година средства за обвързана подкрепа са получени за 125 хил. декара картофи, а редовните и регистрираните по всички правила, да ги наречем, земеделци, са били за 35 хил. декара. В същото време изниква въпросът –къде е продукцията от това производство (за което са получени пари), като вносът на тази стока от Европа и трети страни не е намалял, а е останал същият като предшестващата година – 150 хил. тона. Оказва се, че сме изяли два пъти повече картофи, без да имаме двоен прираст на населението, констатира с недоумение г-н Джиков.

„Правим всичко възможно, за да можем да подобрим отглеждането на картофи в страната. От много години се говори само за проблеми в сектор плодове и зеленчуци, но не и за катофопроизводство, което е оставено на самотек“, споделя болката си икономистът.

Именно това е амбицирало ръководството на УС на Асоциацията на картофопроизовдителите да вземе решение да започне борба за защита интересите на бранша с цел запазване бюджета за обвързаната подкрепа. Това е единственият приход за картофопроизводството от ЕС, който е различен от СЕПП, но според г-н Джиков в години като миналата, мними картофопроизводители са източили от този бюджет около11 млн. лв. Т. е. картофите станаха новите тикви, защото някой не си е свършил работата по справедливо разпределение на бюджета за обвързаната подкрепа, обобщи пред картофопроизводителите в Кюстендил председателят на браншовата асоциация.

Конкретните стъпки на Асоциацията: постигнато е съгласие с държавните органи за 100% проверка на площите за очертаване на картофи за 2019 година. Работи се усилено и за регистриране и пререгистриране на картофопроизводителите и тяхното контролиране. И трето, но не на последно място по важност – успели са да извадят картофите, лука и чесъна в отделна група 3, за обвързаното подпомагане. По този начин тази група ще разполага със 17 млн. лв. Ако се вземат за база декарите при тези култури от миналата година – 125 хил. декара картофи, 20 хил. декара лук и 5 хил. декара чесън, това означава, че производителите ще стартират с около 106 лв/дка при разходна норма, определена от МЗХ - 1000 лв/дка. Това означава, че обвързаната подкрепа ще покрие едва 10% от себестойността. Според картофопроизводителите, ако се спазват законите в държавата, реалните картофопроизводствени площи ще бъдат не повече от 50 хил. декара, което значително ще повиши средствата по обвързаната подкрепа и те могат да стигнат до 240 лв./дка. Но и тук се прокрадват (и не без основание) съмнения, че има опасност от появата на нови „схемаджии“ в културата лук. Защото за нея се изисква добив едва от 1 т/дка, което според картофопроизводителите не е реално, при среден добив от 7-8 т/дка при лук от семе. Това дава повод за подозрения в лобизъм. А при картофите изискванията за добив са повишени на 2 т/дка. Това според производителите е много висок и непостижим добив, като се има предвид, че културата се отглежда в планински и полупланински райони, където структурата и качеството на почвата, както и големината на парцелите, не могат да се сравняват с тези в равнината.

Затова председателят на Асоциацията на картофопроизводителите в България смята, че обвързаната подкрепа в необлагодетелстваните райони е фактор номер 1, който може да подобри социалният статус на населението и то да е мотивирано да работи. Затова членовете на Асоциацията ще отстояват до край интересите на реалните производители на тази трудна култура с всички позволени от закона средства, включително и с протестни действия. Повече разисквания по тези въпроси ще има на събранието на Асоциация на картофопроизводителите, което ще се проведе на 14 март 2019 година, обеща Тодор Джиков.

 

Публикувана в Бизнес

Британските производители на картофи изпитват трудности от изменението на климата. През 2018 г., в резултат на аномалните летни жеги, производството на картофи е намаляло с 20%.
Това проучване е проведено от експерти на Климатичната коалиция в сътрудничество с учени от Университета в Лийдс. Те са анализирали как глобалното повишаване на температурата може да повлияе на добива на културите, отглеждани в Обединеното кралство.
Освен производството на картофи и другите култури също се засягат от лятната суша. Така реколтата от моркови през 2018 г. е намаляла с 30%, а лукът - с 40%.
Повече от половината от земеделските производители в Обединеното кралство съобщават, че през последните 10 години, в условията на повишаване на средната температура, те са пострадали от наводнения и бури.
През последните десетилетия интензивността на зимните дъждове постепенно се увеличава, тъй като променящият се климат засяга климатичните системи и увеличава вероятността от силни валежи.
Има съмнения, че меките зими и топлите лета ще провокират появата на нови вредители и болести .

"Земеделските производители са свикнали да се справят с климатичните колебания, но ако има две или три екстремни години подред, природните бедствия могат да изведат фермерите от безнеса", споделя Лий Аби от Националния съюз на фермерите (NFU).
Ричард Томпсън, производител на картофи от Стафордшир, казва, че намалява площите с картофи след неуспешна година."Не мога да си позволя да поемам рискове и да засаждам повече картофи", казва той.
Според прогнозите, площите подходящи за отглеждане на картофи, до средата на века може да паднат със 75%.
Гарет Редмънд-Кинг, ръководител на климатичните промени в WWF (Световния фонд за природата), заявява: „За да се радваме много години на картофеното пюре и чипс трябва да предприемем спешни мерки за справяне с изменението на климата. Ако не направим това, тогава въздействието върху производителите и потребителите е само един от многото проблеми, с които ще се сблъскаме.”

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 1,6 млн. лева за 2019 г. по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Чрез помощта се компенсират част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.

    Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане от 11 март до 15 май 2019 г. Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ. До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Крайният срок за изплащане на субсидиите е 21 юни 2019 г.

    От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Картофопроизводителите сами избират продукта за растителна защита. Ще се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 500 лв./ха, с включен ДДС.

    Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.

    Допълнителна информация за схемата може да бъде намерена на сайта на ДФ „Земеделие“, раздел „Държавни помощи“.

Публикувана в Растениевъдство

Според ново проучване няма сортове картофи, които да са устойчиви на силните жеги по време на вегетационния период, и това може да бъде проблем при глобалното затопляне.
Ом Раджора, един от авторите на проучването, е тествал 55 различни сорта картофи, включително Бербанк - сорт "оцелял" на американския пазар и най-известния и популярен в САЩ.
Нито един от сортовете картофи не се е справил добре в условията на повишаване на температурите. Растенията са станали по-високи, но ключовият фактор за земеделските производители - производството на клубени, рязко паднал.
"Растенията като цяло са увеличили съдържанието на хлорофил, но добивът на картофи е паднал с 93%", казва Раджора, професор в Университета в Ню Брунсуик, Канада. 
Дори най-ефективните сортове показват 70% намаление на добива, а от сорта картофи Бербанк е получен само един клубен.
Изследователите са отглеждали половината от сортовете при дневни температури 35°С и нощни - 28°С. Контролната група е отглеждана при температури от 18°С до 22°С, по-близо до климата, в който се отглеждат картофите в Южна Америка и Андите. 
"Вече видяхме в действителност условията, които бяха създадени при лабораторния експеримент", казва Раджора. "Например, в Онтарио, при температури от 34-35°С по време на вегетацията, производството на картофи е намаляло значително". 
Раджора не вярва, че някой от изпитваните сортове би бил жизнеспособен за устойчиво производство на картофи при високи температури.
По този начин картофената индустрия е изправена пред потенциални проблеми, свързани с изменението на климата. Канадските учени призовават за разработването на нови сортове, които ще бъдат по-добре адаптирани към възможните температури при затопляне, по-продуктивни, с по- къс вегетационен период и устойчиви на температурен стрес

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Неделя, 10 Февруари 2019 15:27

В Аржентина ще продават ГМО картофи

Първите реколти от картофи ГМО ще бъдат доставени в магазините на Аржентина тази година. Трансгенният сорт е устойчив на Y-вируса по картофите, на който местните генетици са посветили 20 години.
Картофите Spunta TICAR са разработени от Technoplant, дъщерно дружество на групата Sidus. Това е първата трансгенна култура, получена в страната. През август 2018 г. сортът е получил всички необходими фитосанитарни разрешителни, които се изискват от аржентинското законодателство.
Според експерти годишните продажби на картофи ГМО само на аржентинския пазар могат да достигнат 45 милиона долара.
Отглеждането на генетично модифицираната култура ще помогне да се избегнат загуби до 70% от реколтата на картофи. В допълнение, такива растения изискват по-малко третиране с продукти за растителна защита, отколкото традиционните сортове.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Новсорт картофи с по-висока концентрация на желязо и цинк е създаден в Перу за борба с детската анемия. Министърът на селското стопанство на Перу Густав Мостахо публично е представил новата разновидност лилави картофи. Според предположенето новият сорт ще стане важно допълнение в помощ на борбата с детската анемия.

Уникалната разновидност била генетичномодифицирана от научни сътруднициот Националния институт по селскостопански изследвания (INIA). Продуктът е наречен „INIA 328-Kulli Papa“. „Кулли“ означава лилаво на местен диалект, на който говорят в югоизточно Перу.

Новият сорт картофипритежава антиоксидантни свойства и съдържа почти двойноелементи желязо и цинк, в сравнение с традиционните сортове.

Според перуанските учени “INIA 328-Kulli Papa“са клубени с широк диапазон на адаптивност. Картофите могат да се отглеждат дори на височина до 4100 метра. В такива месности много растениявъобще не могат да виреят.

Лечебните картофи се отглеждат в Андите недалеч от езерото Титикака. Смята се, че в Андите растатнад 4 хиляди различни растения от семейство Solanaceae(картофови).

Според официални данни, желязодефицитната анемия у децатана възраст до тригодини достига 46,6% и е проблем на здравеопазването в Перу. В регион Пуно в Андите заболяванетозасяга 75,9% от непълнолетните.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
 Учените смятат, че това е необходимо, за да се проверят възможностите за възпроизводство на продуктите на космическите станции. Лунната станция  «Чанъе-4», ще бъде използвана не само за изучаването на почвата на Луната, но и за необичаен експеримент по мотиви на филма "Марсианец". Ще бъдат проведени 10 експеримента по отглеждането на земни култури в космически условия. Експериментът включва и опит да се отгледат годни за консумация картофи. Всички експерименти ще бъдат проведени до най-големия кратер на Луната - Ейткен. 
Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта