Понеделник, 08 Април 2019 10:29

Начин за обеззаразяване на почвата

Благодарение на широкия си спектър на действие калиевият перманганат е идеално подходящ за дезинфекция на почвата. Разтворът се приготвя като се загрява вода до65-70°С, след което в нея се добавя калиев перманганат до получаване на ярко розов разтвор. Почватав лехата се полива обилнос получения разтвор. Когато почвата се охлади и просъхне, се пристъпва към засаждане.

По този начин се дезинфекцира почвата в оранжерии и на открито преди засаждане. С горещ разтвор на калиев перманганат се обработва почвата в ранна пролет, след изчистване на мястото от остатъци от последната реколта. Високата температура на разтвора позволява да се елиминират почвените вредители, а калиевият перманганат убива гъбните патогени.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Дългите бразди и ленти представляват профилирана повърхност на почвата, за отглеждане на култури на поливни площи.

На дълги бразди могат да се отглеждат домати, пипер, грах, фасул, лук, зеле, моркови и др. При този начин на отглеждане се засаждат 40-60 процента повече бройки растения на декар, от където се получава и повече продукция.

Лехо-браздова повърхност съчетава браздите с дългите лехи, върху които растенията се засяват или засаждат ленточно. Лентите могат да имат различен брой редове, в зависимост от културата, която се отглежда. Ширината на лехата и браздата са съобразени с това колко реда ще има от съответната култура и могат да бъдат от 1,20 до 1,50 м.

Този метод на засаждане е удобен с това, че растенията могат да се поливат по два начина – чрез браздите и вътре в лехата. Когато растенията са още малки и имат нужда от по-малко вода се поливат в лехата. Когато са вече големи и в плододаване и имат нужда от повече вода се поливат по браздата, като водата стига до корените чрез инфилтрация. По този начин се предпазват и плододаващите растения от директен досег с водата и се предотвратява развитието на болести.

На лехо-браздова повърхност могат да се отглеждат почти всички зеленчукови култури, които изискват поливане.

Фитариите са подходящи за култури, които изискват чести и обилни поливки, както и въздушна влажност. Те са подходящи за сеитба или засаждане на воден лук, подправки – чубрица, целина, магданоз и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Осъзнаването на проблема за преуплътняването на почвата поставя пред стопанствата много въпроси. Как да определим мащаба на преуплътняването на конкретните площи? Какво може да се направи още сега и кои машини ще ни помогнат да разрушим преуплътнения хоризонт?

Може ли да се възстанови плодородието на почвите и агрегатният им състав, ако се премине към радикален контрол на движението на техниката по полето – технологията на постоянната колея, и какви са нейните перспективи? Защо специалистите вече използват термина „почви, убити от но-тил“? Нека се опитаме да намерим отговора на всички тези въпроси заедно с водещи специалисти от компаниите производители на земеделска техника.

Ася Василева

Деградирането на почвата, отрицателният баланс на хумуса и формирането на уплътнен хоризонт, препятстващ ефективното дрениране на влагата под дълбочината на обработката, станаха основна тема за дискусии в земеделската общност в контекста на зачестилите суши и намаляването на добивите.

Мащабите на проблема

За това, че преуплътняването на почвите в стопанството е достигнало сериозни мащаби, може да се съди по косвени признаци – намалени добиви, задържане на вода на полето, заблатяване, или обратно – лошо проникване на водата в почвата и изтичане по наклоните. Има много начини диагнозата да бъде потвърдена, тоест да се определи преуплътняването и неговите граници. И най-лесният от тях е с помощта на обикновен нож.

Изкопава се малка яма с дълбочина 35 – 45 см, и в стената на тази яма, малко по-ниско от дълбочината на почвообработката, която обикновено се прилага на конкретното поле, се забожда ножът. Той се придърпва нагоре до момента на срещата му с по-плътен слой. Това е долната граница на преуплътнения хоризонт. После се прави същото, но отгоре надолу, за да се определи горната граница и по този начин да се разбере дебелината на преуплътнения слой почва.

Горе-долу по същия начин може да се установи проблемът с преуплътняването на почвата с помощта на специални прибори – пенетрометри, които „цифровизират“ дълбочината и силата на преуплътнените хоризонти. По същността си те са пръчка с датчици, която се вкарва в почвата на дълбочина до 60 см. Точките на измерването могат да се фиксират по координати и да се нанасят на карта за по-нататъшно изработване на стратегия за борба с преуплътняването. С такъв прибор трябва да разполага всеки фермер и агроном.

Освен това съпротивлението към пенетрацията може да се измери със специални датчици за компактност, които се поставят в трактора или АТВ. По време на измерването записът на показанията се случва в онлайн режим и средно един датчик прави около 20 замервания на час. Използвайки тези данни, може да се направи карта на залягането на преуплътнените хоризонти.

Още по-задълбочен анализ, в резултат на който се установява степента на преуплътняването, може да се направи в агрофизичните лаборатории, където се изпращат образци от почвата, взети по специален начин. Един от основните показатели за структурата на почвата е обемното й тегло (теглото 1 куб. см почва). В идеалния случай то трябва да е 1,1 г/см3, а ако почвата е преуплътнена, тази стойност ще бъде по-висока – 1,3 г/см3. За глинести почви оптималната плътност се намира в пределите 1-1,3 г/ см3, а за песъчливите – 1,2-1,5 г/см3.

Твърде рохкавата почва също има големи недостатъци – ако обемното тегло на почвата е 0,9 и по-малко, то в нея има много въздух, и съответно – контактът на корените с влагата е малък, което означава, че растенията ще бъдат слаби. Поради това опитните агрономи знаят, че не се препоръчва предсеитбената обработка да се прави под дълбочината на заравянето на семената, ако трябва да се получат дружно поникване и високи добиви.

Една от важните марки, позволяваща бързо да се оправи преуплътняването, според учените е дълбокото разрохкване. Именно посредством механично разрохкване може най-бързо да се „разуплътнят“ преуплътнените хоризонти и да се осигури дренирането на почвата. Дълбочината на разрохкването

(на 25-35-40 см) трябва да се подбере в зависимост от ситуацията и дълбочината на преуплътнения хоризонт, тоест машината трябва да се настройва на всяко поле индивидуално.

Плугът не е толкова страшен, колкото го описват

Поради почвено-климатичните особености и при отглеждането на някои култури много фермери не могат да се откажат от оран на почвата. А появата на плужна пета в традиционната технология в голяма степен зависи от работата на една и съща дълбочина. Но това може да се избегне, благодарение на специални приспособления, позволяващи да се разрохква почвата под дълбочината на оранта.

Някои специалисти смятат, че „плужната пета“ е остарял термин. А преуплътненият слой, който се обозначава с този термин, съвсем не възниква поради използването на плуг. Още повече че борбата с плужната пета често е възможна именно с плуг, но използвайки специални накрайници или лапи, каквито се предлагат от компаниите Kverneland, Amazone и др. Те работят 10 см под зададената дълбочина на плуга, разрушавайки плужната пета и способствайки за проникването на влагата в долните пластове на хоризонта. Освен това тази операция е икономически изгодна – оран и дълбоко разрохкване на почвата едновременно.

През последните години стопанствата, масово изоставяйки традиционните почвообработки, и в частност – оранта, преминават в друга крайност – практикуват безконтролно безорно земеделие и мини-тил, смятат доста специалисти. Така в много стопанства почвообработката дълго време се прави само с дисокови машини. При това често с тежки дискови брани и дискатори.

Всичко това е довело до увеличаването на ширината на уплътнения хоризонт. И ако след оран уплътненият хоризонт се образува на дълбочина 25 – 30 см и обикновено има ширина не повече от 5 – 7 см, то при постоянна изключително дискова почвообработка с тежки машини, която засяга само горния почвен пласт, устойчиво пресованият слой почва започва още на дълбочина 10 – 15 см, а ширината му достига 20 – 25 см. Тоест, въпреки разпространеното мнение, оранта носи доста по-малко неприятности от гледна точка на преуплътняването на хоризонта, отколкото неразумното прилагане на мини-тил. В западната и руската литература вече дори се появи терминът „площи, убити от минималните технологии“.

За „класиката“ и „нулата“

Дълбокото разрохкване трябва да се прави внимателно, за да не се изкарва на повърхността неплодородна почва (например глина), особено там, където тя заляга достатъчно плитко, казват специалистите. Именно поради това към дълбокопродълбочителите трябва да се предявяват специални изисквания – работният орган трябва да има относително тясна форма, за да разрушава горния слой, но да не повдига почвата от долните неплодородони слоеве на повърхността, и в същото време да не прави дълбоки разрези, за да не пада горният слой на дъното на браздата.

Производителите на техника препоръчват да се работи на 2-3 см под долната граница на уплътнения слой, но не по-дълбоко. Иначе обработката ще се превърне в безполезно харчене на гориво и напразно ще се нарушава почвената структура под уплътнения хоризонт. Работният орган на дълбокопродълбочителя, минавайки под долния слой на преуплътнената почва, го захваща и повдига целия пласт нагоре. По този начин се разчупва уплътненият хоризонт без изваждане на по-долните неплодородни пластове. А появилите се пукнати позволяват на водата да се дренира.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на земеделеца"

Публикувана в Агротехника

Ако неспазването на правилата на агротехника, както и преждевременното засяване на разсад, при повечето култури е възможно да се получи изтегляне.

Някои любители градинари, при такава ситуация, извършват нова сеитба,за да не мъчат себе си и разсада. Други обаче, отчитайки цената на семената се опитват да се справят със ситуацията. Първото нещо, което им идва на ум е подсипването на почва. Процедурата е широко разпространена, макар и не винаги оправдана, защото не всички растения дават странични корени при подсипване с почва. Например, доматите понасят добре подсипването, но патладжана и пипера – не толкова добре. Що се отнася до краставиците, мненията на агрономите се различават диаметрално. Във всеки случай почвата трябва да е подходяща по състав и да не съдържа патогени и вредители.
Има подходящи начини за забавяне на растежа: първо това е пикирането във всяка възраст (дори ако разсадът е 3-4 дни). След пресаждането растението ще забави растежа и ще се концентрира върху изграждането на кореновата система. Ако се планира по-късно пикиране, незабавно увеличете светлината, намалете температурата (не по-ниска от +16°С), намалете поливките.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Обработката на почвата с водороден пероксид е намерило приложение преди всичко на по-малки участъци - вилата, малката градина.

Повечето причинители на болести и неприятели по културите зимуват в почвата. Ето защо, преди засаждане на разсадите на открито, се препоръчва обеззаразяване на почвата. Обеззаразяване на почвата с разтвор на пероксид трябва да се прави не само преди засаждане на разсад, но и след прибиране на реколтата.

Как става това?
В 4 литра вода се изсипват 100 мл от водородния пероксид. Разтворът се разбърква добре с дървена пръчка, а след това се прехвърля в лейка и с него се полива прекопаната почва. Поливането с воден разтвор се извършва през есента и пролетта, няколко дни преди засаждането на младите разсади.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Различни фактори - светлина, топлина, въздух, влага,болести, неприятели и плевели, влияят върху наличието на хранителните вещества и абсорбиращия капацитет на кореновата система на растенията. Например калият и нитратната форма на азота се измиват лесно от почвата, а фосфорът е химически свързан с калций, магнезий, алуминий и желязо, образувайки трудно разтворими минерални съединения, недостъпни за растенията.
Изходът от тази ситуация е листното подхранване с органо-минерални торове, които се извършват за бързо коригиране на дисбаланса на минералните хранителни елементи и за увеличаване на потреблението на хранителни вещества с 15-20% от почвата с кореновата система на растенията.
Листното подхранване на растенията с основни елементи на минералното хранене по време на стрес може да поддържа жизнеността на растенията на високо ниво през целия неблагоприятен период. При промяна на концентрацията на хранителни вещества в надземните тъкани след листно подхранване, растенията се стремят към баланс на системата, увеличават консумацията на хранителни вещества от кореновата система. Това се нарича „ефект на помпата“. Растенията консумират повече хранителни вещества от почвата. Листното подхранване работи по-добре с оптимална схема за прилагане на основни торове в почвата.
При стресови ситуации, при които кореновата система не може да поеме храна, само листното подхранване може да възстанови физиологичните функции на растението и да нормализира метаболизма с минимални загуби на добива.
Храненето през листата позволява не само да се запази вегетативната маса, но и да се развие кореновата система. Развитието на силна коренова система и голям брой корени увеличават способността на растението да абсорбира вода и торове. Практически всичко, което е необходимо за растеж и развитие на растението, се произвежда от листата. Ензими, продукти на метаболизма, протеини, аминокиселини и т.н., всичко това се произвежда от специални клетки в тъканите на листата.
Листното подхранване е уникална възможност, с скоято може се да влияе на растенията през целия вегетационен период, създавайки благоприятни условия за растеж и развитие във всеки етап от формирането им.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Експерти на NASA уверяват, че системното събиране на данни за наличието на влага в почвата е ключово за селскостопанското производство, съобщава Modern Farmer.

„Влажността на почвата е много важна, защото тя е основен индикатор за бъдещите условия за растителна продукция“, казва хидрологът в Космическия център на NASA в Годард, Джон Болтън.
Според него количеството влага в почвата говори за всичко: от това, доколко добре растат растенията, до каква е вероятността от наводнения и е важна част от промените в климата и температурата.
Именно затова експертите на NASA през 2015 година са създали проекта Soil Moisture Active Passive, който трябва да измерва показателите на влага в почвата. Специално създаден прибор с помощта на камери и радари измерва микровълновите излъчвания от повърхността на земята. Точността на SMAP корелира със съдържанието на вода в първите пет сантиметра почвен слой с точност до 5%.
Във всеки момент тя се измерва в блокове по 25 квадратни километра, но НАСА проучва начините за получаване на по-подробни данни.
Съдържанието на влага в почвата е невероятно ценна информация, която може да се използва за измерване на реколтата от селскостопанските култури и възможното й качество, за икономия на вода, за прогнозиране на наводнения и суша, свлачища, за измерване количеството на отточната вода (и следователно, пестицидите с нея).

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Синцзян е автономна област в Северозападен Китай с високи планински хребети и пясъчни пустини, почви със солен алкален състав. В резултат на това селското стопанство и икономиката в Синцзян са силно затруднени.
Нов село Кешилак процъфтява отглеждането на ягоди в оранжерии.
"Подобрихме алкалната почва, като намалихме алкалността до 70% и увеличихме съдържанието на органична материя с 50%", казва Джан Тинг, мениджър на Шанхайската компания за селскостопански услуги в Синцзян.
Поради многото слънчеви дни и осезаемата разлика в температурата между сезоните, Синцзян е идеално място за отглеждане на ягоди, но малко хора ги отглеждат, така че ягодите струват скъпо. Сега селяните могат да продават ягодите на висока цена и увеличават доходите си.
Алкалната почва е глинеста почва с високо рН (> 8.5). Този тип почва обикновено съдържа повече натрий, калций и магнезий, отколкото кисела или неутрална почва, което прави хранителните вещества по-малко разтворими за усвояване от растенията. Тъй като отглеждането на повечето култури изисква подходящо рН (6.0-7.0 - от слабо кисело до неутрално) и хранене, алкалната почва не е много подходяща за тях поради лоша структура и слаба проникваща способност.
Освен че се осигурява подходящо дрениране на тези почви се използват кисели или органични торове, а също така се въвеждат и някои нови технологии в региона, като отглеждане на солеустойчиви култури за намаляване съдържанието на сол в почвата.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Сега, в магазините за отглеждане на разсад, се продават много обогатени с хранителни вещества почви, готови за употреба. Дървесните търготини са компонент, който не е популярен в отглеждането на разсад на цветя и градина култури. Но използването им е напълно приемливо. Стърготините ще дадат на почвата рохкавост и лекота. По-специалноте работят добре в почвени смеси с високо съдържание на гъста растителна или глинеста почва.
Свойствата на стърготините варират в зависимост от това дали те са от твърда дървесина или от иглолистна дървесина. При подготовката на почвените смеси предпочитайте твърдите стърготини. За разлика от иглолистните, те не съдържат остатъци от смола. Смолата спомага за забавяне на възпроизвеждането на полезни бактерии, а те участват в преработката на органични вещества в налични съединения за растенията.

Не добавяйте свежи стърготини в почвата, защото растенията ще изпитват дълго време недостиг на азот. Това се дължи на факта, че микроорганизмите, участващи в разлагането на дървените стърготини първоначално консумират азот, а той е нужен и се изисква от растенията. За да се предотврати това, преди да добавите дървени стърготини към почвената смес, обогатете ги с торове. За да направите това, в 1 кг дървени стърготини, добавете 20 г амониев сулфат или 15 г амониев нитрат.
След компостирането, дървените стърготини ще се превърнат в най-важния компонент на почвената смес. Един от ефективните методи е компостирането на дървени стърготини в комбинация с други ценни материали. Например тор. Овлажнявайте стърготини с амониев нитрат или разтвор на карбамид в размер на 1 чаша на кофа вода. Така те бързо се разлагат. След това трябва да бъдат добре смесени и покрити с черен полиетиленов филм. Месец по-късно, след нагряване на стърготините до 50 градуса, се добавя тор в съотношение 1:1.
За да се активира активността на микроорганизмите и да се съкрати процедурата на зреене на компоста, е необходимо да се смесва седмично и периодично да се залива с отвара от билки от коприва, валериана, черен оман и др.
След месец почвените бактерии ще са преработили дървесните стърготини в отличен хумус. Сега вече този субстрат е готов да се добави към почвената смес, за да отгледате добър разсад от цветни и градински култури.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Където и да се отглежда разсада - в парници, в оранжерии, на верандата, на прозореца вкъщи, навсякъде му е нужна почва.

За здрави, добре развиващи се млади растения е нужна рохкава, пропусклива почва, но в същото време достатъчно влагоемка. При такава почва влагата при поливане попива веднага, а излишната вода се оттича без да се задържа. Реакцията на почвената среда трябва да е неутрална. Мнозина смятат, че почвата за разсад трябва да е богата на хранителни вещества. Не, такава почва е добра за възрастни растения. Подхранването на разсади с минерални вещества се различава от подхранването на възрастни растения, както се различава и храненето на бебе от голям човек.
Корените на младите растения могат да поглъщат само разтворените в почвения разтвор соли. Хранителните елементи от неразложен тор и минералите в почвата са недостъпни за тях.

Младите растения трябва да получават често, но не по много хранителни елементи. Дозите за възрастните зеленчукови растения са твърде високи и могат и да убият младия разсад.
Важно е да знаете, че колкото и богата да е почвата за разсади в сандъчето или в саксията, в която отглеждате разсада, то не големия обем почва, който се предлага на растенията не може да обезпечи нормалния растеж в течение на няколко седмици. Постоянно подхранване ще осигури пълноценното хранене на разсада и развитието му до засаждането в лехите.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта